Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 “Фінанси всіх форм навчання та слухачів цпо icon

Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 “Фінанси всіх форм навчання та слухачів цпо


2 чел. помогло.
Схожі
Навчально-методичний комплекс дисципліни “управління діяльністю фінансових посередників для...
Конспект лекцій для студентів спеціальності 020303 “Переклад...
Зміст
Методичні вказівки та тематика курсових робіт з дисципліни „податковий облік”...
Конспект лекцій для студентів...
Рекомендована тематика курсових робіт з курсу „Економіка та фінанси” для студентів всіх...
Робоча програма...
Робоча програма...
Опорний конспект з курсу “Бухгалтерський облік Київ 2001 Укладач...
Конспект лекцій для студентів напряму 051301 Хімічна технологія...
Конспект лекцій до самостійного вивчення розділів з дисципліни...
Конспект лекцій для дистанційного навчання студентів економічних спеціальностей...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
скачать
МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


Міжнародний менеджмент


конспект лекцій


для студентів спеціальності

8.050104 – “Фінанси”
всіх форм навчання та слухачів ЦПО


Суми

Видавництво СумДУ

2009

МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


Міжнародний менеджмент


конспект лекцій


для студентів спеціальності

8.050104 – “Фінанси”
всіх форм навчання та слухачів ЦПО


Затверджено

на засіданні кафедри

фінансів з дисципліни

“Міжнародний менеджмент”

Протокол №1 від 28.08.09р.


Суми

Видавництво СумДУ

2009

Міжнародний менеджмент: Конспект лекцій / Укладач К.В. Савченко. - Суми: Вид-во СумДУ, 2009.-154с.


Кафедра фінансів

зміст


вступ 5

ТЕМА 1 Суть І характерні риси міжнародного менеджменту 6

1.1 Суть міжнародного бізнесу та періодизація його розвитку 6

1.2 Глобалізація та інтернаціоналізація міжнародного бізнесу 8

1.3 Транснаціональні корпорації як об’єкт міжнародного менеджменту 11

1.4 Суть міжнародного менеджменту та основні національні школи менеджерів 12

ТЕМА 2 Середовище міжнародного менеджменту 16

2.1 Політико-правове середовище міжнародних корпорацій 17

2.2 Економічне середовище міжнародних корпорацій 18

2.3 Соціально-культурне середовище міжнародних корпорацій 19

2.4 Технологічне середовище міжнародного менеджменту 21

ТЕМА 3 Стратегічне планування в міжнародних корпораціях 23

3.1 Суть міжнародного стратегічного планування 23

3.2 Сучасні стратегічні орієнтації транснаціональних корпорацій 26

3.3 Основні типи міжнародних стратегій 27

3.4 Основні етапи розроблення і реалізацій міжнародних стратегій 28

ТЕМА 4 Прийняття рішень у міжнародних корпораціях 34

4.1 Суть та особливості прийняття рішень у міжнародних корпораціях 34

4.2 Вплив національних культур на прийняття управлінських рішень 38

4.3 Ключові сфери прийняття рішень у міжнародних корпораціях 38

4.4 Управління політичними ризиками 39

ТЕМА 5 Організаційний розвиток міжнародних корпорацій 42

5.1 Суть та основні типи організаційних структур міжнародних корпорацій 42

5.2 Координація та інтеграція діяльності підрозділів міжнародних корпорацій 46

5.3 Управління змінами та організаційним розвитком міжнародних корпорацій 48

5.4 Інтегровані структури міжнародного бізнесу та міжнародні стратегічні альянси 51

ТЕМА 6 Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях 53

6.1 Система управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях 53

6.2 Мотивація в міжнародних корпораціях 56

6.3 Система відбору персоналу в міжнародних корпораціях 57

6.4 Розвиток персоналу та трудові відносини в міжнародних корпораціях 60

ТЕМА 7 Керування і комунікації в міжнародних корпораціях 63

7.1 Особливості керівництва в міжнародних корпораціях 63

7.2 Моделі лідерства в міжнародних корпораціях та лідерство в міжнародному контексті 66

7.3 Особливості керівництва міжнародними командами 68

7.4 Міжнародні ділові комунікації та комунікативні бар’єри 71

ТЕМА 8 Контроль і звітність міжнародних корпорацій 76

8.1 Особливості контролю в міжнародних корпораціях 76

8.2 Основні системи контролю в міжнародних корпораціях 80

8.3 Техніка контролю в міжнародних корпораціях 83

8.4 Звітність у міжнародному менеджменті 86

ТЕМА 9 Технологічна політика міжнародних корпорацій 93

9.1 Особливості сучасного технологічного розвитку 93

9.2 Міжнародний ринок технологій 96

9.3 Організація технологічної діяльності міжнародних корпорацій 100

9.4 Система тотального управління якістю в міжнародних корпораціях 103

ТЕМА 10 Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій 108

10.1 Міжнародне фінансове середовище 108

10.2 Управління валютними ризиками 110

10.3 Управління довгостроковими активами і зобов’язаннями міжнародних корпорацій 113

10.4 Трансферне ціноутворення в міжнародних корпораціях 113

ТЕМА 11 Торговельні операції міжнародних корпорацій 115

11.1 Комерційні операції міжнародних корпорацій 115

11.2 Експортні операції міжнародних корпорацій 117

11.3 Нетрадиційні методи фінансування міжнародними корпораціями експортних операцій 118

11.4 Страхування і державна підтримка експортних операцій міжнародних корпорацій 120

ТЕМА 12 Інвестиційні операції міжнародних корпорацій 123

12.1 Міжнародний ринок інвестицій 123

12.2 Прямі іноземні інвестиції міжнародних корпорацій 125

12.3 Портфельні інвестиції міжнародних корпорацій 126

12.4. Міжнародні інвестиційні компанії 127

ТЕМА 13 Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій 130

13.1 Особливості етики в міжнародних корпораціях 130

13.2 Основні етичні концепції в міжнародному менеджменті 136

13.3 Соціальна відповідальність міжнародних корпорацій 137

13.4 Екологічна діяльність міжнародних корпорацій 140

ТЕМА 14 Становлення глобального менеджменту 144

14.1 Глобальне управління і глобальний менеджмент 144

14.2 Становлення глобальних підприємств 146

14.3 Глобальне управління людськими ресурсами в багатокультурному середовищі 150

14.4 Глобальний менеджмент і природне середовище 153

Список Рекомендованої літератури 155вступДля завершення економічних реформ у країні, інтеграції української економіки в СОТ необхідні глибокі знання ринкових механізмів, принципів та методів управління транснаціональними корпораціями, дослідження вітчизняного та світового ринків, економічної кон’юнктури, комплексу заходів ефективного впливу на конкурентні позиції підприємства в ринкових умовах. Такі знання дає дисципліна «Міжнародний менеджмент» як філософія підприємницької діяльності міжнародних корпорацій в умовах глобалізації.

Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни: з метою найкращого засвоєння матеріалу студенти повинні до початку вивчення дисципліни опанувати знання і навички в галузі загальної економічної теорії, макро- і мікроекономіки, отримані при вивченні дисциплін: «Менеджмент», «Міжнародна економіка», «Економіка підприємств», «Маркетинг», «Фінанси підприємств», «Фінансовий та управлінський облік», «Статистика».

У результаті вивчення дисципліни студенту необхідно знати:

  • значення й складові середовища міжнародного бізнесу, вплив глобалізації на управління транснаціональними корпораціями;

  • сутність і складові міжнародного менеджменту, його зв'язок з міжнародним бізнесом і сфери використання в Україні;

  • особливості менеджменту міжнародних корпорацій за умов різних національних культур, основні національні школи менеджменту;

  • основні типи сучасних стратегій міжнародних корпорацій та їх реалізацію в Україні;

  • особливості реалізації основних функцій менеджменту в міжнародних корпораціях та їх використання в Україні;

  • систему управління людськими ресурсами в транснаціональних корпораціях і її особливості в Україні;

  • основні проблеми й перспективи розвитку міжнародного менеджменту в контексті дальшої глобалізації бізнесу та їх специфіку в Україні.

При складанні конспекту лекцій використовувалися:

- підручники і навчальні посібники українських авторів: Є. Панченко, В. Рокочі, О. Плотнікова, В. Новицького та інших;

- зарубіжних авторів: Д. Баркана, Є. Бригхема, А. Майзелята, С. Пивоварова, Л. Тарасевича та інших;

- законодавча і нормативна бази України в галузі міжнародного менеджменту;

- матеріали, подані в періодичній літературі.
залишити коментар
Сторінка1/32
Дата конвертації15.12.2012
Розмір2.69 Mb.
ТипКонспект, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
средне
  1
отлично
  6
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх