Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку icon

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку


Схожі
Протокол засідання Громадської Ради при Державній (Національній) комісії з цінних паперів та...
Перелік бланків цінних паперів, документів суворої звітності...
Проект програми розвитку фондового ринку України на 2012 2014 роки...
Міністерство освіти І науки України...
Роботи
Розділ теоретико-методологічні основи стратегічного розвитку продовольчого ринку...
Вища атестаційна комісія україни...
Українська національна державність та її збройний захист (лютий 1917-1920 роки) Боротьба за...
Новини
Реферат на тему Національна фінансово-кредитна система План...
План вступ Чому виробники звертаються за послугами до торгових посередників...
Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8
скачать

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ


13.03.2012

м. Київ

N 394Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 квітня 2012 р. за N 635/20948

Про затвердження Порядку погодження набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління


Відповідно до пункту 373 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 1, 9 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Законів України "Про господарські товариства", "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок погодження набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління (додається).

2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (О. Науменко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.

 

^ Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова
Антимонопольного комітету України

В. П. Цушко

^ Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко  


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
13.03.2012 N 394

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 квітня 2012 р. за N 635/20948


Порядок погодження набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління

^

I. Загальні положення


1. Цей Порядок розроблений відповідно до пункту 373 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 1, 9 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Законів України "Про господарські товариства", "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

2. Цей Порядок встановлює процедуру та умови отримання погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (крім банку) або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах управління професійного учасника фондового ринку (крім банку), вимоги до ділової репутації та фінансового стану таких осіб, порядок подання та вимоги до розкриття інформації щодо структури власності (для юридичної особи).

3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

власник істотної участі - юридична особа (у тому числі іноземна юридична особа) чи фізична особа (у тому числі іноземець), які отримали відповідне погодження Комісії та набули істотну участь у професійному учаснику фондового ринку;

заявник - юридична особа, фізична особа, група осіб або уповноважений представник цих осіб, який має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку та подає заяву з відповідними документами для отримання письмового погодження Комісії;

істотна участь - пряме та опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних акцій (часток) юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;

контроль - можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином;

опосередковане володіння участю - володіння в професійному учаснику фондового ринку, яке настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами: має пряме володіння участю в статутному (складеному) капіталі власника істотної участі (юридичної особи) у такому розмірі, який забезпечує володіння через цю особу 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу професійного учасника фондового ринку та/або набуває права голосу 10 і більше відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника фондового ринку за дорученням власника (власників) професійного учасника (крім випадку, коли за дорученням право голосу 10 і більше відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника фондового ринку надається довірителем особі, яка перебуває у трудових відносинах з довірителем, або коли в довіреності визначено перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати) та/або отримує на підставі договору про управління цінними паперами значний пакет акцій в управління та/або набуває незалежну від формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність професійного учасника;

пряме володіння участю - володіння самостійне або спільне (декількох осіб) 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу професійного учасника фондового ринку на праві власності;

спільне з іншими особами володіння участю - володіння групою осіб, пов'язаних відносинами контролю, істотною участю у професійному учаснику фондового ринку.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються в значеннях, визначених законодавством України у сфері регулювання ринків фінансових послуг.

4. Заявник, який має намір набути істотну участь у професійному учаснику фондового ринку або збільшити її таким чином, що цей заявник самостійно чи спільно з іншими особами буде прямо або опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах професійного учасника фондового ринку (далі - набуття або збільшення істотної участі), повинен не менше ніж за місяць до набуття істотної участі або її збільшення надати заяву та відповідні документи на отримання письмового погодження Комісії.

У разі якщо заявник має намір згідно з вимогами цього Порядку вперше набути істотну участь у статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку, то він повинен отримати погодження Комісії незалежно від розміру істотної участі, який передбачається набути.

5. Якщо власник істотної участі, що складає 10, 25 або 50 відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника фондового ринку, має намір додатково набути акції (частки) цього учасника таким чином, що це набуття призведе до збільшення його істотної участі, але при цьому не буде складати відповідно більше ніж 25, 50, 75 відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника, то погодження Комісії на таке збільшення розмірів істотної участі між вказаними значеннями не потрібно.

У разі якщо будь-яка особа має погодження Комісії на володіння істотною участю у розмірі 75 відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника фондового ринку, то для подальшого збільшення його істотної участі письмове погодження Комісії не потрібне.

6. Розмір істотної участі заявника у професійному учаснику фондового ринку при одночасному прямому та опосередкованому самостійному або спільному володінні акціями (частками) у статутному (складеному) капіталі професійного учасника визначається шляхом складання розмірів прямої та опосередкованої участі.

Розмір істотної участі заявника в статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку, який має самостійне або спільне з іншими особами опосередковане володіння, розраховується шляхом множення розміру його прямого володіння в статутному (складеному) капіталі власника істотної участі на розмір прямого володіння цього власника істотної участі в статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку та ділення цього добутку на 100.

Розмір істотної участі заявника в статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку, який має самостійне або спільно з іншими особами опосередковане володіння через двох або більше власників істотної участі, розраховується шляхом складання розмірів всіх часток такого опосередкованого володіння через цих осіб.

Розмір загальної кількості голосів заявника, який за договором про управління цінними паперами та/або за дорученням акціонера (учасника) професійного учасника фондового ринку набуває права голосу на загальних зборах учасників професійного учасника фондового ринку, розраховується з урахуванням його власної прямої участі шляхом додавання кількості голосів, що йому належать, та кількості голосів, які він отримує.

7. У разі коли в юридичній особі, яка має намір набути або збільшити пряме володіння істотною участю у професійному учаснику фондового ринку, є особи, що мають через цю юридичну особу опосередковане володіння участю у професійному учаснику фондового ринку (10 і більше відсотків), то такі особи повинні одночасно подати заяву та відповідний пакет документів для отримання погодження Комісії.

8. Якщо особа набуває істотної участі у професійному учаснику фондового ринку чи збільшує її до рівня, передбаченого пунктом 3 цього розділу, без отримання погодження Комісії (крім випадків, визначених у пункті 4 цього розділу), така особа не має права прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцій (часток) та брати участь будь-яким чином в управлінні справами професійного учасника фондового ринку до отримання такого погодження.

9. Власник істотної участі, який зменшив цю участь таким чином, що його частка у статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку становить менше ніж 10, або 25, або 50, або 75 відсотків, повинен повідомити Комісію про таке зменшення (із зазначенням цього розміру) протягом п'яти робочих днів з фактичної дати зменшення істотної участі.

10. Вимоги, установлені цим Порядком, повинні виконуватись юридичними та фізичними особами протягом усього строку володіння істотною участю у професійному учаснику фондового ринку.
залишити коментар
Сторінка1/8
Дата конвертації24.10.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх