Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Затверджено icon

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено


Схожі
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070602 “гідрологія І гідрохімія...
Навчально-методичний комплекс: Програма...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Київ-2009...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено...
Робоча навчальна програма дисципліни (спецкурсу-спецпрактикуму) для магістрів спеціальності...
Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 080101 «Математика»...
Робоча навчальна програма Для студентів спеціальності 030303 "Видавнича справа та редагування"...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4
повернутися в початок
скачать
^

Тема 4 (лекція). Договірна форма інвестування (2 год.)Поняття та ознаки інвестиційного договору. Види інвестиційних договорів. Функції інвестиційних договорів.

Порядок укладення інвестиційних договорів.

Зміст інвестиційного договору. Форма інвестиційного договору.

Способи забезпечення належного виконання інвестиційних договорів (цивільно-правові і господарсько-правові).

Відповідальність за невиконання (неналежне виконання) інвестиційних договорів.

Завдання для самостійної роботи:

Визначити:

 • в якому розумінні використовується поняття “інвестиційний договір”;

 • характерні ознаки інвестиційних договорів та їх функції;

 • критерії класифікації інвестиційних договорів і відповідно – види договорів згідно з класифікацією за певною ознакою;

 • види процедур (способів встановлення договірного зв’язку), що використовуються при укладенні інвестиційних договорів, їх достоїнства та недоліки;

 • модель інвестиційного договору (з точки зору його змісту та форми), що найкраще забезпечує належне виконання договірних зобов’язань;

 • правові механізми, що застосовуються для забезпечення належного і реального виконання інвестиційних договорів.  Рекомендовані джерела:

  Основні джерела: 1-8; ГК; ЦК; Закон «Про інвестиційну діяльність».

  Нормативні акти: 2, 10, 12, 13, 15, 21, 27, 30, 59, 85, 86, 89, 90, 94, 127, 138, 145, 184, 185, 196, 199, 224.

  Додаткова література: 11, 17-20, 22, 23, 28-35, 37-38, 50, 52, 53, 55, 65, 68, 69, 71, 80, 82, 83, 108, 111, 118, 119, 122, 128, 129, 133, 143, 145, 160, 160/1, 173.Семінарське заняття 3. Корпоративна та договірна форми інвестування (1.6 год +0,4 год модульне тестування.)

1. Загальні засади корпоративного інвестування.

2. Використання окремих різновидів господарських організацій для інвестування:

2.1. Унітарного підприємства.

2.2. Господарського товариства:

2.3. Виробничого кооперативу;

2.4. Господарського об’єднання;

2.5. Відокремленого підрозділу (в т.ч. філії, представництва).

3. Особливості договірної форми інвестування.

3.1. Поняття, ознаки та види інвестиційних договорів.

3.2. Порядок укладення інвестиційних договорів.

3.3. Зміст та форма інвестиційного договору.

3.4. Способи забезпечення належного виконання інвестиційних договорів (цивільно-правові і господарсько-правові).


Приклади тестів та задач:

Тест 1.

Які з організаційно-правових форм господарських організацій надають найбільші можливості щодо інвестування:

А. Унітарне підприємство.

Б. Повне товариство.

В. Виробничий кооператив.

Г. Публічне (відкрите) акціонерне товариство.

Д. Товариство з обмеженою відповідальністю.


Тест 2.

Чим відрізняється для інвестора привабливість інвестування в статутний капітал (1) акціонерного товариства від (2) інвестування в статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю:

А. Відсутністю обов’язку персональної участі в товаристві.

Б. Обмеження ризику для акціонера/учасника розміром сплаченого вкладу/акцій.

В. Можливостями участі в розподілі прибутку товариства.

Г. Легкістю припинення інвестування шляхом виходу з товариства.


Тест 3.

Яке з господарських об’єднань найбільш придатне для забезпечення реалізації інвестиційного проекту за участю його виконавця та фінансової установи:

А. Асоціація.

Б. Корпорація.

В. Консорціум.

Г. Концерн.


Тест 4.

Яка з нижченаведених ознак неприйнятна для інвестиційних договорів:

А. Одна з сторін договору –інвестор або уповноважена ним особа.

Б. Предмет договору – інвестиційні зобов’язання.

В. Об’єкт інвестування – статутний капітал господарської організації.

Г. Мета – отримання контролю над організацією з метою її ліквідації як конкурента.


Тест 5.

В чому полягають переваги конкурентних способів визначення виконавця чи інвестора при укладенні інвестиційного договору:

А. Незначні витрати при встановленні договірного зв’язку.

Б. Визначення найбільш оптимального виконавця/інвестора.

В. Швидкість встановлення договірного зв’язку.

Г. Максимальні можливості збереження конфіденційності змісту договору.


Тест 6.

Які із нижченаведених способів забезпечення належного виконання інвестиційних договорів є найбільш ефективними (дієвими):

А. Негативне стимулювання.

Б. Позитивне стимулювання.

В. Гарантія.

Г. Договірна робота (на етапах укладення та виконання інвестиційних договорів).


Задача № 1.

У акціонерного товариства, що здійснює виробничу діяльність (виготовлення вентиляційного устаткування), виникла потреба у створенні структури, яка б забезпечувала його комплектуючими. Серед членів наглядової ради виникла дискусія щодо найбільш прийнятного різновиду корпоративної форми інвестування в даному випадку, зокрема:

 1. відокремленого підрозділу АТ;

 2. дочірнього унітарного підприємства;

 3. товариства з обмеженою відповідальністю.

Які переваги та недоліки зазначених різновидів корпоративного інвестування? Який з них Ви б рекомендували обрати в даному випадку і чому?


Задача 2.

Кілька розташованих в одному місті (Полтаві) господарських організацій, що спеціалізуються на капітальному будівництві (проектна організація, дві будівельні організації, інвестиційний банк та страхова компанія), прагнучи координувати свою діяльність з метою підвищення її ефективності, вирішили створити для цього відповідну структуру (організацію). Однак постало питання вибору форми такої організації: господарське об’єднання чи холдингова група?

Чим мають керуватися в даному випадку ініціатори створення подібних структур? Чим вони відрізняються? Які переваги кожної з них?

В яких випадках корпоративного інвестування постає проблема укладення засновницького договору?


Задача № 3.

Громадянин П. Ковалевський, успадкувавши (а) цінні папери на суму 120 тис. грн. та (б) 350 тис. грн. готівкою, вирішив їх інвестувати з метою отримання прибутку, використавши корпоративну форму інвестування.

Який шлях (заснування чи участь у діючий організації/підприємстві) та організаційно-правову форму (вид) підприємства/організації можна порадити гр. П. Ковалевському , якщо він:

 1. має економічну освіту та навички роботи аудитором?

 2. не має наміру брати безпосередньої участі у заснуванні та діяльності організації/підприємства, крім участі у комітеті з питань аудиту наглядової ради;

 3. бажає залучити до інвестування свого сина – директора ТОВ з продажу та ремонту комп’ютерів;

 4. заінтересований у можливості в будь-який час повернути свої інвестиції.

Обгрунтуйте свою пораду.


4.1. 2. Контрольні запитання до змістовного модуля 1.


 1. Поняття та види інвестицій.

 2. Характерні ознаки інвестицій.

 3. Відмінність інвестицій та міжнародної фінансової допомоги.

 4. За якими критеріями і на які види можна класифікувати інвестиції?

 5. Поняття інвестування.

 6. Інвестиційна діяльність та інвестиційні операції: подібні та відмінні риси.

 7. Види інвестування.

 8. Форми інвестування.

 9. Поняття та склад інвестиційних відносин.

 10. Учасники інвестиційних відносин: поняття та види.

 11. Права та обов’язки учасників інвестиційних відносин.

 12. Особливість правового статусу інвестора.

 13. Об’єкти інвестування.

 14. Методи регулювання інвестиційних відносин.

 15. Поняття та ознаки інвестиційного законодавства.

 16. Система інвестиційного законодавства.

 17. Поняття та характерні риси інвестиційно-правових норм.

 18. Види інвестиційно-правових норм.

 19. Поняття інвестиційного права.

 20. Державне регулювання інвестування: причини застосування в умовах ринкової економіки, функції та зміст.

 21. Характеристика нормативно-правових актів, що містять положення про державне регулювання інвестування.

 22. Форми державного регулювання інвестування

 23. Засоби державного регулювання інвестування.

 24. Відмінність державного регулювання щодо (а) державних та (б) недержавних інвестицій та суб’єктів інвестування.

 25. Система органів, які здійснюють державне регулювання інвестування.

 26. Засоби державного заохочення інвестування.

 27. Критерії застосування та порядок застосування державного заохочення інвестування.

 28. Види гарантій захисту прав та законних інтересів інвесторів.

 29. Мета та зміст негативного стимулювання інвестування.

 30. Поняття, шляхи та види корпоративного інвестування.

 31. Форми та види організацій, які використовуються у процесі корпоративного інвестування.

 32. Особливості корпоративного інвестування з використанням форми унітарного підприємства.

 33. Переваги господарського товариство при корпоративному інвестуванні.

 34. Порівняти інвестиційні можливості: а) повного товариства та командитного товариства; б) акціонерного товариства і товариства з обмеженою відповідальністю.

 35. Порівняти інвестиційні можливості акціонерного товариства та виробничого кооперативу.

 36. Специфіка корпоративного інвестування при використанні господарського об’єднання.

 37. Порівняти правове становище господарського об’єднання та промислово-фінансової групи з огляду на їх інвестиційні можливості.

 38. Поняття та характерні ознаки інвестиційного договору.

 39. Функції інвестиційного договору.

 40. Критерії класифікації інвестиційних договорів та їх види (згідно з класифікацією за певною ознакою).

 41. Зміст та форма інвестиційних договорів.

 42. Способи (процедури), що використовуються при укладення укладання інвестиційних договорів.

 43. Правові механізми, що застосовуються для забезпечення належного і реального виконання інвестиційних договорів.

 44. Способи захисту прав і законних інтересів сторін інвестиційного договору у разі їх порушення контрагентом.


^ 4.1.3. Модульне тестування

При модульному тестуванні застосовуються розроблені викладачами, які ведуть семінарські заняття, тести на зразок вищенаведених до семінарських занять.


^ 4.2. Змістовний модуль 2.

4.2.1. Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів

Тема 5 (лекція). Інвестування у формі капітального будівництва (2 год.)

1. Поняття капітального будівництва, його види, способи та стадії.

2. Будівельне законодавство.

3. Правовідносини з капітального будівництва поняття, ознаки, учасники, їх права та обов’язки, методи правового регулювання.

4. Організаційно-правові механізми фінансування капітального будівництва.

5. Правовий режим розробки і затвердження інвестиційних проектів будівництва.

6. Порядок реалізації інвестиційних проектів будівництва.

7. Відповідальність за правопорушення у сфері капітального будівництва.


Завдання для самостійної роботи:

Визначити:

 • характерні риси інвестування у формі капітального будівництва щодо суб’єктного, об’єктного складу, прав та обов’язків учасників інвестування, ступеня та характеру державного регулювання;

 • особливості законодавства про капітальне будівництво, давши оцінку його стану та проблем вдосконалення правового регулювання;

 • договори, за допомогою яких опосередковується інвестування у формі капітального будівництва;

 • форми відповідальності, що застосовуються у разі порушення вимог щодо інвестування у формі капітального будівництва (в договірних та позадоговірних відносинах).
  Рекомендовані джерела:

  Основні джерела: 1-8; ГК; ЦК; Закон «Про інвестиційну діяльність».

  Нормативні акти: 17, 20, 24, 60, 81, 85, 86, 95, 96, 111, 124, 152, 173, 175, 178, 181-183, 190, 200, 226.

  Додаткова література: 34, 41, 44, 48, 68, 104, 108, 147, 152, 153, 167, 172.Тема 6 (лекція). Правове забезпечення інноваційного інвестування

(2 год)

Поняття інновацій та інноваційного інвестування. Характерні ознаки інноваційного інвестування.

Нормативно-правове регулювання інноваційного інвестування.

Правовідносини щодо інноваційного інвестування: поняття, суб’єкти, об’єкти, зміст.

Інноваційний проект: поняття, значення, види, державна реєстрація.

Засоби стимулювання інноваційного інвестування (позитивне та негативне, їх різновиди).

Договори, що опосередковують інноваційне інвестування.

Договір про трансфер технологій.


Завдання для самостійної роботи:

Визначити:

 • особливості інноваційного інвестування та його види;

 • співвідношення понять «інноваційне підприємство», «інноваційна структура», «інноваційна інфраструктура»;

 • зміну пріоритетів у стимулюванні інноваційного інвестування у зв’язку з вступом України до СОТ;

 • різновиди договорів про трансфер технологій та нормативно-правові акти, що визначають специфіку їх укладання, виконання та припинення.

  Рекомендовані джерела:

  Основні джерела: 1-8; ГК; ЦК; Закон «Про інвестиційну діяльність».

  Нормативні акти: 20, 22, 26, 48, 74, 82, 83, 85, 86, 87, 99, 106, 118, 120, 121, 131-133, 140, 159, 169-171, 180, 192, 193, 207, 220, 222, 223.

  Додаткова література: 1-3, 7-10, 13, 43, 59, 66, 68, 74, 78, 79, 81, 120, 126, 155, 163, 169.


Семінарське заняття 4. Капітальне будівництво та інноваційне інвестування (2 год).

 1. Інвестування у формі капітального будівництва:

1.1. Поняття, види та способи капітального будівництва.

1.2. Будівельні правовідносини: поняття, суб’єкти, об’єкти, зміст.

1.3. Правовий режим розробки і затвердження інвестиційних проектів будівництва.

1.4. Порядок реалізації інвестиційного проекту будівництва.

2. Поняття та характерні ознаки інноваційного інвестування.

2.1. Нормативно-правове регулювання інноваційного інвестування.

2.2. Правовідносини щодо інноваційного інвестування.

2.3. Правовий режим інноваційного проекту.

2.4. Договори, що опосередковують інноваційне інвестування.

2.5. Засоби стимулювання інноваційного інвестування.


Приклади тестів та задач:

Тест 1.

До якого способу капітального будівництва належить виконання робіт власними силами інвестора-забудовника:

А. Підрядний спосіб.

Б. Господарський спосіб.

В. Підрядно-господарський.


Тест 2.

Який вид підрядного договору доцільно використовувати з метою суміщення проектування та будівництва:

А. Генпідрядного договору на капітальне будівництво об’єкта.

Б. Проектно-будівельного підрядного договору.

В. Договору на управління будівництвом.

Г. Договору на розробку інвестиційного проекту будівництва (проектно-кошторисної документації).


Тест 3.

В чому полягає нове будівництво:

А. У капітальному ремонті об’єкта.

В. У реконструкції об’єкта.

Г. У спорудженні об’єкта на новому або звільненому від будівель і споруд будівельному майданчику.


Тест 4

Чи є державна комплексна експертиза інвестиційних проектів обов’язковою?

А. Так, в усіх випадках.

Б. Лише у разі будівництва за рахунок державних коштів.

В. Проводиться лише щодо об’єктів, які фінансуються за рахунок державних коштів та коштів місцевих бюджетів.

Г. Це є загальним правилом, крім передбачених актами законодавства випадків.

Тест 5

До якого виду пріоритетних напрямів інноваційної діяльності належать напрями з наступними характеристиками: а) розраховані на реалізацію протягом найближчих трьох - п'яти років; б) спрямованість на інноваційне оновлення промислового, сільськогосподарського виробництва та сфери послуг щодо освоєння випуску нових наукоємних товарів та послуг з високою конкурентоспроможністю на внутрішньому та (або) зовнішньому ринках; в) формуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності.

А. Стратегічні.

Б. Середньострокові.

В. Короткострокові.


Тест 6

До якого виду учасників інноваційного інвестування належить інноваційна структура типу А:

А. Інноваційного підприємства:

Б. Інноваційної інфраструктури.

В. Інноваційної фінансово-кредитної установи.

Г. Наукового парку.


Тест 7

^ Які умови заборонено включати до договору про трансфер технологій?

А. Умови проведення робіт з удосконалення технологій та їх складових і порядок надання сторонами інформації про ці вдосконалення.

Б. Перелік складових технологій, що передаються (з визначенням їх функціональних властивостей та гарантованих показників).

В. Умови надання консультацій та послуг з проектування, асистування та навчання кадрів, які забезпечують реалізацію технологій, і управлінського персоналу особи, якій передаються права на технологію та її складові.

Г. Заборону використання аналогічних або більш досконалих технологій та їх складових.


Задача № 1.

Державне акціонерне товариство за рахунок виділених бюджетних коштів мало побудувати нові виробничі потужності. Вартість будівництва - понад 35 млн. грн. Проектно-кошторисна документація була розроблена проектно-вишукувальним інститутом «Промбудпроект».

В який спосіб може здійснюватися будівництво? Який порядок укладання договорів підряду на будівництво об’єктів, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів? Який тип підрядного будівельного договору може бути використаний в даному випадку? В чому полягає особливість прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта в даному випадку?


Задача № 2.

Комерційний банк «Інвестбанк» прийняв рішення про будівництво приміщень двох філій. Через відсутність у штаті банку фахівців з проектування та будівництва перед банком виникла проблема вибору проектних та будівельних підрядників, розміщення замовлень на проектування та будівництво, оцінки виконаних підрядниками робіт тощо.

Яким чином банк може розв’язати ці проблеми і забезпечити захист своїх інтересів на всіх стадіях будівництва (проектування та будівництва)? Який вид договору доцільно використати в даному випадку?


Задача № 3.

При укладенні договору підряду шляхом переговорів передконтрактною угодою були передбачені підготовчі дії сторін (замовника і підрядника), які мали передувати укладенню договору підряду на капітальне будівництво, в т.ч. страхування будівельних ризиків. Замовник здійснив страхування передбачених передконтрактною угодою ризиків на користь підрядника, а підрядник відмовився в обумовлений строк укласти основний договір, мотивуючи це необхідністю виконанням термінового замовлення управління капітального будівництва місцевого виконкому щодо будівництва школи.

Дайте оцінку діям підрядника. Чи можливе застосування до нього заходів відповідальності? Якщо «так», то яких саме?


Задача 4.

ТОВ “Оріон”, прагнучи отримати фінансову підтримку з боку держави та органу місцевого самоврядування започаткувало виробництво інноваційної продукції.

Чи досить цього кроку для отримання зазначеної підтримки?

За яких умов підприємство може отримати статус інноваційного?

Які види та форми фінансової підтримки Ви знаєте? За яких умов і в якому порядку вона надається?


Задача 2

Троє громадян із значним досвідом науково-дослідної роботи (один – у конструкторському бюро одного з державних підприємств, інші – в державному науково-дослідному інституті) вирішили створити мале підприємство, яке б спеціалізувалося на розробці інноваційних проектів. Але вони не могли дійти згоди щодо організаційно-правової форми та типу підприємства.

Що таке інноваційна структура? Які типи інноваційних структур Ви знаєте? В якому порядку набувається цей статус залежно від типу інноваційної структури?

Чим відрізняється інноваційне підприємство від інноваційної структури?

Яку пораду можна дати засновникам з врахуванням комплексу обставин (наявність у них відповідного досвіду та навичок, відсутність значних коштів і прагнення мінімального ризику від участі в такому підприємстві, наявність інформації про потенційних суміжників і замовників та ділові зв’язки з ними)? Обґрунтуйте свої пропозиції.


Задача 3.

Приватне підприємство з пошиття одягу прийняло рішення про запровадження нової технології , але між керівником та головними спеціалістами підприємства виник спір щодо способу отримання такої технології: замовлення розробки нової технології чи придбання технології, що вже себе добре зарекомендувала.

Які переваги та недоліки кожного з цих способів набуття нової технології?

Що таке трансфер технологій?

У формі яких договорів він опосередковується?

Які вимоги ставляться до договорів про трансфер технологій?


Тема 7 (лекція). Концесійне та спільне інвестування (2 год.)


Особливості концесійного інвестування: поняття, характерні ознаки, види.

Нормативно-правове регулювання концесійного інвестування (загальне та спеціальне регулювання). Проблеми вдосконалення правового регулювання.

Концесійний договір: поняття, порядок укладення, сторони, права та обов’язки, відповідальність. Особливості договору концесії на будівництво та експлуатацію доріг.

Характерні ознаки, поняття та види спільного інвестування.


Завдання для самостійної роботи:

Визначити:

 • особливості правовідносин з концесійного інвестування та спільного інвестування;

 • спільні та відмінні риси зазначених економіко-правових форм інвестування;

 • коло учасників та об’єкти концесійного та спільного інвестування;

 • договори, що опосередковують (а) концесійне інвестування та (б) спільне інвестування.
  Рекомендовані джерела:

  Основні джерела: 1-8; ГК; ЦК; Закон «Про інвестиційну діяльність».

  Нормативні акти: 27, 50, 52, 69, 77, 79, 85, 86, 95-96, 112, 146, 150, 153, 155-157, 160, 161.

  Додаткова література: 7, 39, 60, 77, 113, 115, 116, 174, 175, 176, 184.


Тема 8 (лекція). Інвестування на фондовому ринку (2 год.)


Поняття та ознаки інвестування на ринку цінних паперів (фондовому ринку).

Нормативно-правове забезпечення інвестування на фондовому ринку.

Об’єкти інвестування. Роль цінних паперів в інвестуванні.

Учасники інвестування на фондовому ринку, їх види, особливості правового статусу.

Державне регулювання інвестування на фондовому ринку: поняття, зміст, органи, засоби державного регулювання.


Завдання для самостійної роботи:

Визначити:

 • особливості інвестування на фондовому ринку;

 • види цінних паперів з максимальними інвестиційними можливостями (з відповідним обґрунтуванням);

 • учасників фондового ринку із зазначенням їх рольових функцій;

 • види інвесторів, які діють на фондовому ринку;

 • особливості правового статусу професійних учасників фондового ринку;

 • роль саморегулівних організацій на ринку цінних паперів.
  Рекомендовані джерела:

  Основні джерела: 1-8; ГК; ЦК; Закон «Про інвестиційну діяльність».

  Нормативні акти: 19, 35, 71, 76, 85, 86, 103, 104, 130, 154, 167, 206, 208-215, 217, 219, 221, 225227.

  Додаткова література: 6, 62, 68, 89, 99, 114, 135, 170, 184.


Семінарське заняття 5. Концесійне та спільне інвестування, інвестування на фондовому ринку (2 год.)

 1. Особливості концесійного інвестування.

  1. Характерні ознаки, поняття та види концесійного інвестування.

  2. Нормативно-правове регулювання концесійного інвестування.

  3. Концесійний договір: поняття, порядок укладення, сторони, права та обов’язки, відповідальність.

 2. Характерні ознаки, поняття та види спільного інвестування.

 3. Особливості інвестування на фондовому ринку.


Зразки тестів та задач:

Тест 1.

Який максимальний строк дії концесійного договору відповідно до українського законодавства?

А. 10 років.

Б. 20 років.

В. 30 років.

Г. 50 років.

Д 100 років.


Тест 2

Які суб’єкти є інституційними інвесторами, що спеціалізуються на спільному інвестуванні:

А. Інноваційне підприємство.

Б. Корпоративний інвестиційний фонд.

В. Комерційний банк.

Г. Фондова біржа.


Тест 3

Які з нижченаведених цінних паперів можуть використовуватися для інвестування власної майнової бази емітента незалежно від його організаційно-правової форми:

А. Акції.

Б. Інвестиційні сертифікати.

В. Облігації підприємств.

Г. Товаророзпорядчі документи.


Тест 4

Які з названих осіб належать до професійних учасників фондового ринку:

А. Акціонерне товариство з виробництва автомобілів.

Б. Фондова біржа.

В. Саморегулівна організація торговців цінними паперами.

Г. Підприємство-емітент облігацій.


Тест 5

Яка організаційно-правова форма не може використовуватися для створення фондової біржі:

А. Повне товариство.

Б. Акціонерне товариство.

В. Товариство з обмеженою відповідальністю.

Г. Дочірнє підприємство об'єднання торговців цінними паперами.


Задача 1

Міська рада на своєму сесійному засіданні ухвалила рішення про передання в концесію строком на 9 років розташованого на околиці міста старого приміщення готелю, що перебував у комунальній власності і потребував реконструкції. Туристична фірма – єдиний потенційний концесіонер, що погодився на реконструкцію та експлуатацію цього готелю, враховуючи значний туристичний потенціал регіону, наполягала на встановленні 30-річного строку дії договору.

На який строк може укладатися концесійний договір?

В якому порядку він укладається?

Які істотні умови концесійного договору і чи підлягає він реєстрації?

Що необхідно для встановлення концесійних відносин у даному випадку?


Задача 2

Три особи (два громадянина і приватне підприємство) вирішили створити інвестиційний фонд у формі ТОВ для здійснення діяльності зі спільного інвестування.

Який нормативно-правовий акт визначає порядок створення та діяльності інвестиційних фондів?

В якій формі може бути створений інвестиційний фонд?

Яких вимог мають дотриматися засновники у разі заснування інвестиційного фонду зі статусом юридичної особи?


Задача 3.

Троє громадян – підприємців зі скромними можливостями щодо інвестування (в межах 20-50 тис. грн.. кожний з них) ухвалили рішення спільно займатися торгівлею цінними паперами, оскільки, на їх думку, інвестування в цінні папери є вельми перспективним, а вимоги до таких торговців, в т.ч. щодо їх капіталу – незначні.

Якими нормативно-правовими актами визначаються вимоги до торговців цінними паперами та їх діяльності?

Чи підлягає торгівля цінними паперами ліцензуванню?

Яким критеріям мають відповідати торговці цінними паперами?

Чи ставляться законодавцем вимоги до особи торговця цінними паперами (його організаційно-правової форми, капіталу, порядку укладення та змісту договорів тощо)?

В якому порядку набувається статус торговця цінними паперами і чи прийнятний він для вищезгаданих осіб?


Задача 4.

Група акціонерів корпоративного інвестиційного фонду (КІФ) на загальних зборах наполягала на інвестуванні коштів фонду в контрольний пакет акцій вельми прибуткового закритого (приватного) акціонерного товариства (власник цього пакету акцій повідомив про його продаж).

Чи вправі КІФ придбати такий пакет акцій? Обґрунтуйте свою відповідь.

В якому порядку приймаються рішення щодо спільного інвестування в КІФ?


^ Тема 9 (лекція). Інші спеціальні режими інвестування (2 год.)

Приватизаційне інвестування: поняття, характерні ознаки, правове забезпечення.

Особливості лізингового інвестування.

Поняття та характерні ознаки іноземного інвестування.

Специфіка інвестування в спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку.

Інші спеціальні режими інвестування (залежно від території, надзвичайного стану, специфіки об’єкта чи галузі народного господарства).


Завдання для самостійної роботи:

Визначити:

 • специфіку правового становища промислового інвестора в процесі приватизації;

 • відмінності між іноземним інвестуванням та інвестуванням за участю виключно вітчизняних інвесторів;

 • особливості правового статусу інвестора як суб’єкта господарювання спеціальної (вільної) економічної зони;

 • інвестиційні складові лізингової форми інвестування.
  Рекомендовані джерела:

  Основні джерела: 1-8; ГК; ЦК; Закон «Про інвестиційну діяльність».

  Нормативні акти: 2, 4, 5, 7, 18, 34, 36-44, 46, 47, 51, 53-55, 57, 58, 61, 63, 64, 70, 77, 79, 83, 97, 100, 101, 108, 118-123, 138, 140, 141, 143-147, 151, 165, 170, 174, 186, 188, 189, 196, 197, 199, 207, 218.

  Додаткова література: 5, 12, 16, 20, 25, 27, 34, 36, 56-58, 60, 63, 68, 70, 75, 84, 86, 91-94, 103, 106, 109, 117, 121, 123, 127, 132, 138, 145, 150, 151, 154, 156, 160-162, 165, 168, 174-176, 182.


Семінарське заняття 6. Інші спеціальні режими інвестування (1,6 год. + 0,4 год. модульне тестування)

  1. Приватизаційне інвестування: поняття, характерні ознаки, правове забезпечення.

  2. Особливості лізингового інвестування.

  3. Поняття та характерні ознаки іноземного інвестування.

  4. Специфіка інвестування в спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку.

  5. Інші спеціальні режими інвестування.


^ Приклади тестів та задач

Тест 1

Які особи не можуть бути іноземними інвесторами відповідно до законодавства України?

А. Юридичні особи, які створені відповідно до законодавства іншої, ніж України, держави, та проводять інвестиційну діяльність на території України.

Б. Фізичні особи - іноземці, які не мають постійного місця
проживання на території України, не обмежені у дієздатності та проводять інвестиційну діяльність на території України.

В. Не обмежені в дієздатності іноземці, які мають постійне місце проживання в Україні та здійснюють на її території інвестиційну діяльність.

Г. Підприємство з іноземними інвестиціями, зареєстроване на території України.


^ Тест 2

Які ознаки не притаманні спеціальним (вільним) економічним зонам?

А. Строковість.

Б. Територіальна обмеженість.

В. Створення на підставі Указу Президента.

Г. Спеціальний порядок управління.


Задача 1

У процесі приватизації державного підприємства 40% членів його трудового колективу вирішили спільно взяти участь в приватизації та отримати у зв’язку з цим переваги перед іншими претендентами щодо придбання контрольного пакету акцій ВАТ, що було створене на базі цього державного підприємства.

Які пільги передбачені для працівників підприємства в процесі його приватизації?

Що необхідно зробити, аби згадані члени трудового колективу виступили єдиними покупцем в процесі приватизації?

Чи вправі вони претендувати на переваги перед іншими претендентами на придбання контрольного пакета акцій?


Задача 2

Іноземний інвестор (британець) придбав 8% акцій діючого акціонерного товариства у самого товариства, яке ці акції заздалегідь викупило у своїх акціонерів з метою їх продажу іноземному інвестору, за умови їх оплати у вигляді новітнього (виробленого у Великій Британії) устаткування.

Чи набуває в результаті цього акціонерне товариство статусу підприємства з іноземними інвестиціями?

Чи може претендувати акціонер-іноземець на якісь пільги у зв’язку з інвестуванням ним українського АТ? Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на відповідні акти законодавства.


^ 4.2.2. Контрольні запитання до змістовного о модуля 2


 1. Ознаки та принципи приватизаційного інвестування.

 2. Учасники приватизаційного інвестування.

 3. Порядок приватизаційного інвестування.

 4. Об’єкти приватизаційного інвестування.

 5. Договір купівлі-продажу об’єкта приватизації: поняття, форма, зміст, в т.ч. інвестиційні зобов’язання.

 6. Відповідальність за невиконання інвестиційних зобов’язань покупцем в процесі приватизації.

 7. Характерні ознаки іноземного інвестування.

 8. В чому полягає специфіка іноземних інвестицій?

 9. Назвіть види майнових цінностей, що можуть використовуватися в процесі іноземного інвестування.

 10. Умови та порядок, за яких іноземні інвестиції набувають спеціального правового режиму.

 11. Поняття та ознаки іноземного інвестора.

 12. Об’єкти іноземного інвестування.

 13. Іноземне підприємство та підприємство з іноземними інвестиціями: спільні та відмінні риси.

 14. Нормативно-правові акти, що визначають специфіку іноземного інвестування.

 15. Гарантії захисту прав та законних інтересів іноземного інвестора.

 16. Договори, що опосередковують іноземне інвестування.

 17. Правові режими, що можуть застосовуватися до іноземних інвесторів в процесі здійснення ними інвестування на території України.

 18. Поняття та види лізингу.

 19. Ознаки та функції лізингового інвестування.

 20. Характерні ознаки фінансового лізингу.

 21. Учасники відносин щодо лізингового інвестування.

 22. Договір фінансового лізингу: поняття, сторони, зміст, порядок виконання.

 23. Особливість правового режиму спеціальних (вільних) економічних зон.

 24. Порядок набуття статусу суб’єкта господарювання С(В)ЕЗ.

 25. С(В)ЕЗ та території пріоритетного розвитку: спільні та відмінні ознаки.

 26. Порядок створення С(В)ЕЗ.

 27. Договори, що опосередковують інвестування на території С(В)ЕЗ.

 28. Правові наслідки порушення встановленого порядку інвестування на території С(В)ЕЗ.


^ 4.2.3. Модульне тестування

При модульному тестування застосовуються розроблені викладачами, які ведуть семінарські заняття, тести на зразок вищенаведених до семінарських занять.

5. Література:


5.1. Основні джерела (підручники/навчальні посібники; коментарі; довідники):


1. Вінник О.М. Інвестиційне право: Навчальний посібник. 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Правова єдність, 2009. – 616 с.

2. Вінник О. М. Господарське право: Навчальний посібник / Вінник О. М. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 766 с.

3. Задыхайло Д. В. Инвестиционное право Украины: Сб. нормативно-правовых актов с комментариями по состоянию на 10.04.2002 г.– Х.: Эспада, 2002.– 751 с.

4. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За заг. ред. Знаменського Г.Л., Щербини В.С. – К.: Юрінком Інтер, 2008.– 720 с.

5. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

6. Правовое регулирование хозяйственных отношений: Библиографический справочник (начало 70-х годов – конец 2008 г.) / Составитель Бобкова А.Г. – Харков: Изд-ль ФЛ П Вапнярчук Н.Н., 2009. – 656 с.

7. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. Бобковой А.Г. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук, 2008. – 1296 с.

8. Щербина В. С. Господарське право: Підручник / Щербина В. С. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 656 с.
залишити коментар
Сторінка2/4
Дата конвертації25.10.2013
Розмір0.84 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх