Навчально-методичний комплекс: Програма, Робоча навчальна програма та практикум з дисципліни для спеціалістів спеціальності 060100 \"Правознавство\" спеціалізації “Земельне І екологічне право\" icon

Навчально-методичний комплекс: Програма, Робоча навчальна програма та практикум з дисципліни для спеціалістів спеціальності 060100 "Правознавство" спеціалізації “Земельне І екологічне право"


Схожі
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча навчальна програма дисципліни (спецкурсу-спецпрактикуму) для магістрів спеціальності...
Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» Затверджено...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070602 “гідрологія І гідрохімія...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 080101 «Математика»...
Робоча навчальна програма дисципліни освітньо-професійної програми спеціальності „080000 Високі...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 “Право" освітньо-кваліфікаційний...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6
повернутися в початок
скачать^ III. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


№ теми


Назва лекції


Кількість годин

лекції

практичні заняття

самостійна робота

^ Змістовний модуль 1. Правове забезпечення екологічної безпеки


1

Науково-правові засади забезпечення екологічної безпеки

2

2

4

2

Законодавство у галузі екологічної безпеки

1

1

2

3

Право екологічної безпеки – комплексна галузь екологічного права

2

2

4

4

Право громадян на екологічну безпеки

2

2

2

5

Організаційно-правові форми забезпечення екологічної безпеки

2

2

4

6

Правові засади забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення господарської та іншої діяльності

4

2

6

7

Правовий режим екологічно небезпечних територій та об’єктів

1

2

2

8

Правовий статус громадян, потерпілих

від наслідків прояву екологічної небезпеки

1

2

4

9

Юридична відповідальність як

гарантія забезпечення екологічної небезпеки

2

2

4

10

Міжнародно-правове забезпечення глобальної

екологічної безпеки (Міжнародне право екологічної безпеки)

1

1

4
^

Модульна контрольна робота

1
Змістовний модуль 2. Проблеми реалізації та захисту екологічних прав громадян

11

Поняття екологічних прав громадян та правових засад їх здійснення

2

2

4

12

Місце екологічних прав у системі конституційних прав

1

1

4

13

Підстави виникнення, зміни та припинення екологічних прав громадян

1

2

2

14

Поняття гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян

2

2

4

15

Класифікація гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян

1

1

2

16

Юридичні засади гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян

2

2

4

17

Правова організація реалізації та захисту екологічних прав громадян

2

2

4

18

Процесуально-правове забезпечення екологічних прав громадян

2

2

4

19

Правове стимулювання в системі забезпечення екологічних прав громадян

2

1

2

20

Способи захисту екологічних прав громадян

1

1

2

21

Відповідальність як засіб реалізації та захисту екологічних прав громадян

2

2

4^

Модульна контрольна робота

1Всього 144


36


36


72Загальний обсяг - 144 год., в тому числі:

лекцій - 36 годин, практичних занять - 36 годин, самостійної роботи - 72 годин.


^ ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ “ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН”

Тема 1. Науково-правові засади забезпечення екологічної безпеки

Екологічна безпека – мета екологічної політики держави. Особливості правового забезпечення регіональної екологічної безпеки.

Доктринальні підходи щодо визначення екологічної безпеки в спеціальній та еколого-правовій літературі.

Поняття екологічної безпеки та його відображення в законодавстві. Екологічний ризик в системі правовідносин екологічної безпеки. Правовідносини в галузі екологічної безпеки: поняття, особливості, види, суб'єктний, об’єктний склад і зміст, підстави виникнення, зміни та припинення екологічно небезпечної діяльності за чинним законодавством.


Тема 2. Законодавство у галузі екологічної безпеки

Місце нормативно-правового регулювання екологічної безпеки в системі екологічного законодавства України. Класифікація законодавчих та підзаконних актів у галузі екологічної безпеки.

Комплексні, автономні та інтегровані акти законодавства в галузі екологічної безпеки. Співвідношення законодавства про екологічну безпеку із екологічним та іншими галузями законодавства.

Міжнародні конвенції і договори ООН у галузі екологічної безпеки. Нормативно-правове регулювання Ради Європи і Європейського Союзу у галузі екологічної безпеки.

Проблеми гармонізації законодавства України в галузі екологічної безпеки із міжнародно-правовими нормами і принципами. Межі гармонізації законодавства у сфері екологічної безпеки.

Перспектива трансформації національного законодавства про екологічну безпеку у систему міжнародно-правового регулювання.


Тема 3. Право екологічної безпеки – комплексна галузь екологічного права

Об’єктивні передумови формування права екологічної безпеки. Системоутворюючі чинники формування права екологічної безпеки.

Місце права екологічної безпеки у системі екологічного права. Принципи формування права екологічної безпеки.

Особливості функцій права екологічної безпеки.

Система та структура права екологічної безпеки як навчальної дисципліни, галузі науки і права.


^ Тема 4. Право громадян на екологічну безпеку

Поняття та особливості права громадян на екологічну безпеку.

Право громадян на екологічну безпеку в системі екологічних прав громадян.

Конституційні засади права громадян на екологічну безпеку.

Законодавче забезпечення права громадян на екологічну безпеку.

Нормативно-правове регулювання у механізмі забезпечення права громадян на екологічну безпеку.

Поняття та характеристика юридичних гарантій реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку. Види юридичних гарантій реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку.

Доюрисдикційні гарантії реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку.

Юрисдикційні гарантії реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку.

Способи захисту права громадян на екологічну безпеку.


Тема 5. Організаційно-правові форми забезпечення екологічної безпеки

Поняття організаційно-правових форм забезпечення екологічної безпеки. Класифікація організаційно-правових форм забезпечення екологічної безпеки.

Організаційно-правові форми забезпечення екологічної безпеки в системі регулювання екологічної безпеки. Організаційно-правові структури у галузі забезпечення екологічної безпеки.

Функціонально-правове забезпечення екологічної безпеки. Поєднання державного і громадського управління у галузі екологічної безпеки.

Гарантуюча роль організаційно-правових форм забезпечення екологічної безпеки. Держава та її інституції як організаційно-правові гарантії забезпечення екологічної безпеки.


Тема 6. Правові засади забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення господарської та іншої діяльності

Загальне та особливе у правовому регулюванні забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення господарської та іншої діяльності.

Юридичні імперативи та пріоритети забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення господарської та іншої діяльності.

Особливості правовідносин у галузі екологічної безпеки, що складаються у процесі здійснення господарської та іншої діяльності.

Правові форми забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення господарської та іншої діяльності.

Система зобов’язань осіб, які здійснюють екологічно небезпечні види діяльності та експлуатують екологічно небезпечні обєктів.

Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення господарської та іншої діяльності. Вдосконалення правових засад забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення господарської та іншої діяльності.

Правове забезпечення екологічної безпеки у зовнішньоекономічній діяльності.


Тема 7. Правовий режим екологічно небезпечних територій та об’єктів

Поняття правового режиму екологічно небезпечних територій та об’єктів. Види правових режимів екологічно небезпечних територій та об’єктів.

Особливості правових режимів екологічно небезпечних територій та об’єктів у залежності від ступеня екологічного ризику. Особливості правових режимів екологічно небезпечних територій та об’єктів у зонах відчуження.

Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій. Правовий режим зони екологічної катастрофи. Правовий режим зони підвищеної екологічної небезпеки.

Проблеми встановлення правового режиму зони обмеженої екологічної небезпеки.

Юридична природа “зони екологічного лиха”. Проблеми встановлення правового режиму екологічно небезпечних територій та об’єктів.


Тема 8. Правовий статус громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпеки


Особливості правового статусу громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпеки. Законодавчі та нормативно-правові засади правового статусу громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпеки.

Зміст правового статусу громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпеки.

Зобовязання держави щодо встановлення правового статусу громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпеки.

Порядок визначення правового статусу громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпеки. Пільги, преференції, переваги громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпеки.

Гарантії реалізації прав громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпеки. Форми та методи захисту порушених прав громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпеки.


Тема 9. Юридична відповідальність як гарантія забезпечення екологічної безпеки

Поняття юридичної відповідальності в галузі забезпечення екологічної безпеки. Види юридичної відповідальності як гарантії забезпечення екологічної безпеки.

Підстави юридичної відповідальності у правовідносинах забезпечення екологічної безпеки. Класифікація видів юридичної відповідальності у правовідносинах забезпечення екологічної безпеки.

Класифікуючі ознаки юридичної відповідальності як засобу забезпечення екологічної безпеки.

Межі застосування позитивної відповідальності як засобу забезпечення екологічної безпеки. Превентивна відповідальність у системі забезпечення екологічної безпеки. Проблеми застосування абсолютної відповідальності у системі забезпечення екологічної безпеки.

Відповідальність за порушення норм, правил та нормативів екологічної безпеки. Різновиди відповідальності за порушення норм, правил та нормативів екологічної безпеки.

Проблеми вдосконалення юридичної відповідальності в галузі забезпечення екологічної безпеки.


Тема 10. Міжнародно-правове забезпечення глобальної екологічної безпеки (Міжнароне право екологічної безпеки)

Соціально-правові передумови формування міжнародно-правового забезпечення глобальної екологічної безпеки. Мета, завдання та інструменти міжнародно-правового забезпечення глобальної екологічної безпеки.

Норми та принципи регулювання міжнародно-правового забезпечення глобальної екологічної безпеки. Міжнародні конвенції у галузі міжнародно-правового забезпечення глобальної екологічної безпеки. Міжнародні договори, їх види у галузі регулювання міжнародно-правового забезпечення глобальної екологічної безпеки.

Особливості інституційного та функціонально-правового забезпечення екологічної безпеки у межах ООН, Ради Європи та на рівні окремих регіонів.

Міжнародна відповідальність як засіб забезпечення глобальної екологічної безпеки. Гарантуюча роль позитивної відповідальності в галузі забезпечення глобальної екологічної безпеки. Межі відповідальності за порушення міжнародних норм та принципів забезпечення глобальної екологічної безпеки.

Перспективи формування міжнародного права екологічної безпеки.


Тема 11. Поняття екологічних прав громадян

Поняття, юридичні ознаки та основні особливості екологічних прав громадян.

Соціально-економічні, політичні та екологічні передумови закріплення екологічних прав громадян. Розвиток наукових досліджень інституту екологічних прав громадян.

Обєктивація екологічних прав громадян. Співвідношення екологічних прав та екологічних інтересів.

Структура екологічних прав як субєктивних прав особи. Звязок змісту екологічних прав громадян з формами їх реалізації.

Обовязки громадян у галузі екології.


Тема 12. Місце екологічних прав у системі конституційних прав людини і громадянина

Класифікація екологічних прав людини і громадянина за міжнародно-правовими актами. Громадянські (особисті) екологічні права. Місце екологічних прав у системі прав “третього покоління”.

Конституційні екологічні права: еколого-політичні, еколого-економічні, еколого-соціальні, еколого-культурні екологічні права.

Екологічні права громадян, закріплені на рівні галузевих правових норм права.

Екологічні права громадян, закріплені на міжгалузевому рівні.


Тема 13. Підстави виникнення, зміни та припинення екологічних прав громадян

Поняття еколого-правового статусу людини і громадянина. Правовідносини у сфері реалізації та захисту екологічних прав громадян та їх місце в системі екологічних правовідносин.

Юридичні факти як підстави як підстави виникнення екологічних прав громадян. Юридичні склади як підстави виникнення екологічних прав громадян.

Субєкти правовідносин у сфері реалізації та захисту екологічних прав громадян. Обєкти правовідносин у сфері реалізації та захисту екологічних прав громадян. Зміст правовідносин у сфері реалізації та захисту екологічних прав громадян.

Звернення громадян до відповідних органів держави з метою сприяння у реалізації та захисту екологічних прав як основна форма їх здійснення.

Реалізація регулятивних та охоронних (захисних) правовідносин у сфері екологічних прав громадян.

Підстави припинення правовідносин у сфері реалізації та захисту екологічних прав громадян.


Тема 14. Поняття гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян

Поняття та структура гарантій екологічних прав громадян. Юридичний механізм забезпечення екологічних прав громадян та проблеми його формування.

Гарантуюче значення правових норм, які закріпили екологічні права громадян. Звязок гарантій з елементами структури субєктивних екологічних прав.

Проблеми змісту субєктивного права на екологічну безпеку, на екологічну інформацію, на участь у прийнятті екологічно важливих рішень, на відшкодування шкоди, заподіяної забрудненням довкілля.

Конкретизація правових норм про екологічні права громадян як засіб їх реалізації. Взаємообумовленість екологічних прав та їх гарантуюче значення при реалізації конкретних прав.

Проблеми принципів та функцій гарантій реалізації екологічних прав громадян. Проблеми обмежень екологічних прав. Вплив еколого-правових визначень та термінів на процес реалізації екологічних прав громадян.


Тема 15. Класифікація гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян

Юридичні критерії класифікації гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян. Вплив економічних, політичних, ідеологічних та інших соціальних гарантій на реалізацію екологічних прав громадян.

Загально-юридичні гарантії як необхідна передумова здійснення екологічних прав. Економічні гарантії та їх вплив на подолання екологічних кризових явищ у країні. Політичні гарантії та їх роль у саморегулюванні власної екологічної поведінки субєктів.

Роль освіти, науки, культури, інформації як ідеологічних гарантій у формуванні еколого-правової свідомості людини і громадянина.

Спеціально-юридичні гарантії реалізації екологічних прав громадян. Конституційно-державні інститути та їх вплив на процеси реалізації екологічних прав громадян.

Гарантії здійснення екологічних прав громадян.


Тема 16. Юридичні засади реалізації та захисту екологічних прав громадян

Конституційні засади екологічних прав громадян. Законодавчі засади екологічних прав громадян. Підзаконно-нормативні засади екологічних прав громадян.

Правове регулювання забезпечення права на безпечне для життя і здоровя довкілля. Правове регулювання участі громадян у прийнятті екологічно важливих рішень. Правове регулювання права на екологічну інформацію.

Правові аспекти здійснення права загального і спеціального використання природних ресурсів. Правове регулювання права на відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав громадян.

Міжнародно-правове регулювання екологічних прав громадян. Проблеми кодифікації правових норм про екологічні права громадян.


Тема 17. Правова організація реалізації екологічних прав громадян

Поняття правової організації в системі механізму правового забезпечення екологічних прав громадян. Структура правової організації реалізації екологічних прав громадян.

Правотворча діяльність у сфері забезпечення екологічних прав громадян. Парламентський контроль за належним здійсненням екологічних прав.

Правореалізаційна діяльність та її вплив на сприяння здійснення громадянами екологічних прав. Забезпечення реалізації права громадян на екологічне звернення.

Діяльність загальних державних органів управління у сфері забезпечення екологічних прав громадян. Спеціальне державне управління в системі гарантування реалізації екологічних прав громадян та їх повноваження у цій сфері.

Самоврядне управління та його роль у механізмі забезпечення екологічних прав громадян. Організація екологічних референдумів та стратегічної екологічної оцінки як засоби забезпечення екологічних прав громадян. Громадське управління як засіб реалізації екологічних прав громадян.

Співвідношення функцій управління і контролю в галузі екології із засобами забезпечення екологічних прав громадян.


Тема 18. Процесуально-правове забезпечення екологічних прав громадян

Роль процесуальних норм у механізмі реалізації екологічних прав громадян.

Процедури здійснення субєктивних екологічних прав громадян та проблеми їх удосконалення.

Правовий порядок вільного доступу до екологічної інформації. Порядок одержання екологічної нформації за інформаційним запитом.

Порядок реалізації різних форм права громадян на участь у прийнятті екологічно важливих рішень.

Проблеми порядку реалізації права громадян на екологічну безпеку.

Процедури здійснення інших екологічних прав громадян. Порядок охорони і захисту екологічних прав громадян.


Тема 19. Правове стимулювання в системі забезпечення екологічних прав громадян


Поняття стимулювання екологічно значимої діяльності та його роль у сфері забезпечення екологічних прав громадян.

Види стимулювання у системі забезпечення екологічних прав громадян.

Правова орієнтація в системі гарантування екологічних прав громадян.

Система пільг та заохочень в системі гарантування екологічних прав громадян.

Екологічне страхування та екологічний аудит в системі стимулювання екологічно значимої діяльності.

Благодійна діяльність та меценатство (спонсорство) як засоби забезпечення екологічних прав громадян.


Тема 20. Способи захису екологічних прав громадян


Поняття захисту в механізмі правового забезпечення екологічних прав громадян.

Президент України як гарант екологічних прав і свобод людини і громадянина.

Адміністративний спосіб захисту екологічних прав громадян. Правоохоронний спосіб захисту екологічних прав громадян.

Захист екологічних прав громадян судами загальної юрисдикції.

Захист екологічних прав громадян у Конституційному Суді України.

Захист екологічних прав громадян Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

Захист екологічних прав громадян у Європейському суді з прав людини.


Тема 21. Відповідальність як засіб реалізації та захисту екологічних прав громадян


Поняття і види відповідальності за порушення екологічних прав громадян.

Позитивна відповідальність як гарантія належного здійснення громадянами своїх екологічних прав та обовязків. Негативна відповідальність за порушення норм екологічного законодавства та проблеми їх обєктивації.

Проблеми застосування дисциплінарних стягнень за порушення екологічних прав громадян. Проблеми адміністративної відповідальності у сфері реалізації екологічних прав.

Проблеми криміналізації порушень у галузі захисту екологічних прав громадян.

Майнова (моральна) відповідальність за порушення екологічних прав громадян.


^ IY. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Змістовний модуль 1. Правове забезпечення екологічної безпеки

1.1. Тематика та короткий зміст лекцій, практичних занять,

самостійної роботи студента.


Тема 1. Науково-правові засади забезпечення екологічної безпеки (8 год)

Лекція № 1. Науково-правові засади забезпечення екологічної безпеки (2 год.)

1. Екологічна безпека – мета екологічної політики держави.

2. Доктринальні підходи щодо визначення екологічної безпеки в спеціальній та еколого-правовій літературі.

3. Поняття екологічної безпеки та його відображення в законодавстві.

4. Екологічний ризик в системі правовідносин екологічної безпеки.

5. Правовідносини в галузі екологічної безпеки: поняття, особливості, види, суб'єктний, об’єктний склад і зміст, підстави виникнення, зміни та припинення екологічно небезпечної діяльності за чинним законодавством.


Практичне заняття № 1. Науково-правові засади забезпечення екологічної безпеки (2 год.)

1. Поняття екологічної безпеки та його відображення в законодавстві.

2. Об’єкти екологічно небезпечного впливу за чинним законодавством.

3. Джерела екологічної небезпеки та їх юридична класифікація.

4. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин в галузі забезпечення екологічної безпеки.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Екологічна безпека – мета екологічної політики держави.

2. Особливості правового забезпечення регіональної екологічної безпеки.

3. Розвиток юридичної думки про екологічну безпеку.

4. Екологічний ризик у системі правовідносин екологічної безпеки.

5. Правовідносини в галузі екологічної безпеки: поняття, особливості, види, суб’єктний, об’єктний склади та зміст.


Рекомендована література та нормативно-правові акти: 1-23; 1-10.


Тема № 2. Законодавство у галузі екологічної безпеки (4 год.)

Лекція 1. Законодавство у галузі екологічної безпеки (1 год.)

  1. Місце нормативно-правового регулювання екологічної безпеки в системі екологічного законодавства України.

  2. Комплексні, автономні та інтегровані акти законодавства в галузі екологічної безпеки.

3. Міжнародні конвенції і договори ООН у галузі екологічної безпеки.

4. Нормативно-правове регулювання Ради Європи і Європейського Союзу у галузі екологічної безпеки.

5. Проблеми гармонізації законодавства України в галузі екологічної безпеки із міжнародно-правовими нормами і принципами.

6. Перспективи трансформації національного законодавства про екологічну безпеку у систему міжнародно-правового регулювання.

Практичне заняття № 1. (1 год.)

1. Класифікація законодавчих та підзаконних актів у галузі екологічної безпеки.

2. Співвідношення законодавства про екологічну безпеку із екологічним та іншими галузями законодавства.

3. Міжнародні конвенції і договори ООН у галузі екологічної безпеки.

4. Нормативно-правове регулювання Ради Європи і Європейського Союзу у галузі екологічної безпеки.


Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Місце нормативно-правового регулювання екологічної безпеки в системі екологічного законодавства України.

2. Комплексні, автономні та інтегровані акти законодавства в галузі екологічної безпеки.

3. Проблеми гармонізації законодавства України в галузі екологічної безпеки із міжнародно-правовими нормами і принципами.

4. Межі гармонізації законодавства у сфері екологічної безпеки.

5. Перспективи трансформації національного законодавства про екологічну безпеку у систему міжнародно-правового регулювання.


Рекомендована література та нормативно-правові акти: 1-23; 1-203.


Тема № 3. Право екологічної безпеки – комплексна галузь екологічного права (8 год.)

Лекція №1. Право екологічної безпеки – комплексна галузь екологічного права (2 год.)

1. Об’єктивні передумови формування права екологічної безпеки.

2. Місце права екологічної безпеки у системі екологічного права.

3. Принципи формування права екологічної безпеки. Пріоритети та імперативи права екологічної безпеки.

4. Особливості функцій права екологічної безпеки. Класифікація функцій права екологічної безпеки.

5. Система та структура права екологічної безпеки. Співвідношення права екологічної безпеки як навчальної дисципліни, галузі права і науки.


Практичне заняття № 1. Право екологічної безпеки – комплексна галузь екологічного права (2 год.)

1. Обєктивні передумови формування права екологічної безпеки.

2. Місце права екологічної безпеки у системі екологічного права.

3. Принципи формування права екологічної безпеки.

4. Класифікація функцій права екологічної безпеки.

5. Система та структура права екологічної безпеки.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Системоутворюючі чинники формування права екологічної безпеки.

2. Пріоритети та імперативи права екологічної безпеки.

3. Особливості функцій права екологічної безпеки.

4. Співвідношення права екологічної безпеки як навчальної дисципліни, галузі права і науки.


Рекомендована література та нормативно-правові акти: 1-35; 1-203.


залишити коментар
Сторінка2/6
Дата конвертації24.10.2013
Розмір1.22 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх