План роботи наукової лабораторії інформаційних технологій навчання на 2009-2010 навчальний рік icon

План роботи наукової лабораторії інформаційних технологій навчання на 2009-2010 навчальний рік


Схожі
План роботи наукової лабораторії інформаційних технологій навчання на 2010-2011 навчальний рік...
План роботи наукової лабораторії інформаційних технологій навчання на 2008-2009 навчальний рік...
План роботи наукової лабораторії інформаційних технологій навчання на 2011/2012 навчальний рік...
А. Ф. Манако Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем...
Освіта саратщини – 2012: нові стандарти – якісні зміни...
План роботи районних методичних об`єднань вчителів початкових класів 2011 2012 навчальний рік...
План роботи Навчально-методичного центру дистанційного навчання на 2010 рік...
Річний план на 2010 2011 навчальний рік затверджено...
План методичної роботи на 2011-2012 навчальний рік Завідувач методичним кабінетом відділу освіти...
В. Ф. Ситника 30 листопада 2 грудня 2009 р...
План роботи маловодянської середньої загальноосвітьої школи на 2006 2007 Н. Р. с. Маловодяне...
Програма гуртка ман «Сучасні інформаційні технології» (перший рік навчання) Розробив...Загрузка...
скачатьКиївський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

Наукова лабораторія інформаційних технологій навчання


СХВАЛЕНО

Вченою радою КОІПОПК

(протокол №3 від 26.08.2009 року)


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КОІПОПК

_______________ Н.І.Клокар


ПЛАН РОБОТИ

наукової лабораторії інформаційних технологій навчання

на 2009-2010 навчальний рік


(спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м. Білої Церкви)


^ Завідуючий лабораторією:

Вітюк Олексій Панасович,

директор спеціалізованої загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням інфор-маційних технологій м. Білої Церкви


^ Науковий консультант:

Довгань Андрій Іванович, кандидат географічних наук


Біла Церква


2009

І. АНАЛІЗ ЗМІСТУ РОБОТИ НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ЗА 2008-2009 Н. Р.


Протягом 2007-2009 н.р. наукова лабораторія досліджувала питання впливу комплексного застосування інформаційних технологій у навчально-виховному процесі на результативність роботи освітнього закладу. Вже на першому етапі дослідження було доведено, що правильно спланована експериментальна робота позитивно впливає на ефективність діяльності загальноосвітньої школи. Прослідковується тенденція зростання результативності діяльності школи, що залежить від питань, які вирішувалися із застосуванням інформаційних технологій. Збільшення напрямів діяльності освітнього закладу, що використовують хоча б елементи інформаційного забезпечення або супроводу, суттєво покращують якість навчально-виховного процесу, умови роботи учнів та педагогів.

Основними завданнями дослідження були підготовка педагогічних працівників до використання ресурсів інформаційно-освітнього середовища закладу освіти та регіональної системи освіти, системне застосування предметно-інформаційних ресурсів навчального середовища освітнього закладу, апробація ЕЗНП, застосування інформаційних технологій у позанавчальній діяльності освітнього закладу, організація вільного доступу всіх учасників навчально-виховного процесу до світових інформаційних ресурсів, апробація дистанційного навчання учнів, розроблення та апробація застосування інформаційних засобів для розвитку практичних умінь учнів. Результати реалізації завдань свідчать про перспективність обраних напрямів діяльності.

Найважливішими здобутками діяльності наукової лабораторії за період 2007-2009 н.р. є такі:

Проведено 36 занять з використанням інформаційних технологій для слухачів курсів КОІПОПК майже з усіх навчальних предметів. Всього школу відвідало понад 1000 слухачів курсів.

Апробовано 45 електронних засобів навчального призначення. Навчально-виховним процесом з використанням сучасних засобів навчання охоплено понад 800 учнів. Апробацію здійснював 31 вчитель закладу освіти.

Продовжувалося розроблення авторських педагогічних програмних засобів для застосування у процесі вивчення навчальних предметів на базі інформатизованих предметних кабінетів. Найвищий рівень розробок учителів образотворчого мистецтва, історії, географії, музики, біології та Київщинознавства.

Продовжувалася реалізація програми “Intel® Навчання для майбутнього”. Проведено навчання двох груп. Навчено 15 педагогічних працівників школи та міста.

На базі закладу освіти проведено навчання групи педагогічних працівників області за програмою “Intel® Навчання для майбутнього”.

З метою ефективного застосування набутих знань з інформаційно-комунікаційних технлогій вчителів школи проводилось додаткове навчання зі створення мультимедійних супроводів навчальних занять та закріплення вмінь роботи в локальній мережі та мережі Інтернет. У рамках даної програми педагоги брали участь у Міжнародному форумі „Нові горизонти інформаційно-комунікаційних технологій в освіті”.

З багатьох учнівських проектів десять було створено у вигляді програмного забезпечення навчального процесу. Державну підсумкову атестацію з інформатики ці учні здавали у формі захисту проектів. Проекти цікаві, високого рівня складності, з предметів: українська мова, біологія, образотворче мистецтво, зарубіжна література, фізика, математика, інформатика.

Продовжувалася апробація системного застосування інформаційних технологій у роботі вчителів початкових класів. У школі обладнано три інформатизованих кабінети навчальних класів, необхідно обладнати ще дев’ять.

Школа брала участь в Одинадцятій міжнародній виставці „Сучасна освіта в Україні – 2009”, на якій були представлені творчі доробки вчителів закладу. Всього було представлено роботи 36 вчителів за напрямами діяльності лабораторії.

Результатом участі у виставці є:

 • Свідоцтво МОН України та Академії педагогічних наук України про нагородження бронзовою медаллю у номінації „Упровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику»;

 • Диплом МОН України та АПН України за високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу;

 • Почесний Диплом МОН України та АПН України за активне упровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику.

Особливо позитивним є те, що були розроблені, апробовані та впроваджуються в практику діяльності інших закладів освіти області надбання вчителів майже з усіх навчальних предметів.

За результатами роботи наукової лабораторії підготовлено і видано навчально-методичний посібник «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу», у якому представлено статті педагогічних працівників школи: Вітюка О.П., Саражинської Н.А., Радченко В.С., Коломієць Т.В..

На базі школи працює обласна школа передового педагогічного досвіду Литвин Н.В. „Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи шкільної бібліотеки”. Литвин Н.В. була учасником Всеукраїнської науково-практичної конференції „Стан та перспективи розвитку системи науково-інформаційного забезпечення освітянської галузі України”.

Працівники лабораторії та школи прийняли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Психологічні та соціально-економічні умови забезпечення організаційного розвитку освітніх закладів” та всіх інших обласних заходах з питань діяльності наукової лабораторії.

Учні школи під керівництвом учителів взяли участь в обласному конкурсі сайтів. Вибороли перше місце в номінації «Веб-сайти ліцеїв, гімназій, спеціалізованих шкіл».

Для розширення напрямів роботи лабораторії продовжувалося зміцнення матеріально-технічної бази, а саме:

 • створено сучасний кабінет предмета “Захист Вітчизни” з мультимедійними засобами навчання;

 • відкрито мультимедійний клас для початкової школи;

 • проведено переобладнання шкільної локальної мережі з метою включення до неї всіх навчальних кабінетів та апробації застосування соціальних сервісів і ресурсів середовища Web-2.0;

 • поліпшено умови роботи опорного бібліотечно-інформаційного центру з метою ефективного та зручного навчання шкільних бібліотекарів області;

 • створено лекційну залу з мультимедійними та іншими інформаційними засобами для апробація форм організації та проведення лекційних занять з широким залученням інформаційних засобів, а також для занять зi слухачами курсів КОІПОПК.І. КОМПОНЕНТИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ


Оскільки діяльність наукової лабораторії інформаційних технологій навчання залежить від відповідної комп’ютерної бази, щорічно виникає потреба розширення та зміцнення діючого інформаційного комплексу школи. Дана робота проводиться системно, відповідно до перспективного плану розвитку закладу. Першочерговість та термін виконання завдань визначається за згодою батьківського колективу школи, який є основним джерелом надходження позабюджетних коштів.

З метою створення умов для виконання перспективних напрямів роботи наукової лабораторії протягом 2009-2010 навчального року планується:

 • створити навчальне середовище «1 учень – 1 комп’ютер» для учнів першого класу;

 • завершити обладнання всіх кабінетів початкових класів інформаційними засобами навчання;

 • обладнати інформаційними засобами кабінет математики;

 • завершити обладнання інформаційними та демонстраційними засобами шкільного музейного комплексу;

 • продовжити обладнання шкільної локальної мережі з метою включення до неї всіх навчальних кабінетів та апробації застосування соціальних сервісів і ресурсів середовища Web-2.0;

Враховуючи існуючу матеріально-технічну базу та заплановані заходи щодо її розвитку, а також кадровий потенціал педагогічних працівників школи, що пройшли навчання впродовж п’яти попередніх років, здобутий досвід з інформатизації навчально-виховного процесу у 2009-2010 н.р. наукова лабораторія працюватиме за наступними компонентами:

Питання дослідження: комплексне застосування інформаційно-комунікацій­них технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу.

Завдання:

 • розроблення та впровадження моделі Інтранет середовища закладу освіти та напрямів його входження до єдиного інформаційно-навчального середовища системи освіти Київської області;

 • створення електронних навчально-методичних комплексів для учнів;

 • розроблення та апробація застосування інформаційних засобів для розвитку практичних умінь учнів;

 • підготовка педагогічних працівників до використання ресурсів інформаційно-освітнього середовища закладу освіти та системи освіти регіону;

 • навчання педагогічних працівників використанню ресурсів середовища Веб-2.0 у навчальному процесі;

 • реалізація проекту «1 учень – 1 комп’ютер»;

 • використання інформаційних технологій у позанавчальній діяльності освітнього закладу;

 • забезпечення вільного доступу всіх учасників навчально-виховного процесу до світових інформаційних ресурсів;

 • апробація дистанційного навчання учнів.

Засоби реалізації:

 • системне застосування предметно-інформаційних ресурсів Інтранет середовища освітнього закладу;

 • підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів у сфері проектних, розвивальних, дослідницьких методів навчання із викорис­танням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

 • участь педагогічних та керівних кадрів школи у дистанційному навчанні з питань використання соціальних сервісів і ресурсів середовища Web-2.0Я;

 • участь у щорічному обласному конкурсі-захисті Web-сайтів відділів/управлінь освіти, районних (міських) методичних кабінетів та навчальних закладів;

 • участь педагогічних працівників школи у роботі творчої групи КОІПОПК зі створення електронних навчально-методичних комплексів для учнів;

 • робота постійнодіючих консультпунктів з питань:

 • «Застосування теорій множинного інтелекту в особистісно-орієнтованому навчанні з використанням ІКТ у школі І ступеня»;

 • «Ефективність використання електронних підручників у процесі вивчення зарубіжної літератури»;

 • «Застосування інформаційних технологій на уроках хімії»;

 • створення творчих груп з питань:

 • «Створення та підтримка шкільного веб-сайту»;

 • «Оптимальні шляхи використання інформаційних технологій на базі предметних кабінетів природничо-математичного циклу»;

 • «Використання інноваційних педагогічних технологій у роботі шкільного НТУ».

 • «Використання можливостей інформатизованого предметного кабінету на уроках української мови та літератури»;

 • «Використання методу проектів на уроках суспільствознавчих дисциплін та біології в умовах інформатизованого предметного кабінету»;

 • «Використання проектних технологій для формування життєвих компетентностей учнів у процесі вивчення інформатики»;

 • «Реалізація освітніх завдань школи І ступеня через використання інноваційних технологій»;

 • «Організація та проведення державної підсумкової атестації з інформатики у формі захисту творчих робіт»;

 • «Формування історичних компетентностей через використання методу проектів у роботі із старшокласниками»;

 • створення інноваційного навчального середовища «1 учень – 1 комп’ю­тер»;

 • розроблення навчально-методичного забезпечення для роботи в навчальному середовищі «1 учень – 1 комп’ю­тер»;

 • запуск в експлуатацію шкільних нетбуків та обладнання навчальних кабінетів Wi-Fi точками;

 • інформування батьків, громадськості про хід та результати реалізації проекту «1 учень – 1 комп’ютер» шляхом висвітлення відповідної інформації на сайті навчального закладу, у засобах масової інформації;

 • системне застосування інформаційних технологій у роботі вчителів початкових класів;

 • розроблення мультимедійного супроводу уроків з використанням результатів проектної діяльності учнів;

 • апробація електронних засобів навчального призначення та навчальної літератури;

 • продовження навчання педагогічних працівників закладів освіти області за програмою Інтел Навчання для майбутнього;

 • участь у міжнародних та регіональних міжнародних та регіональних Айорн-вікі проектах.

Очікувані результати:

 • підготовка групи вчителів школи до роботи у викладацьких спільнотах на базі мережевих сервісів і ресурсів середовища Web-2.0.

 • підготовка рекомендацій щодо створення програмних засобів навчального призначення (ПЗНП) для роботи в інформатизованих предметних кабінетах;

 • розроблення авторських ПЗНП для застосування у процесі вивченні навчальних предметів на базі інформатизованого предметного кабінету: образотворчого мистецтва, історії, інформатики, географії, фізики, музики, біології, української мови та літератури, зарубіжної літератури, захисту Вітчизни, технічної праці, основ здоров’я.

 • проведення навчальних занять для слухачів курсів КОІПОПК з питань організації навчально-виховного процесу в умовах інформатизованих предметних кабінетів;

 • продовження програми експерименту “Intel® Навчання для майбутнього” для вчителів області;

 • проведення навчання педагогічних працівників закладу освіти щодо користування локальною мережею школи;

 • створення навчального середовища «1 учень – 1 комп’ютер» для учнів першого класу;

 • використання педагогічними працівниками і школярами змістового наповнення навчального середовища «1 учень – 1 комп’ютер»;

 • забезпечення доступу школярів та вчителів навчальних закладів до сучасних освітніх ресурсів та розробок у сфері інформаційних технологій;

 • створення оптимальної технічної бази для інформатизації музейної роботи в загально­освітньому закладі;

 • використання педагогічними працівниками та учнями почат­кової і профільної школи пошукових і дослідницьких методів навчання, електронних навчально-методичних комплексів;

 • видання науково-методичного посібника «Cтворення інформаційно-навчального середовища освітнього закладу».


ІІ. РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ ТА КЕРІВНИМИ КАДРАМИ


 1. Робота шкільних творчих об’єднань з метою реалізації завдань діяльності лабораторії:

1.1. Творчі групи:

  • «Впровадження програми «1 учень – 1 комп’ютер» в новій моделі навчання «Навчаємось скрізь і всюди» з використанням нетбуків типу Ckassmate PC»

Протягом 2009-2010 н.р.

Керівник

Саражинська Н.А.

  • «Аспекти організації роботи з обдарованими дітьми у процесі вивчення інформаційних технологій»

^ Протягом 2009-2010 н.р.

Керівниик Журибеда О.А.

  • «Організація та проведення державної підсумкової атестації з інформатики у формі захисту творчих робіт»

Протягом 2009-2010 н.р.

Керівник Мимренко В.В.

  • «Участь у міжнародних та регіональних Айорн-вікі проектах»

^ Протягом 2009-2010 н.р.

Керівник Бодрик О.О.

  • «Формування історичних компетентностей через використання методу проектів у роботі із старшокласниками»

^ Протягом 2009-2010 н.р.

Керівник Шевченко С.М.

  • «Використання методу проектів на уроках біології в умовах інформатизованого предметного кабінету»

^ Протягом 2009-2010 н.р.

Керівник Пильник О.О.

  • «Розвиток навичок здорового способу життя шляхом комплексного використання МТП «ПіснеЗнайка»

Протягом 2009-2010 н.р.

Керівник Черноводська Л.В.

1.2.Творчі лабораторії:

  • «Оптимальні шляхи використання інформаційних технологій на базі предметних кабінетів природничо-математичного циклу»

Протягом 2009-2010 н.р.

Керівник Радченко В.С.

  • «Створення та підтримка шкільного веб-сайту»

^ Протягом 2009-2010 н.р.

Керівник Мимренко В.В.

  • «Використання можливостей інформатизованого предметного кабінету на уроках української мови та літератури»

^ Протягом 2009-2010 н.р.

Керівник Дуб Г.М.

  • «Використання інформаційно-технологічних та математичних методів у шкільному курсі «Економіка»

^ Протягом 2009-2010 н.р.

Керівники Калашнікова Г. В., Слуп’ян Л.М.

  • «Застосування інформаційних технологій у роботі шкільного музею»

^ Протягом 2009-2010 н.р.

Керівник Вітюк Н.С.

  • «Використання проектних технологій для формування життєвих компетентностей учнів у процесі вивчення інформатики»

^ Протягом 2009-2010 н.р.

Керівник Мимренко В.В.

  • «Реалізація освітніх завдань школи І ступеня через використання інноваційних технологій»

Протягом 2009-2010 н.р.

Керівник Рибак Н.І.

  • «Апробація електронних засобів навчального призначення»

Протягом 2009-2010 н.р.

Керівник Бодрик О.О.

1.3.Авторська школа директора школи Вітюка О.П.

  • «Комплексне застосування інформаційних технологій у навчально-виховному процесі»

Протягом 2009-2010 н.р.

Вітюк О.П.

1.4.Консалтингові центри

  • «Комп’ютерно-орієнтовані технології у процесі викладання предметів гуманітарного циклу»

Протягом 2009-2010 н.р.

Прохоровська В.В.

  • «Використання інноваційних педагогічних технологій у роботі шкільного НТУ»

Протягом 2009-2010 н.р.

Бодрик О.О.

1.5.Консульпункти з питань:

  • «Методика розв’язування задач із курсу «Прикладна математика»

Протягом 2009-2010 н.р.

Керівник Слуп’ян Л.М.

  • «Ефективність використання електронних підручників у процесі вивчення зарубіжної літератури»

Протягом 2009-2010 н.р.

Керівник Макарова О.Є.

  • «Застосування інформаційних технологій на уроках хімії»

^ Протягом 2009-2010 н.р.

Керівник Бєлова Н.А.

  • «Формування міжособистісних компетенцій через використання телекомунікаційних проектів у навчальному середовищі школи І ступеня»

^ Протягом 2009-2010 н.р.

Керівник Осадча Н.А.

  • «Застосування теорій множинного інтелекту в особистісно-орієнтованому навчанні з використанням ІКТ у школі І ступеня»

Протягом 2009-2010 н.р.

Керівник Мітокару Л.В.

1.6. Майстер-класи:

  • вчителя початкових класів Саражинської Н.А. «Формування навичок критичного мислення в учнів через впровадження просвітницьких ініціатив Інтел «Інновації в освіті»

^ Протягом 2009-2010 н.р.

Саражинська Н.А.

  • вчителя української мови та літератури Воробцової В.В. «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках літератури в 10-11 класах»

Протягом 2009-2010 н.р.

Воробцова В.В.

^ 1.7. Педагогічна студія:

  • вчителя Коломієць Т.В.«Застосування ІКТ у процесі викладання предметів естетичного циклу»

Протягом 2009-2010 н.р.

Керівник Коломієць Т.В.

2. Відкриті звіти творчих об’єднань, вироблення рекомендацій (за планом роботи об’єднань).

Протягом 2009-2010 н.р.

Керівники об’єднань

3. Презентація авторських електронних засобів навчального призначення:

  • Воробцова В.В.

Листопад 2009 р.

  • Міханова В.П.

Січень 2010 р.

  • Шевченко С.М.

Грудень 2009 р.

  • Мимренко В.В.

Грудень 2009 р.

  • Грищук Л.О.

Лютий 2010 р.

  • Журибеда О.А.

  • Куракіна В.В.

Березень 2001 р.

Листопад 2010 р.

 • Вітюк Н.С.

Травень 2010 р.

 1. Виставка педагогічної творчості

«Методична палітра інноваційної діяльності»

Березень 2010 р.

Прохоровська В.В.

 1. «Круглий стіл»

«Підсумки апробації електронних засобів навчального призначення у 2009 – 2010 н.р.»

Травень 2010 р.

Бодрик О.О.

 1. Реалізація програми експерименту Всеукраїнського рівня щодо навчання вчителів використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі (за програмою “Intel® Навчання для майбутнього”)

^ Протягом 2009-2010 н.р.

Бодрик О.О.

Саражинська Н.А.

Мимренко В.В.

 1. Заняття з випускниками програми “Intel® Навчання для майбутнього” для підвищення кваліфікації з використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі та обмін досвідом практичного застосування вчителями знань та вмінь, набутих у процесі навчання за даною програмою

^ Протягом 2009-2010 н. р.

Бодрик О.О.

 1. Розроблення та впровадження моделі Інтранет середовища закладу освіти та напрямів його входження до єдиного інформаційно-навчального середовища системи освіти Київської області

Протягом року

Вітюк О.П.

 1. Поновлення та функціонування веб-сайту навчального закладу у мережі Інтернет

^ Протягом 2009-2010 н.р.

Бодрик О.О.,

Мимренко О.А.

 1. Участь у другому обласному конкурсі на кращий веб-сайт навчального закладу.

Протягом 2010 р. Бодрик О.О.,

Мимренко О.А.

 1. Участь у роботі методологічних сесій для педагогічних працівників закладів та установ освіти, на базі яких функціонують наукові лабораторії, з питань:

 • формування конкурентноздатності персоналу як напрям організаційного розвитку освітньої організації

листопад 2009 р.,

січень, лютий, квітень 2010 р.

Бодрик О.О., Яворська Т.В.

 • проектний менеджмент як інструмент стійкого розвитку

листопад 2009 року,

січень, березень,

травень 2010 р.

Григорьєва Н.Ю.

Міханова В.П.

 1. Участь у проведенні засідань та науково-методичних семінарів для завідуючих науковими лабораторіями КОІПОПК

23.09.2009 року,

30.09.2009 року

Вітюк О.П.


ІІІ. УЧАСТЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ


 1. Проведення навчальних занять та практики для слухачів курсів підвищення кваліфікації КОІПОПК:

 • для слухачів проблемно-тематичних курсів:

 • «Організаційне та на­вчально-ме­тодичне забезпе­чення про­філь­ного навчання у школі ІІІ ступеня»

14.09-25.09 2009 року

 • «Використання інформаційно-ко­му­нікаційних технологій в освіті»

06.04-16.04 2010 року

 • "Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінську діяльність керівника закладу освіти"

11.01-22.01, 15.03-26.03 2010 року

 • «Впровадження інноваційних технологій навчання у практику роботи початкової школи»

10.08-21.08, 05.10-16.10, 2009 року

11.05-21.05 2010 року

 • «Управління закладом освіти за результатами: теорія і практика»

19.04-30.04 2010 року

 • «Організаційно-методичні засади підготовки тренерів програми МОН України "Освітня політика. Освіта «рівний-рівному»

06.04-16.04 11.05-21.05 2010 року

 • «Використання інформаційних технологій у роботі бібліотекарів закладів освіти»

" 01.02-12.02 2010 року

 • «Викладання основ безпеки життєдіяльності та основ здоров’я в закладах освіти області»

19.04-30.04 2010 року

 • "Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення російської мови і літератури, зарубіжної літератури"

22.02-05.03 2010 року

 • «Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання зарубіжної літератури у 5-9 класах 12-річної школи»

31.05-11.06 2010 року

 • ««Впровадження медико-педагогічної технології «ПіснеЗнайка» у навчально-виховний процес початкової школи »

31.05-11.06 2010 року

 • для слухачів авторських курсів:

 • Довганя А.І., Совенка В.В. «Сучасні підходи до розв'язування задач з географії та основ економіки»

14.09-25.09 2009 року

 • Сотніченко І.І., Бобкової О.С. «Упровадження сучасних технологій навчання у процесі організації роботи з обдарованими дітьми»

05.10-16.10 2009 року

 • Дрібниці В.О. «Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях суспільствознавчих предметів»

07.12-18.12 2009 року

 • Лікарчука А.М., І.І. Сотніченко "Використання засобів сучасних інформаційних технологій у процесі вивчення природничих дисциплін"»

26.10-06.11 2009 року

 • Ющука І.П., Мірошник С.І. «Розвиток мислення і мовлення учнів у процесі вивчення шкільного курсу української мови і літератури»

07.12-18.12 2009 року

01.02-12.02 2010 року

 • Чубарук О.В., Федорчук Т.А. «Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення української мови і літератури»

16.11-27.11 2009 року

11.01-22.01 2010 року

 • Ковальової С.В. «Використання засобів інформаційно-комунікаційного навчання у процесі вивчення предметів галузі «Естетична культура»

22.02-05.03 2010 року

 • Ружицького В.А. «Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій на уроках образотворчого мистецтва»

15.03-26.03 2010 року

 • Литвин Н.В. з теми "Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи шкільної бібліотеки" (для слухачів обласних шкіл пе­ре­дового педагогічного досвіду)

16.02 2010 року

2. Проведення навчальних занять для слухачів авторських та проблемно-тематичних курсів КОІПОПК з тем:

 • «Упровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес та управлінську діяльність керівників загальноосвітнього навчального закладу»;

 • «Створення та використання інформаційно-статистичного центру школи»;

 • «Використання мультимедійних засобів навчання в умовах лекційної зали»;

 • «Використання АРМ керівника школи»;

 • «Проведення педагогічного моніторингу освітньої діяльності учителів, адміністрації школи, навчального закладу”;

 • «Підготовка педагогічних працівників до створення мультимедійних проектів та програмних засобів навчання»;

 • «Застосування інформаційних технологій у позанавчальній діяльності освітнього закладу»;

 • «Підготовка вчителів до комплексного застосування інформаційних технологій»;

 • «Організація вільного доступу всіх учасників навчально-виховного процесу до світових інформаційних ресурсів»;

 • «Системне застосування мультимедійних супроводів у процесі вивчення навчальних предметів»;

 • «Використання інформаційних технологій у роботі предметного кабінету»;

 • «Використання проектних технологій для формування життєвих компетентностей учнів у процесі вивчення інформатики»

 • «Використання шкільного інформаційного центру для самостійної навчальної та позакласної роботи учнів»;

 • «Використання інформаційних технологій у роботі з обдарованими дітьми».
 1. Проведення навчальних занять на фахових курсах підвищення кваліфікації КОІПОПК:
Спеціальність

Тема

МісяцьУкраїнська мова та література

 • «Організація навчання вчителів гуманітарного циклу використанню інформаційних технологій»

 • «Використання можливостей інформатизованого предметного кабінету на уроках української мови та літератури»

 • «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках літератури у 10-11 класах»

листопад

2009 р.,

січень,

лютий,

травень 2010 р.

Образотворче мистецтво

 • «Застосування ІКТ у процесі викладання предметів естетичного циклу»

березень, червень 2010 р.Хімія

 • «Використання інформаційних технологій на базі навчальних кабінетів предметів природничо-математичного циклу»

 • «Застосування інформаційних технологій на уроках хімії»

вересень,

жовтень 2009 р.,

лютий, травень 2010 р.

Музика

 • «Застосування ІКТ у процесі викладання предметів естетичного циклу»

грудень 2009 р.,

лютий, березень 2010 р.

Історія

 • «Використання методу проектів на уроках суспільство-знавчих дисциплін в умовах інформатизованого предметного кабінету».

вересень, грудень 2009 р.,

квітень 2010 р.


Географія

 • «Оптимальні шляхи використання інформаційних технологій на базі природничих кабінетів природничо-математичного циклу»

вересень 2009 р.

січень, квітень 2010 р.


Інформатика

 • «Організація та проведення державної підсумкової атестації з інформатики у формі захисту творчих робіт»

 • «Використання проектних технологій для формування життєвих компетентностей учнів у процесі вивчення інформатики»

Лютий, квітень 2010 р.Біологія

 • «Оптимальні шляхи використання інформаційних технологій на базі природничих кабінетів природничо-математичного циклу»

 • «Використання методу проектів на уроках біології у умовах інформатизованого предметного кабінету».

вересень, листопад, грудень 2009 р.,

квітень 2010 р.Вчителі початкових класів

 • «Використання інноваційних технологій навчання у школі І ступеня»

 • «Проведення навчальних занять з використанням мультимедійного супроводу у школі І ступеня»

 • «Комплексне застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі школи І ступеня»

 • Реалізація освітніх завдань школи І ступеня з викорис-танням ІКТ.

вересень, жовтень, листопад 2009 р., січень,

квітень,

травень, червень 2009 р.

Зарубіжна література

  • «Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання зарубіжної літератури у 5-9 класах 12-річної школи»

жовтень, грудень 2009 р.

лютий 2010 р.

Вчителі технічної праці

 • «Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання технічної праці»

квітень 2010

директори, заступники директора з навчально-виховної роботи,

учасники програми «Дайте мені шанс»

 • “Впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес та управлінську діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу

 • “Використання мультимедійних засобів навчання на базі лекційної зали”

 • “Використання АРМ керівника школи”

 • “Проведення педагогічного моніторингу освітньої діяльності учителів, адміністрації школи, навчального закладу”

 • “Навчання педагогічних працівників створенню мультимедійних проектів та програмних засобів навчання”

 • «Застосування інформаційних технологій у позана- вчальній діяльності освітнього закладу»

 • «Підготовка вчителів до комплексного застосування інформаційних технологій»

січень, березень 2010 р.


протягом

2009-2010 н.р.


протягом

2009-2010 н.р.

Бібліотекарі

 • «Використання ІКТ в діяльності інформаційно-бібліотечного центру»

листопад

2009 р.

лютий 2010 р.


І^ V. УЧАСТЬ У ПРОВЕДЕННІ ЗАХОДІВ МІЖКУРСОВОГО ПЕРІОДУ


 1. Проведення занять та консультацій для вчителів школи та міста, які закінчили курси за програмою "Intel" Навчання для майбутнього", з метою підвищення кваліфікації щодо використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі та обміну досвідом ефективного застосування сучасних комп'ютерних технологій у навчальному процесі.

^ Протягом 2009-2010 н.р.

Бодрик О.О.

 1. Проведення семінарів-практикумів для педагогічних працівників міста Білої Церкви з питань використання інформаційних технологій навчання.
^

Протягом 2009-2010 н.р.

Вітюк О.П.,

заступники з НВР


 1. Проведення семінарів з питань впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність керівників закладу освіти (за запитами освітян).
^

Протягом 2009-2010 н.р.

Вітюк О.П.


 1. Робота консультпункту для заступників директорів, директорів загальноосвітніх шкіл з питань створення та використання мультимедійних комплексів школи та інформатизації управлінської діяльності;
^

Протягом 2009-2010 н.р.

Вітюк О.П.,

заступники з НВР


 1. Робота Школи передового педагогічного досвіду завідуючої бібліотекою Литвин Н.В. з проблеми "Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в практику роботи шкільної бібліотеки"

 • для завідуючих шкільними бібліотеками з питань створення та використання інформаційних центрів.

Протягом 2009-2010 н.р.

Вітюк О.П., Литвин Н.В.

^ V. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА, НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА


Спрямувати діяльність наукової лабораторії на вирішення таких питань:

1. Створення:

 • електронних навчально-методичних комплексів для учнів;

 • навчального середовища «1 учень – 1 комп’ютер» для учнів першого класу.
^

Вітюк О.П.,

заступники з НВР, вчителі


 1. Впровадження системного застосування інформаційних технологій у роботі вчителів початкових класів, у процесі вивчення навчальних предметів у предметних кабінетах, що обладнані комп’ютерами, та в позашкільній діяльності.
^

Вітюк О.П.,

заступники з НВР, вчителі


 1. Поповнення та використання шкільних медіатек для мультимедійного супроводу уроків .

^ Протягом 2009-2010 н.р.

Прохоровська В.В.,
Литвин Н.В.


 1. Поповнення бази даних та використання ресурсів шкільного інформаційно-бібліотечного центру.

^ Протягом 2009-2010 н.р.

Литвин Н.В.

 1. Використання аналітико-пошукових систем “Шкільний контингент” та «Педкадри», запропонованих Головним управлінням освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, з метою підготовки рекомендацій щодо їх застосування в управлінській діяльності.

^ Протягом 2009-2010 н.

Вітюк О.П.,

Бодрик О.О.

 1. Використання в єдиному комплексі автоматизації управління навчальним закладом нових напрямів діяльності керівників школи; розроблення науково-методичних основ сучасної системи збору, зберігання й транспортування первинних даних; обробки й комплексного аналізу статистичних даних та інформації про якість освіти в навчальному закладі; поновлення шкільної бази для дослідження розвитку учнів

^ Протягом 2009-2010 н.р.

Вітюк О.П.,

Радченко В.С., Бодрик О.О.

 1. Підготовка методичних рекомендацій для користувачів ресурсами інформаційно-бібліотечного центру.

Протягом 2009-2010 н.р.

Литвин Н.В., Бодрик О.О.

 1. Участь у Міжнародних та Всеукраїнських Айорн-вікі проектах.

^ Протягом 2009-2010 н.р.

Бодрик О.О.

 1. Упровадження медико-педагогічної технології «ПіснеЗнайка» (відповідно до програми дослідно-експериментальної роботи з даного питання).

^ Протягом 2009-2010 н.р.

Рибак Н.І.,

Черноводська Л.В.

 1. Участь у проведенні міжнародних та Всеукраїнських конференцій і семінарів з питання використання інформаційних технологій в управлінській діяльності керівника закладу освіти та в навчально-виховному процесі.

^ Протягом 2009-2010 н.р.

Вітюк О.П., Литвин Н.В.

 1. Розроблення і застосування методик моніторингових досліджень результатів діяльності наукової лабораторії.

^ Протягом 2009-2010 н.р.

Вітюк О.П., Радченко В.С., Бодрик О.О.

 1. Організація та проведення навчання педагогічних працівників закладу та області за програмою Інтел.

Протягом 2009-2010 н.р.

Бодрик О.О.,

Саражинська Н.А.,

Мимренко В.В.

 1. Навчання регіональних тренерів у режимі он-лайн за програмою тренінгу «Використання середовища WEB 2.0 у навчальному процесі»

Протягом 2009-2010 н.р.

Бодрик О.О.,

Саражинська Н.А.,

Мимренко В.В.
^ VІ. УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
 1. Створення авторських програм:

 • «Програмування в Scratch»
^

Протягом 2009-2010 н.р.


Саражинська Н.А.

 • «Мій перший ноутбук»

Протягом 2009-2010 н.р.


Саражинська Н.А.

 1. Впровадження програм спецкурсів:

 • «Інформатика, 5-6 класи»
^

Протягом 2009-2010 н.р.


Фомін М.Г.,

Чижевська С.М.

Зеленська Н.І.

 • «Основи інформатики, 7-9 класи»

Протягом 2009-2010 н.р.


Фомін М.Г.,

Чижевська С.М.

 • «Соціальні сервіси Веб 2.0, 7-11 класи»
^

Протягом 2009-2010 н.р.


Куракіна В.В., Бодрик О.О., Литвин Н.В.

 • «Програмування, 9-11 класи»

Протягом 2009-2010 н.р.


Журибеда О.А.,

Бодрик О.О., Фомін М.Г.

 • «Прикладна математика, 8-11 класи»
^

Протягом 2009-2010 н.р.


Слупян Л.М., Юрченко І.А.

Зеленська Н.І.

 • «Математика в економіці »

Протягом 2009-2010 н.р.


Калашнікова Г.В.

Міханова В.П.

 • «Методи розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем, 10-11 класи»
^

Протягом 2009-2010 н.р.


Вітюк О.П.

 • «Економіка в задачах математики»

Протягом 2009-2010 н.р.


Калашнікова Г.В.

Міханова В.П.2. Впровадження авторських програм спецкурсів: • «Основи програмування», 7-8 класи
^

Протягом 2009-2010 н.р.


Бодрик О.О.

 • «Розв’язування експериментальних задач»

Протягом 2009-2010 н.р.


Грищук Л.О.

3. Впровадження авторських програм гуртків:

 • гуртка дослідницького спрямування «Юний тваринник»
^

Протягом 2009-2010 н.р.


Пильник О.О.

 • клубу дослідницького спрямування «Юний еколог»

Протягом 2009-2010 н.р.


Калашнікова Г.В.

 • гуртка дослідницького спрямування «Комп’ютер – мій друг і помічник»
^

Протягом 2009-2010 н.р.


Саражинська Н.А.

 • гуртка дослідницького спрямування «Любителі образотворчого мистецтва»

Протягом 2009-2010 н.р.


Коломієць Т.В.

4. Створення навчально-методичних посібників:

 • «Можливість застосування електронних засобів навчання на уроках зарубіжної літератури в 10-11 класах»
^

Протягом 2009-2010 н.р.


Боханевич І.Р.

 • «Використання проектних технологій для формування життєвих компетентностей учнів у процесі вивчення інформатики»
^

Протягом 2009-2010 н.р.


Мимренко В.В.

 • «Концептуальні підходи впровадження програми «1 учень – 1 комп’ютер» в новій моделі навчання «Навчаємось скрізь і всюди» з використанням нетбуків типу Ckassmate PC»
^

Протягом 2009-2010 н.р.


Саражинська Н.А.

  • «Використання методу проектів на заняттях з біології »

Протягом 2009-2010 н.р.


Пильник О.О.

 • «Особливості використання проектних технологій при викладанні інформатики»
^

Протягом 2009-2010 н.р.


Мимренко В.В.

 • «Формування дослідницьких умінь учнів школи І ступеня»

Протягом 2009-2010 н.р.


Решетова І.В.,

Мітокару Л.В.

 • «Системність у роботі з розвитку логічного мислення молодшого школяра на заняттях з курсу «Логіка»
^

Протягом 2009-2010 н.р.


Салівон Т.Л.

 • «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках зарубіжної літератури через використання інноваційних технологій»
^

Протягом 2009-2010 н.р.


Куракіна В.В.

 • «Серія навчально-методичних посібників «На допомогу шкільному бібліотекарю»

 • «Створення мультимедійних супроводів масових бібліотечних заходів за допомогою MS Office PowerPoint»

 • «Основи роботи в Excel»
^

Протягом 2009-2010 н.р.


Литвин Н.В.


5. Створення методичних збірників:

 • « Практикум з української мови. 5 клас. Збірник диктантів з української мови»
^

Протягом 2009-2010 н.р.


Яковенко О.П.

 • «Збірник задач з об’єктно-орієнтованого програмування»

Протягом 2009-2010 н.р.


Журибеда О.А.

 • Гармонійний розвиток особистості в процесі реалізації творчих завдань з природознавства (в рамках МПТ «Піснезнайка»). Збірник творчих завдань.
^

Протягом 2009-2010 н.р.


Коряк Г.В.

 • «Словниково-логічні вправи для розвитку зв’язного мовлення учнів початкових класів»

Протягом 2009-2010 н.р.


Олійник Н.В.

 • «Технології розв’язування економічних задач у середовищі табличного процесора MS Excel. Матеріали до уроків, 10-11 клас.»
^

Протягом 2009-2010 н.р.


Бодрик О.О.

 • «Інформаційна культура. Матеріал до уроків, 10-11 клас.»

Протягом 2009-2010 н.р.


Литвин Н.В.

 1. Апробація навчально-методичних посібників та збірників:

 • «Початки інформаційних технологій у шкільному курсі математики, 5-6 класи»
^

Протягом 2009-2010 н.р.


Радченко В.В.,

Юрченко І.А.

 • «Прикладна математика. Задачі оптимізації»

Протягом 2009-2010 н.р.


Слупян Л.М.

 • «Поняття і судження у шкільному курсі логіки»
^

Протягом 2009-2010 н.р.


Муляр Л.В.

 • «Інформаційно-технологічні та математичні методи у шкільному курсі економіки»

Протягом 2009-2010 н.р.


Вітюк О.П., Радченко В.С.,

^ Калашнікова Г.В.,

Слупян Л.М.

 • «Розвиток життєвих компетентностей учнів у процесі вивчення курсу «Технології розв’язування економічних задач у середовищі табличного процесора MS Excel»
^

Протягом 2009-2010 н.р.


Бодрик О.О.

 • «Комп’ютерні програми та ігри на уроках англійської мови»

Протягом 2009-2010 н.р.


Литвин А.В.

 • «Проектні технології на уроках суспільствознавчих дисциплін»
^

Протягом 2009-2010 н.р.


Шевченко С.М.

 • «Розвиток пізнавальних інтересів учнів початкових класів на уроках української мови»

Протягом 2009-2010 н.р.


Рибак Н.І.,

Черноводська Л.В.

 • «Проектний підхід до організації навчально-виховного процесу в школі І ступеня»
^

Протягом 2009-2010 н.р.


Аркуша Н.М., Олійник Н.В.

 • «Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами музичного мистецтва»

Протягом 2009-2010 н.р.


Бабенко Л.П.

 • «Особливості проведення інтегрованих уроків у початковій школі з використанням електронних засобів навчання»
^

Протягом 2009-2010 н.р.


Кітраль О.А.

 • «Розвиток навичок мислення високого рівня на уроках курсу «Сходинки до інформатики»

Протягом 2009-2010 н.р.


Саражинська Н.А.

 • «Використання методу проектів як важливого аспекту компетентностей учнів початкових класів»

Протягом 2009-2010 н.р.

Оваденко М.І.

 • «Оптимальні шляхи використання народної творчості на уроках читання.»

^ Протягом 2009-2010 н.р.

Самогородська А.Й.

 • «Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів у процесі творчої роботи над задачами у 3 класі»

^ Протягом 2009-2010 н.р.

Костянець Т.П.

 • «Формування життєвих компететностей школярів в умовах особистісно орієнтованого виховного процесу»

^ Протягом 2009-2010 н.р.

Рибак Н.І., Дем’яненко С.І.

 • «Організація позакласних заходів з використанням інформаційних технологій»

Протягом 2009-2010 н.р.

Бодрик О.О.,

^ Журибеда О.А.,

Мимренко В.В.,

Чижевська С.М.,

Юрченко І.І.

 • « Дидактичний матеріал до занять з розвитку мовлення молодших школярів»
^

Протягом 2009-2010 н.р.


Осадча Н.А.,

Яременко О.В.,

Янішпольська В.В.

 • «Виховні заходи для учнів початкових класів»
^

Протягом 2009-2010 н.р.


Рибак Н.І.,

Янішпольська В.В.,

Самогородська А.Й., Іщенко Л.С., Аркуша Н.М., Кітраль О.А.,

Костянець Т.П.,

Олійник Н.В.,

Оваденко М.І.,

Мітокару Л.В.,

Яременко О.В., Осадча Н.А.

 • «Збірник олімпіадних задач з програмування з теми «Обчислювальна геометрія»
^

Протягом 2009-2010 н.р.


Бодрик О.О.

 1. Впровадження навчальних приладів з фізики:

 • прилад для дослідження відносності руху, 9 клас;

 • прилад для дослідження кінематичних характеристик рівномірного руху по колу, 9 клас.
^

Протягом 2009-2010 н.р.


Пономаренко С.І.

8. Створення авторських електронних засобів навчального призначення:

 • «Українська література 70-90 років ХІХ ст. Матеріали до уроків 10 класі (12-річної школи)»
^

Протягом 2009-2010 н.р.


Воробцова В.В.

 • «Вивчення електромагнітних явищ. Фізика, 11 клас»

Протягом 2009-2010 н.р.


Грищук Л.О.

 • «Теорія літератури»

Протягом 2009-2010 н.р.


Воробцова В.В.

 • «Обчислювальна геометрія»
^

Протягом 2009-2010 н.р.


Бодрик О.О.

 • «Вступ до програмування. Алгоритмічна мова ЛОГО, 5 клас»

Протягом 2009-2010 н.р.


Фомін М.Г.

 • «Мова розмітки HTML»

Протягом 2009-2010 н.р.


Журибеда О.А.

 • «Visual Basic»
^

Протягом 2009-2010 н.р.


Мимренко В.В.

 • «Зарубіжна література, 9 клас»

Протягом 2009-2010 н.р.


Куракіна В.В.

9. Апробація авторських електронних засобів навчального призначення:

 • «Історичний розвиток органічного світу. Біологія, 11 клас»
^

Протягом 2009-2010 н.р.


Пильник О.О.

 • «Мандрівник по країнах світу. Географія, 10 клас»

Протягом 2009-2010 н.р.


Калашнікова Г.В.

 • «Українська мова. Морфологія»
^

Протягом 2009-2010 н.р.


Дуб Г.М.

10. Участь у роботі творчих груп зі створення електронних навчально-методичних комплексів для учнів:

 • з української мови та літератури

Дуб Г.М., Воробцова В.В.

 • із зарубіжної літератури

Куракіна В.В.

 • з історії

Шевченко С.М.

 • з географії та економіки

Міханова В.П.

 • з біології

Пильник О.О.

 • з хімії

Бєлова Н.А.

 • з математики

Юрченко І.А.

 1. Апробація електронних засобів навчального призначення (відповідно до переліку, визначеного МОН України).

Протягом 2009-2010 н.р.

Бодрик О.О.,

педагогічні працівники

^ VIІ. ПРЕЗЕНТАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ РОБОТИ НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ


 1. Підготовка публікацій до збірників матеріалів наукових конференцій, фахових видань, електронного фахового видання "Народна освіта"

Протягом 2009-2010 н.р.

Вітюк О.П.


 1. Представлення науково-методичних матеріалів на освітньому порталі інституту за напрямами діяльності лабораторії.

 2. Представити на обласній постійно діючій виставці "Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології":

 • досвіди вчителів, які атестуються у 2009-2010 н.р.

Березень 2010 р.

Вітюк О.П.,

Прохоровська В.В.

 • методичні посібники та збірники, створені за результатами впровадження інноваційних технологій.

Грудень 2009 р.

Вітюк О.П.,

заступники з НВР

 • авторські ЕЗНП з методичними рекомендаціями та інструкціями щодо їх використання

Грудень 2009 р.

Вітюк О.П.,

заступники з НВР

 1. Підготовка окремих методичних видань за напрямами діяльності лабораторії.

Грудень 2009 р.

Вітюк О.П.,

заступники з НВР

 1. Участь у Тринадцятій міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Украї­-ні – 2010»

Лютий 2010 р.

Вітюк О.П.,

^ Бодрик О.О.

 1. Участь у проведенні міжнародної науково-практичної конференції «Післядипломна педагогічна освіта: європейські орієнтири та регіональні пріоритети» (до 10-річчя Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів)

Вересень 2009 року

Вітюк О.П.,

Бодрик О.О.

 1. Участь у проведенні щорічного обласного конкурсу-захисту на кращий Веб-сайт відділу, управління освіти, районного, методичного кабінету, навчального закладу

Протягом року

Вітюк О.П.,

Бодрик О.О.


Скачати 348.86 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації24.10.2013
Розмір348.86 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх