Освіта саратщини – 2012: нові стандарти – якісні зміни, нова освіта аналіз результативності роботи закладів освіти саратського району за 2011-2012 навчальний рік та основні завдання на 2012-2013 навчальний рік icon

Освіта саратщини – 2012: нові стандарти – якісні зміни, нова освіта аналіз результативності роботи закладів освіти саратського району за 2011-2012 навчальний рік та основні завдання на 2012-2013 навчальний рік


Схожі
Серпнева конференція – 2012 Матеріал до доповіді...
План методичної роботи на 2011-2012 навчальний рік Завідувач методичним кабінетом відділу освіти...
План роботи на 2011 2012 навчальний рік методичного кабінету...
Концепція Програми «Освіта Авдіївки...
План роботи районних методичних об`єднань вчителів початкових класів 2011 2012 навчальний рік...
План роботи відділу освіти Синельниківської райдержадміністрації на 2012 рік І вступ...
Програма гуртка ман «Сучасні інформаційні технології» (перший рік навчання) Розробив...
Аналіз роботи районного методичного об’єднання вчителів фізики у 2011 2012 навчальному році...
План роботи наукової лабораторії інформаційних технологій навчання на 2011/2012 навчальний рік...
Перелік навчальних закладів, наукових установ та організацій...
План роботи відділу освітнього менеджменту на 2012 рік...
Начальника управління освіти Г. Френкеля...Загрузка...
страницы:   1   2   3
скачать
ОСВІТА САРАТЩИНИ – 2012:

НОВІ СТАНДАРТИ – ЯКІСНІ ЗМІНИ, НОВА ОСВІТА


АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ

ОСВІТИ САРАТСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 2011-2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НА 2012-2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


Освіта є пріоритетним напрямком державної політики України, однією з найбільш масштабних і фундаментальних складових устрою держави, виходячи з того, що це стратегічний ресурс соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства, поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення міжнародного авторитету й іміджу нашої держави, створення умов для самореалізації кожної особистості. Освітній простір Саратського району Одеської області задовольняє потреби усіх категорій населення в навчанні й вихованні, наданні різних видів освітніх послуг. Головним напрямком його удосконалення є досягнення практичних результатів щодо розширення доступності, зростання ефективності, підвищення якості освіти на всіх рівнях.

У 2011-2012 навчальному році відділ освіти райдержадміністрації, дошкільні, загальноосвітні, позашкільні навчальні заклади району забезпечували реалізацію основних завдань державної політики в системі освіти відповідно до чинного законодавства України: законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», вимог постанов і розпоряджень Кабінету міністрів України, Указів Президента, виконання державних та регіональних цільових програм, прийнятих та виданих з метою регламентації та розвитку освітньої галузі поглиблення змісту та покращення якості освіти, створення належних умов для учасників навчально-виховного процесу.

Проводилась та проводиться робота щодо удосконалення системи безперервної освіти, створення передумов для здійснення профільного навчання, забезпечення прав жителів району на дошкільну, загальну середню, позашкільну освіту дітей та підлітків.

На контролі знаходяться діючі районні програми з розвитку освіти, а саме:

- Програма «Вчитель» (зі змінами), затверджена рішеннями Саратської районної ради від 24.01.2003 р. № 54-XXIV та від 28.03.2008 р. № 182-V;

- Програма «Шкільний автобус» на 2011 – 2015 роки, затверджена рішенням Саратської районної ради від 30.12.2010 р. № 35-VI;

- Програма розвитку позашкільних навчальних закладів на 2009 – 2012 роки», затверджена рішенням Саратської районної ради від 23.07.2010р. № 338-V.

- Програма харчування дітей із багатодітних, кризових (неблагополучних) сімей та дітей, яких виховує одинока мати (батько), які перебувають у кризових умовах та гостро потребують допомоги, у закладах освіти Саратського району протягом навчання та оздоровлення до 2012 року, затвердження рішенням Саратської районної ради від 23.10.2007р. № 142-V.

- Програма попередження насильства в сім’ї у Саратському районі на 2011-2015 роки, яка затверджена рішенням Саратської районної ради від 23 березня 2011 року №65-VI.

- Комплексна програма «Освіта Саратщини» на 2012-2014 роки, яка затверджена рішенням Саратської районної ради від 29 грудня 2011 року № 141- VI.

Управлінська проблема оптимального поєднання стабільного функціонування закладів освіти з режимом їх розвитку розглядалася через структурно-функціональну модель комплексно-цільового управління освітньою системою. Такий підхід забезпечив реалізацію виконання тих основних проблем, що стояли перед закладами освіти району протягом 2011-2012 навчального року, а також створив умови для систематичної, цілеспрямованої діяльності, планування, діагностики освітніх процесів, складання експертних висновків, рекомендацій, корегування управлінської діяльності керівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів району.

Актуальними залишаються проблеми забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, адаптації її змісту до соціально орієнтованої ринкової економіки, прискорення розвитку освіти, її інтеграції в європейський освітній простір, удосконалення механізмів управління, оптимізація, прогнозування та рівномірне фінансування закладів освіти усіх типів, здійснення заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

Минулого навчального року йшла серйозна підготовка до впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти затвердженого Кабінетом Міністрів України 20 квітня 2011 року.


^ ДОШКІЛЬНА ОСВІТА


На сьогодні одним із основним напрямків державної освітянської політики в Україні визначено модернізацію системи дошкільної освіти. Який стан дошкільної освіти в Саратському районі? Що принесе нового 2012-2013 навчальний рік?


У районі сформована мережа дошкільних навчальних закладів, яка в цілому задовольняє конституційне право громадян на отримання доступної дошкільної освіти, де закладаються підвалини фізичного, психічного та соціального становлення дитини.

Основними завданнями роботи району в галузі дошкільної освіти у 2011-2012 навчальному році було забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти, забезпечення необхідних умов функціонування й розвитку системи дошкільної освіти, збільшення відсотка охоплення дітей дошкільного віку всіма формами дошкільної освіти.

Мережа дошкільних закладів району у 2011-2012 навчальному році збережена: у районі функціонувало 26 дошкільні навчальні заклади -79 груп, в яких дошкільну освіту отримали 1572 дитини та 5 дошкільних навчальних закладів у складі навчально-виховних комплексів «Загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад», в яких функціонувало 13 груп, в них 243 дітей. Всього по ДНЗ та НВК: 92 групи - 1815 дітей. Відсоток охоплення дітей віком від 1 до 6 років дошкільною освітою складав 59%. Відсоток охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6(7) років- 76%. Соцпатронатом було охоплено 128 дітей. Відсоток охоплення дітей віком від 3 до 6(7) років всіма формами дошкільної освіти складав 83%. Причиною низького рівня охоплення дошкільною освітою була існуюча черга у дошкільних закладах сіл Старосілля (60 дітей), Успенівка (27 дітей), Міняйлівка (30 дітей), Надєжда (46 дітей), Новоселівка (81 дитина), Зоря (44 дитини), Старосілля (60 дітей).

У зв’язку із змінами до Закону України «Про дошкільну освіту» щодо обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку, дошкільними навчальними закладами району вжито заходів щодо охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою. Так, із 451 дитини 5-річного віку дошкільні навчальні заклади відвідувало – 446 дітей, що складає 99 %, а 5 дітей було охоплено соціальним патронатом -1%. На кінець навчального року та оздоровчого періоду навчально-виховним процесом у дошкільних навчальних закладах охоплено 100% дітей 5-річного віку.

Увага до дошкільного навчання та виховання як фундаменту безперервної освіти в Саратському районі невпинно зростає. «Дошкільне питання» стало обов’язковим для розгляду на апаратних нарадах органів державної влади та місцевого самоврядування. 11 вересня 2011 року була проведена нарада при голові Саратської районної державної адміністрації з головами сільських рад з питання: «Оперативна інформація щодо стану розвитку дошкільної освіти в Саратському районі у 2011 році». Керівники сільських та селищної рад отримали папки з наступними документами:

 • Інформація про розвиток дошкільної освіти у районі та визначені завдання на 2011 – 2012 навчальний рік;

 • Нормативно – правове й організаційне забезпечення системи дошкільної освіти в Україні, а саме:

 • Закон України «Про дошкільну освіту» ст.31 «Трудові відносини в системі дошкільної освіти» , ст.39 «Штатні розписи дошкільних навчальних закладів»;

 • Постанова Кабінету Міністрів Україні від 13 квітня 2011 р №629 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року»;

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 4 листопада 2010 року №1055 про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів.

 • Критерії, за якими здійснюється моніторинг роботи дошкільного навчального закладу.

 • Середня вартість утримання однієї дитини в день у дошкільних навчальних закладах у Саратському районі станом на 01.09.2011 року у порівнянні з 01.09.2010 року.

З метою підвищення фахового рівня вихователів ДНЗ, відділ освіти та у справах сім’ї, молоді і спорту Саратської РДА досить тісно співпрацює з інститутом психології Академії педагогічних наук України. У листопаді 2011 року з педагогічними працівниками ДНЗ кандидат психологічних наук Академії педагогічних наук України І.І.Карабаєва проводила протягом одного дня навчальний розвивальний курс з проблеми планування навчально-виховного процесу згідно з базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Укладено угоду між начальником відділу освіти та у справах сім’ї, молоді і спорту Саратської РДА та директором Інституту психології ім. Костюка НАПН України «Про науково-творче співробітництво на 2012-2013 навчальний рік».

Встановлені ділові стосунки з головним редактором видання «Дитячий садок» Тетяною Вороніною та її заступником Іриною Стеценко. Педагоги дошкільних навчальних закладів нашого району були запрошені до участі у Всеукраїнському святі всіх працівників дошкільної галузі «День Дошкілля» у місті Києві. Учасники форуму 2011 року взяли активну участь у роботі заходів, проведених виставках педагогічних досягнень. Педагогічні працівники нашого району отримали подяку за активну участь у Всеукраїнському Дні Дошкілля.

Велика увага у методичній роботі з педагогічними працівниками приділялася вивченню офіційних документів Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, нормативної бази організації роботи у дошкільних навчальних закладах України.

Методична робота протягом навчального року проводилася диференційовано. Окремо проводилися наради та семінари для завідуючих дошкільними закладами, малодосвідчених завідуючих та вихователів, вихователів вікових груп, музичних керівників, старших медичних сестер, педагогів дошкільних навчальних закладів з молдовською мовою навчання.

8 грудня 2011 року відбувся семінар з педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів району на тему: «Моніторинг якості дошкільної освіти: теорія і практика проведення».

На високому рівні було проведено методичне об’єднання завідуючих ДНЗ у лютому 2012 року на базі Сергіївського дитячого садка з проблеми: «Художньо-естетичний розвиток дошкільника».

У квітні для керівників дошкільних навчальних закладів було проведено на базі КЗ «Саратський ясла-сад № 2» засідання районного методичного об’єднання з проблеми: «Фізичний розвиток дошкільника».


З малодосвідченими керівниками дошкільних навчальних закладів був організований постійно діючий семінар на базі КЗ «Саратський ясла-сад №1».

Для вихователів груп раннього віку проведено практичний семінар на базі КЗ «Зорянський ДНЗ ясла-садок № 2» з проблеми: «Організація життєдіяльності дітей раннього віку у дошкільному навчальному закладі».

У квітні педагоги на базі Михайлівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ (ясла – садок)» обговорювали проблему «Мовленнєвий розвиток дітей раннього віку».

Проведено відкрите заняття «Я – особистість» у КЗ «Зорянський ДНЗ ясла-садок № 2».

На базі КЗ «Кулевчанський ДНЗ ясла-сад» відбулося засідання методичного об’єднання вихователів молодших груп.

Музичні керівники отримали методичні рекомендації по основним проблемам, орієнтовно планування з музичного виховання по кожній віковій групі на навчальний рік.

Із старшими медичними сестрами проведена робота з питання «Організація медичного обслуговування дітей та раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

Усі заходи були спрямовані на підвищення якості дошкільної освіти у Саратському районі, зростання професійного рівня педагогічних працівників.

У 2011-2012 навчальному році здійснено атестаційну експертизу Ройлянського ДНЗ, Саратського ДНЗ № 2, Зорянському ДНЗ № 2.

На виконання п. 12 протоколу № 17 засідання Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 року щодо забезпечення виконання протягом двох років 2012-2014 завдання із стовідсоткового охоплення дітей дошкільною освітою. Збільшено мережу дошкільних навчальних закладів у 2012-2013 навчальному році шляхом реорганізації Плахтіївської загальноосвітньої школи №1 І-ІІ ступенів у НВК «ЗНЗ-ДНЗ» з відкриттям 1 різновікової групи для дітей дошкільного віку, відкривається 1 додаткова група у Введенському НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ (дитячий садок)», проведено реконструкцію будівлі Районного будинку дитячої творчості для переведення 2 груп старшого дошкільного віку (40 місць) та музичної зали КЗ «Саратський ясла-сад №1». На будівництво нового дитячого садка на 80 місць у с. Сергіївка виготовлено проектно-кошторисну документацію. Планується відкрити до кінця 2012 року 1 додаткову групу для 20 дітей у с. Новоселівка (після реконструкції будівлі бувшого ФАПУ), 1 додаткову групу на 20 дітей у дошкільному закладі с. Надежда.

Згідно з Планом оптимізації мережі закладів освіти Саратського району до 2014 року планується створення закладів нового типу НВК «ЗНЗ-ДНЗ» у селах Ярославка, Фуратівка, Мирнопілля, Долинка, а також відкрити додаткові групи у селах Успенівка, Старосілля, Міняйлівка, Петропавлівка.

У дошкільних закладах району працюють 222 педагогічних працівника. З них мають вищу освіту – 70 працівників, середню спеціальну освіту – 152 особи.

У 2012-2013 навчальному році робота ДНЗ буде спрямована на підвищення якісного рівня освітніх послуг шляхом модернізації змісту дошкільної освіти.

ДНЗ продовжують працювати за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», схваленою колегією Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2008 року та затверджена наказом від 29.01.2009 р. № 41 та програмою для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Зазначені програми істотно відрізняються від попередніх, її змістовне заповнення спрямоване на гармонійний та різнобічний розвиток дитини дошкільного віку, формування її особистості, створення в умовах дошкільного навчального закладу розвивального життєвого простору.

Значна робота приділяється в ДНЗ організації роботи з охорони життя і здоров’я дітей. Відповідно до річних планів роботи проводяться Дні здоров’я, Тижні безпеки.

Упровадження в практику роботи дошкільних навчальних закладів особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти є одним із основних завдань сьогодення. Дитина зі своїми уподобаннями, інтересами, здібностями, особливостями стає головним учасником освітнього процесу. Тому для реалізації особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти необхідно створити відповідні умови для всебічного розвитку дитини, тобто створити сприятливий, безпечний, комфортний простір, у якому дитина активно діє, спілкується, отримує знання, розвиває свої уміння і навички, росте здоровою. З даною метою у дошкільних закладах проведено капітальні та поточні ремонти, покращена матеріально-технічна база, підготовлено заклади до початку нового навчального року.

Серед основних проблем дошкільної освіти, як і у попередні роки, на першому місці залишається низький показник охоплення дітей сільської місцевості дошкільною освітою, оскільки існує черга дітей дошкільного віку в селі Новоселівка – 113, Міняйлівка-58, Старосілля-77, Успенівка-21, Зоря-36, Долинка-15, Сергіївка-15, Петоропавлівка -16.

Залишається актуальним питання забезпечення дошкільних навчальних закладів комп’ютерною технікою та введення сучасних технологій в роботу вихователя. На даний час є тільки комп’ютери у 8 дошкільних навчальних закладах: Петропавлівському , Зорянському №2, Саратських № 1 та № 2, М-Новоросійському, Кулевчанському, Новоселівському, Сергіївському.

Не всіма головами сільських рад вирішується питання закупівлі дитячої та методичної літератури для навчально-виховного процесу, підписки на фахові видання за бюджетні кошти.

З метою забезпечення і підвищення якості дошкільної освіти, створення відповідних умов наказом МОН України від 04.11.2010 №1055 затверджено нові Типові штатні нормативи ДНЗ, які вступили в дію з 01.01.2011 року, але в жодному дошкільному закладі, крім НВК, їх не введено, що є недопустимим.

Не вироблено алгоритм здійснення соціально-педагогічного патронату, не підтверджується дане питання у бюджетах сільських рад. На жаль, не відкрито у нашому районі жодної компенсуючої групи для дітей з психічними вадами, частохворіючих дітей, дітей з порушеннями мови, хоча така можливість є в Кулевчанському ДНЗ. Тому вкрай необхідно запроваджувати альтернативні форми охоплення освітою дітей дошкільного віку та відкриття груп компенсуючого типу, створення консультативних пунктів для дітей дошкільного віку при дошкільних навчальних закладах.

^ ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА


Діяльність відділу освіти районної державної адміністрації, методичної служби, закладів освіти усіх типів спрямовано на пошук нових шляхів щодо оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів для більш ефективного використання матеріально-технічних, фінансових і кадрових ресурсів, що є одним із резервів забезпечення якості і доступності освіти; на забезпечення стабільного функціонування навчально-виховних закладів, виконання державних, регіональних та районних програм розвитку освіти.

Згідно з Планом оптимізації мережі закладів освіти Саратського району на 2011-2014 роки протягом 2011-2012 років створено 6 навчально-виховних комплексів «ЗОШ – ДНЗ» у селах Забари, Введенка, Михайлівка, Петропавлівка та Фараонівка , Плахтіївка.

У 2011-2012 навчальному році право громадян на отримання освіти забезпечувало 30 загальноосвітніх навчальних закладів (в тому числі, враховуючи демографічну ситуацію тимчасово призупинена діяльність Пасічнянської ЗОШ І ст.). Влітку призупинена робота Костянтинівської загальноосвітньої школи І ступеня через відсутність учнів.

Контингент учнів складав 5460 (шкільний контингент зменшився на 184 учнів в порівнянні з 2010-2011 навчальним роком), для яких була створена мережа з 372 класів, а саме:

 • ЗОШ І ст. – 4 , в них класів-6, учнів-47;

 • ЗОШ І-ІІ ст. – 4 , в них класів-41, учнів-440;

 • ЗОШ І-ІІІ ст. – 22, в них класів-325, учнів-4973. В тому числі заклади нового типу, а саме: Зорянський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей, Новоселівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей», Плахтіївський НВК «ЗОШ №2 І-ІІІ ст.-гімназія», Забарський НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ (дитячий садок)», Введенський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ (дитячий садок)», Михайлівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ (ясла-садок)», Петропавлівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ (ясла-садок)», Фараонівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ (ясла-садок)».

 • Рішенням сесії Саратської районної ради від 18.07.2012 р. утворені НВК: Саратський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- гімназія» та Плахтіївський НВК «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1-ДНЗ».

Також продовжують функціонування:

 • Саратська вечірня (змінна) ЗОШ ІІ-ІІІ ст.(208 учнів, 9 навчально-консультаційних пунктів);

 • КЗ «Саратська ДЮСШ» (675 вихованців, 48 груп);

 • КЗ «Саратський районний БДТ» (1122 вихованців, 83 гуртка);

 • КЗ «Саратський міжшкільний НВК» (255 учнів), який забезпечує отримання початкової професійної освіти в залежності від індивідуальних здібностей і потреб учнів.

У 2012-2013 н.р. вперше за останнє десятиріччя контингент учнів в ЗНЗ збільшується і буде становити 5463 учня, які будуть навчатись у 371 класі. З першого вересня для першокласників буде відкрито 36 класів, з них 28 з українською мовою навчання, 4 з російською мовою навчання та 4 з молдовською мовою навчання.

Однією з визначальних особливостей району є багатонаціональний склад населення та широке застосування мов національних меншин у всіх сферах суспільного життя, зокрема і в освітньому просторі. Право вибору мови навчання мають батьки та їх діти. Мовний статус загальноосвітніх навчальних закладів освіти району такий:

 • українська мова навчання - 19 закладів (63 %);

 • російська мова навчання - 1 заклад (3,5 %);

 • молдовська мова навчання - 1 заклад (3,5 %);

 • декілька мов навчання - 9 закладів (30 %), а саме: українська і російська мови навчання – 6 закладів; українська і молдовська - 2 заклади; українська, російська і молдовська мови навчання – 1 заклад.


Зберігається стійка тенденція до збільшення набору учнів до 1 класу протягом останніх років:


Навчальний рік

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

Кількість учнів

510

507

483

530

517


На початку 2011/2012 навчального року було організовано індивідуальне навчання для 27 дітей і підлітків (з них 7 дітей з особливими освітніми потребами), які у зв’язку із захворюваннями не могли відвідувати загальноосвітні навчальні заклади.

У 2011-2012 навчальному році із 9-х класів загальноосвітніх шкіл району випущено 559 учнів, із 11-х класів – 353 учня. З них: Золотою медаллю нагороджено 13 чоловік, 7 – Срібною; свідоцтвом про базову загальну середню освіту з відзнакою нагороджено 16 випускників.

Особлива увага приділялась організації профільного навчання. У 2011/2012 навчальному році функціонувало 35 профільних класів, де навчалося 450 учнів, що становить 58 відсотків від загальної кількості учнів старшої школи (у 2010/2011 навчальному році – 30 класів, 374 чол. – 49 відсотків).


^ Розподіл учнів за профільним навчанням у 2011/2012 н.р.

Профіль

10 Клас

11 Клас

Навчальний заклад

1

Математичний

12

-

Долинська ЗОШ16

14

Зорянський НВК10

-

Новоселівський НВК
Всього

38

14
2

Екологічний

18

-

Саратська ЗОШ
Всього

18

-
3

Біолого-хімічний

6

20

Кулевчанська ЗОШ9

-

Новоселівський НВК
Всього

15

20
4

Біолого-географічний

14

-

Кулевчанська ЗОШ
Всього

14

-
5

Біотехнологічний

19

-

Кулевчанська ЗОШ
Всього

19

-
6

Історичний

10

-

Новоселівський НВК
Всього

10

-
7

^ Української філології

14

11

Плахтіївський НВК
Всього

14

11
8

Спортивний

10

6

Петропавлівський НВК
Всього

10

6
9

Інформаційно-технологічний

21

20

Плахтіївська ЗОШ №3-

11

Зорянський НВК
Всього

21

31
10

Технологічний

-

10

Долинська ЗОШ16

5

Кривобалківська ЗОШ13

6

М-Новоросійська ЗОШ13

10

Мирнопільська ЗОШ19

8

Надєждинська ЗОШ16

12+1 корекц.

Ройлянська ЗОШ16

12

Саратська ЗОШ-

26

Старосільська ЗОШ18

8

Ярославська ЗОШ
Всього

111

97+1


^ Всього за профіл.

270

179+1

Поглиблено вивчають предмети 72 учня в трьох навчальних закладах, а саме:
Профіль

10 Клас

11 Клас

Навчальний заклад

1

Українську мову та літературу

16

-

Саратська ЗОШ-

15

Кулевчанська ЗОШ

2

Англійська мова

16

-

Саратська ЗОШ

3

Світова література

14

11

Плпхтіївський НВК
Всього

46

26

Допрофільне навчання в 5-9 класах проводилось за рахунок годин позакласної роботи (гуртки), за рахунок годин варіативної частини (факультативи, спецкурси, курси за вибором).

У 2012 році забезпечено участь випускників загальноосвітніх навчальних закладів у зовнішньому незалежному оцінюванні. Значний обсяг підготовчої роботи дозволив провести процедуру тестування на високому організаційному рівні, з дотриманням усіх необхідних складових. У районі працювало 2 пункти тестування на базі Зорянського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей» та Саратської ЗОШ І-ІІІ ст.

залишити коментар
Сторінка1/3
Дата конвертації23.10.2013
Розмір0.76 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх