Перелік навчальних закладів, наукових установ та організацій, що надіслали роботи на здобуття Державної премії України в галузі освіти у 2012 році Номінація «Дошкільна І позашкільна освіта» icon

Перелік навчальних закладів, наукових установ та організацій, що надіслали роботи на здобуття Державної премії України в галузі освіти у 2012 році Номінація «Дошкільна І позашкільна освіта»


Схожі
Реферат роботи, що висунена на здобуття Державної премії України в галузі науки та техніки...
Концепція Програми «Освіта Авдіївки...
У центральному інституті післядипломної педагогічної освіти підвищення кваліфікації проходять...
Довідка про розвиток та забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів області...
Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти...
Аналіз роботи районного методичного об’єднання вчителів фізики у 2011 2012 навчальному році...
Ідеї В. О. Сухомлинського живуть І розвиваються на Онуфріївщині з досвіду роботи методичного...
Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних...
Кіцманська районна державна адміністрація чернівецької області відділ освіти...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-9...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання пояснювальна...
План роботи на 2011 2012 навчальний рік методичного кабінету...Загрузка...
скачать
ПЕРЕЛІК

навчальних закладів, наукових установ та організацій, що надіслали роботи на здобуття Державної премії України в галузі освіти у 2012 році


Номінація «Дошкільна і позашкільна освіта»


 1. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

 2. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна.

 3. Національна академія педагогічних наук України.

 4. Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

 5. Головне управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації (Київський Палац дітей та юнацтва).


Номінація «Загальна середня освіта»


 1. Севастопольський національний технічний університет.

 2. Головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (Обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2 з поглибленим професійно-трудовим навчанням).

 3. Національна академія педагогічних наук України.

 4. Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр).


Номінація «Професійно-технічна освіта»


 1. Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.

 2. Управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області).

 3. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (Державний професійно-технічний заклад «Чернігівське вище професійне училище побутового обслуговування»).


Номінація «Вища освіта»


 1. Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет».

 2. Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» ( м.Дніпропетровськ).

 3. Чернігівський державний інститут економіки і управління.

 4. Національний університет харчових технологій (м.Київ).

 5. Українська військово-медична академія (м.Київ).

 6. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 7. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м.Київ).

 8. Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м.Миколаїв).

 9. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

 10. Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».


Номінація «Наукові досягнення в галузі освіти»


 1. Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського.

 2. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України.

 3. Національний університет «Одеська юридична академія».

 4. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.^ ПЕРЕЛІК РОБІТ,

поданих на здобуття Державної премії в галузі освіти у 2012 році


Номінація «Дошкільна і позашкільна освіта»


 1. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського


Лінгводидактика дошкільної освіти: наука, теорія, практика


Кандидат:

^ Богуш Алла Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.


Представлено системний, цілісний, теоретично обґрунтований опис української дошкільної лінгводидактики як нової наукової галузі. Методичний аспект побудовано відповідно до компетентнісного підходу, який визначає результативність навчання української мови як дошкільників, так і студентів у вигляді ключових мовно-мовленнєвих компетенцій; введено в науково-педагогічний та методичний обіг нові категорії, поняття і ключові слова. Сконструйовано і визначено нові мовні і мовленнєві змістові лінії, розроблено і впроваджено новітні методики і технології навчання дітей та студентів української мови.

Результати досліджень відображено в Базовому компоненті дошкільної освіти, у 22 програмах для дошкільних навчальних закладів та вищих навчальних закладів, в 6 підручниках для студентів, у 41 навчальному посібнику, у 12 монографіях, 285 статтях. Підготовлено і захищено 49 кандидатських і 6 докторських дисертацій.


 1. ^ Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна


Багатопрофільна система позашкільної освіти університетського рівня «Малий каразінський університет»


Колектив:

^ Гельфгат Ілля Маркович, кандидат фізико-математичних наук, учитель фізики комунального закладу «Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області».

^ Курільченко Валерія Валеріївна, завідувач відділу Центру довузівської освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Ліфиць Сергій Олександрович, учитель математики Комунального закладу «Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області».

^ Песін Олександр Ізраілевич, кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії фізичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

^ Садовниченко Юрій Олександрович, асистент кафедри медичної біології Харківського національного медичного університету.

Чеботарьов Вадим Іванович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, директор Центру довузівської освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.


У роботі представлена багатопрофільна інноваційна система позашкільної освіти, яка функціонує на базі вищого навчального закладу, із застосуванням його педагогічних та наукових кадрів і матеріально-технічної бази. Метою Малого каразінського університету є залучення молоді до навчання, прищеплення любові до науково-дослідницької діяльності, підвищення рівня їх знань, спонукання учнів до саморозвитку та самовдосконалення, виявлення обдарованих учнів та сприяння формуванню їх світогляду. Забезпечено інклюзивність позашкільної освіти, розвиток інтелектуальної сфери; підтримку розвитку обдарованості учнівської молоді; сформовано розвивальне середовище, в якому кожен учень має можливість для саморозвитку. Навчальний процес забезпечено альтернативними навчальними програмами. Запроваджено дистанційне навчання обдарованих школярів сільської місцевості із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Кандидатами опубліковано 2 підручники, 18 навчальних посібників, навчально-методичних посібників, 5 статей, 16 тез доповідей, здійснено наукове керівництво дисертацією на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук.


 1. ^ Національна академія педагогічних наук України


Всеукраїнський освітній Інтернет-портал «Острів знань»


Колектив:

Гальченко Максим Сергійович, в.о. заступника директора з міжнародно-наукового співробітництва Інституту обдарованої дитини НАПН України, аспірант Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

^ Гуляєв Кирило Дмитрович, кандидат технічних наук, в.о. завідувача відділу інформаційних та інноваційних технологій в освіті Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.

^ Довгий Станіслав Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, дійсний член НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, президент Малої академії наук України, народний депутат України.

^ Камишин Володимир Вікторович, кандидат технічних наук, директор Інституту обдарованої дитини НАПН України.

Лісовий Оксен Васильович, старший науковий співробітник відділу моніторингу обдарованої дитини НАПН України, директор Національного центру «Мала академія наук України».

^ Мілєнін Володимир Михайлович, старший науковий співробітник відділу інноваційних технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої дитини НАПН України.

^ Онопченко Галина Василівна, старший науковий співробітник відділу інноваційних технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої дитини НАПН України.

^ Суліма Євген Миколайович, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України.

^ Сухий Олексій Лукич, в.о. завідувача відділу інноваційних технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої дитини НАПН України.

Юрченко Тетяна Анатоліївна, старший науковий співробітник відділу інноваційних технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої дитини НАПН України.


Створений ресурс має дидактичні властивості та містить питання, пов’язані з процесом навчання, розвитку, виховання, соціальної адаптації та визначення майбутньої сфери професійної діяльності учнівської молоді. Портал є середовищем онлайн-спільноти української молоді, педагогів, вихователів, науковців, батьків для обговорення актуальних проблем української освіти і науки, розвитку і виховання майбутніх поколінь, розміщення публікацій, обміну досвідом і пошуку однодумців в країні та за її межами.

Портал сприяє формуванню національного освітньо-культурного середовища, яке охоплює всі аспекти середньої освіти та позашкільного життя, відпочинку і дозвілля користувачів.

Наукова новизна роботи полягає у створенні централізованого комплексного середовища виховання і загальної освіти дитини з використанням новітніх методологій та підходів в освіті, а також інформаційних технологій. Роботу характеризують інноваційність як вдосконалення технологій навчання; комплексність в поєднанні інформації та досвіду з різних галузей освіти і виховання, спрямованому на оптимальну адаптацію учня до соціального середовища; соціальна спрямованість як характеристика доступності, в тому числі, для дітей з обмеженими можливостями, соціальної і психологічної реабілітації та адаптації їх у суспільстві.

За час проектування, розробки, створення та роботи Всеукраїнського освітнього Інтернет-порталу «Острів знань» авторським колективом було видано 8 монографій, 1 методичний посібник, опубліковано 125 статей у збірниках наукових праць, збірниках матеріалів конференцій, фахових та інших журналах як в Україні так і за кордоном.


 1. ^ Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


Інтегрована особистісно-орієнтована технологія неперервної дошкільної та початкової освіти: теорія, методика, практика


Колектив:

^ Голян Людмила Павлівна, завідувач Миколаївського дошкільного закладу № 139 «Золотий півник».

Дячук Валентина Іванівна, учитель вищої категорії, учитель-методист, директор Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 50 імені Г.Дівіної Миколаївської міської ради.

Іванцова Наталя Борисівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної психології Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, заступник голови Миколаївської облдержадміністрації з соціальних та гуманітарних питань.

^ Якименко Світлана Іванівна, кандидат педагогічних наук, доктор наук у галузі освіти, професор, завідувач кафедри педагогіки початкової освіти Інституту педагогічної освіти Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

^ Янковська Тетяна Іванівна, завідувач Миколаївського дошкільного навчального закладу № 50 «Дельфін».


Запропоновано інтегровану особистісно-орієнтовану технологію неперервної дошкільної та початкової освіти, як єдину, динамічну, перспективну систему, спрямовану на розвиток, виховання, навчання дошкільників і молодших школярів. Розроблено та впроваджено інтегровану особистісно-орієнтовану технологію неперервної дошкільної та початкової освіти на засадах компетентнісного підходу.

Практичне значення полягає у розробці програмно-методичного, навчального забезпечення цілісності процесу розвитку, навчання і виховання дошкільника і молодшого школяра та створення авторським колективом комплектів серії «Віконечко в світ» для молодшої, середньої та старшої груп, а також комплект для загальноосвітньої школи І ступеню «Я – громадянин світу».

Результати викладені у 6 дисертаціях, 185 наукових та науково-методичних працях; у тому числі в одноосібній монографії, 85 навчально-методичних посібниках, 100 наукових статтях у журналах та збірниках матеріалів наукових конференцій, отримано 15 свідоцтв про реєстрацію авторських прав. 1. ^ Головне управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації


Методика вокально-хорової роботи в хоровій капелі хлопчиків та юнаків «Дзвіночок» Київського Палацу дітей та юнацтва


Колектив:

^ Бугай Жанна Юріївна, педагог-організатор народного художнього колективу хорової капели хлопчиків та юнаків «Дзвіночок» Київського Палацу дітей та юнацтва.

^ Керекеша Людмила Вікторівна, керівник гуртка народного колективу хорової капели хлопчиків та юнаків «Дзвіночок» Київського Палацу дітей та юнацтва.

Наконечна Наталія Родіонівна, керівник гуртка народного художнього колективу хорової капели хлопчиків та юнаків «Дзвіночок» Київського Палацу дітей та юнацтва.

^ Старкова Марія Вікторівна, концертмейстер народного художнього колективу хорової капели хлопчиків та юнаків «Дзвіночок» Київського Палацу дітей та юнацтва.

^ Тимофеєва Галина Олексіївна, керівник гуртка народного художнього колективу хорової капели хлопчиків та юнаків «Дзвіночок» Київського Палацу дітей та юнацтва.

^ Толмачов Рубен Владиславович, заслужений артист України, педагог-організатор та художній керівник народного художнього колективу хорової капели хлопчиків та юнаків «Дзвіночок» Київського Палацу дітей та юнацтва.

^ Чуб Лариса Валентинівна, концертмейстер народного художнього колективу хорової капели хлопчиків та юнаків «Дзвіночок» Київського Палацу дітей та юнацтва.


Створено та описано унікальну методику вокально-хорової роботи в капелі «Дзвіночок». У роботі представлена система комплексної освітньої та концертної діяльності на основі багаторічного досвіду хормейстерів та концертмейстерів, з використанням передових педагогічних інноваційних технологій та збереженням кращих традицій національної хорової школи (відродження кращих традицій славнозвісної Глухівської співацької школи).

Результатами значної концертно-фестивальної діяльності є: випуск 6 CD-дисків із записами концертних програм капели «Дзвіночок»; розробка комплексної освітньої програми «Хоровий спів у хлопчачо-юнацькому колективі», авторів Олени Волкової та Рубена Толмачова і методичного посібника «Методика вокально-хорової роботи в хоровій капелі хлопчиків та юнаків «Дзвіночок» Київського Палацу дітей та юнацтва», підготовленого авторським педагогічним колективом; проведення численних майстер-класів та відкритих занять педагогами колективу.


^ Номінація «Загальна середня освіта»


 1. Севастопольський національний технічний університет


Цікаві досліди з хімії: розроблення сучасних наборів для експериментів, що сприяють науковій творчості школярів, та створення навчальної літератури для учнів і вчителів


Кандидат:

^ Яковішин Леонід Олександрович, кандидат хімічних наук, доцент кафедри фізики (цикл хімії) Севастопольського національного технічного університету.


Метою роботи є розробка методик проведення цікавих дослідів з хімії різного рівня складності і використання їх при навчанні хімії у школі та у домашніх умовах. Розроблено методики проведення нових хімічних дослідів з різними речовинами і продуктами. Відкоректовані методики відомих дослідів. Дано методичні рекомендації для вчителів з використання дослідів у навчальному процесі для розвитку в учнів творчого мислення, здібностей критично аналізувати і осмислювати навколишній світ та формування не тільки загальної хімічної компетентності, а й відповідної громадянської позиції з проблем здоров'я людини, складу і якості продуктів харчування та екологічної безпеки.

Створено різнорівневий посібник цікавих дослідів з використанням сучасної української хімічної номенклатури речовин. Складено перші вітчизняні тематичні наукові ігри з хімії для дітей 10 років і більше.

Розробки впроваджуються в навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів різних регіонів України.

За матеріалами досліджень опубліковано 3 навчальних посібники, 13 статей у журналах, тези у матеріалах Міжнародної науково-методичної конференції, а також підготовлено 5 практичних керівництв і 6 інструкцій до наборів для експериментів. Розроблено 11 наукових ігор, які випущено видавництвом «Ранок» («Ranok-Creative») у Харкові.


 1. ^ Головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації


Створення сприятливих та стимулюючих умов організації корекційно-навчального процесу, підвищення якості знань учнів з особливими освітніми потребами, їхня абілітація, соціальна та професійно-трудова адаптація до сучасної дійсності через розвиток інноваційної особистості та удосконалення креативної співпраці вчителя та учнів


Колектив:

^ Василенко Наталія Анатоліївна, заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу освіти «Обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2 з поглибленим професійно-трудовим навчанням».

^ Гаврилова Наталія Миколаївна, учитель соціально-побутового орієнтування комунального закладу освіти «Обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2 з поглибленим професійно-трудовим навчанням».

^ Глазова Марина Петрівна, учитель математики комунального закладу освіти « Обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2 з поглибленим професійно-трудовим навчанням».

^ Дорошенко Лариса Романівна, учитель історії, учитель-логопед комунального закладу освіти «Обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2 з поглибленим професійно-трудовим навчанням».

^ Зацепіна Олена Анатоліївна, заступник директора з науково-методичної роботи комунального закладу освіти «Обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2 з поглибленим професійно-трудовим навчанням».

^ Калюкова Жанна Семенівна, учитель природознавства комунального закладу освіти «Обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2 з поглибленим професійно-трудовим навчанням».

^ Лопатинець Світлана Іванівна, учитель фізичного виховання комунального закладу освіти «Обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2 з поглибленим професійно-трудовим навчанням».

^ Рудченко Людмила Олександрівна, учитель географії, керівник шкільного музею «Червона калина» комунального закладу освіти «Обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2 з поглибленим професійно-трудовим навчанням».

^ Шиндор Лідія Петрівна, соціальний педагог комунального закладу освіти «Обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2 з поглибленим професійно-трудовим навчанням».

^ Шличкова Олена Вікторівна, учитель-логопед комунального закладу освіти «Обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2 з поглибленим професійно-трудовим навчанням».


Робота дефектологів-практиків, досягнення яких апробовані та впроваджуються у корекційно-виховному процесі, сприяє підвищенню рівня мотивації до навчання учнів з особливими освітніми потребами, підвищенню якості навчання, одержанню якісного зворотного зв’язку, реалізації принципу індивідуально-орієнтованого навчання, впровадженню інноваційних технологій. Тим самим вирішується питання абілітації, соціальної та професійно-трудової адаптації учнів спеціальної школи до сучасної дійсності.

У зв’язку з модернізацією освітньої галузі проблема, висвітлена у даній роботі, має актуальний аспект. Матеріали даної роботи можуть бути запропоновані для використання в закладах спеціальної освіти.


 1. ^ Національна академія педагогічних наук України


Навчально-методичний комплект з фізики для середньої школи


Колектив:

Ляшенко Олександр Іванович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України.

^ Савченко Віталій Федорович, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, психології та методик навчання фізики й математики Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.


Навчально-методичний комплект з фізики для середньої школи ґрунтується на сучасних засадах дидактики і методики навчання фізики, зокрема парадигмі особистісно орієнтованої освіти, компетентнісному і діяльнісному підходах до навчання, врахуванні вікових особливостей учнів, принципі гуманітаризації. У шкільному курсі фізики вони реалізовані засобами внутрішньої і зовнішньої диференціації навчання фізики, що в програмах з фізики відображено рівневим підходом до структурування навчального матеріалу й визначення критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, запровадженням трирівневого профільного навчання фізики в старшій школі (рівень стандарту, академічний і профільний). У підручниках ці програмові засади втілено завдяки викладу навчального матеріалу на необхідному науковому рівні, шляхом органічного поєднання інформаційно-змістової складової тексту з образно-наочною, виокремлення в ньому основного і допоміжного матеріалу, а також завдяки відображенню системи завдань і лабораторних робіт різнорівневого змісту.

Практичне значення навчально-методичного комплекту полягає в забезпеченні навчального процесу з фізики в загальноосвітніх навчальних закладах оригінальними програмами і якісною навчальною літературою, які пройшли конкурсний відбір, всебічну експериментальну апробацію і впроваджені в середніх школах України масовим тиражем. Поданий навчально-методичний комплект з фізики забезпечив перехід старшої школи на профільне навчання, став підґрунтям для дослідження низки проблем теорії і методики навчання фізики.

За тематикою роботи у період з 2004 року опубліковано 21 підручник і навчальний посібник та 61 стаття; загалом кандидатами опубліковано понад 350 праць. Під науковим керівництвом авторів з різних проблем навчання фізики захищено 3 докторських і 9 кандидатських дисертацій. Авторами також видано низку підручників і навчальних посібників для студентів, які мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і впроваджені у навчальний процес вищих педагогічних навчальних закладів.


 1. ^ Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації


Системний розвиток Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру: від проектування до інноваційної практики


Колектив:

^ Бондаренко Роман Миколайович, психолог обласного центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів комунального закладу «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради.

^ Васильцова Віра Іванівна, заступник директора з педагогічного процесу комунального закладу «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради.

^ Гордієнко Наталія Миколаївна, завідувач лабораторії реабілітаційної педагогіки комунального закладу «Хортицький національний навчально-реабілітаційний бататопрофільний центр» Запорізької обласної ради.

^ Казаннікова Олена Володимирівна, заступник директора з педагогічного процесу комунального закладу «Хортицький національний навчально-реабілітаційний бататопрофільний центр» Запорізької обласної ради.

^ Маврін Віталій Володимирович, методист лабораторії реабілітаційної педагогіки комунального закладу «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради.

^ Нечипоренко Валентина Василівна, кандидат педагогічних наук, директор комунального закладу «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради.

^ Позднякова Олена Леонтіївна, кандидат педагогічних наук, заступник директора з вищої освіти комунального закладу «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради.

^ Тимофеєва Наталія Василівна, заступник директора з виховного процесу комунального закладу «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради.

^ Шулятьєва Ірина Миколаївна, соціальний педагог з культурно-масової роботи, керівник зразкового художнього колективу «Дитячий музичний реабілітаційний театр «Інклюзив» комунального закладу «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради.


У роботі відображено системну структуру функціонування та розвитку навчально-реабілітаційного закладу нового типу на засадах компетентнісно спрямованої реабілітаційної педагогіки; розкрито зміст діяльності освітньо-реабілітаційних підрозділів закладу. Детально описано організаційні, змістові та технологічні нововведення в освітньо-реабілітаційний процес. Розроблено й апробовано структурно-функціональну модель системного управління навчально-реабілітаційним закладом нового типу, модель управлінського моніторингу в навчально-реабілітаційному центрі, мета-модель «Системний розвиток навчально-реабілітаційного центру: від проектування до інноваційної практики».

Наукове значення роботи полягає в розробці та експериментальній перевірці ефективності системи компетентнісно спрямованої реабілітаційної освіти, яка завдяки оптимальному взаємодоповненню організаційних, змістових і технологічних нововведень забезпечує безперервність і наступність навчання, виховання, комплексної реабілітації, розвитку життєвої компетентності та соціальної інтеграції дітей та молоді з обмеженими можливостями здоров’я в умовах навчально-реабілітаційного центру.

Розроблено та впроваджено 10 інноваційних освітньо-реабілітаційних технологій; 14 цільових навчально-виховних програм; 23 навчальних та методичних посібники.

Досягнення висвітлено у 2 дисертаціях на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук; тематичній національній доповіді «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»; 16 книгах, довідниково-біографічному виданні «Флагмани освіти і науки України»; 339 наукових статтях, опублікованих у наукових часописах і вісниках провідних українських університетів, науково-методичних збірниках, збірниках матеріалів конференцій, газетах «Директор школи» та «Завуч», журналі «Світ виховання».


^ Номінація «Професійно-технічна освіта»


1. Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України


Монтаж каркасно-обшивних конструкцій (інтегрований курс модульного навчання): підручник у 3-х частинах


Колектив:

^ Заславська Світлана Ігнатівна, кандидат технічних наук, доцент, заступник директора з навчальної роботи Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м.Донецьк) Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

^ Ситніков Олександр Пантелійович, кандидат історичних наук, директор Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м.Донецьк) Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

^ Остапченко Тетяна Євгенівна, керівник відділу освітніх проектів ДП «КНАУФ Сервіс Україна».

Яценко Людмила Василівна, викладач спецдисциплін Професійного ліцею Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет».


Запропоновано підручник, який розроблений за інноваційною інтегративно-модульною технологією навчання з використанням новітніх розробок німецького концерну КНАУФ.

Виконано інтегрування суміжних предметів професійно-теоретичного циклу: спеціальна технологія, матеріалознавство, будівельне креслення, охорона праці та професійно-практичне навчання, що вирішує проблему міжпредметних зв’язків та усуває повтор матеріалу і зайву інформацію.

Розроблено зміст підготовки професійно компетентних робітників 3, 4, 5 кваліфікаційних розрядів за професією «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» згідно з Державним стандартом на професію та врахуванням вимог роботодавця. Для забезпечення конкурентоспроможності робітників у підручнику передбачені завдання для формування соціальних (ключових) компетенцій. Підручник розроблено як дидактичний комплекс, що відповідає вимогам до комплексу методичного забезпечення професії.

За матеріалами, що характеризують дану роботу опубліковано 16 праць, зокрема: 3 монографії; 11 підручників; 3 навчальні посібники; наукові статті.


2. Управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області)


Форми і зміст курсового підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти


Колектив:

^ Джус Людмила Костянтинівна, заступник директора з методичної роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області.

^ Каспрік Наталія Миколаївна, завідувач відділу підвищення кваліфікації та дослідно-експериментальної і моніторингової роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області.

^ Тертична Олександра Валентинівна, завідувач лабораторії науково-методичного забезпечення психолого-педагогічної підготовки Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області.

^ Супрун В'ячеслав Васильович, кандидат економічних наук, директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

^ Шамралюк Олена Леонідівна, заступник директора з навчально-методичної роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області.

^ Шевчук Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області.


У роботі висвітлено концептуальні основи неперервного професійного зростання педагогічних працівників, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено інноваційні форми і зміст підвищення кваліфікації з психолого-педагогічної підготовки різних категорій педагогічних працівників системи професійно-технічної освіти відповідно до сучасних потреб економічного та соціального розвитку України, особистісних запитів педагогів та програмних цілей навчальних закладів.

Розроблено положення про курсове підвищення кваліфікації за різними формами: очною (стаціонарною), очно-заочною, індивідуальною, кореспондентсько-очною, кореспондентською; навчально-тематичні плани і програми курсового підвищення кваліфікації різних категорій педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів; визначено шляхи поєднання різних форм курсового підвищення кваліфікації та професійно-педагогічної компетентності педагогів у цілісну систему для задоволення їхніх потреб у підвищенні професійно-педагогічної компетентності з психолого-педагогічної, методичної підготовок та набуття нових компетенцій із сучасних виробничих технологій відповідно до державних стандартів професійно-технічної освіти; розроблено та впроваджено методику діагностики професійної компетентності педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти.

Представлено зміст курсового підвищення кваліфікації для різних категорій педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, що ґрунтується на принципах діагностичності, диференціації, індивідуалізації, поєднання індивідуальних інтересів педагогів з програмними цілями навчального закладу, взаємозв'язку курсового підвищення кваліфікації з внутрішньо училищною методичною роботою, самоосвітою, регіональними формами методичної роботи, неперервності розвитку професійно-педагогічної компетентності педагогів.

Опубліковано 3 збірники; 8 посібників; 8 методичних рекомендацій; 65 наукових статей, захищено 1 дисертацію.


2. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (Державний професійно-технічний заклад «Чернігівське вище професійне училище побутового обслуговування»)


Формування стійкої пізнавальної активності учнів шляхом впровадження новітніх інноваційних технологій САПР «Julivi» (системи автоматизованого проектування)


Колектив:

^ Михалко Світлана Олексіївна, директор Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування.

Нестеренко Галина Анатоліївна, викладач Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування.

^ Новицька Світлана Трифонівна, заступник директора з навчально-виробничої роботи Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування.

^ Шийко Вікторія Олегівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування.


Представлено системний виклад практичного досвіду роботи колективу училища щодо формування стійкої пізнавальної активності учнів шляхом впровадження новітніх інноваційних технологій САПР «Julivi» (системи автоматизованого проектування), як нової форми ефективної професійної підготовки учнів з метою їх адаптації до сучасного суспільства та забезпечення соціальних інтересів держави.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що до цього часу у педагогіці професійної освіти не здійснювалося спроб системного узагальнення досвіду формування стійкої пізнавальної активності учнів на базі застосування передових інноваційних технологій в швейній галузі.

Практичне значення роботи полягає в тому, що завдяки впровадженню в навчальний процес новітніх технологій САПР «Julivi» значно підвищився рівень професійної підготовки учнів, що сприяло покращенню працевлаштування випускників на підприємствах міста та області.


^ Номінація «Вища освіта»


 1. Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет»


Цикл наукових і навчально-методичних праць з актуальних проблем підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання


Кандидат:

^ Череп Алла Василівна, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, академік Академії наук Вищої освіти України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фінансів і кредиту, декан економічного факультету Запорізького національного університету.


Цикл наукових і навчально-методичних праць з актуальних проблем підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання, досягнення у сферах науково-дослідної, навчальної, організаційної та виховної роботи становлять значний внесок у розвиток вищої освіти.

З метою вдосконалення викладання дисциплін підготовлено до друку та опубліковано з грифом МОНмолодьспорт України 2 підручники «Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання», «Інвестознавсво», 4 навчальних посібники. Видано 5 навчальних посібників. Підручник «Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання», що вийшов друком у видавництві «Кондор» (м. Київ) у 2006 році, був перевиданий у м. Ольштин, Польща в 2011 р. і дозволяє інтегрувати доробки ВНЗ України в Європейський простір.

Результати наукових досліджень використовуються в навчальному процесі Запорізького національного університету, Запорізького національного технічного університету, Національного університету харчових технологій.

Кандидат є автором 14 монографій, 179 статей у фахових виданнях, за загальною редакцією Череп А.В. видано 6 колективних монографій. Череп А.В. має наукову школу, підготувала до захисту 18 аспірантів, які успішно захистили кандидатські дисертації, керує докторантами за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.


 1. Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» ( м. Дніпропетровськ)


Розроблення, впровадження та науково - методичний супровід системи ступеневої інженерної освіти в умовах трансформації економіки України


Колектив:

^ Загородній Анатолій Григорович, кандидат економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету «Львівська політехніка».

^ Костробій Петро Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики Національного університету «Львівська політехніка».

^ Кравець Валерій Олексійович, кандидат технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Національного технічного університету «Харківський політехнічний університет».

^ Лозинський Орест Юліанович, доктор технічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту енергетики та систем керування Національного університету «Львівська політехніка».

^ Мельник Сергій Вікторович, кандидат економічних наук, директор Державної установи «Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин» Міністерства соціальної політики України.

^ Павлиш Володимир Андрійович, кандидат технічних наук, професор, перший проректор Національного університету «Львівська політехніка».

Пілов Петро Іванович, доктор технічних наук, професор, перший проректор Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет».

^ Салов Володимир Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, директор науково-методичного центру Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет».

^ Сокол Євген Іванович, доктор технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

^ Степко Михайло Филимонович, кандидат фізико-математичних наук, професор, перший заступник директора Інституту вищої освіти НАПН України.


Метою даної роботи є формування системи конкурентоспроможної ступеневої інженерної освіти шляхом створення нормативної бази, удосконалення науково-методичного забезпечення, розробки і впровадження інноваційних технологій навчання, інтеграції в європейський та світовий освітній простір за умови збереження та розвитку національно-культурної ідентичності освіти України.

Обґрунтована та удосконалена науково-методологічна база для модернізації змісту та проектування вищої інженерної освіти, технологій навчання, інформаційно-методичного забезпечення ступеневої інженерної освіти, управління навчально-методичною діяльністю в умовах трансформації економіки України. Розроблена система та створена нормативна база ступеневої інженерної освіти в умовах трансформації економіки України в ринкову; концепція формування освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм підготовки фахівців при розбудові ступеневої інженерної освіти України; науково обґрунтована та розроблена кредитно-модульна система підготовки фахівців, яка базується на європейській кредитно-трансферній системі (ЕКТС), компетентнісному підході, модульній технології навчання та створює передумови для інтеграції ступеневої інженерної освіти України в європейський освітній простір; система підготовки військових фахівців для потреб Збройних Сил України, що базується на концепції інтеграції військової та цивільної інженерної освіти; науково обґрунтована та впроваджена система професійно-практичної підготовки фахівців в умовах трансформації економіки України в ринкову через створення навчально-наукових виробничих комплексів; система безперервної ступеневої інженерної освіти в форматі «молодший спеціаліст – бакалавр – спеціаліст, магістр».

Авторами опубліковано 334 (36 у 2011 році) наукові праці з проблем розроблення, впровадження та науково-методичного супроводу системи ступеневої інженерної освіти, взято участь з доповідями та повідомленнями у роботі 123 вітчизняних та 38 закордонних форумів, з них 13 і 3 відповідно у 2011 році. Згідно з міжнародною базою даних Scopus загальна кількість посилань на роботи авторів – 869, кількість цитувань – 198.


 1. ^ Чернігівський державний інститут економіки і управління


Технологічні процеси в галузях


Колектив:

Мельников Сергій Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету природокористування та туризму Чернігівського державного інституту економіки і управління.

Ітченко Дмитро Миколайович, аспірант кафедри управління якістю та проектами Чернігівського державного інституту економіки і управління.


Електронний підручник складається з 4-х теоретичних модулів на 4-х DVD-дисках), які містять загальні відомості про технологічні процеси у машинобудуванні, будівництві, харчовій та переробній промисловостях, деревообробній, легкій, добувній та паливній промисловостях; короткі відомості про масштаби цих виробництв, вихідні та кінцеві продукти виробництва; загальні поняття про структуру підприємств, їх обладнання та оснащення, матеріальні і трудові ресурси. З метою закріплення теоретичних знань та формування професійних навичок студентів розроблено практикум. Мультимедійний компонент (268 одиниць загальною тривалістю 20 годин) наочно демонструє специфіку технологій виробництва та сприяє кращому розумінню та опануванню матеріалу.


 1. ^ Національний університет харчових технологій (м.Київ)


Розробка і впровадження сучасного науково-методичного комплексу для підготовки біотехнологів у вищих навчальних закладах України


Колектив:

Грегірчак Наталія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій.

^ Губрій Зоряна Василівна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка».

^ Дуган Олексій Мартем'янович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри промислової біотехнології Національного технічного університету України « Київський політехнічний інститут».

Іванов Сергій Віталійович, доктор хімічних наук, професор, ректор Національного університету харчових технологій.

^ Карпов Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри біотехнологій і мікробіології Національного університету харчових технологій.

^ Кузьмінський Євгеній Васильович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри екобіотехнології та біоенергетики Національного технічного університету України « Київський політехнічний університет».

^ Новіков Володимир Павлович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка».

^ Пирог Тетяна Павлівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій.

^ Тодосійчук Тетяна Сергіївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри промислової біотехнології Національного технічного університету України «Київський політехнічний університет».

^ Швед Ольга Василівна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка».


Розроблено концепцію біотехнологічної освіти в Україні, основним ключовим положенням якої є поєднання навчальних дисциплін біологічного, хімічного та інженерного спрямування у навчальних планах підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів напряму «Біотехнологія». Визначено основні складові науково-методичного комплексу біотехнологічної освіти: стандарти вищої освіти, створення підручників, посібників, конспектів лекцій, наукова робота, співпраця з академічними і галузевими Інститутами, співпраця з підприємствами біотехнологічної галузі, організація навчального процесу, що передбачає створення відповідної матеріально-технічної бази, використання інформаційних технологій, а також підготовку висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів.

Розроблений науково-методичний комплекс включає 12 підручників, 20 навчальних посібників, 10 монографій, 23 конспекти лекцій, 10 лабораторних практикумів, 72 методичні рекомендації, 49 науково-методичних праць, 94 наукові статті у журналах, що містяться у базі SCOPUS. Захищені 16 кандидатських і одна докторська дисертації. Упродовж 2002–2011 рр. автори були керівниками 23 наукових проектів, з яких 6 – міжнародні.


 1. ^ Українська військово-медична академія (м.Київ)


Підручники «Військова гігієна (загальні питання)» та «Військова гігієна (гігієна праці в окремих видах збройних сил та родах військ)»


Колектив:

^ Бідненко Леонід Іванович, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, старший викладач кафедри військово-профілактичної медицини Української військово-медичної академії Міністерства оборони України.

^ Власенко Олег Миколайович, доктор медичних наук, доцент, начальник науково-організаційного відділу Української військово-медичної академії Міністерства оборони України.

^ Гаврилко Євген Володимирович, кандидат військових наук, старший науковий співробітник, начальник наукового відділу організації досліджень – заступник начальника науково-методичного центру організації наукової і науково-технічної діяльності Національного університету оборони України Міністерства оборони України.

Іващенко Сергій Миколайович. доктор медичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри гігієни і екології Національного університету фізичного виховання і спорту України.

^ Устінова Людмила Анатоліївна, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри військово-профілактичної медицини Української військово-медичної академії Міністерства оборони України.

^ Хижняк Микола Іванович, доктор медичних наук, професор кафедри військово-профілактичної медицини Української військово-медичної академії Міністерства оборони України; заслужений діяч науки і техніки України.

^ Якимець Володимир Миколайович, доктор медичних наук, доцент, заслужений лікар України, перший проректор Інституту екології та медицини.


Розроблено наукові засади та методологію ефективної підготовки фахівців військово-медичної служби Збройних Сил України профілактичного спрямування, що забезпечує зміцнення здоров’я особового складу Збройних Сил України та підвищення його боєздатності.

Розроблені підручники за змістом і викладеним матеріалом є новими, не мають аналогів в Україні та СНД, охоплюють широке коло розглянутих питань. Високий рівень викладу матеріалу дозволяє використовувати їх при підготовці студентів, слухачів, магістрів, ад’юнктів (аспірантів), докторантів в галузі військової гігієни з урахуванням сучасних вимог та при підготовці офіцерів запасу і резерву в провідних вищих медичних навчальних закладах України.

Наукові результати роботи відображено в 6 навчальних посібниках та 351 статті. За даною тематикою захищено 8 докторських і 21 кандидатська дисертації.


 1. ^ Київський національний університет імені Тараса Шевченка


Навчально-методичний комплекс “Диференціальні рівняння»


Колектив:

Кривошея Сергій Арсенович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики та теоретичної радіофізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

^ Маринець Василь Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри диференціальних рівнянь та математичної фізики Ужгородського національного університету.

^ Моклячук Михайло Павлович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри теорії ймовірностей, статистики актуарної математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

^ Парасюк Ігор Остапович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри інтегральних і диференційних рівнянь Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

^ Перестюк Микола Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Національної академії України, завідувач кафедри інтегральних і диференційних рівнянь Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

^ Самойленко Анатолій Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Національної академії наук України, академік-секретар відділення математики НАН України.


Створено комплекс сучасної навчальної літератури для забезпечення високого рівня викладання циклу взаємопов’язаних ключових навчальних дисциплін програми підготовки фахівців в галузі фізико-математичних, природничих та технічних наук, а саме: “Диференціальні рівняння”, “Диференціальні та інтегральні рівняння”, “Рівняння математичної фізики”, “Варіаційне числення та методи оптимізації”.

Представлена робота складається з 4-х підручників і 6-и навчальних посібників. Підручники та посібники зазначеного комплексу відповідають кращим міжнародним зразкам навчальної математичної літератури. В них гармонійно поєднано теоретичну складову відповідних дисциплін з практичними методами та підходами до розв’язання різноманітних задач як тренінгового так і прикладного характеру; вони пройшли належну апробацію і в даний час активно використовуються при викладанні відповідних дисциплін у провідних ВНЗ України та за її межами.

Усі підручники навчально-методичного комплексу прореферовані в базі даних “Україніка наукова”.

Використання підручників і посібників у навчальному процесі дає можливість осучаснити та піднести на новий якісний рівень викладання споріднених дисциплін, об’єднавчим елементом яких виступає теорія диференціальних рівнянь в широкому сенсі; погодити і впровадити в практику викладання сучасну термінологію та символіку зазначеної теорії; удосконалити наскрізну підготовку фахівців. Поєднання методик теоретичної та практичної складової навчання в єдиному навчально-методичному комплексі створює сприятливі умови для інтенсифікації навчального процесу та досягнення вищої ефективності як аудиторної, так і самостійної роботи студентів.


 1. ^ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м.Київ)


Навчальний комплекс «Методологічні та технологічні підходи до розвитку педагогіки вищої школи на основі духовно-моральних цінностей»


Кандидат:

^ Чернілевський Дмитро Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи, директор центру креативних дидактичних технології Вінницького соціально-економічного інституту Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».


Метою роботи є теоретико-методологічне обґрунтування, розробка культурологічної моделі дидактичних та соціально-психологічних умов щодо підготовки компетентних, конкурентоспроможних та духовно стійких фахівців гуманітарної сфери українського суспільства.

Розроблено та створено систему інформаційно-предметного забезпечення студентів ВНЗ, які навчаються за педагогічними спеціальностями і напрямами підготовки. Підготовка таких фахівців потребує відповідної компетентності до плідної творчої праці при розв'язанні складних психолого-педагогічних завдань в умовах відсутності мотивації до навчання і спаду духовної культури сьогоднішнього соціуму.

Теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено дидактичну систему засобів навчання даного комплексу, за допомогою якої реалізується передача навчальної інформації, формування знань, умінь, особистих якостей і розвитку студентів при вивченні інтегрованої навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» та інших суміжних дисциплін.

Комплекс включає 5 монографій, 2 підручники, 8 навчальних посібників, 28 статей у фахових журналах та збірниках наукових праць.


 1. ^ Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м.Миколаїв)


Створення системи підготовки кадрового потенціалу Чорноморського регіону, орієнтованого на інтеграцію у світовий освітній простір


Колектив:

^ Ємельянов Володимир Михайлович, кандидат технічних наук, доцент, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

^ Клименко Леонід Павлович, доктор технічних наук, професор, ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

Кондратенко Юрій Пантелійович, доктор технічних наук, професор кафедри інтелектуальних інформаційних систем Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

^ Круглов Микола Петрович, голова Миколаївської обласної державної адміністрації.

Малина Валерій Васильович, доктор мистецтвознавства, старший викладач кафедри філософії Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

^ Мещанінов Олександр Павлович, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

^ Норд Ганна Леонідівна, кандидат економічних наук, доцент, директор Інституту післядипломної освіти Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

^ Пронкевич Олександр Вікторович, доктор філологічних наук, доцент, директор інституту філології Чорноморського державного університету імені Петра Могили.


Розроблено елементи теорії сталого розвитку, моделі та методологія оцінки динамічних організаційно-педагогічних процесів, діагностики і вимірювання організаційної культури та планування бажаних змін регіональної системи університетської освіти.

Зроблений ефективний крок по підвищенню освітнього рівня населення, за рахунок збільшення числа осіб з вищою освітою, що дозволило змінити стан освіченості регіону, створено конкурентне середовище, підвищилася ефективність системи університетської освіти, шляхом надання можливості вибору альтернативного місця навчання. Створено 600 нових робочих місць для викладачів, співробітників, 4500 навчальних місць та розширено напрями підготовки. Закладено основу набуття та розвитку культурної спадщини в освітній системі університету як символ європейської ідентичності, відбулося сприяння міжнародному визнанню міста, підвищився рівень володіння іноземними мовами, засобами обчислювальної техніки, інформаційними технологіями, що розширило можливості для спілкування й інтеграції у світове суспільство та розвинуло умови для стажування і продовження освіти протягом усього життя як в Україні, так і за кордоном.

Опубліковано 7 монографій, 9 навчальних посібників, 95 наукових статей, з них 7 - у закордонних наукових виданнях. Захищено 5 докторських та одну кандидатську дисертації.


 1. ^ Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара


Система науково-технічного і навчально-методичного забезпечення розвитку ракетно-космічної освіти в Україні та її інтеграція в міжнародні процеси підготовки фахівців для космічної галузі


Колектив:

^ Гайдачук Олександр Віталійович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри ракетно-космічних двигунів Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний університет».

^ Джур Євген Олексійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології виробництва літальних апаратів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

^ Джур Ольга Євгенівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

^ Кулик Олексій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, заступник генерального директора з науки та освіти Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. О.М.Макарова, доцент кафедри технології виробництва літальних апаратів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

^ Ніколаєв Олексій Георгійович, доктор фізико-математичних наук, професор, декан факультету ракетно-космічної техніки, завідувач кафедри вищої математики Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний університет».

^ Павленко Віталій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри теоретичної механіки, машинознавства та робототехнічних систем Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний університет».

^ Петренко Олександр Миколайович, доктор технічних наук, професор, декан фізико-технічного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

^ Поляков Микола Вікторович, доктор фізико-математичних наук, професор, ректор Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Санін Анатолій Федорович, доктор технічних наук, професор кафедри технології виробництва літальних апаратів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

^ Хуторний Віктор Васильович, кандидат технічних наук, генеральний директор Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. О.М.Макарова, доцент кафедри технології виробництва літальних апаратів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.


Метою даної роботи є створення та впровадження сучасної системи підготовки кадрів для космічної галузі на основі стратегії компетентнісного підходу до навчальної діяльності, а також розвиток ракетно-космічної освіти в напрямку створення ефективних технологій навчання і виховання у вищих навчальних закладах та забезпечення процесу інтеграції вітчизняної вищої освіти в європейський та світовий освітній простір.

На основі вивчення тенденцій розвитку космічної галузі в сучасних умовах глобалізації космічних проблем визначені методологічні тенденції й особливості розвитку аерокосмічної освіти, які лягли в основу розробки системи безперервної аерокосмічної освіти; сформульовані й вирішені для ракетно-космічної освіти на науково-технічному і навчально-методичному рівнях проблеми створення й реалізації системи безперервної багаторівневої ракетно-космічної освіти; розроблено цілісний процес підготовки фахівців ракетно-космічної галузі на основі компетентнісного підходу, визначені його цільовий, функціональний, технологічний, оціночно-результативний компоненти; визначено організаційно-педагогічний супровід, що забезпечує мотивацію навчання на кожному рівні, формування професійної компетентності студентів у багаторівневій системі ракетно-космічного освіти; запроваджено механізм поетапного формування й розвитку особистості й професійних якостей майбутніх фахівців космічної галузі за допомогою освоєння професійно-освітніх програм у системі допрофесійної освіти - початкової професійної освіти - вищої професійної освіти - наукової освіти - додаткової освіти. Створена система підготовки фахівців для ракетно-космічної галузі України забезпечила інтеграцію України в міжнародний процес підготовки кадрів для світової космічної галузі.

Кількість основних публікацій за роботою складає 227 найменувань.


 1. ^ Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»


Історія світових цивілізацій у авторських підручниках та посібниках: формуючий науково-пізнавальний і виховний вплив на утвердження духовних і культурних цінностей суспільства


Колектив:

^ Балух Василь Олексійович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри регілієзнавства та теології, декан філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

^ Коцур Віктор Петрович, доктор історичних наук, професор, дійсний член НАПН України, ректор Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.


Серія підручників «Історія Стародавньої Греції», «Історія Стародавнього Риму», тритомна «Історія середніх віків» та ін. присвячується історії античної і середньовічної цивілізації, яка має формуючий вплив на утвердження сучасних духовних і культурних цінностей України в її європейському вимірі.

У запропонованих сучасних україномовних підручниках і посібниках узагальнено багатолітній досвід викладання навчальних курсів всесвітньої історії у ВНЗ України. На відміну від попередніх видань, де історичний процес розглядався як прямолінійно висхідний, автори показують історичний розвиток античного і середньовічного суспільства як такий, що знав періоди прогресу, стагнації і регресу. Важливе місце відведено проблемам пріоритетів життєдіяльності, світогляду і духовності минулих епох, людиновимірності історичних процесів.

Низка апробованих підручників надає всебічну методологічну і методичну допомогу викладачам ВНЗ, вчителям історії шкіл, ліцеїв, коледжів, гімназій та усім, кого цікавить історичне минуле і витоки сучасного цивілізованого світу.

Авторами опубліковано 2 одноосібні і 16 колективних монографій, 4 одноосібні підручники, 47 підручників і посібників у співавторстві. Захищено 4 кандидатські дисертації і готуються до захисту 3 докторські та 28 кандидатських дисертацій на здобуття наукових ступенів зі спеціальностей «Всесвітня історія» і «Релігієзнавство», «Історія України», «Історія науки і техніки», «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни», «Історія педагогіки».


^ Номінація «Наукові досягнення в галузі освіти»


 1. Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського


Серія навчально-методичних праць «Педагогічна освіта ХХІ століття»


Колектив:

Пєхота Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри педагогіки середньої та вищої освіти, директор Інституту педагогічної освіти Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

^ Старовойт Людмила Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

^ Середа Ірина Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки середньої та вищої освіти Інституту педагогічної освіти Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського.

^ Манькусь Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

Ратовська Світлана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, в.о. доцента кафедри гуманітарних наук Республіканського вищого навчального закладу „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта).

^ Єрмакова Ірина Павлівна, старший викладач кафедри теорії та методики викладання суспільствознавчих дисциплін Інституту історії та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.


Цикл наукових праць містить пріоритетні результати розробки та експериментального обґрунтування психолого-педагогічних та організаційних умов, що сприяють цілеспрямованому формуванню культури викладачів університету до впровадження технологій вищої школи.

Запропоновано нові підходи до визначення понять «технологічна культура сучасного викладача», «педагогічна майстерність сучасного викладача», «сучасні технології педагогічної освіти». Розроблено психолого-педагогічну модель формування технологічної культури сучасного викладача університету та рівні підготовки викладачів університету до використання сучасних технологій вищої школи.

Створено основи системного формування технологічної культури майбутнього вчителя і викладача як складової педагогічної майстерності під час викладання педагогічних дисциплін для освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр-спеціаліст-магістр. Отримано низку фундаментальних результатів щодо розв'язання проблеми формування технологічної культури майбутніх викладачів як важливої складової їхньої педагогічної майстерності (на етапі навчання в магістратурі, та в перші роки викладацької діяльності).

Авторами здійснено постановку нових нетрадиційних задач щодо виявлення закономірностей процесу формування культури викладачів університету до впровадження технологій вищої школи, які сприяють створенню нових підходів до мети, змісту й методів сучасної викладацької діяльності в умовах входження вищої освіти України в європейський освітній простір.

Комплекс науково-методичного забезпечення викладання дисциплін «Педагогічні технології» та «Технології педагогічної освіти» складається з 2 навчальних і 4 навчально-методичних посібників, опублікованих протягом 2011 року.

Результати досліджень викладено у 200 публікаціях, в т.ч. в 5 монографіях, 180 статтях у реферованих журналах (в т.ч. 7 зарубіжних). Отримано 6 патентів. За даною тематикою захищено 9 кандидатських дисертацій. 


 1. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України


Цикл науково-методичних праць з теорії і технологій педагогічної майстерності


Колектив:

^ Зязюн Іван Андрійович, доктор філософських наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

^ Крамущенко Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

^ Кривонос Іван Федорович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Полтавського національного університету імені В.Г. Короленка.

Кривонос (Тарасевич) Ніна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

^ Мирошник Олена Георгіївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.


Розроблено теоретичну модель педагогічної майстерності як комплексу властивостей особистості вчителя, що забезпечують самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі; обґрунтовано аксіологічний підхід до розуміння природи педагогічної майстерності; розглянуто особливості педагогічної діяльності як мета-діяльності; визначено структуру та умови організації педагогічної взаємодії у системі «вчитель-учень»; з'ясовано сутність професійної ідентичності вчителя як міри вияву педагогічної майстерності; досліджено витоки педагогічної майстерності в історії педагогічної освіти. Створено і впроваджено навчально-методичний комплекс «Основи педагогічної майстерності», який містить підручник, хрестоматію, термінологічний словник, комплект тестів для контролю знань і професійного самопізнання, навчальні посібники. З урахуванням концептуальних засад теорії педагогічної майстерності укладено та впроваджено програму "Юний педагог" як складову допрофесійної підготовки вчителя; відкрито кафедри педагогічної майстерності у вищих навчальних закладах України та інститутах післядипломної педагогічної освіти (Полтава, Запоріжжя, Біла Церква); створено 20 центрів педагогічної майстерності, робота яких спрямована на розвиток особистісного, професійного і творчого потенціалу вчителя; підручник «Педагогічна майстерність» перекладений польською мовою і використовується у навчальному процесі педагогічних університетів.

Результати науково-педагогічної діяльності авторського колективу втілені у 20 одноосібних і колективних монографіях та посібниках, 2 навчальних програмах, понад 200 наукових статтях у вітчизняних і зарубіжних виданнях. Вони мають високий індекс цитувань. Під керівництвом членів авторського колективу захищено 20 докторських і понад 20 кандидатських дисертацій з проблем педагогічної майстерності.


 1. Національний університет «Одеська юридична академія»


Комплекс наукових досліджень проблем судово-правової реформи в Україні у 2001-2011 роках


Колектив:

Долежан Валентин Володимирович, доктор юридичних наук, професор кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного університету «Одеська юридична академія».

Ківалов Сергій Васильович, доктор юридичних наук, професор, академік Академії педагогічних наук України, академік Національної академії правових наук України, Президент Національного університету «Одеська юридична академія», завідувач кафедри адміністративного та фінансового права, Голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя.

Косюта Михайло Васильович, доктор юридичних наук, професор кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного університету «Одеська юридична академія» ( за сумісництвом), заступник начальника відділу підготовки кадрів і зв’язків з навчальними закладами Генеральної прокуратури України.

Полянський Юрій Євгенович, кандидат юридичних наук, професор, проректор з навчально-методичної та виховної роботи Національного університету «Одеська юридична академія», завідувач кафедри організації судових та правоохоронних органів.


Дослідження присвячено питанням наукового забезпечення здійснення судово-правової реформи в Україні, реорганізації судової системи, прокуратури та адвокатури, їх пристосування до державно-правових систем країн – членів Ради Європи, та Європейського Союзу і на цій основі – перебудови навчального процесу з дисциплін, які викладає колектив кафедри організації судових та правоохоронних органів.

Апробація наукових досліджень здійснювалася шляхом публікації їхніх матеріалів у наукових виданнях, участі наукового колективу у підготовці законопроектів, висновків за ними на запити вищих державних органів, виступах на наукових конференціях, підготовці і атестації наукових кадрів.

Наукові дослідження стали невід'ємною частиною навчального процесу, їхні результати розглядаються як повноцінне наукове наповнення освітньої діяльності з урахуванням потреб майбутньої професійної діяльності випускників, інтеграції судової, правоохоронної і правозахисної систем України у європейський правовий простір. З урахуванням цього переглянуто навчальні програми, матеріали для лекцій, завдання для семінарів. Позитивним результатом запровадження в навчальний процес новітніх освітніх технологій стало підвищення активності студентів в оволодінні навчальним матеріалом, пошуку відповідей на складні і дискусійні питання, участі в їх обговоренні.

Результати наукових досліджень відображені у п’ятьох виданнях наукового та навчального призначення серед яких: монографія, збірник наукових публікацій вищезазначеного колективу науковців, підручник та два навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, близько 30 інших монографій, навчальних та навчально-методичних посібників і понад 200 статей.


^ 4. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди


Видання «Григорій Сковорода» Повна академічна збірка творів / За редакцією професора Леоніда Ушкалова

Кандидат:

^ Ушкалов Леонід Володимирович, доктор філологічних наук, професор кафедри української і світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені В.Г.Сковороди.


Представлена робота - це підсумковий проект сковородинських студій доктора філологічних наук, професора Л. В. Ушкалова.

На основі автографів і списків, які зберігаються в архівах та бібліотеках України, Росії, Румунії, США й Чехії, підготовлено корпус текстів Сковороди згідно з приписами сучасної текстології; задокументовано цитати, алюзії та ремінісценції, що дозволяє не лише створити належний науковий апарат, але й ліквідувати помилки переписувачів та публікаторів, правильно розмежувати цитати й власне авторський текст, розшифрувати наявні в рукописах скорочення тощо; зроблено нову редакцію українських перекладів латинських та грецьких текстів Сковороди; підготовлено належні фахові коментарі до сковородинських ідей, універсалій та образів, подавши їх на тлі стародавньої грецької та римської літератури, святоотцівської та новочасної західної традиції, українського барокового письменства тощо.

Видання оснащене електронною конкорданцією (www.arts.ualberta.ca/~ukr.skovoroda/NEW/), розміщеною на сайті Університету Альберти (словник мови Сковороди з усіма контекстами, електронні версії рукописів Сковороди тощо), а також з електронною версією підготовленого проф. Ушкаловим фундаментального методичного посібника «Григорій Сковорода: семінарій». Видання розміщене у вільному доступі (PDF-формат) на спеціальному сайті: www.skovoroda.org.ua. Це – перше за часів Незалежної України видання української класики, здійснене в належному академічному форматі. Воно є цінним джерелом для філософів, літературознавців, мовознавців, культурологів, педагогів, богословів та інших фахівців, які вивчають творчість Сковороди й українську культуру загалом, для студентів-гуманітаріїв українських і зарубіжних університетів, надійним підґрунтям для перекладів творів Сковороди іншими мовами, для підготовки популярних видань тощо.

Проект ґрунтується на попередніх публікаціях автора, серед яких 14 книг (6 із них присвячені Г.С.Сковороді) та 49 статей, передмов і рецензій.

залишити коментар
Дата конвертації25.10.2013
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх