Протокол засідання Громадської Ради при Державній (Національній) комісії з цінних паперів та фондового ринку icon

Протокол засідання Громадської Ради при Державній (Національній) комісії з цінних паперів та фондового ринку


Схожі
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку...
Протокол №3 засідання науково-методичної ради університету...
Методичні рекомендації І тематика курсових робіт для студентів Освітньо-кваліфікаційний рівень:...
Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"...
Перелік бланків цінних паперів, документів суворої звітності...
Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів освітньо-кваліфікаційний рівень...
Проект програми розвитку фондового ринку України на 2012 2014 роки...
Засідання п’ятдесят друге...
Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12...
Міністерство освіти І науки України...
Рекомендації за результатами засідання Міжвідомчої координаційно методичної ради...
Міністерство охорони здоров’я україни національний медичний університет імені О. О...Загрузка...
скачать
ПРОТОКОЛ

засідання Громадської Ради

при Державній (Національній) комісії з цінних паперів та фондового ринку

№ 5


Місто Київ 14 грудня 2011 р.


Початок засідання: 14 год. 15 хв.

Завершення засідання: 17 год. 15 хв.


По тексту цього протоколу:

- Громадська рада при Державній (Національній) комісії з цінних паперів та фондового ринку іменується у повному найменуванні, або ж скорочено - як Громадська рада;

- Державна (Національна) комісія з цінних паперів та фондового ринку іменується у повному найменуванні, або ж скорочено - як Д(Н)КЦПФР.


Присутні члени Громадської ради:

 1. Волков Микола Федорович

 2. Волковська Вікторія Олегівна

 3. Гайдаш Любов Михайлівна

 4. Гарагонич Олександр Васильович

 5. Гребінь Тетяна Миколаївна

 6. Кий Олексій Миколайович

 7. Колесник Олег Миколайович

 8. Кононов Дмитро Анатолійович

 9. Леонов Дмитро Анатолійович

 10. Ляшенко Ігор Володимирович

 11. Михайлич Роман Анатолійович

 12. Погорілий Валерій Валентинович

 13. Помазан Олена Павлівна

 14. Рибальченко Андрій Анатолійович

 15. Січевлюк Володимир Антонович

 16. Ступак Олена Володимирівна

 17. Федоренко Анатолій Васильович

 18. Шапран Віталій СергійовичВсього на засіданні присутні 18 членів Громадської ради (реєстр присутніх додається до цього протоколу).


^ Запрошені особи: Д.Тевєлєв (голова Д(Н)КЦПФР), Є.Воропаєв (директор департамента з питань контрольно-правової роботи Д(Н)КЦПФР), О.Жулій (керівник пресс-служби Д(Н)КЦПФР ), В.Жупаненко (начальник ТУ ДКЦПФР у м. Києві), Д. Савицька (начальник Львівського ТУ ДКЦПФР), інші працівники Д(Н)КЦПФР, представники засобів масової інформації, представники інститутів громадянського суспільства та професійних учасників фондового ринку (відповідні реєстри додаються).


Засідання Громадської ради відкрив голова Громадської ради при Державній (Національній) комісії з цінних паперів та фондового ринку Леонов Д.А., який коротко проінформував присутніх про доцільність проведення саме відкритого засідання ГР при ДКЦПФР. Леонов Д.А. відзначив, що внаслідок кризи втрачена довіра суспільства до інституцій фінансового ринку, оскільки останні не в стані належним чином гарантувати права інвесторів, що позбавляє фінансовий ринок основної складової – інвестиційного капіталу, без чого ринкова інфраструктура позбавлена економічного сенсу. Також доповідач вказав, що відкрите засідання є першим у низці запланованих акцій публічного спілкування органів влади (законодавчої, виконавчої), інвесторів із суспільством за посередництва Громадської ради. Завдання – утвердити у суспільстві ідею про позитивну функцію фондового ринку для ствердження як благополуччя суспільства в цілому, так і для благополуччя кожного окремого громадянина.


Леонов Д.А. повідомив порядок денний відкритого засідання ГР:

1. Нові законодавчі ініціативи щодо захисту прав інвесторів на ринку цінних паперів.

2. Система захисту прав інвесторів на ринку цінних паперів: світова практика та українська дійсність.


Повідомлення стосовно порядку денного було завчасно розіслане всім членам Громадської ради, а також запрошеним особам (текст повідомлення додається).


До розгляду питань порядку денного Леонов Д.А. надав слово Голові НКЦПФР Тевелєву Д.М., який проінформував присутніх про процедуру ліквідації ДКЦПФР, про створення НКЦПФР та вказав на сталість і стабільність державного регулювання фондового ринку.


1. Нові законодавчі ініціативи щодо захисту прав інвесторів на ринку цінних паперів.


СЛУХАЛИ:


1.1. Голову НКЦПФР Тевелєва Д.М., який вказав, що інвестор – ключова фігура на ринку, і тому питанню захисту прав інвестора, включаючи його корпоративні права, повинна надаватися посилена увага держави, зокрема, НКЦПФР. Однак, законодавство містить чисельні прогалини і суперечності, а відносини, що фактично складаються та розвиваються на ринку, часто у законодавстві не врегульовані. З метою виправлення ситуації ВР України за ініціативою ДКЦПФР у 2011 р. було прийнято 10 змін та доповнень до законів, які покращують правове регулювання правовідносин на фондовому ринку (стосовно розкриття інформації, режиму інсайдерської інформації, цільових облігацій, іпотечних облігацій, фінансового моніторингу діяльності професійних учасників ринку). В теперішній час 7 законопроектів, розроблених ДКЦПФР, знаходяться у ВР України, зокрема, стосовно реклами на ринку цінних паперів, про фонд гарантування інвестицій на фондовому ринку, що здійснюються фізичними особами, а також про депозитарну систему України, яка потребує реформування з метою впровадження чіткої системи обліку прав власності на цінні папери та забезпечення розрахунків за цінними паперами; також внесено законопроект по інститутах спільного інвестування. Планується: розроблення низки проектів законів, зокрема, про вдосконалення процедури первинного публічного розміщення цінних паперів, складність проведення яких звужує можливості інвесторів стосовно доступу до фондових активів, стосовно продовження корпоративної реформи з метою впровадження високих стандартів корпоративного управління, законопроект стосовно розкриття інформації на фондовому ринку («Про аудит та бухгалтерський облік на фондовому ринку»), законопроект про боргові корпоративні цінні папери.


1.2. Народного депутата України Полунєєва Ю.В., який у своєму виступі відзначив, що зараз ним реєструється законопроект стосовно системи захисту прав споживачів фінансових послуг, який створювався за участю великої кількості українських та іноземних експертів. Зокрема, враховано американський досвід боротьби із наслідками фінансової кризи. Полунєєв Ю.В., як автор цього законопроекту, прокоментував необхідність його прийняття та в цілому висвітлив практику захисту інвесторів фондових ринків у країнах G-20. Також доповідач зупинився на філософії та принципах захисту прав споживачів фінансових послуг. Зокрема, повинне бути створене спеціальне законодавство по захисту прав споживачів фінансових послуг, здійснене формування спеціальної системи регуляторів, забезпечено захист грошових коштів та активів споживача, має відбуватися сприяння конкуренції у сфері фінансових послуг тощо. У законопроекті передбачається створення в НБУ та в обох національних комісіях (НКЦПФР та НКРРФП) спеціальних підрозділів з питань захисту прав споживачів фінансових послуг із адекватними повноваженнями, включаючи право на одержання інформації, право вимагати припинення нечесної підприємницької практики, вирішувати питання про застосування заходів впливу, накладати стягнення та вживати заходи впливу, звертися з позовами щодо захисту прав споживачів, включаючи колективні позови тощо. Також Полунєєв Ю.В. вказав на необхідність створення державної політики стосовно захисту прав споживачів фінансових послуг та заснування інституту державного уповноваженого із питань захисту прав споживачів фінансових послуг із достатньо об’ємними повноваженнями, який призначається Президентом України та готує щорічну доповідь для ВР України. Народний депутат України Полунєєв Ю.В. закликав НКЦПФР, інших регуляторів, громадські організації та учасників фінансового ринку надавати свої пропозиції стосовно законопроекту, який з 15 грудня 2011 р. буде розміщений на сайті ВР України.


1.3. Голову Громадської ради Леонова Д.А., який звернув увагу на практику інвестування під час кризи, зокрема, відзначив, що в цей період однаково ризиковими виявилися інвестиції як в цінні папери, так і в банківські вклади, особливо враховуючи значну кількість банкрутств у банківському середовищі. Крім цього, через інститути колективного інвестування, тобто інвестиційні та недержавні пенсійні фонди, відбувався перетік заощаджень фізичних осіб у банківську систему у вигляді депозитів інститутів колективного інвестування, відкритих за рахунок залучених від фізичних осіб коштів. У цьому зв’язку виросло значення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження та сфера діяльності якого мають бути суттєво розширені.


1.4. Оленчика А.Я. (В.о. Директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), який повідомив, що до другого читання у ВР України готується законопроект стосовно вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб. Доповідач розкрив основні положення цього законопроекту, проаналізувавши наявну практику гарантійних виплат, до якої висувається багато претензій. Зокрема, Фонд гарантування вкладів здійснив виплат на суму 4 мільярди гривень, а від ліквідаторів банків отримав лише 3.6. % від того, що було ним виплачено (хоча за кордоном цей показник не опускається нижче 50 %). У новому законопроекті, вказав Оленчик А.Я., по-перше, даються критерії по капіталу та по інших параметрах, які є підставою відносити банк до категорії проблемних, а при погіршенні ситуації – до неплатоспроможних. Друге: встановлено 180 днів для забезпечення фінансового оздоровлення банків, і не більше. При перевищенні цього строку банк переходить в категорію неплатоспроможних. Третє: неплатоспроможний банк переходить під управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який здійснює виведення банку з ринку, при цьому вказаний фонд набуває статусу тимчасового адміністратора (не більше 3 місяців), а потім і ліквідатора. Також у законопроекті передбачається широкий інструментарій, який буде сприяти збереженню за банками активів аж до процедури його ліквідації. Мета законопроекту – мінімізувати втрати інвесторів та всіх інших кредиторів, а також Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Доповідач звернув увагу на дискусійну ідею прирівнювання депозитів недержавних пенсійних фондів по статусу до депозитів фізичних осіб в частині їх гарантування. У цьому зв’язку Леонов Д.А. вказав на можливість такого законодавчого регулювання, яке б передбачало можливість розміщення вкладів недержавними пенсійними фондами, учасниками яких є лише фізичні особи, виключно у тих банках, які здійснюють добровільну сплату внесків по депозитах недержавних пенсійних фондів, до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.


1.5. Рибальченка А.А. (генерального директора УАІБ, голову комітету Громадської ради з питань захисту прав інвесторів), який надав інформацію про вимоги нормативних документів ЄС стосовно захисту прав інвесторів, застосування компенсаційних схеми у діяльності інститутів спільного інвестування та недержавного пенсійного забезпечення. Позиція відповідних регуляторів ЄС є достатньо зрозумілою: не впроваджувати компенсаційні схеми у сфері спільного інвестування, оскільки відповідні витрати будуть прямо перекладені на споживачів (клієнтів). Також доповідач коротко звернувся до законопроекту про фонди банківського управління, відзначивши низку його істотних недоліків. На думку доповідача, виникла дивна ситуація, коли спроби вдосконалення та ускладнення захисту прав інвесторів в діючій інфраструктурі фінансового сектору супроводжуються одночасним створенням певних нерегульованих альтернатив, які наявний фінансовий сектор можуть зруйнувати. Таке «доповнення», відзначив доповідач, по-суті є спробою витіснення з ринку інституцій інститутів спільного інвестування та недержавного пенсійного забезпечення за рахунок запровадження нерегульованих та непрозорих схем діяльності фондів банківського управління.


Федоренко А.В. задав питання Оленчику А.Я. щодо бюджету утримання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 2010 р. в абсолютних цифрах.


Оленчик А.Я. поінформував присутніх, що 175 банків сплачують 2 рази на рік по 0.25 % від суми залучених ними депозитів, всього по банківській системі сума залучених депозитів становить 270 мільярдів (без Ощадного банку України). 80 % цих коштів інвестуються у державні цінні папери. Частина інвестиційного доходу використовується на утримання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зокрема, 10 % інвестиційного доходу (в абсолютних цифрах це 25-30 мільйонів гривень на рік).


Федоренко А.В. запропонував екстраполювати ці цифри на інвестиційний сектор фондового ринку. Для того, що одержати 10 мільйонів гивень, ринок повинен бути капіталізований на 100 мільярдів гривень (а зараз капіталізація ринку становить лише 500 мільйонів гривень). Виникає питання про фінансування витрат на утримання запропонованого до створення фонду захисту прав інвесторів. Також слід врахувати, що практика роботи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб показує, що він може лише дуже обмежено компенсувати втрати вкладників (інвесторів), і ця аналогія може негативно спрацювати і стосовно фонду захисту прав інвесторів.


Оленчик А.Я. прокоментував, що в жодній країні світу фонди страхування вкладів не накопичують достатньо коштів, оскільки відповідні витрати несуть учасники ринку, і вони не повинні бути надмірними.


Волков М.Ф. звернув увагу на те, що при впровадженні нового правового регулювання інвестиційної діяльності не слід орієнтуватися на абстрактного інвестора. Також Волков М.Ф. вказав на величезну кількість супутніх змін, які виникають при впровадженні законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.


Смахтіна Д.П. наголосила, що слід критично відноситися до ідей масштабних змін у законодавстві про фінансові послуги, захист прав їх споживачів та створення нових регуляторних інституцій, виходячи з точки зору визначення міри їх необхідності. Адже у законодавстві достатньо ретельно вирішені питання стосовно захисту прав споживачів. Є спірним питання про те, чи необхідно створювати нові бюрократичні структури та посади, наділені великими повноваженнями. Можливо, краще рухатися від практики, вдосконалюючи наявні процедури, наприклад, по розкриттю інформації професійними учасниками, де є проблеми. Також слід вдосконалювати контроль за емітентами стосовно виконання ними своїх зобов’язань перед акціонерами (інвесторами).


Тевелєв Д.М. висловив думку про те, що фондовий ринок повинен ліквідувати розрив між грошима фізичних осіб та реальним сектором економіки. Саме цю функцію повинні виконувати інститути спільного інвестування. Тому не слід занадто критично оцінювати новації, які покликані вирішити це питання. Доцільніше надавати конструктивні пропозиції.


Савіцька Д.І. відзначила, що було б правильно розібратися, від чого та на якому етапі належить захищати інвестора. Більш правильно попереджати ризики порушень прав інвестора, а не зосереджуватися на компенсаційних процедурах. У цьому зв’язку основне – персоналізація відповідальності учасників фондового рику. Отже, доповідач вказала на те, що прийняття законопроекту Полунєєва Ю. В. в запропонованій редакції буде істотною помилкою законодавчої влади.


Білецький Ю.О. висловив думку про те, що уникнути ризиків на фінансових ринках неможливо, оскільки вони виникають як із об’єктивних макрообставин (як-от, кризи), так і з фактору недобросовісності учасників ринку. Обговорювати можливо лише певний баланс негативних впливів. Власне кажучи, ефективність самого фондового ринку найкраще захищає права інвесторів, тому слід дуже обережно його регулювати, щоб уникнути обмеження механізмів його функціонування.


Кий О.М. наголосив, що слід формувати базові елементи фондового ринку, зокрема, стосовно захисту права власності мажоритарних та міноритарних власників. Більш правильно не конструювати додаткові механізми, а усувати наявні недоліки, наприклад, усувати з ринку фіктивні цінні папери. Законопроекти ДКЦПФР слід дуже істотно доопрацьовувати, оскільки вони впливають на базові структури фондового ринку (наприклад, на ВДЦП). Ставиться мета централізації депозитарної системи, однак чи співвідноситься вона із посиленням захисту прав інвесторів? Слід змінити черговість реформаторських дій, спочатку зосередившись на більш очевидних та нагальних питаннях.


^ 2. Система захисту прав інвесторів на ринку цінних паперів: світова практика та українська дійсність.


СЛУХАЛИ:


Воропаєва Є.Ю. (директора департаменту з питань контрольно-правової роботи Д(Н)КЦПФР), який вказав, що наявна законодавча база є цілком достатньою для вирішення питань захисту прав інвесторів, рівно як і структура апарату ДКЦПФР. Також доповідач вказав, що ДКЦПФР виробила комплекс критеріїв оцінки ризиків, виходячи з якого відбувається планування її наглядової роботи.

Воропаєв Є.Ю. відзначив, що щорічно до органів ДКЦПФР надсилається 4000 звернень юридичних та фізичних осіб. В останніх декілька років більшість звернень стосується корпоративних питань, зокрема, захисту прав міноритарних акціонерів (неотримання інформації про діяльність акціонерних товариств, неотримання дивідендів). Такий стан пояснюється низькою корпоративною культурою інвесторів, а також їх бажанням уникнути використання розкритої корпоративної інформації для рейдерських захоплень. Також багато звернень стосуються високих розцінок на послуги зберігачів.


Леонова Д.А., який у цьому зв’язку відзначив, що дуже значна частина порушень прав інвесторів допускається саме так званими «голубими фішками» у середовищі емітентів, до яких, як це не прикро, відносяться і великі банки, створені із залученням іноземного капіталу. За цих умов про інших і говорити годі.


Бережну Н.О. (USAID). Доповідач проінформувала, що питання України слід вирішувати з врахуванням її зв’язків із глобальним середовищем. Органам влади та професійним учасникам фондового ринку, асоціаціям, громадським організаціям належить проводити просвітницьку роботу із потенційними інвесторами, зокрема, USAID планує запустити відповідну програму на національному ринку. Також USAID постійно здійснює дослідження законодавства і практики захисту прав інвесторів.


Колесника О.М., який вказав, що неможливо робити пенсійну реформу без того, щоб не розширити сферу інвестування для недержавних пенсійних фондів, для чого необхідно відповідним чином змінити законодавство. Належить не в ручному режимі впливати на інвестиційну діяльність, зарегульовувавши її, а доцільніше надати більше свободи КУА для інвестування та збереження активів недержавних пенсійних фондів.


Бойка Ю. (директора АРІФРУ, члена Комітету з питань моніторингу, звітності, розкриття інформації та пруденційного нагляду на фондовому ринку ДКЦПФР), який звернув увагу на інформаційну систему захисту прав інвесторів, без ефективного функціонування якої неможливо захистити права інвесторів на фондовому ринку. Доповідач наголосив, що основним є, та щоб всі процеси, що відбуваються на ринку, були публічними. ДКЦПФР докладає максимум зусиль у цьому зв’язку, включаючи новий формат сайту ДКЦПФР, щоденне обновлення його контенту, одновлення сайту SMIDA, де працює єдиний принцип звернення за інформацією, всі бази даних зведені в єдину систему з метою зручності інвестора, який шукає максимальну інформацію про об’єкт інвестування. ДКЦПФР реалізує систему моніторингу фондового ринку по принципу «єдиного вікна», що дозволить в рази підвищити інформаційну складову діяльності самої ДКЦПФР.


Голова Громадської ради Леонов Д.А. підвів підсумки відкритого засідання Громадської ради. За результатами розгляду та обговорення питань порядку денного він запропонував:

 • зберегти відкритий формат роботи Громадської ради і надалі;

 • організовувати такі засідання під егідою комітетів Громадської ради;

 • наступне відкрите засідання провести орієнтовно у лютому – березні 2012 р. за темою інформаційної прозорості фондового ринку. Контактна особа – Віталій Шапран, який є головою відповідного комітету Громадської ради.ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 18 голосів;

«проти» - 0 голосів;

«утримались» - 0 голосів.


Голова Громадської ради Леонов Л.А. подякував присутнім за участь у засіданні та оголосив засідання закритим.

ПІДПИСИ


Голова

Громадської ради Леонов Д.А.


Секретар

Громадської ради Січевлюк В.А.


Скачати 130.9 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації24.10.2013
Розмір130.9 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх