Інформацію про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2011 рік взяти до відома. Затвердити icon

Інформацію про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2011 рік взяти до відома. Затвердити


Схожі
Про стан виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Петропавлівського...
Програми правової освіти населення на 2011-2015 роки за 2011 рік...
Про хід виконання Програми розвитку освіти міста Вознесенська на 2009-2015 роки...
Заходи щодо реалізації програми економічного І соціального розвитку Сумської області на 2012 рік...
Звіт про виконання програми розвитку фізичної культури І спорту за 2007-2011 роки...
Кегич І вськарайоннарад а...
Виконавці
Про стан виконання Програми захисту прав споживачів на 2003 2005 роки у 2005 році...
План-графік проведення «Дня фахівця» управління охорони здоров’я Донецької області на 2011 рік...
Підсумки соціально-економічного та культурного розвитку...
Програми розвитку освіти на 2007-2011 роки звіт по хід виконання районної Програми розвитку...
Концепція Програми «Освіта Авдіївки...Загрузка...
страницы:   1   2
скачать

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

__17__ сесія __VI___ скликання


РІШЕННЯ


від 28.12.2011284-17/VI

м. Дніпродзержинськ

Про Програму

соціально-економічного

та культурного розвитку міста на 2012 рік


Розглянувши результати виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста у 2011 році, враховуючи результати аналізу позитивної динаміки сталого економічного і соціального розвитку міста, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621
«Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», керуючись п.22. ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


ВИРІШИЛА: 1. Інформацію про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2011 рік взяти до відома.

 2. Затвердити:

2.1. Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2012 рік (додається).

2.2. Основні показники економічного і соціального розвитку міста Дніпродзержинськ на 2012 рік (додаток 1 до Програми).

2.3. Перелік об’єктів невиробничого призначення, будівництво яких намічається здійснити у 2012 році в м. Дніпродзержинську (додаток 2 до Програми).

2.4. Перелік заходів щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей, підлітків та студентської молоді влітку 2012 року (додаток 3 до Програми).

3. Головному управлінню економіки міської ради (Рудєва):

3.1. Забезпечити організацію виконання показників Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2012 рік.

3.2. Інформувати виконавчий комітет міської ради на його засіданнях про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2012 рік за підсумками півріччя двічі на рік.

 1. Визнати такими, що втратили чинність, рішення міської ради від 30.12.2011 №30-03/VІ «Про Програму соціально-економічного та
  культурного розвитку міста на 2011 рік» зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 28.01.2011 №46-04/VІ, від 22.03.2011 №76-05/VІ,
  від 31.03.2011 №89-06/VІ, від 24.04.2011 №99-07/VІ, від 29.06.2011
  №140-09/VІ, від 29.07.2011 №170-10/VІ, від 30.09.2011 №208-12/VI,
  від 25.11.2011 №274-15/VI.

 2. Організацію виконання цього рішення покласти на головне управління економіки міської ради (Рудєва), координацію – на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Гузенка К.О., контроль – на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів та банківської діяльності (Боговик).Міський голова С.О.САФРОНОВ


Додаток

до рішення міської ради

від 28.12.2011284-17/VI


Програма

соціально-економічного та

культурного розвитку міста

на 2012 рік


м.Дніпродзержинськ


ЗМІСТ

Стор.

Пояснювальна записка 3

 1. Соціальна сфера 5

  1. Демографічна ситуація 5

  2. Зайнятість населення та ринок праці 5

  3. Доходи населення та заробітна плата 6

  4. Соціальне забезпечення 8

  5. Споживчий ринок та розвиток підприємництва 9

  6. Реформування житлово-комунального господарства 11

  7. Економіка комунальних підприємств 13

 1. Гуманітарна сфера 14

  1. Здоров’я населення 14

  2. Освіта 15

  3. Культура і духовність 17

  4. Підтримка сімей, дітей та молоді 18

  5. Фізичне виховання та спорт 19

 2. Безпека життєдіяльності людини 20

  1. Охорона навколишнього середовища 20

  2. Охорона праці 22

  3. Забезпечення законності та правопорядку 22

 3. Науково – технологічна та інноваційна діяльність 23

 4. Розвиток реального сектору економіки 24

  1. Паливно – енергетичний комплекс. Енергоефективність та енергозбереження 24

  2. Розвиток промисловості 25

  3. Транспорт та зв’язок 26

  4. Інвестиційна діяльність 27

 5. Розвиток системи державних закупівель 29

 6. Зовнішньоекономічна діяльність 30^

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


до Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста
на 2012 рік та матеріалів до неї

1. Загальні положення

Програма соціального-економічного та культурного розвитку міста на 2012 рік (далі – Програма) розроблена на підставі аналізу соціально-економічної ситуації в місті за поточний період з метою визначення пріоритетних напрямів і шляхів досягнення динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку міста на 2012 рік, запровадження механізму взаємодії між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для втілення єдиної державної політики.

Програма розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», пріоритетних напрямів Програми Президента України В.Ф.Януковича «Україна – для людей», ключових завдань Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Комплексної стратегії розвитку міста на період до 2015 року, загальнодержавних, регіональних та міських програм.

^ 2. Мета, головні пріоритети економічного і соціального розвитку

та шляхи досягнення

Основною метою Програми є створення умов для забезпечення позитивних структурних зрушень в базових галузях економіки, поліпшення бізнес-клімату і створення сприятливих умов для залучення інвестицій, підвищення стандартів життя та ефективності соціального захисту населення, модернізації інфраструктури міста.

Ураховуючи підсумки 2011 року, для досягнення зазначеної мети головними пріоритетами соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2012 рік визначено:

підвищення якості житлово-комунальних послуг, забезпечення надійного функціонування систем життєзабезпечення, стимулювання технічної модернізації і підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства, фінансове оздоровлення комунальних підприємств міста;

впровадження сучасних енергозберігаючих технологій в усіх галузях і сферах, підвищення ефективності енергоспоживання;

створення безпечних умов проживання населення та передумов для сталого розвитку міста шляхом реалізації природоохоронних заходів, спрямованих на зниження забруднення навколишнього середовища та здійснення постійного контролю за екологічним станом;

сприяння забезпеченню своєчасної виплати заробітної плати та максимальне зменшення заборгованості з її виплати, забезпечення ефективної політики зайнятості, підвищення реальних доходів населення, стабільної соціальної підтримки найбільш вразливих верств населення;

поліпшення якості й доступності послуг, що безпосередньо надаються населенню, удосконалення діяльності та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, освіти, культури та інших установ соціально-культурної сфери;

підвищення інвестиційного іміджу міста, створення сприятливих умов для діяльності інвесторів шляхом забезпечення інформаційної та організаційної підтримки;

створення режиму максимального сприяння розвитку підприємництва, впровадження механізмів державно-приватного партнерства.

^ 3. Правові аспекти

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є ст.143 Конституції України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».

^ 4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок державного, обласного та міського бюджетів, коштів підприємств та інвесторів.


^ 1. Соціальна сфера

  1. 1.1 Демографічна ситуація

  2. У 2011 році, як і у попередні роки, у нашому місті збереглась тенденція зменшення чисельності населення за рахунок природного та міграційного рухів.

На 1 жовтня 2011 року чисельність наявного населення Дніпродзержинської міської ради становила 249,6 тис. осіб, чисельність постійного населення – 249,1 тис. осіб. Із загальної чисельності населення міське – 249,3 тис.осіб (99,8%), сільське – 0,3 тис.осіб (0,2%). За 9 місяців
2011 року чисельність населення міста за рахунок природного скорочення зменшилась на 0,5 тис. осіб. За цей період померло 2773 особи, народилось 1989 немовлят, природний приріст становив – 834 особи. З початку 2011 року число прибулих до міста становило 2407 осіб, вибулих – 1971 особа.

За січень – вересень 2011 року в місті зареєстровано 1309 шлюбів та
322 розлучення (на 100 шлюбів 24 розлучення).

Основними факторами, які сприятимуть подоланню існуючої демографічної кризи в 2012 році мають бути: розвиток та стабільна робота стратегічно важливих для міста підприємств, насиченість ринку праці, високий рівень оплати та поліпшення умов праці із дотриманням вимог її охорони, виконання екологічних програм та активне житлове будівництво.

За прогнозом кількість наявного населення міста наприкінці 2012 року становитиме 248,8 тис. осіб. Природний приріст за рахунок незначного зростання кількості народжених лишатиметься від’ємним протягом усього прогнозованого періоду.

  1. 1.2 Зайнятість населення та ринок праці

Протягом 2011 року організація зайнятості населення міста здійснювалась відповідно до Програми зайнятості населення м.Дніпродзержинська на 2010–2011 роки, спрямованої на підтримку безробітних громадян та соціально-незахищених верств населення, збереження існуючих та створення нових робочих місць, організацію професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних, підтримку самозайнятості та підприємницької діяльності.

Відносно стабільна динаміка економічного зростання в місті протягом останніх 2-х років дозволила забезпечити поступове зростання зайнятості населення, зниження рівня безробіття, скорочення його тривалості та поліпшення соціального захисту безробітних.

За січень – листопад 2011 року в усіх сферах економічної діяльності міста створено 3607 нових робочих місць (144% запланованих програмою зайнятості на 2011 рік).

Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих на підприємствах, в установах та організаціях міста, набула позитивної динаміки
і до кінця 2011 року прогнозується на рівні 63,5 тис. осіб.

Кількість заявлених роботодавцями вільних вакансій у 2011 році поступово збільшувалась, з початку року вона зросла майже вдвічі та становила в середньому 500 одиниць, потреба у робітниках – 75. З початку року зменшилась кількість молоді до 35 років, яка шукає роботу до 49% проти 54% на початок року. Серед тих, хто потребував допомоги у працевлаштуванні 70% становлять жінки. Вивільнено з підприємств, установ та організацій міста
292 особи (192,1% до січня-вересня 2010 року), з яких 65,8% від загальної кількості вивільнених – жінки.

Рівень безробіття зменшився з 2,08% на початок 2010 року до 1,36% станом на 01.12.2011.

Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) зменшилося з 16 осіб на початок 2010 року до 3 осіб станом на 01 листопада 2011 року.

Станом на 01.12.2011 на обліку в службі зайнятості перебувало
2270 незайнятих громадян, з них статус безробітного мали 2148 осіб.
Із загальної чисельності безробітних 1472 особи (68,5%) – жінки, 1090 осіб (50,7%) – молодь віком до 35 років, 1084 службовці та 902 робітники.

За сприянням міського центру занятості протягом січня – листопада
2011 року на підприємства, в установи та організації міста працевлаштовано 3731 особу, що перевищило показник 2010 року на 195 осіб. Рівень працевлаштування за 10 місяців 2011 року становив 39,8%, що більше відповідного показника 2011 року на 5,8 відсотка. Професійне навчання пройшла 1301 особа (у 2010 році – 1176), залучено до участі в оплачуваних громадських роботах – 1078 осіб (у 2010 році – 891 особа).

У 2012 році основними завданнями щодо ефективного використання трудового потенціалу міста та регулювання ринку праці будуть: підвищення рівня працевлаштування незайнятого населення, в тому числі окремих груп населення (осіб з обмеженою працездатністю, безробітних членів багатодітних сімей тощо), досягнення суттєвого зростання рівня працевлаштування на дотаційні робочі місця громадян, які потребують додаткового соціального захисту, зниження тривалості безробіття шляхом залучення безробітних до участі в оплачуваних громадських роботах, зниження чисельності працюючих, що перебували у стані прихованого безробіття шляхом посилення мотивації до легальної праці, формування професійно-освітнього потенціалу населення міста відповідно до сучасних потреб ринку праці.

Протягом 2012 року на підприємствах, в установах та організаціях міста, а також у малому бізнесі очікується поступове збільшення кількості найманих працівників в середньому на 0,2% до аналогічного показника попереднього року і на кінець 2012 року очікується на рівні 63,6 тис. осіб, прогнозується і збільшення кількості створених нових робочих місць до
4100 осіб.

До кінця 2012 року очікується зменшення рівня безробіття в місті до 0,95%. Середньомісячний розмір допомоги по безробіттю за період
2012 – 2013 років планується довести до рівня 50% середньомісячної заробітної плати по місту.

  1. 1.3 Доходи населення та заробітна плата

Номінальна середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника за січень-вересень 2011 року становила – 2711,87 грн або 98,9% до середнього рівня по області (2742,97 грн) та перевищила розміри мінімальних соціальних гарантій: у 2,8 рази мінімальну заробітну плату
(з 1 квітня 2011 року – 960,0 грн) та у 3 рази прожитковий мінімум, встановлений для працездатної особи (з 1 квітня 2011 року – 911,0 грн).

У 2011 році вдалося покращити ситуацію із заборгованістю із виплати заробітної плати порівняно до попередніх років. Повністю погашено заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах міста всіх форм власності, а також значно зменшено загальну кількість підприємств-боржників.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати станом на 01.12.2011 на 2 підприємствах-банкрутах державної форми власності становила 3,4 млн.грн та збільшилась порівняно з початком 2011 року на 1,9 млн.грн. Основною причиною, яка перешкоджає ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати у повному обсязі є довготривале провадження процедур банкрутства. В бюджетних установах та на комунальних підприємствах міста заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.

Протягом 2011 року проведено 6 засідань міської та 28 районних Комісій з питань забезпечення податкових та інших надходжень до Державного бюджету України, обласного та міського бюджетів і погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслухано 240 керівників суб’єктів господарювання міста.

Відповідно до плану заходів, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення» та розпорядження голови обласної державної адміністрації утворено робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення в м.Дніпродзержинську. Протягом 2011 року проведено 9 засідань міської робочої групи та 26 районних комісій, на яких заслухано 120 керівників суб’єктів господарювання, членами робочої групи проведено 38 рейдів з питань належного оформлення трудових відносин та нарахування середньої заробітної плати на рівні або більше мінімальної. В результаті проведеної роботи 62 суб’єкта господарювання підвищили заробітну плату найманим працівникам до рівня або більше мінімальної, легалізовано
11 робочих місць.

У 2012 році показник номінальної середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника порівняно до очікуваного показника 2011 року збільшиться на 21,1% і очікується на рівні 3450 грн. Фонд оплати праці штатних працівників за умови стабільної роботи більшості крупних суб’єктів господарювання міста очікується на рівні 2633,0 млн.грн.

До кінця 2012 року планується повністю ліквідувати заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях міста всіх форм власності.

Основними завданнями у 2012 році залишаються: легалізація ринку найманої праці, збільшення реальних доходів громадян, проведення роботи з роботодавцями щодо дотримання вимог чинного трудового законодавства в частині використання найманої робочої сили та запобігання фактів неофіційних трудових відносин, а також надання роз’яснень громадянам щодо наслідків виплат заробітної плати в «конвертах».

1.4. Соціальне забезпечення

Основними завданнями у системі соціального захисту населення є охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів та посилення адресності всіх видів соціальної підтримки.

Протягом 2011 року державну допомогу отримали понад 22 тис. осіб на загальну суму 103,7 млн.грн.

За рахунок коштів міського бюджету надано натуральну допомогу
735 громадянам міста (69,5 тис.грн), фінансову підтримку статутної діяльності шести громадським організаціям інвалідів і ветеранів (102,3 тис.грн), додаткову пільгу на забезпечення мобільним зв’язком 135 ветеранам війни, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги (268,7 тис.грн), місцеві пільги на оплату житлово-комунальних послуг постраждалим в трамвайній аварії, сім’ям загиблих воїнів-афганців, почесним громадянам, інвалідам зору
(111,4 тис.грн), організовано привітання і надано матеріальну допомогу та цінні подарунки 8 мешканцям міста, яким виповнилося 100 і більше років.

У 2011 році сім’ям загиблих в Афганістані воїнів збільшено виплати з міського бюджету з 3,0 тис.грн до 4,0 тис.грн, щоквартальну допомогу –
з 300,0 грн до 400,00 грн. Протягом 2011 року санаторно-курортними путівками забезпечено 197 ветеранів війни за рахунок коштів Державного бюджету України, 10 ветеранів праці – за рахунок коштів міського бюджету.

З початку опалювального сезону за призначенням субсидії звернулось 9505 громадянина міста, набули право на призначення субсидії 9208 сімей, що становить 97% від кількості звернень та 9,3% загальної кількості сімей, які мешкають у місті (98,7 тис. сімей).

На обліку «Будинку нічного перебування» знаходяться 248 осіб, з них
98 – звільнені з місць позбавлення волі. Протягом 2011 року виявлено та обліковано 117 осіб, з них 32 – особи звільнені з місць позбавлення волі. Направлено на медичне обстеження 69 осіб, видано 300 продуктових наборів на загальну суму 23,7 тис.грн, надано майже 1,5 тис. інформаційних, психологічних, юридичних та соціально-педагогічних послуг, допомогу у відновленні паспорта – 37 особам.

Головними завданнями на 2012 рік є надання соціальної допомоги та адресної підтримки малозабезпеченим верствам населення, створення системи соціальних послуг особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, підтримка громадських організацій ветеранів та інвалідів, забезпечення своєчасної виплати пенсій, компенсацій, допомог та інших виплат у порядку і розмірах, визначених законодавством.

У 2012 році планується посилити контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, передбачених для надання соціальних допомог, проводити оздоровлення ветеранів праці у санаторії «Дніпровський», стимулювати хворих на туберкульоз на своєчасне та повноцінне лікування, своєчасно висвітлювати у засобах масової інформації зміни у чинному законодавстві щодо порядку надання допомоги, пільг та компенсацій.

У рамках заходів щодо соціального забезпечення мешканців міста у
2012 році передбачені кошти на надання матеріальної грошової допомоги
8 сім’ям загиблих в Афганістані воїнів, оплату пільг на житлово-комунальні послуги 72 потерпілим у трамвайній аварії, надання інвалідам по зору
І та ІІ груп пільг у розмірі 50% на оплату послуг з холодного водопостачання та водовідведення, телефонної абонплати, забезпечення 127 інвалідів та учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни мобільним зв’язком, забезпечення компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги.

На утримання комунального закладу «Центр комплексного обслуговування бездомних осіб» передбачені кошти у сумі 222,0 тис.грн.

У 2012 році планується продовжити реконструкцію частини будівлі Заводського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів за рахунок коштів державного і міського бюджетів (3,4 млн.грн).

1


.5. Споживчий ринок та розвиток підприємництва


За розрахунковими даними сума загального обсягу роздрібного товарообігу за всіма каналами реалізації (до якого включено роздрібний товарообіг торгової мережі підприємств-юридичних осіб, фізичних осіб, обсяги продажу сільгосппродуктів на ринках та оборот неформальних ринків) у
2011 році очікується на рівні 3374,4 млн.грн, або 108,4% показника 2010 року.

Очікуваний обсяг роздрібного товарообігу підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства міста у 2011 році прогнозується у сумі 1713,9 млн.грн, або 106,5% обсягу 2010 року, у тому числі оборот ресторанного господарства – 42,6 млн.грн, або 105,7% до попереднього періоду.

Обсяг реалізованих послуг у 2011 році очікується у сумі 879,8 млн.грн, темп приросту у порівняних цінах з 2010 роком складає 160,8%, у тому числі обсяг реалізованих послуг населенню – 168,0 млн.грн, що порівняно з
2010 роком становить 103,6%.

Протягом 2011 року в місті спостерігалось розширення торговельної мережі, за 10 місяців 2011 року відкрито 7 підприємств ресторанного господарства, 26 магазинів. За рахунок відкриття та введення в експлуатацію нових об'єктів торгівлі та ресторанного господарства протягом 2011 року додатково створено понад 200 робочих місць.

З метою стабілізації цінової ситуації та забезпечення мешканців міста соціально значимими товарами, підтримки місцевих товаровиробників на територіях ринків міста у 2011 році проводилися ярмарки з реалізації товарів за мінімальними торговельними надбавками та цінами виробника.

Протягом 2011 року проведено 135 рейдів з ліквідації стихійної торгівлі, розглянуто понад 500 звернень споживачів, 98% порушених питань вирішено позитивно на користь споживачів. За результатами розгляду письмових звернень споживачам повернуто кошти за неякісні товари на суму 34,9 тис.грн, замінено товарів на 34,6 тис.грн, відремонтовано – на 60,2 тис.грн.

В місті діє 1647 малих підприємств. Кількість працюючих на малих підприємствах досягла 7200 осіб, в середньому на одному малому підприємстві працює 5 осіб, на 10 тис. населення припадає 66 малих підприємств. Питома вага малих підприємств в обсязі реалізованої продукції становить 9,8%, прибутково спрацювало 66,2% малих підприємств.

Протягом 2011 року проведено 5 засідань координаційної ради з питань розвитку підприємництва, 26 круглих столів та форумів з обговорення проектів регуляторних актів за участю представників громадськості.

У 2011 році кількість звернень до Центру видачі документів дозвільного характеру зросла на 250%, кількість виданих дозволів та зареєстрованих декларацій – на 140%.

З метою забезпечення ефективної взаємодії органів місцевої влади з підприємцями, усунення адміністративних та організаційних перешкод у започаткуванні підприємницької діяльності запроваджено надання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна». У дозвільному центрі окрім видачі 24 дозвільних документів, 6 видів декларацій і повідомлень, надається 57 видів адміністративних послуг.

Протягом 2012 року планується відкрити 22 об’єкти роздрібної торгівлі, 10 підприємств ресторанного господарства, а також багатофункціональний торговельний комплекс загальною площею понад 2,0 тис. кв.м, до складу якого буде входити боулінг, каток, дитячий майданчик, торговий центр та заклади ресторанного господарства. Завдяки відкриттю нових об’єктів планується додатково створити понад 150 робочих місць.

Згідно з розрахунковими даними у 2012 році сума роздрібного товарообігу підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства міста прогнозується у розмірі 1995,4 млн.грн (на 16,4% більше очікуваного показника 2011 року), сума роздрібного товарообігу підприємств ресторанного господарства – у розмірі 48,3 млн.грн (на 13,3% очікуваного показника
2011 року).

Головними завданнями на 2012 рік у сфері розвитку підприємництва та дозвільної системи є реалізація заходів дерегуляції та вдосконалення системи надання адміністративних послуг, забезпечення ефективної участі координаційної ради з питань розвитку підприємництва в реалізації державної стратегії підтримки малого бізнесу.

У 2012 році з метою розширення формату дозвільного центру планується відкриття сучасного центру з надання муніципальних (в т.ч. адміністративних) послуг, в якому громадянам та суб’єктам господарювання буде надаватись близько 200 муніципальних послуг з видачі дозволів, погоджень, довідок та спеціалізована інформаційно-консультативна підтримка.

Участь у роботі центру прийматимуть 30 органів – виконавчі органи міської ради, дозвільні органи, підприємства комунальної та інших форм власності, які надають муніципальні послуги фізичним та юридичним особам на території міста.

Також для забезпечення прозорого, якісного та швидкого отримання громадянами та підприємцями необхідних документів дозвільного характеру, інформації та консультацій щодо механізму їх отримання, у 2012 році планується здійснити запуск інформаційного центру у мережі Інтернет.

1.6. Реформування житлово-комунального господарства

В умовах обмежених можливостей міського бюджету у 2011 році зусилля міської ради насамперед були направлені на забезпечення безперебійного та якісного надання житлово-комунальних послуг та утримання житлового фонду в належному стані.

Протягом 2011 року за рахунок коштів міського бюджету виконано капітальний ремонт 3 ліфтів на загальну суму 304,0 тис.грн, 5,7 тис.м² м’якої та 3,5 тис.м2 шиферної покрівлі (898,0 тис.грн), фасадів 8 житлових будинків по просп. Ювілейний (330,0 тис.грн).

За рахунок коштів, що надійшли за утримання будівників та прибудинкових територій, виконано поточний ремонт 114 ліфтів на загальну суму 138,0 тис.грн, 3,9 тис.м2 м’якої та 7,1 тис.м2 шиферної та черепичної покрівлі (3,1 млн.грн), 18,7 тис. м п. міжпанельних швів (1,5 млн.грн),
270 під’їздів та 213 вхідних груп (2,3 млн.грн).

З метою стимулювання створення у місті об’єднання співвласників багатоквартирних будинків затверджено Програму сприяння створенню та розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м.Дніпродзержинську на 2011–2014 роки.

На теперішній час у місті створено 41 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (на 78,3% більше ніж у 2010 році), з них
16 будинків передано на баланс ОСББ та 5 будинків в стадії передачі на баланс об’єднань. Для створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг та залучення приватних компаній для надання послуг з управління житловим фондом, у 2011 році укладено угоду з ТОВ «КУКЖ» про надання послуг з управління будинками, спорудами, житловим комплексом комунальної власності правобережної частини міста.

На трьох котельнях КП «Дніпродзержинськтепломережа» встановлені засоби обліку теплової енергії для контролю кількості та якості енергоносія.

З початку 2011 року проведено ремонт доріг міста на площі 43,75 тис.м2, з яких: дрібний ремонт – 3,3 тис.м2, середній – 38,3 тис.м2, капітальний –
2,15 тис.м2 на загальну суму 8,5 млн.грн. Виконано ремонтні роботи дорожнього покриття по вулицях Залізняка, Романківській, Димитрова, Криворізькій, Бурхана, Дніпробудівській, І.Франка, Глаголєва, Артема, проспектах Конституції Дружби Народів, М.Жукова, Комсомольському, Металургів, Єлизаветівському шосе, площах Леніна та 250-річчя міста, бульвару Героїв та інших на загальну суму 2,3 млн.грн за рахунок коштів міського бюджету. За рахунок коштів цільового фонду міської ради з соціально-економічного розвитку міста виконано І етап капітального ремонту дорожнього покриття площею 2,15 тис.м2 загальною вартістю 0,4 млн.грн
(вул. Матросова). За рахунок коштів обласного (2,5 млн.грн) та державного
(3,6 млн.грн) бюджетів виконано ремонт дорожнього покриття по вулицях Дніпропетровській, Дорожній, Квітів, Харитонова, Каштанів.

Протягом 2011 року виконано капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 13 вулицях і проспектах міста та роботи з відновлення мереж зовнішнього освітлення 10 вулиць міста.

У місті проведено очищення 865 дощеприймальних та оглядових колодязів, встановлено 164 решітки дощеприймальних колодязів, 15 кришок люків, 32 дощеприймальні камери.

У рамках заходів по благоустрою території міста висаджено понад
12 тис. од. квітів, 1,7 тис. кущів, 1,8 тис. дерев, викошено 1769,4 тис.м2 газонів, пострижено 2210,9 тис.м живоплоту, від випадкового сміття очищено
10,7 млн.м2 території міста.

Завданнями у житлово-комунальній галузі на 2012 рік є: забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів, забезпечення прозорості тарифної та цінової політики, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, сприяння залученню інвестицій на модернізацію підприємств житлово-комунального господарства через механізми державно-приватного партнерства і використанням енергоощадного обладнання та технологій, активізація роботи щодо залучення приватних підприємств до утримання та обслуговування житлового фонду та запровадження послуг з управління житловим фондом, посилення роботи щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, активізація роз’яснювальної роботи серед населення щодо своєчасної та повної оплати за спожиті житлово-комунальні послуги, необхідності погашення заборгованості минулих років.

В рамках Програми розвитку житлового господарства м.Дніпродзержинська на 2010–2015 роки протягом 2012 року за рахунок коштів міського та державного бюджетів планується здійснити капітальний ремонт
23 ліфтів, комплексний ремонт 10 будинків, що передаються на баланс ОСББ.

За рахунок коштів, що надходять за утримання будівників та прибудинкових територій, планується виконати капітальний ремонт покрівлі
35 будинків, фасадів 50 будинків, ремонт під’їздів та заміну вхідних груп житлових будинків.

З метою покращення теплопостачання житлових будинків у 2012 році планується завершити реконструкцію Лівобережної районної котельні з модернізацією пальників, автоматики безпеки та регулювання з заміною поверхонь нагріву котлів ПТВМ-30М по вул.Індустріальна, 2 (1,1 млн.грн), розпочати реконструкцію теплового пункту під районну котельню за адресою: вул.Семашка, 19А та інженерних мереж (загальна кошторисна вартість
30,5 млн.грн).

Планується здійснити капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання 8 будинків, відремонтувати 1844 м. п. аварійних ділянок теплових мереж, відновити теплоізоляційне покриття на 14,5 тис. м.п теплотрас, встановити 150 лічильників теплової енергії.

Відповідно до Програми сприяння створенню та розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м.Дніпродзержинську протягом 2012 року заплановано створити 167 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Відповідно до заходів Програми благоустрою м.Дніпродзержинська у 2012 році буде проведено капітальний ремонт дорожнього покриття 3-х вулиць, поточний ремонт 20 тис.м2 дорожнього покриття та капітальний ремонт зовнішнього освітлення на 20 вулицях.

Для забезпечення безпеки дорожнього руху протягом 2012 року заплановано встановити та ремонтувати 330 дорожніх знаків, нанести 47 км.п. дорожньої розмітки, влаштувати 11 пристроїв примусового зниження швидкості.

З метою забезпечення якісного водовідведення у 2012 році буде розпочато капітальний ремонт насосної станції меліосистеми.

В рамках заходів із збереження технічного та естетичного стану пам’ятників культурної та історичної спадщини міста у 2012 році планується здійснити капітальний ремонт памятника «Бюст Брежнева».

З метою покращення санітарного стану міста та створення належних умов в місцях відпочинку мешканців міста планується придбати 30 біотуалетів, продовжити роботи по встановленню лав та урн.

1.7. Економіка комунальних підприємств

На території міста функціонує 34 економічно-активних підприємства комунальної форми власності (з урахуванням дочірніх підприємств
КП «Дніпродзержинське житлове об’єднання»), на яких станом на 1 жовтня 2011 року працювало понад 3 тис робітників. Середньомісячна заробітна плата на комунальних підприємствах міста станом на 1 жовтня 2011 року становила
2421,0 грн, що на 34% більше, ніж у аналогічному періоді 2010 року.

За підсумками 9 місяців 2011 року загальний дохід комунальних підприємств становить 236,2 млн.грн (або 78% від запланованого), порівняно з підсумками 9 місяців 2010 року дохід зріс на 8%. Плановий показник чистого прибутку комунальних підприємств міста за 9 місяців 2011 року становить 2916,0 тис.грн, фактично отримано майже в 6 раз менше –
501,0 тис.грн, порівняно з аналогічним періодом минулого року чистий прибуток зменшився на 70%. Збиткові підприємства за 9 місяців 2011 року отримали збиток у розмірі 62,1 млн.грн, що в 2 рази більше суми збитку, отриманого у аналогічному періоді 2010 року та на 43% більше запланованого показника. Збитковість комунальних підприємств міста обумовлена підвищенням складових собівартості послуг внаслідок зростання цін на паливно-мастильні матеріали, енергоносії та інше, затримкою надання дотацій та субвенцій з бюджетів усіх рівнів, тривалою процедурою приведення тарифів на послуги, що надаються підприємствами, у відповідність до економічно обґрунтованих витрат.

Протягом 9 місяців 2011 року комунальними підприємствами міста сплачено до загального фонду міського бюджету податок на прибуток в розмірі 4,3 млн.грн (або 34% від запланованого) та частину чистого прибутку –
0,3 млн.грн, що в 19 раз більше планового показника.

Відповідно до фінансових планів підприємств міста комунальної форми власності у 2012 році підприємства планують отримати дохід від реалізації послуг в розмірі 538,6 млн.грн, з них – 480,2 млн.грн становить собівартість послуг. Протягом 2012 року порівняно з плановими показниками 2011 року комунальні підприємства планують збільшити дохід та собівартість на 12%.

З 28 комунальних підприємств, що планують здійснювати діяльність у 2012 році, 26 підприємств планують отримати прибуток у розмірі 4,6 млн.грн. Порівняно з планом на 2011 рік заплановано збільшення чистого прибутку на 20% та зменшення чистого збитку в 1,2 рази.

Запланований розмір сплати комунальними підприємствами у 2012 році до загального фонду міського бюджету податку на прибуток за ставкою 21% становить 1,2 млн.грн, частини чистого прибутку за ставкою 10% ―
92,1 тис.грн.

Для забезпечення ефективності роботи системи комунальних підприємств міста виконавчим комітетом міської ради розроблено та впроваджуються ряд заходів. Створено робочу групу щодо реорганізації підприємств, яка вивчає питання впровадження оптимальної системи діяльності підприємств, доцільності існування та їх реорганізації. Постійно діє балансова комісія виконавчого комітету міської ради, яка проводить аналіз роботи підприємств та забезпечує контроль їх діяльності. За пропозиціями виконавчих органів міської ради внесено зміни до проектів фінансових планів підприємств на 2012 рік, в частині збільшення рівня рентабельності та обсягів запланованих прибутків.

Зазначені заходи забезпечать прибуткову діяльність комунальних підприємств у 2012 році, що дозволить збільшити надходження по податкам до загального фонду міського бюджету, розрахуватись по поточним і довгостроковим зобов’язанням, впровадити енергозберігаючі заходи та оновити основні засоби для подальшого розвитку підприємств.

^ 2. Гуманітарна сфера

2.1. Здоров’я населення

Відповідно до Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві», на виконання доручення голови облдержадміністрації у 2011 році в рамках пілотного проекту реформування галузі охорони здоров’я, в місті розпочато оптимізацію мережі закладів охорони здоров’я міста, що надають первинну медичну допомогу. Рішенням міської ради лікувальні заклади міста передані у спільну власність громад області. Створено три центри первинної медико-санітарної допомоги, до складу яких будуть входити
23 лікарські амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Для покращення надання невідкладної медичної допомоги відкриті пункти тимчасового базування бригад швидкої медичної допомоги у
сел. Карнаухівка та СМСЧ №8. Збільшена кількість бригад з 17 до 21, що становить 0,8 на 10 тис. населення.

За рахунок коштів міського бюджету придбана дихальна система СРАР для реанімації новонароджених з малою вагою, встановлено систему спостереження, придбано сучасний архіватор мовлення, збільшені видатки на обслуговування одного виїзду на медикаменти до середньообласних, підвищено видатки на бензин.

У лютому 2011 року відбулось урочисте відкриття філії поліклініки №3 по вул. Ватутіна, 5, у якій здійснено реконструкцію під поліклініку загальної практики сімейної медицини. Медичну допомогу тут отримують близько
20 тис. дорослого та дитячого населення, працює денний стаціонар терапевтичного профілю на 25 ліжок, фізіотерапевтичне відділення, відділення функціональної діагностики, кабінет ЛФК, клінічна лабораторія, стоматологічний кабінет.

Протягом 2011 року проведено реконструкцію котельні міської лікарні швидкої медичної допомоги по вул. Щербицького, 79а, облаштовано пандусами 12 лікувально-профілактичних закладів міста, за рахунок коштів міського бюджету придбана дихальна система СРАР для реанімації новонароджених з малою вагою.

У 2011 році на обслуговування мешканців Петриківського району в пологовому відділенні 9-ї міської лікарні надійшли субвенції з обласного бюджету у сумі 94,4 тис.грн.

Народжуваність по місту за підсумками 2011 року порівняно з аналогічним періодом 2010 року зменшилась на 5,5%, смертність – на 3,2%. Природне скорочення населення у 2011 році порівняно з 2010 роком збільшилось на 2,2%.

Основними завданнями в галузі охорони здоров’я у 2012 році визначено:

- підвищення якості та доступності медичних послуг;

- перепідготовка лікарів та медичних сестер за фахом загальної практики сімейної медицини;

- дооснащення лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини;

- проведення реконструкції нежитлового приміщення за адресою
просп. Пеліна, 65 під амбулаторію загальної практики сімейної медицини;

- придбання автомобілів для дільничної служби міста.

Збільшення у 2012 році обсягу фінансування первинної медико-санітарної допомоги до 34% від загального обсягу фінансування на охорону здоров’я дозволить забезпечити населення міста якісною та своєчасною медичною допомогою та знизити показники захворюваності на 20%, загальної смертності – на 5-7%, смертності від онкологічних хвороб – на 10%, малюкової смертності – на 10%.

2.2. Освіта

Головна передумова успішного розвитку суспільства – якісна, доступна, сучасна освіта.

Система освіти охоплює діяльність реально сформованих суспільних інститутів, які здійснюють підготовку молоді до життя на основі отриманих знань в дошкільних дитячих установах, середніх спеціальних, професійно-технічних і вищих навчальних закладах.

Ураховуючи потреби населення у 2011 році створено навчально-виховні комплекси «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» №3, 24, багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр,
у функціонуючих закладах дошкільної освіти відкрито додатково 16 групи та 15 груп реорганізовано.

Влітку 2011 року в таборах з денним перебуванням, створених на базі 33 закладів освіти міста, оздоровлено 4645 учнів, у заміських таборах відпочило 448 дітей пільгових категорій. На оздоровлення дітей та підлітків у 2011 році витрачено 1,5 млн.грн.

За підтримки міської влади в місті проведено урочисте свято вшанування вчителів-лідерів освіти, переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та конкурсу захисту робіт МАН України, Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних закладів.

У листопаді 2011 року відбулась дружня зустріч представників колегіуму №16 та Краківського економічного університету, результатом якої стало підписання угоди про співпрацю.

У 2011 році в ході Загальнонаціональної громадської акції «Флагмани освіти і науки України» визнано кращими на рівні держави і нагороджено Почесними дипломами управління освіти і науки Дніпродзержинської міської ради та 2 навчальні заклади.

Вперше в місті розроблені проекти для участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування для отримання грантів на відновлення водно-оздоровчого комплексу Центру розвитку дитини «Барвінок» та реалізацію проекту навчально-виховного комплексу №34 «Безпечне та якісне харчування дітей – запорука здоров’я нації».

Основними завданнями у галузі освіти і науки на 2012 рік є: забезпечення рівного доступу до якісної освіти, доступної і безоплатної освіти у дошкільних закладах усіх типів та профілів, соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, оптимізація діяльності методичної та соціально-педагогічної служб, масове впровадження інноваційних педтехнологій, зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти.

Протягом 2012 року планується відкрити навчально-виховні комплекси «Загальноосвітній навчальний заклад–дошкільний навчальний заклад» №24, 37, 8 додаткових груп на базі функціонуючих закладів дошкільної освіти, відновити роботу двох непрацюючих блоків комунального дошкільного дитячого закладу №1 та розробити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію дошкільного навчального закладу по вул. Кіма, 28, що створить більше 270 додаткових місць.

З метою залучення нових джерел фінансування для створення додаткових місць у закладах дошкільної освіти у 2012 році заплановано проведення акції «Хай душі любові не бракує».

Влітку 2012 року планується оздоровити майже 5,5 тис. дітей та підлітків у міських таборах з денним перебуванням та у позаміських таборах.

З метою надання спеціальної допомоги дітям з психічними та фізичними відхиленнями планується створення міського медико-психолого-педагогічного центру.

У 2012 році на базі навчальних закладів м. Дніпродзержинська планується проведення IV етапу Всеукраїнської олімпіади з екології, конкурсу «Лауреат міського визнання в галузі освіти» та євробалу «З Європою у серці».

На капітальний ремонт та модернізацію матеріально-технічної бази закладів освіти міста у 2012 році з міського бюджету передбачені кошти у сумі 1,3 млн.грн.

2.3. Культура і духовність

У рамках реалізації заходів Програми розвитку культури у
м.Дніпродзержинську на 2011-2015 роки протягом 2011 року виконані
ремонтні роботи будівлі КП «Музично-драматичний театр ім.Л.Українки» (403,0 тис.грн), частковий ремонт покрівлі та 2-ї експозиційної зали музею історії міста (21,9 тис.грн).

У січні 2011 року центральна бібліотека ім. Т.Г.Шевченка отримала грант конкурсу «Бібліоміст», заснованого Міжнародною організацією IREX Фонду Білла та Мелінди Гейтс, бібліотеки міста отримали 15 комп’ютерів, 4 сканера та
4 принтера. Відбулось відкриття Інтернет-центрів у центральній міській бібліотеці ім. Т.Г.Шевченка, центральній бібліотеці для дітей, бібліотеках-філіях № 5, 7, 9, які стали переможцями другого раунду конкурсу з організації нових бібліотечних послуг з використанням доступу до Інтернету програми «Бібліоміст»

У 2011 році на базі музично-драматичного театру ім.Л.Українки проведено VIII Міжнародний театральний фестиваль «Класика сьогодні».
У фестивалі прийняли участь 16 театрів України, театри Росії, Грузії, Румунії, міст-побратимів Бобруйськ (Республіка Білорусь) та Теміртау (Республіка Казахстан).

У липні 2011 року творчі колективи міста прийняли участь у Міжнародному фестивалі народної творчості «Вінок дружби», який проходив в місті-побратимі Бобруйськ (Республіка Білорусь).

Музей історії міста прийняв участь у конкурсі проектних пропозицій «Ярмарок ідей - 2011» та отримав диплом переможця.

Суттєвим кроком у видавничій діяльності нашого міста стало видання збірки поезій «Життя колиска» Миколи Литвина. Готуються до видавництва збірки вибраних творів члена Національної Спілки письменників України Володимира Сіренка з нагоди 80-річчя від дня народження та 60-річчя творчої діяльності.

До основних завдань на 2012 рік у розвитку культури та духовності належать: підвищення ролі закладів культури в духовному відроджені, розвиток національної культури та культур національних меншин, популяризація культурно-мистецької спадщини м.Дніпродзержинська, музейних та бібліотечних фондів, відродження та збереження традиційної народної культури.

Протягом 2012 року планується проведення атестації педагогічних працівників шкіл естетичного виховання, у травні – V історико-культурологічного фестивалю «Мамай-FEST», у вересні – урочистостей з нагоди 40-річчя заснування дитячої художньої школи ім. І.Г.Першудчева та
80-річчя заснування музею історії міста.

У 2012 році з метою зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури міста планується розробити проектно-кошторисну документацію з реконструкції музею історії міста, розпочати створення музею сучасного декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва козацької тематики «Музей Мамая», провести повну реекспозицію розділу стаціонарної експозиції «Дніпродзержинськ у роки незалежності» (1991-2011), заміну світлового обладнання та крісел у театральній залі музично-драматичного театру
ім. Л.Українки.

2.4. Підтримка сімей, дітей та молоді

Реалізації сучасної державної сімейної політики у місті спрямована на забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї та кожного з її членів, найповнішу реалізацію сім’єю своїх функцій, поліпшення її життєвого рівня, підвищення ролі сім’ї, як основи суспільства.

Протягом 2011 року відповідно до заходів Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання на 2011–2015 роки на соціальний захист дітей з місцевого бюджету спрямовано 49,8 тис.грн.

Адресну допомогу у вигляді продуктів харчування, канцелярського приладдя, побутової техніки, постільної білизни надано 155 сім’ям пільгових категорій. Різними видами соціальних послуг (психологічних, інформаційних, соціально-педагогічних) охоплено 105 сімей, надано 315 послуг, під соціальним патронажем перебувало 90 сімей, в яких виховуються діти з обмеженими фізичними можливостями.

У місті мешкає 67 сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах,
у яких проживають 119 дітей (на 15% менше показника 2010 року). Протягом
11 місяців 2011 року порушено 99 клопотань щодо притягнення батьків до адміністративної відповідальності за не виконання батьківських обов’язків,
24 особи позбавлено батьківських прав по відношенню до 31 дитини.

З початку 2011 року посиротіло з різних причин 87 дітей (на 14,7% менше ніж у 2010 році), з яких до сімейних форм виховання влаштовано 60 дітей (близько 70%). Станом на 1 листопада 2011 року в місті налічується 564 дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування, 342 дитини знаходяться під опікою в сім’ях громадян.

У місті існує 13 прийомних сімей та 5 дитячих будинків сімейного типу, у яких виховується 60 дітей. У 2011 році створено 7 прийомних сімей та
3 дитячих будинки сімейного типу, у яких виховується 31 дитина. Протягом
2011 року до сімейних форм виховання влаштовано 45 дітей–сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Кількість дітей у дитячому будинку зменшилась з 71 до 34 (на 48%). Громадянами України протягом 11 місяців 2011 року усиновлено 17 дітей, іноземними громадянами – 1 дитину.

За підсумками екзаменаційних сесій 38 учням та студентам міста з числа відмінників навчання виплачено стипендію міського голови, розмір якої у
2011 році збільшено на 15%. Спеціальними пам’ятними знаками «За особисті досягнення у суспільно-економічному та культурному розвитку міста» нагороджено 9 кращих представників молоді міста.

У серпні-жовтні 2011 року команда міста Дніпродзержинськ гідно виступила у трьох етапах самого масового шоу країни «МАЙДАН’S-2», продемонструвала високу майстерність та здобула велику підтримку телеглядачів.

Пріоритетні напрями роботи на 2012 рік: удосконалення роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, посилення контролю за умовами проживання і виховання дітей у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, проведення профілактичних заходів, спрямованих на попередження негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, впровадження нових форм роботи в напрямку забезпечення соціальної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями.

Протягом 2012 року планується досягти збільшення на 10% молоді та на 5% сімей, охоплених різними видами соціальної допомоги, на 7% молодих людей, охоплених пропагандою здорового способу життя, підвищення рівня поінформованості молоді стосовно різних форм насильства, протидії торгівлі людьми та впровадження гендерної рівності на 10%, кількості оздоровлених дітей пільгових категорій на 10%.

Виконання протягом 2012 року заходів Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання на 2011 – 2015 роки сприятиме зменшенню на 10% кількості дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, на 20% чисельності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зменшенню кількості правопорушень серед неповнолітніх шляхом проведення акцій «Спорт замість вулиць», «Допомога до школи», рейдових заходів «Діти вулиці».

У 2012 році планується створити 3 прийомні сім’ї та дитячий будинок сімейного типу подружжя Куксових, відкрити соціальний готель дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на базі гуртожитку за адресою проспект Аношкіна, 148.

2.5. Фізичне виховання та спорт

У місті культивується 41 вид спорту, яким займаються близько 11 тис. спортсменів. У спортивних секціях тренуються більше 6 тис. осіб, фізкультурно-оздоровчою роботою охоплено близько 38 тис. мешканців міста.

Протягом 2011 року у місті при організаційній підтримці міської ради проведено 234 спортивні змагання, за рахунок коштів міського бюджету на проведення 112 змагань надано фінансову підтримку у сумі 55,0 тис.грн.

Надано організаційну допомогу щодо направлення спортсменів та команд міста для участі у 20 обласних та 15 всеукраїнських змаганнях. Спортивним організаціям надавалась допомога у вигляді кубків, медалей, грамот.

З метою підтримки молодих та обдарованих спортсменів за рахунок коштів міського бюджету (56,5 тис.грн) здійснюється виплата міської стипендії
15 провідним обдарованим спортсменам, кандидатам на участь у Олімпійських іграх, чемпіонатах Світу, Європи, України.

У липні 2011 року у місті вперше забезпечено проведення заходів Програми «Я вмію плавати». У музеї історії міста у вересні 2011 року вперше працювала експозиція «Спортивна слава м. Дніпродзержинська». На базі спортивного комплексу «Промінь» відкрито зал боротьби.

Протягом 2012 року з метою зміцнення здоров’я населення міста на принципах здорового способу життя, посилення впливу фізичної культури та спорту на підвищення продуктивності праці планується провести близько
300 спортивно–масових заходів, спартакіаду «Здоров’я» з 10 видів спорту серед трудящих міста та посадових осіб органів місцевого самоврядування, забезпечити проведення спартакіад з 12 видів спорту серед учнів та студентів навчальних закладів міста, вжити заходів щодо удосконалення системи підготовки міських збірних команд спортивних резервів, забезпечення пріоритетного розвитку тих видів спорту, в яких спортсмени міста спроможні досягти високих результатів на чемпіонатах області, України, Європи, світу та Олімпійських іграх.

У 2012 році планується забезпечити участь спортсменів та збірних команд в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, для створення належних умов щодо підготовки до змагань 15 кращим спортсменам міста буде виплачуватись стипендія.

^ 3. Безпека життєдіяльності людини

3.1. Охорона навколишнього середовища

Протягом 2011 року відповідно до Програми виходу з екологічної кризи м.Дніпродзержинська на 2011–2015 роки здійснювалась реалізація природоохоронних заходів за рахунок коштів обласного та міського фондів охорони навколишнього природного середовища.

У рамках заходів з озеленення міста висаджено 580 дерев та 2100 кущів, створено газони з квітами. Проведені роботи з санітарної очистки міста на загальну суму 172 тис.грн, вивезено 912 куб.м сміття.

На заходи з попередження лісових пожеж та організації їх гасіння витрачено 92 тис.грн, проведені роботи з влаштування та догляду за мінералізованими смугами протяжністю 355 км.

Розроблено наукове обґрунтування щодо доцільності розширення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва КП «Дніпродзержинський парк культури та відпочинку» (30 тис.грн.), необхідне для надання прилеглій до парку території площею 2,8 га статусу об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення.

Протягом 2011 року придбано спецавтотехніку – 2 трактори з навісним обладнанням, автонавантажувач «Борекс» на загальну суму 580 тис.грн,
18 всмоктуючих подрібнювачів для санітарної очистки міста (60 тис.грн).
За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища придбано сміттєвоз марки МАЗ (640 тис.грн) та проведено процедуру закупівлі 4 сміттєвозів марки ГАЗ. Також проведено процедури конкурсних закупівель та укладені угоди на проведення робіт з ліквідації стихійних звалищ (250 тис.грн), заходи по догляду за новоствореними зеленими насадженнями (336 тис.грн), ліквідацію наслідків буреломів (290 тис.грн).

Основна частина природоохоронних заходів виконується
підприємствами – забруднювачами за власні кошти. Протягом 9-ти місяців
2011 року підприємствами міста фактично на природоохоронні заходи витрачено коштів: ПАТ «Євраз Дніпродзержинський коксохімічний завод» – 13,7 млн.грн, ВАТ «ДніпроАЗОТ» – 5,6 млн.грн, ПАТ «ДМКД» – 1,7 млн.грн, ПАТ «Євраз Баглійкокс» – 0,3 млн.грн.

Основні напрямки природоохоронної діяльності на 2012 рік визначені Програмою виходу з екологічної кризи м.Дніпродзержинська на
2011–2015 роки.

Протягом 2012 року за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища планується придбати механізми спеціального призначення для санітарної очистки міста (сміттєвози, навантажувач, трактор, маніпулятор, всмоктуючи подрібнювачі) на загальну суму 3,0 млн.грн, обладнання для збору твердих побутових відходів
(90 тис.грн), провести заходи з ліквідації стихійних звалищ та санітарної очистки території міста (500 тис.грн).

Для здійснення контролю за екологічним станом території міста буде вирішуватись питання щодо можливості придбання пересувної лабораторії
спостереження за станом навколишнього природного середовища (2 млн.грн) та автоматизованої гідрометеорологічної станції (70 тис.грн).

У рамках заходів, направлених на поліпшення стану водних об’єктів, охорони вод та відтворення водних ресурсів у 2012 році планується розпочати виконання робіт відповідно до проектів «Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану та благоустрою
р. Дніпро в районі міського пляжу та затоки по вул.Набережна в м.Дніпродзержинську» (4 млн.грн) та «Розчищення прорізі лівобережного каналу до Голубого озера» (1,5 млн.грн), завершити роботи з будівництва водопропускної споруди та роботи з озеленення берегів відповідно до проектної документації «Заходи щодо поліпшення стану лівобережного дренажного каналу» (95 тис.грн), виконати роботи з ліквідації підтоплення
сел. Карнаухівка в районі вулиць Толстого, Садова, Барикадна, Радянська
(2 млн.грн).

Особливо важливим є завершення у 2012 році розроблення проекту водоохоронної зони р.Дніпро в межах м.Дніпродзержинська, відповідно до якого для забезпечення сприятливого водного режиму р.Дніпро, захисту від засмічення та забруднення будуть встановлені на місцевості межі водоохоронної зони та захисної прибережної смуги.

Відповідно до Плану заходів щодо забезпечення екологічної безпеки м.Дніпродзержинська та поліпшення соціального захисту населення міста, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.08.2010 №1628, у 2012 році за рахунок коштів державного бюджету планується продовжити роботи по рекультивації шламонакопичувача у балці Ясиновій
ДП «Екоантилід», що забезпечить поліпшення екологічного стану території у районі розташування шламонакопичувача та попередить забруднення р.Дніпро інфільтраційними водами, а також будуть продовжені роботи з розроблення проекту «Створення системи комплексного екологічного моніторингу міста, селищ Таромське і Сухачівка, території зони впливу хвостосховищ», втілення якого дозволить оперативно й об’єктивно оцінювати стан навколишнього середовища та своєчасно виявляти небезпечні екологічні ситуації.

Протягом 2012 року очікується зменшення викидів забруднюючих речовин на 15 тис.т за рахунок проведення робіт з реконструкції агловиробництва та виводу застарілого обладнання на ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім.Дзержинського» та зниження викидів сірчаного ангідриту в атмосферу на 2,7 тис.т завдяки будівництву цеха очистки коксового газу від сірководню на ПАТ «ДКХЗ».

3


.2. Охорона праці


На підприємствах міста за 10 місяців 2011 року кількість нещасних випадків травмування на виробництві збільшилась на 5% порівняно з
2010 роком. При загальному збільшенню виробничого травматизму кількість нещасних випадків зі смертельним наслідком зменшилась на 40% порівняно з показником 2010 року.

Протягом 2011 року здійснено 16 перевірок суб’єктів господарювання міста з питань охорони праці та 22 перевірки щодо стану соціального захисту працюючих у шкідливих умовах праці та стану проведення атестації робочих місць за умовами праці. Під час перевірок виявлено 82 порушення, проведено атестацію робочих місць в закладах освіти та на підприємствах міста.

У 2011 році більше 2 тис. спеціалістів, керівників та фахівців підприємств міста усіх форм власності пройшли навчання з питань охорони праці.

Завдання у галузі охорони праці на 2012 рік: сприяння зменшенню кількості нещасних випадків та рівня невиробничого травматизму до 5% шляхом проведення профілактично-роз’яснювальної роботи та надання методичної допомоги, включення до колективних договорів зобов’язань щодо охорони праці, своєчасного проведення навчань з питань охорони праці на підприємствах, установах та організаціях міста усіх форм власності, підвищенням рівня спеціальної підготовки роботодавців та відповідальних посадових осіб з питань охорони праці, сприяння якісному проведенню атестацій робочих місць за умовами, що надає можливість працівникам отримати відповідні пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах праці відповідно до чинного законодавства.

Протягом 2012 року планується здійснити близько 40 перевірок суб’єктів господарювання міста з питань охорони праці та проведення атестації робочих місць за умовами праці.

3.3. Забезпечення законності та правопорядку

За 10 місяців 2011 року на території міста зареєстровано 3496 злочинів по загальній лінії (на 0,6% менше аналогічного періоду минулого року),
у тому числі знизилась кількість тяжких та особливо тяжких злочинів (на 7,1%),
тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками (на 46,7%), розбійних нападів (на 11,1%), пограбувань (на 6,5%), шахрайств (на 29,4%), незаконних заволодінь автомобілями (на 5,9%).

По ряду злочинів зареєстровано збільшення: умисних вбивств – на 30,8%, тяжких тілесних ушкоджень – на 3,3%, крадіжок майна всіх видів власності – на 6,5%, у тому числі крадіжок приватного майна із квартир громадян –
на 0,7%.

Спостерігається збільшення злочинності серед дітей на 89,1%, за скоєння зазначених злочинів встановлено 64 неповнолітні (у 2010 році – 73), до органів внутрішніх справ міста доставлено 422 підлітки, у т.ч. 92 – за бродяжництво,
3 – за жебрацтво.

Питома вага встановлених осіб за злочинами загальної спрямованості по місту склала 48,7%, у т.ч. за тяжкими й особливо тяжкими злочинами – 53,6%.

У місті діє 4 громадські формування з охорони громадського порядку, в яких налічується 47 осіб. За їх участю проведено 33 рейдових заходи, під час яких затримано 55 осіб за вчинення правопорушень, розкрито 13 злочинів.

Протягом 10 місяців 2011 року кількість дорожньо-транспортних пригод збільшилась на 24,1% порівняно з січнем–жовтнем 2010 року і становила
72 пригоди, травмованих більше на 13,2% (77 осіб), кількість загиблих зросла з 3 до 8 осіб.

^ Протягом 2012 року буде здійснюватись реалізація Комплексної програми профілактики правопорушень на 2011–2015 роки, зусилля правоохоронних органів міста будуть сконцентровані на попередженні та розкритті тяжких злочинів, забезпеченні належного громадського порядку, постійної присутності працівників патрульно-постової служби міліції на вулицях міста та у місцях скупчення громадян, координації діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку.

У 2012 році з метою сприяння правоохоронним органам у забезпеченні на території міста законності та охорони громадського порядку у міському бюджеті передбачені кошти на створення системи відеоспостереження на площі ДМК та біля кінотеатру «Мир», забезпечення діяльності єдиного міського громадського формування з охорони громадського порядку, на зміцнення матеріально-технічної бази.

Виконання запланованих заходів у 2012 році дозволить знизити на території міста кількість зареєстрованих злочинів на 3%.

^ 4. Науково-технологічна та інноваційна діяльність

Розвиток науково-технічної та інноваційної сфери відіграє важливу роль в економічному зростанні країни та забезпеченні виробництва високотехнологічних, конкурентоспроможних товарів та послуг.

Витрати на інноваційну діяльність промислових підприємств міста
у 2011 році очікується на рівні 112,2 млн.грн, освоєно виробництво
81 найменувань нових видів продукції. Витрати, пов`язані з охороною прав об`єктів інтелектуальної власності становили 267,2 тис.грн.

У 2011 році промисловим комплексом міста реалізовано інноваційної продукції на загальну суму 136,1 млн.грн (на 2,4% перевищує рівень
2010 року). Зростання обсягу реалізованої інноваційної продукції у 2011 році пов’язане з відновленням господарської діяльності підприємства
ПАТ «Дніпровагонмаш».

У 2012 році витрати на інноваційну діяльність промислових підприємств міста прогнозуються на рівні 104,3 млн.грн, які планується спрямувати на впровадження інноваційних заходів, що надасть можливість знизити енерговитрати, наростити виробничі потужності, досягти економії сировини, здійснити реконструкцію та модернізацію виробництва. Підприємствами міста у 2012 році планується запровадити щонайменше 68 нових видів промислової продукції, реалізувати інноваційної продукції на загальну суму 138,7 млн.грн.

Підвищення прогнозованого обсягу реалізованої інноваційної продукції
у 2012 році обумовлено вірогідним покращенням зовнішньоекономічної кон’юнктури та відновленням механізмів кредитування суб’єктів господарювання. Витрати, пов`язані з охороною прав об`єктів інтелектуальної власності прогнозуються на рівні 345,8 тис.грн (129,4% порівняно з
2011 роком).

^ 5. Розвиток реального сектору економіки

5.1. Паливно-енергетичний комплекс. Енергоефективність та енергозбереження

З метою виконання ефективних заходів з енергозбереження в бюджетній сфері міста, житлово-комунальному господарстві та господарському секторі, а також скорочення витрат міського бюджету на енергозабезпечення соціальної сфери Дніпродзержинською міською радою прийнято Програму підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів у
м. Дніпродзержинську на 2011–2015 роки.

Протягом 2011 року проводились роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста із застосуванням енергозберігаючих світильників по вулицям: Молдавська, Желєзняка, Дніпропетровська, Ватутіна, Урицького, Долматова, Дніпробудівська, 1-й пров.Алчевський (518,15 тис.грн), що дозволило зменшити розмір сплати за використану електроенергію майже
на 85 тис.грн.

У 2011 році розпочато розробку проекту впровадження системи централізованого дистанційного керування мережами зовнішнього освітлення міста. Реалізація заходу надасть можливість забезпечити контроль за роботою мереж, зменшити втрати на технічне обслуговування та витрати електроенергії, попереджувати збої в роботі зовнішнього освітлення.

^ Протягом 2012 року установами та організаціями усіх форм власності міста будуть вживатись заходи щодо впровадження більш досконалих енергозберігаючих технологій, встановлення енергоефективного обладнання, систем обліку та контролю за витратами енергоресурсів.

Основна увага буде приділятися суттєвому скороченню споживання енергоносіїв шляхом реалізації енергоефективних та інноваційних проектів у закладах бюджетної сфери для зменшення видатків з міського бюджету.

У 2012 році в бюджетній сфері заплановано провести реконструкцію системи опалення у центрі позашкільної роботи та дитячої творчості
ім.Кошового, (3,68 млн.грн). Виконання зовнішньої теплоізоляції з пінополістирола та встановлення системи електричних інфрачервоних випромінювачів системи «Теплов» ТОВ «Компанії «УКРПРОМ» забезпечить щорічну економію коштів від впровадження проекту у сумі 88,2 тис.грн.

Також буде продовжено роботу по установці засобів обліку енергоносіїв в бюджетних закладах міста.

У комунальній сфері в 2012 році планується продовження виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста із застосуванням енергозберігаючих світильників, впровадження системи централізованого дистанційного керування мережами зовнішнього освітлення міста.

На КП «Дніпродзержинськтепломережа» у 2012 році заплановано проведення реконструкції котельної по вул. Скаліка, 3т з установленням когенераційного устаткування (5,2 млн.грн) за рахунок коштів державного та міського бюджетів. Реалізація проекту дасть змогу отримати річну економію коштів близько 3 млн.грн, планується розпочати реконструкцію теплового пункту під районну котельню по вул.Семашка, 19А (загальна вартість –
30,0 млн.грн).

У рамках запровадження енергоефективних заходів на
КП «Міськводоканал» планується встановлення частотного перетворювача на насосні агрегати перекачки стоків на КНС №2А по вул. Широка, 16 (загальна вартість – 850 тис.грн), що дасть можливість протягом року зменшити витрати електричної енергії на суму близько 125 тис.грн.

5.2. Розвиток промисловості

Основним фактором, що визначає соціально-економічне становище міста є результативна робота промислових підприємств. Від успішної роботи промисловості залежить не тільки формування бюджету міста, а й такі важливі складові соціального благополуччя людей, як зайнятість населення та рівень доходів.

За попередніми підсумками у 2011 році підприємствами міста очікується реалізувати промислової продукції на загальну суму 27,1 млрд.грн. Передбачається досягти збільшення обсягів виробництва порівняно з
2010 роком наступних видів промислової продукції: чавуну – на 32,5%, сталі на 34,3%, прокату чорних металів на 38,2%, коксу 6% вологості на 4,6%, аміаку синтетичного на 6,7%, добрив мінеральних азотних на 2,1%, кислоти сірчаної на 16,9%. Спостерігається певне скорочення обсягів виробництва соди каустичної на 8,3% до рівня 2010 року та електроенергії на 12,8%.

Протягом 2012 року майже всі основні промислові підприємства міста прогнозують збільшення обсягів виробництва у зв’язку з прогнозованим підвищенням попиту на світовому ринку на продукцію хімічної, коксохімічної та металургійної галузей промисловості.

В цілому по місту у 2012 році прогнозується реалізувати промислової продукції у діючих цінах на загальну суму 28,4 млрд.грн, планується збільшення порівняно з 2011 роком обсягів реалізації основних видів продукції: чавуну – на 3,2%; сталі – на 5,3%; прокату чорних металів – на 5,3%; коксу 6% вологості – на 1,7%; кислоти сірчаної – 20,3%; аміаку синтетичного – 0,1%; добрив мінеральних азотних – на 0,1%, збереження рівня обсягів реалізації добрив фосфатних мінеральних чи хімічних та соди каустичної та зменшення на 0,4% обсягів виробництва електроенергії.

Стратегічним завданням промислового комплексу міста залишається забезпечення стабільної роботи усіх галузей виробництва, модернізація та реконструкція існуючого устаткування, втілення жорсткої політики енерго- і ресурсозбереження, а також всебічна підтримка екологічної безпеки в регіоні.

На ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е.Дзержинського» протягом 2012 року заплановано здійснити будівництво сортової МБЛЗ №1 (другий етап) та реконструкцію сортопрокатного цеху (І черга пускового комплексу). ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» у 2012 році заплановано виконати ремонт рибозахисного обладнання Карнаухівського водозабору, будівництво автономної установки миття автотранспорту з локальними системами очищення води, здійснити удосконалення технологічної схеми хімічної водопідготовки в цеху 1-Б та заводський ТЕЦ. На ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» буде продовжено будівництво комплексу конденсаційного турбогенератора з реконструкцією котла №9 та водопідготовчої установки.

Збереження темпів росту промислового виробництва протягом 2011 року дає можливість сподіватись на зростання обсягів реалізації основних видів продукції у 2012 році.


5.3. Транспорт та зв’язок

Протягом січня – жовтня 2011 року підприємствами міста всіх форм власності та фізичними особами-підприємцями перевезено 342,5 тис.т вантажів, що становить 90,5% відповідного показника 2010 року та 4% перевезеного вантажу по області. Вантажооборот становив 89,1 млн.т.км (88,3% до 10 місяців попереднього року).

Пасажирським автотранспортом міста станом на 01.11.2010 було перевезено 6,4 млн. осіб, що становить 2,3% загального обсягу пасажирських перевезень підприємствами області і 22% порівняно з 2010 роком. Пасажирооборот становив 105,0 млн.пас.км (33,4% показника попереднього року).

Маршрутна мережа міста налічує 4 трамвайні і 28 автобусних маршрутів загального користування. Перевезення пасажирів здійснюють 7 автомобільних підприємств та КП «Трамвай», на яких щоденно працює близько 330 автобусів та 25 трамвайних вагонів.

Протягом 2011 році виконувалась заміна мікроавтобусів застарілих марок на нові сучасні марки: Еталон, Богдан, Паз.

Враховуючи пропозиції жителів міста запроваджено нові міські автобусні маршрути загального користування: №18А «Пл.ДМК – просп.Перемоги»; №23Е «Пл.ДМК – вул.Барикадна»; №5 «Залізничний вокзал – вул.Бесєдова ––
СШ №36 – Залізничний вокзал» та укладені тимчасові договори.

Основними напрямами роботи в галузі поштових послуг протягом
2011 року було наближення послуг до клієнтів, вдосконалення діючих технологій послуг по пересилці поштових відправлень, впровадження таких нових послуг, як «кур’єрська пошта», приймання відправлень міжнародної прискореної пошти ЕМ8 тощо.

ЦЕЗ №5 ДД УДППЗ «Укрпошта», до складу якого входять 27 міських відділень поштового зв’язку та 14 відділень Петриківського району, крім основних надає споживачам понад 60 нових видів послуг.

Центр електрозв’язку №3 надає послуги автоматичного місцевого та міжнародного зв’язку, аудіо тексту, радіомовлення, телеграфного, факсимільного зв’язку, швидкісного доступу до мережі Інтернет. ЦЕЗ №3 – єдиний оператор зв’язку в місті, що обслуговує пільгові категорії населення. Протягом 2011 року встановлено 4 пільгові телефонні номери учасника бойових дій, 9 – учасникам Великої Вітчизняної війни, 4 – сім’ям загиблих у Великій Вітчизняній війні, 2 – інвалідам загальних захворювань, 6 – учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, 126 – ветеранам праці.

Протягом 201 року було розглянуто 221 звернення мешканців міста стосовно діяльності підприємств зв’язку, упорядкування роботи операторів телекомунікацій тощо.

Завданнями на 2012 рік у сфері транспорту та зв’язку є: проведення конкурсів з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування, організація роботи центральної диспетчерської служби, забезпечення поступового використання перевізниками на маршрутах автобусів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, створення сучасної мережі зв’язку, упорядкування роботи на території міста операторів телекомунікацій.

З метою удосконалення маршрутної мережі протягом 2012 року планується відкриття нового автобусного маршруту загального користування (Лівий берег – СЗШ №35 – залізничний вокзал) та зміна руху міського автобусного маршруту №17 (Лівий берег – магазин «Дружба») до залізничного вокзалу.

У рамках Програми розвитку міськелектротранспорту на 2007–2015 роки у 2012 році з міського бюджету виділено 1,0 млн.грн на оновлення рухомого складу КП «Трамвай».

ВАТ «Укртелеком» у 2012 році заплановано встановити близько
150 телефонних номерів пільговим категорія населення.

5.4. Інвестиційна діяльність

Будівництво

За січень – листопад 2011 року обсяг будівельних робіт, виконаних будівельними підприємствами всіх форм власності, становив 66,2 млн.грн
(1,7% від обсягу робіт по області), що на 0,4% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Протягом січня – вересня 2011 року індивідуальними забудовниками введено в експлуатацію 1530 м2 загальної площі житла (на 32,6% більше показника відповідного періоду 2010 року), що становить 1,2% загальної площі житла, введеного в експлуатацію по області.

У 2011 році обладнано спеціальними пристроями для людей з обмеженими фізичними можливостями 13 закладів охорони здоров’я міста, до кінця року планується ввести в експлуатацію обладнання спеціальними пристроями для людей з обмеженими фізичними можливостями управління пенсійного фонду Баглійського району, школи-інтернату №2, музею історії міста та 5 житлових будинків.

Протягом 2011 року виконувались основні будівельно-монтажні роботи з реконструкції та встановлення світлофорного об’єкту на площі Леніна, будівництва світлофорного об’єкта на перехресті просп.Перемоги та просп.М.Жукова, реконструкції мереж зовнішнього освітлення по
вул.Димитрова.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України у 2011 році з державного бюджету виділено 20,2 млн.грн на відселення 110 сімей з аварійних будинків по вул.Онищенка, 1 та Скаліка, 42.

Розроблено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію комунального дитячого дошкільного закладу №1 та будівлі СЗШ №37.

У 2011 році отримано позитивний висновок державної експертизи об’єктів «Будівництво групи житлових будинків по б-ру Героїв
у V мкр л/б» та «Благоустрій території 5-го мкр. л/б».

У рамках здійснення заходів першого етапу Програми житлового будівництва на період 2011–2026 років у 2012 році планується розпочати будівництво 9-ти поверхового житлового будинку із двох блок-секцій по
бульв.Героїв у 5 мкр. лівобережної частини міста.

У разі отримання субвенції з Державного бюджету України
у 2012 році планується продовжити реконструкцію та розширення середньої школи №27 в с-щі Романкове.

За рахунок коштів міського бюджету протягом 2012 року будуть проводитись роботи по об’єктах, що були розпочаті у минулому році, та на які розроблено проектно-кошторисну документацію та проведено проектно-вишукувальні роботи, а саме: реконструкція та встановлення світлофорного об’єкту на площі Леніна (291,7 тис.грн), будівництво світлофорного об’єкта на перехресті проп.Перемоги та просп.М.Жукова (357,3 тис.грн), реконструкція мереж зовнішнього освітлення вул.Димитрова (411,3 тис.грн), обладнання пандусами 12 житлових будинків, де проживають інваліди, будівлі музею міста.

В рамках проведення протизсувних заходів у Шамишиній балці
у 2012 році буде продовжено інженерне забезпечення спостережень та постійного контролю за становищем зсувонебезпечних територій, будинків, споруд та режимом підземних вод у районі Шамишиної балки (моніторинг), демонтаж аварійних будинків, рекультивацію території.

Іноземні інвестиції

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста станом на 01.10.2011 становив 90,3 млн.дол.США, що більше на 1,7 млн.дол.США (1,9%) порівняно з початком року, та у розрахунку на одну особу постійного населення становив 362 дол.США. У загальному обсязі інвестицій у Дніпропетровську область питома вага міста становила 1,2%.

Прямі іноземні інвестиції в економіку міста надійшли у 5 видах валют
з 21 країни світу. Найбільшими країнами–інвесторами були Кіпр (70,5%), Сполучене Королівство (23,1%), Російська Федерація (3,4%), Німеччина (1,3%).

Про наявність прямих іноземних інвестицій звітувало понад
40 підприємств та організацій міста.

Значні обсяги іноземних інвестицій у нашому місті направлені в промисловість – 71,4% від загального їх обсягу, операції з нерухомістю –24,1%. У будівництво спрямовано 2,2% загального обсягу прямих іноземних інвестицій.

У 2012 році буде продовжено роботу щодо реалізації заходів, спрямованих на підвищення рівня інвестиційної привабливості міста (підготовка презентаційних матеріалів про інвестиційні можливості міста, розміщення та періодичне оновлення на сторінках всесвітньої мережі Інтернет Інвестиційного паспорту міста), взаємодії з потенційними іноземними та вітчизняними інвесторами, що зацікавлені в інвестуванні в економіку міста, прийняття рішень про передачу на конкурсних засадах майна власності територіальної громади для можливого інвестування в нього.

З метою забезпечення інформаційної та організаційної підтримки іноземних інвесторів, розроблення нових інвестиційних проектів, у 2012 році буде активізовано співпрацю з комунальним підприємством «Дніпропетровське регіональне інвестиційне агентство».

Обсяг прямих іноземних інвестицій у 2012 році прогнозується на рівні 100,4 млн.дол.США, що становитиме 105% очікуваного показника за 2011 рік.

^ 6. Розвиток системи державних закупівель

Метою державної політики у сфері державних закупівель є забезпечення прозорості, відкритості, недискримінації та конкуренції, що забезпечить раціональне та ефективне використання державних коштів.

Щорічно в місті проводиться понад 140 процедур закупівель за державні кошти. За 9 місяців 2011 року розпорядниками бюджетних коштів та комунальними підприємствами міста проведено 151 процедура закупівель, у тому числі 113 відкритих торгів на суму 55,6 млн.грн, 16 запитів цінових пропозицій на суму 1,5 млн.грн і 22 закупівлі у одного учасника на суму
210 млн.грн. Всього конкурентних процедур закупівель за звітний період проведено 128, що складає 85% загальної кількості процедур.

Протягом січня – вересня 2011 року при загальній сумі коштів
275,7 млн.грн, яку заявили для закупівлі товарів, робіт і послуг, укладено
81 договір на суму 267,2 млн.грн. Загальна кількість укладених договорів стовідсотково припадає на договори з вітчизняними виробниками. Економія бюджетних коштів при проведенні процедур закупівель склала
8,5 млн.грн.

Кількість учасників, які подали пропозиції на участь у конкурсних торгах, становила 256, з них 78 визнано переможцями. Фактичні видатки на закупівлю товарів, робіт і послуг за 9 місяців 2011 року склали 107,9 млн. грн., а за договорами, укладеними в попередні роки – 51,6 млн. грн.

Основними напрямами діяльності системи державних закупівель щодо її вдосконалення та розвитку у місті в 2012 році будуть: проведення державних закупівель з максимальною ефективністю за рахунок підвищення конкурентного середовища процесу закупівель, відкритість та прозорість на всіх стадіях державних закупівель шляхом оприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, підвищення кваліфікації спеціалістів з питань організації та проведення конкурсних торгів на здійснення державних закупівель.

Реалізація зазначених заходів сприятиме вдосконаленню функціонування системи державних закупівель, підвищенню контролю за використанням державних коштів, досягненню оптимального і раціонального їх використання.

^ 7. Зовнішньоекономічна діяльність

За підсумками 2011 року у місті очікується зовнішньоторговельний оборот на рівні 1,3 млрд.дол. США, експорт становитиме 845,3 млн.дол. США (171,2% відповідно до 2010 року); імпорт – 421,1 млн.дол. США (168,0%).

У зв’язку з підвищенням сукупного попиту на світовому ринку містоутворююче підприємство ПАТ «ДМК ім.Ф.Е.Дзержинського», яке забезпечує значну частину усього зовнішньоторговельного обороту міста, протягом 2011 року очікує суттєво збільшити обсяги експорту – до рівня
465,5 млн.дол. США (у 2 рази більше показника 2010 року).

Коксохімічна галузь, представлена підприємствами ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» та ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ», очікує збільшити обсяги експорту коксу у 2011 році. Зокрема, ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» – до 8,6 млн.дол. США (170% до рівня 2010 року), а ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» – до 51,6 млн.дол. США (194% до рівня
2010 року).

У 2012 році обсяг експорту прогнозується на рівні 1,0 млрд.дол. США, що становитиме 119,5% порівняно з очікуваними обсягами 2011 року, прогнозується незначне зростання обсягу імпорту товарів та послуг – до рівня 443,0 млн. дол. США, що становитиме 105,2% порівняно з очікуваним показником 2011 року переважно за рахунок імпорту металобрухту. Зовнішньоторговельний оборот зросте до 1453,2 млн.дол. США, зовнішньоторговельне сальдо – 567,2 млн.дол. США. Прогнозний коефіцієнт покриття експортом імпорту становитиме 2,3.

Серед головних чинників прогнозованого зростання зовнішньоторговельної активності протягом 2012 року слід зазначити прогнозоване пожвавлення економічної активності на світових ринках готової продукції, зокрема, сировинного спрямування, чорної металургії та виробів з металу, хімічної та коксохімічної продукції, машин, устаткування та механізмів.

Основні показники соціально-економічного та культурного розвитку міста Дніпродзержинськ у 2012 році наведено у додатках 1–3 до Програми.


Секретар міської ради О.В.Рукавішнікова


Додаток 1

до Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста

на 2012 рік


^ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА 2012 рік

міста ДніпродзержинськаПоказники

Один. виміру

2011*

2012 прогноз

Розвиток основних галузей економіки


Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах – всього

млн. грн

27101,6

28446,3

Індекс загального росту обсягів виробництва промислової продукції

%

-

-
^

Інноваційна діяльністьУпроваджено нових технологічних процесів

одиниць

19

21

у % до попереднього року

%

86,4

110,5

з них маловідходних, ресурсозберігаючих

одиниць

3

3

у % до попереднього року

%

100

100

Освоєно нових видів продукції,

наймен.

81

68
^

з них нових видів техніки


наймен.

-

-

у % до попереднього року

%

92,0

83,9

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність


Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах

млн. грн

550,0

650,0

у порівнянних цінах у % до попереднього року

%

217,8

118,2

Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому підсумку – всього

млн. дол. США

95,6

100,4

у % до попереднього року

%

107,8

105
^

Обсяг зовнішньоторговельного обороту


млн. дол. США

1266,4

1453,2

у % до попереднього року

%

170,1

114,8
^

Обсяг експорту


млн. дол. США

845,3

1010,2

у % до попереднього року

%

171,2

119,5
^

Обсяг імпорту


млн. дол. США

421,1

443,0

у % до попереднього року

%

168,0

105,2

Сальдо

млн. дол. США

424,2

567,2

Введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за рахунок усіх джерел фінансування:


загальна площа житла

тис. м2

3,0

6,0

у % до попереднього року

%

41,2

150

Показники рівня життя


Фонд оплати праці працівників, зайнятих економічною діяльністю


млн. грн

2266,7

2733,0

у % до попереднього року

%

121,1

120,6

Середньомісячна заробітна плата працівників в цілому по економіці


грн

2850,0

3450,0

у % до попереднього року

%

121,2

120,1

Населення та ринок праці


Середньорічна чисельність наявного населення

тис. ос.

249,6

248,8

у % до попереднього року

%

100

99,7

Кількість створених нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності – всього


тис. місць

3,3

4,1

Чисельність населення, яке перебуває на обліку в службі зайнятості (протягом року)


тис. ос.

10,0

10,0

у % до попереднього року

%

100

100

з нього: працевлаштовано

тис. ос.

4,0

4,0

у % до попереднього року

%

114,3

100,0

Число безробітних (на кінець року)

тис. ос.

1,6

1,0

у % до попереднього року

%

61,5

62,5

Рівень безробіття

%

1,26

0,95

Розвиток малого підприємництва


Кількість малих підприємств

один.

1647

1653

у % до попереднього року

%

100,1

100,2

Чисельність працюючих в малих підприємствах

тис. ос.

7,7

7,8

Чисельність підприємців - фізичних осіб

тис. ос.

15,1

15,2

Питома вага продукції, виробленої малими підприємствами


%

11,4

11,5
залишити коментар
Сторінка1/2
Дата конвертації24.10.2013
Розмір0.85 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх