Робоча навчальна програма дисципліни (спецкурсу-спецпрактикуму) для магістрів спеціальності 060100 \"Правознавство\" спеціалізації “Земельне І екологічне право\" icon

Робоча навчальна програма дисципліни (спецкурсу-спецпрактикуму) для магістрів спеціальності 060100 "Правознавство" спеціалізації “Земельне І екологічне право"


Схожі
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Навчально-методичний комплекс: Програма...
Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» Затверджено...
Робоча навчальна програма дисципліни “Державне регулювання соціально-культурної сфери" для...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Київ-2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070602 “гідрологія І гідрохімія...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 080101 «Математика»...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6
повернутися в початок
скачать
Тема № 8. Проблеми юридичних гарантій реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку (4 год.)

^ Лекція 1. Проблеми юридичних гарантій реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку (2 год.)

Поняття та характеристика юридичних гарантій реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку. Види юридичних гарантій реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку.

Класифікація юридичних гарантій реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку.

Доюрисдикційні гарантії реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку.


^ Лекція 2. Проблеми юридичних гарантій реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку (2 год.)

Юрисдикційні гарантії реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку.

Судова юрисдикція у системі юридичних гарантій захисту права громадян на екологічну безпеку. Форми та способи міжнародної судової юрисдикції у системі юридичних гарантій захисту права громадян на екологічну безпеку.

Проблеми вдосконалення юридичних гарантій захисту права громадян на екологічну безпеку.


^ Практичне заняття № 1. Проблеми юридичних гарантій реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку (2 год.)

1. Види юридичних гарантій реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку.

2. Доюрисдикційні гарантії реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку.

3. Юрисдикційні гарантії реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку.

4. Судова юрисдикція у системі юридичних гарантій захисту права громадян на екологічну безпеку.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Поняття та характеристика юридичних гарантій реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку.

2. Класифікація юридичних гарантій реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку.

3. Форми та способи міжнародної судової юрисдикції у системі юридичних гарантій захисту права громадян на екологічну безпеку.

4. Проблеми вдосконалення юридичних гарантій захисту права громадян на екологічну безпеку.


^ Рекомендована література та нормативно-правові акти:

література: 2, 8, 11, 13-16, 32, 75, 81, 84-87, 101, 116

Нормативно-правові акти: 1, 2, 12, 13, 16, 18, 23, 27, 31, 54, 56, 58, 59, 62


Тема № 9. Проблеми формування інституту юридичної відповідальності у сфері забезпечення екологічної безпеки (2 год.)

^ Лекція 1. Проблеми формування інституту юридичної відповідальності у сфері забезпечення екологічної безпеки (2 год.)

Стан розвитку інституту юридичної відповідальності у сфері забезпечення екологічної безпеки. Новації інституту юридичної відповідальності у сфері забезпечення екологічної безпеки, обумовлені екологічним ризиком.

Характер та рівні реалізації юридичної відповідальності у сфері забезпечення екологічної безпеки. Особливості правовідносин юридичної відповідальності у сфері забезпечення екологічної безпеки.

Види юридичної відповідальності у сфері забезпечення екологічної безпеки.

Механізм реалізації позитивної юридичної відповідальності у сфері забезпечення екологічної безпеки.

Застосування ретроспективної юридичної відповідальності у сфері забезпечення екологічної безпеки.


^ Практичне заняття № 1. Проблеми формування інституту юридичної відповідальності у сфері забезпечення екологічної безпеки (2 год.)

1. Новації інституту юридичної відповідальності у сфері забезпечення екологічної безпеки, обумовлені екологічним ризиком.

2. Особливості правовідносин юридичної відповідальності у сфері забезпечення екологічної безпеки.

3. Види юридичної відповідальності у сфері забезпечення екологічної безпеки.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Стан розвитку інституту юридичної відповідальності у сфері забезпечення екологічної безпеки.

2. Характер та рівні реалізації юридичної відповідальності у сфері забезпечення екологічної безпеки.

3. Механізм реалізації позитивної юридичної відповідальності у сфері забезпечення екологічної безпеки.

4. Застосування ретроспективної юридичної відповідальності у сфері забезпечення екологічної безпеки.


Рекомендована література та нормативно-правові акти:

література: 4, 17, 18. 25, 28, 52, 53, 67, 82, 96, 103, 107, 116

Нормативно-правові акти: 2, 13, 51, 54, 59, 62, 68


2.2. Контрольні питання до змістового модуля 2.

1. Право екологічної безпеки як система опосередкування комплексу інтересів людини, суспільства і держави.

2. Прогрес та регрес у системі формування права екологічної безпеки.

3. Системоутворюючі чинники формування права екологічної безпеки. Підсистеми права екологічної безпеки та їх співвідношення.

4. Складові елементи системи права екологічної безпеки.

5. Співвідношення системи права екологічної безпеки з іншими правовими комплексами еколого-правової спільності.

6. Проблеми вдосконалення системи формування права екологічної безпеки.

7. Поняття та особливості гармонізації законодавства у сфері екологічної безпеки.

8. Пріоритети гармонізації законодавства у сфері екологічної безпеки.

9. Принципи гармонізації законодавства у сфері екологічної безпеки.

10. Основні напрями гармонізації законодавства у сфері екологічної безпеки.

11. Межі гармонізації законодавства у сфері екологічної безпеки.

12. Співвідношення гармонізації, оптимізації та імплементації законодавства у сфері екологічної безпеки.

13. Механізм гармонізації законодавства у сфері екологічної безпеки.

14. Гарантії гармонізації законодавства у сфері екологічної безпеки.

15. Поняття та істотні ознаки реформування правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки.

16. Основні напрями реформування правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки.

17. Особливості реформування абсолютних правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки.

18. Межі реформування процедурних (доюрисдикційних) правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки.

19. Проблеми реформування управлінських правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки.

20. Особливості реформування правовідносин у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

21. Реформування юрисдикційних правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки.

22. Поняття та характеристика юридичних гарантій реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку.

23. Види юридичних гарантій реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку.

24. Класифікація юридичних гарантій реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку.

25. Доюрисдикційні гарантії реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку.

26. Юрисдикційні гарантії реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку.

27. Судова юрисдикція у системі юридичних гарантій захисту права громадян на екологічну безпеку.

28. Форми та способи міжнародної судової юрисдикції у системі юридичних гарантій захисту права громадян на екологічну безпеку.

29. Проблеми вдосконалення юридичних гарантій захисту права громадян на екологічну безпеку.

30. Стан розвитку інституту юридичної відповідальності у сфері забезпечення екологічної безпеки.

31. Новації інституту юридичної відповідальності у сфері забезпечення екологічної безпеки, обумовлені екологічним ризиком.

32. Характер та рівні реалізації юридичної відповідальності у сфері забезпечення екологічної безпеки.

33. Особливості правовідносин юридичної відповідальності у сфері забезпечення екологічної безпеки.

34. Види юридичної відповідальності у сфері забезпечення екологічної безпеки.

35. Механізм реалізації позитивної юридичної відповідальності у сфері забезпечення екологічної безпеки.

36. Застосування ретроспективної юридичної відповідальності у сфері забезпечення екологічної безпеки.


^ 2.3. Типове контрольне завдання до Змістовного модуля 2:


І. Оберіть правильну відповідь на поставлене питання (їх може бути одна або декілька):


  1. Чинниками, які зумовлюють виділення права екологічної безпеки як самостійної галузі права, є:

 • наявність відповідного законодавства;

 • видання підручників з курсу „Право екологічної безпеки України”;

 • наявність однорідних суспільних відносин в сфері забезпечення екологічної безпеки;

 • суб’єктивний інтерес деяких вчених;

 • рішення Академії наук України.
  1. Правовідносини екологічної безпеки за своїм характером є:

 • відносними;

 • субєктивними;

 • абсолютними;

 • безособовими.
  1. Інститутами права екологічної безпеки як галузі права є:

 • інститут запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

 • інститут забезпечення охронони праці;

 • інститут лімітування викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

 • інститут забезпечення харчової („внутрішньої”) екологічної безпеки;

 • інститут ведення земельного кадастру.


4. Посадові особи органів державної виконавчої влади, які здійснюють державний нагляд та державний контроль у сфері діяльності з пестицидами і агрохімікатами, в межах компетенції, передбаченої законодавством, мають право:

- в безспірному (позасудовому) порядку стягувати з виннних осіб суму завданої ними шкоди життю та здоровю людей внаслідок порушення законодавства про пестициди і агрохімікати;

- безперешкодно відвідувати підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, діяльність яких пов'язана з виробництвом, транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів і торгівлею ними;

- притягувати винних осіб до кримінальної відповідальності;

- припиняти роботи із застосуванням пестицидів і агрохімікатів в порядку, передбаченому законодавством;

- проводити оперативно-розшукові заходи з метою виявлення злочинних дій в сфері поводження із пестицидами і агрохімікатами.


5. Відповідно до Закону України „Про безпечність та якість харчових продуктів” Ветеринарна служба здійснює державний контроль та державний нагляд за такими харчовими продуктами:

1) усі харчові продукти для спеціального дієтичного споживання;

2) усі імпортовані харчові продукти;

^ 3) необроблені харчові продукти тваринного походження на потужностях (об'єктах) з їх виробництва;

4) усі рослинні продукти, сільськогосподарська продукція та необроблені харчові продукти тваринного походження, що продаються на агропродовольчих ринках;

5) усі харчові продукти, що експортуються.


6. Право відносити лікарські засоби до отруйних та сильнодіючих надано:

- Міністерству внутрішніх справ;

- ^ Міністерству охорони здоров’я України;

- органу виконавчої влади, в системі якого знаходиться лікувальний заклад, в якому застосовується відповідний лікарський засіб;

- пацієнтам, що вживають лікарські засоби;

- громадським екологічним організаціям.


 1. Діяльність Військово-морських сил України може порушувати екологічну безпеку у випадку:

 • проведення військових навчань в межах територіальних вод України;

 • проведення піших парадів на державні свята;

 • проведення військових навчань берегових служб із використанням зброї і військової техніки;

 • проведення виховних заходів із матросами строкової служби;

 • в усіх перелічених випадках.
 1. Судовий розгляд справ за позовами щодо порушення права на екологічну безпеку може здійснюватись за правилами:

 • Цивільного процесуального кодексу України;

 • Екологічного кодексу України;

 • Кодексу адмінстративного судочинства України;

 • Земельного кодексу України;

 • Кодексу України про адміністративні правопорушення;

 • Господарського процесуального кодексу України.
 1. Доюрисдикційний захист права на екологічну безпеку здійснюється:

 • органами державної влади та судами;

 • органами місцевого самоврядування та судами;

 • органами державної влади та господарськими судами;

 • органами державної влади та місцевого самоврядування;

 • органами державної влади і місцевого самоврядування та судами.
 1. Особи, винні у порушенні законодавства про екологічну безпеку, можуть бути притягнені до:

 • кримінальної відповідальності;

 • адміністративної відповідальності;

 • цивільно-правової відповідальності;

 • дисциплінарної відповідальності;

 • всіх перелічених видів відповідальності.


ІІ. Дайте розгорнуті відповіді на наступні питання:


- Основні напрями реформування правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки.

- Класифікація юридичних гарантій реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку.


Змістовний модуль 3. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у здійсненні небезпечної діяльності та відвернення надзвичайних екологічних ситуацій. Особлива частина (частина 1)


Тема № 10. Правові проблеми забезпечення ефективності системи екологічної безпеки (2 год.)

Лекція 1. Правові проблеми забезпечення ефективності системи екологічної безпеки (2 год.)

Склад та механізм правового забезпечення ефективності системи екологічної безпеки. Інституційно-правові засади забезпечення ефективності системи екологічної безпеки. Функціонально-процесуальне забезпечення ефективності системи екологічної безпеки. Спеціально-правові засоби забезпечення ефективності системи екологічної безпеки.

Перспективи розвитку механізму правового забезпечення ефективності системи екологічної безпеки на національному, регіональному, місцевому, локальному та об’єктному рівнях.


Практичне заняття № 1. Правові проблеми забезпечення ефективності системи екологічної безпеки (2 год.)

1. Інституційно-правові засади забезпечення ефективності системи екологічної безпеки.

2. Функціонально-процесуальне забезпечення ефективності системи екологічної безпеки.

3. Спеціально-правові засоби забезпечення ефективності системи екологічної безпеки.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Склад та механізм правового забезпечення ефективності системи екологічної безпеки.

2. Перспективи розвитку механізму правового забезпечення ефективності системи екологічної безпеки на національному, регіональному, місцевому, локальному та об’єктному рівнях.


Рекомендована література та нормативно-правові акти:

література: 7, 8, 13-18, 80, 84, 87

Нормативно-правові акти: 10. 12, 13, 22, 25, 33, 36, 92, 94, 119-121


Тема № 11. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення небезпечної діяльності (4 год.)

Лекція 1. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення небезпечної діяльності (2 год.)

Поняття та особливості правового забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення небезпечної діяльності.

Класифікація небезпечних видів діяльності за законодавством України та її значення у забезпеченні екологічної безпеки.

Легалізація небезпечних видів діяльності як юридична підстава виникнення спеціальної правосуб’єктності осіб у сфері забезпечення екологічної безпеки.


^ Лекція 2. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення небезпечної діяльності (2 год.)

Форми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення небезпечної діяльності.

Механізм правового забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення небезпечної діяльності.

Вдосконалення механізму правового забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення небезпечної діяльності.


^ Практичне заняття № 1. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення небезпечної діяльності (2 год.)

1. Класифікація небезпечних видів діяльності за законодавством України та її значення у забезпеченні екологічної безпеки.

2. Легалізація небезпечних видів діяльності як юридична підстава виникнення спеціальної правосуб’єктності осіб у сфері забезпечення екологічної безпеки.

3. Форми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення небезпечної діяльності.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Поняття та особливості правового забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення небезпечної діяльності.

2. Механізм правового забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення небезпечної діяльності.

3. Вдосконалення механізму правового забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення небезпечної діяльності.


^ Рекомендована література та нормативно-правові акти:

література: 10, 21, 26, 28, 32, 43, 107, 113, 114, 117

Нормативно-правові акти: 13, 15, 17, 26, 28, 30, 34, 39, 48, 67, 80, 82-89, 95


Тема № 12. Правові проблеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (4 год.)

^ Лекція 1. Правові проблеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (2 год.)

Поняття, завдання, принципи та особливості правового регулювання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Права та обов’язки громадян у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Правовий механізм здійснення спеціальних заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.


^ Лекція 2. Правові проблеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (2 год.)

Функціонально-правове регулювання здійснення територій від надзвичайних екологічних ситуацій.

Правові аспекти функціонування єдиної державної системі органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації.

Проблеми юридичних гарантій захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.


^ Практичне заняття № 1. Правові проблеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (2 год.)

1. Права та обов’язки громадян у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2. Функціонально-правове регулювання здійснення захисту територій від надзвичайних екологічних ситуацій.

3. Правові аспекти функціонування єдиної державної системі органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації.


^ Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Поняття, завдання, принципи та особливості правового регулювання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2. Правовий механізм здійснення спеціальних заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3. Проблеми юридичних гарантій захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.


Рекомендована література та нормативно-правові акти:

література: 17, 18, 29, 33, 36, 41, 58, 87, 115

Нормативно-правові акти: 13, 14, 25, 35, 43-47, 96, 98, 102, 104, 107, 120


^ 3.2. Контрольні питання до змістового модуля 3.

1. Склад та механізм правового забезпечення ефективності системи екологічної безпеки.

2. Інституційно-правові засади забезпечення ефективності системи екологічної безпеки.

3. Функціонально-процесуальне забезпечення ефективності системи екологічної безпеки.

4. Спеціально-правові засоби забезпечення ефективності системи екологічної безпеки.

5. Перспективи розвитку механізму правового забезпечення ефективності системи екологічної безпеки на національному, регіональному, місцевому, локальному та об’єктному рівнях.

6. Поняття та особливості правового забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення небезпечної діяльності.

7. Класифікація небезпечних видів діяльності за законодавством України та її значення у забезпеченні екологічної безпеки.

8. Легалізація небезпечних видів діяльності як юридична підстава виникнення спеціальної правосуб’єктності осіб у сфері забезпечення екологічної безпеки.

9. Форми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення небезпечної діяльності.

10. Механізм правового забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення небезпечної діяльності.

11. Вдосконалення механізму правового забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення небезпечної діяльності.

12. Поняття, завдання, принципи та особливості правового регулювання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

13. Права та обов’язки громадян у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

14. Правовий механізм здійснення спеціальних заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

15. Функціонально-правове регулювання здійснення територій від надзвичайних екологічних ситуацій.

16. Правові аспекти функціонування єдиної державної системі органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації.

17. Проблеми юридичних гарантій захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.


^ 3.3. Типове контрольне завдання до Змістовного модуля 3:


І. Оберіть правильну відповідь на поставлене питання (їх може бути одна або декілька):


1. Державне регулювання безпеки використання ядерної енергії здійснюють:

- ^ Міністерство охорони навколишнього природного середовища України;

- Міністерство оборони України;

- Міністерство охорони здоров'я України;

- Міністерство внутрішніх справ України;

- Державна комісія з цінних папері та фондового ринку.


  1. Основними завданнями аварійно-рятувальних служб є:

- проведення під час виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах і територіях аварійно-рятувальних робіт;

- акумулювання коштів на проведення рятувальних робіт;

- надання послуг населенню;

- ліквідація надзвичайних ситуацій та окремих їх наслідків;

- захист державних установ від впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф;

- захист навколишнього природного середовища та локалізація зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф.


3. Державна служба медицини катастроф є:

- особливим видом приватних аварійно-рятувальних служб;

- особливим видом комунальних аварійно-рятувальних служб;

- центральним оргном виконавчої влади зі спеціальним статусом;

- сукупністю медичних сил, засобів та лікувально-профілактичних закладів;

- органом місцевого самоврядування.


4. Законом України „Про безпечність та якість харчових продуктів” дата "Вжити до" (кінцевий термін споживання) визначається як:

- термін, після закінчення якого, за будь-яких встановлених умов зберігання, харчовий продукт, вірогідно, буде мати показники якості, зазвичай очікувані споживачами, але не вважається придатним для реалізації;

- термін, після закінчення якого, за будь-яких встановлених умов зберігання, харчовий продукт, вірогідно, не буде мати показників якості, зазвичай очікуваних споживачами, та не вважається придатним для реалізації;

- термін, після закінчення якого, за спеціально встановлених умов зберігання, харчовий продукт, вірогідно, матиме показники якості, зазвичай очікувані споживачами, але не вважається придатним для реалізації;

- термін, після закінчення якого харчовий продукт не вважається придатним для реалізації;

- термін, після закінчення якого харчовий продукт повинен бути реалізованим кінцевим споживачам протягом 10 робочих днів.


 1. Віповідно до чинного законодавства лікарські засоби підлягають:

- доклінічним випробуванням;

- комплексним випробуванням;

- експертним випробуванням;

- клінічним випробуванням;

- після-клінічним випробуванням.


 1. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо екологічної безпеки у Збройних Силах відповідно до чинного законодавства:

 • є функцією Ради національної безпеки і оборни України;

 • є правом міністра оборни України;

 • не здійнюється жодним органом державної влади;

 • є обов’язком Міністерства оборони України;

 • Генеральним штабом Збройних Сил України.


7. В Законі України „Про відходи” терміном „поводження” позначається:

- будь-які дії щодо відходів;

- збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів;

- збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів промислового виробництва;

- збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення небезпечних відходів;

- збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення радіоактивних відходів. 1. Відповідно до Закону України „Про транспорт”:

- екологічні вимоги, що діють на транспорті, є обов'язковими для власників транспорту;

- екологічні вимоги, що діють на транспорті, є обов'язковими для власників транспорту і громадян, які користуються послугами транспорту та шляхами сполучення;

- екологічні вимоги, що діють на транспорті, є обов'язковими для власників транспорту і не мають обов’язкового значення для громадян, які користуються послугами транспорту та шляхами сполучення.;

- екологічні вимоги, що діють на транспорті, є обов'язковими для власників транспорту і громадян, які користуються послугами транспорту та шляхами сполучення за умови прийняття відповідного рішення Міністерством транспорту та зв’язку України.


 1. До основних принципів здійснення державного контролю за використанням та охороною земель відноситься:

- пріоритет економічних інтересів над вимогами екологічної безпеки;

- пріоритет вимог екологічної безпеки у використанні земельних ресурсів над економічними інтересами;

- паритетності вимог екологічної безпеки та економічних інтересів;

- індивідуального підходу до визначення пріорітетності вимог екологічної безпеки або економічних інтересів в кожному конкретному випадку.


10. Відповідно до положень чинного законодавства вимогами до безпечності сільськогосподарської сировини є:

- санітарні вимоги щодо мінімальних меж залишків в ній пестицидів і агрохімікатів;

- санітарні вимоги щодо максимальних меж залишків в ній пестицидів і агрохімікатів;

 • санітарні вимоги щодо гранично допустимих рівнів залишків в ній пестицидів і агрохімікатів;

 • санітарні вимоги щодо максимальних меж залишків в ній пестицидів і агрохімікатів поза зонами надзвичайних екологічних ситуацій.


ІІ. Дайте розгорнуті відповіді на наступні питання:

 • Характеристика системи органів державної виконавчої влади спеціальної компетенції у сфері забезпечення екологічної безпеки.

 • Юридичні гарантії захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.Змістовний модуль 4. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у здійсненні небезпечної діяльності та відвернення надзвичайних екологічних ситуацій. Особлива частина (частина 2)

Проблеми формування та становлення міжнародного права екологічної безпеки. Спеціальна частина


Тема № 13. Проблеми правового режиму зон надзвичайних екологічних ситуацій (4 год.)

^ Лекція 1. Проблеми правового режиму зон надзвичайних екологічних ситуацій (2 год.)

Поняття та ознаки правового режиму зони надзвичайних екологічних ситуацій. Доктринальні підходи щодо визначення правового режиму зони надзвичайних екологічних ситуацій.

Призначення правового режиму зони надзвичайних екологічних ситуацій.

Підстави оголошення зони надзвичайних екологічних ситуацій та встановлення її правового режиму.

Процедура оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації.


^ Лекція 2. Проблеми правового режиму зон надзвичайних екологічних ситуацій (2 год.)

Проблеми забезпечення правового режиму зони надзвичайних екологічних ситуацій.

Зміст та особливості правового режиму зони надзвичайних екологічних ситуацій.

Юридичні підстави зміни та дострокового припинення дії правового режиму зони надзвичайних екологічних ситуацій.

Проблеми юридичної відповідальності за порушення правового режиму зони надзвичайних екологічних ситуацій.

Перспективи вдосконалення правового режиму зони надзвичайних екологічних ситуацій.


Практичне заняття № 1. Проблеми правового режиму зон надзвичайних екологічних ситуацій (2 год.)

1. Підстави оголошення зони надзвичайних екологічних ситуацій та встановлення її правового режиму.

2. Процедура оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації.

3. Зміст та особливості правового режиму зони надзвичайних екологічних ситуацій.

4. Проблеми юридичної відповідальності за порушення правового режиму зони надзвичайних екологічних ситуацій.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Поняття та ознаки правового режиму зони надзвичайних екологічних ситуацій.

2. Доктринальні підходи щодо визначення правового режиму зони надзвичайних екологічних ситуацій.

3. Призначення правового режиму зони надзвичайних екологічних ситуацій.

4. Проблеми забезпечення правового режиму зони надзвичайних екологічних ситуацій.

5. Юридичні підстави зміни та дострокового припинення дії правового режиму зони надзвичайних екологічних ситуацій.

6. Перспективи вдосконалення правового режиму зони надзвичайних екологічних ситуацій.


^ Рекомендована література та нормативно-правові акти:

література: 17, 18, 29, 33, 36, 41, 58, 87, 115

Нормативно-правові акти: 12, 13, 14, 25, 36, 43, 44, 72-79, 97, 98, 106, 108, 212


залишити коментар
Сторінка3/6
Дата конвертації24.10.2013
Розмір1.14 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх