Інформація про роботу Полтавського міського управління юстиції з питань правової освіти населення за І півріччя 2012 року icon

Інформація про роботу Полтавського міського управління юстиції з питань правової освіти населення за І півріччя 2012 року


Схожі
Узагальнена інформація...
Програми правової освіти населення на 2011-2015 роки за 2011 рік...
Про хід виконання Програми розвитку освіти міста Вознесенська на 2009-2015 роки...
Управління освіти Лубенського міськвиконкому...
Міністерство освіти І науки України положення про самостійну роботу студентів донбаської...
Управління освіти виконавчого комітету...
Про організацію правової освіти І виховання в загальноосвітніх навчальних закладах Дарницького...
Україна
1. Виявлення проявів та запобігання дитячій бездоглядності 4 8...
«Стан готовності навчальних закладів до 2012-2013 навчального року та впровадження нового...
Україна
Донецький інститут міського господарства Державного вищого навчального закладу «Київський...Загрузка...
скачать
ІНФОРМАЦІЯ

про роботу Полтавського міського управління юстиції з питань правової освіти населення за І півріччя 2012 року


1. Відомості про працівників управління юстиції, які виконують обов’язки пов’язані з правовою освітою населення


У Полтавському міському управлінні юстиції обов’язки, пов’язані з правовою освітою населення, покладені на:

- начальника Полтавського міського управління юстиції Лутченка Олександра Миколайовича (освіта вища – юридична на посаді працює з 26.09.2006);

- заступника начальника Полтавського міського управління юстиції Єлізарову Любов Сергіївну (освіта вища – юридична на посаді працює з 01.02.2012);

Телефон зв’язку – 63-05-79, 63-29-44.


Електронна адреса – polupr@mail.ru.


Стан роботи з питань правової освіти населення протягом І півріччя 2012 року заслухано і обговорено на апаратних нарадах Полтавського міського управління юстиції, зокрема:

- 02.02.2012 «Розгляд питань щодо стану правової роботи та правової освіти в Полтавському міському управлінні юстиції»;

- 09.02.2012 «Розгляд стану виконання Програми правової освіти населення області на 2011-2015»;

- 23.02.2012 «Обговорення питання щодо розроблення методичних рекомендацій» та «Розгляд питання стосовно виступів працівниками управління та його відділів в ЗМІ»;

- 22.03.2011 «Розгляд стану виконання Програми правової освіти населення області на 2011-2015 роки за І квартал 2012 року»;

- 29.03.2012 «Функціонування громадської приймальні»;

- 26.04.2012 «Обговорення питання щодо здійснення перевірок правового забезпечення діяльності та правової освіти на державних підприємствах, установах, організаціях м. Полтави»;

- 07.06.2012 «Розгляд питання стосовно виступів працівниками управління та його відділів в ЗМІ»;

- 21.06.2012 «Розгляд стану виконання Програми правової освіти населення області на 2011-2015 роки за ІІ квартал 2012 року», «Аналіз роботи щодо здійснення перевірок стану правової, освітньовиховної роботи» та «Функціонування громадської приймальні».


^ 2,3 Діяльність міської МКМР з правової освіти населення.


Діяльність Полтавського міського управління юстиції протягом І півріччя 2012 року була спрямована на підвищення рівня правової культури та правосвідомості населення, забезпечення реалізації державної політики щодо правової освіти населення та виконання заходів, передбачених постановою колегії Головного управління юстиції у Полтавській області № 3, доручень та апаратних нарад Головного управління юстиції у Полтавській області, спрямованих на підвищення правової освіти населення.

Міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення при управлінні не створена. Полтавське міське управління юстиції неодноразово зверталось до Полтавської міської ради з пропозицією щодо створення при міськвиконкомі Полтавської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення. Полтавським міськвиконком пропозиція була розглянута і повідомлено, що згідно Національної програми правової освіти населення, затвердженої указом Президента України від 18.10.2001 № 992/2001 утворення місцевих міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення, вирішення у межах своєї компетенції питання організаційного і матеріально-технічного забезпечення їх діяльності належить до повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих органів виконавчої влади, а не на органи місцевого самоврядування. Крім того, згідно п. 2 зазначеного указу Президента України від 18.10.2001 № 992/2001 витрати на реалізацію заходів із забезпечення виконання програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в межах асигнувань, передбачених для відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, які визначені відповідальними за виконання цих заходів.

Полтавським міським управлінням юстиції здійснюється виконання Програми правової освіти населення області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням 3 сесії Полтавської обласної ради від 01.02.2011 року. Начальник Полтавського міського управління юстиції Лутченко О.М. є членом Полтавської обласної МКМР з правової освіти населення, а заступник начальника Єлізарова Л. С. - відповідальним секретарем.

Правоосвітня робота Полтавської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, здійснювалась в напрямку реалізації положень „Національної програми правової освіти населення," затвердженої Указом Президента України від 18.10.2001 № 992/2001, „Програми правової освіти населення Полтавської області на 2011-2015 роки", затвердженої рішенням третьої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від 01.02.2011, Рекомендацій Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення та власних рекомендацій.

Протягом І півріччя 2012 року прийнято участь в 2 засіданнях , на яких розглянуто 7 питань.

На засіданнях МКМР було розглянуто наступні питання:

 1. Про стан виконання Програми правової освіти населення області в 2011 році.

 2. Діяльність органів виконавчої влади у напрямку надання первинної правової допомоги через мережу громадських приймалень при РДА.

 3. Про основні напрямки правової освіти державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

 4. Підведення підсумків обласного огляду-конкурсу на кращу організацію діяльності міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення.

 5. Роль засобів масової інформації у напрямку формування рівня правової освіти та правової культури населення. Забезпечення інформаційного супроводу заходів правового спрямування.

 6. захист дітей від жорстокого поводження, попередження насильства в сім’ї.

 7. Підведення підсумків обласного огляду-конкурсу на кращу організацію правовиховної роботи в закладах освіти.


30 березня 2012 року відбулося засідання Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, під головуванням Міністра юстиції О.Лавриновича, на якому розглядалося питання «Діяльність Координаційної ради молодих юристів у напрямі право освітньої роботи, її роль у формуванні правової обізнаності громадян та сприянні підвищенню рівня правової культури».

В підготовці та проведенні даного засідання Полтавське міське управління юстиції прийняло активну участь.


4. Діяльність громадських приймалень та виїзних консультативних пунктів; співпраця з юридичними клініками, створеними при вищих навчальних закладах, які готують фахівців – юристів.


4.1 Робота громадських приймалень, створених при управліннях юстиції, які надають безкоштовні консультації та роз’яснення з правових питань, допомогу в оформленні заяв, скарг та інших документів правового характеру, інформацію про повноваження органів, установ.

Значне місце в реалізації Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та п.п. 24 п.7 Програми правової освіти населення щодо доступу громадян до безоплатної первинної правової допомоги займають громадські приймальні при управліннях юстиції. Організовують свою роботу громадські приймальні відповідно до Порядку роботи громадської приймальні з надання первинної правової допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21.09.2011 № 3047/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.09.2011 за № 1114/19852.

Наказом начальника Полтавського міського управління юстиції № 97 від 31.10.2011 року, створено і діє по даний час громадська приймальня з надання первинної правової допомоги.

Робота громадської приймальні здійснюється відповідно до вимог Порядку роботи громадської приймальні з надання первинної правової допомоги, зокрема, для належної роботи приймальні, в управлінні відведено окремий кабінет, де розміщено законодавчу базу необхідну при наданні консультацій. Прийом громадян у приймальні здійснюється безпосередньо спеціалістами Полтавського міського управління, відповідно до затвердженого начальником управління графіку роботи громадської приймальні. Графік роботи приймальні вивішено у приміщенні управління в зручному для огляді місці та щоквартально опубліковується у місцевих засобах масової інформації, зокрема, на Полтавській обласній телерадіокомпанії «Лтава» 03.01.2012 та в інформаційно – роз’яснювальній газеті «Креатив» від 19.03.12.

До графіку прийому громадян в громадській приймальні при управлінні залучаються начальники відділів державних виконавчих служб, відділів ДРАЦС, завідуючі державних нотаріальних контор.

Спеціалістами Полтавського міського управління юстиції надаються консультації громадянам з питань, що належать до різних галузей законодавства. Так, протягом І півріччя 2012 року працівниками управління відповідно до журналу обліку громадян, які звернулися за консультацією до громадської приймальні «Новий світ» прийнято 102 громадянина.

Особистий прийом громадян здійснюється заступниками начальника Полтавського міського управління юстиції відповідно до графіку особистого прийому громадян, затвердженого начальником Полтавського міського управління юстиції. Графік особистого прийому громадян розміщено на вільному для огляді місці у приміщенні управління юстиції та його відділах.

Найактуальнішими питаннями, з якими зверталися громадяни до громадських приймалень протягом І півріччя 2012 року були: порядок прийняття, переведення або звільнення з роботи, стягнення аліментів на утримання дитини, порядок нарахування і виплата пенсії, порядок укладення (розірвання) трудового договору, прийняття спадщини, умови відкриття спадщини, порядок розірвання шлюбу та поділ майна, порядок виплати грошової допомоги інвалідам війни, застосування праці інвалідів,апеляційне оскарження, підстави для відхилення апеляційної скарги або залишення рішення без змін; права та обов’язки сторін у виконавчому провадженні, пільги для учасників бойових дій, порядок та умови укладення договору довічного утримання, його розірвання та припинення, оплата роботи у нічний час, строки та відповідальність за розрахунок чи затримку розрахунку при звільненні, перенесення щорічної відпустки, порядок укладення шлюбного договору, тощо. Водночас надходили питання про порядок поновлення втраченого посвідчення, складання позовної заяви про визнання договору дійсним та визнання права власності на житловий будинок, порядок приватизації житла, першочергове надання житлових приміщень ін.


4.2 Робота інших громадських приймалень, у роботі яких працівники управлінь юстиції беруть участь: кількість таких приймалень; кількість наданих у них консультацій працівниками управлінь юстиції.


Відповідно до рішення Ленінської районної у м. Полтаві ради було створено «соціальний офіс». В роботі якого беруть участь працівники Полтавського міського управління юстиції, де ними здійснюються прийоми соціально незахищених верств населення. Під час таких прийомів протягом І півріччя 2012 року надано консультацій 11 громадянам.

25 січня 2012 року провідним спеціалістом Ленінського відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції Скибою Іриною Володимирівною здійснено прийом по наданню консультацій з правових питань у "Соціальному офісі" територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян та інвалідів управління праці та соціального захисту населення виконкому Ленінської районної у місті Полтаві ради. Присутніх цікавили питання щодо порядку державної реєстрації народження та визначення походження дитини, внесення змін, доповнень до актових записів цивільного стану, порядок оскарження рішення суду та спадкування майна.
  29 лютого 2012 року провідними спеціалістами Полтавського міського управління юстиції Рагуліним І.Ю. і Степаненко А.М. здійснено прийом громадян по наданню консультацій з правових питань у "Соціальному офісі" територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян та інвалідів управління праці та соціального захисту населення виконкому Ленінської районної у місті Полтаві ради.

     Присутніх цікавили питання щодо спадкування майна за законом та заповітом, черговості спадкування за законом, порядку розірвання шлюбу, порядку визначення права на майно жінки та чоловіка, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою.

  25 квітня 2012 року провідний спеціаліст Полтавського міського управління юстиції Рагулін І.Ю. провів прийом громадян по наданню консультацій з правових питань у "Соціальному офісі" та для присутніх роз’яснив основні положення Закону України «Про захист персональних даних» та Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

Присутніх цікавили питання щодо порядку реєстрації бази персональних даних, права та обов’язки розпорядників, володільців, суб’єктів персональних даних.

…….З  метою надання безоплатної первинної правової допомоги, згідно з Угодою про реалізацію проекту «Інформаційно-правова допомога особистості в подоланні соціальних конфліктів» з 18 квітня 2012 року на базі бібліотеки-філіалу №2 діє Консультативний пункт при Центрі правової допомоги, який створений Полтавським міським управлінням юстиції спільно з Полтавською міською централізованою бібліотечною системою і Аграрним коледжем управління і права Полтавської державної аграрної академії.

До роботи Консультативного пункту Центру правової інформації, окрім спеціалістів Полтавського міського управління юстиції та спеціалістів підпорядкованих відділів, активно долучаються члени Координаційної ради молодих юристів при Полтавському міському управлінні юстиції. Прийом громадян здійснюється кожної третьої середи місяця з 10.00 до 13.00 години.

Консультативний пункт забезпечений спеціалізованим фондом юридичної літератури на паперових носіях та в електронному вигляді, організований доступ користувачів до правової інформації, яку формує Центр, а також за допомогою мережі Інтернет.

20 червня 2012 року, на базі бібліотеки – філіалу №2 Полтавської міської централізованої бібліотечної системи спеціалісти Полтавського міського управління юстиції спільно із членами Координаційної ради молодих юристів при Полтавському міському управлінні юстиції провели прийом громадян по наданню консультацій з правових питань у Консультативному пункті Центру правової інформації.


Питання з якими звертались громадяни стосувались спадкового законодавства, зокрема оформлення спадщини та заповіт з умовою, деякі питання цивільного та пенсійного законодавства.

Відповідно до графіку роботи юридичної консультації Аграрного коледжу управління і права Полтавської державної аграрної академії здійснюється прийом громадян спеціалістами управління юстиції спільно зі студентами. На протязі І півріччя 2012 року надано консультації 5 громадянам.

4.3. Робота виїзних консультаційних пунктів (наказ управління юстиції, кількість виїздів, кількість населення, якому надано правову допомогу працівниками органів юстиції)


Окрім громадської приймальні „Новий світ” прийом громадян працівниками управління здійснюється у двох виїзних консультативних пунктах створених при Октябрській районній у місті Полтаві раді та Київській районній у місті Полтаві раді.

Згідно з наказом Полтавського міського управління юстиції від 19.09.2006р. № 43 і наказом Полтавської міської централізованої бібліотечної системи № 78 від 13.10.2006р. на базі Полтавської міської центральної бібліотеки було створено виїзну громадську приймальню. Прийом громадян на протязі І півріччя 2012 року здійснювався працівниками управління юстиції, заступником начальника – начальником Октябрського ВДВС та його заступником, завідуючою Четвертою державною нотаріальною конторою, головним спеціалістом Октябрського відділу РАЦС відповідно затвердженого графіку

Реєстрація громадян та питань з якими вони звертаються під час виїзних прийомів, здійснюється шляхом ведення журналу обліку громадян, які звернулися за консультацією під час виїзних прийомів. Протягом І півріччя 2012 року у виїзному режимі надано консультацій 64 громадянам.


^ 5. Відомості про співпрацю з громадськими організаціями

та їх місцевими осередками: кількість, напрями роботи,

організаційні форми роботи тощо.


В напрямку розвитку правової освіти населення міста Полтавське міське управління юстиції співпрацює з Полтавським обласним осередком Всеукраїнської громадської організації «Спілки захисту прав суб’єктів підприємництва».

За ініціативи Всеукраїнської Громадської організації «Спілка захисту прав суб’єктів підприємництва» спільно з Полтавським міським управлінням юстиції проводився круглий стіл на тему: «Практичні аспекти з державних закупівель».


6. Відомості про кількість проведених заходів, спрямованих н підвищення правосвідомості громадян, їх учасники, яким проблемам присвячені. Кількість громадян, охоплених цими заходами.


З метою поширення серед населення міста знань про державу і право, інформування громадян про правову політику держави Полтавським міським управлінням юстиції проведено ряд заходів спрямованих на підвищення правосвідомості громадян. При плануванні подібних заходів перевага надавалася роботі з учнями загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ, коледжів та інститутів. Форми проведення правоосвітніх заходів різноманітні. Проводяться лекції, бесіди, семінари, юридичні брейн-ринги, вікторини, юридичні діалоги, співбесіди, години спілкування. Спеціалістами управління під час здійснення перевірок стану правоосвітньої та правовиховної роботи проводяться відповідні заходи.

Вказані заходи були присвячені таким темам: «Кримінальна відповідальність неповнолітніх та цивільні права неповнолітніх», «Як жити по закону», «Правила і закони в твоєму житті», «Молодіжна злочинність та інші негативні явища: джерела, характер, особливості , шляхи запобігання», «Поважай закон і порядок», «Що нам можна і що ми можемо», «Що ми знаємо про свої права», «Вчимо закони змалку», «Захист прав дитини від усіх форм насилля», «Що означає бути громадянином правової держави», «Шкідливі звички: алкоголь, тютюнопаління», «Види відповідальністі неповнолітніх», «Права та обов’язки школярів», «Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Права та обов’язки сторін, що виникають при укладанні трудового договору», «Основні засади правового суспільства».

Упродовж І півріччя 2012 року спеціалістами Полтавського міського управління юстиції проведено 65 правоосвітніх заходів на правову тематику для учнів, студентів, батьків, безробітних, пенсіонерів, працівників виконкомів м. Полтави, якими охоплено 2899 громадян.

Для дошкільнят, учнів, студентів протягом І півріччя 2012 року проведено 48 правоосвітніх заходів, якими охоплено 2539 громадян.

Найбільше лекцій прочитано з питань кримінальної, адміністративної відповідальності малолітніх та неповнолітніх осіб.

14 лютого 2012 року День Святого Валентина - свято любові, свято найкращого почуття, яке окриляє, дає сили і натхнення. Саме в цей світлий день у Центральному відділі державної реєстрації актів цивільного стану Полтавського міського управління юстиції свої долі вирішили поєднати 9 пар. Молоде подружжя Персань Володимира (24 роки) та Діденко Тетяни (20 років), мешканці міста Полтави, студенти Полтавського університету економіки і торгівлі також вирішили стати на весільний рушник саме 14 лютого – в День світлого почуття кохання, в День закоханих. Із визначним днем – Днем весілля, молодят привітав міський голова Мамай Олександр Федорович, вручив свідоцтво про шлюб та пам'ятний подарунок.

23 лютого 2012 року у приміщенні обласного музично-драматичного театру імені Гоголя відбувся традиційний концерт на честь захисників Вітчизни. Цього ж дня присутні на святі учасники бойових дій, мешканці Ленінського району м. Полтави - родина Колодяжних - Олександр Юхимович та Олександра Степанівна святкували 60 років подружнього життя. Від імені реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції із діамантовим весіллям подружжя Колодяжних привітала начальник Ленінського відділу ДРАЦС РС Полтавського міського управління юстиції В. В. Звєрєва, яка побажала ювілярам відзначити як мінімум червоне весілля -100 років подружнього життя та обов"язково погуляти на весіллі у правнука. Під щирі оплески присутніх діамантовий союз було скріплено весільним поцілунком.


  07 березня 2012 року з метою підвищення правової культури населення провідним спеціалістом Полтавського міського управління юстиції Куліш Є.О. проведено лекцію для учнів 11-х класів Полтавської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 на теми: «Скажи наркотикам НІ » та «Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх осіб».


      Метою лекції було формування в учнів усвідомлення своїх прав, обов’язків, відповідальності за свої дії.

14 березня 2012 року спеціалістами І категорії Октябрського відділу державної виконавчої служби Полтавського міського управління юстиції Вишняком С.В. та Андрієнко М.С. прочитана лекція для студентів І курсу Професійно – технічного училища № 31 на тему : «Адміністративна відповідальність». В ході лекції було звернуто увагу присутніх на специфіку та особливості кожного виду юридичної відповідальності з точки зору суб’єкта злочину та основні положення законодавства, які регулюють питання адміністративної відповідальності.

15 березня 2012 року провідний спеціаліст Полтавського міського управління юстиції Куліш Є.О. взяла участь у проведенні батьківських зборів в Полтавській гімназії № 17 на тему: «Відповідальність батьків за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти».


       На збори також були запрошені начальник служби у справах дітей Ленінського виконкому Соловйова Л.М., в.о. начальника КМСД Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області Зязюн Є.С., представники організаційного відділу Ленінського райвиконкому, а також представники міжнародного благодійного фонду «Планета Взаємодомоги». Відповідно до плану проведення данного заходу було розглянуто ряд організаційних та правоосвітніх питань, а також попереджено батьків про адміністративну відповідальність за невиконання батьківських обов’язків.

21 березня 2012 року на базі приміщення Ленінського відділу ДРАЦС РС Полтавського міського управління юстиції Полтавським міським центром соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді спільно з працівниками Ленінського відділу ДРАЦС РС стану проведено засідання консультативного пункту «Школа молодого подружжя». В ході заняття майбутні подружжя ознайомились з психологічним, соціально-педагогічним, юридичним та соціально-медичним аспектами сімейного життя.       

28 березня 2012 року у Центральному відділі ДРАЦС РС Полтавського міського управління юстиції В ході проведення заняття начальником Центрального відділу ДРАЦС РС Полтавського міського управління юстиції Колесник Н.Ю. було звернуто увагу на порядок державної реєстрації шлюбу, основні права та обов'язки подружжя, роз'яснено шлюбно-сімейне…законодавство.
       Головний спеціаліст, юрисконсульт Полтавського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – член Координаційної ради молодих юристів при Полтавському міському управлінні юстиції Олєйнікова Н.Л. розповіла про шлюбний контракт, умови його укладання. 

Спеціалістами Полтавського міського управління юстиції організовані правоосвітні заходи для студентів, учнів в приймальнику – розподільнику для дітей підпорядкованого УМВС України в Полтавській області.

В ході даного заходу студенти, учні ознайомилися з порядком роботи ПРД підпорядкованого УМВС України в Полтавській області, підставами для поміщення дітей до даного закладу. Також, провідними спеціалістами Полтавського міського управління юстиції була проведена проводяться бесіда на тему: «Правопорушення. Відповідальність неповнолітніх» та наддала відповіді на запитання, які цікавили присутніх.

Також управлінням юстиції організовані екскурсії до музею історії органів внутрішніх справ Полтавської області.    Начальник музею Плиско Володимир Захарович розпочав екскурсію цікавою розповіддю про історію виникнення музею органів внутрішніх справ Полтавської області.


Спеціалістами управління юстиції проведено бесіду з учнями на тему: «Правопорушення. Відповідальність неповнолітніх» та надано відповіді на запитання, які цікавили присутніх.


  12 березня 2012 року начальник Полтавського міського управління юстиції Лутченко О.М. прочитав лекцію для студентів І курсу Полтавського юридичного інституту Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» на тему: «Сучасні вимоги до професії юриста».


        В ході лекції було наголошено, що юрист повинен володіти необхідним комплексом особистісних якостей і обсягом професійних знань, умінь і навичок.

З метою підвищення правової культури населення 10 квітня 2012 року на базі Полтавського міського управління юстиції проведена лекція для студентів Аграрного коледжу управління і права ПДАА на тему: «Порядок ведення діловодства в органах ДВС».


     Із вступним словом виступив начальник Полтавського міського управління юстиції Лутченко О.М., який наголосив, що основою всієї роботи відділів виконавчої служби є належне ведення діловодства.

Крім того, заступником начальника та спеціалістами управління юстиції проводяться семінари з іншими категоріями осіб (безробітними, керівниками, працівниками підприємств, установ, організацій); спільно з учнями загальноосвітніх шкіл проводяться зустрічі з працівниками правоохоронних органів, суддів, ветеранів.

На базі Полтавського міського центру зайнятості щомісячно проводяться планові семінари для…безробітних. На них розглядаються поняття трудового договору, підстави його припинення та порядок оформлення трудових…книжок.

Також  учасники  семінару отримують  вичерпні  відповіді  на  питання, які стосуються положень норм Кодексу законів про працю України, Постанов Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» та Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників.

    По закінченню заходів присутнім роздаються буклети та методичні рекомендації, розроблені працівниками управління на теми: «Як попередити насильство в сім’ї», «Як уникнути помилкових кредитів на своє ім’я», «Які пільги передбачені інвалідам війни», «Не будьте ошукані роботодавцем», «Гарантії працівників у разі ліквідації або організації підприємства, установи, організації».

28 квітня 2012 року проведено семінар-навчання для посадових осіб виконавчого комітету Полтавської міської ради, де роз’яснено присутнім основні положення Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також наголошено на неухильному дотриманні прав суб’єктів персональних даних, як володільцями, розпорядниками бази персональних даних, так і третіми особами, що звертаються за доступом до персональних даних. Увагу присутніх було звернуто на положеннях Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних» від 02.06.2011 року N 3454-VI, який набирає чинності з 01.07.2012 року. Даний Закон встановлює адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту персональних даних.


12 березня.2012 року спеціалістами Полтавського міського управління юстиції на базі Державної податкової інспекції в м. Полтаві проведено семінарське заняття для працівників юридичного управління. На семінарському занятті було розглянуто «Огляд типових порушень та рекомендацій щодо їх усунення за результатами перевірок правової роботи, підготовлений Міністерством юстиції України».


06 квітня 2012 року провідним спеціалістом Полтавського міського управління юстиції Литовченко О.С. та спеціалістом І категорії Октябрського відділу державної виконавчої служби Полтавського міського управління юстиції Вишняком С.В. проведена виховна година для учнів 8 -9 х класів Полтавської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 19.   В ході заходу увагу присутніх було звернуто на заборону тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин, насилля в учнівському середовищі. В кінці зустрічі протрансльовано фільм «Життя – це вибір» та надано відповіді на питання які цікавили учнів.


25 квітня 2012 року Полтавським міським управлінням юстиції організовано та проведено семінар по обговоренню питання показників роботи відділів ДВС ПМУЮ за І квартал 2012 року та дотримання Інструкції (нової) з організації примусового виконання рішень затвердженої наказом Міністерством юстиції України від 02.04.2012 № 512/5.

      У семінарському занятті прийняли участь начальники відділів ДВС Полтавського міського управління юстиції, їх заступники, державні виконавці та спеціалісти. Також були запрошені начальник управління ДВС у Полтавській області Качмар В.Б та головний спеціаліст відділу кадрової роботи та державної служби Антоненко О.І.


     Відкрив семінар начальник Полтавського міського управління юстиції Лутченко О.М. та наголосив на додержані стану виконавської дисципліни на належному…рівні…підпорядкованих…відділів…ДВС…ПМУЮ.
     Антоненко О.І. ознайомив присутніх з основними засадами запобігання та протидії корупції та висвітлив питання щодо порушених кримінальних справ відносно працівників органів юстиції Полтавської області.

       Провідний спеціаліст Полтавського міського управління юстиції Рагулін І.Ю. повідомив присутніх про порядок та особливості розгляду звернень громадян. Наголосив на недопущенні порушення строків розгляду звернень, надання необґрунтованих і немотивованих відповідей громадянам. 
      Особливу увагу Рагулін І.Ю. приділив висвітленню питання відповідальності посадових осіб, які допустили порушення законодавства про звернення громадян, зазначивши, що державні службовці несуть цивільну, адміністративну, кримінальну відповідальність передбачену чинним законодавством України, а також до них можуть застосовуватись заходи дисциплінарного стягнення.


      Провідний спеціаліст Полтавського міського управління юстиції Скиба І.В. повідомила присутніх про порядок представництва інтересів держави в судах. А саме: порядок реєстрації позовних матеріалів; облік позовних матеріалів; про обов»язки та відповідальність відповідальних осіб за даним напрямком роботи, представників; оскарження рішень, постанов, ухвал суду (апеляційне, касаційне оскарження); оформлення та зберігання матеріалів позовних заяв; порядок виконання подання звітності; порядок та строки подання до Головного управління юстиції та Полтавського МУЮ копій документів (позовних заяв, скарг, відзивів, заперечень, рішень суду і т.д.).      

По вищезазначеним питанням зі своїми пропозиціями та зауваженнями щодо роботи відділів ДВС Полтавського виступив начальник управління ДВС у Полтавській області Качмар В.Б. Начальники відділів ДВС ПМУЮ їх заступники, державні виконавці та спеціалісти обговорили Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом МЮУ від 02.04.2012 № 512/5.

    З метою популяризації кращих сімейних традицій, підвищення статусу сім’ї у суспільстві та формування культури сімейних відносин 03 травня 2012 року у м. Полтаві за участю управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради, спільно зі Студентською радою м. Полтава відбувся конкурс на кращу студентську родину з нагоди відзначення Міжнародного дня сім’ї, який щороку відзначається 15 травня.


     У театрі імені М.В. Гоголя відбувся фінал заходу. Чотири сімейні пари змагалися у п’яти конкурсах, які оцінювало компетентне журі, до складу якого також входила начальник Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції Колесник Наталія Юріївна. Кращою студентською родиною стали Бабенки. Спонсори подарували їм романтичну вечерю, а всі учасники були заохочені пам'ятними призами.

    04 травня 2012 року згідно з планом роботи у Ленінському відділі державної реєстрації актів цивільного стану Полтавського міського управління юстиції року проведено безкоштовну показову урочисту реєстрацію новонародженої дитини з нагоди Дня матері та Міжнародного дня Сім”ї. У святкуванні взяли участь начальник реєстраційної служби Головного управління юстиції у Полтавській області О.В. Кочук та начальник реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції М.В. Казак.


У Міжнародний день сім’ї 15 травня 2012 року у Центральному відділі ДРАЦС реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції родина Ріттер урочисто реєструвала народження свої донечки Борислави. Під час проведення реєстрації, світлі слова також звучали в адресу батьків та бабусі маленької Борислави від керівництва Головного управління юстиції у Полтавській області, Полтавського міського управління юстиції, Центрального відділу ДРАЦС реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції. Урочиста реєстрація народження дитини, стала пам’ятною та радісною подією у житті родини Ріттер.

Напередодні святкування Дня захисту дітей 23 травня 2012 року спеціалістами Октябрського відділу державної виконавчої служби Андрієнко М.С. та Горюшиною К.О. для учнів перших класів Полтавської гімназії № 31 проведено бесіду на тему: «Права: що ми про них знаємо та як реалізуємо». В ході зустрічі діти в ігровій формі більш детально ознайомилися з основними правами, зокрема, правом на життя, гідне ставлення, на свободу та особисту недорканність та правом на освіту.


    З нагоди Дня захисту дітей 25 травня 2012 року Полтавським міським управлінням юстиції у Полтавському театрі ляльок організовано проведення право освітнього заходу для учнів перших класів Полтавської гімназії № 32 на тему: «Абетка прав людини». В ході зустрічі першокласники мали змогу ознайомитися з правами дитини в ігровій формі.

До святкування Міжнародного дня захисту дітей 28 травня 2012 року Полтавським міським управлінням юстиції для дітей пришкільного табору Полтавської гімназії № 32 організовано та проведено екскурсію до Кінологічного центру при УМВС України в Полтавській області. Працівники кінологічного центру розповіли учням історію створення цього підрозділу, після чого було проведено екскурсію по території розплідника, де рахується близько пів сотні собак. Зі слів кінологів, найпридатнішими породами собак для тренувань та дресирувань є німецькі вівчарки, лабрадори та кокер-спанієлі, адже вони невибагливі та дуже розумні.  Крім того провідний спеціаліст Полтавського міського управління юстиції Куліш Є.О. розповіла присутнім про історію святкування Міжнародного дня захисту дітей. Також наголосила на тому, що цей день покликаний не тільки для веселого святкування дітвори, але й нагадування суспільству про необхідність дотримання та поваги прав дитини, боротьби з експлуатацією дитячої праці, прав дитини на освіту, дозвілля й захист від фізичного та психологічного насилля, до проблем охорони здоров'я.


30 травня 2012 року провідним спеціалістом управління юстиції Литовченко О.С. та членом Координаційної ради молодих юристів при Полтавському міському управлінні юстиції Вишняком С.В. на базі бібліотеки – філіалу № 9 Полтавської міської централізованої бібліотечної системи для дітей пришкільного табору Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 25 проведено правову гру «Діти та їх права» по мотивам казки «Снігова королева».      В ході гри діти навчилися свідомо оцінювати ситуації, аналізувати вчинки героїв, виховувати товариськість, почуття власної гідності, любов до своїх ближніх.


01 червня 2012 року спеціаліст Полтавського міського управління юстиції Литовченко О.С. прийняла участь у святі організованому Полтавським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Дитинства сонячного світ».

На свято завітало 100 дітей (діти з багатодітних родин, діти з особливими потребами, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти з опікунських сімей).

     Для дітей організували цікаву концертно-ігрову програму. Діти брали участь у різноманітних конкурсах, а ще мали змогу побачити кращі творчі номери вихованців Палацу дитячої та юнацької творчості, міського Будинку культури та агентства моделей «Марго»

7. Стан правового навчання в дошкільних закладах, загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: де перевіряється стан викладання правознавства, чи має розвиток мережа навчальних закладів з поглибленим вивченням права (ліцеї, школи – гімназії, спеціалізовані класи). Яка кількість учнівської молоді охоплена цим навчанням. Приклади позитивного досвіду, які проблеми стримують цей процес. Відомості про поширення позитивного досвіду серед інших навчальних закладів області.

У місті Полтаві функціонують наступні дошкільні та навчальні заклади:

чотирнадцять – закладів нового типу: міський ліцей ім. І.П.Котляревського, десять гімназій (№№ 6, 9, 14, 17, 21, 28, 30, 31, 32, 33);

 • три спеціалізовані школи з поглибленим вивченням окремих предметів (№№ 3, 5, 29);

 • дві спеціальні школи для дітей з особливими потребами (№ 39 – для дітей із затримкою психічного розвитку, № 40 – для дітей з послабленим зором);

 • шість навчально-виховних комплексів «ясла-садок-початкова школа» (№№ 3, 10, 26, 45, 85, 86), які забезпечують наступність між дошкільною та початковою освітою, сприяють швидкій адаптації дітей до школи;

 • дві вечірні (змінні) школи для працюючої молоді;

 • п’ять приватних навчальних закладів (ліцей ПДАА, «Чарівний світ», навчально-виховні комплекси «Паросток», «Ор-Авнер» та О.Данько).


На виконання піврічних планів роботи управлінням юстиції протягом І півріччя 2012 року проведено 6 перевірок стану правової освітньо-виховної роботи в навчальних закладах.


Спільно з Головним управлінням юстиції у Полтавській області проведено перевірки стану правової освітньо-виховної роботи у Полтавській гімназії № 30 – 17.02.2012; Полтавській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 19 – 23.03.2012; Полтавській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 – 08.05.2012; Полтавській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 22 – 25.04.2012; Полтавському аграрному коледжі управління і права Полтавської державної аграрної академії.

Крім того, перевірка була здійснена в спеціалізованому навчально – виховному комплексі № 3 «Червона калинонька» м. Полтава.

Основними формами реалізації перевірок є надсилання в навчальні заклади аргументованого листа про наслідки перевірки із зазначенням в ньому рекомендацій.

При здійсненні перевірок стану правової освітньо-виховної роботи основна увага приділялась таким питанням: ознайомлення з рішеннями педагогічних рад, наказами директора навчальних закладів з питань правової освіти населення; вивчення правової дисципліни; наявність кабінету права та куточків права, стендів; планування заходів по правовому вихованню та профілактиці правопорушень; форми правового навчання та виховання учнів; дисципліна відвідування учнів; робота бібліотеки по правовому вихованню; форми право освітнього характеру, які проводяться з батьками та інші.

Як свідчать матеріали перевірок навчальних закладів найбільш поширеними рекомендаціями є:


 • забезпечити бібліотеку оновленою законодавчою базою, дидактичними та іншими матеріалами з правознавства;

 • залучатись до проведення в листопаді Місячника правових знань та в грудні Тижня правових знань та запрошувати на правоосвітні заходи, які проводяться в школі працівників управління юстиції;

 • створити методичний кабінет з правознавства.


Наслідки перевірок у зазначених вище закладах оформлено у вигляді довідок, обговорено з керівниками закладів, які перевірялись; на нарадах управління.

Аналіз узагальнюючих матеріалів свідчить, що правова освіта в навчальних закладах міста базується на вивченні таких загальноосвітніх дисциплін як: „Основи правознавства”, „Правознавство” під час вивчення яких проводиться цілісна робота з систематизації правових знань, а також набуття вмінь аналізувати конкретні життєві ситуації. Саме ці курси дають можливість учням зрозуміти самих себе і суспільство, в якому вони живуть.

У навчальних закладах уроки права проводяться у навчальних кабінетах історії, де оформлені правові куточки з підбірками навчально-методичної та наукової літератури з питань викладання права, дидактичні матеріали з різних галузей правознавства; діють постійно діючі стенди з доступною для дітей правовою інформацією. Крім того, в кожному навчальному кабінеті загальноосвітніх навчальних закладів також оформлені стенди з правовою інформацією для учнів та батьків.

Заходи по правовому вихованню та профілактиці правопорушень передбачаються в пунктах навчального плану. Форми правового навчання використовуються різноманітні: уроки (стандартні, бінарні, інтерактивні, відкриті); інформаційно-масові (дискусії, диспути, конференції, брейн-ринги, вечори); діяльнісно-групові (творчі групи, екскурсії, свята, ярмарки, огляди, олімпіади). Класними керівниками під час декад, місячників правових знань проводяться години спілкування, під час яких діти ознайомлювались з етичними нормами поведінки, правами дитини та їх дотримання, кримінальною та адміністративною відповідальністю.

Як позитивний досвід слід відмітити в школах проводяться рейди «Урок», складаються списки функціонально-неспроможних дітей, схильних до правопорушень. Однією із важливих форм процесу виховання дітей є відвідування старшокласниками Полтавського міського центру зайнятості, приймальника – розподільника для дітей підпорядкованого УМВС України в Полтавській області, де проводяться екскурсії; в навчальних закладах створюються тематичні виставки, проводиться освітньо-виховна робота серед учнів молодшої школи, що є позитивним явищем у вихованні правової культури підростаючого покоління.

Кращий позитивний досвід узагальнюється і розповсюджується. Це «Узагальнення позитивного досвіду правової освітньо-виховної роботи Полтавського державного аграрного коледжу управління та права Полтавської державної аграрної академії.

З метою координації правоосвітньої діяльності на державних підприємствах, установах та організаціях спеціалістами Полтавського міського управління юстиції здійснюються відповідні перевірки стану правоосвітньої та правовиховної роботи.


Так, протягом 1 півріччя 2012 року проведено 6 перевірок на державних підприємствах, установах та організаціях:


 • Державна податкова інспекція у м. Полтаві.

 • Управління з питань розвитку споживчого ринку, сфери побутових послуг та підприємництва Полтавської ОДА.

 • Полтавський міський центр зайнятості.

 • Управління Державної пенітенціарної служби України у Полтавській області.

 • Полтавське обласне автотранспортне підприємство.

- Управління МНС України в Полтавській області.


^ 8. Стан правового навчання в закладах культури. Відомості про правоосвітні заходи, що в них проводились.

Бібліотека, будучи комунікаційним посередником між створювачами та користувачами правової інформації, забезпечує їхню взаємодію через застосування різноманітних комунікаційних засобів.

Управління юстиції співпрацює з Полтавською міською централізованою бібліотечною системою. Робота бібліотек Полтавської міської ЦБС спрямована на підтвердження їх статусу як найдоступнішого джерела інформації, центру проведення дозвілля широких верств населення м. Полтави.

Основним завданням бібліотек є участь у правовиховній та правоосвітній роботі, забезпеченні доступу громадян до джерел правової інформації, профілактиці правопорушень. В даному напрямку використовується інформаційна, масово-роз’яснювальна робота, наочне пропагування правових знань.

З  метою надання безоплатної первинної правової допомоги, згідно з Угодою про реалізацію проекту «Інформаційно-правова допомога особистості в подоланні соціальних конфліктів» з 18 квітня 2012 року на базі бібліотеки-філіалу №2 діє консультативний пункт при Центрі правової допомоги, який створений Полтавським міським управлінням юстиції спільно з Полтавською міською централізованою бібліотечною системою і Аграрним коледжем управління і права Полтавської державної аграрної академії.

До роботи консультативного пункту Центру правової інформації, окрім спеціалістів Полтавського міського управління юстиції та спеціалістів підпорядкованих відділів, активно долучаються члени Координаційної ради молодих юристів при Полтавському міському управлінні юстиції. Прийом громадян здійснюється кожної третьої середи місяця з 10.00 до 13.00 години.

Консультативний пункт забезпечений спеціалізованим фондом юридичної літератури на паперових носіях та в електронному вигляді, організований доступ користувачів до правової інформації, яку формує Центр, а також за допомогою мережі Інтернет.


За участю спеціалістів управління юстиції на базі бібліотечних закладів міста проводяться різноманітні правоосвітні заходи та надається методична допомога у оформленні тематичних виставок.


В І півріччі 2012 року проведено 4 правоосвітні заходи:

- 23 лютого 2012 року на базі Міської центральної бібліотечної системи проведено «круглий стіл» на якому були присутні спеціалісти Полтавського міського управління юстиції Куліш Є.О., Литовченко О.С. та працівники бібліотеки. В ході проведення «круглого столу» обговорювались питання більш тісної співпраці бібліотек з управлінням юстиції та громадськими організаціями, з метою проведення спільних правоосвітніх заходів серед молоді, а також питання створення на базі бібліотеки громадської приймальні Координаційної ради молодих юристів при Полтавському міському управлінні юстиції по наданню безкоштовної правової допомоги.

- 29 травня 2012 року заступником начальника Полтавського міського управління юстиції Єлізаровою Л.С. та провідним спеціалістом управління юстиції Литовченко О.С. на базі Полтавської міської централізованої бібліотечної системи проведено навчальний семінар для працівників бібліотеки на тему: «Що ми знаємо про відпустки». В ході проведення семінару було наголошено на конституційному праві громадян на відпустки, видах відпусток та ознайомлено з порядком їх надання.     По закінченню заходу були надані змістовні відповіді на питання які цікавили присутніх.

- 01 червня 2012 з нагоди святкування Дня захисту дітей спеціалістами управління юстиції організовано виставку спільно з Полтавською міською централізованою бібліотечною системою: «Серце віддаю дітям».

- 05 червня 2012 на базі Полтавської міської централізованої бібліотечної системи проведено виставку друкованих періодичних видань України.

- 20 червня 2012 року з нагоди відзначення 16-ї річниці Конституції України спеціалістами управління юстиції організовано виставку спільно з Полтавською міською централізованою бібліотечною системою: «Конституція – гарант стабільності та демократії».

- 30 травня 2012 року провідним спеціалістом управління юстиції Литовченко О.С. та членом Координаційної ради молодих юристів при Полтавському міському управлінні юстиції Вишняком С.В. на базі бібліотеки – філіалу № 9 Полтавської міської централізованої бібліотечної системи для дітей пришкільного табору Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 25 проведено правову гру «Діти та їх права» по мотивам казки «Снігова королева».      В ході гри діти навчилися свідомо оцінювати ситуації, аналізувати вчинки героїв, виховувати товариськість, почуття власної гідності, любов до своїх ближніх.


9. Робота з неповнолітніми. Зазначення показників підліткової злочинності у регіоні в порівняні з аналогічним періодом минулого року. Заходи спрямовані на профілактику злочинності, пропаганду здорового способу життя.

Підліткова злочинність - це наслідки гострої проблеми, яка стоїть перед Україною, як малозабезпеченість сімей і дітей які народилися й виховуються в таких сім’ях. Роль сім’ї у вихованні дітей і підлітків величезна, і дуже часто саме внутрішньо-сімейні конфлікти й інші проблеми є першопричиною правопорушень дітей, що виховуються в таких сім’ях.

Полтавським міським управлінням юстиції було проведено ряд заходів, спрямованих на профілактику підліткової злочинності. З метою попередження вчинення неповнолітніми правопорушень, зростання злочинності в підлітковому середовищі в навчальних закладах м. Полтави були прочитані лекції, спрямовані на роз’яснення норм, що регулюють правову відповідальність неповнолітніх (кримінальну, цивільну, адміністративну).

В ході проведення заходів працівниками Полтавського міського управління юстиції основна увага зверталася на види та особливості відповідальності неповнолітніх. Одночасно з проведенням лекцій було організовано перегляд фільму «Життя – це вибір» сценарій якого був розроблений заступником начальника Полтавського міського управління юстиції

Даний фільм був знятий Головним управлінням юстиції у Полтавській області спільно з обласною державною телерадіокомпанією «Лтава» на виконання Програми правової освіти населення області на 2011-2015 роки з метою профілактики правопорушень серед неповнолітніх.

06 березня 2012 року провідними спеціалістами Полтавського міського управління юстиції, спільно з співробітниками приймальника – розподільника для дітей підпорядкованого УМВС України в Полтавській області організований та проведений захід для учнів Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 в приймальнику - розподільнику для дітей підпорядкованого УМВС…України…в…Полтавській…області.
       Працівник приймальника – розподільника для дітей розповів присутнім про підстави для поміщення дітей до даного закладу та провів екскурсію по приміщенню.     В ході даного заходу учні були ознайомлені з порядком роботи ПРД підпорядкованого УМВС України в Полтавській області, а також ознайомлені з розпорядком дня дітей, які перебувають в даному закладі.

05 квітня 2012 року спеціалістами Полтавського міського управління юстиції Литовченко спільно з працівниками приймальника – розподільника для дітей підпорядкованого УМВС України в Полтавській області організований та проведений захід для учнів Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 в приймальнику - розподільнику для дітей підпорядкованого УМВС України в Полтавській області.

17 квітня 2012 року спеціалістом Полтавського міського управління юстиції Литовченко О.С. спільно з членом Координаційної ради молодих юристів при Полтавському міському управлінню юстиції – оперуповноваженим відділу кримінальної міліції у справах дітей ПМУ УМВС України в Полтавській області Горобієм В.С. проведено урок-застереження «Як не стати жертвою злочину» з учнями 7 –х та 9 –х класів Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 34.

       Під час заходу співробітник міліції розповів учням куди звертатися, якщо вони все ж таки потрапили у неприємності (наприклад, коли хтось виманив мобілку або відібрав велосипед); як поводитися, коли на вулиці до них звертаються підозрілі незнайомці, пропонують цукерки та запрошують до себе в гості, або переслідують по дорозі зі школи, що загрожує особам, які жартома «мінують»…свою…школу…у…період…екзаменів.

Під час проведення перевірок в навчальних закладах спеціалістами управління юстиції особлива увага приділяється роботі адміністрації школи по попередженню правопорушень, злочинності, безпритульності та бездоглядності, співпраці з батьками, працівниками правоохоронних органів, проведенню заходів, спрямованих на підвищення правової культури учасників навчально-виховного процесу та відповідальності батьків за розвиток, навчання та виховання своїх дітей.

Відповідні заходи сприяють підвищенню правової обізнаності та поваги до закону, покращенню правового захисту населення, зростання інтересу до юридичних професій.


^ 10. Інформація про проведення територіальними органами юстиції спільних правоосвітніх заходів з Головним управління м юстиції у Полтавській області.

Напередодні відзначення світлого свята Дня перемоги 8 травня 2012 року Головним управлінням юстиції у Полтавській області проведено зустріч працівників управління юстиції та членів Координаційної ради молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Полтавській області та при Полтавському міському управлінні юстиції із свідком Нюрнберзького процесу - Гофманом Йосипом Давидовичем.   Під час проведення зустрічі присутні мали змогу переглянути фільм про події Нюрнберзького процесу «Повернення в Нюрнберг».

15 травня 2012 року з нагоди Дня захисту дітей відбувся третій етап конкурсу шкільних малюнків «Мої права» проведений Координаційною радою молодих юристів при Головному управління юстиції, Головним управлінням юстиції, Полтавським міським управлінням юстиції.


^ 12. Інформація про виступи працівників управління у засобах масової інформації

Важлива і незаперечна роль у підвищені правової освіти і культури громадян відведена засобам масової інформації, які є провідником ідей щодо демократичних змін у суспільстві, а тому повинні виважено і об’єктивно висвітлювати події суспільного життя, ініціювати та організовувати заходи з підвищення правової культури громадян. Адже саме ЗМІ активно формують громадську думку, коригують уявлення людини про моральне й аморальне, про доступне і заборонене.

З метою широкого інформування громадськості про діяльність Полтавського міського управління юстиції діє створений власний веб-сайт.

Кожен користувач всесвітньої мережі Інтернет може ознайомитися з новинами управління.

Полтавським міським управлінням юстиції забезпечується широке роз'яснення через засоби масової інформації про діяльність органів юстиції, здійснення правової реформи, захисту конституційних прав та свобод громадян.

Полтавське міське управління юстиції здійснює у засобах масової інформації постійне інформування населення, щодо результатів правової освіти, змін діючого законодавства та роз’яснює положення окремих нормативно-правових актів.

Поряд з цим управління юстиції висвітлює інформацію про свою діяльність на шпальтах рекламно-інформаційного щотижневика „БІАФ”, щомісячній юридично-просвітницькій газеті «Правовий вісник», інформаційно – роз’яснювальній газеті «Креатив», в ефірах державного обласного радіо «Лтава», Полтавській телевізійній студії «Місто», ТРК «ЛТАВА».

^ Протягом І півріччя 2012 року працівниками Полтавського міського управління юстиції було здійснено 101 виступ.


Відповідно до п.2 доручення віце-прем’єр міністра України Семиноженка В.П. за № 28249/1/1-10 від 01.06.2010 до листа Міністерства освіти і науки щодо висвітлення у засобах масової інформації стану забезпечення прав інтелектуальної власності, Полтавським міським управлінням юстиції продовжується проводитися широка правороз’яснювальна робота щодо висвітлення у засобах масової інформації стану забезпечення прав інтелектуальної власності. За звітний період здійснено 2 виступи на теми: «Захист права інтелектуальної власності», «Суб’єкти, об’єкти та підстави виникнення права інтелектуальної власності» та розроблено методичні рекомендації «Право інтелектуальної власності».


Одночасно слухачі систематично ознайомлюються з роботою громадської приймальні Полтавського міського управління юстиції та найактуальнішими питаннями, з якими звертаються громадяни.


^ 13. Розроблення методичних матеріалів, рекомендацій, посібників тощо.


Складовою частиною правової освіти є самоосвіта громадян. У цій правоосвітній діяльності управління юстиції спрямовує зусилля на забезпечення належного тематичного наповнювання, актуальності та доступності сприйняття методичних матеріалів (посібників, рекомендацій, пам’яток, буклетів, брошур з правової тематики тощо) пересічними громадянами, ведеться облік розповсюджених брошур.

З І півріччя 2012 року працівниками Полтавського міського управління юстиції підготовлено 8 методичних рекомендацій: • «Патронат над дітьми»;

 • «Недійсність правочинів»;

 • «Право інтелектуальної власності»;

 • «Вибори – невід’ємний атрибут демократичного суспільства»;

 • «Медичні права та обов’язки громадян»;

 • «Право на безоплатну правову допомогу»;

 • «Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються процесу виборів депутатів»;

 • «Насильство в сім’ї».В.о. начальника Полтавського

міського управління юстиції Л.С. Єлізарова

Скачати 376.46 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації23.10.2013
Розмір376.46 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх