Завдання з дисципліни «Цивільна оборона» на період карантину (10-12 тиждень) для студентів хнту icon

Завдання з дисципліни «Цивільна оборона» на період карантину (10-12 тиждень) для студентів хнту


Схожі
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів статус...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни...
Робоча програма...
Робоча програма з дисципліни: Введення в спеціальність статус дисципліни: вибіркова для...
Робоча програма з дисципліни: Логіка статус дисципліни: нормативна для студентів: ІІ курсу...
Робоча програма...
Робоча програма...
Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни...
Реферат на тему...
Робоча програма...
Робоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «прикладне...Загрузка...
скачать
Завдання з дисципліни «Цивільна оборона» на період карантину (10-12 тиждень) для студентів ХНТУ


10 тиждень (02.11.09 -08.11.09)_

5МОп – Опанувати :

 • Матеріал лекції «Основи стійкості роботи промислових об’єктів» (Суть поняття «стійкість роботи» ОГД. Чинники, які впливають на стійкість роботи ОГД у НС. Вимоги, які забезпечують стійкість функціонування ОГД у НС.)

Література –[1] с.51, 59, 202; [2] 121. [4]; [23] с.208; [26] с. 146; [27] с.371,[31] с.266-275, [32] с.329-335, [33] с.426-431.


5ТК, 5ТВ, 5СУ-2, 5СУ-3, 5СТ-1 – Опанувати

Практика «Оцінка інженерної і пожежної обстановки»(Основні поняття й визначення. Використання комп’ютерної техніки для оцінки обстановки)

[2] 39; 46; 50; 53. [3] 3-10; [7] с.143, 207, 230; [8] с. 44, 83, 90, 100; [18] с. 15; [23] с. 197; [25] с. 158, 162, 164.[33] с.87-203.


5,С-!, 5С-2, 5См, 5ФБЕм – Опанувати:

Матеріал лекції «Роль і місце ЦО у державній системі безпеки і захисту населення, організаційна структура і сили ЦО України» (Основні положення міжнародного права з питань захисту людей. Завдання і діяльність ЦО згідно з Женевською. Конвекцією та Додатковими протоколами. Закон і положення про ЦО України. Роль і місце і завдання ЦО в структурі заходів по забезпеченню життєдіяльності держави. Утворення загальної системи захисту населення від НС. Постійні комісії з НС при виконавчих органах влади, їхня мета і завдання. Організаційна структура ЦО на ОГД. Сили і засоби ЦО. Формування ЦО і порядок їхнього створення. Організація , оснащення і призначення формувань. Територіальні і об’єктн формування, формування загального призначення і служб, спеціальні і спеціалізовані формування. )

Література –[31] 8-52; [23] 7-41; [32] 8-36


11 тиждень (09.11.09 -15.11.09)_


5М, 5ХПМ, 5ХПМм, 5СТ-2, 5СТм, 5НД, - Опанувати:

 • Матеріал лекції Матеріал лекції «Основи стійкості роботи промислових об’єктів» (Суть поняття «стійкість роботи» ОГД. Чинники, які впливають на стійкість роботи ОГД у НС. Вимоги, які забезпечують стійкість функціонування ОГД у НС.)

Література –1] с.51, 59, 202; [2] 121. [4]; [23] с.208; [26] с. 146; [27] с.371,[31] с.266-275, [32] с.329-335, [33] с.426-431

5МОп – Опанувати :

 • Матеріал лекції «Шляхи і способи підвищення стійкості роботи промислових об’єктів » (Шляхи і способи підвищення стійкості роботи промислових об’єктів. Захист виробничого персоналу й оцінка інженерного захисту робітників та службовців. Підготовка систем електро-, водо- і газопостачання, яка забезпечує стійкість у роботі. Заходи щодо зниження запасів отруйних і пожежонебезпечних речовин. Основні заходи щодо підвищення стійкості роботи, які здійснюються на ОГД завчасно, за сигналами оповіщення та при раптовому винекненні НС. Організація і проведення досліджень з оцінки стійкості ОГД в НС)

 • Література [1] с.51, 59, 202; [2] 121. [4]; [23] с.208; [26] с. 146; [27] с.371,[31] с.266-275, [32] с.329-335, [33] с.426-431

5ХО Опанувати:

Матеріал лекції «Роль і місце ЦО у державній системі безпеки і захисту населення, організаційна структура і сили ЦО України» (Основні положення міжнародного права з питань захисту людей. Завдання і діяльність ЦО згідно з Женевською. Конвекцією та Додатковими протоколами. Закон і положення про ЦО України. Роль і місце і завдання ЦО в структурі заходів по забезпеченню життєдіяльності держави. Утворення загальної системи захисту населення від НС. Постійні комісії з НС при виконавчих органах влади, їхня мета і завдання. Організаційна структура ЦО на ОГД. Сили і засоби ЦО. Формування ЦО і порядок їхнього створення. Організація , оснащення і призначення формувань. Територіальні і об’єктн формування, формування загального призначення і служб, спеціальні і спеціалізовані формування. )

Література ––[31] 8-52; [23] 7-41; [32] 8-36

5,С-!, 5С-2, 5См, 5ФБЕм – Опанувати:

Матеріал лекції «Загальна характеристика можливих наслідків НС в Україні» (Причини виникнення і класифікація НС. Виробничі аврії та катастрофи, стихійні лиха. Основні поняття і визначення. Коротка характеристика стихійних лих. Аварій і катастроф. Які можливі на території держави (краю, області, міста) , де знаходиться ВУЗ. Характер впливу руйнівних факторів на людину й навколишнє середовище)

Література ––[31] 68-176; [23] 52-97; [32] 40-82


12 тиждень (16.11.09 - 22.11.09)_

5МОп Опанувати:

Матеріал лекції «Основи заходів ЦО з організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт». (Мета, змістовність та умови, в яких будуть здійснюватися рятувальні та інші невідкладні роботи. Сили і засоби, які залучаються до їхнього проведення, необхідні умови для успішного проведення рятувальних робіт в осередках ураження. Організація і проведення рятувальних робіт в осередках ураження: особливості організації і проведення рятувальних робіт в осередках комбінованого ураження. Проведення рятувальних робіт при ліквідації аваріц на АЕС, ув зонах радіоактивного зараження та осередках хімічного ураження. Ліквідація наслідків аварій на об’єктах з СДОР. Особливості аварійних робіт в районах стихійного лиха. Боротьба з пожежами. Розробка та реалізація заходів при ліквідації наслідків НС.)

Література ––[31] 350-370; [23] 231-245; [32] 311-321

5ТК, 5ТВ, 5СУ-2, 5СУ-3, 5СТ-1 – Опанувати

 • Матеріал лекції «Основи стійкості роботи промислових об’єктів» (Суть поняття «стійкість роботи» ОГД. Чинники, які впливають на стійкість роботи ОГД у НС. Вимоги, які забезпечують стійкість функціонування ОГД у НС.)

Література –1] с.51, 59, 202; [2] 121. [4]; [23] с.208; [26] с. 146; [27] с.371,[31] с.266-275, [32] с.329-335, [33] с.426-431

5ХО Опанувати

Матеріал лекції «Загальна характеристика можливих наслідків НС в Україні» (Причини виникнення і класифікація НС. Виробничі аврії та катастрофи, стихійні лиха. Основні поняття і визначення. Коротка характеристика стихійних лих. Аварій і катастроф. Які можливі на території держави (краю, області, міста) , де знаходиться ВУЗ. Характер впливу руйнівних факторів на людину й навколишнє середовище)

Література ––[31] 68-176; [23] 52-97; [32] 40-82

5,С-!, 5С-2, 5См, 5ФБЕм – Опанувати:

Практика «Методика оцінки радіаційної і хімічної обстановки»

^ Оцінка радіаційної обстановки:

(Розв’язання задач: №1 «Визначення можливих доз опромінення за час знаходження в зонах радіоактивного зараження», №2 «Визначення можливих доз опромінення при перетинані зон зараження»; №3 «Визначення допустимого часу знаходження у зонах зараження при заданої дозі опромінення»; №4 «Визначення допустимого часу початку входу у зону зараження при заданій дозі опромінення»; №5 «Визначення допустимого часу входу у зону зараження для її перетинання по допустимій дозі опромінення»; №6: «Визначення потрібної кількості змін для виконання робіт у зоні зараження». №7 «Визначення можливих втрат при діях на зараженій території»)

^ Оцінка хімічної обстановки:

Розв’язання задач: №8 «!Взначення площі зони хімічного забруднення»; №9 «Визначення глибини розповсюдження зараженого повітря»; №10 «Визначення стійкості ОР на місцевості та техніці»; №12 «Визначення можливих втрат у вогнищі хімічного забруднення».

Література ––[1] 139-151-176; 161-169

^ Література, програмне забезпечення, ТЗН:


 1. Демиденко Г.П. и др. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения. Киев Выща школа 1989г.

 2. Атаманюк В.Г. Гражданская оборона. Москва 1986г.

 3. Зубко Б.И., Глухов Г.Н. Методические указания Разработка мероприятий по защите рабочих и служащих объекта от радиоактивного заражения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Херсон 2000г

 4. Глухов Г.Н. Методические указания к выполнению курсовой работы «Оценка инженерной защиты рабочих и служащих в чрезвычайных ситуациях» Херсон 2000г.

 5. Гоголев М.И. и др. «Подготовка невоенизированных формирований и учреждений медицинской службы гражданской обороны». М.: 1977г. –88с.

 6. Гражданская оборона. Учебное пособие / Под ред. А.Т.Алтунина. –М.: Воениздат, 1982, -192с.

 7. Организация и методика подготовки рабочих, служащих и колхозников по гражданской обороне. Сердюков И.П. и др. –К.: Выща школа. Головное издательство, 1986. –264с.

 8. Егоров П.Т. и др. Гражданская оборона. Изд. 2-ое. Учебник, М.: Высшая школа. 1970. –544с.

 9. Методика специальной подготовки «тактико-специальных учений с невоенизированными формированиями гражданской обороны» –2-ое изд. перераб. и допол. –М.: Воениздат, 1985. –272с.

 10. Каммер Ю.Ю. и др.. Защитные сооружения гражданской обороны. Устройство и эксплуатация..: Учебное пособие. М.: Энергоатомиздат, 1985. –232с.

 11. Каммер Ю.Ю. и др.. Аварийные работы в очагах поражения. : Учебное пособие / Под ред. Б.П.Иванова. – 2-ое изд. перераб. и доп. –М.: Энергоатомиздат, 1990. –288с.

 12. Гражданская оборона: Учебное пособие. / Под ред. Н.П.Оловьяникова. –2-ое изд. перер. –М.: Высшая школа. 1979. –176с.

 13. Гайдамак В.А. Ликвидация последствий радиоактивного заражения. / Под ред. М.Т.Максимова. –М.: Энергоиздат. 1981. –120с.

 14. Руденко А.П. и др. Учебно-методическое пособие для проведения занятий по гражданской обороне с населением. не занятым в сферах производства и обслуживания. –М.: Энергоатомиздат. 1988. –192с.

 15. Имангулов Р.Г. Медицинская служба и защита от оружия массового поражения в подразделениях. М.: Воениздат. 1988. –159с.

 16. Вооружение и техника. Справочник / А.В.Громов и др. Воениздат. 1982. –159с.

 17. Это должен знать и уметь каждый. Памятка для населения. –6-ое издание. –М.: Воениздат. 1984. –64с.

 18. Медведев В.А. меры защиты в зонах радиоактивного заражения. ДОСААФ. М.: 1964. –30с.

 19. Марков С.Ф. Гражданская оборона – всенародное дело. ДОСААФ М.: -1964. –32с.

 20. Майоренко Н.Д. Гидроизоляция убежищ гражданской обороны. М.: Стройиздат, 1977. –63с.

 21. Цивилёв М.П. Инженерные работы в очаге ядерного поражения. Воениздат, 1968. –160с.

 22. Науково – практичні проблеми моделювання та прогнозування надзвичайних ситуацій.: Збірник наукових статей. Випуск 2. –К.: МНС Україна, КНУБА; 1999, -230с.

 23. Депутат О.П. та інш. Цивільна оборона. Навч. посібник. –Львів, Афіша, 2000. –336с.

 24. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів, 1997, -275с.

 25. Джигирей В.С. та інш. Безпека життєдіяльності. – Львів, Афіша 2000. 254с.

 26. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини. Львів, київ 1999. –186с.

 27. Безопасность жизнедеятельности. Под ред. Белова С.В. М.: Высшая школа, 1999. –448с.

 28. Міценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. Кіровоград, 1998. –292с.

 29. Закон України “Про Цивільну оборону України” ВРУ №2974 –Х11, К.: 1993.

 30. Белозёров Я.Е. и др. Внимание! Радиоактивное заражение! М.: 1982.

 31. Міценко І.М, Мезенцева О.М. Цивільна оборона. Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. –404 с.

 32. Шоботов В.М. Цивільна оборона. Навчальний посібник. Київ: “Центр навчальної літератури”, 2004. –439 с.

 33. Стеблюк М.І. Цивільна оборона: Підручник. 3-тє вид. К: Знання, 2004. –490 с.


Після закінчення строку дії карантину представити викладачу скорочений конспект по опрацюванню заданих матеріалів.


Зав. Циклом ЦО

Доцент Глухов Г.М.

02.11.2009
Скачати 68.19 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації24.10.2013
Розмір68.19 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх