Робоча навчальна програма дисципліни (спецкурсу-спецпрактикуму) для магістрів спеціальності 060100 \"Правознавство\" спеціалізації “Земельне І екологічне право\" icon

Робоча навчальна програма дисципліни (спецкурсу-спецпрактикуму) для магістрів спеціальності 060100 "Правознавство" спеціалізації “Земельне І екологічне право"


Схожі
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Навчально-методичний комплекс: Програма...
Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» Затверджено...
Робоча навчальна програма дисципліни “Державне регулювання соціально-культурної сфери" для...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Київ-2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070602 “гідрологія І гідрохімія...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 080101 «Математика»...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6
повернутися в початок
скачать
Тема №14. Проблеми реалізації та захисту правового статусу потерпілих осіб від надзвичайної екологічної ситуації (4 год.)

^ Лекція 1. Проблеми реалізації та захисту правового статусу потерпілих осіб від надзвичайної екологічної ситуації (2 год.)

Поняття і характеристика реалізації та захисту правового статусу потерпілих осіб від надзвичайної екологічної ситуації.

Порядок визначення потерпілих осіб від надзвичайної екологічної ситуації та легалізація їх правового статусу. Зміст правового статусу осіб, потерпілих від надзвичайної екологічної ситуації.

Форми реалізації правового статусу осіб, потерпілих від надзвичайної екологічної ситуації.

Способи захисту правового статусу осіб, потерпілих від надзвичайної екологічної ситуації.


^ Лекція 2. Проблеми реалізації та захисту правового статусу потерпілих осіб від надзвичайної екологічної ситуації (2 год.)

Проблеми доюрисдикційного захисту прав потерпілих осіб від надзвичайної екологічної ситуації.

Державно-правовий захист прав потерпілих осіб від надзвичайної екологічної ситуації.

Міжнародно-правові способи захисту прав потерпілих осіб від надзвичайної екологічної ситуації.

Роль громадських об’єднань у захисті прав потерпілих осіб від надзвичайної екологічної ситуації.

Проблеми вдосконалення правового статусу осіб, потерпілих від надзвичайної екологічної ситуації.


^ Практичне заняття № 1. Проблеми реалізації та захисту правового статусу потерпілих осіб від надзвичайної екологічної ситуації (2 год.)

1. Порядок визначення потерпілих осіб від надзвичайної екологічної ситуації та легалізація їх правового статусу.

2. Зміст правового статусу осіб, потерпілих від надзвичайної екологічної ситуації.

3. Державно-правовий захист прав потерпілих осіб від надзвичайної екологічної ситуації.

4. Роль громадських об’єднань у захисті прав потерпілих осіб від надзвичайної екологічної ситуації.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Поняття і характеристика реалізації та захисту правового статусу потерпілих осіб від надзвичайної екологічної ситуації.

2. Форми реалізації правового статусу осіб, потерпілих від надзвичайної екологічної ситуації.

3. Способи захисту правового статусу осіб, потерпілих від надзвичайної екологічної ситуації.

4. Проблеми доюрисдикційного захисту прав потерпілих осіб від надзвичайної екологічної ситуації.

5. Міжнародно-правові способи захисту прав потерпілих осіб від надзвичайної екологічної ситуації.

6. Проблеми вдосконалення правового статусу осіб, потерпілих від надзвичайної екологічної ситуації.


Рекомендована література та нормативно-правові акти:

література: 17, 18, 48, 60, 67, 108-110

Нормативно-правові акти: 12, 13, 36, 38, 43, 44, 45-47, 50, 60, 65, 67, 76, 103


Тема 15. Проблеми міжнародного права екологічної безпеки (2 год.)

^ Лекція 1. Проблеми міжнародного права екологічної безпеки (2 год.)

Соціально-правові передумови формування та становлення міжнародного права екологічної безпеки.

Принципи та пріоритети міжнародного права екологічної безпеки.

Нормативно-юридичні засади формування та становлення міжнародного права екологічної безпеки.

Система міжнародного права екологічної безпеки.

Проблеми розвитку права екологічної безпеки Європейського Союзу.

Перспективи вдосконалення системи міжнародної юридичної відповідальності за порушення вимог транснаціональної екологічної безпеки.


^ Завдання для самостійної роботи (6 год.)

1. Соціально-правові передумови формування та становлення міжнародного права екологічної безпеки.

2. Принципи та пріоритети міжнародного права екологічної безпеки.

3. Нормативно-юридичні засади формування та становлення міжнародного права екологічної безпеки.

4. Система міжнародного права екологічної безпеки.

5. Проблеми розвитку права екологічної безпеки Європейського Союзу.

6. Перспективи вдосконалення системи міжнародної юридичної відповідальності за порушення вимог транснаціональної екологічної безпеки.


Рекомендована література та нормативно-правові акти:

література: 17, 18, 29, 33, 36, 41, 58, 87, 115

Нормативно-правові акти: 1, 13, 56, 63, 70, 100, 133, 189-201


4.2. Контрольні питання до змістового модуля 4.

1. Поняття та ознаки правового режиму зони надзвичайних екологічних ситуацій.

2. Доктринальні підходи щодо визначення правового режиму зони надзвичайних екологічних ситуацій.

3. Призначення правового режиму зони надзвичайних екологічних ситуацій.

4. Підстави оголошення зони надзвичайних екологічних ситуацій та встановлення її правового режиму.

5. Процедура оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації.

6. Проблеми забезпечення правового режиму зони надзвичайних екологічних ситуацій.

7. Зміст та особливості правового режиму зони надзвичайних екологічних ситуацій.

8. Юридичні підстави зміни та дострокового припинення дії правового режиму зони надзвичайних екологічних ситуацій.

9. Проблеми юридичної відповідальності за порушення правового режиму зони надзвичайних екологічних ситуацій.

10. Перспективи вдосконалення правового режиму зони надзвичайних екологічних ситуацій.

11. Поняття і характеристика реалізації та захисту правового статусу потерпілих осіб від надзвичайної екологічної ситуації.

12. Порядок визначення потерпілих осіб від надзвичайної екологічної ситуації та легалізація їх правового статусу. Зміст правового статусу осіб, потерпілих від надзвичайної екологічної ситуації.

13. Форми реалізації правового статусу осіб, потерпілих від надзвичайної екологічної ситуації.

14. Способи захисту правового статусу осіб, потерпілих від надзвичайної екологічної ситуації.

15. Проблеми доюрисдикційного захисту прав потерпілих осіб від надзвичайної екологічної ситуації.

16. Державно-правовий захист прав потерпілих осіб від надзвичайної екологічної ситуації.

17. Міжнародно-правові способи захисту прав потерпілих осіб від надзвичайної екологічної ситуації.

18. Роль громадських об’єднань у захисті прав потерпілих осіб від надзвичайної екологічної ситуації.

19. Проблеми вдосконалення правового статусу осіб, потерпілих від надзвичайної екологічної ситуації.

20. Соціально-правові передумови формування та становлення міжнародного права екологічної безпеки.

21. Принципи та пріоритети міжнародного права екологічної безпеки.

22. Нормативно-юридичні засади формування та становлення міжнародного права екологічної безпеки.

23. Система міжнародного права екологічної безпеки.

24. Проблеми розвитку права екологічної безпеки Європейського Союзу.

25. Перспективи вдосконалення системи міжнародної юридичної відповідальності за порушення вимог транснаціональної екологічної безпеки.


^ 4.3. Типове контрольне завдання до Змістовного модуля 4:


І. Оберіть правильну відповідь на поставлене питання (їх може бути одна або декілька):


  1. Відповідно до Закону України „Про зону надзвичайної екологічної ситутації” надзвичайна екологічна ситуація:

- надзвичайна ситуація, при якій на окремій місцевості можуть виникнути негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що потребують застосування надзвичайних заходів з боку держави.

- надзвичайна ситуація, при якій на окремій місцевості сталися негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що потребують застосування надзвичайних заходів з боку територіальної громади.

- надзвичайна ситуація, при якій на окремій місцевості сталися негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що потребують застосування надзвичайних заходів з боку міжнародних організацій.

- надзвичайна ситуація, при якій на окремій місцевості сталися негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що потребують застосування надзвичайних заходів з боку держави.


^ 2. Підставами для оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації є:

- значне перевищення гранично допустимих норм показників якості навколишнього природного середовища, визначених законодавством;

- перевищення середньодобової амплітуди температури повітря показника в 20 градусів Цельсія;

- виникнення ймовірної загрози життю та здоров'ю великої кількості людей;

- негативні зміни, що сталися в навколишньому природному середовищі на значній території і які неможливо усунути без застосування спеціальної техніки;

значне збільшення рівня захворюваності населення внаслідок негативних змін у навколишньому природному середовищі.


    1. ^ Окрема місцевість України оголошується зоною надзвичайної екологічної ситуації Президентом України за пропозицією:

- МНС України;

- Ради національної безпеки і оборони України;

- Кабінету Міністрів України;

- Верховної Ради України;

- Мінприроди України.


4. Законом України „Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” аварія визначається як:

- небезпечна подія техногенного характеру, що не спричинила загибель людей але, створює на об'єкті чи окремій території загрозу життю та здоров'ю людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів,

- порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю;

небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила загибель людей , але не створює на об'єкті чи окремій території загрозу життю та здоров'ю людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю;

- небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила загибель людей або створює на об'єкті чи окремій території загрозу життю та здоров'ю людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю;

- небезпечна подія природного характеру, що спричинила загибель людей або створює на об'єкті чи окремій території загрозу життю та здоров'ю людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю.


^ 5. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру здійснюється на принципах:

- пріоритетності завдань, спрмованих на рятування майна, яке знаходиться у приватній власності окремих осіб;

- пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров'я людей і довкілля;

- обмеженого в інтерсах національної безпеки та уникнення панічних настроїв доступу населення до інформації щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- вільного доступу населення до інформації щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

урахування економічних, природних та інших особливостей територій і ступеня реальної небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- універсальності застосовуваних заходів незалежно від економічних, природних та інших особливостей територій і ступеня реальної небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.


6. Залежно від обсягів заподіяних надзвичайною ситуацією техногенного та природного характеру наслідків, обсягів технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для ліквідації її наслідків, визначаються такі рівні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:

- державний;

- міжнародний;

- констнентальний;

регіональний;


місцевий;

об’єктово-локальний.


  1. В межах зони надзвичайної екологічної ситуації правовий режим надзвичайного стану:

  • неможе бути запроваджено;

  • може бути запроваджено;

  • може бути запроваджено лише за наявності спеціального висновку РНБО;

  • може бути запроваджено лише за наявності спеціального висновку Кабінету Міністрів України.


8. Відповідно до положень Закону України „Про зону надзвичайної екологічної ситуації” рішенням про встановлення правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації, з метою здійснення заходів для нормалізації екологічного стану, можуть встановлюватися обмеження на здійснення певних видів діяльності шляхом встановлення тимчасової заборони на:

- будівництво та функціонування об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку;

- торгівлю продуктами харчування;

- випасання великої рогатої худоби;

- функціонування санаторно-курортних закладів;

- провадження будь-якої іншої господарської діяльності.


^ 9. Територія, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, поділяється на наступні зони:


- зона відчуження;

- зона обмежень;

- зона спостережень;

- зона безумовного (обов'язкового) відселення;

- зона обмежень господарювання;

- зона гарантованого добровільного відселення.

- зона радіоекологічного контролю.


10. Відповідно до положень Закону України „Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” радіаційно небезпечним землям притаманні наступні ознаки:

- на них неможливе подальше проживання населення;

- на них неможливе подальше проживання дітей (віком до 18 років);

- на них неможливе проживання осіб похилого віку;

- на них неможливе одержання сільськогосподарської продукції;

- на них неможливе виробництво продуктів харчування із застосуванням ГМО

- неможливе одержання продуктів харчування, що відповідають республіканським та міжнародним допустимим рівням вмісту радіоактивних речовин, або які недоцільно використовувати за екологічними умовами.

ІІ. Дайте розгорнуті відповіді на наступні питання:

  • поняття і характеристика правового статусу потерпілих осіб від надзвичайної екологічної ситуації.

  • принципи міжнародного права екологічної безпеки.


^ V. Матеріали практичних завдань:

Задача 1.

Поблизу м. Кременчук Полтавської області ТОВ „В.С.” планує здійснювати будівництво сталеливарного заводу. Для зазначеної мети товариству виділено земельну ділянку площею 5 га та розроблено відповідну проектно-коштористну документацію без проведення її екологічної експертизи. Враховуючи перевантаженість регіону промисловими підприємствами та приймаючи до уваги проектну потужність нового заводу, ініціативна група мешканців м. Кременчук та сусідніх сіл звернулась до керівництва ТОВ з проханням припинити будівництво. Свою позицію громадяни пояснили порушенням таким будівництвом їх права на екологічну безпеку.

ТОВ відмовило у задоволенні прохання громадян, мотивуючи свою позицію тим, що чинне законодавство ним не порушується, адже ним громадянам не надається права на екобезпеку. Крім того, серед членів ініціативної групи є громадянин Росії та особа без громадянства, на яких права, передбачені законодавством України, не поширюються.

Громадяни звернулись із позовом до ТОВ про заборону будівництва заводу до суду.


Визначіть види правовідносин, що виникли.

Чи надається законодавством України право на екологічну безпеку іноземним громадянам та особам без громадянства?

Запропонуйте способи захисту прав та законних інтересів громадян.

Вирішіть спір.


Задача 2.

Житель с. Леонівка Київської області В. отруївся внаслідок вживання в їжу води з власного колодязя.

В той же час процесі контролю за дотриманням законодавства про використання та охорону земель державним інспектором виявлено використання фермером О. агрохімікатів в кількостях понад встановлені гранично допустимі межі. Також перевіркою встановлено, що агрохімікати через грунтові води могли потрапити до колодязя В.

Після лікування В. звернувся до суду із позовом до О. про відшкодування завданої йому порушенням права на екологічну безпеку шкоди. О. в суді визнав факт порушення ним норм використання агрохімікатів, однак проти позову заперечив. В обгрунтування заперечень О. вказав, що внаслідок його дій могли бути забруднені лише землі та води, а тому порушити право на екобезпеку він не міг. Крім того, на думку О., причиною забруднення води може бути також молочно-товарна ферма, що знаходиться неподалік.


Визначіть види правовідносин, що виникли.

В чому в даному випадку полягає порушення права на екобезпеку?

Обгрунтуйте із посиланням на чинне законодавство правову позицію В.

Вирішіть спір.


Задача 3.

Враховуючи проведення в України в 2012 р. чемпіонату Європи з футболу, на розгляд Бориспільської міської ради представниками однієї із депутатських фракцій було подано проект „Програми розвитку м. Бориспіль Київської області до 2012 р.”. Проектом передбачено: пріоритетність економічного розвитку міста; переважне надання земельних ділянок у власність та користування для будівництва нових та розширення існуючих промислових підприємств, в тому числі - за рахунок частини міського парку та скверів; розширення основної транспортної магістралі – вул. Київський шлях за рахунок зменшення пішохідної зони; будівництво багаторівневого паркінгу для автомобілів на земельній ділянці поруч із загальноосвітньою школою; розширення мережі автозаправних станцій на території міста.

Обгрунтовуючи необхідність прийняття Програми на сесії міськради, один із його авторів – депутат міської ради, вказав, що цей документ відповідає чинному законодавству України, а також європейській практиці. Більш того, прийняття цього документа дозволить значно пожвавити економіку міста, створити нові робочі місця, покращить транспорну інфраструктуру, що в сукупності дасть можливість на високому рівні сприяти проведенню Євро-2012. На запитання депутатів щодо того, чи враховано проектом можливість негативного впливу на життя та здоров’я мешканців міста та довкілля у випадку його реалізації, автор Програми відповів, що основна її мета – створення економічних умов, яке у випадку із проведенням європейської футбольної першості має пріоритет перед будь-якою іншою метою. Окрім того, проект жодним чином не може порушити права людини на екологічну безпеку, адже не стосується реалізації та забезпечення такого права. Також ініціаторами прийняття Програми зібрано близько 100 підписів бориспольчан на підтримку такого прийняття.

Після обговорення міськрада ухвалила рішення передати проект на доопрацювання профільній комісії із залученням до цього представників громадськості.


Визначіть види правовідносин, що виникли.

Надайте правову оцінку проекту Програми з позицій його відповідності чинному законодавству України.

Які, на вашу думку, зміни слід внести до Програми, щоб її реалізація не порушувала екологічну безпеку?

Чи надає згода окремих громадян на реалізацію Програми правомірності положенням останньої, внаслідок реалізації яких порушуватимться екологічна безпека?

Сформулюйте пропозиції для доопрацювання Програми в інтересах мешканців м. Борисполя.


Задача 4.

Приватний підприємець Б. відкрив автомийку на відстані 70 м. від р. Дніпро в м. Черкаси. Поруч із автомийкою розташований міський пляж. Через деякий час після початку функціонування мийки вода в місці для купання потемніла, час від часу в ній стали з’являтись залишки мийних засобів. Також від води почав поширюватись запах гуми.

Адміністрація пляжу звернулась до Державної екологічної інспекції в Черкаській області із скаргою на дії приватного підприємця. В скарзі також містилось прохання заборонити роботу мийки. У відповіді начальника екологічної інспекції на скаргу було зазначено, що вона не підлягає задоволенню з огляду на те, що вирішення порушених в ній питань не належить до компетенції Державної екологічної інспекції. Водночас адміністрації пляжу було роз’яснено право звернутись із скаргою за належністю до відповідної санітарно-епідеміологічної станції.

Не погоджуючись із відповіддю Державної екологічної інспекції, адмінстрація пляжу оскаржила її бездіяльність по реагуванню на скаргу до суду.


Визначте види правовідносин, що виникли.

Чи правомірна позиція Державної екологічної інспекції в Черкаській області?

Які повноваження державної екологічної інспекції та органів державної санітарно-епідеміологічної служби щодо забезпечення екологічної безпеки?

До компетенції якого органу належить прийняття рішення щодо припинення діяльності автомийки?

Вирішіть справу.


Задача 5.

Під час весняної повені в двох селах на території Тетіївського району Київської області було підтоплено 25 приватних будинків, внаслідок чого в будинках постійно утримується високий рівень вологості, який викликає у жителів захворювання дихальної системи.

За висновками районної СЕС, стіни вказаних будинків потребують висушування спеціальним устаткуванням, а підлоги – заміні, для того, щоб проживання в них людей було безпечним для їх здоров’я.

Розпорядженням голови РДА вказані заходи повинні бути профінансовані за рахунок коштів районного бюджету, стаття видатків „Забезпечення екологічної безпеки жителів району”.

Прокурор району вніс протест на це розпорядження з мотивів нецільового використання бюджетних коштів. Так, на думку прокурора, заходи щодо висушування стін та заміни підлог є ремонтними роботами, а не забезпеченням екологічної безпеки, а тому кошти на такі роботи повинні використовуватись з іншого джерела.

Голова РДА передав протест на вивчення юридичному відділу, начальник якого рекомендував відхилити протест. За наслідками відхилення протесту прокурор звернувся до суду із позовом про визнання нечинним та скасування відповідного розпорядження.


Визначте види правовідносин, що виникли.

Які заходи, на Вашу думку, можуть бути віднесені до забезпечення екологічної безпеки?

Надайте оцінку правовій позиції голови РДА.

Надайте оцінку правовій позиції прокурора.

Вирішіть справу.


Задача 6.

Рішенням Ради національної безпеки та оборони України було зобовязано Кабінет Міністрів України посилити контроль за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності-юридичними особами, що здійснюють екологічно небезпечні види діяльності, чинного законодавства України в сфері забезпечення екологічної безпеки. В разі виявлення порушень від КМУ вимагалось вжиття заходів щодо ліквідації відповідних юридичних осіб-порушників.

В офіційному листі КМУ на адресу Секретаря РНБО уло повідомлено про неможливість виконання вказаного рішення РНБО з огляду на наступне. По-перше, РНБО не має права зобовязувати КМУ здійснювати будь-які дії, по-друге, контроль за екологічно небезпечною діяльністюКонституцією України не віднесено до компетенції КМУ, по-третє, чинним законодавством не передбачено такої підстави для ліквідації юридичних осіб, як порушення ними законодавства в сфері забезпечення екологічної безпеки.


Визначте види правовідносин, що виникли.

Які органи державної влади уповноважені здійснювати контроль за дотриманням юридичними особами, що здійснюють екологічно небезпечні види діяльності, законодавства України?

Надайте оцінку правовій позиції РНБО.

Надайте оцінку правовій позиції КМУ.

Вирішіть справу.


Задача 7.

Поблизу житлової забудови в м. Первомайську Миколаївської області було побудовано та розпочато діяльність автозаправної станції. Для забезпечення безперебійної торгівлі паливно-мастильними матеріалами на території АЗС було розміщено два підземні металеві резервуари.

Мешканці прилеглих багатоповерхівок створили ініціативну групу щодо припинення діяльності автозаправної станції, мотивуючи свою позицію тим, що діяльність АЗС створює потенційну загрозу для прилеглих будинків як через пожежо- і вибухо- небезпечність, так і внаслідок ризику потрапляння бензину із резервуарів в землю. Із вимогою заборонити діяльність АЗС ініціативна група звернулась до міського голови.

У відповіді на вимогу міський голова повідомив, що для її задоволення немає підстав. Так, діяльність АЗС здійснюється на підставі відповідних дозвільних документів. До того ж, в даному випадку не може йти мови про порушення права на екологічну безпеку, адже шкоди від діяльності АЗС нікому не завдано, а сама така діяльність є підприємницькою, а отже – ризикованою відповідно до чинного законодавства. Крім того, у міського голови відсутні повноваження забороняти діяльність АЗС.

Член ініціатиної групи М. звернувся до прокурора міста із проханням порушити проти міського голови кримінальну справу за зловживання службовим становищем, яке він вбачає у відмові задовольнити вимоги групи.


Визначте види правовідносин, що виникли.

Які повноваження міської ради та міського голови щодо забезпечення екологічної безпеки?

Який орган є уповноваженим розглядати по суті та вирішувати заявлені вимоги громадян-членів ініціативної групи?

Яке рішення має прийняти прокурор?

Вирішіть справу.


Задача 8.

Внаслідок вживання молока виробництва ТОВ „В.”, яке розповсюджувалось через мережу супермаркетів ЗАТ „Т.”, важкі харчові отруєння отримали більше 20 осіб. Перевищення в десятки разів вмісту консервантів в продукті були виявлені після проведення аналізу його якості. За фактом отруєння співробітниками міськвідділу внутрішніх справ порушено кримінальну справу.

Також постраждалі звернулись до громадської організації „Ліга захисту прав споживачів” з проханням допомогти у стягненні суми матеріальної і моральної шкоди, заподіяної отруєнням. Громадська організація звернулась із позовом до суду, в якому просить стягнути завдану шкоду в рівних частинах з ТОВ „В.” та ЗАТ „Т.”

У запереченнях на позов ТОВ „В” вказало, що не вбачає своєї вини у заподіянні шкоди, так як після доставки молока в супермаркет не несе відповідальності за його якість.

ЗАТ „Т”, не визнавши позов, послалось на відсутність у нього обов’язку проводити лабораторні дослідження молока на вміст конвервантів, а відповідно до товарно-супровідних документів воно відповідало встановленим вимогам щодо якості. Також було звенено увагу суду на відсутність у громадської організації права на звернення до суду, так як шкода була завдана не ній як юридичній особі, а окремим фізичним особам.


Визначте види правовідносин, що виникли.

Чи наявні в факті отруєння ознаки кримінально караного діяння?

Яка правосуб’єктність громадських організацій щодо захисту в судовому порядку екологічних прав громадян?

Обгрунтуйте з посиланням на норми чинного законодавства правові підстави вимог постраждалих громадян.

Вирішіть спір.


Задача 9.

На відстані приблизно 100 м. від урізу води Чорного моря в м. Євпаторії приватним підприємцем В., який надає послуги з вивезення побутових відходів санаторіям та базам відпочинку, влаштовано звалище побутових відходів. Євпаторієць Б., приватний будинок якого знаходиться неподалік звалища, звернувся із скаргою на дії В. до Державної Азово-Чорноморської екологічної інспекції, в якій просив вжити передбачених чинним законодавством заходів реагування та притягти В. до відповідальності. У відповіді на скаргу за підписом заступника начальника інспекції було зазначено, що її компетенція не поширюється на територію, де влаштовано звалище, так как як такак територія є об’єктом контролю Державної екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря. Окрім того, контроль за дотриманням законодавства про відходи є компетенцією Державної санітарно-епідеміологічної служби, яка і повинна розглянути по суті та вирішити скаргу В.

Вважаючи відповідь заступника начальника інспекції незаконною, В. звернувся із скаргою на його бездіяльність до прокурора та просив порушити по факту бездіяльності кримінальну справу за службовий злочин.


Визначте види правовідносин, що виникли.

До компетенції якого органу належить здійснення контролю за дотриманням законодавства України про відходи?

Чи правомірна позиція заступника начальника Державної Азово-Чорноморської екологічної інспекції?

Чи є в діях заступника начальника Державної Азово-Чорноморської екологічної інспекції склад злочину?

Яке рішення за наслідками розгляду скарги В. повинен прийняти прокурор?

Надайте оцінку правовій позиції прокурора.

Вирішіть справу.


Задача 10.

ТОВ „Т.” імпортувало в Україну та розповсюджувало через мережу аптек ЗАТ „Фармація” протиалергічний лікарський засіб „Танзипем” виробництва Пакістану. Через деякий час дві особи, які вживали „Танзипем”, померли, що стало підставою для проведення перевірки ТОВ „Т.” Державною санітарно-епідеміологічною службою.

За наслідками перевірки було встановлено, що „Танзипем” не пройшов доклінічні та клінічні випробування в Україні, а також всупереч вимогам чинного законодавства відпускався без рецепту. Матеріали перевірки були передані в органи прокуратури.

Не погоджуючись із проведенням перевірки, ТОВ „Т.” Звернулось до суду із позовом про визнання дій по проведенню перевірки неправомірними та скасування акту, складеного за її наслідками. В обгрунтоування своєї позиції ТОВ „Т.” Зазначило наступне: (1) органи Державної санітарно-епідеміологічної служби не мають право проводити перевірки щодо дотримання законодавтсва про лікарські засоби; (2) перевіркою не доведено причинно-наслідковий зв’язок між вживанням „Танзипему” та смертю осіб; (3) доклінічні та клінічні випробування, а також продаж „Танзипему” за рецептом, не є обов’язковими; (4) відповідальність за якість „Танзипему” повинна нести ЗАТ „Фармація”, яка здійснювала його реалізацію.


Визначте види правовідносин, які виникли.

Який порядок імпорту та допуску до реалізації імпортованих лікарських засобів в Україні?

Які повноваження Державної санітарно-епідеміологічної служби щодо контролю за дотриманням законодавства про лікарські засоби?

Яке рішення за наслідками розгляду матеріалів перевірки Державної санітарно-епідеміологічної служби має прийняти прокуратура?

Проаналізуйте із посиланням на чинне законодавство правову позицію ТОВ „Т.”, викладену ним у позові.

Вирішіть справу.


Задача 11.

Громадянин Б., перебуваючи у відрядженні в м. Суми, після вживання молока, придбаного в супермаркеті „Слобожанщина”, отруївся і потрапив до лікарні. За вискновками лікарів, отруєння могло бути викликано наявною в молоці харчовою домішкою, небезпечною для хворих на гіпертонію (до яких відноситься Б.), однак дозволеною для застосування в Україні.

Після перебування на стаціонарному лікуванні протягом 25 днів, Б. звернувся до суду із позовом до супермаркета „Слобожанщина” із позовом про відшкодування шкоди, завданої здоров’ю. Зокрема, просив стягнути витрати на лікування, втрачений за період лікування заробіток, а також моральну шкоду.

Представник супермаркета у судовому засіданні проти позову заперечив, посилаючись на наступні обставини: (1) Б. не доведено протиправоності дій супермаркету, адже в молоці були відсутні будь-які заборонені домішки, а повідомлення про небезпеку домішки, що використовувалась, для хворих на гіпертонію не є обовязком супермаркету; (2) Б. не доведено причинно-насдіокового звязку між вживанням молока, придбаного в супермаркеті, та насліками у формі отруєння; (3) Б. взагалі не доведено факту придбання молока в супермаркеті.

На підставі своїх заперечень представник супермаркету просив замінити по справі відповідача, залучивши до участі в ній належного відповідача – виробника молока.


Визначте види правовідносин, які виникли.

Який порядок застосування харчових домішок у продуктах харчування в Україні?

Які обставини відповідно до чинного законодавства повинен довести гром. Б. для задоволення його вимоги про стягнення шкоди?

Проаналізуйте з посиланнями на чинне законодавство правові позиції гром. Б. та супермаркета в суді.

Вирішіть справу.


Задача 12.

Гром. В. в порядку безоплатної приватизації отримав у приватну власність земельну ділянку площею 0,5 га для ведення особистого селянського господарства в смт. Ярмолинці Хмельницької області, на якій почав вирощувати томати, частину яких реалізовував на ринку та поставляв на місцевий консервовий завод для переробки на сік.

Після дегустації виробленого консервним заводом томатного соку стійкі розлади здоров’я отримали двоє технологів консервного заводу. За висновком лабораторії районної СЕС вміст важких металів в томатах перевищує гранично допустиму в 15 разів.

Технологи звернулись із позовом до В. Про відшкодування шкоди, завданої їх здоровю внаслідок порушення їх права на внутрішню екологічну безпеку через постачання забруднених металами томатів.

В. Проти позову заперечував, вказуючи, що (1) важкі метали, які були виявлені в томатах, ніколи не використовував, а тому очевидно, що земельна ділянка була забруднена ще до її приватизації її В., що виключає відповідальність В.; (2) технологи не повинні були дегустувати сік до його перевірки лабораторією заводу, а тому розлади їх здоров’я є наслідком протиправних дій самих технологів; (3) томати на завод постачаються окрім В. ще декількома особами, а технологи не довели, що розлад їх здоров’я стався внаслідок вживання томатів, поставлених саме В.


Визначте види правовідносин, які виникли.

Який порядок перевірки безпечності якісних показників земельної ділянки при її приватизації в Україні?

Які обставини відповідно до чинного законодавства повинні довести технологи для задоволення його вимоги про стягнення шкоди?

Проаналізуйте з посиланнями на чинне законодавство правову позицію гром. В. в суді.

Вирішіть справу.


Задача 13.

Внаслідок відсутності належних умов зберігання хімічної зброї часів СРСР на військовому складі у Тернопільській області відбувся витік 570 літрів отруйних речовин, які потрапили у грунт та через грунтові води у р. Збруч, внасдіок вживання води із якої більше 100 осіб було госпіталізовано, а більше 600 голів великої рогатої худоби загинуло.

Голови трьох сільських рад, постраджалих внаслідок вказаного витіку, звернулись до голови районної ради із клопотанням про оголошення території їх рад зоною надзвичайної екологічної ситуації та про запровадження на їз території надзвичайного стану.

Голова районної ради відмовив у задоволенні клопотання, зазначивши, що зазначені оголошення та запровадження віднесені до компетенції центральних органів влади України, до яких і порадив звернутись.

Голова однієї із трьох сільських рад, не погоджуючись із позицією голови районної ради, звернувся до прокуратури району із заявою про проведення перевірки неправовомірної бездіяльності голови районної ради.


Визначте види правовідносин, які виникли.

Які підстави та порядок оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації в Україні?

Які підстави і порядок запровадження правового режиму надзвичайного стану в Україні?

Надайте правову оцінку діям сільських голів та голови райради.

Яке рішення повинен прийняти прокурор за наслідками рогляду заяви голови сільради?

Які ліквідаційні заходи повинні бути вжиті для ліквідації ситуації, що виникла?


Задача 14.

Гром. В., який станом на 26 квітня 1986 р. працював на Чорнобильській АЕС та проживав в м. Прип’ять, внаслідок Чорнобильської катастрофи був визнаний інвалідом 2 групи.

В 2007 р. В. звернувся до суду із позовом до держави Україна в особі Міністерства України з питань надзвичайних ситуації та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи із вимогою про відшкодування шкоди, завданої пошкодженням здоров'я та втратою працездатності на підставі положень ст. 13 Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі – Закон).

МНС проти позову заперечило, вказавши, що, по-перше, чинним законодавством не визначено його обов’язку відшкодовувати шкоду у передбаченому с. 13 Закону випадку, і по-друге, МНС не є державою Україна в розумінні ст. 13 Закону, а тому не може бути належним відповідачем по справі, а вказана стаття взагалі є декларативною та без деталізації стосовно конкретної зобов’язаної особи не може бути застосована до конкретних відносин.


Визначте види правовідносин, які виникли.

Який порядок компенсації шкоди, заподіяної окремим фізичним особам внаслідок Чорноюбильської катастрофи?

Надайте правову оцінку позиції гром. В.

Надайте правову оцінку позиції МНС.

Вирішіть справу.


Задача 15.

Через епідемію свинячого грипу на території США на митниці в Аеропорту „Бориспіль” при проходженні митного контролю працівниками Держприкордонслужби України були затримані 5 громадян США, які прибули в Україну для роботи в посольстві Сполучених Штатів в м. Києві.

Зазначені працівники були в примусовому порядку відправлені з території України наступним рейсом до Вашингтону.

Держдепартамент США направив ноту із протестом проти вказаних дій до МЗС України. В обгрунтування ноти було зазначено, що відповідно до міжнародних нормативно-правових актів з питань дипломатичних зносин працівники посольсьв наділені димпломатичним імунітетом, що забороняє приймаючій стороні застосовувати до них будь-які примумові заходи, в тому числі – примусове видворення.

У відповіді МЗС України зазначило, що нормами міжнародних актів, на які посилається у своїй ноті Держдепартамент США, не передбачено регулювання відносин у випадках наявності загрози епідемії, внаслідок чого до таких відносин застосовуються акти національного законодавства України, на підставі яких і діяли співробітники митниці та Держприкордонслужби України при затриманні та поверненні до США працівників посольства.


Визначте види правовідносин, які виникли.

Який порядок в’їзду в Україну осіб із регіонів, в яких оголошено епідемії хвороб?

Надайте правову оцінку діям працівників митниці та Держприкордонслужби.

Надайте правову оцінку позиції Держдепартаменту США.

Наайте правову оцінку позиції МЗС України.

залишити коментар
Сторінка4/6
Дата конвертації24.10.2013
Розмір1.14 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх