План роботи відділу освіти Синельниківської райдержадміністрації на 2012 рік І вступ icon

План роботи відділу освіти Синельниківської райдержадміністрації на 2012 рік І вступ


Схожі
План роботи відділу освіти зміївської районної державної адміністрації на 2012 рік схвалено...
План роботи відділу освіти зміївської районної державної адміністрації на 2012 рік схвалено...
План роботи відділу освітнього менеджменту на 2012 рік...
План методичної роботи на 2011-2012 навчальний рік Завідувач методичним кабінетом відділу освіти...
Програми правової освіти населення на 2011-2015 роки за 2011 рік...
Освіта саратщини – 2012: нові стандарти – якісні зміни...
План роботи методичного кабінету відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради...
План роботи на 2011 2012 навчальний рік методичного кабінету...
План роботи районних методичних об`єднань вчителів початкових класів 2011 2012 навчальний рік...
Правила внутрішнього розпорядку для працівників відділу освіти Золочівської районної державної...
План роботи Навчально-методичного центру дистанційного навчання на 2010 рік...
Програма розвитку освіти самбірщини 2009 2012 роки проект Автори-укладачі: Охріменко Л. В...Загрузка...
страницы:   1   2   3
скачать
ПЛАН

роботи відділу освіти Синельниківської райдержадміністрації

на 2012 рік


І ВСТУП

У 2011 р. відділом освіти Синельниківської районної державної адміністрації, загальноосвітніми, дошкільними навчальними закладами, позашкільними навчальними закладами району здійснювалась цілеспрямована робота щодо реалізації державної політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти, виконання Указу Президента України від 30.09.2010р. № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України, державних, регіональних та районних програм у галузі освіти; створення умов для їх функціонування; забезпечення комп’ютеризації та інформатизації навчально-виховного і управлінського процесів; створення безпечних та комфортних умов для навчання та виховання дітей, розвитку їх творчих здібностей.

Зміст річного плану роботи, який ґрунтувався на Програмі розвитку освіти району, передбачав:

 • Забезпечення реалізації державної освітньої політики та розвитку освіти в районі відповідно до Закону України про освіту, Національної доктрини розвитку освіти, державних цільових програм, законодавчих актів Президента України, Уряду, Верховної Ради України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, розпоряджень обласної державної адміністрації в галузі освіти і науки, розпоряджень та рішень районної державної адміністрації, районних програм галузі освіти.

 • Забезпечення рівного доступу до сучасної якісної освіти дітей та підлітків, оптимізація мережі відповідно до потреби населення з урахуванням місцевих умов та профільності навчання.

 • Підтримка і розвиток існуючої системи повної загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, її ефективного функціонування.

 • Забезпечення належних умов для навчання, виховання та соціальної адаптації дітей, які потребують особливої педагогічної уваги, дітей-сиріт та дітей-інвалідів;

 • Створення умов для участі випускників у зовнішньому незалежному оцінюванні якості знань.

 • Забезпечення моніторингу досягнень учнів у навчанні та вихованні.

 • Створення системи надання науково-педагогічної інформації для зростання професійного рівня керівних, педагогічних, методичних кадрів, закладів освіти району.

 • Впровадження новітніх методів, форм навчання і виховання учнівської молоді на основі використання сучасних прогресивних інформаційно-комп’ютерних технологій.

 • Створення належних умов для розвитку інноваційної діяльності, експериментальної роботи, педагогічної ініціативи у закладах освіти району.

 • Збільшення охоплення дітей дошкільною освітою.

 • Вжиття організаційних заходів щодо збільшення охоплення дітей 5-річного віку суспільним дошкільним навчанням та вихованням.

 • Посилення виховного впливу на учнівську молодь, збагачення її духовного потенціалу, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій.

 • Підвищення ефективності роботи з обдарованою молоддю, покращення змісту навчально-виховного процесу роботи гуртків РБШ, ДЮСШ. Стимулювання діяльності учнів та вчителів.

 • Удосконалення співпраці з вищими навчальними закладами та громадськими організаціями, удосконалення управлінської діяльності та навчально-виховного процесу в закладах освіти району.

 • Подальший розвиток безпечної фізичної культури і спорту, реалізація спортивно-масових заходів .

 • Забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, дотримання норм безпеки життєдіяльності, охорони життя і здоров'я учасників навчально-виховного процесу в закладах району.

 • Сприяння розвитку навчально-матеріальної бази навчальних закладів за рахунок різних джерел фінансування.

Щомісячний аналіз виконання плану, результативність управлінської та методичної діяльності з оновлення освітньої галузі району підтверджує, що практично весь комплекс заходів, передбачених планом роботи на 2011 рік, виконано.

Відділ освіти Синельниківської райдержадміністрації, педагоги Синельниківщини спільно з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування здійснювали послідовні кроки щодо реформування освітньої галузі. Так, оновлюється зміст методик навчання, здійснюється підготовка випускників до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

З метою забезпечення належного контролю щодо нормативності організації та здійсненням навчально-виховного процесу в загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладах освіти протягом року проводились тематичні перевірки. У ході перевірок вивчався управлінський контроль за такими питаннями: стан ведення ділової документації практичних психологів та соціальних педагогів; стан управлінського контролю за викладанням та рівнем знань учнів з основ здоров’я ; стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в середніх загальноосвітніх навчальних закладах; управлінський контроль стану викладання базових дисциплін хімії- біології; стан викладання предметів художньо - естетичного циклу; стан роботи атестаційних комісій І рівня; організація роботи з дітьми,які не відвідують ДНЗ; стан управлінського контролю за викладанням курсу «Захист Вітчизни»; стан дотримання законодавства з охорони праці та техніки безпеки; моніторингові дослідження рівня досягнень учнів 5-6 класів з української мови в ЗНЗ району; стан виконання Указу Президента України від 02.06.1996р. №417/96 «Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти» в школах району; стан організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків в ДОТ з денним перебуванням; стан організації харчування учнів у ЗНЗ району; стан виконання рекомендацій відділу освіти з фізичного виховання ; стан викладання історії; організація виховної роботи у школах району; управлінський контроль відділу освіти з питань роботи з обдарованою молоддю; стан викладання етики; стан роботи ІІ етапу обласної науково - методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»; управлінський контроль відділу освіти з питання організації роботи ГПД та інші важливі питання функціонування галузі.

Продовжена робота щодо державної атестації навчальних закладів. У 2011 році державну атестацію пройшли 2 ДНЗ ( дошкільні заклади № 1 смт Роздори, ДНЗ № 2 смт Роздори) та 2 ЗНЗ ( Дерезуватська СЗШ, Миролюбівська СЗШ).

Аналіз стану управлінської діяльності керівників закладів освіти району, дотримання нормативності при веденні обов'язкової шкільної документації та організації навчально-виховного процесу дозволяє зробити висновки, що ця робота ведеться в основному на достатньому рівні, але разом з тим під час перевірок виявлені окремі порушення у виконанні Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Типового положення про атестацію педагогічних кадрів, Інструкції з ведення ділової документації, інших законодавчих актів у галузі освіти.

За підсумками перевірок підготовлені узагальнюючі довідки, відповідні накази. Згідно з планом роботи проведено 8 нарад директорів та серпневу педагогічну конференцію, де слухалися питання виконання основних нормативних документів освітньої галузі. Протягом року продовжувалась робота щодо удосконалення процесу формування іміджу відділу освіти, навчальних закладів району. Цьому сприяло:

активна участь керівників ЗНЗ в роботі нарад директорів, ради с питань освіти, колегії райдержадміністрації , засідань районної ради систематичний розгляд там питань, пов’язаних з діяльністю освітньої галузі

Усе це дозволило вирішувати такі важливі питання, як підвищення ефективності заходів щодо інформування населення про освітні послуги, привабливості навчальних закладів району , у першу чергу для батьків; удосконалення рівня управлінської культури керівників; поліпшення соціально-психологічного мікроклімату в педагогічних колективах.

У районі сформована достатня кількість освітніх установ, що в цілому забезпечує конституційне право кожної дитини на повну загальну середню освіту, суспільне дошкільне виховання, отримання знань, умінь і навичок у позашкільних навчальних закладах.

На виконання ст. 35 Закону України "Про освіту", ст. 6 Закону України "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2000р. № 646 відділом освіти, загальноосвітніми навчальними закладами проведена певна робота щодо уточнення територій обслуговування загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені первинні списки дітей шкільного віку, щомісячно аналізується питання здобуття ними повної загальної середньої освіти.

У районі діє стабільна мережа освітніх установ, що в повному обсязі забезпечує права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та забезпеченні їх якісною освітою.

Станом на 01.09.2011року в районі функціонує 28 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких навчається 3562 учня, 2-позашкільних заклади (ДЮСШ, Районний будинок школярів), вечірня загальноосвітня школа з заочною формою навчання. Із загальної кількості шкіл 23 (82%) діє у сільській місцевості, 5(18%) – у міській; в них навчається 2182 учня (61%), у місті – 1380 школярів(39%) у тому числі закладів за типами : шкіл І ступеня – 1 (21 учень); шкіл І-ІІ ступенів – 8 ( 394 учні ); шкіл І-ІІІ ступенів – 19 (3147 учень ).

Прийом учнів до 1-х класів становить 332 дитини, що на 23 дитини більше ніж у 2010-2011 навчальному році ( 311 дітей) , що засвідчує невеликий відсоток збільшення учнівського контингенту.

За аналітичними даними в 2011-2012 н.р. забезпечено функціонування 261 класу, навчанням в яких охоплено 3562 учні шкільного віку, що менше на 9 % ніж у 2010-2011 н.р.. Працювало 18 груп продовженого дня.

За підсумками навчального року базову середню освіту отримали 487 чоловік (479 випускників середніх шкіл та 8 вечірньої школи з заочною формою навчання), середню освіту 172 чоловік (151 і 21 відповідно). Згідно з Положенням про золоту медаль « За високі досягнення у навчанні», та срібну медаль « За досягнення у навчанні» золотими медалями у школах району нагороджено 11 випускників : Іларіонівська СЗШ -2 учні, Роздорська СЗШ-2 учні, Славгородська СЗШ-2 учні, Кислянська СЗШ-2 учні, Вишневецька СЗШ-2 учні, Комуноленінська СЗШ-1 учень; срібною – 3 учні ( Варварівської, Вишневецької, Іларіонівської середніх шкіл).

23 учні 9-х класів Іларіонівської, Роздорської, Славгородської, Вишневецької, Дерезуватської, Кислянської, Комуноленінської, Михайлівської середніх шкіл, Первомайського НВК , Писарівської та Тельманівської неповних середніх шкіл отримали свідоцтва з відзнакою. Найбільше свідоцтв з відзнакою видано випускникам Іларіонівської середньої школи.

Одним із пріоритетних напрямків модернізації є створення навчально-виховних комплексів, що дасть можливість забезпечити наступність між дошкільною та шкільною освітою.

У липні 2011 року Великомихайлівську неповну середню загальноосвітню школу реорганізовано у Великомихайлівський навчально-виховний комплекс.

Згідно з планом оптимізації мережі навчальних закладів на 2012-2015 роки планується створити навчально-виховні комплекси на базі Дерезуватської, Тельманівської та Лозоватської шкіл .

Продовжується реалізація Концепції Державної цільової програми впровадження у навально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій « Сто відсотків» на період до 2015 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1722-р і передбачає створення єдиного освітнього інформаційного середовища. Одним з пріоритетів розвитку освітньої галузі визначено впровадження інформаційних технологій.
На сьогоднішній день в навчальних закладах району встановлено 35 навчально-комп'ютерних комплексів, в яких налічується 254 комп'ютера, що становить 100% забезпечення . Кількість учнів на 1 комп'ютер станом на сьогодення становить 14 дітей .

Напрямки діяльності закладів освіти з ІКТ це є реалізація та впровадження :

 • програми «Створення єдиного освітнього інформаційного простору»;

 • програми « Інтел. Навчання для майбутнього» ;

 • спецкурсів та факультативів з інформатики;

 • ІКТ в управлінській діяльності ;

 • Проекту « Соціальна інтеграція та розвиток громадянської відповідальності молоді в Україні» ( програма « Інтел. Шлях до успіху») ( Майська СЗШ протягом двох попередніх навчальних років).

Використання ІКТ в навчально-виховному процесі протягом 2011 р. здійснювало 70 % педагогічних працівників за напрямками :

 • викладання інформатики 9-11класах– 27 шкіл;

 • викладання курсів, факультативів з інформатики-28 шкіл;

 • комп’ютерна підтримка викладання предметів ;

 • використання проектних методик при проведенні відкритих уроків , позакласних заходів, шкільних наукових товариств, атестації педагогічних працівників (113 вчителів (32%), 671 учень (18,5%));

За 2010-2011 рр. вчителями району проведено 114 заходів з використанням проектних методик.

^ Дошкільне дитинство є особливо важливим етапом у житті кожної людини. В цей період проходить процес формування особистості дитини, наслідки якого супроводжують її протягом усього життя. Дошкільна освіта – фундамент, на якому базується вся подальша освіта.

В районі функціонує 20 дошкільних навчальних закладів, з них Новогніденський ДНЗ знаходиться на капітальному ремонті.

Всі ДНЗ загального розвитку дітей дошкільного віку. В цілому дошкільні заклади не задовольняють потреби населення району в наданні освітянських послуг дошкільної освіти. Так, в селах 9 сільських рад взагалі відсутні дитячі садки, про що свідчать дані охоплення дітей дошкільною освітою (з 3002 дітей відвідують ДНЗ тільки 935 дітей, що становить – всього 32%).

Протягом 2011 року в районі не закрито, не призупинено роботу жодного ДНЗ.

В усіх ДНЗ району створені належні санітарно-гігієнічні умови для виховання дітей. Проведено поточний ремонт усіх приміщень та будівель ДНЗ та їх підготовку до роботи в осінньо - зимовий період. Працівники дошкільних закладів доклали багато зусиль для того, щоб, поліпшити умови для виховання та навчання малят. Поточний ремонт в ДНЗ проводився, в основному, своїми силами, за рахунок спонсорських і батьківських коштів, частково-бюджетних.

Значно покращилась матеріально-технічна база ДНЗ: частково проведено заміну вікон та дверей (ДНЗ №1, 2 смт Славгород, ДНЗ с. Майське, ДНЗ с. Варварівка, ДНЗ с. Новоолександрівка, ДНЗ с.Кислянка); впорядковане подвір’я та ігрові майданчики (ДНЗ №2 с. Іларіонове). Значну роботу проведено на рівні райдержадміністрації з головами сільських рад, де відсутні ДНЗ по відновленню роботи колишніх ДНЗ, створенню НВК та охопленню різними формами дошкільної освіти дітей, які не відвідують дошкільні заклади. Результатом цієї роботи є початок робіт по створенню Тельманівського НВК, Старолозуватського НВК, відкриття дошкільної групи Великомихайлівського НВК.

На виконання Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», який передбачає неперервність і наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками, визначає пріоритетну роль дошкільної освіти, як обов’язкової її складової та необхідність створення належних умов для її здобуття дітьми 5 річного віку.

Відділом освіти проведено детальний аналіз стану роботи з дітьми 5-річного віку, розроблено план заходів щодо збільшення показників охоплення дітей дошкільною освітою в районі. Різними формами дошкільної освіти (короткотривале перебування в ДНЗ, групи по підготовці до школи, постійно діючі консульпункти для батьків першокласників) охоплено 95% дітей старшого дошкільного віку в районі. Запроваджується досвід роботи ДНЗ с. Раївка „Кожній дитині – дошкільну освіту” ( організація роботи з дітьми, які не відвідують ДНЗ).

У селах, де немає ДНЗ, завдання підготовки дітей 5 р. вирішується педагогічними колективами шкіл. Наказами по школах закріплені вчителі, які проводять підготовчі заняття в межах педагогічного навантаження.

Дане питання неодноразово обговорювалося на нарадах керівників ДНЗ у січні, травні та вересні 2011 року.

Діяльність всіх дошкільних навчальних закладів спрямована на максимальне охоплення дітей дошкільною освітою в мікрорайонах, зокрема дітей старшого дошкільного віку.

Велика увага приділялась питанню раціонального та якісного харчування дошкільнят. Харчування дітей в ДНЗ здійснюється відповідно до ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», вимогам Постанови КМУ від 22.11.2004р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах». Середня вартість харчування в день в дошкільних закладах становить 10 грн., в деяких дитячих садках за рахунок батьківської плати вона становить 12-14 грн. Середній показник виконання натуральних норм харчування дітей у ДНЗ складає – 79 %. Натуральні норми не виконуються через постійне підвищення цін на основні продукти харчування.

Матеріально-технічне оснащення ДНЗ потребує покращення. По садочках не вистачає іграшок, меблів, літератури, посібників. Майже всі ДНЗ не забезпечені комп’ютерами, що негативно впливає на засвоєння дошкільниками основних завдань Базової програми «Я у Світі».

Цікаво та змістовно пройшов конкурс професійної майстерності «Вихователь року-2011» (ДНЗ №1 смт Іларіонове). Переможцем стала вихователь ДНЗ №1 смт Іларіонове - Мєх Л.С.

На базі ДНЗ №1 та № 3 смт Іларіонове працюють постійно діючі

консультпункти для вихователів ДНЗ району:

 • використання усної народної творчості у формуванні особистості дітей дошкільного віку (керівник Чех Т.П., вихователь ДНЗ №1 смт Іларіонове);

 • запровадження авторської програми з фізичного виховання М.Єфименко (керівник Панкратьєва О. В., вихователь ДНЗ №3 смт Іларіонове). Така робота сприяє створенню сприятливих умов для інноваційної діяльності педагогів та проведенню професійної підготовки педагогічних колективів до сприйняття інноваційної діяльності.

Всі дошкільні навчальні заклади знаходяться на бюджеті сільських та селищних рад, які затверджують кошторис ДНЗ. Фінансове забезпечення дошкільних закладів у порівнянні з 2010 роком залишилося на тому ж рівні (не виділено коштів на проведення біжучих ремонтів, поновлення матеріально-технічної бази ДНЗ, кошти на оздоровлення працівників).

Однією із проблем залишається кадрове забезпечення дошкільних закладів(16 вихователів мають середню освіту), відсутність посад практичного психолога, соціального педагога, інструктора з фізичного виховання.

^ Початкова школа.

Початкову загальну освіту в районі надають 28 ЗНЗ.

Зберігається тенденція зменшення кількості дітей молодшого шкільного віку:

1329 учнів, 102 класи – 2008-2009 н. р.

1315 учнів, 101 клас – 2009-2010 н. р.

^ 1265 учнів, 98 класів – 2010-2011 н. р.

У зв’язку з цим виникає занепокоєння тенденція збільшення класів з малою наповнюваністю, де здійснюється індивідуальне навчання, коли кількість учнів у класі становить менше 5 осіб. У 2010-2011 н. р. 37 учнів початкової школи з 9 ЗНЗ навчалися індивідуально, маючи навантаження 5 годин на тиждень, що звичайно ускладнює виконання Державного стандарту освіти.

Для учнів початкової школи створюються комфортні та безпечні умови для навчання. Оформлені класні кімнати та ігрові куточки у всіх школах району. Обладнані кімнати для денного сну чекають на 6-и річних першокласників у Раївській СШ-інтернаті, Варварівській СЗШ, Первомайському НВК, НВК селища Сад.

З метою визначення відповідності освітнього рівня випускників початкової школи вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти в 4-х класах всіх шкіл району у травні 2011 року пройшла державна підсумкова атестація з української мови (мови і читання) та математики. Підвищилась якість знань в середньому по району і становить: українська мова – 79 % (75,9 % у минулому навчальному році), українське читання – 86,5 % (83,8 %), математика – 74 % (71,3 %). Це говорить про відповідальне ставлення вчителів початкової школи до підготовки учнів до ДПА.

Вчителі початкової школи взяли активну участь в районному конкурсі «Учитель року – 2011». Переможцем стала вчителька Комуноленінської СЗШ Кафарова Світлана Миколаївна, яка презентувала свої наробки на обласному етапі конкурсу.

У 2011 році на базі шкіл району працюють 16 різнопрофільних шкільних наукових товариств, де навчаються 296 учнів. Вже традиційно свої роботи юні науковці захищають на районному конкурсі-захисті у квітні 2011 року. Найбільш активно взяли участь учні Майської СЗШ, Іларіонівської СЗШ, Комуноленінської СЗШ, Кислянської СЗШ, Славгородської СЗШ, Первомайського НВК, Вишневецької СЗШ.

Дякуючи спонсорській допомозі, всі учасники отримали пам’ятні призи, а переможці – грамоти відділу освіти. Хід проведення конкурсу висвітлювався на шпальтах місцевих газет «Синельниківські вісті», «Синельникове», «Берег надій».

Активізувалась участь учнів району в роботі Малої академії наук України. До Дніпропетровського відділення зараховані слухачі з Іларіонівської СЗШ, Раївської СЗШ-інтернату, СЗШ Дослідного поля, Славгородської СЗШ та Майської СЗШ.

Відділ освіти координує роботу навчальних закладів з Синельниківською міськрайонною службою зайнятості. Згідно з погодженим керівником відділу освіти графіком відбуваються виїзди спеціалістів даної служби до загальноосвітніх навчальних закладів. Спеціалісти інформують випускників шкіл щодо перспектив попиту на професії, зокрема, нашого регіону. На початку жовтня кожного року проведиться перевірка реєстрації навчальних закладів для бази даних Дніпропетровського регіонального центру якості освіти.

Середні навчальні заклади району забезпечені на 100% педагогічними кадрами. Підготовка педагогічних кадрів проводиться шляхом курсової перепідготовки на базі ДОІППО та самоосвіти вчителів.

Розвиток творчих здібностей учнів забезпечує інваріантна та варіативна частини навчальних планів, які фінансуються на 100%.

Із вищими навчальними закладами співпрацює 5 середніх загальноосвітніх шкіл. Напрямками співпраці є :

- проведення профорієнтаційної роботи, навчання учнів на підготовчих курсах - 3 школи ;

- втілення українсько-польського проекту „Школа, що керує знаннями ” - 1 школа ;

- робота центру довузівської підготовки на базі Дніпропетровського державного аграрного університету – 1 школа ;

Активно співпрацює з вищими навчальними закладами школа, яка розташована на території Майської сільської ради з місцевим господарством „АТЗТ-Агро-Союз”. Це робота міні-шкіл АПК „АТЗТ-Агро-Союз” на базі науково-методичного центру: сучасне промислове птахівництво, школа сучасного свинарства та страусівництва, школа молочного тваринництва, коневодства та інші. Продовжує функціонувати в районі заклад професійно-технічного спрямування - Миролюбівський аграрний професійний ліцей.

Однією із складових впровадження профільного навчання є допрофільна підготовка, яка здійснюється через предметні олімпіади, гурткову роботу, наукові товариства, викладання курсів за вибором та факультативів для учнів 8-9 класів у 27 навчальних закладах.

У школах району працює 21 різнопрофільне наукове товариство, в яких навчанням охоплено 14,8 % учнів середньої та старшої ланки.

Науково-дослідницькою роботою в поточному навчальному році займається 15% учнівського контингенту.

1480 школярів (40,9%) денних загальноосвітніх шкіл розвивають свої нахили, здібності та обдарування в 96 шкільних гуртках та секціях. Це гуртки: науково-технічного; туристсько-краєзнавчого; фізкультурно-спортивного; художньо - естетичного; декоративно - прикладного та еколого - натуралістичного напрямків. Крім того працює 18 гуртків при районному будинку школярів, якими охоплено 415 учнів.

На підставі договору, укладеного між районним відділом освіти та міськрайонним центром зайнятості, працівниками центру надаються профорієнтаційні послуги для випускників навчальних закладів у вигляді зустрічей, консультацій, профконсультаційних уроків, надання профінформаційних матеріалів. У двох навчальних закладах (Раївській СЗШ -інтернат та Іларіонівській НСШ) у 2011 році встановлені термінали.

У районі функціонує оптимальна мережа класів для впровадження системи безперервної освіти.

Разом з тим в реалізації програми «Профільного навчання» існує проблема малокомплектності та однокомплектності сільських шкіл, зменшення кількості учнів старшої ланки, які продовжують навчання в навчальних закладах.

Працевлаштування випускників стоїть на постійному контролі відділу освіти. Рівень вступу випускників 11 класу до ВНЗ 3-4 рівня акредитації у порівнянні з минулим навчальним роком знизився з 62,5% до 58,3%. Відсоток учнів, які вступили на бюджетну форму навчання зріс у порівнянні з минулим навчальним роком із 75% до 93,2%.

Психологічна служба району діє відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про освіту» та нової редакції Положення про психологічну службу системи освіти України. Основною метою діяльності психологічної служби є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників. Соціально-педагогічний патронаж спрямований на надання соціально-педагогічної допомоги соціально незахищеним категоріям вихованців та учнів з метою подолання ними життєвих труднощів та підвищення їхнього соціального статусу.

На кінець року кількість фахівців служби становить 10 педагогічних працівників, серед яких 5 психологів, 4 соціальних педагоги та методист. Психологічна служба сконцентрувала свою діяльність на:

 • вивченні рівня готовності дитини до шкільного навчання (1-і класи);

 • адаптації до нових умов навчання (5-і класи);

 • особливостях дітей підліткового віку (7-8 класи);

 • підготовці до профільного навчання (8-9-11 класи);

 • профілактиці правопорушень та девіантної поведінки;

 • захисті прав і свобод дитини як в межах навчального закладу, так і поза ним.

Враховуючи низькі показники забезпечення фахівцями психологічної служби навчальних закладів району, плануємо використовувати можливості освітніх округів в організації діяльності мобільного соціально-психологічного пункту.

Основою цілеспрямованої роботи з кадрових питань є ретельний, виважений підхід до формування педагогічних колективів, забезпечення їх необхідними фахівцями, постійне вдосконалення професійної майстерності. Навчальні заклади району повністю укомплектовані кадрами.

В районні працює 431 учителі, з яких вищу освіту мають 368 чоловік, що складає 85% від їх загальної кількості. Навчаються заочно 10 чол..

195 педагогів мають вищу кваліфікаційну категорію.

33 учителів району мають звання " учитель-методист ”, 79 - "старший учитель ”.

У 2011 році атестація педагогічних працівників проходила згідно з новим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН України від 06.10.2010р за № 930).

Так, на виконання вище згаданого Положення у відділі освіти було проведено нараду директорів закладів освіти щодо роз’яснення Типового положення. На засіданні атестаційної комісії ІІ рівня розглянуто між атестаційні характеристики педагогічних працівників ЗНЗ району , які атестуються у 2011 році.

Відповідно до Положення створено у закладах освіти, де менше ніж 15 працівників, експертні комісії , які готували атестаційні листи.

На базі відділу освіти 8 квітня 2011 року було атестовано 99 чоловік, у минулому році - 79. З них підтверджено або встановлено районною атестаційною комісією кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 54 вчителям (54%), у порівнянні з минулим роком – 42 чол. - 50%; звання «учитель-методист» - у 2011р. -7 педпрацівникам (10%), у минулому році-8 чол.(10%), звання «старший учитель» - 5 чол. (13%), за минулий рік – 19 чол. (23%).

Жоден учитель не був вивільнений у зв’язку зі скороченням штату працівників. Трудові колективи поповнилися 10 молодими педагогами, які постійно працюють над удосконаленням кваліфікаційного рівня. Певна увага приділяється питанням соціального захисту вчителів.

Організовано безкоштовне підвезення до навчальних закладів та додому для педагогічних працівників .

^ Організація науково-методичної роботи в освітніх установах району здійснювалася відповідно до Законів України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про організацію науково – методичної роботи з педагогічними кадрами, Положення про експериментальний загальноосвітній заклад ( наказ МОНУ від 20.02.02 № 114), Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності ( наказ МОНУ від 07.11.00 № 522), Концепції профільного навчання в старшій школі, методичних рекомендацій ДОІППО щодо діяльності закладів освіти в умовах реалізації провідної науково-методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», згідно з наказом районного відділу освіти від 20.08.10р. № 235 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2010-2011 навчальному році».

Головні зусилля було зосереджено на надання реальної , дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, який сприяв пошуку нових технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій. Це обумовило оптимізацію навчально-виховного процесу в районі. По роботі над обласною науково – методичною проблемою „Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості” працювали опорні школи за напрямками діяльності:

 • Іларіонівська СЗШ ( директор Гончар Н.О.) «Особистісно зорієнтована допомога обдарованим та здібним учням у реалізації їх освітніх та творчих потреб»;

 • Майська СЗШ (директор Пятецька Н.А.) «Формування інноваційної особистості школяра в контексті профільної освіти»;

 • Первомайський НВК (директор Горяйнова Л.В.) «Модернізація змісту, форм і методів методичної роботи»;

 • Миролюбівська СЗШ (директор Рижук Л.М.) «ІКТ у викладанні основ наук»;

 • Славгородська СЗШ (директор Кендиш О.В.) «Виховання гармонійно розвиненої особистості засобами художньої культури»;

 • Раївська СЗШ-інтернат (директор Рудницький В.М.) «Культура здоров’я як складова здорового способу життя»;

На базі закладів відбувалися консультації з питань діяльності, науково-практичні конференції та семінари, педагогічні колективи презентували свою діяльність на сторінках педагогічних видань, виставках-презентаціях обласного, Всеукраїнського та Міжнародного рівнів.

Діяли 5 опорних шкіл як центрів освітніх округів (Іларіонівська СЗШ, Роздорська СЗШ, Майська СЗШ, Славгородська СЗШ, Варварівська СЗШ).

Максимально були задіяні у проведенні запланованих заходів: Іларіонівська СЗШ, Славгородська СЗШ, Роздорська СЗШ як центри освітніх округів.

На районному рівні працювали 9 ШППД на базі 8 шкіл по розповсюдженню та впровадженню передового педагогічного досвіду.

У закладах освіти функціонували 23 методичних об’єднання для різних категорій педагогічних працівників, 28 творчих груп.

  • для керівників закладів освіти та педагогів науково – методична робота проводилась в активних формах: семінари, конференції, конкурси, ”круглі столи”, тренінги, ділові та рольові ігри, участь у Міжнародних програмах і проектах;

  • заклади брали участь у виставках, конкурсах різних рівнів, учасниками Міжнародної виставки «Сучасна освіта в Україні – 2011» (лютий 2010) став 1 заклад освіти району - Раївська СЗШ-інтернат, (дир. Рудницький В.М.) «Сучасні навчальні заклади України-2011» - 2 (Майська СЗШ, директор Пятецька Н.А., Раївська СЗШ-інтернат, директор Рудницький В.М.) та відділ освіти, Всеукраїнської виставки «Інноватика в освіті України» (жовтень, 2010р.) - 3 заклади (Шахтарська СЗШ, Майська СЗШ, Раївська СЗШ-інтернат).

Протягом 2011 року відділ освіти спрямовував свою роботу на поліпшення соціального захисту прав і законних інтересів дітей малозахищених верств населення, які виховуються в закладах освіти району. В загальноосвітніх закладах району навчалось і виховувалось 116 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, з яких оздоровлено та охоплено відпочинком влітку 2011: 14 осіб – в ДТВ, 6 дітей – з ДБСТ в ДТОВ «Гвоздика», 20 дітей Раївської СЗШ-інтернату – в санаторії «Бердянський», за рахунок бюджетних коштів оздоровлено в позаміському оздоровчому таборі «Гвоздика» на узбережжі Азовського моря 110 дітей (76 з яких діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 4 – з малозабезпечених та багатодітних сімей, 30 – діти працівників соціальної сфери села, агропромислових підприємств та талановиті). Крім того охоплено відпочинком та оздоровлено за рахунок коштів райкому профспілки працівників освіти та батьківських коштів відпочинком на узбережжі Азовського моря (бази відпочинку «Колос» та «Дніпро») було охоплено 40 дітей працівників освіти.

У 24 пришкільних таборах влітку відпочили 2116 дітей, що становить 58,6% від загальної кількості учнів шкіл району ( 3613 учнів) та на 8,5% більше планових показників (1810 осіб). Із загальної кількості дітей, які відпочили в таборах району є діти пільгових категорій, серед яких:

- діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування – 14 осіб

( 12,1%);

- діти, постраждалі від наслідків ЧАЕС – 19 осіб (90% від загальної кількості учнів даної категорії);

- діти-інваліди – 24 осіб (100% від загальної кількості учнів даної категорії);

- діти з малозабезпечених сімей та діти з багатодітних сімей – 390 осіб (67,2% від загальної кількості учнів даної категорії);

- талановиті та обдаровані діти – 509 осіб (100%).

В пришкільних таборах відпочинку за рахунок бюджетних коштів охоплено 50 дітей, які потребують соціальної підтримки та допомоги (діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, діти – чорнобильці, талановиті та обдаровані) з розрахунку 8 грн. на одну дитину в день ; за рахунок батьківських та спонсорських коштів охоплено відпочинком 2066 осіб.

^ Харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій ( діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей) відбувається за рахунок бюджетних коштів і становить 4.00 грн. на день на одну дитину. Всього за рахунок бюджетних коштів станом на 15.10.2011р. харчуються 1380 дітей, що становить 39 % від загальної кількості дітей або 71.9% від кількості дітей, які харчувались у вересні та 61.1% .

Вартість харчування однієї дитини 5-11 класів за рахунок батьків та вищезазначена доплата встановлюється наказом по кожному навчально-виховному закладу окремо , враховуючи рішення загальних батьківських зборів, і відповідно становить 4.00 грн.-6.00 грн. та 1.00-2.00 грн.

Для школи сьогодні надзвичайно важливим є повернення до неї статусу «теплого дому», в якому діти оволодівають досвідом істинно людяного життя, бо школа – це територія добра, творчості, вільного самовираження особистості. Тому для шкіл району провідною ідеєю стало створення умов для прояву особистості кожної дитини, розвиток духовних можливостей учнів, розширення їхнього пізнавального світогляду, здібностей і самоконтролю.

Виходячи з вищезазначеного та з метою забезпечення конституційного права неповнолітніх на освіту, навчальними закладами щорічно проводиться облік дітей і підлітків від 0 до 18 років території обслуговування мікрорайону школи. Згідно із статистичними даними 4276 дітей шкільного віку. З них не навчалися для здобуття загальної середньої освіти 10 неповнолітніх. Протягом року стабільно не відвідували школу без поважних причин 9 учнів. За І півріччя 2011 р. 5 неповнолітніх району скоїли злочини, із них 1 учень (Горобець Ярослав, Раївська СЗШ-інтернат). На обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх перебуває 21 неповнолітній, із них 11 учнів, 5 неповнолітніх не працюють і не навчаються. Проте за даними Синельниківського МРВ УМВС України в Дніпропетровській області за І півріччя 2011р. притягнуто до відповідальності по ст. 184 КУпАП 8 батьків за невиконання своїх батьківських обов’язків щодо навчання та виховання неповнолітніх дітей, що на 65% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2010 р.

Діяльність шкіл району зорієнтована на виховання в учнів шанобливого ставлення до історії й культури України, на розуміння та формування внутрішнього прийняття приналежності до певного державного соціуму, ідентифікації себе з відповідним етносом, державою; позитивних моральних якостей. Реалізація мети щодо виховання школярів здійснюється з використанням виховного потенціалу навчальних предметів в урочний та позаурочний час, організація позакласної діяльності, забезпечення участі батьків у творчій діяльності дітей, розвиток співпраці між молодими та старшими учнями, удосконалення взаємовідносин: учитель-учень-батьки.

У системі всебічного гармонійного розвитку особистості особливе місце належить позашкільній освіті та позакласній роботі, головною метою яких є створення умов для творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей у вільний від навчання час, підготовка їх до життя та професійна визначеність. Ці задачі покладені на РБШ – центр позашкільної роботи району та шкільні гуртки за інтересами. У 2010-2011 н.р. в школах району діяло 96 гуртків, але їх на 4 менше в порівнянні з минулим навчальним роком.

^ Вихованці гуртків – активні учасники різного рівня конкурсів та виставок. Залишаються високими позиції агітбригади «Шанс» Іларіонівської СЗШ, яка втретє виборола право на участь у Всеукраїнському конкурсі екологічних агітбригад (м. Донецьк, 2010 р., м. Біла Церква, 2011р.). Заслуговує на увагу діяльність волонтерів Василівської НСЗШ – це і допомога людям похилого віку та ветеранам Великої Вітчизняної війни в рамках акції «Галерея добрих справ», впровадження проекту «На захист Дніпра», який вдало був презентований на Всеукраїнському конкурсі «Всеукраїнський юнацький водний приз» м. Київ,2011 р. та став переможцем в номінації «Краєзнавча робота». Стабільною є участь учнів Комуноленінської СЗШ в акції «Громадянин». І в цьому році група дітей була запрошена в м. Київ для участі у фіналі акції. Міцно тримає першість в обласних конкурсах з кіномистецтва кіностудія «Аматор» РБШ на базі Славгородської СЗШ. Дипломами ІІ та ІІІ ступеня обласного конкурсу дитячої художньої творчості «Моє Придніпров’я» нагороджені театр «Зорецвіт» РБШ на базі Іларіонівської СЗШ (кер. Охмак В.В.), танцювальний колектив Роздорської СЗШ (кер. Цибулько Ю.Ю.), солісти Носко Ольга та Приймак Ліза (Іларіонівська СЗШ), Майданюк Катерина (Раївська СЗШ-інтернат). 2010-2011 н.р. був плідним і для юних майстрів народних ремесел: вишивка (Раївська СЗШ-інтернат кер. Касьянова С.С.), петриківський розпис (кер. Глагольєва В.В.), різьба по дереву (кер. Собко П.Г.). Широкого поширення серед школярів району набуває фотомистецтво. Справжніми майстрами фотографії стали Шаров Артем (Михайлівська СЗШ), випускник Варварівської СЗШ Кіблик Вадим, учні Миролюбівської СЗШ Ніколашин Дмитро та Федірко Людмила. За перемоги в конкурсах з інформаційних технологій отримала премію голови обласної державної адміністрації «Обдаровані діти – надія України» учениця Іларіонівської СЗШ Третяк Юлія.

Вибір нашої держави – європейська інтеграція. Цей курс проголосив Президент України, його схвалила Верховна Рада, підтримала переважна більшість суспільства. В ногу з часом крокують і школи району. В навчальних закладах діє 22 шкільних євроклуби. Найактивніші з них – це «Євроальянс» (Первомайський НВК, керівник Волуй Л.Л.), «Інтелект» (Шахтарська СЗШ, керівник Баскова Т.І.). Євроклуб «Рій» Раївської СЗШ-інтернат став учасником обласного Єврофоруму в місті Кривому Розі у травні 2011 року. Протягом навчального року проведено брейн-ринг «Україна – ЄС», презентацію проектів «Асоціація: Україна-Європа», підсумком діяльності євро клубів було проведення «Ігроленду» в рамках довгострокового проекту «Світ без кордонів» до Дня захисту дитинства.

Учнівська молодь району все частіше проявляє свою активну життєву позицію. Вже вдруге відбулася зустріч за «круглим столом» учнівських лідерів з керівництвом району. Активно йде розробка проекту «Якби я був головою районної державної адміністрації», підсумком якого стане День учнівського самоврядування в стінах державної адміністрації.

Проте є і проблеми. Головна з них – це старіння кадрів та відсутність спеціалістів декоративно-ужиткового мистецтва; хореографів; відсутність матеріальної бази для створення гуртків технічної творчості; недостатнє фінансування для участі в обласних конкурсах та стимулювання і нагородження переможців районних конкурсів.

За 2011 рік бібліотечні фонди шкіл району за рахунок державного та обласного бюджету поповнилися на 6475 одиниць підручників, програм, навчальних посібників та художньої літератури. Серед них значну кількість складають підручники для 10-го та 11 класу (за новою програмою). Нагально потребують оновлення бібліотечні фонди початкової школи, а також фонди художньої літератури, що відповідають програмі.

Так, на 1 листопада, учні початкової школи забезпечені новими підручниками на 31 %, учні 5-9 класів – на 88 %, учні 10 класу – на 84,5 %, учні 11 класу – на 73,5 %.

На виконання наказу головного управління освіти і науки, з метою якісного забезпечення підручників освітніх закладів та ефективного їх використання, для удосконалення системи замовлення та обліку навчальної літератури в школах району вже два роки поспіль використовуються опорні таблиці електронної системи обліку навчальної літератури за програмою «Шкільний підручник», рекомендованої Вченою радою Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки, що були безкоштовно надані до шкільних бібліотек Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

У зв’язку з цим потребує нагального вирішення проблема придбання програми «Шкільний підручник», переходу районного методичного кабінету на дану систему, та забезпечення комп’ютерною технікою робочих місць бібліотекарів.

Слід також відзначити, що в усіх шкільних їдальнях проведені поточні ремонти.

Згідно з планом роботи районного відділу освіти була організована і проведена робота щодо збереження життя, здоров’я дітей і підлітків, попередження дитячого травматизму.

Для поліпшення роботи з попередження випадків дитячого травматизму на дорогах, пожежної безпеки в школах створено загони юних інспекторів руху та дружини юних пожежних.

В закладах оформлені куточки з наочними матеріалами щодо запобігання різних видів дитячого травматизму. В кабінетах фізики, хімії, інформатики, шкільних майстернях, спортивних залах оформлено стенди з правил техніки безпеки.

Питання збереження життя, здоров’я дітей розглядалися на батьківських зборах.

Таким чином, протягом 2010 року вдалося досягти позитивних зрушень у розвитку освітньої галузі району. Водночас, у роботі відділу освіти, навчально-виховних закладів ще багато невикористаних резервів і невирішених проблем. Так, поліпшення та активізації потребує :

- навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення профільного навчання, досягнення його практичної спрямованості та результативності;

- рівень управлінської діяльності керівників закладів освіти;

- конструювання та аналіз уроку за інноваційними технологіями

навчання;

- впровадження толерантної педагогіки в навчально-виховний процес;

- збереження здоров'я дітей: удосконалення роботи спеціальних

медичних груп при занятті дітей фізичною культурою;

- робота з обдарованими та здібними дітьми;

- оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів району;

- здійснення капітального ремонту приміщень, заміна дахів, дверних та

віконних блоків; забезпечення закладів освіти меблями та навчальним

обладнанням, навчально-методичними посібниками;

- продовження реконструкції Михайлівської СЗШ.

Отже, пріоритетними напрямками роботи відділу освіти та навчальних закладів району у 2012 році є:

1.Створення особистісно-орієнтованого освітнього простору,забезпечення

індивідуалізації та диференціації навчально-виховного процесу.

2.Забезпечення діяльнісного, розвивального, культурологічного, та комунікативного спрямування навчання та виховання

3.Інформатизація навчально-виховного процесу, використання мультимедійних технологій, інформаційний всеобуч.

4. Створення умов для формування основ здорового способу .життя.

5. Психологізація навчально-виховного процесу.

 1. Підвищення рівня науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю.

7.Впровадження інноваційних методів роботи.

8. Підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її наставників.

9.Забезпечити скоординовану діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів і громадських організацій з розвитку обдарованої молоді.

10.Психологічна та соціально-педагогічна служба:

- Сприяння повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі, створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку.

- Забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення.

- Профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному і особистісному розвитку дитини.

11.Удосконалення загально педагогічної підготовки як основи професійної компетентності педагогічних працівників;

12.Моніторинг якості освіти.

13.Оптимізація мережі навчальних закладів відповідно до потреби населення з урахуванням місцевих умов та профільності навчання.

14.Поліпшення управлінської діяльності керівників навчальних закладів району. Активізація державно – громадського управління.

15.Забезпечення належних умов для навчання, виховання та соціальної адаптації дітей, які потребують особливої педагогічної уваги, дітей-сиріт та дітей-інвалідів.

16.Створення умов для підготовки учнів до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні якості знань .

17.Впровадження новітніх методів, форм навчання і виховання учнівської молоді на основі використання сучасних прогресивних інформаційно-комп’ютерних технологій.

18. Створення належних умов для розвитку інноваційної діяльності, експериментальної роботи, педагогічної ініціативи у закладах освіти .

19 Збільшення охоплення дітей дошкільною освітою. Вжиття організаційних заходів щодо збільшення охоплення дітей 5-річного віку суспільним дошкільним навчанням та вихованням, відкриття груп короткотривалого перебування на базі ДНЗ.

20.Забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, дотримання норм безпеки життєдіяльності, охорони життя і здоров'я учасників навчально-виховного процесу в закладах району.

21.Сприяння розвитку навчально-матеріальної бази навчальних закладів за рахунок різних джерел фінансування.

залишити коментар
Сторінка1/3
Дата конвертації24.10.2013
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх