Державний стандарт професійно-технічної освіти icon

Державний стандарт професійно-технічної освіти


Схожі
Державний стандарт професійно...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Державний стандарт...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти...
Методичні рекомендації щодо розробки державних стандартів професійно-технічної освіти України...
Міністерство освіти україни...
Міністерство освіти І науки україни навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в...
Л. А. Руденко // Теоретико-методичні засади викладання предметів гуманітарного циклу в...
Дптнз «Чернігівський центр професійно-технічної освіти»...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Міністерство соціальної політики України


Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 8311. 00.63.10 – 2011

(позначення стандарту)


Професія : Машиніст електровоза


Код: 8311


Кваліфікація: 3, 4, 5 розряди


Видання офіційне

Київ

2011

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


^ Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

від 20.12.2011 р. № 1476

Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 8311. 00.63.10 – 2011

(позначення стандарту)


Професія : Машиніст електровоза

Код: 8311

Кваліфікація: 3, 4, 5 розряди


Видання офіційне

Київ

2011
^ АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Державного стандарту професійно-технічної освіти


Професія : 8311 Машиніст електровоза


Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України
ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту

професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України


___________________ В.В. Супрун

"___"_______________2011 р.
ПОГОДЖЕНО

Директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

___________________ О.А. Удод

"___"_______________2011 р.
ПОГОДЖЕНО

Заступник директора, начальник відділення змісту професійно – технічної освіти інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

________________Н.О. Ковтуненко

"___"_______________ 2011 р.ПОГОДЖЕНО

Директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області


__________________О.В. Козубенко

"___"___________________20 ___р.

ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації


__________________Н.І.Кришталь

"___"__________________20 ___ р.

Авторський колектив:


Викрижинський Микола Прокофійович - заступник директора з навчально-виробничої роботи Свердловського професійного гірничого ліцею

^ Гладкіх Георгій Дмитрович — завідувач кабінетом професійної підготовки навчально-методичного центру професійно – технічної освіти у Луганській області


^ Чіков Олексій Іванович – машиніст електровоза 5 розряду, ділянки ВШТ-1 шахти ОП “Довжанська-Капітальна” (м. Свердловськ, Луганської обл.)

Кладова Олена Василівна – заступник начальника відділу організації професійного навчання обласного центру зайнятості

^ Ковальова Галина Сергіївна – заступник директора з навчальної роботи Центру підготовки робітничих кадрів у ДП “Свердловантрацит”


Науковий консультант:

Штанько Леонід Андрійович - кандидат технічних наук, декан гірничого факультету Української інженерно–педагогічної академії (м. Стаханов, Луганської області)


Рецензенти:

Романенко Віктор Павлович – кандидат технічних наук, гірничий факультет Української інженерно-педагогічної академії (м. Стаханов, Луганської області)

^ Керусов Володимир Олександрович – директор Свердловського міськрайцентру зайнятості

Холоїмов Валерій Іванович — головний механік шахти “Довжанська-Капітальна” ДП “Свердловантрацит” (м. Свердловськ, Луганської області)


Літературний редактор:

Чурсінова Наталія Вікторівна – викладач української мови та літератури Свердловського професійного гірничого ліцею


Технічний редактор:

Курнакова Ірина Анатоліївна — викладач спецдисциплін Свердловського професійного гірничого ліцею


Керівники проекту:

Козубенко Олена Василівна - директор навчально – методичного центру профтехосвіти у Луганській області


Шнюкова Ірина Вадимівна - завідувач сектором з розробки, апробації та впровадження державних стандартів ПТО з професій будівництва, транспорту та зв’язку науково - методичного відділу змісту та якості професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії

“Машиніст електровоза”, замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

03035, м. Києва, вул.Урицького, 36.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Телефон: (044)248-91-13.

Заступник директора, начальник відділення змісту професійно-технічної освіти Ковтуненко Ніна Олексіївна

* Примітка. Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

^ Загальні положення


Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії „ Машиніст електровоза” 3, 4, 5 розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002р. № 1135 та ст.32 Закону України „Про професійно-технічну освіту” (103/98-ВР) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно- технічного навчального закладу;

типовий навчальний план;

типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання, передбачених типовим навчальним планом;

критерії кваліфікаційної атестації випускників;

перелік основних обов’язкових засобів навчання;

список рекомендованої літератури.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання на 3 розряд – 684 години, на 4 розряд – 375 годин, на 5 розряд – 363 години.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок вилучення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці („Техніка пошуку роботи”, „Ділова етика і культура спілкування” та ін.).

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики професії «Машиніст електровоза» (Випуск 5 «Добувна промисловість», Частина 1, Розділ «Вугільна промисловість» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 січня 2000р. № 62), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені п.п.7, 8, 9 «Загальних положень» Випуску 1 «Професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно з діючою нормативною базою.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

Після завершення навчання кожний учень, слухач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні, слухачі допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” відповідного розряду можливе за умови отримання учнем, слухачем не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство соціальної політики України


Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 8311. 00.63.10 – 2011

(позначення стандарту)


Професія : Машиніст електровоза

Код: 8311

Кваліфікація: 3 розряд


Видання офіційне

Київ

2011

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку

кваліфікованих робітників)


1. Професія: 8311 Машиніст електровоза

2. Кваліфікація - 3 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги


Повинен знати: будову, технічні характеристики електровозів, гіровозів вагою до 10 тон та дизелевозів незалежно від зчіпної ваги; графік руху поїздів та правила руху ешелонів з вантажами й людьми; профіль колії, її стан та колійні знаки на обслуговуваній дільниці; тягові характеристики електровозів, гіровозів вагою до 10 тон та дизелевозів незалежно від зчіпної ваги за різних умов роботи; схеми колій, комунікації та живлення енергією; системи гальмових пристроїв; будову стрілкових переводів; правила зчеплення і розчеплення вагонів; способи й пристрої, застосовувані для підіймання електровозів та вагонів, що зійшли з рейок, будову акумуляторних батарей, правила зарядження й догляду за ними; обладнання зарядних камер; правила заземлення та підвішування контактної мережі; встановлену сигналізацію, призначення сигналів і засобів сигналізації, централізації та блокування; способи перетворення струму; живлення контактної мережі; улаштування перегородок, заземлення рейкових колій; схему диспетчерської служби; розташування та найменування підземних гірничих виробок; порядок приймання й опробування обслуговуваних машин; системи змащування та застосовувані мастильні матеріали; основи електротехніки й слюсарної справи; порядок проведення ремонту.

^ Повинен уміти: керувати електровозами, гіровозами вагою до 10 тон та дизелевозами незалежно від зчіпної ваги, під час відкочування навантажених та порожніх ешелонів. Регулювати швидкість руху залежно від профілю колій та ваги поїзда. Формувати ешелони та виконувати маневрові роботи на вантажних і обмінних пунктах та естакадах. Розставляти вагони на місцях вантаження та розвантаження. Вивозити вантажі, завозити порожні вагони. Доставляти людей до місця роботи і назад. Зчіплювати й розчіплювати вагони. Здійснювати підняття й ставлення електровозів та вагонеток, що зійшли з рейок. Здійснювати дистанційне керування електровозами під час вантаження гірничої маси з люків дозаторів та під час розвантажування на перекидачі. Переводити стрілки в дорозі. Керувати вентиляційними дверима, штовхачами, лебідками та іншими механізмами вантажних, розвантажувальних пунктів. Очищати, заряджати акумуляторні батареї, доливати електроліт. Екіпірувати електровози й заправляти пісочниці. Укріпляти акумуляторні ящики та брати участь у заміні акумуляторних батарей. Заряджати гіровоз від енергосистеми. Здійснювати механізоване білення гірничих виробок. Спостерігати за показаннями засобів вимірювань. Оглядати та опробовувати механізми керування й ходові частини. Усувати неполадки в роботі. Робити ремонт.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е) знати основи інформаційних технологій;

ж) робітники, робота яких пов’язана з обслуговуванням підйомно – транспортного устаткування, або зайняті на інших роботах, для яких чинними правилами та інструкціями встановлено особливі вимоги виконання, у тому числі безпечного ведення робіт, запобігання аварійності, виробничого травматизму та професійним захворюванням, повинні знати й додержуватися нормативних актів про охорону праці, виробничих (експлуатаційних) інструкцій, технологічних регламентів, а також мати відповідний документ, що засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку до виконання цих робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці;

з) робітники, безпосередньо зайняті керуванням і обслуговуванням машин та устаткування, повинні мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Добувна промисловість. Добування, збагачення та агломерація кам’яного вугілля.

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: при виході на передвипускну виробничу практику – не менше 18 років.

7.2. Стать : чоловіча.

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план


Професія: 8311 Машиніст електровоза

Кваліфікація – 3 розряд

Загальний фонд навчального часу– 696годин

№ з/п

Навчальні предмети
^

Кількість годин


Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Загальнопрофесійна підготовка

74

8

1.1.

Основи правових знань

17

-

1.2.

Основи галузевої економіки і підприємництва

17

-

1.3.

Інформаційні технології

17

8

1.4

Правила дорожнього руху

8
1.5.

Резерв часу

15

-

2.

Професійно-теоретична підготовка

166

3

2.1.

Електроматеріалознавство

17

3

2.2.

Читання креслень

17

-

2.3.

Устрій та експлуатація шахтних локомотивів

68

-

2.4.

Основи гірничої справи

17

-

2.5.

Охорона праці

30

-

2.6.

Гірнича електротехніка

17

-

3.

Професійно-практична підготовка

438

-

3.1.

Виробниче навчання

312

-

3.2.

Виробнича практика

126

-

4.

Консультації

12

-

5.

Державна кваліфікаційнаатестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

6

-

6.

^ Загальний обсяг навчального часу (без пункту 4)

684

11

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Машиніст електровоза»

1. Кабінети:

 • Устрою та експлуатаціъ шахтних локомотивів

 • Охорони праці, правил дорожнього руху

 • Основ гірничої справи

 • Електроматеріалознавства, читання креслень

 • Гірничої електротехніки, інформаційних технологій

 • Основ галузевої економіки і підприємництва, основ правових знань

2. Майстерні:

 • Електровозний тренажер

 • Електровозний гараж

 • Слюсарна

 • Електромонтажна

 • Електропускової апаратури

3. Полігони:

 • Електровозний полігон


Примітка:

для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

-предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються за згодою підприємств - замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

^ ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ”

з/п

Тема

Кількість годин

Всього


3 них на лабораторно-практичні роботи

1.

Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави.

1
2.
^

Конституційні основи України.


5
3.

Цивільне право і відносини, що ним регулюються.

2
4.

Господарство і право.

1
5.

Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів.

1
6.

Праця, закон і ми.

2
7.

Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність.

2
8.

Злочин і покарання.

2
9.

Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України.

1^ Всього годин:

17

Тема 1. Право - соціальна цінність, складова частина загально-людської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право у житті кожного з нас. Право – цінність, одна із засад державного і суспільного життя. Принципи права - його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Той, хто порушує юридичні закони, порушує і закони совісті. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.
^

Тема 2. Конституційні основи України


Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада - представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Президент України - глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі органів виконавчої влади.

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.
^

Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються


Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин.
^

Тема 4. Господарство і право


Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об'єднань.
^

Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів


Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються для розв'язання господарських спорів.

^ Тема 6. Праця, закон і ми

Трудовий договір. Право громадян України на працю.

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.

^ Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні відносин у сфері державного управління.
^
Тема 8. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку.

^ Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України

Екологічне право та його роль у регулюванні системи "природа-людина-суспільство". Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

Типова навчальна програма з предмета

^ "ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА"
з/п

Тема

Кількість годин

Всього

3 них на лабораторно-практичні роботи

1.

Підприємство в сучасній системі господарювання

3

-

2.

Ресурсне забезпечення підприємств добувної промисловості

3

-

3.

Технічна база підприємств добувної промисловості, організація і планування виробництва на підприємствах добувної промисловості

5

-

4.

Результати та ефективність виробництва на підприємствах добувної промисловості

4

-

5.

Антикризова система господарювання на підприємствах добувної промисловості

2

-

Всього:

17

-

^ Тема 1. Підприємство в сучасній системі господарювання

Поняття, цілі та напрямки діяльності. Правові основи функціонування, класифікація та структура підприємства. Об'єднання підприємств.

Договірні та партнерські зв'язки підприємств. Управління підприємством; сутність, функції, методи. Структура управління підприємствами та вищі органи державного управління.

^ Тема 2. Ресурсне забезпечення підприємств добувної промисловості

Персонал: поняття, класифікація, структура. Визначення численності працівників.

^ Капітал та виробничі фонди: загальна характеристика капіталу та виробничого фонду. Оцінка, класифікація та структура основних фондів. Спрацювання та відтворення основних фондів. Ефективність використання. Структура, нормування та використання оборотних фондів підприємств добувної промисловості.

^ Нематеріальні ресурси та активи: поняття та види. Оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів.

Оборотні кошти: загальна характеристика, нормування та ефективність використання.

Інвестиційні ресурси: поняття, склад і структура інвестицій. Джерела фінансування виробничих інвестицій.

Формування і регулювання фінансових інвестицій та залучення іноземних інвестицій для розвитку суб'єктів господарювання.

Інвестиційні проекти підприємств.

^ Тема 3. Технічна база підприємств добувної промисловості, організація і планування виробництва на підприємствах добувної промисловості

Інноваційні процеси: загальна характеристика інноваційних процесів. Науково-технічний прогрес, його пріоритети та напрямки. Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень.

^ Техніко-технологічна база виробництва: загальна характеристика техніко-технологічної бази виробництва. Лізинг, як форма оновлення технічної бази виробництва.

^ Організація виробництва: структура, принципи, методи організації та організаційні типи виробництва. Суспільні форми організації виробництва.

Виробнича та соціальна інфраструктура: поняття, види та значення інфраструктури. Соціальна інфраструктура та соціальна діяльність підприємства. Відтворення та розвиток інфраструктури.

^ Регулювання, прогнозування та планування діяльності: державне регулювання діяльності суб'єктів господарювання. Прогнозування розвитку підприємств. Методологічні основи планування. Бізнес-планування, тактичне й оперативне планування.

^ Тема 4. Результати та ефективність виробництва на підприємствах добувної промисловості

Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції: загальна характеристика продукції (послуг). Маркетингова діяльність і формування програми випуску продукції (надання послуг). Матеріально-технічне забезпечення виробництва: форми і системи. Суть, показники та методи оцінювання якості продукції. Конкурентоспроможність продукції (послуг). Стандартизація та сертифікація продукції. Державний нагляд, контроль за якістю.

^ Продуктивність, мотивація та оплата праці: сутність, методи, визначення та чинники зростання продуктивності праці персоналу. Мотивація трудової діяльності. Сучасна політика оплати праці: форми та системи її оплати, доплати, надбавки до заробітної плати. Організація преміювання. Участь працівників у прибутках підприємства.

^ Витрати і ціни на продукцію: загальна характеристика витрат на виробництво продукції (надання послуг). Сукупні витрати на собівартість продукції (послуг), собівартість окремих виробів.

^ Ціни на продукцію (послуги): характеристика, види, методи встановлення та регулювання.

Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності: зміст і форма фінансової діяльності підприємства (організації). Формування і використання прибутку. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства (організації).

Сутнісна характеристика вимірювання та чинники зростання ефективності виробництва.

^ Тема 5. Антикризова система господарювання на підприємствах добувної промисловості

Економічна безпека підприємства (організації): змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства (організації). Основні напрями організації економічної безпеки за функціональними складовими. Служба безпеки фірми.

^ Реструктуризація та санація (фінансове оздоровлення) підприємств і організацій. Загальна характеристика процесу реструктуризації: необхідність, сутність і мета. Форми і види реструктуризації: порядок, конвенція та варіанти реструктуризації. Загальна характеристика санації (фінансового оздоровлення) суб'єктів господарювання.

^ Банкрутство та ліквідація підприємств організації: сутність, причини та ознаки банкрутства. Етапи та процедура порушення справи про банкрутство, основи визначення ймовірності банкрутства суб'єктів господарювання.

^ Ліквідація збанкрутілих підприємств (організацій): причина та процеси ліквідації. Наслідки ліквідації та форми реалізації майна банкрутів.

Типова навчальна програма з предмета
^

“ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ”з/п
Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Інформація та інформаційні технології

1

-

2.

Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології.

8

4

3.

Мережні системи та сервіси

8

4

Всього:

17

8


^ Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Поняття про інформацію та інформаційні технології.

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації. Розробка фірмового стилю.

Мультимедійні технології.

Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій. PowerPoint.

^ Тема 2. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології

Лабораторно-практичні роботи :

1. Програми для створення текстових документів Word, Publisher. Візуальний стиль оформлення та подання інформації.

2. Програми для створення графічних документів: Розробка фірмового стилю.

3. Створення презентацій. Тема: "Заклад, де я навчаюсь".

4. Створення презентацій. Тема: "Моя майбутня професія".

Тема 3. Мережні системи та сервіси

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і глобальні мережі.

Загальні відомості про Internet, електронну пошту та телеконференції.

Основні мережні сервіси. Браузери.

Лабораторно-практичні роботи:

1.Пошук інформації в мережі Internet (за напрямом професії).

2. Пошук статистичної інформації в мережі Internet (за напрямом професії).

3. Створення публікації "Інновації в професії".

4. Використання електронної пошти. Реєстрація на поштовому сервері.

Типова навчальна програма з предмета

^ "ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ”


№ з/п

Тема

Кількість годин

Всього


З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Загальні положення, терміни та визначення

1
2.

Обов’язки та права пішоходів і пасажирів

1
3.

Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин

1
4.

Регулювання дорожнього руху

1
5.

Рух транспорту й безпека пішоходів і пасажирів

1
6.

Особливі умови руху

1
7.

Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних пригод

1
8.

Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

1
Всього:

8


залишити коментар
Сторінка1/10
Дата конвертації24.10.2013
Розмір2.54 Mb.
ТипДержавний стандарт, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх