Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2011-2012 навчального року icon

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2011-2012 навчального року


Схожі
Методичні рекомендації з проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2011-2012...
Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської студентської олімпіади Загальні положення...
Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт з іноземної мови...
Методичні рекомендації щодо покрокової організації проведення конкурсу на заміщення вакантних...
Рекомендації розроблені з урахуванням змісту програми для загальноосвітніх навчальних закладів...
Методичні рекомендації...
Методичні рекомендації щодо проведення “Дня цивільної оборони (цивільного захисту)" та “Тижня...
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни...
Подано методичні рекомендації щодо викладання польської, російської мов...
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт...
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах...
Методичні рекомендації щодо написання та складання навчально-методичної літератури для...Загрузка...
скачать


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Луцький національний технічний університет


Кафедра фінансів


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

2011-2012 навчального року

серед студентів вищих навчальних закладів

з дисципліни «Фінансовий менеджмент»


Луцьк 2012


Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу всеукраїнської студентської олімпіади 2011-2012 навчального року серед студентів вищих навчальних закладів з дисципліни «Фінансовий менеджмент». – Луцьк, 2012. – 22 с.


Методичні рекомендації сформовано відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1324 від 18.11.2011 р., згідно якого 22-23 березня 2012 р. в Луцькому національному технічному університеті буде проведено другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент».


Укладачі: Герасимчук З.В., д.е.н., професор, перший проректор ЛНТУ

Вахович І.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів ЛНТУ


Рецензенти:

Сторонянська І.З., д.е.н, старший науковий співробітник, завідувач відділу проблем розвитку фінансово-кредитних відносин в регіоні Інституту регіональних досліджень НАН України


Ковальська Л.Л., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва Луцького національного технічного університету


Наведено загальні положення і порядок проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2011/2012 навчального року серед студентів вищих навчальних закладів з дисципліни «Фінансовий менеджмент».

Подано типові теоретичні та практичні завдання з дисципліни «Фінансовий менеджмент», які будуть подані для виконання учасниками олімпіади.


ЗМІСТ^ 1. ПРОГРАМА ОЛІМПІАДИ

4

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ

5

2.1. Оргкомітет олімпіади

5

2.2. Журі олімпіади

5

2.3. Апеляційна комісія Олімпіади

7

2.4. Мандатна комісія Олімпіади

7

2.5. Учасники олімпіади

7

2.6. Порядок нагородження учасників та організаторів Олімпіади

8

^ 3. СКЛАД ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ ОЛІМПІАДИ

8

  1. Правила оформлення робіт

8

  1. Критерії оцінювання завдань

9

  1. Приклади тестових завдань

9

3.4. Приклади практичних завдань

17

ЛІТЕРАТУРА


22


^ 1. ПРОГРАМА ОЛІМПІАДИ


22 березня 2012 р.

8 30 – 10 00 реєстрація учасників олімпіади (біля аудиторії № 36 (2 поверх, корпус Б) Луцького національного технічного університету за адресою: 43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75)

1000-1045 – ознайомлення учасників з порядком проведення олімпіади (ауд. № 36)

1100 – початок олімпіади

11 00-14 00 – виконання завдань олімпіади

14 00 – припинення прийому відповідей на завдання олімпіади

14 00-15 00 – обідня перерва

15 00 – 18 30 – екскурсійні програми (для учасників олімпіади та супроводжуючих)

15 00 – 18 30 – робота журі олімпіади

18 30 – 19 30 – вечеря

19 30 – ознайомлення з попередніми результатами олімпіади

23 березня 2012 р.

830 - 1000 год – робота апеляційної комісії

10 00-13 00 – студентська наукова конференція

13 00-14 00 – підведення підсумків роботи конференції, нагородження переможців олімпіади

14 00-15 00 – обідня перерва

15 00 - 17 00– екскурсійні програми (для учасників конференції)

17 00 – святкова вечеряГолова організаційного комітету

Герасимчук Зоряна Вікторівна,

д.е.н., професор,

перший проректор ЛНТУ,

конт.тел. (0332) 74-61-03


Відповідальний секретар

організаційного комітету

Вахович Ірина Михайлівна

д.е.н., професор,

завідувач кафедри фінансів ЛНТУ,

конт.тел. (0332) 78-55-66
^ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ


ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади 2011/2012 навчального року серед студентів вищих навчальних закладів з дисципліни “Фінансовий менеджмент” проводиться 22-23 березня 2012 року на базі кафедри фінансів Луцького національного технічного університету між переможцями І етапу.


2.1. Оргкомітет олімпіади

Організаційний комітет олімпіади затверджений наказом Ректора Луцького національного технічного університету проф. Божидарніком В.В.

Склад оргкомітету:

 1. Герасимчук З.В. – д.е.н., професор, перший проректор Луцького НТУ - голова оргкомітету

 2. Вахович І.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Луцького НТУ – відповідальний секретар оргкомітету

 3. Морохова В.О. – к.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу Луцького НТУ

 4. Московчук А.Т. – к.е.н., доцент, декан факультету обліку та аудиту Луцького НТУ

 5. Божидарнік Т.В., к.е.н., доцент, декан факультету бізнесу Луцького НТУ

 6. Галущак В.Л., к.е.н., доцент, заступник декана факультету обліку та фінансів Луцького НТУ

 7. Хвищун Н.В., к.е.н., доцент, заступник декана факультету бізнесу Луцького НТУ

 8. Дорош В.Ю. – к.е.н., доцент кафедри фінансів Луцького НТУ

 9. Іщук Л.І. – к.е.н., ст. викладач кафедри фінансів Луцького НТУ

 10. Олександренко І.В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів Луцького НТУ

 11. Вахновська Н.А. - к.е.н., доцент кафедри фінансів Луцького НТУ

 12. Пиріг С.О. – к.е.н., ст.викладач кафедри фінансів Луцького НТУ

 13. Стрижеус Л.В. - к.е.н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу Луцького НТУ

 14. Федорусь Л.А. - завідувач навчально-наукового відділу Луцького НТУ

 15. Смолич Г.А. – завідувач їдальні Луцького НТУ

 16. Баховський М.В. – проректор з АГР Луцького НТУ

 17. Ярошевич М.П. – голова профкому викладачів Луцького НТУ

 18. Панасюк О.А. – ст. лаборант кафедри фінансів Луцького НТУ


Оргкомітет базового навчального закладу:

 • розробляє Положення про проведення Олімпіади з відповідної навчальної дисципліни на основі методичних рекомендацій щодо проведення Всеукраїнської студентської олімпіади;

 • розробляє програму заходів Олімпіади та забезпечує її проведення у термін, визначений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

 • організовує зустріч, розміщення, харчування, культурно-пізнавальні заходи та від'їзд учасників;

 • організовує і проводить нагородження переможців;

 • складає звіт про проведення Олімпіади;

 • готує довідки-подання щодо відзначення активних організаторів Олімпіади;

 • сприяє висвітленню результатів Олімпіади у засобах масової інформації та періодичній пресі.


2.2. Журі олімпіади:

Склад журі Олімпіади, мандатної та апеляційної комісії затверджені наказом Ректора ЛНТУ, проф. Божидарніком В.В.

 1. Антоненко О.І., к.е.н., доцент кафедри менеджменту Харківського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Харків);

 2. Безугла В.О., к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського (м. Кременчук);

 3. Божидарнік Т.В., к.е.н., доцент, декан факультету бізнесу Луцького національного технічного університету (м.Луцьк);

 4. Бормотова М.В., доцент кафедри фінансів Української державної академії залізничного транспорту (м. Харків);

 5. Вахович І.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Луцького національного технічного університету - голова журі (м.Луцьк);

 6. Волинчук Ю.В., к.е.н., доцент кафедри економіки та підприємництва Луцького національного технічного університету (м.Луцьк);

 7. Герасимчук З.В., д.е.н., професор, перший проректор Луцького національного технічного університету (м.Луцьк);

 8. Захаркін О.О., доцент кафедри фінансів Сумського державного університету (м.Суми);

 9. Камінська І.М., к.е.н., доцент кафедри економіки та підприємництва Луцького національного технічного університету (м.Луцьк);

 10. Карлова Н.П., к.е.н., доцент кафедри фінансів і банківської справи Донецького національного університету (м. Донецьк);

 11. Ковальська Л.Л., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва Луцького національного технічного університету (м.Луцьк);

 12. Кондіус І.С., к.е.н, доцент кафедри економічної кібернетики Севастопольського інституту банківського справи УАБС НБУ (м.Севастополь);

 13. Костенко Ю.О., к.т.н., доцент кафедри обліку і аудиту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (м. Харків);

 14. Логвіновська С.І., к.е.н, доцент кафедри фінансів Одеського національного економічного університету (м.Одеса);

 15. Микитин Т.М., к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету;

 16. Морохова В.О., к.е.н, професор, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу (м.Луцьк);

 17. Московчук А.Т., к.е.н., доцент, декан факультету обліку та фінансів Луцького національного технічного університету (м.Луцьк);

 18. Нестерова С.В., к.е.н., доцент кафедри фінансової аналітики, контролю та прогнозування Мукачівського державного університету (м. Мукачево);

 19. Партин Г.О., к.е.н., професор кафедри фінансів НУ «Львівська політехніка» (м.Львів);

 20. Петленко Ю.В., к.е.н., доцент кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ);

 21. Пойда-Носик Н.Н., к.е.н., доцент кафедри фінансів ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (м.Ужгород);

 22. Савенко А.Ю., к.е.н, старший викладач кафедри економіки та фінансів Автомобільно-дорожнього інституту ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м. Донецьк);

 23. Смірнов Ю.О., к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного технічного університету (м. Донецьк).

 24. Стрижеус Л.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу Луцького національного технічного університету (м.Луцьк);

 25. Терещенко С.І., к.е.н., доцент кафедри фінансів Сумського національного аграрного університету (м.Суми).


Кількість представників базового вищого навчального закладу не перевищує 50% від загальної кількості членів журі.

^ Журі олімпіади:

– розробляє конкурсні завдання та критерії оцінки їх виконання;

– перевіряє роботи учасників і визначає переможців;

– аналізує якість виконання студентами завдань, виявляє характерні помилки та оцінює рівень підготовки студентів до відповідної Олімпіади;

– готує рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу з відповідних дисциплін, спеціальностей (напрямів);

– готує збірники конкурсних завдань та методичні рекомендації для підготовки студентів до відповідної Олімпіади.


2.3. Апеляційна комісія Олімпіади:

Члени апеляційної комісії:

 1. Московчук А.Т. – к.е.н., доцент, декан факультету обліку та аудиту Луцького НТУ – голова апеляційної комісії;

 2. Божидарнік Т.В.- к.е.н., доцент, декан факультету бізнесу Луцького НТУ

 3. Ковальська Л.Л. - д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва Луцького НТУ

 4. Вахович І.М.- д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Луцького НТУ

 5. Хвищун Н.В. - к.е.н., доцент, заступник декана факультету бізнесу Луцького НТУ

 6. Стрижеус Л.В. - к.е.н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу Луцького НТУ

 7. Дорош В.Ю. – к.е.н., доцент кафедри фінансів Луцького НТУ

Апеляційна комісія оперативно розглядає звернення учасників щодо вирішення суперечливих питань, пов’язаних з оцінкою виконання завдань олімпіади, і виносить відповідні пропозиції на обговорення журі.


2.4. Мандатна комісія Олімпіади:

Члени мандатної комісії:

 1. Вахович І.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів ЛНТУ

 2. Ситник О.І. – к.політ.н., доцент, голова правління Луцької міської громадської організації «Інформаційно-аналітичний центр Європейський вибір»

 3. Іваніщук С.А. – начальник відділу комп’ютерних технологій ЛНТУ

Мандатна комісія перевіряє повноваження учасників, проводить їх реєстрацію, здійснює шифрування та дешифрування робіт, контролює виконання порядку проведення Всеукраїнської студентської олімпіади (Учасники ІІ етапу Олімпіади повинні мати при собі студентський квиток та паспорт).


2.5. Учасники олімпіади

До участі у ІІ етапі Олімпіади запрошуються 1-2 переможці першого туру серед старших курсів. Кількість студентів, які беруть участь в Олімпіаді, повинна бути не меншою ніж 15 осіб у рівній кількості від кожного вищого навчального закладу. В Олімпіаді можуть брати участь студенти – громадяни зарубіжних країн (відкрита олімпіада). Умови їх участі узгоджуються з базовим вищим навчальним закладом, відповідальним за проведення Олімпіади, і не повинні суперечити міждержавним та іншим угодам.


2.6. Порядок нагородження учасників та організаторів Олімпіади

Студенти, які посіли перше, друге, третє місця в особистому заліку є переможцями кожного з етапів Олімпіади та нагороджуються дипломами I, II, ІІІ ступенів відповідно.

Переможці I етапу змагань затверджуються наказом ректора та можуть заохочуватись цінними подарунками, грошовими преміями, туристичними путівками тощо.

Переможці II етапу Олімпіади затверджуються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та нагороджуються відповідними дипломами.

У разі втрати диплом не поновлюється і дублікат не видається.

Дипломом І ступеня нагороджується учасник, який набрав не менше 80%, ІІ ступеня – 70%, ІІІ ступеня – 60% від максимально можливої сумарної кількості балів, що дорівнює 100%. При цьому кількість переможців не може перевищувати 20% від загальної кількості учасників. Якщо в Олімпіаді беруть участь до 30 студентів, переможці визначаються за трьома призовими місцями.

Дипломом I ступеня нагороджується лише один учасник. Якщо однакову кількість балів набрали декілька учасників, які претендують на нагородження, між ними призначається додатковий тур.

За оригінальне, нестандартне розв’язання олімпіадних завдань учасники змагань можуть бути нагороджені заохочувальними та спеціальними дипломами оргкомітетів II етапу відповідної Олімпіади.

Переможці Олімпіади мають право на участь у відповідній Міжнародній студентській олімпіаді.

Ректори вищих навчальних закладів можуть заохочувати студентів, які посіли призові (І, ІІ, ІІІ) місця у ІІ етапі Олімпіади:

– наданням грошової премії, цінного подарунку тощо;

– звільненням від складання заліків, іспитів з відповідної дисципліни, спеціальності з отриманням вищого балу в заліковій книжці;

– направленням на навчання у провідні вищі навчальні заклади України чи за кордон (з виплатою державних стипендій);

– зарахуванням до магістратури для навчання за державним замовленням;

– переведенням на безкоштовну форму навчання або часткове зменшення відповідної плати за навчання;

– наданням переваг при вступі до аспірантури, ординатури.

Підсумки проведення II етапу Олімпіади затверджуються наказом Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України.

Організатори Олімпіади відзначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, міністерствами та іншими органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади.


^ 3. СКЛАД ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ ОЛІМПІАДИ


Завдання для проведення олімпіади охоплюють тести та практичні задачі з дисципліни „Фінансовий менеджмент”. До розв’язку пропонується 20 тестових завдань та 10 задач.

Завдання на олімпіаду розробляється в одному варіанті.

  1. Правила оформлення робіт

Завдання, що виконуються на олімпіаді, включає тести та задачі з дисципліни „Фінансовий менеджмент”. Учасникам пропонується 20 тестових завдань та 10 задач.

Журі олімпіади розробляється один варіант завдань.

На початку проведення олімпіади кожен учасник отримує:

 • завдання, яке потрібно виконати;

 • талон відповідей на тестові завдання;

 • аркуш письмової роботи для розв’язання задач;

 • чернетку.

Відповіді на тестові завдання записуються студентом у талоні відповіді.

Розв’язання задач здійснюється на аркушах письмової роботи.

Для додаткових розрахунків учасник використовує чернетку. При перевірці виконаних робіт чернетки до уваги не беруться.

На титульному аркуші письмової роботи олімпіади учасник вказує:

прізвище, ім’я, по батькові;

повну назву вищого навчального закладу, який представляє учасник;

факультет;

спеціальність;

курс навчання;

дату виконання роботи;

робота засвідчується особистим підписом.

Рядок шифр не заповнюється!

Після виконання робіт кожній із них мандатною комісією присвоюється особистий шифр.

На аркушах письмової роботи та талоні відповіді жодних поміток робити не дозволяється! У разі наявності поміток, робота членами журі не розглядається.

Забороняється:

 1. Під час проведення олімпіади залишати аудиторію до перерви.

 2. Користуватися мобільним телефоном.

 3. Розмовляти.

 4. Виправляти помилки коректором.

  1. Критерії оцінювання завдань

Максимальна кількість балів учасника за виконання тридцяти олімпіадних завдань (20 тестових та 8 задач) складає 100 балів.

Вірна відповідь на кожне тестове завдання оцінюється у 2 бали. Максимальна кількість балів за виконання тестових завдань - 40 балів. Тестові завдання передбачають п’ять варіантів відповідей, один із яких – вірний.

Вірний розв’язок кожної задачі оцінюється у 7,5 балів (за умови вірного порядку виконання, правильного розрахунку, охайного оформлення результатів). Максимальна кількість балів за виконання задач - 60 балів.


  1. Приклади тестових завдань:

 1. Основною метою фінансового менеджменту є:

 1. створення робочих місць;

 2. формування інвестиційного портфелю підприємства;

 3. оптимізація грошового обороту;

 4. максимізація добробуту власників акцій;

 5. забезпечення фінансової рівноваги підприємства.
 1. До позикового капіталу належать:

 1. статутний капітал;

 2. резервний капітал;

 3. поточні фінансові інвестиції;

 4. короткострокові кредити;

 5. векселі одержані.
 1. Які з наведених нижче складових не відносяться до оборотного капіталу?

 1. неоплачений капітал;

 2. тварини на вирощуванні та відгодівлі;

 3. незавершене виробництво;

 4. поточні фінансові інвестиції;

 5. грошові кошти.
 1. Фінансова стратегія - це:

 1. процес оптимізації складу активів;

 2. моніторинг фінансового стану підприємства;

 3. система операційних цілей підприємства;

 4. прогнозування грошових коштів;

 5. система довгострокових цілей фінансової діяльності підприємства.
 1. Які складові не відносяться до величини доданої вартості ?

 1. прибуток;

 2. проценти за кредит;

 3. амортизація;

 4. витрати на оплату праці;

 5. матеріальні витрати.
 1. Правове забезпечення фінансового менеджменту базується на:

 1. системі фінансової звітності підприємства;

 2. системі методів формування капіталу та розподілу прибутку;

 3. принципах створення фондів грошових коштів;

 4. конституційних нормах;

 5. засадах облікової політики підприємства.
 1. Які з наведених нижче статей активу балансу є найбільш ліквідними:

 1. дебіторська заборгованість;

 2. грошові кошти в національній валюті;

 3. грошові кошти в іноземній валюті;

 4. запаси готової продукції;

 5. незавершене виробництво.
 1. Компаундинг – це:

 1. прогнозування фінансових потоків;

 2. контроль коштів в розрахунках та короткострокових інвестиціях;

 3. звіт про перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати;

 4. мінімально допустимий рівень процентної ставки;

 5. процес нарощення грошової маси.
 1. Додана вартість формується як:

 1. різниця між вартістю продукції та платежами в бюджет;

 2. сума результату від реалізації, операційних та позареалізаційних доходів;

 3. сума чистого прибутку та процентів за кредит;

 4. сума прибутку, заробітної плати, амортизації та процентів за користування кредитом;

 5. поточні активи за мінусом поточних пасивів.
 1. До базових показників фінансового менеджменту не відноситься:

 1. додана вартість;

 2. брутто-результат експлуатації інвестицій;

 3. номінальна вартість облігації;

 4. нетто-результат експлуатації інвестицій;

 5. економічна рентабельність активів.
 1. Який з наведених нижче показників відноситься до показників ділової активності:

 1. поточні фінансові потреби;

 2. продуктивність праці;

 3. коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;

 4. плече фінансового важеля;

 5. коефіцієнт покриття.


^ 12. Грошові кошти - це:

1) сума коштів у касі;

2) кошти на рахунках,

3) грошові перекази та інші кошти, які можуть бути використані для поточних операцій;

4) еквіваленти грошових коштів;

5) усі відповіді вірні.


^ 13. До необоротного капіталу належать:

1) поточні активи:

2) нематеріальні активи;

3) грошові кошти;

4) кошти у поточних розрахунках;

5) вилучений капітал.


^ 14. Визначте умову, за якої виробництво продукції підприємства буде вигідним для приватного бізнесу:

1) фактичний обсяг виробництва та реалізації продукції менший за беззбиткову кількість товару;

2) фактичний обсяг реалізації продукції менший за беззбиткову кількість товару, проте підприємство за обсягом виробництва дану межу зуміло перейти;

3) фактичний обсяг виробництва та реалізації продукції більший за беззбиткову кількість товару;

4) фактичний обсяг виробництва продукції менший за беззбиткову кількість товару, проте за рахунок значних запасів нереалізованої продукції реалізовано більше за беззбиткову кількість товару;

5) фактичний обсяг виробництва та реалізації продукції рівний беззбитковій кількості товару.


^ 15. Дія операційного важеля проявляється в тому, що:

1) довільна зміна виручки не призводить до зміни прибутку;

2) довільна зміна виручки завжди спричиняє більшу зміну прибутку;

3) довільна зміна виручки завжди спричиняє меншу зміну прибутку;

4) довільна зміна виручки не завжди спричиняє зміну прибутку;

5) довільна зміна виручки завжди спричиняє більшу зміну прибутку лише за умови однакових темпів зростання постійних і змінних витрат.


^ 16. Назвіть фактори, що впливають на розмір поточних фінансових потреб підприємства:

1) форма розрахунків за відвантажену продукцію, ліквідність балансу, розмір статутного капіталу, методи нормування обігових коштів;

2) тривалість експлуатаційного циклу та періоду збуту продукції, темпи росту виробництва; система постачання; стан кон’юнктури ринку;

3) структура балансу підприємства, платоспроможність, розмір нерозподіленого прибутку, стан кредиторської заборгованості;

4) співвідношення власних і залучених коштів, наявність грошових коштів на розрахунковому рахунку, стан розрахунків із постачальниками, розмір статутного капіталу;

5) ліквідність підприємства, рівень фінансового ризику, темпи інфляції, середньоринкова відсоткова ставка.


^ 17. Збільшення власного капіталу підприємство може досягти за рахунок:

1) зростання довгострокових зобов’язань;

2) зростання кредиторської заборгованості;

3) реінвестування прибутку;

4) емісії корпоративних цінних паперів;

5) зростання дивідендних виплат.


^ 18. Звіт про фінансові результати - це звіт:

1) про доходи та витрати підприємства;

2) який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду;

3) про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал;

4) який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства в звітному періоді;

5) про перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійсненні ці витрати.


^ 19. Робочий капітал визначають наступним чином:

1) як різниця між поточними активами та поточними пасивами;

2) як різниця між фіксованими активами та доходами майбутніх періодів;

3) як різниця між поточними пасивами та поточними активами;

4) як сума витрат та доходів майбутніх періодів;

5) як сума поточних активів та довгострокових зобов’язань.


^ 20. Поточні фінансові потреби підприємства визначаються наступним чином:

1) як різниця між дебіторською та кредиторською заборгованостями;

2) як сума прибутку від реалізації та процентів за кредит;

3) як сума запасів та дебіторської заборгованості підприємства, зменшена на суму кредиторської заборгованості;

4) як добуток коефіцієнта обіговості запасів та їх обсягу на кінець звітного періоду;

5) як різниця між власним та залученим капіталом.


^ 21. Рівень сукупного ризику підприємства визначається як:

1) сума ефекту фінансового важеля згідно другої концепції та сили дії операційного важеля;

2) добуток ефекту фінансового важеля згідно другої концепції та сили дії операційного важеля;

3) добуток коефіцієнта трансформації та комерційної маржі;

4) сума ефекту фінансового важеля згідно першої концепції та сили дії операційного важеля;

5) добуток ефекту фінансового важеля згідно першої концепції та сили дії операційного важеля;


^ 22. В рамках комплексного оперативного управління поточними активами і поточними пасивами розрізняють такі види політики:

1) агресивна, стабілізуюча, помірна;

2) стимулююча, підтримуюча, агресивна;

3) помірна, консервативна, агресивна;

4) ефективна, пасивна, активна;

5) консервативна, активна, помірна.


^ 23. Ефективна процентна ставка показує:

1) середній рівень процентних ставок;

2) мінімально допустимий рівень процентної ставки;

3) під який процент необхідно вкладати капітал при рівнозначних умовах m–календарних виплат;

4) нарахування процентів за фіксовані однакові інтервали часу;

5) найефективніший варіант вкладання капіталу.


^ 24. Плата за користування позичковим капіталом характеризується поняттям:

1) дисконт;

2) процент;

3) дивіденд;

4) франшиза;

5) факторинг.


25. Контракти, угоди і операції, які передбачають не окремі разові платежі, а множину послідовно розподілених грошових потоків, виплат і надходжень з певною послідовністю та інтервалами називаються:

1) перпетуїтетом;

2) ануїтетом;

3) довічною рентою;

4) рентою;

5) усі варіанти вірні.


^ 26. В основі розрахунку реальної процентної ставки з врахуванням фактору інфляції лежить:

1) модель Гордона;

2) модель Фішера;

3) теорія граничних витрат;

4) крива Філіпа;

5) теорія Модельяні-Мілера.


^ 27. Ефект фінансового важеля (1-ша концепція) характеризується додатковим приростом до рентабельності:

1) активів;

2) основних фондів;

3) оборотних активів;

4) власних засобів;

5) позикових засобів.


^ 28. Друга концепція ефекту фінансового важеля характеризує :

1) відношення зміни нетто-результату експлуатації інвестицій до зміни чистого прибутку на акцію;

2) зміну чистого прибутку на кожну звичайну акцію в процентах, що породжується зміною нетто-результату експлуатації інвестицій на один відсоток;

3) зміна виручки від реалізації до загального підсумку активів підприємства;

4) відношення нетто-результату експлуатації інвестицій до загального підсумку активів підприємства;

5) відношення активів підприємства до обсягу продаж.


^ 29. Ризик кредиторів максимальний при:

1) зменшенні диференціалу фінансового важеля;

2) збільшенні диференціалу фінансового важеля;

3) нульовому значенні диференціалу;

4) від’ємному значенні диференціалу;

5) диференціал фінансового важеля не впливає на величину ризику підприємства.


^ 30. Плече фінансового важеля - це:

1) це відношення між власними засобами і позиковими засобами;

2) це відношення між позиковими засобами і власними засобами;

3) це відношення нетто-результату експлуатації інвестицій до виручки;

4) це відношення економічної рентабельності до середньо-розрахункової ставки процента за кредит;

5) це різниця між економічною рентабельністю активів і середньою розрахунковою ставкою процента.


^ 31. Згідно з другою концепцією фінансового важеля справедливе наступне твердження:

1) чим менші відсотки за кредит і чим більший прибуток, тим вища сила дії фінансового важеля і тим вищий фінансовий ризик;

2) чим більші відсотки за кредит і чим вищий прибуток, тим вища сила дії фінансового важеля і тим вищий фінансовий ризик;

3) чим більші відсотки за кредит і менший прибуток, тим більша сила фінансового важеля і тим вищий фінансовий ризик;

4) чим більші відсотки за кредит і менший прибуток, тим менша сила фінансового важеля і менший фінансовий ризик;

5) якщо позичкові кошти не залучаються, тим менший фінансовий ризик і більша сила фінансового важеля.


^ 32. Сила дії операційного важеля свідчить про те, що:

1) підприємство нарощує рентабельність власних засобів в результаті ефективного використання кредитних ресурсів;

2) зміна виручки від реалізації продукції призводить до більшої зміни прибутку від реалізації;

3) зміна чистого прибутку на акцію залежить від зміни обсягу реалізації;

4) у підприємства є потреба у короткостроковому кредиті;

5) підприємству вигідно або невигідно використовувати залучений капітал.


^ 33. Валова маржа визначається наступним чином:

1) від виручки від реалізації продукції віднімаються змінні витрати;

2) від виручки від реалізації продукції віднімаються постійні витрати;

3) до постійних витрат додаються довгострокові фінансові зобов’язання;

4) до прибутку додаються проценти за кредит;

5) до постійних витрат додаються змінні витрати.


^ 34. Концепція ефекту операційного важеля стосується наступного виду діяльності підприємства:

1) фінансової;

2) поточної;

3) інвестиційної;

4) фінансово-інвестиційної;

5) усіх вказаних видів діяльності.

^ 35. Поріг беззбитковості порівняно з порогом рентабельності знаходиться :

1) завжди на вищому рівні;

2) завжди на нижчому рівні;

3) завжди на однакових рівнях;

4) в залежності від ситуації на фінансовому ринку;

5) в залежності від коефіцієнта валової маржі.


^ 36. Внутрішні темпи росту (ВТР) фірми характеризують:

1) темпи нарощення власних засобів підприємства;

2) темпи нарощення позичкового капіталу;

3) темпи нарощення прибутку від реалізації;

4) темпи нарощення фінансової стійкості підприємства;

5) темпи нарощення ділової активності підприємства.


^ 37. Виділяють наступні методи прискорення обіговості оборотного капіталу фірми:

1) спонтанне фінансування;

2) залучення кредитних ресурсів;

3) прискорена амортизація основного капіталу;

4) ф’ючерсний;

5) факторинг.


^ 38. Абсолютним показником ліквідності балансу підприємства є:

1) прибуток;

2) виручка від реалізації;

3) власний оборотний капітал;

4) поточні фінансові потреби;

5) грошові кошти.


^ 39. Дивіденд - це:

1) плата за використання капіталу;

2) очікуваний дохід від використання капіталу;

3) дохід на акцію;

4) відсоток від продажу акції;

5) частина витрат підприємства.


^ 40. Поріг рентабельності дає відповідь на питання, коли:

1) чистий прибуток дорівнює нулю;

2) прибуток від реалізації дорівнює нулю;

3) валова маржа дорівнює нулю;

4) проміжна маржа дорівнює нулю;

5) поточні фінансові потреби рівня нулю.


^ 41. Відношення нетто-результату експлуатації інвестиції до обороту характеризує:

1) економічну рентабельність;

2) коефіцієнт трансформації;

3) комерційну маржу;

4) рентабельність продукції;

5) рентабельність активів.


^ 42. Визначити період нарахування, за який початковий капітал у розмірі 25000 грн. виросте до 40 000 грн., якщо використовується проста ставка процентів 28 % річних:

1) 3 роки;

2) 2,1 роки;

3) 4 роки;

4) 4,25 роки;

5) 2,7 року.


^ 43. Якою повинна бути складна ставка позичкового проценту, щоб початковий капітал потроївся за 2 роки:

1) 25 %;

2) 32,45 %;

3) 73,20 %;

4) 45 %;

5) 20 %.


^ 44. Перпетуїтет характеризується:

1) послідовністю рівномірних платежів, що здійснюються через однаковий інтервал протягом певного періоду;

2) сумую додаткового прибутку в результаті вкладання капіталу в об’єкти інвестування з високим рівнем ліквідності;

3) певною сумою грошей, що надходитиме постійно з регулярною періодичністю;

4) постійним перевищенням темпів росту грошової маси над товарною;

5) постійним перевищенням темпів росту товарної маси над грошовою.


^ 45. Визначити, під яку ставку процентів вигідніше помістити капітал 10000 грн. на 5 років:

1) під просту ставку процентів 30% річних;

2) під складну ставку 25% річних при щоквартальному нарахуванні;

3) під просту ставку процентів 29 % річних;

4) під складну ставку 30 % річних;

5) під складну ставку 29 % річних при щомісячному нарахуванні процентів ?


^ 46. Диференціал фінансового важеля - це:

1) різниця між економічною рентабельністю активів і економічною рентабельністю власних засобів;

2) різниця між середньою розрахунковою ставкою процента за позиковими засобами і економічною рентабельністю активів;

3) різниця між економічною рентабельністю активів і середньою розрахунковою ставкою процента за позиковими засобами;

4) різниця між економічною рентабельністю продаж і рентабельністю продукції;

5) це відношення позикових засобів до власних засобів підприємства.


^ 47. При формуванні раціональної структури джерел засобів необхідно:

1) знайти таке співвідношення між позиковими і власними засобами, при якому вартість акцій підприємства буде найвищою;

2) знайти таку величину позикових засобів, при якій операційний важіль буде найнижчий;

3) знайти таке співвідношення між позиковими засобами і робочим капіталом підприємства, щоб прибуток був найвищим;

4) знайти таке співвідношення між короткостроковими і довгостроковими засобами, щоб диференціал був меншим нуля;

5) знайти таке співвідношення між позиковими і власними засобами, при якому економічна рентабельність підприємства не зміниться.


^ 48. Основним недоліком другої концепції ефекту фінансового важеля є:

1) те, що вона не дає відповіді на питання про безпечну величину і умови кредиту;

2) те, що вона не дає відповіді на питання щодо фінансового ризику підприємства;

3) те, що вона не дає відповіді на питання щодо сукупного рівня ризику на підприємстві;

4) те, що вона не дає відповіді на питання щодо підприємницького ризику на підприємстві;

5) те, що вона не дає відповіді на питання про розподіл дивідендів на підприємстві.


49. За умови, що питомі змінні витрати складають 10 грн./од., ціна одиниці продукції – 17 грн./од., загальний обсяг постійних витрат – 2000 грн., обсяг виробництва продукції – 500 шт., на якому рівні буде сила дії операційного важеля (СДОВ):

1) 1,5;

2) 2;

3) 2,33;

4) 3,15;

5) 0,5.


^ 50. Основним протиріччям фінансового менеджменту є:

1) рентабельність чи фінансова стійкість;

2) рентабельність чи ліквідність;

3) платоспроможність чи ліквідність;

4) платоспроможність чи прибутковість;

5) ціна чи якість.


^ 3.4. Приклади практичних завдань

Завдання 1


Інвестор хоче придбати акції алюмінієвого комбінату, що пропонуються по ціні 10 тис.грн./шт. у проспекті емісії доводиться, що через 5 років їх вартість збільшиться удвічі. Чи варто купувати ці акції, якщо інвестору реально доступні інші варіанти вкладення засобів, які забезпечують дохід на рівні 10 % річних? Розрахувати, чи буде вигідно купувати ці акції, якщо рівень доходності альтернативних вкладень 15 % річних.


Завдання 2

Враховуючи, що річна процентна ставка складає 15 % за умови щоквартального нарахування процентів, знайти суму вкладу на кінець періоду дії угоди (10 років) при сумі рівномірних платежів у 200 грн.

Завдання 3

Визначити оптимальну структуру капіталу за критерієм мінімізації його вартості.

Джерела формування майна

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Обсяг ресурсів, тис.грн.

Вартість ресурсів, %

Обсяг ресурсів, тис.грн.

Вартість ресурсів, %

Обсяг ресурсів, тис.грн.

Вартість ресурсів, %

Власний капітал

925

12

690

9

560

11

Позичковий капітал

456

19

691

23


821

21Завдання 4

Підприємство придбало будівлю за 20000 дол. США на наступних умовах:

а) 30 % вартості оплачуються відразу;

б) інша частина погашається рівними річними платежами протягом 10 років з нарахуванням 13 % річних на непогашену частину кредиту за схемою складних відсотків.

Визначити величину річного платежу.


Завдання 5

Знайти питому валову маржу та поріг рентабельності в натуральному і вартісному виразах, використовуючи наступні дані:

Показники

Всього

На одиницю продукції

Виручка, грн.

500

5

Змінні витрати, грн.

250
Постійні витрати, грн.

100
Прибуток від реалізації, грн.

150


Завдання 6

Кредит у розмірі 20 000 грн. видається за простою ставкою 25% річних. Визначити термін, на який надається кредит, якщо кредитор додатково хоче отримати дохід у вигляді процентів в сумі 5000 грн.


Завдання 7

Підприємство закуповує сировину на умовах 4/5 нетто 45. Підприємство закупило сировини на суму 150 000 грн., очікує надходження коштів для розрахунків через 45 днів і розглядає можливість розрахуватись зі знижкою за рахунок банківського кредиту (ставка кредитування 17% річних). Який варіант більш прийнятний для підприємства: розрахуватись вчасно власними коштами чи за рахунок кредиту?


Завдання 8

На основі наведених даних, визначити потенційний надлишок (дефіцит) грошових коштів, на основі чого визначити потребу підприємства у короткостроковому кредиті.


Фінансові результати діяльності підприємства

Показники, тис. грн.

Значення

Чиста виручка від реалізації продукції

3857300,5

Собівартість реалізованої продукції

3108524,2

Результат від реалізації

40991,5

Результат від операційної діяльності

9098,6

Результат від звичайної діяльності до оподаткування

10011,7

Чистий прибуток

8111,6

Баланс підприємства „Зорепад”

Показники, тис. грн.

На початок року

На кінець

року

Актив

1. Необоротні активи

198509,1

198802,4

2. Оборотні активи – усього,

461568,4

549713,2

з них:

- виробничі запаси

43288,4

40184,7

- векселі одержані

4297,2

2367,8

- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

273822,5

216620,1

- інша дебіторська заборгованість

137838,4

288636,0

- грошові кошти

379,6

465,3

- поточні фінансові інвестиції

164,0

428,3

- інші поточні активи

1778,3

1011,0

3. Витрати майбутніх періодів

3,2

3,6

Баланс

660080,7

748519,2

Пасив

1. Джерела власних та прирівняних до них коштів

250000,0

257000,0

2. Забезпечення наступних виплат і платежів

613,6

681,8

3. Довгострокові зобов’язання

12605,0

100890,9

4. Поточні зобов’язання, усього, в т.ч.:

396862,1

389946,5

- короткострокові кредити банків

41672,4

39876,7

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

322466,0

241554,3

- інші поточні зобов’язання

32723,7

108515,5

Баланс

660080,7

748519,2


Завдання 9

Визначити термін, за який початковий капітал у 10 тис. грн. збільшиться до 40 тис. грн., якщо:

а) на нього будуть нараховуватись прості відсотки за ставкою 14 % річних;

б) на нього будуть нараховуватись складні проценти за ставкою 17 % річних;

в) проценти будуть нараховуватись щоквартально за ставкою 16 % річних.


Завдання 10

Визначити реальну процентну ставку та оцінити майбутню вартість поточного вкладу в 1000 грн. з врахуванням фактора інфляції через 2 роки, якщо піврічний темп інфляції складає 3 %, номінальна річна процентна ставка рівна 18 %.


Завдання 11

Кредит у розмірі 20 000 грн. виданий на два роки. Визначити множник нарощення, складну ставку процентів, що враховує інфляцію, і нарощену суму, якщо реальна прибутковість операції повинна скласти 9 % річних за складною ставкою позичкового проценту. Очікуваний рівень інфляції складає 7 % в рік.


Завдання 12

Вигравши в лотерею 500 тис.грн, ви аналізуєте наступні інвестиційні можливості:

а) купівля дачі за 500 тис.грн. з метою її продажу через рік за 700 тис.грн;

б) участь у короткостроковому інвестиційному проекті з очікуваною дохідністю в 25 %, що вимагає вкладення 200 тис.грн.

Обґрунтуйте, який варіант кращий, якщо банківська процентна ставка рівна 10 %.


Завдання 13

Для погашення кредиту, виданого під складну процентну ставку 20 % річних, протягом 7 років (станом на кінець року) повинні вноситись щорічні платежі у розмірі 3 000 грн. Змінені умови дають можливість із самого початку вносити по 4 000 грн. Визначити новий термін, за який борг буде повністю виплачений.


Завдання 14

Визначити оптимальну структуру капіталу за критерієм максимізації рівня фінансового левериджу, якщо економічна рентабельність активів рівна 36 %. Вихідні дані подано у таблиці.

№ варіанту

Варіанти структури капіталу

Середньозважена вартість залученого капіталу, %

Премія за ризик, %

Питома вага власного капіталу, %

Питома вага позичкового капіталу, %

1

10

9017

11

2

20

80

8

3

30

70

6

4

40

60

4

5

50

50

3

6

60

40

2

7

70

30

1

8

80

20

0,5

9

90

10

-


Завдання 15

Розглянемо два грошових потоки з такими параметрами:

 1. розмір платежу – 12000 грн., відсоткова ставка – 8% річних, термін – 7 років;

 2. розмір платежу – 8 000 грн., відсоткова ставка – 9% річних, термін – 6 років;

Необхідно визначити розмір нового платежу, який був би еквівалентний сумі цих двох грошових потоків (умови нового платежу - термін 6 років і відсоткова ставка 9% річних).


Завдання 16

За місяць ціни зростають на 1,5%. Банк пропонує вкладення грошей під 25% річних. Чи вигідно прийняти таку пропозицію?


Завдання 17

Підприємство випускає один вид продукції. За даними фінансової звітності складено табл. 1, в якій відображено обсяг реалізації (чистий дохід від реалізації продукції) та обсяг витрат від операційної діяльності. Використавши мінімаксний метод, розподілити піврічні витрати підприємства на постійні та змінні:


Таблиця 1

Місяць

Обсяг реалізації, тис.грн

Витрати,

тис. грн

Липень

45000

14000

Серпень

54000

17000

Вересень

67000

21000

Жовтень

58000

19000

Листопад

46000

15000

Грудень

78000

25000

Завдання 18

Розрахувати валюту балансу та визначити рівень сукупного ризику підприємства, якщо середньозважена ставка відсотка за кредит – 14 %, прибуток до оподаткування 550 тис.грн., виручка (з ПДВ) 1145,6 тис.грн., змінні витрати –300 тис.грн., постійні витрати – 250 тис.грн.
Показники

Сума, тис.грн.

1

Грошові кошти у національній валюті

50

2

Дебіторська заборгованість

100

3

Матеріально-виробничі запаси

100

4

Земля

200

5

Будівлі

100

6

Нерозподілений прибуток

300

7

Довгостроковий кредит

480

8

Обладнання

350

9

Виробничий інвентар

250

10

Амортизація основних засобів

60

11

Кредиторська заборгованість

310Завдання 19

Визначити поріг рентабельності, обсяг продажу, що дозволить забезпечити 5000 грн. чистого прибутку, та запас фінансової міцності підприємства. Ціна продукції – 8 грн./од. Вартість сировини і матеріалів – 2,3 грн./од. Витрати на оплату праці – 1,7 грн./од. Постійні витрати – 35 000 грн.


Завдання 20

За наведеними нижче даними визначити:

1. На скільки відсотків зменшиться прибуток підприємства, якщо виручка від реалізації скоротиться на 25% ?

2. Рівень ефекту фінансового важеля.


Показники

Значення, тис. грн.

Виручка від реалізації

48700

Змінні витрати

23000

Постійні витрати

18000

Власні засоби

98600

Довгострокові кредити

12000

Короткострокові кредити

64800

Середня розрахункова ставка процента (середньозважена вартість позичених засобів)


22%


Завдання 21

В першому кварталі питомі змінні витрати на виріб склали 100 грн., ціна одиниці продукції - 135 грн., загальні постійні витрати – 15 000 грн. У другому кварталі ціни на сировину зросли на 6 %, що призвело до росту змінних витрат на 5 %. Визначити, як зміна цін на сировину здійснила вплив на поріг рентабельності ?


Завдання 22

Маючи власний капітал в сумі 120 млн. грн, підприємство вирішило збільшити його до 180 млн. грн. за рахунок залучення позикових засобів. Норма рентабельності активів підприємства – 20 %. Кредитор реалізує свої власні засоби по ставці 15 %. В договорі між кредитором і позичальником передбачена премія кредитору за ризик у наступних розмірах: надання позичкових засобів у сумі 10 млн. грн. – 1 %, 20 млн. грн – 2 %, 40 млн. грн – 3 %, 60 млн. грн – 5 %. Визначити, при якій фінансовій структурі капіталу підприємством буде досягнутий найбільший ефект фінансового левериджу? Скільки у зв’язку з цим вигідно залучати позичкових ресурсів?


Завдання 23

Якою повинна бути складна ставка позичкового проценту, щоб початковий капітал потроївся за 5 років? Вирішити приклад також для випадку нарахування процентів по півріччю.


Завдання 24

Капітал, який взятий у кредит, вкладений під складну ставку позичкового проценту 22% річних. Для розрахунку з кредиторами необхідно виплатити 30000 грн. через 2 роки або 36 000 грн. через три роки. Який варіант кращий?


Завдання 25

При наданні кредиту повинна бути забезпечена реальна прибутковість операції, яка визначається обліковою ставкою 5% річних. Кредит видається на півроку, за які індекс інфляції складе 1,09. Розрахувати значення облікової ставки, яка компенсує втрати від інфляції.

Література


 1. Щодо проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2011/2012 навчального року. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.11.2011 р. № 1324.

 2. Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської студентської олімпіади. Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.11.2011 р. № 1324.

 3. Господарський Кодекс України від 16.01.2003р. №346-IV-ВР.

 4. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. (в 2-х томах). 2-е изд. перераб. и доп. – К.: Ника-Центр, Эльга , 2004.- 624 с.

 5. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. Учебный курс. – К.: Ника-Центр, 2006.- 445 с.

 6. Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия. – К.: Ника-Центр, Эльга , 2004.- 720 с.

 7. Бригхэм Ю. Финансовый менеджмент (10-е изд.).- СПб.: Питер, 2007. – 960 с.

 8. Ван Хорн Дж.К., Вахович Дж.М. Основы финансового менеджмента, 11-е изд.: Пер. с англ. – М.: Изд.дом «Вильямс», 2003. - 992 с.

 9. Герасимчук З.В., Вахович І.М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Друге видання, перероб. і доп. – Луцьк: Надстир’я, 2007. – 412 с.

 10. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навч.посіб. – 2 –ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – 485 с.

 11. Крайник О. Фінансовий менеджмент. Навч. пос. -Львів.: Львів.політехніка, вид., 2005.- 256 с.

 12. Павлова Л. Финансовый менеджмент. Управление денежным оборотом предприятия: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2003. – 269 с.

 13. Ситник Л.С. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 352 с.

 14. Терещенко О. Антикризове фінансове управління на підприємстві.-К.:КНЕУ,06.-268с

 15. Фінансовий менеджмент: Підручник / кер. кол. авт і наук. ред. проф. А.М.Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 535 с.

 16. Шим Дж.К., Сигел Дж. Г. Методы управления стоимостью и анализа затрат. - М.: Филинъ, 1996. — 343 с.


Скачати 418.55 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації24.10.2013
Розмір418.55 Kb.
ТипМетодичні рекомендації, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх