Категорія icon

Категорія


Загрузка...
скачать
ІХ. Науково-методичний супровід проектів професійного розвитку педагогічних працівників у міжкурсовий період (2011)
п/п

Зміст роботи

К-сть

годин

Категорія


Термін

Виконавець


Кафедра педагогіки та психології


Психологічні основи управлінської діяльності:

 • Психологія управління як основа педагогічного менеджменту

 • Комунікативна компетентність керівника як умова створення позитивного психологічного клімату в ЗНЗ

 • Стратегії попередження й подолання конфліктів у педагогічному колективі

18

Заступники директорів із НВР та НМР експериментальних шкіл як консультанти


травень

червень

Л.М. МихайловаРозвиток дитячої та підліткової сексуальності в сучасному соціумі: проблеми виховання:

  1. Трансформація гендерних (статевих) стереотипів та стосунків у сучасному суспільстві

  2. Психо-сексуальний розвиток дітей та підлітків. Особливості виховання

  3. Девіантна та делінквентна сексуальна поведінка дітей та підлітків. Профілактика запобігання сексуального насильства дітей

18

Соціальні педагоги як консультантиберезень


квітень

травень

І.В. МезеряІнклюзивна освіта в ДНЗ: теорія та практика:

 • Інклюзивна освіта: сутність та сучасні вимоги

 • Створення в ДНЗ предметно-розвивального середовища для розвитку дитини з особливими потребами

 • Впровадження інклюзивного навчання у компенсаторно-корекційну та навчально-виховну роботу ДНЗ

18

Методисти ДНЗ як консультанти

квітень

травень

Л.М. ЛуганськаМузично-ритмічна діяльність як засіб розвитку творчих здібностей дошкільників:

 • Розвиток особистісно-ціннісного ставлення дошкільників до музично-ритмічної діяльності

 • Використання сучасних інноваційних технологій у процесі навчання дошкільників музично-ритмічним рухам

 • Розвиток творчих проявів дітей у музично-ритмічній діяльності

18

Музичні керівники ДНЗ зі стажем роботи понад 5 років як консультанти

жовтень

листопад

Л.М. ЛуганськаРозвиток пізнавальної активності дітей молодшого шкільного віку:

 • Діагностика пізнавальної активності дітей молодшого шкільного віку

 • Психологічні умови розвитку пізнавальної активності молодших школярів

 • Педагогічні технології розвитку пізнавальної активності молодших школярів

18

Учителі початкових класів зі стажем роботи понад 5 років як консультанти


листопад

М.О. ШопінаРозвиток творчого потенціалу підлітків у навчальній діяльності:

 • Проблема творчості в психолого-педагогічній науці

 • Особливості реалізації творчого потенціалу підлітків у навчально-виховному процесі

 • Психологічні прийоми розвитку творчого потенціалу підлітків у навчальній діяльності

18

Класні керівники зі стажем роботи понад 5 років як консультанти

квітень

травень

М.О. ШопінаОсобливості викладання курсу «Логіка» в початковій школі:

 • Науково-методичне забезпечення курсу «Логіка» в початкових класах

 • Розвиток логічного мислення молодших школярів засобами розв’язання логічних задач

 • Вирішення логічних задач різних типів

18

Учителі початкових класів зі стажем роботи понад 5 років як консультанти

квітень


І.М. СидоренкоФормування економічної компетентності молодших школярів:

 • Складові економічної компетентності молодших школярів

 • Розвиток економічного мислення в підготовці учнів до життя в ринкових умовах

 • Формування в молодших учнів основ економічних знань

18

Учителі початкових класів, учителі-методисти як консультанти

березень

Г.Ф. ЦарьоваПсихолого-педагогічний супровід упровадження проекту «Росток» у навчально-виховний процес початкової школи:

 • Теоретико-методичні основи організації НВП за проектом «Росток»

 • Педагогічні технології викладання інтегрованих курсів за науково-педагогічним проектом «Росток»

 • Основні напрямки виховної роботи в комплексній програмі «Росток»

18

Учителі початкових класів зі стажем роботи понад 5 років роботи як консультанти

грудень

Г.Ф. ЦарьоваУпровадження в навчально-виховний процес сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій:

 • Методологічні основи взаємозв’язку естетичного і фізичного вихованні школярів

 • Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології: аеробіка і стретчінг

 • Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології: пілатес і боді-флекс

18

Учителі фізичної культури зі стажем роботи понад 5 років як консультанти

жовтень-листопад

О.П. Бабешко

А.М. Касаткін
Дидактичні та методичні основи сучасного уроку трудового навчання в 5-9 класах:

 • Структура уроку трудового навчання

 • Основні методичні вимоги до проведення уроку трудового навчання

 • Психолого-педагогічний супровід школярів у процесі викладання предмета

18

Учителі трудового навчання зі стажем роботи до 5 років як консультанти


вересень

жовтень

листопад

Г.М. МаймулаЗміст та методика викладання інтегрованого курсу «Художня культура» в 10 класі:

 • Основні мистецькі періоди розвитку художньої культури України

 • Особливості стилізації сучасного українського мистецтва

 • Розвиток творчої активності учнів на уроках художньої культури

18

Учителі художньої культури як консультанти


березень

квітень

травень

А.І. Велікандо

О.В. ПросінаОрганізаційно-методичні засади вивчення шкільного курсу «Художня культура» (11 кл.):

 • Методика викладання зарубіжної художньої культури

 • Формування ціннісних орієнтацій старшокласників засобами мистецьких шедеврів музичної й театральної культури

 • Розвиток у старшокласників навичок культурологічного аналізу та інтерпретації творів візуального мистецтва в структурі курсу художньої культури

18

Учителі художньої культури як консультантижовтень


листопад


грудень

А.І. Велікандо

О.В. ПросінаОрганізація індивідуального навчання учнів із порушеннями психофізичного розвитку:

 • Організаційно-правове забезпечення індивідуального навчання учнів із порушеннями психофізичного розвитку

 • Особливості психічного розвитку дітей з особливими потребами. Основні психолого-педагогічні вміння й навички в роботі з дітьми, які потребують особливої уваги

 • Сучасні методичні підходи до організації навчання дітей з особливими освітніми потребами

18

Для вчителів ЗНЗ, які здійснюють індивідуальне навчання учнів з особливими потребами як консультанти

жовтень

листопад

В.М. Крохмаль,

Н.В. ЗаєрковаЗміст та завдання управління якістю дошкільної освіти в сучасних умовах:

 • Основи управління якістю дошкільної освіти

 • Педагогічний аналіз як функція контролю якості дошкільної освіти

 • Критерії визначення якості освіти в ДНЗ

18

Завідувачі та методисти ДНЗ зі стажем керівної роботи до 5 років як консультанти

березень квітень

О.М. ЦехмістерОсвітній простір дошкільного навчального закладу як сфера взаємодії суб’єктів педагогічного процесу:

 • Створення освітнього середовища ДНЗ і проектування освітньої діяльності в ньому як цілісної системи

 • Управлінські засади щодо створення в ДНЗ педагогічної команди

 • Місце й роль методичного кабінету ДНЗ у структурі його освітнього середовища
18

Методисти міських, районних методичних кабінетів з питань дошкільної освіти як консультанти


лютий-березень

В.Г. УстименкоСучасні методологічні підходи до формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку:

 • Сучасний зміст та основні завдання дошкільної освіти

 • Складові життєвої компетентності дошкільника та критерії їх визначення

 • Реалізація цілісного, системного, комплексного, інтегрованого підходів у процесі формування в дошкільників життєвої компетентності

18

Керівники методичних об’єднань вихователів груп старшого дошкільного віку як консультанти


жовтень-грудень

В.Г. УстименкоКорекційно-розвивальна робота з вихованцями шкіл-інтернатів:

 • Корекційно-розвивальна робота як складова педагогічного процесу в закладах інтернатного типу

 • Діагностико-аналітична діяльність вихователя

 • Сучасні психолого-педагогічні методи корекційно-розвивальної роботи з вихованцями шкіл-інтернатів

18

Заступники директорів шкіл-інтернатів із виховної роботи як консультанти

травень-червень

О.М. ЦехмістерНетрадиційні художні техніки як засіб корекційно-реабілітаційної роботи з учнями початкових класів спеціальної школи-інтернату – СВ:

 • Виготовлення листівок, колажів до свят як засіб соціально-емоційного розвитку дітей

 • Українське декоративно-прикладне мистецтво як засіб емоційного розвитку молодших школярів (витинанка, мальовка, народна іграшка)

 • Корекційно-розвивальні можливості техніки оригамі (кусудами, об’ємне оригамі)

18

Керівники методичних об’єднань вихователів шкіл-інтернатів як консультанти

жовтень-листопад

О.М. ЦехмістерСвоєчасне професійне логопедичне обстеження дітей як умова ефективної корекції порушень писемного мовлення у дітей молодшого шкільного віку:

 • Особливості диференціальної діагностики порушень писемного мовлення у дітей молодшого шкільного віку

 • Основні вимоги до оформлення логопедичного висновку

 • Психолого-медико-педагогічні аспекти діагностики дітей з порушеннями писемного мовлення

18

Учителі-логопеди ЗНЗ, учителі початкових класів ЗНЗ як консультанти

березень

квітень

Н.В. Заєркова

Кафедра управління освітою


Курс «Основи християнської етики» у загальноосвітньому навчальному закладі:

 • Християнська мораль як основа формування духовної сфери особистості дитини

 • Методологічні засади викладання курсу «Основи християнської етики» у 1-11 класах

 • Взаємодія сім’ї та школи у духовно-моральному становленні особистості дитини

18

Учителі, які викладають предмет «Етика» та курси духовно-морального спрямування як консультанти


квітень

травень


О.В. КасьяноваМоніторинг і оцінка ефективності виховного процесу:

 • Моніторинг як форма організованості інформаційної діяльності

 • Технологія оцінювання ефективності виховного процесу

 • Методи та інструменти оцінювання ефективності виховного процесу: загальна характеристика

18

Методисти методичних кабінетів із виховної роботи як експерти


жовтень

листопад

О.В. КасьяноваПроектна технологія у роботі сучасного навчального закладу:

 • Компетентнісний потенціал проектної технології

 • Структура організації проектної діяльності

 • Технологія підготовки та реалізації проекту: педагогічний практикум

18

Заступники директорів шкіл із виховної роботи, педагоги-організатори, класні керівники як тренери

лютий-березень

О.В. КасьяноваКласний керівник та дитячі громадські організації: від співпраці до партнерства:

 • Виховний потенціал дитячих громадських організацій

 • Класний керівник та дитячі громадські організації: особливості взаємодії в умовах оновленої парадигми освіти

 • Сучасні методи та технології підготовки класних керівників до взаємодії з дитячими громадськими організаціями на основі партнерських стосунків

18

Класні керівники, педагоги-організатори як консультанти

жовтень

листопад

Л.І. Харченко
ГПД – як виховне середовище для формування особистості дитини:

 • Розвиток професійної компетентності вихователя ГПД щодо організаційної та виховної роботи

 • Спільна діяльність учителя початкових класів і вихователя ГПД у формуванні життєвих навичок молодших школярів

 • Шляхи взаємодії вихователя ГПД та батьківської громадськості щодо формування культури здоров’я

18

Учителі,

вихователі ГПД як консультанти

травень

червень

Т.О. ІзюмськаКультура здоров’я як пріоритетний напрямок освіти:

 • Комплексний підхід до гармонійного формування всіх складових здоров'я

 • Удосконалення фізичної та психологічної підготовки до активного життя і професійної діяльності на принципах, що забезпечують оздоровчу спрямованість та індивідуальність підходів

 • Профілактика негативних проявів у молодіжному середовищі

18

Учителі «Основ здоров’я» як тренери

березень

квітень

Т.О. Ізюмська


^

Безпека життєдіяльності в сучасному суспільстві:


 • Формування у школярів позитивної мотивації щодо дотримання правил особистої та колективної безпеки

 • Методичні аспекти вивчення курсу «Безпека життєдіяльності» із застосуванням інтерактивних методів навчання

 • Впровадження сучасних інноваційних методів навчання курсу «ЦО» та «БЖД» в навчальних закладах області

18

Учителі «Основ здоров’я» як тренери

жовтень

листопад

Т.О. Ізюмська


^

Реалізація лідерського потенціалу керівника методичного об’єднання:


 • Феномен лідерства. Специфіка особистісного сприйняття ролі керівника і ролі лідера

 • Фасилітативна функція діяльності керівника-лідера

 • Сфери особистісної реалізації керівника МО як лідера. Умови та фактори, що сприяють ефективному керівництву

18

Керівники МО вчителів-предметників як консультанти

травень

листопад

Г.М. КіщакМенеджмент життєздатності позашкільного навчального закладу:

 • Стратегічне планування та зміни в організації управління ПНЗ

 • Стилі менеджменту та функції менеджера у забезпеченні життєздатності ПНЗ

 • Фандрайзінг у роботі ПНЗ

18

Керівники позашкільних навчальних закладів як консультанти


березень

квітень

травень

Є.М. НіколаєнкоТренінг у роботі педагогів позашкільного навчального закладу:

 • Сучасний тренінг: ключові ознаки

 • Технологія підготовки тренінгу

 • Ефективний тренінг: аналіз та оцінювання тренінгу

18

Керівники гуртків позашкільних навчальних закладів як консультанти

жовтень

листопад

Є.М. НіколаєнкоІнтегративні технології у виховному процесі школи:

 • Інтегративні тенденції розвитку естетичного виховання в загальноосвітній школі

 • Основні теоретичні аспекти інтегративних технологій

 • Досвід запровадження виховних інтегративних технологій у діяльності класного керівника

18

Класні керівники як консультанти


жовтень


листопад


грудень

О.О. ЗолотарьоваАндрагогічні засади організації управлінської діяльності керівників міських (районних) методичних кабінетів (центрів):

 • Андрагогічні принципи організації розвитку професіоналізму педагогів

 • Управлінська діяльність керівника методкабінету (центру) – функції, форми та напрямки діяльності в сучасному соціально-педагогічному просторі

 • Розвиток лідерського потенціалу керівника методкабінету (центру)

18

Керівники міських (районних) методкабінетів (центрів) як тренериквітень

жовтень

Г.М. КіщакМетоди активного впливу щодо формування життєвої компетентності дитини у педагогічній діяльності:

 • Психологічна характеристика активної життєвої компетентності дитини

 • Проектні методики у розвитку життєвої компетентності дитини

 • Рольові ігри у розвитку активної життєвої компетенції дитини

18

Класні керівники як тренерилютий

квітень

травень

О.А. БахмутТворча особистість педагога-організатора у сучасному навчальному закладі:

 • Педагог-організатор як координатор діяльності дитячо-громадського об’єднання

 • Інноваційні технології у роботі педагога-організатора з дитячими об’єднаннями

 • Методики проведення тренінгових занять

18

Педагоги-організатори як консультанти


жовтень


листопад


грудень

О.А. БахмутУправління школою, що змінюється:

 • Управління змінами

 • Функції та роль керівника навчального закладу. Стиль керівництва

 • Організація командної діяльності в педагогічному колективі

18

Керівники навчальних закладів як консультанти


лютий

березень

квітень

С.В. АбрамоваМоніторинг інноваційної діяльності навчального закладу:

 • Інноваційна діяльність навчального закладу

 • Евалюація інноваційної діяльності навчального закладу

 • Методологія та методи педагогічного діагностування

18

Керівники навчальних закладів як консультанти


жовтень

листопад


грудень

С.В. АбрамоваУправління сучасним навчальним закладом:

 • Професійне управління сучасною школою

 • Менеджмент інновацій

 • Моніторинг показників діяльності школи

18

Резерв керівників навчальних закладів як учасники


лютий

вересень

грудень

Л.М. ТкаченкоАналіз сучасного уроку:

 • Загально-педагогічні вимоги до сучасного уроку

 • Критерії оцінки ефективності уроку

 • Методики аналізу уроку

18

Заступники директорів з НВР як експерти


січень

лютий

березень

Л.М. ТкаченкоПедагогічний тренінг як засіб організації роботи методичного об’єднання (проект - супервізія):

 • Презентація та аналіз розроблених педагогічних тренінгів для методичних об’єднань учителів з навчальних предметів

 • Оцінка ефективності тренінгу. Діагностичний інструментарій

 • Психологічні аспекти групової роботи вчителів під час тренінгу: проблеми та шляхи їх подолання

18

Методисти з навчальних предметів методичних центрів (метод. кабінетів) як тренери

березень

квітень

О.В. ПросінаТехнології педагогічного менеджменту як умова підвищення ефективності методичного об’єднання:

 • Використання функцій менеджменту як алгоритму оптимізації роботи МО

 • Методи планування діяльності у професійній та особистісній сферах

 • Психологічні засади педагогічного менеджменту

18

Методисти з навчальних предметів методичних центрів (методкабінетів)

березень

квітень

О.Л. ШульгінаОснови бібліотечної інноватики та інноваційної діяльності бібліотек:

 • Бібліотечна інноватика як теорія змін

 • Нові бібліотечні послуги та сервісні інновації: пошук можливостей

 • Моделювання асортименту нових бібліотечних послуг

18

Керівники методичних об’єднань шкільних бібліотекарів як консультанти


березень

квітень

травень

О.В. Чепурченко

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін і методики їх викладання


Модель організації літературної освіти школярів у системі профільного навчання:

 • Структура та змістове наповнення літературних занять у профільних класах

 • Вивчення, аналіз, інтерпретація художнього твору в профільних класах

 • Система позакласної дослідницько-пошукової літературно-творчої роботи учнів профільних класів

18

Учителі української мови і літератури профільних класів як консультанти


жовтень

листопад

грудень

Н.Є ТаранОсвіта для розвитку демократії в Україні:

 • Сутність та складові освіти для розвитку демократії в Україні. Механізми впровадження

 • Головні переваги навчання учнів демократичного громадянства. Форми і методи навчання демократії

 • Демократичне врядування в школах: моделі й характерні риси

18

Педагогічні

працівники як консультанти


березень


квітень


травень

В.К.ТерещенкоЯкість історичного знання: технології забезпечення:

 • Історичне знання: структура і змістове наповнення

 • Якість історичного знання: етапи і умови забезпечення

 • Технологічне забезпечення якості історичної освіти

18

Учителі історії як консультантиберезень

квітень

червень

Л.І.КалінінаРозвиток професійної компетентності вчителів історії:

 • Складові професійної компетентності вчителя як чинника якості освіти

 • Умови, зміст і форми вдосконалення професійної компетентності

 • Алгоритм подальшого вдосконалення професійної компетентності вчителів

18

Учителі історії як тренери


жовтень

листопад

грудень

Л.І.КалінінаРозвиток правових компетентностей учнів засобами правознавчих дисциплін:

 • Правові компетентності як основа формування законослухняного громадянина

 • Застосування інновацій у розвитку правових компетенцій учнів на уроках правознавства

 • Педагогічний супровід формування компетентності особистості у процесі викладання основ правознавства

18

Учителі правознавства як тренери
березень

квітень


травень

О.В.КарпушинаМодернізаційні процеси в історії країн світу та України:

 • Поняття модернізації. Основні риси та специфіка процесів модернізації країн світу

 • Входження України у модерний світ: загальне і специфічне

 • Модернізаційні процеси в Україні: ризики і моделі їх подолання

18

Учителі історії як консультантиберезень


квітень

травень

Г.І.КорольоваАналіз й інтерпретація художнього тексту-перекладу:

 • Методика аналізу та інтерпретації тексту художнього твору на уроках світової літератури

 • Аналіз художнього тексту в контексті культури: традиції й сучасні підходи до аналізу твору в школі

 • Робота з текстом-оригіналом і текстом-перекладом у процесі вивчення світової літератури

18

Учителі світової літератури як консультанти


вересень


листопад


грудень

В.Л. ЛоповокОрганізація роботи курсів за вибором у рамках профільного навчання:

 • Особливості роботи з вітчизняними та автентичними посібниками за обраним профілем

 • Соціокультурна компетенція як інформаційна складова щодо підвищення мотивації у процесі профільного навчання

 • Презентація проектів учителів за темою: «Моніторинг якості навчальних досягнень учнів у процесі профільного навчання»

18

Учителі англійської мови як тренери

серпень


вересень


жовтень

Н.Д.ЛівенцеваСучасний зміст, форми і методи організації роботи шкільного методичного об’єднання вчителів української мови:

 • Сучасні підходи до визначення змісту та організації роботи шкільного методичного об’єднання (ШМО) вчителів української мови. Етап моделювання

 • Форми і методи організації роботи ШМО як засіб визначення і подолання методичних утруднень вчителів української мови. Етап проектування

 • Роль шкільного методичного об’єднання вчителів української мови у підвищенні якості мовних знань учнів.

18

Керівники шкільних методичних об’єднань учителів української мови

і літератури як експертиквітень


вересень


грудень


В.П.СтуденікінаФормування соціокультурної компетенції:

 • Соціокультурна компетенція як лінгводидактичне поняття

 • Шляхи формування соціокультурної компетенції

 • Текст – основа формування соціокультурної компетенції

18

Учителі української мови

і літератури - керівники методоб’єднань як тренери


березень

квітень

травень

Л.В.ПорохняМетодологічні підходи до розгляду дискусійних питань історії:

 • Теоретико-методологічне осмислення історичного знання

 • Історичний факт, його інтерпретація та дискусійний розгляд у сучасній історіографії

 • Поліконцептуальне осмислення та сучасна трактовка основних проблем історії

18

Учителі історії як консультантижовтень

листопад


грудень

О.М. ДятловаРозвиток критичного мислення учнів:

 • Побудова навчання критичному мисленню

 • Особливості навчального процесу на уроках з «Основ критичного мислення»

 • Практика викладання курсу за вибором «Основи критичного мислення»

18

Учителі шкільних гуманітарних дисциплін як консультанти


березень

квітень

травень

О.М. ДятловаПроектний менеджмент: підготовка та реалізація проектів:

 • Технологія проектної діяльності. Моделі життєвого циклу проект

 • Фандрайзінг. Джерела ресурсів. Методи залучення ресурсів. Інформаційний супровід проекту

 • Презентація та захист розроблених проектів

18

Працівники освіти як консультанти


лютий

квітень


червень

С.В. Мігаль^ Супервізія вчителі російської мови і літератури, учасники проекту 2010 р. «Технології підвищення грамотності як важливої складової мовленнєвої культури школярів

3

^ Учителі російської мови і літератури

травень

В.Л. Лоповок^ Супервізія учасники проекту 2010 р. (як консультантів) «Формування читацької компетентності школярів».

2

Учителі української мови і літератури

листопад

^ Н.Є ТаранСупервізія учасників проекту 2009 р. «Оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови і літератури у форматі ЗНО та моніторингових досліджень: здобутки і проблеми»

6

^ Учителі української мови і літератури як консультанти

березень

Н.Є Таран

Кафедра природничо-наукових дисциплін і методики їх викладання


Моделювання інтерактивного уроку:

 • Інтерактивне навчання. Методи інтерактивного навчання

 • Особливості підготовки інтерактивного уроку

 • Розробка моделі інтерактивного уроку

18

Учителі природничо-наукових дисциплін зі стажем роботи понад 5 років як експерти


квітень

травень

червень

О.С. ДубовикМетодика формування біологічних понять:

 • Методика формування морфолого-анатомічних понять

 • Методика формування фізіологічних понять

 • Методика формування систематичних понять

18

Учителі біології зі стажем роботи до

5 років як консультанти


вересень

жовтень

листопад

О.С. Дубовик«Космічна Одисея»:

 • Досягнення сучасної астрономії та можливості їх відображення в навчальному курсі астрономії

 • Формування основних понять шкільної астрономії

 • Аматорські спостереження астрономічних об’єктів

18

Учителі фізики та астрономії зі стажем роботи понад

5 років як тренери


березень


квітень

червень

Н.О. ГладушинаОцінювання навчальних досягнень учнів з фізики:

 • Форми та методи оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики

 • Оцінювання знань з фізики відповідно до академічного рівня

 • Оцінювання знань з фізики відповідно до профільного рівня

18

Учителі фізики зі стажем роботи

понад 5 років як консультанти


вересень

жовтень

листопад

Н.О. Гладушина,

О.Т. ПроказаПроектні технології в навчанні біології:

 • Проектні технології в контексті сучасної біологічної освіти

 • Технології проектного навчання

 • Використання методу проектів в організації науково-дослідницької роботи школярів

18

Учителі біології зі стажем роботи

понад 5 років як тренери


березень

квітень

травень

В.Р. МасловаПідготовка учнів до практичного туру Всеукраїнських олімпіад з біології:

 • Біологічні методи у вивченні морфології та анатомії рослин

 • Біологічні методи у вивченні морфології та анатомії тварин

 • Біологічні методи у вивченні екологічних груп рослин стосовно води, світла, ґрунту

18

Учителі біології зі стажем роботи

понад 5 років як тренери


вересень

жовтень

листопад

В.Р. МасловаПроектні технології у викладанні математики:

 • Зміст проектної технології та використання в навчально-виховному процесі з математики

 • Технологія створення учнівських проектів

 • Методика проведення уроків із використанням учнівських презентацій

18

Учителі математики зі стажем роботи

понад 5 років як експерти


вересень


жовтень

листопад

О.Г. Дідусь
Методична система підготовки учнів до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні:

 • Складання програми підготовки учнів до ЗНО

 • Форми і методи підготовки учнів до участі в ЗНО

 • Тестові технології оцінювання рівня освітньої компетентності учнів з математики

18

Учителі математики зі стажем роботи

понад 5 років як консультантилютий

березень


травень

О.Г. Дідусь

Підготовка учнів до практичного туру Всеукраїнських олімпіад з географії:

 • Сучасні вимоги до підготовки учнів для участі у Всеукраїнських олімпіад з географії

 • Формування картографічних компетенцій учнів у навчально-виховному процесі з географії

 • Методика розв’язування задач різного типу з курсу «Фізична географія»

18

Учителі географії зі стажем роботи понад 5 років як експерти


вересень


жовтень


листопад

Н.І. Лисенко

Зміст і методика викладання курсу «Географія культури»:

 • Науково-методичний супровід викладання курсу «Географія культури»

 • Технології викладання курсу «Географія культури»

 • Моделювання уроків навчального курсу «Географія культури»

18

Учителі географії зі стажем роботи понад 5 років як консультанти


квітень

травень

червень

Н.І. Лисенко

Використання електронних засобів навчального призначення в навчально-виховному процесі з хімії:

 • Методика використання програмно-методичного комплексу «Таблиця Менделєєва»

 • Моделювання уроків із використанням педагогічних програмних засобів: «Хімія-8», «Хімія-9», «Хімія-10, 11»

 • Застосування «Віртуальної хімічної лабораторії, 8-11 класи» в навчально-виховному процесі з хімії

18

Учителі хімії зі стажем роботи

понад 5 років як тренериберезень


квітень


травень


Л.О. Бондар

Використання проектних технологій у профільній хімічній освіті:

 • Компетентнісний потенціал проектної діяльності учнів

 • Методика використання проектних технологій при викладанні хімії у класах суспільно-гуманітарного напрямку навчання

 • Методика використання проектних технологій при викладанні хімії у класах природничо-математичного напрямку навчання

18

Учителі хімії зі стажем роботи

понад 5 років як консультанти


жовтень


листопад

грудень


Л.О. БондарЕкономіка у початковій школі:

 • Сучасний зміст економічної освіти молодших школярів

 • Технології викладання авторського курсу «Початки економіки » О. Варецької

 • Підготовка та методика проведення уроків у початковій школі з використанням економічного змісту

18

Учителі економіки як консультанти
квітень

травень

травень

О.В. Часнікова

Методика розв’язування задач шкільного курсу «Економіка»:

 • Реалізація міжпредметних зв’язків економіки та математики в навчальному курсі «Економіка 11 клас»

 • Методика розв’язання задач розділів «Мікроекономіка» та «Макроекономіка»

 • Підготовка учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з основ економіки

18

Учителі економіки

як тренери


вересень


жовтень

листопад

О.В. ЧасніковаЗадачі підвищеної складності в підручниках нового покоління з геометрії, алгебри та початків аналізу в 10-11 класах:

 • Ключові задачі з алгебри та початків аналізу в 10 класі

 • Ключові задачі з геометрії в 10-11 класах як основа ефективного навчання розв’язуванню задач

 • Ефективні методики навчання розв’язуванню задач підвищеної складності в 10-11 класах

18

Учителі математики зі стажем роботи

понад 5 років як консультантивересень

жовтень


листопад

В.М. ОсинськаПідготовка учнів до математичних олімпіад:

 • Типи олімпіадних задач в 5-8 класах та методика їх розв’язування

 • Ефективні технології навчання учнів розв’язуванню олімпіадних задач з математики

 • Основні типи олімпіадних задач з математики в 9-11 класах

18

Учителі математики зі стажем роботи

понад 5 років як експерти


лютий

березень


травень

В.М. ОсинськаМетодика викладання профільного курсу «Основи комп’ютерної графіки»:

 • Векторна графіка у середовищі офісних програм Microsoft. Особливості роботи в графічному редакторі Paint

 • Особливості роботи в програмі Photoshop

 • Особливості роботи в програмі CorelDRAW

18

Регіональні тренери-учителі інформатики як консультанти


вересень


жовтень

жовтень

Є.Ю. Маймула,

А.М. Щоткіна
Методика викладання інформатики у 9-х класах ЗНЗ І-ІІ ступенів:

 • Інформаційні процеси та системи. Апаратне забезпечення інформаційних систем. Системне програмне забезпечення

 • Службове програмне забезпечення. Комп’ютерні мережі

 • Основи роботи з текстовою інформацією. Комп’ютерна графіка

18

Учителі інформатики як консультантитравень

червень

червень

А.М. Щоткіна,

Є.Ю. МаймулаМетодичні прийоми розв’язання олімпіадних задач з інформатики:

 • Робота з великими числами. Елементи обчислювальної геометрії. Алгоритми на графах

 • Сортування та пошук. Метод перебору варіантів, відсікання перебору. Елементи лексичного та синтаксичного розбору

 • Принцип динамічного програмування. Жадібні алгоритми

18

Учителі інформатики як тренери


вересень


жовтень


жовтень

А.М. Щоткіна
Центр практичної психології і соціальної роботиЕфективна модель командної роботи, лідерства та успіху:

 • Образ групи і стадії групового розвитку

 • Взаємодія і взаємовідносини в групі

 • Лідерство як мистецтво успіху

18

Методисти-психологи, практичні психологи як консультанти


лютий

березень

квітень

Г.А. КирмачОрганізація кризового консультування дітей, батьків, учителів, адміністрації:

 • Психологічні особливості кризового консультування дітей різного шкільного віку

 • Кризове консультування важких батьків та проблемних педагогів

 • Особливості кризового консультування адміністрації та педагогічного колективу навчального закладу

18

Практичні психологи як консультантисічень


лютий


березень


Г.А. КирмачСупервізія з діагностичного консультування (СВ):

 • Збирання й аналіз виявлених проблем у ході річної апробації методу

 • Апробація діагностичного консультування з урахуванням виявлених проблем

 • Відпрацювання навичок підтримки правильного ходу діалогу в консультуванні

18

Практичні психологи як консультанти


квітень


травень


червень

Г.А. КирмачСтратегії подолання агресивної поведінки в навчально-виховному процесі:

 • Агресія: визначення понять, становлення агресивної поведінки

 • Методи вивчення агресивної поведінки

 • Зміст та технології превентивних заходів щодо подолання та управління агресією

18

Практичні психологи та соціальні педагоги закладів освіти як консультантиквітень

М.С. Бірюкова,

О.М. Гелюх«Казкотерапія» як психотерапевтичний метод у діяльності практичного психолога ДНЗ:

 • Види та функції психотерапевтичних казок

 • Особливість роботи з дітьми при використанні казкотерапії

 • Особливість роботи з педпрацівниками при використанні казкотерапії

18

Практичні психологи ДНЗ як тренерижовтень

О.М. ГелюхІнноваційні методи в профілактичній діяльності соціального педагога в закладах освіти:

 • Інноваційні методи: визначення понять, види інноваційних методів

 • Тренінг як вид профілактичної роботи

 • Використання інноваційних методів у профілактиці негативних явищ в учнівському середовищі

18

Соціальні педагоги закладів освіти як консультантитравень


червень

М.С. БірюковаОрганізація соціальної профілактики торгівлі людьми та експлуатації дітей:

 • Торгівля людьми та експлуатація дітей: визначення понять, актуальність проблеми

 • Особливості соціальної профілактики торгівлі людьми та експлуатації дітей

 • Соціальна профілактика торгівлі людьми та експлуатації дітей у закладах освіти

18

Соціальні педагоги закладів освіти як консультантилистопад


грудень

М.С. БірюковаЕфективна команда як основа впровадження змін у навчальному закладі:

 • Побудова команди, групові процеси

 • Моделі та фази розвитку команди

 • Концепції командних ролей

18

Практичні психологи шкіл-інтернатів як тренериберезень

О.М. ГелюхБезпечне користування сучасними інформаційно-комунікативними технологіями:

 • Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій: теорія і практика

 • Новітні підходи щодо організації профілактичної психолого-педагогічної діяльності

 • Профілактична робота щодо безпечного користування інформаційно-комунікативними технологіями

18

Практичні психологи, соціальні педагоги як тренери

червень

М.С. Бірюкова,

О.М. Гелюх

Центр дистанційного навчанняДистанційна освіта – відкрита освіта:

 • Дистанційне навчання – досвід, перспективи

 • Педагогічні та інформаційні технології дистанційного навчання та організація локальних центрів СДО

 • Основи роботи з дистанційними курсами

18

Методисти, відповідальні за впровадження ДН як тьютори


лютий

червень


жовтень

І.П. ВоротниковаСтворення сайту методичного об’єднання, навчального закладу (супервізія):

 • Основи веб-дизайну

 • Середовища створення веб-сайтів

 • Технологія створення та підтримки освітнього сайту

18

Керівники методичних об’єднань як тьюториберезень

квітень

листопад

С.С. БрюховецькаІндивідуалізація професійного розвитку засобами ІКТ:

 • Інтернет-ресурси для професійного розвитку вчителя

 • Професійний розвиток засобами дистанційних технологій

 • Створення мережевого суспільства обміну досвідом вчителів природничо-наукових дисциплін

18

Керівники методичних об’єднань природничо-наукових дисциплін як тьютори


березень

квітень

листопад

І.П. ВоротниковаІнтернет-технології в освіті (супервізія):

 • Пошук та розміщення інформації в Інтернет

 • Соціальні сервіси Інтернет. Інтернет-технології в освіті

 • Створення блогу, форуму, сайту

18

Керівники методичних об’єднань як тьютори


січень

травень

жовтень

С.С. БрюховецькаКомп’ютерні технології на уроках математики:

 • Комп’ютерні технології на уроці математики. Знайомство з комп’ютерними програмами

 • Робота в програмах MathCAD, Matlab

 • Розробка уроків з комп’ютерною підтримкою

18

Учителі математики як тренери


квітень


квітень

червень

О.А. ГеращенкоОсвітнє середовище «1 учень – 1 комп’ютер» у школі:

 • Організація та науково-методичний супровод впровадження проекту «1 учень – 1 комп’ютер» у систему навчально-виховного процесу школи

 • Основи роботи з програмою e-learning. Розробка уроків з використанням нетбуків

 • Використання Вікі-технології та Scratch середовища для створення проектів

18

Учителі школи (початкові класи) як ?????березень


березень


червень

О.А. ГеращенкоFlash-технологія в освіті:

 • Загальні поняття Flash-технології та доцільність її застосування

 • Macromedia Flash- принципи малювання

 • Програмування в Action Script
18

Учителі інформатики як ????


березень


травень

серпень

О.В. ІвановВикористання та розробка дидидактичного матеріалу в рамках проекту «1 учень - 1 комп’ютер»:

 • Основні положення проекту «1 учень -1 комп’ютер»

 • Розробка дидактичного матеріалу

 • Використання дидактичного матеріалу

18

Учителі школи (початкові класи) як ????березень

квітень

квітень

О.В. Іванов

Центр інформаційних технологійМетодика використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках словесності:

 • ІКТ у філологічній освіті середньої школи: сучасний стан і перспективи

 • Методика використання ІКТ на уроках словесності різних типів

 • Проектування й розробка уроку словесності з мультимедійним супроводом

18

Учителі української мови, російської мови як консультантиберезень


квітень


травень

І.Ю. ІвановМетодика використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках словесності:

 • ІКТ у філологічній освіті середньої школи: сучасний стан і перспективи

 • Методика використання ІКТ на уроках словесності різних типів

 • Проектування й розробка уроку словесності з мультимедійним супроводом

18

Учителі української літератури, російської та зарубіжної літератури як консультантивересень


жовтень


листопад


І.Ю. ІвановВикористання цифрових технологій та онлайнових освітніх середовищ у навчальному процесі:

 • Робота з документами Google

 • Створення групи Google. Реєстрація у всеукраїнському середовищі

 • Цифрові технології

18

Учителі, які впроваджують профільне навчання як тренери

квітень

А.М. ЩоткінаМетодика викладання профільних курсів «Основи візуального програмування» та «Microsoft Excel у профільному навчанні» (м. Лисичанськ):

 • Інтегроване середовище розробки програм. Використання форм, змінних, циклів

 • Створення підпрограм. Обробка масивів

 • Методика розв’язування розрахункових задач в Excel. Статистична обробка експериментальних даних

18

Учителі, які впроваджують профільне навчання як тренериберезень


березень

червень

А.М. Щоткіна
Скачати 468.53 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації24.10.2013
Розмір468.53 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх