Робоча навчальна програма дисципліни (спецкурсу-спецпрактикуму) для магістрів спеціальності 060100 \"Правознавство\" спеціалізації “Земельне І екологічне право\" icon

Робоча навчальна програма дисципліни (спецкурсу-спецпрактикуму) для магістрів спеціальності 060100 "Правознавство" спеціалізації “Земельне І екологічне право"


Схожі
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Навчально-методичний комплекс: Програма...
Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» Затверджено...
Робоча навчальна програма дисципліни “Державне регулювання соціально-культурної сфери" для...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Київ-2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070602 “гідрологія І гідрохімія...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 080101 «Математика»...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6
повернутися в початок
скачать^ III. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


№ теми


Назва лекції


Кількість годин

лекції

практичні заняття

самостійна робота

^ Змістовний модуль 1. Актуальні проблеми теорії права екологічної безпеки

Загальна частина (частина 1)

1

Гносеологічні аспекти вчення про екологічну небезпеку, систему екологічної безпеки та їх правове регулювання


6

2

4

2

Методологічні та аксіологічні аспекти права екологічної безпеки

4

2

4

3

Функції права екологічної безпеки

2

2

4

4

Актуальні проблеми ризику у праві екологічної безпеки


4

2

4
^ Модульна контрольна робота

1
Змістовний модуль 2. Актуальні проблеми теорії права екологічної безпеки

Загальна частина (частина 2)

5

Проблеми системності у формуванні права екологічної безпеки

2

2

4

6

Актуальні проблеми гармонізації законодавства України у сфері екологічної безпеки із вимогами та принципами міжнародного права

4

2

4

7

Реформування правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки

2

2

4

8

Проблеми юридичних гарантій реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку

4

2

4

9

Проблеми формування інституту юридичної відповідальності у сфері забезпечення екологічної безпеки

2

2

4
^

Модульна контрольна робота

1Змістовний модуль 3. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у здійсненні небезпечної діяльності та відвернення надзвичайних екологічних ситуацій

^ Особлива частина (частина 1)

10

Правові проблеми забезпечення ефективності системи екологічної безпеки

2

2

4

11

Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення небезпечної діяльності

4

2

4

12

Правові проблеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру

4

2

4
^

Модульна контрольна робота

1
Змістовний модуль 4. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у здійсненні небезпечної діяльності та відвернення надзвичайних екологічних ситуацій

^ Особлива частина (частина 2). Проблеми формування та становлення міжнародного права екологічної безпеки

Спеціальна частина

13

Проблеми правового режиму зон надзвичайних екологічних ситуацій

4

2

4

14

Проблеми реалізації та захисту правового статусу потерпілих осіб від надзвичайної екологічної ситуації

4

2

4

15

Проблеми міжнародного права екологічної безпеки


2
6^

Модульна контрольна робота

1
Всього 140


50


28


62Загальний обсяг - 140 год., в тому числі:

лекцій - 50 годин, практичних занять - 28 годин, самостійної роботи - 62 годин.


^ IY. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

1. Змістовний модуль 1. Актуальні проблеми теорії права екологічної безпеки

Загальна частина (частина 1)

^ 1.1. Тематика та короткий зміст лекцій, практичних занять,

самостійної роботи студента.


Тема 1. Гносеологічні аспекти вчення про екологічну небезпеку, систему екологічної безпеки та їх правове регулювання (6 год)

Лекція № 1. Гносеологічні аспекти вчення про екологічну небезпеку, систему екологічної безпеки та їх правове регулювання (2 год.)

Наукознавчі аспекти виникнення екологічної небезпеки та формування правового механізму її упередження в умовах розвитку науково-технічного прогресу. Місце правового механізму попередження екологічної небезпеки у системі взаємодії суспільства і природи та його вплив на формування сучасного законодавства.

Об’єкти екологічно небезпечного впливу за чинним законодавством. Небезпечні хімічні речовини, шкідливі фізічні та біологічні впливи на життя і здоров’я людей та навколишнє природне середовище як основні показники екологічної небезпеки та проблеми правового режиму поводження з ними.

Джерела екологічної небезпеки та їх юридична класифікація.

Об’єкти внутрішнього та зовнішнього екологічного впливу та їх правове опосередкування.


Лекція № 2. Гносеологічні аспекти вчення про екологічну небезпеку, систему екологічної безпеки та їх правове регулювання (2 год.)

Класифікація обєктів техногенного впливу на життя і здоровя людини та довкілля у системі правового регулювання.

Юридичні ознаки та визначення об’єктів підвищеної екологічної небезпеки.

Регламентація обєктів надзвичайної екологічної ситуації за законодавством України.

Обєкти природного небезпечного впливу та їх юридична класифікація.


Лекція № 3. Гносеологічні аспекти вчення про екологічну небезпеку, систему екологічної безпеки та їх правове регулювання (2 год.)

Передумови формування правового регулювання екологічно небезпечної діяльності.

Механізм формування правового забезпечення системи екологічної безпеки.

Режими правового регулювання екологічно небезпечної діяльності.

Режими та рівні правовідносин у сфері екологічної безпеки.


Практичне заняття № 1. Гносеологічні аспекти вчення про екологічну небезпеку, систему екологічної безпеки та їх правове регулювання (2 год.)

1. Формування правового механізму упередження екологічної безпеки в умовах розвитку науково-технічного прогресу.

2. Об’єкти екологічно небезпечного впливу за чинним законодавством.

3. Джерела екологічної небезпеки та їх юридична класифікація.

4. Механізм формування правового забезпечення системи екологічної безпеки.

5. Режими правового регулювання екологічно небезпечної діяльності.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Наукознавчі аспекти виникнення екологічної небезпеки та формування правового механізму її упередження в умовах розвитку науково-технічного прогресу.

2. Місце правового механізму попередження екологічної небезпеки у системі взаємодії суспільства і природи та його вплив на формування сучасного законодавства.

3. Небезпечні хімічні речовини, шкідливі фізічні та біологічні впливи на життя і здоров’я людей та навколишнє природне середовище як основні показники екологічної небезпеки та проблеми правового режиму поводження з ними.

4. Об’єкти внутрішнього та зовнішнього екологічного впливу та їх правове опосередкування.

5. Класифікація обєктів техногенного впливу на життя і здоровя людини та довкілля у системі правового регулювання.

6. Юридичні ознаки та визначення об’єктів підвищеної екологічної небезпеки.

7. Регламентація обєктів надзвичайної екологічної ситуації за законодавством України.

8. Обєкти природного небезпечного впливу та їх юридична класифікація.

9. Передумови формування правового регулювання екологічно небезпечної діяльності.

10. Режими та рівні правовідносин у сфері екологічної безпеки.


Рекомендована література та нормативно-правові акти:

література: 1, 3, 4, 9, 10, 12, 17, 18, 21, 25, 77, 103, 104, 121

Нормативно-правові акти: 1, 3, 4, 5, 12-15, 17, 23, 24, 28, 29, 30, 34, 48, 113


Тема № 2. Методологічні та аксіологічні аспекти права екологічної безпеки (4 год.)

Лекція 1. Методологічні та аксіологічні аспекти права екологічної безпеки (2 год.)

Розвиток юридичної думки про екологічну безпеку. Право екологічної безпеки у контексті обєктно-субєктних підходів.

Аксіологічні засади права екологічної безпеки. Критерії об’єктивації права екологічної безпеки.

Доктрини щодо формування і становлення права екологічної безпеки. Принципи формування права екологічної безпеки.


Лекція 2. Методологічні та аксіологічні аспекти права екологічної безпеки (2 год.)

Пріоритети та імперативи права екологічної безпеки. Предметно-обєктні звязки у праві екологічної безпеки.

Форми обєктивації права екологічної безпеки національного та транснаціонального рівня та їх співвідношення.

Відтворення інтересів у праві екологічної безпеки.

Право екологічної безпеки у системі галузей права.

Перспективи розвитку права екологічної безпеки.


Практичне заняття № 1. Методологічні та аксіологічні аспекти права екологічної безпеки (2 год.)

1. Право екологічної безпеки у контексті обєктно-субєктних підходів.

2. Критерії об’єктивації права екологічної безпеки.

3. Предметно-обєктні звязки у праві екологічної безпеки.

4. Право екологічної безпеки у системі галузей права.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Розвиток юридичної думки про екологічну безпеку.

2. Аксіологічні засади права екологічної безпеки.

3. Доктрини щодо формування і становлення права екологічної безпеки.

4. Принципи формування права екологічної безпеки.

5. Пріоритети та імперативи права екологічної безпеки.

6. Форми обєктивації права екологічної безпеки національного та транснаціонального рівня та їх співвідношення.

7. Відтворення інтересів у праві екологічної безпеки.

8. Перспективи розвитку права екологічної безпеки.


Рекомендована література та нормативно-правові акти:

література: 1, 3, 7, 9, 12, 17, 18, 20, 24, 34, 42, 48, 66, 67, 77, 94, 105

Нормативно-правові акти: 1, 4, 5, 9, 17, 22, 23, 28, 29, 36, 43, 44, 48


Тема № 3. Функції права екологічної безпеки (2 год.)

Лекція №1. Функції права екологічної безпеки (2 год.)

Поняття та характеристика функцій права екологічної безпеки. Класифікація функцій права екологічної безпеки.

Антропозахисні функції права екологічної безпеки.

Нормативно-регулюючі функції права екологічної безпеки.

Культурно-просвітницькі функції права екологічної безпеки.

Правозахисні функції права екологічної безпеки.

Інформаційно-пізнавальні функції права екологічної безпеки.


Практичне заняття № 1. Функції права екологічної безпеки (2 год.)

 1. Поняття та характеристика функцій права екологічної безпеки.

 2. Класифікація функцій права екологічної безпеки.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Антропозахисні функції права екологічної безпеки.

2. Нормативно-регулюючі функції права екологічної безпеки.

3. Культурно-просвітницькі функції права екологічної безпеки.

4. Правозахисні функції права екологічної безпеки.

5. Інформаційно-пізнавальні функції права екологічної безпеки.


Рекомендована література та нормативно-правові акти:

література: 3, 7, 12, 17, 18, 30, 44, 50, 51, 62, 71, 76, 77, 87, 102

Нормативно-правові акти: 1, 3-5, 9, 13, 16, 17, 23, 26, 28, 30, 34, 38, 40, 44


Тема № 4. Актуальні проблеми ризику у праві екологічної безпеки (4 год.)

^ Лекція 1. Актуальні проблеми ризику у праві екологічної безпеки (2 год.)

Поняття, основні ознаки та визначення ризику в праві екологічної безпеки.

Правовстановлюючі аспекти ризику у праві екологічної безпеки.

Сучасні законодавчі визначення ризику та їх співвідношення з визначенням ризику в праві екологічної безпеки.

Правові форми використання ризику в праві екологічної безпеки.


^ Лекція 2. Актуальні проблеми ризику у праві екологічної безпеки (2 год.)

Об’єктивно-суб’єктивна сутність ризику у праві екологічної безпеки.

Доктринальні підходи щодо функціонального використання ризику у праві екологічної безпеки.

Нормативно-юридичні показники та вимоги використання ризику у праві екологічної безпеки.

Сучасні критерії оцінки ризику господарської діяльності та їх співвідношення з ризиком у праві екологічної безпеки.


Практичне заняття № 1. Актуальні проблеми ризику у праві екологічної безпеки (2 год.)

1. Правовстановлюючі аспекти ризику у праві екологічної безпеки.

2. Сучасні законодавчі визначення ризику та їх співвідношення з визначенням ризику в праві екологічної безпеки.

3. Сучасні критерії оцінки ризику господарської діяльності та їх співвідношення з ризиком у праві екологічної безпеки.

4. Нормативно-юридичні показники та вимоги використання ризику у праві екологічної безпеки.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Поняття, основні ознаки та визначення ризику в праві екологічної безпеки.

2. Правові форми використання ризику в праві екологічної безпеки.

3. Об’єктивно-суб’єктивна сутність ризику у праві екологічної безпеки.

4. Доктринальні підходи щодо функціонального використання ризику у праві екологічної безпеки.


Рекомендована література та нормативно-правові акти:

література: 5, 17, 18, 71, 75, 111-114

Нормативно-правові акти: 1, 13, 67, 82-89, 132, 154


^ 1.2. Контрольні питання до змістового модуля 1.

1. Місце правового механізму попередження екологічної небезпеки у системі взаємодії суспільства і природи та його вплив на формування сучасного законодавства.

2. Об’єкти екологічно небезпечного впливу за чинним законодавством.

3. Джерела екологічної небезпеки та їх юридична класифікація.

4. Об’єкти внутрішнього та зовнішнього екологічного впливу та їх правове опосередкування.

5. Класифікація обєктів техногенного впливу на життя і здоровя людини та довкілля у системі правового регулювання.

6. Юридичні ознаки та визначення об’єктів підвищеної екологічної небезпеки.

7. Регламентація обєктів надзвичайної екологічної ситуації за законодавством України.

8. Обєкти природного небезпечного впливу та їх юридична класифікація.

9. Передумови формування правового регулювання екологічно небезпечної діяльності.

10. Механізм формування правового забезпечення системи екологічної безпеки.

11. Режими правового регулювання екологічно небезпечної діяльності.

12. Режими та рівні правовідносин у сфері екологічної безпеки.

Розвиток юридичної думки про екологічну безпеку. Право екологічної безпеки у контексті обєктно-субєктних підходів.

13. Критерії об’єктивації права екологічної безпеки.

14. Доктрини щодо формування і становлення права екологічної безпеки.

15.Принципи формування права екологічної безпеки.

16. Пріоритети та імперативи права екологічної безпеки.

17. Предметно-обєктні звязки у праві екологічної безпеки.

18. Форми обєктивації права екологічної безпеки національного та транснаціонального рівня та їх співвідношення.

19. Відтворення інтересів у праві екологічної безпеки.

20. Право екологічної безпеки у системі галузей права.

21. Перспективи розвитку права екологічної безпеки.

22. Поняття та характеристика функцій права екологічної безпеки. Класифікація функцій права екологічної безпеки.

23. Антропозахисні функції права екологічної безпеки.

24. Нормативно-регулюючі функції права екологічної безпеки.

25. Культурно-просвітницькі функції права екологічної безпеки.

26. Правозахисні функції права екологічної безпеки.

27. Інформаційно-пізнавальні функції права екологічної безпеки.

28. Поняття, основні ознаки та визначення ризику в праві екологічної безпеки.

29. Правовстановлюючі аспекти ризику у праві екологічної безпеки.

30. Сучасні законодавчі визначення ризику та їх співвідношення з визначенням ризику в праві екологічної безпеки.

31. Правові форми використання ризику в праві екологічної безпеки.

32. Об’єктивно-суб’єктивна сутність ризику у праві екологічної безпеки.

33. Доктринальні підходи щодо функціонального використання ризику у праві екологічної безпеки.

34. Нормативно-юридичні показники та вимоги використання ризику у праві екологічної безпеки.

35. Сучасні критерії оцінки ризику господарської діяльності та їх співвідношення з ризиком у праві екологічної безпеки.


^ 1.3. Типове контрольне завдання до Змістовного модуля 1:


І. Оберіть правильну відповідь на поставлене питання (їх може бути одна або декілька):


 1. Вчений вчений, який досліджував поняття „екологічна безпека” за радянських часів:

 • Андрейцев В.І.

 • Шемшученко Ю.С.

 • Колбасов О.С.

 • Мунтян В.Л.

 • Уркевич В.Ю.
 1. Екологічна безпека:

 • є складовою національної безпеки;

 • частково входить до складу національної безпеки;

 • окремим по відношенню до національної безпеки явищем;

 • повністю включає в себе національну безпеку.


3. Господарська та інша діяльність, яка зумовлює забруднення земель і ґрунтів понад встановлені гранично допустимі концентрації небезпечних речовин:

- допускається в межах 50 % посівних площ, що використовуються відповідним суб’єктом;

- забороняється;

- забороняється за рішенням відповідної обласної ради;

- забороняється щорічно в період з березня по жовтень.


4. Відповідно до положень чинного законодавства застосування пестицидів і агрохімікатів обмежується в порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, на:

 • території, що зазнала радіоактивного забруднення;

 • в м. Києві та м. Севастополі;

 • у зонах надзвичайних екологічних ситуацій;

 • на територіях, що зазнали впливу посухи;

 • у гірських районах Карпат.
 1. Відповідно до положень Закону України „Про об'єкти підвищеної небезпеки” прийнятним ризиком є:

- ризик, який більше, ніж 230 днів на рік не перевищує на території об'єкта підвищеної небезпеки і/або за її межами гранично допустимий рівень;

- ризик, який не перевищує на території об'єкта підвищеної небезпеки і/або за її межами гранично допустимого рівня;

- ризик, який перевищує на території об'єкта підвищеної небезпеки і/або за її межами гранично допустимий рівень не більше, ніж на 10 %;

- будь-який ризик, окрім неприйнятного.


 1. Відповідно до положень Закону України „Про об'єкти підвищеної небезпеки” декларація безпеки - це:

- документ, що затверджується відповідною місцевою державною адміністрацією та вимогам якого має відповідати об'єкти підвищеної небезпеки;

- документ, який визначає комплекс заходів, що вживаються суб'єктом господарської діяльності з метою запобігання аваріям, а також забезпечення готовності до локалізації, ліквідації аварій та їх наслідків;

- документ, що затверджується відповідною місцевою радою та вимогам якого має відповідати об'єкти підвищеної небезпеки;

- документ, що може бути затвердженим відповідною місцевою державною адміністрацією та вимогам якого має відповідати об'єкт підвищеної небезпеки.


 1. Відповідно до вчення Гуманістичної школи екологічного та земельного права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка право екологічної безпеки є:

 • суб’єктивним правом людини;

 • інститутом екологічного права;

 • комплексною галуззю права України;

 • науковою абстракцією.
 1. Законні інтереси в сфері права на екологічну безпеку - це:

 • потреби людини в сфері екологічної безпеки, які є тотожніми суб’єктивниому праву на екологічну безпеку;

 • потреби людини в чфері екологічної безпеки, які є часткого тотожніми суб’єктивному праву на екологічну безпеку;

 • потреби людини в сфері екологічної безпеки, які не є тотожніми суб’єктивному праву на екологічну безпеку, але виплювають із нього;

 • потреби людини в сфері екологічної безпеки, які не є тотожніми суб’єктивному праву на екологічну безпеку, але не виплювають із нього.
 1. Функції права екологічної безпеки – це:

- елементи правового статусу суб’єктів правовідносин екологічної безпеки;

 • напрями впливу норм права екологічної безпеки на волю та поведінку суб’єктів правовідносин екологічної безпеки;

 • потреби людини в сфері екологічної безпеки;

 • Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин екологічної безпеки.
 1. Кандидатська дисертація, присвячена правовим аспектам екологічного ризику, написана:

 • Ковальчук Т.Г.

 • Шульгою М.В.

 • Гетьманом А.П.

 • Фроловим М.О.

 • Носіком В.В.


ІІ. Дайте розгорнуті відповіді на наступні питання:

 • Аксіологічні засади права екологічної безпеки.

 • Сучасні правові критерії оцінки екологічного ризику господарської діяльності.Змістовний модуль 2. Актуальні проблеми теорії права екологічної безпеки

Загальна частина (частина 2)


Тема № 5. Проблеми системності у формуванні права екологічної безпеки (2 год.)

Лекція 1. Проблеми системності у формуванні права екологічної безпеки (2 год.)

Право екологічної безпеки як система опосередкування комплексу інтересів людини, суспільства і держави. Прогрес та регрес у системі формування права екологічної безпеки.

Системоутворюючі чинники формування права екологічної безпеки. Підсистеми права екологічної безпеки та їх співвідношення.

Складові елементи системи права екологічної безпеки. Співвідношення системи права екологічної безпеки з іншими правовими комплексами еколого-правової спільності.

Проблеми вдосконалення системи формування права екологічної безпеки.


Практичне заняття № 1. Проблеми системності у формуванні права екологічної безпеки (2 год.)

1. Системоутворюючі чинники формування права екологічної безпеки.

2. Складові елементи системи права екологічної безпеки.

3. Співвідношення системи права екологічної безпеки з іншими правовими комплексами еколого-правової спільності.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Право екологічної безпеки як система опосередкування комплексу інтересів людини, суспільства і держави.

 1. Прогрес та регрес у системі формування права екологічної безпеки.

3. Складові елементи системи права екологічної безпеки.

4. Проблеми вдосконалення системи формування права екологічної безпеки.


Рекомендована література та нормативно-правові акти:

література: 4, 17-21, 25, 34, 41, 45, 61, 98, 105

^ Нормативно-правові акти: 1, 4-7, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 24, 27, 30, 38-41, 43, 44


Тема №6. Актуальні проблеми гармонізації законодавства у сфері екологічної безпеки України із вимогами та принципами міжнародного права (4 год.)

^ Лекція 1. Актуальні проблеми гармонізації законодавства у сфері екологічної безпеки України із вимогами та принципами міжнародного права (2 год.)

Поняття та особливості гармонізації законодавства у сфері екологічної безпеки.

Пріоритети гармонізації законодавства у сфері екологічної безпеки.

Принципи гармонізації законодавства у сфері екологічної безпеки.

Основні напрями гармонізації законодавства у сфері екологічної безпеки.


^ Лекція 2. Актуальні проблеми гармонізації законодавства у сфері екологічної безпеки України із вимогами та принципами міжнародного права (2 год.)

Межі гармонізації законодавства у сфері екологічної безпеки.

Співвідношення гармонізації, оптимізації та імплементації законодавства у сфері екологічної безпеки.

Механізм гармонізації законодавства у сфері екологічної безпеки.

Гарантії гармонізації законодавства у сфері екологічної безпеки.


^ Практичне заняття № 1. Актуальні проблеми гармонізації законодавства у сфері екологічної безпеки України із вимогами та принципами міжнародного права (2 год.)

1. Поняття та особливості гармонізації законодавства у сфері екологічної безпеки.

2. Основні напрями гармонізації законодавства у сфері екологічної безпеки.

3. Механізм гармонізації законодавства у сфері екологічної безпеки.


^ Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Пріоритети гармонізації законодавства у сфері екологічної безпеки.

Принципи гармонізації законодавства у сфері екологічної безпеки.

Межі гармонізації законодавства у сфері екологічної безпеки.

Співвідношення гармонізації, оптимізації та імплементації законодавства у сфері екологічної безпеки.

Гарантії гармонізації законодавства у сфері екологічної безпеки.


^ Рекомендована література та нормативно-правові акти:

література: 1, 20, 24, 54, 60, 92, 104, 109, 110

Нормативно-правові акти: 1, 7, 8, 13, 19, 63, 69, 70, 81, 133, 189-201


Тема №7. Реформування правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки (2 год.)

^ Лекція 1. Реформування правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки (2 год.)

Поняття та істотні ознаки реформування правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки. Основні напрями реформування правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки.

Особливості реформування абсолютних правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки.

Межі реформування процедурних (доюрисдикційних) правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки. Проблеми реформування управлінських правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки.

Особливості реформування правовідносин у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

Реформування юрисдикційних правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки.


Практичне заняття № 1. Реформування правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки (2 год.)

1. Поняття та істотні ознаки реформування правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки.

2. Особливості реформування абсолютних правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки.

3. Проблеми реформування управлінських правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки.

4. Реформування юрисдикційних правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки.


^ Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Основні напрями реформування правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки.

Межі реформування процедурних (доюрисдикційних) правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки.

Особливості реформування правовідносин у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.


^ Рекомендована література та нормативно-правові акти:

література: 1, 3, 4, 8, 9, 12, 18, 21, 37, 39, 44, 45, 48, 54, 64, 93, 121

Нормативно-правові акти: 1, 2, 6, 7, 10, 11, 16, 17, 21, 33, 51, 54, 59, 62, 119, 121, 124, 135, 150-153


залишити коментар
Сторінка2/6
Дата конвертації24.10.2013
Розмір1.14 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх