Навчально-методичний комплекс: Програма, Робоча навчальна програма та практикум з дисципліни для спеціалістів спеціальності 060100 \"Правознавство\" спеціалізації “Земельне І екологічне право\" icon

Навчально-методичний комплекс: Програма, Робоча навчальна програма та практикум з дисципліни для спеціалістів спеціальності 060100 "Правознавство" спеціалізації “Земельне І екологічне право"


Схожі
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча навчальна програма дисципліни (спецкурсу-спецпрактикуму) для магістрів спеціальності...
Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» Затверджено...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070602 “гідрологія І гідрохімія...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 080101 «Математика»...
Робоча навчальна програма дисципліни освітньо-професійної програми спеціальності „080000 Високі...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 “Право" освітньо-кваліфікаційний...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6
повернутися в початок
скачать
Тема № 4. Право громадян на екологічну безпеку (6 год.)

^ Лекція 1. Право громадян на екологічну безпеку (2 год.)

1. Поняття та особливості права громадян на екологічну безпеку.

2. Конституційні засади права громадян на екологічну безпеку.

3. Законодавче забезпечення права громадян на екологічну безпеку.

4. Нормативно-правове регулювання у механізмі забезпечення права громадян на екологічну безпеку.

5. Поняття, характеристика та види юридичних гарантій реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку.

6. Способи захисту права громадян на екологічну безпеку.


Практичне заняття № 1. Право громадян на екологічну безпеку (2 год.)

1. Поняття та особливості права громадян на екологічну безпеку.

2. Конституційні засади права громадян на екологічну безпеку.

3. Законодавче забезпечення права громадян на екологічну безпеку.

4. Поняття, характеристика та види юридичних гарантій реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку.


Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Право громадян на екологічну безпеку в системі екологічних прав громадян.

2. Види юридичних гарантій реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку.

3. Доюрисдикційні гарантії реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку.

4. Юрисдикційні гарантії реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку.

5. Способи захисту права громадян на екологічну безпеку.


Рекомендована література та нормативно-правові акти: 11-48; 1-20.


Тема № 5. Організаційно-правові форми забезпечення екологічної безпеки (8 год.)

Лекція 1. Організаційно-правові форми забезпечення екологічної безпеки (2 год.)

1. Поняття організаційно-правових форм забезпечення екологічної безпеки та їх класифікація.

2. Організаційно-правові форми забезпечення екологічної безпеки в системі регулювання екологічної безпеки.

3. Організаційно-правові структури у галузі забезпечення екологічної безпеки.

4. Функціонально-правове забезпечення екологічної безпеки. Поєднання державного і громадського управління у галузі екологічної безпеки.


Практичне заняття № 1. Організаційно-правові форми забезпечення екологічної безпеки (2 год.)


1. Поняття та класифікація організаційно-правових форм забезпечення екологічної безпеки.

2. Організаційно-правові форми забезпечення екологічної безпеки в системі регулювання екологічної безпеки.

3. Організаційно-правові структури у галузі забезпечення екологічної безпеки.

4. Функціонально-правове забезпечення екологічної безпеки. Поєднання державного і громадського управління у галузі екологічної безпеки.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Поняття та класифікація організаційно-правових форм забезпечення екологічної безпеки.

2. Гарантуюча роль організаційно-правових форм забезпечення екологічної безпеки.

3. Держава та її інституції як організаційно-правові гарантії забезпечення екологічної безпеки.

4. Функціонально-правове забезпечення екологічної безпеки. Поєднання державного і громадського управління у галузі екологічної безпеки.


Рекомендована література та нормативно-правові акти:1-20; 62, 68, 1-203.

Тема №6. Правові засади забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення господарської та іншої діяльності (12 год.)

Лекція 1. Правові засади забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення господарської та іншої діяльності (2 год.)

1. Загальне та особливе у правовому регулюванні забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення господарської та іншої діяльності.

2. Юридичні імперативи та пріоритети забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення господарської та іншої діяльності.

3. Особливості правовідносин у галузі екологічної безпеки, що складаються у процесі здійснення господарської та іншої діяльності.

4. Правові форми забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення господарської та іншої діяльності.


Лекція 2. Правові засади забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення господарської та іншої діяльності (2 год.)


1. Система зобов’язань осіб, які здійснюють екологічно небезпечні види діяльності та експлуатують екологічно небезпечні обєктів.

2. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення господарської та іншої діяльності.

3. Вдосконалення правових засад забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення господарської та іншої діяльності.

4. Правове забезпечення екологічної безпеки у зовнішньоекономічній діяльності.


Практичне заняття № 1. Правові засади забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення господарської та іншої діяльності (2 год.)

1. Загальне та особливе у правовому регулюванні забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення господарської та іншої діяльності.

3. Особливості правовідносин у галузі екологічної безпеки, що складаються у процесі здійснення господарської та іншої діяльності.

4. Правові форми забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення господарської та іншої діяльності.

5. Система зобов’язань осіб, які здійснюють екологічно небезпечні види діяльності та експлуатують екологічно небезпечні обєкти.


Завдання для самостійної роботи (6 год.)

1. Загальне та особливе у правовому регулюванні забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення господарської та іншої діяльності.

2. Юридичні імперативи та пріоритети забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення господарської та іншої діяльності.

3. Правові форми забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення господарської та іншої діяльності.

4. Система зобов’язань осіб, які здійснюють екологічно небезпечні види діяльності та експлуатують екологічно небезпечні обєкти.

5. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення господарської та іншої діяльності. Вдосконалення правових засад забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення господарської та іншої діяльності.

6. Правове забезпечення екологічної безпеки у зовнішньоекономічній діяльності.


Рекомендована література та нормативно-правові акти: 33-120; 17-42.


Тема №7. Правовий режим екологічно небезпечних територій та об’єктів (5 год.)

Лекція 1. Правовий режим екологічно небезпечних територій та об’єктів (1 год.)

1. Поняття та види правового режиму екологічно небезпечних територій та об’єктів.

2. Особливості правових режимів екологічно небезпечних територій та об’єктів у залежності від ступеня екологічного ризику.

3. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій.

4. Проблеми встановлення правового режиму екологічно небезпечних територій та об’єктів.


Практичне заняття № 1. Правовий режим екологічно небезпечних територій та об’єктів (2 год.)

1. Поняття та види правового режиму екологічно небезпечних територій та об’єктів.

2. Особливості правових режимів екологічно небезпечних територій та об’єктів у зонах відчуження.

3. Правовий режим зони екологічної катастрофи.

4. Юридична природа “зони екологічного лиха”.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Види правових режимів екологічно небезпечних територій та об’єктів.

2. Особливості правових режимів екологічно небезпечних територій та об’єктів у залежності від ступеня екологічного ризику.

3. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій.

4. Правовий режим зони екологічної катастрофи.

5. Правовий режим зони підвищеної екологічної небезпеки.

6. Проблеми встановлення правового режиму зони обмеженої екологічної небезпеки.

7. Юридична природа “зони екологічного лиха”.

8. Проблеми встановлення правового режиму екологічно небезпечних територій та об’єктів.


Рекомендована література та нормативно-правові акти: 23-33; 43-83.


Тема № 8. Правовий статус громадян, потерпілих

від наслідків прояву екологічної небезпеки (7 год.)

Лекція 1. Правовий статус громадян, потерпілих

від наслідків прояву екологічної небезпеки (1 год.)

1. Законодавчі та нормативно-правові засади правового статусу громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпеки.

2. Зміст правового статусу громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпеки.

3. Зобовязання держави щодо встановлення правового статусу громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпеки.

4. Гарантії реалізації прав громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпеки.


Практичне заняття № 1. Правовий статус громадян, потерпілих

від наслідків прояву екологічної небезпеки (2 год.)

1. Особливості правового статусу громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпеки.

2. Зміст правового статусу громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпеки.

3. Порядок визначення правового статусу громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпеки. Пільги, преференції, переваги громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпеки.

4. Форми та методи захисту порушених прав громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпеки.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Особливості правового статусу громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпеки.

2. Законодавчі та нормативно-правові засади правового статусу громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпеки.

3. Зобовязання держави щодо встановлення правового статусу громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпеки.

4. Порядок визначення правового статусу громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпеки.

5. Пільги, преференції, переваги громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпеки.

6. Гарантії реалізації прав громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпеки.

7. Форми та методи захисту порушених прав громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпеки.


Рекомендована література та нормативно-правові акти: 1-33; 1-83.


Тема № 9. Юридична відповідальність як

гарантія забезпечення екологічної безпеки (8 год.)

Лекція 1. Юридична відповідальність як

гарантія забезпечення екологічної безпеки (2 год.)

1. Поняття та види юридичної відповідальності в галузі забезпечення екологічної безпеки.

2. Підстави юридичної відповідальності у правовідносинах забезпечення екологічної безпеки.

3. Класифікуючі ознаки юридичної відповідальності як засобу забезпечення екологічної безпеки.

4. Межі застосування позитивної відповідальності як засобу забезпечення екологічної безпеки. Превентивна відповідальність у системі забезпечення екологічної безпеки.

5. Проблеми застосування абсолютної відповідальності у системі забезпечення екологічної безпеки.

6. Відповідальність за порушення норм, правил та нормативів екологічної безпеки.

7. Проблеми вдосконалення юридичної відповідальності в галузі забезпечення екологічної безпеки.


Практичне заняття № 1. Юридична відповідальність як

гарантія забезпечення екологічної небезпеки (2 год.)

1. Підстави юридичної відповідальності у правовідносинах забезпечення екологічної безпеки.

2. Класифікуючі ознаки юридичної відповідальності як засобу забезпечення екологічної безпеки.

3. Превентивна відповідальність у системі забезпечення екологічної безпеки.

4. Відповідальність за порушення норм, правил та нормативів екологічної безпеки.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Поняття та види юридичної відповідальності в галузі забезпечення екологічної безпеки.

2. Підстави юридичної відповідальності у правовідносинах забезпечення екологічної безпеки. Класифікація видів юридичної відповідальності в правовідносинах забезпечення екологічної безпеки.

3. Класифікуючі ознаки юридичної відповідальності як засобу забезпечення екологічної безпеки.

4. Межі застосування позитивної відповідальності як засобу забезпечення екологічної безпеки. Превентивна відповідальність у системі забезпечення екологічної безпеки.

5. Проблеми застосування абсолютної відповідальності у системі забезпечення екологічної безпеки.

6. Відповідальність за порушення норм, правил та нормативів екологічної безпеки. Різновиди відповідальності за порушення норм, правил та нормативів екологічної безпеки.

7. Проблеми вдосконалення юридичної відповідальності в галузі забезпечення екологічної безпеки.


Рекомендована література та нормативно-правові акти: 46-58, 84-91; 1-3, 49-70.

Тема 10. Міжнародно-правове забезпечення глобальної

екологічної безпеки (Міжнародне право екологічної безпеки) (6 год.)

Лекція 1. Міжнародно-правове забезпечення глобальної

екологічної безпеки (Міжнародне право екологічної безпеки) (1 год.)

1. Соціально-правові передумови формування міжнародно-правового забезпечення глобальної екологічної безпеки. Норми та принципи регулювання міжнародно-правового забезпечення глобальної екологічної безпеки.

2. Міжнародні конвенції у галузі міжнародно-правового забезпечення глобальної екологічної безпеки. Міжнародні договори, їх види у галузі регулювання міжнародно-правового забезпечення глобальної екологічної безпеки.

3. Особливості інституційного та функціонально-правового забезпечення екологічної безпеки у межах ООН, Ради Європи та на рівні окремих регіонів.

4. Міжнародна відповідальність як засіб забезпечення глобальної екологічної безпеки.

5. Перспективи формування міжнародного права екологічної безпеки.


Практичне заняття № 1. Міжнародно-правове забезпечення глобальної

екологічної безпеки (Міжнародне право екологічної безпеки) (1 год.)

1. Мета, завдання та інструменти міжнародно-правового забезпечення глобальної екологічної безпеки.

2. Норми та принципи регулювання міжнародно-правового забезпечення глобальної екологічної безпеки.

3. Особливості інституційного та функціонально-правового забезпечення екологічної безпеки у межах ООН, Ради Європи та на рівні окремих регіонів.

4. Міжнародна відповідальність як засіб забезпечення глобальної екологічної безпеки.


^ Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Соціально-правові передумови формування міжнародно-правового забезпечення глобальної екологічної безпеки. Мета, завдання та інструменти міжнародно-правового забезпечення глобальної екологічної безпеки.

2. Норми та принципи регулювання міжнародно-правового забезпечення глобальної екологічної безпеки. Міжнародні конвенції у галузі міжнародно-правового забезпечення глобальної екологічної безпеки. Міжнародні договори, їх види у галузі регулювання міжнародно-правового забезпечення глобальної екологічної безпеки.

3. Особливості інституційного та функціонально-правового забезпечення екологічної безпеки у межах ООН, Ради Європи та на рівні окремих регіонів.

4. Міжнародна відповідальність як засіб забезпечення глобальної екологічної безпеки.

5. Гарантуюча роль позитивної відповідальності в галузі забезпечення глобальної екологічної безпеки. Межі відповідальності за порушення міжнародних норм та принципів забезпечення глобальної екологічної безпеки.

6. Перспективи формування міжнародного права екологічної безпеки.

Рекомендована література та нормативно-правові акти: 111-112; 1, 2, 191-203.


1.2. Контрольні питання до змістового модуля 1.

1. Екологічна безпека – мета екологічної політики держави.

2. Доктринальні підходи щодо визначення екологічної безпеки в спеціальній та еколого-правовій літературі.

3. Поняття екологічної безпеки та його відображення в законодавстві.

4. Екологічний ризик в системі правовідносин екологічної безпеки.

5. Правовідносини в галузі екологічної безпеки: поняття, особливості, види, суб'єктний, об’єктний склад і зміст, підстави виникнення, зміни та припинення екологічно небезпечного впливу за чинним законодавством.

6. Місце нормативно-правового регулювання екологічної безпеки в системі екологічного законодавства України.

7. Комплексні, автономні та інтегровані акти законодавства в галузі екологічної безпеки.

8. Співвідношення законодавства про екологічну безпеку із екологічним та іншими галузями законодавства.

9. Міжнародні конвенції і договори ООН у галузі екологічної безпеки.

10. Нормативно-правове регулювання Ради Європи і Європейського Союзу у галузі екологічної безпеки.

11. Проблеми та межі гармонізації законодавства України в галузі екологічної безпеки із міжнародно-правовими нормами і принципами.

12. Об’єктивні передумови формування права екологічної безпеки.

13. Місце права екологічної безпеки у системі екологічного права. 14. Принципи формування права екологічної безпеки.

15. Особливості функцій права екологічної безпеки.

16. Система та структура права екологічної безпеки як навчальної дисципліни, галузі науки і права.

17. Поняття та особливості права громадян на екологічну безпеку.

18. Право громадян на екологічну безпеку в системі екологічних прав громадян.

19. Конституційні засади права громадян на екологічну безпеку.

20. Законодавче забезпечення права громадян на екологічну безпеку.

21. Поняття, характеристика та види юридичних гарантій реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку.

22. Доюрисдикційні гарантії реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку.

23. Юрисдикційні гарантії реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку.

24. Способи захисту права громадян на екологічну безпеку.

25. Поняття та види організаційно-правових форм забезпечення екологічної безпеки.

26. Організаційно-правові форми забезпечення екологічної безпеки в системі регулювання екологічної безпеки.

27. Організаційно-правові структури у галузі забезпечення екологічної безпеки.

28. Функціонально-правове забезпечення екологічної безпеки. Поєднання державного і громадського управління у галузі екологічної безпеки.

29. Гарантуюча роль організаційно-правових форм забезпечення екологічної безпеки.

30. Держава та її інституції як організаційно-правові гарантії забезпечення екологічної безпеки.

31. Загальне та особливе у правовому регулюванні забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення господарської та іншої діяльності.

32. Юридичні імперативи та пріоритети забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення господарської та іншої діяльності.

33. Особливості правовідносин у галузі екологічної безпеки, що складаються у процесі здійснення господарської та іншої діяльності.

34. Правові форми забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення господарської та іншої діяльності.

35. Система зобов’язань осіб, які здійснюють екологічно небезпечні види діяльності та експлуатують екологічно небезпечні обєкти.

36. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення господарської та іншої діяльності.

37. Правове забезпечення екологічної безпеки у зовнішньоекономічній діяльності.

38. Поняття та види правового режиму екологічно небезпечних територій та об’єктів.

39. Особливості правових режимів екологічно небезпечних територій та об’єктів у залежності від ступеня екологічного ризику.

40. Особливості правових режимів екологічно небезпечних територій та об’єктів у зонах відчуження.

41. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій.

42. Правовий режим зони екологічної катастрофи.

43. Правовий режим зони підвищеної екологічної небезпеки.

44. Проблеми встановлення правового режиму зони обмеженої екологічної небезпеки.

45. Юридична природа “зони екологічного лиха”.

46. Проблеми встановлення правового режиму екологічно небезпечних територій та об’єктів.

47. Особливості правового статусу громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпеки.

48. Законодавчі та нормативно-правові засади правового статусу громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпеки.

49. Зміст правового статусу громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпеки.

50. Зобовязання держави щодо встановлення правового статусу громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпеки.

51. Порядок визначення правового статусу громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпеки.

52. Пільги, преференції, переваги громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпеки.

53. Гарантії реалізації прав громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпеки.

54. Форми та методи захисту порушених прав громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпеки.

55. Поняття та види юридичної відповідальності в галузі забезпечення екологічної безпеки.

56. Підстави юридичної відповідальності у правовідносинах забезпечення екологічної безпеки.

57. Класифікуючі ознаки юридичної відповідальності як засобу забезпечення екологічної безпеки.

58. Межі застосування позитивної відповідальності як засобу забезпечення екологічної безпеки.

59. Превентивна відповідальність у системі забезпечення екологічної безпеки.

60. Проблеми застосування абсолютної відповідальності у системі забезпечення екологічної безпеки.

61. Відповідальність за порушення норм, правил та нормативів екологічної безпеки.

62. Різновиди відповідальності за порушення норм, правил та нормативів екологічної безпеки.

63. Проблеми вдосконалення юридичної відповідальності в галузі забезпечення екологічної безпеки.

64. Соціально-правові передумови формування міжнародно-правового забезпечення глобальної екологічної безпеки.

65. Мета, завдання та інструменти міжнародно-правового забезпечення глобальної екологічної безпеки.

66. Норми та принципи регулювання міжнародно-правового забезпечення глобальної екологічної безпеки.

67. Міжнародні договори, їх види у галузі регулювання міжнародно-правового забезпечення глобальної екологічної безпеки.

68. Особливості інституційного та функціонально-правового забезпечення екологічної безпеки у межах ООН, Ради Європи та на рівні окремих регіонів.

69. Міжнародна відповідальність як засіб забезпечення глобальної екологічної безпеки.

70. Перспективи формування міжнародного права екологічної безпеки.


    1. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовним модулем 1.

І. Оберіть правильну відповідь на поставлене питання (їх може бути одна або декілька):


1. Державне регулювання безпеки використання ядерної енергії здійснюють:

- ^ Міністерство охорони навколишнього природного середовища України;

- Міністерство оборони України;

- Міністерство охорони здоров'я України;

- Міністерство внутрішніх справ України;

- Державна комісія з цінних папері та фондового ринку.


2. Законом України „Про безпечність та якість харчових продуктів” дата "Вжити до" (кінцевий термін споживання) визначається як:

- термін, після закінчення якого, за будь-яких встановлених умов зберігання, харчовий продукт, вірогідно, буде мати показники якості, зазвичай очікувані споживачами, але не вважається придатним для реалізації;

- термін, після закінчення якого, за будь-яких встановлених умов зберігання, харчовий продукт, вірогідно, не буде мати показників якості, зазвичай очікуваних споживачами, та не вважається придатним для реалізації;

- термін, після закінчення якого, за спеціально встановлених умов зберігання, харчовий продукт, вірогідно, матиме показники якості, зазвичай очікувані споживачами, але не вважається придатним для реалізації;

- термін, після закінчення якого харчовий продукт не вважається придатним для реалізації;

- термін, після закінчення якого харчовий продукт повинен бути реалізованим кінцевим споживачам протягом 10 робочих днів.


3. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо екологічної безпеки у Збройних Силах відповідно до чинного законодавства:

  • є функцією Ради національної безпеки і оборони України;

  • є правом міністра оборони України;

  • не здійнюється жодним органом державної влади;

  • є обов’язком Міністерства оборони України;

  • забезпечується Генеральним штабом Збройних Сил України.


4. Відповідно до Закону України „Про транспорт”:

- екологічні вимоги, що діють на транспорті, є обов'язковими для власників транспорту;

- екологічні вимоги, що діють на транспорті, є обов'язковими для власників транспорту і громадян, які користуються послугами транспорту та шляхами сполучення;

- екологічні вимоги, що діють на транспорті, є обов'язковими для власників транспорту і не мають обов’язкового значення для громадян, які користуються послугами транспорту та шляхами сполучення;

- екологічні вимоги, що діють на транспорті, є обов'язковими для власників транспорту і громадян, які користуються послугами транспорту та шляхами сполучення, за умови прийняття відповідного рішення Міністерством транспорту та зв’язку України.


5. До основних принципів здійснення державного контролю за використанням та охороною земель відноситься:

- пріоритет економічних інтересів над вимогами екологічної безпеки;

- пріоритет вимог екологічної безпеки у використанні земельних ресурсів над економічними інтересами;

- паритетність вимог екологічної безпеки та економічних інтересів;

- індивідуальний підхід до визначення пріоритетності вимог екологічної безпеки або економічних інтересів в кожному конкретному випадку.


ІІ. Дайте розгорнуті відповіді на наступні питання:

1. Характеристика системи органів державної виконавчої влади спеціальної компетенції у сфері забезпечення екологічної безпеки.

2. Юридичні гарантії захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.


Змістовний модуль 2. Проблеми реалізації та захисту екологічних прав громадян

Тема 11. Поняття екологічних прав громадян (6 год.)

Лекція 1. Поняття екологічних прав громадян (2 год.)

1. Поняття, юридичні ознаки та основні особливості екологічних прав громадян.

2. Соціально-економічні, політичні та екологічні передумови закріплення екологічних прав громадян. Розвиток наукових досліджень інституту екологічних прав громадян.

3. Обєктивація екологічних прав громадян. Співвідношення екологічних прав та екологічних інтересів.

4. Структура екологічних прав як субєктивних прав особи. Звязок змісту екологічних прав громадян з формами їх реалізації.

5. Обовязки громадян у галузі екології.


Практичне заняття 1. Поняття екологічних прав громадян (2 год.)

1. Поняття, юридичні ознаки та основні особливості екологічних прав громадян.

2. Соціально-економічні, політичні та екологічні передумови закріплення екологічних прав громадян.

3. Співвідношення екологічних прав та екологічних інтересів.

4. Структура екологічних прав як субєктивних прав особи.

5. Обовязки громадян у галузі екології.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Поняття, юридичні ознаки та основні особливості екологічних прав громадян.

2. Соціально-економічні, політичні та екологічні передумови закріплення екологічних прав громадян.

3. Розвиток наукових досліджень інституту екологічних прав громадян.

4. Обєктивація екологічних прав громадян. Співвідношення екологічних прав та екологічних інтересів.

5. Структура екологічних прав як субєктивних прав особи. Звязок змісту екологічних прав громадян з формами їх реалізації.

6. Обовязки громадян у галузі екології.


Рекомендована література та нормативно-правові акти: 1-15, 19, 22, 36, 45, 63; 1-30.


Тема 12. Місце екологічних прав у системі конституційних прав людини і громадянина (6 год.)

Лекція 1. Місце екологічних прав у системі конституційних прав людини і громадянина (1 год.)


1. Конституційні екологічні права: еколого-політичні, еколого-економічні, еколого-соціальні, еколого-культурні права.

2. Класифікація екологічних прав людини і громадянина за міжнародно-правовими актами. Громадянські (особисті) екологічні права. Місце екологічних прав у системі прав “третього покоління”.

3. Екологічні права громадян, закріплені на рівні галузевих правових норм права.

4. Екологічні права громадян, закріплені на міжгалузевому рівні.


Практичне заняття 1. Місце екологічних прав у системі конституційних прав людини і громадянина (1 год.)

1. Конституційні екологічні права: еколого-політичні, еколого-економічні, еколого-соціальні, еколого-культурні права.

2. Класифікація екологічних прав людини і громадянина за міжнародно-правовими актами. Громадянські (особисті) екологічні права. Місце екологічних прав у системі прав “третього покоління”.

3. Екологічні права громадян, закріплені на рівні галузевих правових норм права.

4. Екологічні права громадян, закріплені на міжгалузевому рівні.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Конституційні екологічні права: еколого-політичні, еколого-економічні, еколого-соціальні, еколого-культурні права.

2. Класифікація екологічних прав людини і громадянина за міжнародно-правовими актами. Громадянські (особисті) екологічні права. Місце екологічних прав у системі прав “третього покоління”.

3. Екологічні права громадян, закріплені на рівні галузевих правових норм права.

4. Екологічні права громадян, закріплені на міжгалузевому рівні.

Рекомендована література: 1-15;19-22, 36-45, 63; 1-216.

Тема 13. Підстави виникнення, зміни та припинення екологічних прав громадян (5 год.)

Лекція 1. Підстави виникнення, зміни та припинення екологічних прав громадян (1 год.)

1. Поняття еколого-правового статусу людини і громадянина.

2. Правовідносини у сфері реалізації та захисту екологічних прав громадян та їх місце в системі екологічних правовідносин.

3. Юридичні факти та юридичні склади як підстави виникнення екологічних прав громадян.

4. Субєкти, обєкти та зміст правовідносин у сфері реалізації та захисту екологічних прав громадян.

5. Звернення громадян до відповідних органів держави з метою сприяння у реалізації та захисту екологічних прав як основна форма їх здійснення.

6. Реалізація регулятивних та охоронних (захисних) правовідносин у сфері екологічних прав громадян.

7. Підстави припинення правовідносин у сфері реалізації та захисту екологічних прав громадян.


Практичне заняття 1. Підстави виникнення, зміни та припинення екологічних прав громадян (2 год.)

1. Поняття еколого-правового статусу людини і громадянина.

2. Правовідносини у сфері реалізації та захисту екологічних прав громадян та їх місце в системі екологічних правовідносин.

3. Юридичні факти та юридичні склади як підстави виникнення екологічних прав громадян.

4. Субєкти, обєкти та зміст правовідносин у сфері реалізації та захисту екологічних прав громадян.

5. Звернення громадян до відповідних органів держави з метою сприяння у реалізації та захисту екологічних прав як основна форма їх здійснення.

6. Реалізація регулятивних та охоронних (захисних) правовідносин у сфері екологічних прав громадян.

7. Підстави припинення правовідносин у сфері реалізації та захисту екологічних прав громадян.


Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Поняття еколого-правового статусу людини і громадянина.

2. Правовідносини у сфері реалізації та захисту екологічних прав громадян та їх місце в системі екологічних правовідносин.

3. Юридичні факти та юридичні склади як підстави виникнення екологічних прав громадян.

4. Субєкти, обєкти та зміст правовідносин у сфері реалізації та захисту екологічних прав громадян.

5. Звернення громадян до відповідних органів держави з метою сприяння у реалізації та захисту екологічних прав як основна форма їх здійснення.

6. Реалізація регулятивних та охоронних (захисних) правовідносин у сфері екологічних прав громадян.

7. Підстави припинення правовідносин у сфері реалізації та захисту екологічних прав громадян.


Рекомендована література: 34, 41, 50, 70, 94, 95; 1-30.


Тема 14. Поняття гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян (8 год.)

Лекція 1. Поняття гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян (2 год.)


1. Поняття та структура гарантій екологічних прав громадян.

2. Юридичний механізм забезпечення екологічних прав громадян у системі гарантій та проблеми його формування.

4. Звязок гарантій з елементами структури субєктивних екологічних прав.

5. Проблеми змісту субєктивного права на екологічну безпеку, на екологічну інформацію, на участь у прийнятті екологічно важливих рішень, на відшкодування шкоди, заподіяної забрудненням довкілля.

6. Конкретизація правових норм про екологічні права громадян як засіб їх реалізації.

7. Взаємообумовленість екологічних прав та їх гарантуюче значення при реалізації конкретних прав.

8. Проблеми принципів та функцій гарантій реалізації екологічних прав громадян.

9. Проблеми обмежень екологічних прав.

10. Вплив еколого-правових визначень та термінів на процес реалізації екологічних прав громадян.


Практичне заняття 1. Поняття гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян (2 год.)

1. Поняття та структура гарантій екологічних прав громадян.

2. Юридичний механізм забезпечення екологічних прав громадян та проблеми його формування.

3. Проблеми змісту субєктивного права на екологічну безпеку, на екологічну інформацію, на участь у прийнятті екологічно важливих рішень, на відшкодування шкоди, заподіяної забрудненням довкілля як основи їх гарантій.

4. Конкретизація правових норм про екологічні права громадян як засіб їх реалізації.

5. Проблеми принципів та функцій гарантій реалізації екологічних прав громадян та їх обмежень.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Поняття та структура гарантій екологічних прав громадян.

2. Юридичний механізм забезпечення екологічних прав громадян та проблеми його формування.

3. Гарантуюче значення правових норм, які закріпили екологічні права громадян.

4. Звязок гарантій з елементами структури субєктивних екологічних прав.

5. Проблеми змісту субєктивного права на екологічну безпеку, на екологічну інформацію, на участь у прийнятті екологічно важливих рішень, на відшкодування шкоди, заподіяної забрудненням довкілля.

6. Конкретизація правових норм про екологічні права громадян як засіб їх реалізації.

7. Взаємообумовленість екологічних прав та їх гарантуюче значення при реалізації конкретних прав.

8. Проблеми принципів та функцій гарантій реалізації екологічних прав громадян.

9. Проблеми обмежень екологічних прав.

10. Вплив еколого-правових визначень та термінів на процес реалізації екологічних прав громадян.


Рекомендована література: 1-15, 42, 47, 76, 119; 1-216.


Тема 15. Класифікація гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян (4 год.)

Лекція 1. Класифікація гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян (1 год.)

1. Юридичні критерії класифікації гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян.

2. Вплив економічних, політичних, ідеологічних та інших соціальних гарантій на реалізацію екологічних прав громадян.

3. Загально-юридичні гарантії як необхідна передумова здійснення екологічних прав.

4. Спеціально-юридичні гарантії реалізації екологічних прав громадян.

5. Гарантії здійснення екологічних прав громадян.


Практичне заняття 1. Класифікація гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян (1 год.)

1. Загально-юридичні (політичні, економічні, ідеологічні) гарантії як необхідна передумова здійснення екологічних прав.

2. Спеціально-юридичні гарантії реалізації екологічних прав громадян.

3. Конституційно-державні інститути та їх вплив на процеси реалізації екологічних прав громадян.

4. Гарантії здійснення екологічних прав громадян.


Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Юридичні критерії класифікації гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян.

2. Вплив економічних, політичних, ідеологічних та інших соціальних гарантій на реалізацію екологічних прав громадян.

3. Загально-юридичні гарантії як необхідна передумова здійснення екологічних прав.

4. Економічні гарантії та їх вплив на подолання екологічних кризових явищ у країні.

5. Політичні гарантії та їх роль у саморегулюванні власної екологічної поведінки субєктів.

6. Роль освіти, науки, культури, інформації як ідеологічних гарантій у формуванні еколого-правової свідомості людини і громадянина.

7. Спеціально-юридичні гарантії реалізації екологічних прав громадян.

8. Гарантії здійснення екологічних прав громадян.


Рекомендована література: 1-15, 42, 47, 63, 76, 119; 1-216.


Тема 16. Юридичні засади реалізації та захисту екологічних прав громадян (8 год.)

Лекція 1. Юридичні засади реалізації та захисту екологічних прав громадян (2 год.)

1. Конституційні та законодавчі засади екологічних прав громадян.

2. Правове регулювання реалізації окремих екологічних прав громадян:

права на екологічну безпеку;

права на участь громадян у прийнятті екологічно важливих рішень;

права на екологічну інформацію;

права на здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів;

права на відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав громадян.

3. Міжнародно-правове регулювання екологічних прав громадян.

4. Проблеми кодифікації правових норм про екологічні права громадян.


Практичне заняття 1. Юридичні засади реалізації та захисту екологічних прав громадян (2 год.)

1. Конституційні та законодавчі засади екологічних прав громадян.

2. Правове регулювання реалізації окремих екологічних прав громадян.

3. Міжнародно-правове регулювання екологічних прав громадян.

4. Проблеми кодифікації правових норм про екологічні права громадян.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Конституційні засади екологічних прав громадян.

2. Законодавчі засади екологічних прав громадян.

3. Підзаконного-пормативні засади екологічних прав громадян.

4. Правове регулювання забезпечення права на безпечне для життя і здоровя довкілля.

5. Правове регулювання участі громадян у прийнятті екологічно важливих рішень.

6. Правове регулювання права на екологічну інформацію.

7. Правові аспекти здійснення права загального і спеціального використання природних ресурсів.

8. Правове регулювання права на відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав громадян.

9. Міжнародно-правове регулювання екологічних прав громадян.

10. Проблеми кодифікації правових норм про екологічні права громадян.


Рекомендована література: 1-46, 54-65; 1-216.


Тема 17. Правова організація реалізації екологічних прав громадян (8 год.)

Лекція 1. Правова організація реалізації екологічних прав громадян (2 год.)

1. Поняття та структура правової організації в системі механізму правового забезпечення екологічних прав громадян.

2. Правотворча діяльність та правореалізаційна діяльність у сфері забезпечення екологічних прав громадян.

3. Діяльність загальних державних органів управління у сфері забезпечення екологічних прав громадян.

4. Спеціальне державне управління в системі гарантування реалізації екологічних прав громадян та їх повноваження у цій сфері.

5. Самоврядне управління та його роль у механізмі забезпечення екологічних прав громадян.

6. Організація екологічних референдумів та стратегічної екологічної оцінки як засоби забезпечення екологічних прав громадян.

7. Громадське управління як засіб реалізації екологічних прав громадян.

8. Співвідношення функцій управління і контролю в галузі екології із засобами забезпечення екологічних прав громадян.


Практичне заняття 1. Правова організація реалізації екологічних прав громадян (2 год.)

1. Поняття та структура правової організації в системі механізму правового забезпечення екологічних прав громадян.

2. Правотворча діяльність у сфері забезпечення екологічних прав громадян.

3. Правореалізаційна діяльність та її вплив на сприяння здійснення громадянами екологічних прав.

4. Діяльність загальних державних органів управління у сфері забезпечення екологічних прав громадян.

5. Спеціальне державне управління в системі гарантування реалізації екологічних прав громадян та їх повноваження у цій сфері.

6. Самоврядне управління та його роль у механізмі забезпечення екологічних прав громадян.

7. Організація екологічних референдумів та стратегічної екологічної оцінки як засоби забезпечення екологічних прав громадян.

8. Громадське управління як засіб реалізації екологічних прав громадян.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Поняття та структура правової організації в системі механізму правового забезпечення екологічних прав громадян.

2. Правотворча діяльність у сфері забезпечення екологічних прав громадян та парламентський контроль за належним здійсненням екологічних прав.

3. Правореалізаційна діяльність та її вплив на сприяння здійснення громадянами екологічних прав.

4. Забезпечення реалізації права громадян на екологічне звернення.

6. Діяльність загальних державних органів управління у сфері забезпечення екологічних прав громадян.

7. Спеціальне державне управління в системі гарантування реалізації екологічних прав громадян та їх повноваження у цій сфері.

8. Самоврядне управління та його роль у механізмі забезпечення екологічних прав громадян.

9. Організація екологічних референдумів та стратегічної екологічної оцінки як засоби забезпечення екологічних прав громадян.

10. Громадське управління як засіб реалізації екологічних прав громадян.

11. Співвідношення функцій управління і контролю в галузі екології із засобами забезпечення екологічних прав громадян.


Рекомендована література: 1-47, 56-68, 99-101; 1-216.


Тема 18. Процесуально-правове забезпечення екологічних прав громадян (8 год.)

Лекція 1. Процесуально-правове забезпечення екологічних прав громадян (2 год.)

1. Роль процесуальних норм у механізмі реалізації екологічних прав громадян.

2. Процедури здійснення окремих субєктивних екологічних прав та проблеми їх удосконалення:

порядок вільного доступу до екологічної інформації;

порядок одержання екологічної інформації за інформаційним запитом;

порядок реалізації різних форм права громадян на участь у прийнятті екологічно важливих рішень.

3. Проблеми порядку реалізації права громадян на екологічну безпеку.

4. Порядок охорони і захисту екологічних прав громадян.


Практичне заняття 1. Процесуально-правове забезпечення екологічних прав громадян (2 год.)

1. Роль процесуальних норм у механізмі реалізації екологічних прав громадян.

2. Процедури здійснення окремих субєктивних екологічних прав та проблеми їх удосконалення:

порядок вільного доступу до екологічної інформації;

порядок одержання екологічної інформації за інформаційним запитом;

порядок реалізації різних форм права громадян на участь у прийнятті екологічно важливих рішень.

3. Проблеми порядку реалізації права громадян на екологічну безпеку.

4. Процедури здійснення інших екологічних прав громадян.

5. Порядок охорони і захисту екологічних прав громадян.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Роль процесуальних норм у механізмі реалізації екологічних прав громадян.

2. Процедури здійснення субєктивних екологічних прав та проблеми їх удосконалення.

3. Правовий порядок вільного доступу до екологічної інформації.

4. Порядок одержання екологічної інформації за інформаційним запитом.

5. Порядок реалізації різних форм права громадян на участь у прийнятті екологічно важливих рішень.

6. Проблеми порядку реалізації права громадян на екологічну безпеку.

7. Процедури здійснення інших екологічних прав громадян.

8. Порядок охорони і захисту екологічних прав громадян.


Рекомендована література: 1-15, 42, 47, 76, 119; 1-216.


Тема 19. Правове стимулювання в системі забезпечення екологічних прав громадян (5 год.)

Лекція 1. Правове стимулювання в системі забезпечення екологічних прав громадян (2 год.)

1. Поняття та види стимулювання екологічно значимої діяльності та його роль у сфері забезпечення екологічних прав громадян.

2. Правова орієнтація в системі гарантування екологічних прав громадян.

3. Система пільг та заохочень у системі гарантування екологічних прав громадян.

4. Екологічне страхування та екологічний аудит у системі стимулювання екологічно значимої діяльності.

6. Благодійна діяльність та меценатство як засоби забезпечення екологічних прав громадян.


Практичне заняття 1. Правове стимулювання в системі забезпечення екологічних прав громадян (1 год.)

1. Поняття та види стимулювання екологічно значимої діяльності та його роль у сфері забезпечення екологічних прав громадян.

2. Правова орієнтація у системі гарантування екологічних прав громадян.

3. Екологічне страхування та екологічний аудит у системі стимулювання екологічно значимої діяльності.

4. Благодійна діяльність та меценатство як засоби забезпечення екологічних прав громадян.


Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Поняття симулювання екологічно значимої діяльності та його роль у сфері забезпечення екологічних прав громадян.

2. Види стимулювання у системі забезпечення екологічних прав громадян.

3. Правова орієнтація в системі гарантування екологічних прав громадян.

4. Система пільг та заохочень у системі гарантування екологічних прав громадян.

5. Екологічне страхування та екологічний аудит у системі стимулювання екологічно значимої діяльності.

6. Благодійна діяльність та меценатство як засоби забезпечення екологічних прав громадян.


Рекомендована література: 1-126; 1-216.


Тема 20. Способи захису екологічних прав громадян (4 год.)

Лекція 1. Способи захису екологічних прав громадян (1 год.)

1. Поняття захисту в механізмі правового забезпечення екологічних прав громадян.

2. Адміністративний спосіб захисту екологічних прав громадян.

3. Правоохоронний спосіб захисту екологічних прав громадян.

4. Судовий захист екологічних прав громадян судами загальної юрисдикції.

5. Захист екологічних прав громадян у Європейському суді з прав людини.


Практичне заняття 1. Способи захису екологічних прав громадян (1 год.)

1. Поняття захисту в механізмі правового забезпечення екологічних прав громадян.

2. Способи захисту екологічних прав і свобод людини і громадянина.

3. Доюрисдикційний спосіб захисту екологічних прав громадян.

4. Юрисдикційний спосіб захисту екологічних прав громадян.


Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Поняття захисту в механізмі правового забезпечення екологічних прав громадян.

2. Президент України як гарант екологічних прав і свобод людини і громадянина.

3. Адміністративний спосіб захисту екологічних прав громадян.

4. Правоохоронний спосіб захисту екологічних прав громадян.

5. Захист екологічних прав громадян судами загальної юрисдикції.

6. Захист екологічних прав громадян у Конституційному Суді України.

7. Захист екологічних прав громадян Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

8. Захист екологічних прав громадян у Європейському суді з прав людини.


Рекомендована література: 26, 46, 58, 75-77; 1-12, 212-216.


Тема 21. Відповідальність як засіб реалізації та захисту екологічних прав громадян (8 год.)

Лекція 1. Відповідальність як засіб реалізації та захисту екологічних прав громадян (2 год.)

1. Поняття і види відповідальності за порушення екологічних прав громадян.

2. Позитивна та негативна відповідальність як гарантія належного здійснення громадянами своїх екологічних прав та обовязків.

3. Проблеми застосування дисциплінарних стягнень за порушення екологічних прав громадян.

4. Проблеми адміністративної відповідальності у сфері реалізації екологічних прав громадян.

5. Проблеми криміналізації порушень у галузі захисту екологічних прав громадян.

6. Майнова та моральна відповідальність за порушення екологічних прав громадян.


Практичне заняття 1. Відповідальність як засіб реалізації та захисту екологічних прав громадян (2 год.)

1. Поняття і види відповідальності за порушення екологічних прав громадян.

2. Позитивна та негативна відповідальність як гарантія належного здійснення громадянами своїх екологічних прав та обовязків.

3. Проблеми видів юридичної відповідальності за порушення екологічних прав громадян.

4. Майнова та моральна відповідальність за порушення екологічних прав громадян.

залишити коментар
Сторінка3/6
Дата конвертації24.10.2013
Розмір1.22 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх