Програма дисципліни \"фінанси\" 5 короткий зміст лекцій 9 термінологічний словник 65 тематика практичних занять 87 icon

Програма дисципліни "фінанси" 5 короткий зміст лекцій 9 термінологічний словник 65 тематика практичних занять 87


1 чел. помогло.
Схожі
Робоча навчальна програма дисципліни (спецкурсу-спецпрактикуму) для магістрів спеціальності...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Навчально-тематичний план з дисципліни «Господарське право» Зміст дисципліни «Господарське...
Робоча програма...
Зміст
Робоча навчальна програма дисципліни київ 2007 Київський національний...
Навчальна програма дисципліни (типова) фінанси статус дисципліни нормативна проф спрямув...
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни...
Тематичний план дисципліни Плани лекцій та семінарських (практичних) занять...
Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 “Фінанси всіх форм навчання та слухачів цпо...
Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять с. 10...
Робоча навчальна програма “ риторика для студентів всіх спеціальностей Програму рекомендовано...Загрузка...
страницы: 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
повернутися в початок
скачать
Тема Фінансовий ринок


Тести

1. У чому полягає сутність поняття фінансовий ринок:

 1. специфічній сфері грошових відносин, яка функціонує за умов наявності в економіці реальних власників;

 2. рийку, що складається з ринку цінних паперів та ринку позикових капіталів;

 3. сукупності економічних відносин у сфері трансформації тимчасово вільних коштів у позиковий капітал через фінансово-кредитні інститути та ринок цінних паперів на основі попиту й пропозиції?

2. Фінансовий ринок — це механізм:

 1. утворення капіталу;

 2. використання капіталу;

 1. перерозподілу капіталу;

 2. акумуляції капіталу.

3. Як поділяється фінансовий ринок за інституційною ознакою:

 1. ринок грошей і ринок капіталів;

 2. фінансово-кредитні інститути та ринок цінних паперів;

 3. обліковий та міжбанківський ринки;

 4. ринок позикових зобов'язань і валютний ринок;

 5. ринок банківських кредитів та депозитів?

4. Фінансовий ринок за часовою ознакою поділяється на:

 1. ринок грошей і ринок капіталів;

 2. обліковий та міжбанківський ринки;

 3. кредитний і фондовий ринки;

 4. ринок позикових зобов'язань та валютний ринок.

5. Що належить до ринку капіталів:

 1. фондовий та валютний ринки;

 2. ринок грошей і довгострокових банківських кредитів та депозитів;

 3. обліковий, міжбанківський і валютний ринки;

 4. ринок цінних паперів, середньо- та довгострокових банківських кредитів?

6. Грошовий ринок включає:

 1. фондовий і валютний ринок;

 2. ринок капіталів, довгострокових банківських кредитів та депозитів;

 3. обліковий, міжбанківський і валютний ринки;

 4. ринок грошових сурогатів та середньострокових фінансових інструментів.

7. Що входить до складу ринку цінних паперів:

 1. ринок грошей та ринок капіталів;

 2. первинний і вторинний ринки цінних паперів;

 3. біржовий та "вуличний" ринки;

 4. обліковий, міжбанківський та валютний ринки?

8. Хто є суб'єктами фінансового ринку, які вкладають гроошові кошти в цінні папери виключно в цілях отримання доходу:

 1. фінансові посередники;

 2. емітенти;

 3. індивідуальні інвестори;

 4. портфельні інвестори;

 5. стратегічні інвестори;

 6. інституціональні інвестори?

9. Кредитори та позичальники — це суб'єкти ринку:

 1. страхового;

 2. позикових капіталів;

 3. цінних паперів;

 4. нерухомості.

10. Об'єктами фінансового ринку є:

 1. фінансово-кредитні інститути;

 2. інститути інфраструктури фінансового ринку;

 3. держава, суб'єкти господарювання та домашні господарства;

 4. інструменти фінансового ринку;

 5. продавці та покупці фінансових активів.

11. Емітенти це:

 1. суб'єкти, що залучають фінансові ресурси;

 2. суб'єкти, які вкладають грошові кошти у фінансові інструменти;

 3. суб'єкти, які перерозподіляють фінансові ресурси;

 4. суб'єкти, що реалізують різні види страхових послуг.

12. Суб'єкти фінансового ринку, що купують контрольний пакет акцій для здійснення управління підприємством це:

 1. фінансові посередники;

 2. емітенти;

 3. індивідуальні інвестори;

 4. портфельні інвестори;

 5. стратегічні інвестори;

 6. інституціональні інвестори.

13. До боргових фінансових інструментів належать:

 1. акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати;

 2. акції, інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, облігації;

 3. державні та корпоративні облігації, казначейські й комерційні векселі, чеки;

 4. первинні фінансові інструменти та деривативи.

14. На які види поділяються фінансові інструменти за характером фінансових зобов'язань:

 1. інструменти грошового ринку, інструменти валютного ринку, інструменти страхового ринку, інструменти ринку цінних паперів, інструменти ринку золота та нерухомості;

 2. коротко- та довгострокові фінансові інструменти;

 3. боргові та дольові;

 4. первинні та вторинні;

 5. з фіксованим і невизначеним доходами?

15. З якою метою в основному використовуються деривативи:

 1. отримання дивідендів;

 2. одержання відсотків;

 3. засвідчення права власності на депозит у банку;

 4. хеджування цінового ризику;

 5. обслуговування операцій на ринку позикових капіталів?

16. Фінансові інститути на фінансовому ринку це:

 1. емітенти;

 2. інвестори;

 3. посередники;

 4. споживачі;

 5. зберігачі.

це частини:

17. Обліковий та міжбанківський ринки

 1. ринку грошей;

 2. ринку капіталів;

 3. валютного ринку;

 4. фондового ринку.

18. До дольових фінансових інструментів належать:

 1. акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати;

 2. акції, інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, облігації;

 3. державні та корпоративні облігації, казначейські та комерційні векселі, чеки;

 4. цервинні фінансові інструменти та деривативи;

 5. акції, паї, інвестиційні сертифікати.

19. Частиною якого ринку є ринок цінних паперів:

 1. грошей;

 2. капіталів;

 3. валютного;

 4. банківських кредитів?

20. Спеціалізовані небанківські установи цех:

 1. НБУ, спеціалізовані комерційні банки, пенсійні фонди;

 2. інвестиційні, ощадні, іпотечні банки, кредитні спілки;

 3. страхові компанії, пенсійні фонди, кредитні спілки, іпотечні й ощадні банки;

 4. кредитні спілки, фінансові фонди, інвестиційні та страхові компанії, пенсійні фонди.

21. Валютний ринокце частина:

 1. ринку грошей;

 2. ринку капіталів;

 3. ринку банківських кредитів;

 4. фондового ринку;

 5. облікового та міжбанківського ринків.

22. Що належить до вторинних фінансових інструментів:

 1. акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати;

 2. акції, інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, облігації;

 3. державні та корпоративні облігації, казначейські та комерційні векселі, чеки, деривативи;

 4. ф'ючерсні та форвардні угоди, опціони, свопи, варанти;

 5. акції, паї, інвестиційні сертифікати, ф'ючерсні та форвардні угоди?

23. Яка з організаційних структур є головною на фінансовому ринку:

 1. лізингові компанії;

 2. пенсійні фонди;

 3. страхові компанії;

 4. фондові біржі?

24. У чому полягає сутність поняття „цінних паперів":

 1. продажу і купівлі цінних паперів, які щойно випущені;

 2. купівлі і продажу раніше випущених цінних паперів;

 3. мобілізації цінних паперів:

 4. варіанти відповіді 1), 2) і 3) неправильні.

25. Емітентом називається юридична особа, яка:

 1. купує цінні папери;

 2. випускає цінні папери;

 3. продає цінні папери;

 4. немає правильної відповіді.

26. Зі скількох рівнів складається банківська система відповідно до чинного законодавства України;

 1. одного;

 2. двох;

 3. трьох;

 4. чотирьох?

27. Який із цінних паперів не є борговим зобов'язанням:

 1. облігація;

 2. казначейське зобов'язання держави;

 3. акція;

 4. вексель?

28. Які акції гарантують виплату дивідендів у попередньозазначеному розмірі, незалежно від суми отриманого прибутку:

 1. іменні;

 2. прості;

 3. привілейовані;

 4. на пред'явника?

29. Кого вважають співвласником компанії:

 1. власників простих акцій;

 2. власників привілейованих акцій;

 3. власників облігацій?

30. Основною установою, що регулює функціонування ринки цінних паперів, є:

 1. Міністерство фінансів України;

 2. Національний банк України;

 3. Фонд державного майна;

 4. Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку.


Завдання

1. До кожного терміна доберіть єдиний правильний варіант визначення.

Терміни

 1. Первинний ринок цінних паперів.

 2. Вторинний ринок цінних паперів.

 3. Інвестиційний фонд.

 4. Акція.

 5. Дивіденд.

 6. Портфель цінних паперів.

 7. Котирування.

 8. Опціон.

 9. Фондова біржа.
  10. Біржовий індекс.


Визначення

а) Організаційна форма ринку, на якому здійснюється торгівля цінними паперами;

б) середній показник біржової активності, що узагальнює динаміку цін на цінні папери і свідчить про зміни в рівні цін за визначений період;

в) ринок, де виконуються операції з випущеними в обіг цінними паперами;

г) ринок, на якому корпорації залучають капітал шляхом розміщення цінних паперів;

д) юридична особа, заснована у формі закритого акціонерного товариства з урахуванням вимог "Положення про інвестиційні фонди й інвестиційні компанії";

є) цінні папери, згруповані для обліку за їх типом і призна­ченням;

ж) право купівлі або продажу цінних паперів за фіксованою ціною протягом встановленого терміну;

з) частина прибутку акціонерного товариства, що розподіляється щороку між акціонерами після сплати податків, відрахувань на розширення виробництва, поповнення резервного фонду та інших невідкладних відрахувань;

і) визначення ринкового курсу цінного папера; к) цінний папір, що засвідчує участь у статутному капіталі акціонерного товариства.

2. Знайдіть хибні твердження серед запропонованих.

 1. Спрямування коштів безпосередньо від власників заощаджень до позичальників здійснюється за допомогою операцій з цінними паперами.

 2. Грошові ринки обслуговують процес розширеного відтворення.

 3. Ринки капіталів мають обслуговувати сфери обігу.

 4. Одна з відмінностей між грошовими ринками та ринками капіталів полягає в видах фінансових інструментів, що використовуються з метою проведення покладених на них операцій,

 5. Первинне розміщення цінних паперів здійснюється переважно через фондову біржу.

 6. Привілейована акція не дає права голосу, її власник не бере участі в керуванні компанією.

 7. Акціонерне товариство може випускати акції для покриття збитків, пов'язаних із його господарською діяльністю;

 8. Фондова біржа сприяє придбанню на визначених умовах і на певний термін вільних коштів.

 9. Емітент має право в односторонньому порядку, без згоди інвестора відкликати цінний папір.

10. Облігації на пред'явника дають їх власнику право на участь у керуванні підприємством.


Тема Міжнародні фінанси


Тести

1. На чому ґрунтується класифікація валютних систем:

 1. на тому, який саме актив визнається резервним;

 2. золотому вмісті;

 3. виникненні паралельного обігу валют на ринку країни?

2. Які є види валютного котирування:

 1. пряме, непряме, внутрішнє, зовнішнє;

 2. зовнішнє, внутрішнє;

 3. пряме, непряме;

 4. поточне, форвардне?

3. До валютних складових міжнародної валютно-фінансової системи (МВФС) належать:

 1. валютний курс, національні та міжнародні механізми регулювання обмінного курсу, національні валюти, валютний паритет, міжнародні фінансові ринки;

 2. національний паритет, національні валюти, валютний курс;

 3. міжнародні фінансові ринки, механізм торгівлі кредитами, цінними паперами, міжнародні розрахунки;

 4. національні валюти, валютний курс і паритет, умови взаємної конвертації й обігу національних валют, національні та міжнародні механізми регулювання міжнародного курсу?

4. Які є форми паралельного обігу:

 1. доларизація, євроризація, валютне заміщення;

 2. доларизація, євроризація;

 3. валютне переміщення, валютне заміщення;

 4. доларизація, євроризація, валютне заміщення, валютне переміщення?

5. Яка валюта характеризується стабільним валютним курсом;

 1. тверда;

 2. 2) вільно конвертована;

 3. фіксована;

 4. резервна?

6. За якої системи валютних відносин діяв золотий паритет:

 1. Ямайської;

 2. Паризької;

 3. Бреттон-Вудської;

 4. Генуезької;

 5. Лондонської;

 6. взагалі не діяв?

7. Що відбулося на Ямайській валютній конференції:

 1. розв'язали проблеми обміну валют на золото;

 2. прийняли рішення про випуск євро;

 3. затвердили долар як єдиний резервний засіб;

 4. вирішили питання вільного вибору режиму валютного курсу;

 5. скасували обмін долара СНІА на золото?

8. Валюта резервна — це:

 1. валюта, в якій країни тримають свої ліквідні міжнародні резервні активи, що використовуються з метою покриття від'ємного сальдо платіжного балансу;

 2. платіжний засіб інших країн, що законно або незаконно використовується на території певної країни;

 3. валюта, яка має здатність вільно обмінюватись для резидентів і нерезидентів на національну валюту і використовуватись в угодах із реальними та фінансовими активами;

 4. законний платіжний засіб на території країни, що її випускає;

 5. валюта, яка широко використовується для здійснення платежів за міжнародними угодами й активно продається і купується на головних валютних ринках;

 6. валюта, що характеризується стабільним валютним курсом, зміни якого відбуваються переважно внаслідок фундаментальних макроекономічних закономірностей.

9. Валюта національна — це:

]) валюта, в якій країни тримають свої ліквідні міжнарод­ні резервні активи, що використовуються з метою покриття від'ємного сальдо платіжного балансу;

 1. платіжний засіб інших країн, який законно або незаконно використовується на території певної країни;

 2. валюта, що має здатність вільно обмінюватись для резидентів і нерезидентів на національну валюту і використовуватись в угодах із реальними та фінансовими активами;

 3. законний платіжний засіб на території країни, що її випускає;

 4. валюта, яка широко використовується для здійснення платежів за міжнародними угодами й активно продається і купується на головних валютних ринках;

 5. валюта, що характеризується стабільним валютним курсом, зміни якого відбуваються переважно внаслідок фундаментальних макроекономічних закономірностей.

10. У чому полягає сутність міжнародної валютно-фінансової системи:

 1. системі, що функціонує самостійно або обслуговує міжнародний рух товарів та факторів виробництва;

 2. міжнародному русі факторів виробництва та товарів і сукупності інструментів;

 3. закріпленій в міжнародних угодах формі організації валютно-фінансових відносин, які функціонують самостійно або обслуговують міжнародний рух товарів та факторів виробництва?

11. Що належить до фінансових елементів МВФС:

 1. міжнародні фінансові ринки, механізми торгівлі фінансовими інструментами, міжнародні розрахунки, що обслуговують рух товарів, факторів виробництва та фінансових інструментів;

 2. міжнародні фінансові ринки, міжнародні механізми регулювання міжнародного курсу, національні валюти;

 3. валютний курс і паритет, міжнародні фінансові ринки, валютний курс?

12. Використання іноземної валюти як засобу обігу, одиниці розрахунку і засобу збереження це:

 1. доларизація;

 2. валютне заміщення;

 3. конвертованість.

13. У чому полягає перевага системи золотого стандарту:

 1. дає змогу автоматично вирівнювати платіжні баланси;

 2. ринкові валютні курси вільно коливються;

 3. країни можуть здійснювати незалежну кредитно-грошову політику;

 4. варіанти відповіді 1), 2) і 3) правильні;

 5. варіанти відповіді 1), 2), 3) і 4) неправильні?

14. Валюта іноземна це:

 1. валюта, в якій країни тримають свої ліквідні міжнародні резервні активи, що використовуються з метою покриття від'ємного сальдо платіжного балансу;

 2. платіжний засіб інших країн, який законно або незаконно використовується на території певної країни;

 3. валюта, що може вільно обмінюватись на національну валюту і використовуватись в угодах із реальними і фінансовими активами;

 4. законний платіжний засіб на території країни, що її випускає;

 5. валюта, яка широко використовується для здійснення платежів за міжнародними угодами й активно продається і купується на головних валютних ринках;

 6. валюта, що характеризується стабільним валютним курсом, зміни якого відбуваються переважно внаслідок фундаментальних макроекономічних закономірностей.

15. Валюта вільного використання це:

 1. валюта, в якій країни тримають свої ліквідні міжнародні резервні активи, що використовуються з метою покриття від'ємного сальдо платіжного балансу;

 2. платіжний засіб інших країн, який законно або незаконно використовується на території певної країни;

 1. валюта, яка має здатність вільно обмінюватись для резидентів і нерезидентів на національну валюту і використовуватись в угодах із реальними і фінансовими активами;

 2. законний платіжний засіб на території країни, що її випускає;

 3. валюта, яка широко використовується для здійснення платежів за міжнародними угодами й активно продається і купується на головних валютних ринках;

 4. валюта, що характеризується стабільним валютним курсом, зміни якого відбуваються переважно внаслідок фундаментальних макроекономічних закономірностей.

16. Які із визначень поняття "міжнародна ліквідність" є правильним:

 1. сукупність усіх платіжних інструментів;

 2. склад валютного курсу та валютних паритетів;

 3. складний економічний механізм, що забезпечує купівлю та продаж окремих валют;

 4. готівкова частина грошової маси, яка циркулює з рук у руки?

17. Що відбувалося після взаємодії валютного курсу гривні до вартості золота:

 1. збільшувалися можливості кредитно-грошового регулювання економіки;

 2. обмежувались можливості кредитно- грошового регулювання економіки;

 3. валютні курси встановлювалися без урахування фундаментальних економічних закономірностей;

 4. темпи економічного розвитку починали випереджати фізичні обсяги золотодобування?

18. Як за класифікацією МВФС поділяються всі валюти залежно від ступеня гнучкості;

 1. тверді, фіксовані, резервні;

 2. тверді, обмежено гнучкі, гнучкі;

 3. фіксовані, обмежено гнучкі, гнучкі;

4) конвертовані, неконвертовані, зовнішньо-, внутрішньо-конвертовані?

19. Валюта це:

 1. особливий товар, який відіграє роль загального еквівалента у процесі обміну;

 2. готівкова частина грошової маси, що циркулює з руки у вигляді банкнот і монет;

 3. один із різновидів цінних паперів.

20. Конвертованість з поточних операцій регулює:

 1. центральний банк;

 2. міністерство фінансів;

3) міністерство економіки.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Закони і кодекси України

1. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування»» Закон України від 4 жовтня 2001 p. // CD НАУ, випуск 3-2010.

2. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. Закон України від 12 липня 2001 p. // CD НАУ, випуск 3-2010.

3. Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Закон України від 1 липня 2004 p. // CD НАУ, випуск З-2010.

4. Про оподаткування прибутку підприємств. Закон України від 22 травня 1997 р. (із внесеними змінами і доповненнями) // CD НАУ, випуск 3-2010.

5. Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення. Закон України від 13 грудня 2001 p. // CD НАУ, випуск 3-2010.

6. Цивільний кодекс України // CD НАУ, випуск 3-2010.

7. Господарський кодекс України // CD НАУ, випуск 3-2010.

8. Повітряний кодекс України // CD НАУ, випуск 3-2010.

9. Кодекс торговельного мореплавства України // CD НАУ, випуск 3-2010.

Нормативні документи, затверджені Президентом України, Кабінетом Міністрів України та органами нагляду за страховою діяльністю

10. Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг. Затверджено Указом Президента України 4 квітня 2003 р. № 292/2003 // CD НАУ, випуск 3-2010.

11. Напрями інвестування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів. Затверджені постановою КМУ від 17.08.2002 р. № 1211 // CD НАУ, випуск 3-2010.

12. Граничні розміри страхових тарифів з добровільного страхування майна громадян //CD НАУ, випуск 3-2010.

11 Методика формування резервів із страхування життя. Затверджена наказом Укрстрахнагляду 23.06.97 p. // CD НАУ, випусіГз-2010.

14. Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування // CD НАУ, випуск

15. Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками // Законодавство України про страхування: Збірник нормативних актів. - К.: Атіка, 1999. -С.431-433.

16. Положення про особливі умови дїялькоеті страховик брокерів її С1У НАУ, випуск 3-2010.

17. Положення про Моторне (Транспортне) страхове бюро України // Законодавство України про страхування: Збірник нормативних актів. - К.: Атіка, 1999. - С.442-445.

19. Порядок і правила страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків. Затвердженні Постановою KM України 23 квітня 2003 р. № 590 // Офіційний вісник України. - 2003. - №17. - С. 107-109.

20. Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті // CD НАУ, випуск 3-2010.

21. Положення про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів // CD НАУ, випуск 3-2010.

22. Положення про порядок здійснення страхової діяльності відокремленими підрозділами страховиків // CD НАУ, випуск 3-2010.

23. Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя // CD НАУ, випуск 3-2010.

24. Порядок і правила обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, затверджені Постановою KM України 29 березня 2002 p., № 402 // Урядовий кур'єр. - 2002. - 9 квітня, №67.

25. Порядок і правила обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, затверджені Постановою KM України 01 червня 2002 p., № 733 // Урядовий кур'єр. - 2002. - 26 червня, № 115.

26. Порядок і правила обов'язкового страхування відповідальності власників собак, затверджені Постановою KM України 09 липня 2002 p., № 944 // Урядовий кур'єр. - 2002. -17 липня.

27. Порядок і правила обов'язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності. Затверджені Постановою KM України 11 липня 2002 p., № 1000 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 29. - С. 91-100.

28. Порядок і правила обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яка може бути заподіяна здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів, затверджені постановою KM України 19 серпня 2002 р. № 1219 // Урядовий кур'єр. - 2002. - № 56, 28 серпня.

29. Порядок і правила обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затверджені постановою KM України 12 жовтня 2002 р. № 1535 // CD НАУ, випуск 3-2010.

Підручники і посібники

30. Воблый К.Г. Основы зкономии страхования. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. -238 с.

31. Завербний А.С., Іващук Н.Л., Завербна Н.В. Страхування зовнішньоекономічних операцій: Навч. Посібник. - Львів: Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2010. - 160 с.

32. Кузьмін О.Є., Завербний А.С., Іващук Н.Л. Міжнародні страхові послуги: теоретико-прикладні засади: Навч. Посібник. - Львів: Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2009. - 200 с.

33. Кнейслер О.В. Страхування: Навчальний посібник. - Тернопіль: «Економічна думка», 2008.-188 с. -

34. Охріменко О.О. Страховий захист: менеджмент, маркетинг, економіка безпеки (туристське підприємництво): Навчальний посібник. - К.: Міжнародна агенція «BeeZone», 2005.-416 с.

35. Страхове право: Навч. Посібн. / За ред. Ю.О. Заіки. - К.: Істина, 2004. - 192 с.

36. Страхування: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. С.С. Осадець. Вид. 2-е, переробл. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 599 с.

37. Шумелда Я.П. Страхування: Навчальний посібник. Видання друге, розширене. - К.: Міжнародна агенція „Бізон", 2007. - 384 с.


Статистична інформація

38. Статистичні дані з офіційної інтернет-сторінки Ліги страхових організацій // http://www.uainsur.com.

Статті з економічної періодики

39. Бутенко Н. Економічна ефективність використання маркетингу на ринку страхування/ Н.Бутенко, О.Терещенко// Видання Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Економіка.- 2007.- №94-95.- С.47-50.

40. Василенко Л., Гринчук В. Історично-економічні передумови виникнення страхового маркетингу // Страхова справа. - 2003. - С. 89-93.

41. Воробйова Т. Договір добровільного страхування медичних витрат як новий інструмент страхового ринку// Підприємництво, господарство і право.- 2007.- №3.- С. 48-51.

42. Воробйова, Н. Добровільне медичне страхування / Наталія Воробйова // Юридичний журнал. - 2009. - № 5. - С. 64-67.

43. Головащук, А. Страхування професійної відповідальності медичних працівників / Анна Головащук // Юридичний журнал. - 2010. -№ 5. - С. 48-50.

44. Горбач, Н. Перспективи розвитку страхування фізичних осіб в Україні / Н. Горбач, Т. Ільченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2009. - №3. - С. 5-11.

45. Загородній В. Законопроекти з медичного страхування в Україні: порівняльна характеристика та принципи прийняття// Економічний часопис- XXI.- 2004.- №10.- С.26-27.

46. Залєтов О., Сідько С. Огляд ринку ДМС на території України // Страхова справа, №2,2001р.,с.39.

47. Залєтов О. Стан розвитку інформаційних технологій у сфері страхування // Страхова справа. - 2002. - № 2. - С. 54-57.

48. Залєтов О. Тернисті шляхи України до обов'язкового страхування власників транспортних засобів // Україна-business. - 2000. - № 42.

49. Кагаловская, 3. Т. Профессиональная ответственность должна бьіть застрахована: [страхование медицинских работников] / 3. Т. Кагаловская // Финансьі. -2009.-№1.-С. 48-51.

50. Концептуальні засади страхування ризиків у сільському господарстві // Фінансовий ринок України. - 2010. -№3. - С. 19.

51. Криклій А. Ринок страхування життя в Україні: тенденції та європейський досвід/ А.Криклій, Р.Пікус// Економіка та держава.- 2008.- №5.- С. 13-16.

52. Криклій А.С. Ринок страхування життя в Україні: тенденції та європейський досвід/ А.С.Криклій, Р.В.Пікус// Фондовьій рьшок.- 2008.- 9 июля (№25).- С. 14-20.

53. Лахно Ю.О. Транспортне страхування/ Ю.О.Лахно, М.Р.Наапетян.- Київ: " Слово", 2007.- 592 с.

54. Ланге Д. Управління взаємовідносинами з клієнтами - нова стратегія в роботі страхових компаній // Страхова справа. - 2003. - № 2. - С. 58-65.

55. Лесик, Л. М. Досвід застосування в Україні обов'язкового страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземних транспортних засобів / Л. М. Лесик //Актуальні проблеми економіки. -2010. -№6. - С. 231-234.

56. Лозова, Г. Накопичувальне страхування життя як інструмент мінімізації ризиків / Г.

Лозова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - 2009. - №5 (109). - С.27-29.

57. Нестерова, С. Л. Аналіз ринку страхових послуг України / С. Л. Нестерова //

Статистика України. - 2009. - №4. - С. 46-51.

 1. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

та проблеми його нормативного забезпечення // Страхова справа. - 2002. - № 3. -С.82-85.

59. Приказюк Н.В. Державне регулювання страхового ринку України: тенденції та

перспективи розвитку // «Фінанси України». - № 7. - 2010. - С. 101-108.

60. Приказюк, Н. В. Зарубіжний досвід реалізації страхових продуктів / Н. В. Приказюк,

Т. П. Моташко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - №5. - С. 138-142.

61. Приказнюк, Н. Медичне страхування в Україні: тенденції та перспективи розвитку /

Н. Приказнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - 2008. - №6 (104). - С.25-29.

62. Рудик, В. К. Використання зарубіжного досвіду в розвитку пенсійного страхування в

Україні / В. К. Рудик // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - №2. -С. 180-185.

63. Соловей, Н. В. Проблеми розвитку страхового маркетингу та його практична

необхідність у відповідності до особливостей ведення страхового бізнесу в Україні / Н. В. Соловей // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - №2. - С. 92-95.

64. Срібний С, Белозьорова І. Обереги для Вашого життя або що таке АСІСТАНС //

Страхова справа. - 2001. - № 2. - С. 71-74.

65. Стеценко, В. Організаційно-правові засади медичного страхування: зарубіжний

досвід і пропозиції для України / Валентина Стеценко // Підприємництво, господарство і право. -2009. -№1. - С. 10-13.

66. Ткаченко Н.В. Фінансова стійкість страхових компаній в умовах глобалізації //

«Фінанси України». - № 3. - 2010. - С. 82-91.

67. Ткаченко Н.В. Ризики діяльності страхових компаній: теоретичний аспект // «Фінанси

України». - № 7. - 2010. - С. 84-92.

68. Тринчук В. Страховий продукт в системі маркетингу: сутність та класифікація //

Страхова справа. - 2002. - № 3. - С.78-81.

69. Федулова Л.І. Стимулююча функція фінансового забезпечення наукових досліджень:

уроки для України // «Фінанси України». - № 7. - 2010. - С. 22-34.

70. Ярошенко С.П. Проблеми становлення та розвитку страхового ринку життя в

Україні/ С.П.Ярошенко, Л.В.Куделя// Формування ринкових відносин в Україні.-2008.- №4.- С. 87-92.

71. Шірінян Л.В. Оподаткування страхових компаній України // «Фінанси України». - №

5.- 2010.-С. 76-85.

72. Фурман В. Стратегічні альянси страхових компаній та банків: зарубіжний досвід та

перспективи створення в Україні // Страхова справа. - 2002. - № 3. - С.88-90.

73. Хованов А. Продажа страховой услуги // Страховое ревю. - 2000. - № 7. - С. 25-30.

74. Хорин Л. Страхування життя: погляд влади та ринку // Страхова справа. - 2001. - №

З.-С. 43-53.

75. Хохлова, О. А. Статистическое исследование страхования жизни / О. А. Хохлова, С.

С. Михайлова // Вопросьі статистики. - 2010. - №6. - С. 35-43.

76. Шумелда Я.П., Санговський Т. Організаційні схеми страхування // Фінанси України. -

2001.-№ 12.-С. 135-141.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

Російські джерела

77. Бланд Д. Страхование: принципи и практика. - Москва: Финансы и статистика, 1998. -416 с.

78. Журавлев Ю.М. Страхование профессиональной ответственности. - Москва: Юкис, 1991.-68 с.

79. Основы страховой деятельности. Учебник. / Отв. редактор - д.з.н., проф. Федорова Т.А. - М.: Изд-во БЕК, 2002. - 749 с.

80. Райхер В.К. Общественно-исторические типы страхований. - Москва: Юкис, 1992. -282 с.

81. Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. - Москва. ЮНИТИ, 2000. - 311 с.

82. Юлдашев Р.Т. Страховой бизнес. Словарь-справочник. - Москва, Анкил, - 2000. - 272 с.


Іноземні джерела

83. Podstawy ubezpieczen. Podrecznik pod red. J. Monkiewicza. - T.I. Mechanizmy i funkcje. -Warszawa, Poltext, 2009. - 401 s.

84. Ubezpieczenia / Pod red. W. Sulkowskiej. - Krakow, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 211 s.

85. Ubezpieczenia gospodarcze / Pod red. T. Sangowskiego. - Wydanie drugie, zaktualizowane i rozszerzone. - Warszawa, Poltext, 2008. - 390 s.

86. Ubezpieczenia w Unii Europejskiej / Pod red. J. Monkiewicza. - Warszawa, Poltext, 2008. -599 s.


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ


Кафедра

фінансів і кредиту


Навчально-методичний комплекс


з дисципліни «Фінанси»


для студентів денної та заочної форми навчання


ІВАНО-ФРАНКІВСЬК


2011


Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Фінанси» для студентів денної та заочної форми навчання – Івано-Франківськ; ІФІМ ТНЕУ, 2011.


Укладач: к.е.н.. доцент кафедри фінансів і кредиту О.М.Стефанків


Відповідальний за випуск: Зав.кафедри фінансів і кредиту – д.е.н., проф. Алексеєнко Л.М.


Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів денної та заочної форми навчання розглянуто та рекомендовано на засіданні кафедри фінансів і кредиту (протокол № 9 від 20 квітня 2011 року).

залишити коментар
Сторінка13/13
Дата конвертації25.10.2013
Розмір3.39 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх