Кегич І вськарайоннарад а icon

Кегич І вськарайоннарад а


СхожіЗагрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
скачать

К Е Г И Ч І В С Ь К А Р А Й О Н Н А Р А Д А


(ХІV сесія VІ скликання)

______________________________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

від 15 березня 2012 р. № 120-VІ
Про затвердження звіту

про виконання районного

бюджету за 2011 рік


Заслухавши звіт про виконання районного бюджету за 2011 рік, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України та на підставі статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада


В И Р І Ш И Л А:

затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2011 рік згідно додатку, в тому числі:

- загального фонду по доходах у сумі 59554,450 тис. грн., по видатках у сумі 60063,680 тис. грн., перевищення видатків над доходами в сумі 509,230 тис. грн.;

- спеціального фонду - по доходах у сумі 3206,130 тис. грн., по видатках – у сумі 2916,289 тис. грн., перевищення доходів над видатками в сумі 289,841 тис. грн.


Голова районної ради В.Черніков

^

К Е Г И Ч І В С Ь К А Р А Й О Н Н А Р А Д А


(ХІV сесія VІ скликання)

______________________________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

від 15 березня 2012 р. № 121-VІПро внесення змін та доповнень

до рішення районної ради від 30.12.2011 р. № 119-VІ

«Про районний бюджет на 2012 рік»

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України та статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні “ районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2012 рік у сумі 65938,912 тис. грн..


Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 64105,512 тис.грн., спеціального фонду бюджету - у сумі 1833,400 тис. грн. (додаток №1)

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2012 рік у сумі 65938,912 тис. грн. у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 64093,512 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету – в сумі 1845,400 тис. грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету.

3.Установити профіцит загального фонду районного бюджету в сумі 12,000 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток №7).

4.Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету в сумі 12,000 тис.грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток №7).

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 300,000 тис.грн.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2012 рік ( додаток № 4 до цього рішення) :

субвенції отримані районним бюджетом по загальному фонду:

субвенції з Державного бюджету на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства і дітям – інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - в сумі 16804,083 тис.грн.

субвенції з Державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 3331,000 тис. грн.

субвенції з Державного бюджету на надання пільг з послуг зв'язку та інших, передбачених законодавством, пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – у сумі 275,371 тис. грн.

субвенції з Державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – у сумі 335,000тис. грн.

субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” – в сумі 1254,654 тис. грн.

субвенції сільських, селищних рад на утримання об»єктів спільного користування закладів освіти, культури, охорони здоров”я, РЦСССДМ в сумі 208,849 тис. грн.

субвенції отримані районним бюджетом по спеціальному фонду:

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць, доріг комунальної власності у населених пунктах - в сумі 486,900 тис.грн;

інша субвенція на придбання сміттєвозу для Кегичівського району – в сумі 250,000 тис.грн.

надані з районного бюджету:

дотації вирівнювання місцевим бюджетам у сумі 1983,483 тис. грн.

7. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам (коштів, що передаються до районного бюджету) здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду відповідного бюджету згідно із додатком № 4 до цього рішення. Недоодержані суми дотації вирівнювання перерахувати сільським, селищним радам в повному обсязі до 25 грудня 2012 року.

8. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2012 рік у сумі 10,000 тис. грн.

9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2012 рік за їх економічною структурою :


оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110)

нарахування на заробітну плату (код 1120)

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132)

забезпечення продуктами харчування (код 1133)

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160)

трансферти населенню (код 1340)

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).


10. Надати право голові районної державної адміністрації здійснювати протягом 2012 року перерозподіл загального обсягу субвенцій на надання пільг та субсидій між Їх видами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомоги населенню та інших субвенцій за погодженням з постійною комісією з питань бюджету із послідуючим затвердженнням на сесії районної ради.


11. Надати право голові райдержадміністрації в процесі виконання районного бюджету, у виняткових випадках, за висновком фінансового управління районної державної адміністрації та обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, за погодженням з постійною комісією з питань бюджету та комунальної власності здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з наступним затвердженням на сесії районної ради.


12. Дозволити районній державній адміністрації в особі фінансового управління розміщувати тимчасово вільний залишок коштів районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків для отримання додаткових доходів, визначивши на конкурсних засадах відповідну банківську установу.


13. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природній газ та послуги зв”язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої просроченої заборгованості із зазначених видатків. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2012 рік (додаток № 5).

Розпорядникам коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.


14.Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію окремих програм на загальну суму 3,000 тис.грн. ( додаток 6).


15. Затвердити перелік капітальних видатків, фінансування яких у 2012 році буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку ( додаток 8).


16. Розпорядники коштів районного бюджету мають право брати бюджетні зобов”язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов”язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.

Зобов”язання, взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов”язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов”язань є бюджетним правопорушенням.

Поточні видатки, пов”язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками коштів районного бюджету у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати.


17. Установити, що керівники бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету, утримують чисельність та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.


18. Установити, що допущення нецільового використання бюджетних коштів в поточному чи минулому роках має наслідком:

для розпорядників бюджетних коштів – зменшення асигнувань цим розпорядникам на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням

для одержувачів бюджетних коштів – повернення коштів у сумі, що витрачена не за цільовим призначенням, у дохід відповідних бюджетів.


19. Надати право районній державній адміністрації в особі начальника фінансового управління районної державної адміністрації або особі, яка його заміщує, отримувати в органах Державної казначейської служби України за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку:

- позики на покриття тимчасових касових розривів, пов”язаних із забезпеченням захищених видатків по загальному фонду районного бюджету;

- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів районного бюджету, визначених у законі про Державний бюджет України, за дозволом Міністерства фінансів України..


20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності.


21. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід'ємною частиною.


Голова районної ради В. Черніков

^

К Е Г И Ч І В С Ь К А Р А Й О Н Н А Р А Д А


(ХІV сесія VІ скликання)

______________________________________________________________________________

залишити коментар
Сторінка1/14
Дата конвертації24.10.2013
Розмір3.43 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх