«Стан готовності навчальних закладів до 2012-2013 навчального року та впровадження нового Державного стандарту початкової освіти» icon

«Стан готовності навчальних закладів до 2012-2013 навчального року та впровадження нового Державного стандарту початкової освіти»


Схожі
Загальноосвітніх навчальних закладів...
Оновлення змісту початкової освіти на основі впровадження нового Державного стандарту початкової...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів філософія...
Одне з найважливіших завдань 2010/2011 навчального року впровадження нового змісту освіти в 10...
Методичні рекомендації з проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2011-2012...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання пояснювальна...
Розклад начитки навчальних занять на І семестр 2012/2013 навчального року юридичного факультету...
У 2011/12 навчальному році завершується перехід загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення...
Головним завданням вступного екзамену з педагогіки та фахових методик початкової освіти є...
Методичні рекомендації щодо викладання дисциплін художньо-естетичного циклу в 2012...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів...
Програма з математики для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4
скачать
Інформація до доповіді начальника головного управління освіти і науки ОДА на розширеному засіданні підсумкової колегії головного управління освіти і науки ОДА «Стан готовності навчальних закладів до 2012-2013 навчального року та впровадження нового Державного стандарту початкової освіти»


Дошкільна освіта

В області 2011 і 2012 роки проголошено роками дошкільної освіти. Значна увага розвитку дошкільної освіти приділяється і з боку держави (постанова Кабінету Міністрів  України № 629 від 13 квітня 2011 року затверджено програму розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, Програми економічних реформ на 2010-2014 роки).

Відповідно до освітніх запитів населення удосконалено мережу дошкільних навчальних закладів області, у результаті чого за останні 5 років кількість дошкільних навчальних закладів зросла на 63 ДНЗ (додаток 1). Зокрема, у 2011-2012 н.р. мережа дошкільних навчальних закладів збільшилася на 23, а саме: відкрито 7, відновлено роботу 7, реорганізовано 9.

Станом на 01.05.2012 р. в області функціонує 356 дошкільних навчальних закладів, у тому числі 3 приватної форми власності. Крім того, 7 фізичних осіб надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти: працює 380 груп для дітей 5-річного віку при школах, 311 дітей охоплено соціально-педагогічним патронатом. Із загального числа дошкільних закладів 70 ­­­- навчально-виховні комплекси, кількість яких зросла з 2007 року на 17.

Не залишаються поза увагою і діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Для таких дітей функціонує 2 спеціальні і 3 санаторні дошкільні навчальні заклади. Також 20 ДНЗ області мають групи спеціального призначення для дітей з порушеннями зору, мови, опорно-рухового апарату і 3 санаторні групи.

Усього суспільним дошкільним вихованням (різними формами) охоплено більше 35 тис. дітей, що складає 66% (2009 р. – 43%) від загальної кількості осіб віком від 3 до 6 років, решта 34% дітей дошкільного віку охоплені сімейним вихованням. Найвищий відсоток охоплення спостерігається у містах Коломия, Івано-Франківськ, Калуш, а також у Городенківському районі.

Крім того, станом на 01.05.11 р. вдалося досягти 98% охоплення старших дошкільників обов’язковою дошкільною освітою. Найвищий показник у Верховинському, Галицькому, Городенківському, Косівському, Рогатинському, Рожнятівському, Снятинському, Тлумацькому районах та містах Калуші та Яремче (додаток 2).

Проте, існуюча мережа дошкільних закладів не дає можливості задовольнити повністю освітні потреби населення. Понад 8 тис. сімей області очікують на влаштування дітей в дошкільні заклади. Негайного вирішення потребує і проблема перевантаження ДНЗ. Станом на 01.05.2012 р. у дошкільних навчальних закладах на 100 місць припадає 120 дітей (у сільській місцевості – 110). Спостерігається найбільше перевантаження груп у Рогатинському, Надвірнянському, Богородчанському і Верховинському районах та м. Івано-Франківську.

В останні роки зростає якісний показник кадрового забезпечення дошкільних навчальних закладів. Якщо 2007 року вищу освіту мали 51% педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, то 2012 р. цей показник зріс до 66%.

На сьогодні освітній процес у дошкільних навчальних закладах області здійснюють 3,2 тис. педагогічних працівників, з яких 66% - з вищою освітою і лише 34% - з вищою фаховою (дошкільною) освітою (додаток 3).

Музичними керівниками ДНЗ забезпечені на 100%. Однак, викликає стурбованість забезпечення ДНЗ фізичними інструкторами (20%).

Велике значення у роботі ДНЗ відіграють психологічна і логопедична служби. Практичними психологами ДНЗ області забезпечені на 40%. Забезпеченість логопедами складає лише 3%. Логопедичні пункти або логопедичні ставки відкриваються відповідно до Положення. Це слід зробити негайно з 1 вересня 2012 року.

У системі дошкільної освіти медичне обслуговування здійснюють медичні працівники, які входять до штату навчального або відповідного закладу охорони здоров’я. Згідно з нормативами на 200 дітей у ДНЗ має бути медичний працівник. На сьогодні забезпеченість медпрацівниками складає 60%. Майже в усіх дошкільних закладах відсутні посади медичних сестер з дієтичного харчування. Підготовку таких фахівців не здійснює жоден медичний навчальний заклад.

Велике значення для забезпечення здоров’я дітей відіграє харчування. Так, вартість якого для однієї дитини в день 2011 р. в середньому склала10,4 грн. (у містах – 11 грн, у сільській місцевості – 10 грн), що на 2,4 грн. більше порівняно з 2009 роком (додаток 4). Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» у міських дошкільних навчальних закладах батьки сплачують 50% від вартості харчування дитини, у сільських – 30%. Середній показник виконання норм харчування по області у 2011 році (станом на 01.10.2011р.) склав 75%, що на 5% більше, ніж у 2009 році.

Незважаючи на позитивні зрушення в системі дошкільної освіти, залишаються невирішеними ряд проблем, які можна розв’язати лише спільно з місцевими органами виконавчої влади та самоврядування, розраховуючи на підтримку суспільства та фінансово сприятливі умови, а саме:

- зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази (спортивні майданчики, плавальні басейни, бібліотеки тощо);

- удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (необхідно забезпечити підготовку медичних сестер з дієтичного харчування);

- дотримання вимог щодо виконання норм споживання основних продуктів;

- робота з сім’єю та школою – забезпечення наступності розвитку особистості дошкільника в сім’ї, початковій школі;

- розвантаження груп у дитячих садках та відкриття нових;

- підготовка спеціалістів з дошкільного виховання;

- відновлення роботи раніше закритих та відкриття нових ДНЗ;

- забезпечення 100% охоплення суспільним дошкільним вихованням дітей

5-річного віку, що ускладнюється наявністю осіб, які через хворобу не можуть відвідувати ДНЗ (групи при ЗНЗ).


^ Загальна середня освіта

Система загальної середньої освіти включає початкову ланку – І ступінь (1-4 класи), основну – ІІ ступінь (5-9 класи) та старшу – ІІІ ступінь (10-11 класи) школу. Для кожної ланки є свої особливості. Зокрема:

^ Стратегія початкової освіти

Новий навчальний 2012 – 2013 рік має певні особливості в початковій школі. Ця ланка освіти розпочинає роботу за новими стандартами, новими програмами і підручниками (поки що для 1 класу). Як на мене, то необхідність нових стандартів викликана насамперед відміною 12-річного терміну навчання і переходу до 11-річного. Це питання є досить серйозним, бо не вирішує проблем перевантаження учнів. А якщо врахувати, що в 1-му класі вводиться додатково іноземна мова, а з 2-го – «Сходинки до інформатики», то навантаження на дітей зросте. До речі, в європейських країнах, США, Японії терміни навчання в початковій школі становить 6 років (початкова освіта є обов’язковою).

На які питання маємо дати відповідь сьогодні батькам, учителям, громадськості?

Розкриємо основні завдання у цій сфері.

І виклик

 • Чи готові заклади освіти до роботи в нових умовах?

 • Чи створені належні умови до прийому школярів, зокрема першокласників?

 • Чи знають педагоги нові нормативні документи? Чи готові учителі до роботи в нових умовах? Чи готові до надання якісних послуг?

 • Чи обізнані батьки з новими документами початкової школи (Держстандартом, програмами, новими підручниками)?

ІІ виклик

Зміни в Державному стандарті початкової загальної освіти:

 1. Змінився підхід до організації навчальної діяльності молодших школярів. У попередньому стандарті був особистісно зорієнтований підхід, зараз - особистісно зорієнтований і компетентнісний. Це передбачає наближення змісту кожної освітньої галузі до життєвих потреб молодших школярів.

 2. Чітко визначена результативна складова засвоєння змісту кожної освітньої галузі. Вона виражена у діяльнісній лінії кожного навчального предмету.

 3. У навчальних планах змінено тривалість вивчення окремих предметів. Так, збільшено кількість годин на вивчення природознавчої складової, іноземної мови, яка відтепер, як і в спеціалізованих школах, вивчатиметься з 1-го класу.

Проблему ресурсу навчальних годин вирішено за рахунок зменшення кількості годин на вивчення державної мови, курсу “Я і Україна”, трудового навчання, які особливо в початковій школі є потужним інструментом розвитку та виховання особистості. Тобто в нових Типових навчальних планах замість цього механічно збільшено кількість предметів за рахунок нових, як-от “Природознавство”, “Я у світі” замість “Я і Україна”, уведено курс “Сходинки до інформатики” за рахунок трудового навчання.

 1. Введення іноземної мови з першого класу (1год у 1 класі, по 2 год у 2-4 класах). Дуже цікавою щодо цього є думка відомого українського педагога К. Ушинського: «Вивчення тієї чи іншої іноземної мови повинно відбуватися якнайшвидше, бо в цьому вивченні ніщо не є таким важливим, як безперервні вправи та повторення, що запобігає забуванню. Призначення, як це має місце дуже часто в нас, двох годин на тиждень на німецьку та двох на французьку мову показує тільки цілковиту відсутність педагогічних знаньу того, хто робить таке призначення. Не дві і навіть не чотири, а шість, сім, вісім годин на тиждень повинно бути призначено на початкове вивчення іноземної мови, якщо ми хочемо цим вивченням досягти яких-небудь позитивних наслідків, а не забрати даремно час у дитини».

 2. Введення нових освітніх галузей “Природознавство” і “Суспільствознавство” на основі галузі “Людина і світ”. Відповідно учні вивчатимуть нові предмети “Природознавство” і “Я у світі”. А раніше вивчалися предмети “Я і Україна. Природознавство”, “Я і Україна. Довкілля”, “Громадянська освіта” (3-4 клас).

Відомий на весь світ український педагог О. Сухомлинський назвав одну із своїх педагогічних праць «Народження громадянина», бо вважав громадянську освіту дуже важливою. Як можна формувати громадянина, якщо в системі початкової освіти відсутній суспільствознавчий курс «Я і Україна»? (Програма курсу початкового навчання у США включає «Історію США», у Японії «Суспільствознавство», у Росії «Оточуючий світ» («Суспільствознавство» + «Рідний край»).

 1. Предмет «Читання» у 2-4 класах стане «Літературним читанням», що акцентуватиме увагу на літературному і творчому розвитку учнів.

 2. Освітня галузь «Технології» зреалізовуватиметься через навчальні предмети «Трудове навчання» / «Художня праця» і новий предмет «Сходинки до інформатики» (2 – 4 клас, 1 год).

 3. У змісті освітньої галузі «Математика» введено нову змістову лінію «Сюжетні задачі», що сприятиме розширенню життєвого досвіду дитини, умінню застосування знань у життєвих ситуаціях.

 4. Однією з умов поліпшення якості освіти є збалансованість співвідношення між компонентами змісту шкільної освіти: природничо-математичної, суспільно-гуманітарної та оздоровчо-технологічної. У нових навчальних планах таку рівновагу в цілому збережено

  Суспільно-гуманітарна –

  48% від загальної кількості годин

  Природничо-матична –

  27%

  Оздоровчо-технологічна –


  25 %

 5. Суттєвим недоліком нових навчальних планів також є те, що в них збережено тенденцію до збільшення кількості 1-годинних предметів, що негативно впливає на організацію навчального процесу та здоров’я школярів. Так, у Типових навчальних планах для початкових шкіл з навчанням українською мовою у 1-му класі відведено по 1 год. на тиждень для 55,5% предметів (для 5 з 9); у 3-му класі – для 54,5% (6 з 11 1-годинних предметів).

Виклики:

 • Як працювати з дітьми індивідуально?

 • Як розвивати розумові здібності?

 • Як запроваджувати курс «Християнська етика»?

 1. Занепокоєння викликає зменшення кількості годин на освітню галузь “Мистецтво” для спеціалізованих шкіл з українською, російською чи іншою мовами національної меншини і поглибленим вивченням іноземних мов (на два предмети – музичне мистецтво та образотворче мистецтво або на інтегрований курс “Мистецтво” передбачено лише одну годину в той час, коли відповідно до чинного Державного стандарту – дві. Цього недостатньо для розвитку емоційно-почуттєвої сфери учнів, їхніх художніх здібностей і мислення, здатності до самовираження і спілкування як реалізації одного із завдань, визначених затвердженим Державним стандартом.

 2. Підручники, які будуть використовуватися у 1 класі, пройшли експертну оцінку різних рівнів і видані за державний кошт. Для використання пропонується по два підручники на вибір для вивчення кожного предмета (50% / 50%).

Виклики:

 • Як вибрати підручник?

 • Чи працювати за двома?

 • Як визначити чи формується компетентність і яким способом це визначити?


ІІІ. Які виклики несуть нові стандарти у початковій школі?

  • Готовність ЗНЗ

 • Облаштування класних кімнат відповідно до ДСанПіН (парти, столи і стільці повинні бути тільки стандартні, погоджені з МОЗ України, відповідно промарковані. У більшості шкіл парти відповідають віку і зросту дітей).

 • Повітряно-тепловий і світловий режим: температура повітря у класних кімнатах має бути 17-20◦ С, необхідним є регулярне вологе прибирання приміщень з використанням дезинфікуючих та миючих засобів, проведення 2 рази в день наскрізне провітрювання навчальних приміщень. У окремих сільських школах пічне опалення є в класних приміщеннях, а не обладнане в коридорі.

 • Обладнання окремих санітарних кімнат для початкової школи відповідними приладами.

 • Майданчики для рухливих ігор та відпочинку першокласників.

 • Спортивні зали для початкових класів. Особливу тривогу викликає на перший погляд добра ідея про збільшення годин на викладання фізичної культури (3 години). До прикладу, в Росії – 2 години фізкультури. По-перше, в області є 231 школа, де взагалі немає спортивних залів. Але якщо навіть вони є , то як працювати закладу наприклад І-ІІІ ступенів де є 11 класів? Адже це 33 уроки на 5 днів, тобто щоденно проводиться 7 уроків. Як умістити тут початкові класи відповідно до ДСанПіН –ів? А що робити в школі де є 2-3 паралелі та відповідно в залі має займатися 2-3 класи разом? Як це можливо? Часто-густо вчителі початкових класів роблять ці уроки додатковими до математики чи мови.

Одним із є робити 3-м уроком урок ритміки, обладнавши для цього приміщення. Це теж слід враховувати при формуванні бюджету.

Забезпечувати рухову активність дітей зобов’язані:

вчителі:

   • на всіх уроках проводити фізкультхвилинки, а в першому класі – їх має бути дві;

   • на перервах також забезпечувати руховий режим: проводити рухливі ігри бажано на свіжому повітрі, прогулянки, змагання.

батьки:

 • щоденна фіззарядка

 • залучення дітей до роботи у спортивних секціях, гуртках.)

 • вітамінізоване харчування першокласників.

 • спальні приміщення – кімнати для відпочинку (сну) для першокласників повинні бути обладнані ліжками з жорстким ложем, забороняється обладнання спальних кімнат двохярусними ліжками)

Проте, якщо батьки не хочуть залишати дітей для сну, то й потреба в таких кімнатах відпадає.

 • ігрові приміщення (при можливості)

 • забезпечення бібліотек додатковою літературою (Навчальною, художньою, методичною).

 • забезпечення шкіл комп’ютерною, копірувальною та мультимедійною технікою

Все це потребує величезного ресурсу і підтримки з боку влади, громадськості, батьків.


  • Готовність педагога до впровадження нового змісту початкової освіти.

Ще один виклик – кадри.

 1. Кому читати іноземну мову? (Учителі старших класів не знають методики навчання у початковій школі, учителі 1 – 4 класів не знають методики викладання іноземної мови. Вихід – курси, започатковані у ВНЗ для підготовки вчителів початкових класів, вивчення Держстандарту, аналіз програм, підручників, навчально-методичних посібників; практична підготовка – відпрацювання окремих методів і прийомів роботи на уроці, моделювання занять тощо

 2. Чи готові вчителі початкових класів до викладання курсу «Сходинки до інформатики». Слід відмітити, що в школах взагалі бракує вчителів цього предмета.

 3. Підготовка керівників закладів освіти (проведення круглих столів, обговорень, вивчення нормативних документів)

 4. Якою є роль ОІППО:

На підвищення фахового рівня педагогічних кадрів спрямована діяльність Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

За останні роки значно покращилася матеріально-технічна база. Зокрема:

  • введено в експлуатацію новий навчальний корпус на 550 навчальних місць, що повністю забезпечує ліцензійний обсяг;

  • розпочав діяти навчально-оздоровчий комплекс «Лімниця», на базі якого з вересня цього року працюватимуть 13 авторських творчих майстерень кращих педагогів області;

  • буде здано в експлуатацію першу чергу гуртожитку по вул. Чорновола,130 та розпочато ремонт гуртожитку по вул. Сухомлинського, 2, що дає змогу значно покращити соціальні умови перебування вчителів на курсах;

  • збільшується технопарк комп`ютерної та мультимедійної техніки, розгорнута серверна система збереження та обробки інформації, яка дає можливість утворити в межах області дієвий інформаційний веб-простір.

Урізноманітнюється система підвищення кваліфікації педагогів через різні форми курсової підготовки, міжкурсову науково-методичну роботу.

Основна увага в діяльності інституту до початку навчального року була зосереджена на організаційних та методичних заходах щодо забезпечення впровадження нового Державного стандарту початкової освіти, а саме:

укладено «План дій» (наказ від 28.02.2012 р. №183) відповідно до якого:

 • Створено базу даних педагогів, які працюватимуть у 1 класі з метою організації науково-методичної роботи з даними категоріями.

 • Організовано роботу постійно діючого семінару для методистів Р(М)МК та динамічної групи методистів і творчих учителів.

 • Розроблено програму тренінгів для учителів 1 класу та проведено навчання вчителів-тренерів. Проведено навчання всіх педагогів, які працюватимуть у 1 класі на базі районів (міст).

 • Взяли участь у роботі Всеукраїнської методичної студії – семінару для методистів іноземних мов з питань навчання іноземних мов у початковій школі. Організовано роботу таких студій у області

 • На сайті ОІППО створено сторінки для учителів та батьків майбутніх першокласників.

 • Систематично готуються сторінки у газеті «Освітянська слово»

 • Напрацьовано тематику консультацій для різних категорій педагогів, спецкурси, постійно-діючі семінари.

 • Напрацьовано методичні рекомендації для різних категорій педагогічних працівників.

Визначальною також залишається роль ВНЗ (система підготовки кадрів у педагогічних коледжах, інститутах, університетах).

  • ^ Готовність батьків

Виклики:

 • Поінформованість (організація батьківського всеобучу: ознайомлення із вимогами до навчання і засвоєння матеріалу, ознайомлення з вимогами до здоров’я дітей, харчування, створення умов для навчання і відпочинку вдома)

 • Участь у навчально-виховному процесі (облаштування додаткових парт для батьків, дні відкритих дверей, організація консультування у педагогів, психологів, педіатрів.

 • У області 98% п’ятирічних дітей охоплені різними формами суспільного дошкільного виховання.

  • Збереження здоров’я дітей

- Перевантаження

- Фізична культура – 3 уроки – це нормально

- Харчування

4. Важливим аспектом підготовки кадрів до роботи в нових умовах є готовність педагога до роботи за комп’ютером, доступ до мережі Інтернет, створення сайтів навчальних закладів, Р(М)МК, ІМЦ, МЦ, відділів освіти.

Аналіз результатів опитування педагогів про навички роботи за комп’ютером свідчить, що більшість класоводів вважають свої вміння задовільними (44,7%), а впевненими користувачами є близько половини опитаних (49,1%). Проте є учителі початкових класів, які зовсім не мають таких навичок (4,8%).

В області близько половини (48,1%) класоводів вважають, що можуть викладати курс «Сходинки до інформатики», оскільки пройшли відповідну курсову підготовку

Серед учителів 1 – 4 класів до швидкісного інтернету мають доступ у навчальних закладах -78,4% класоводів, вдома - 55,2%, відвідують інтернет-клуби майже 9%, а у близько 17% педагогів така можливість відсутня (додаток 0).У області 61,84% навчальних та 5,99% дошкільних закладів підключені до мережі.

Окремі загальноосвітні (35,4%) і дошкільні (2,6%) навчальні заклади мають власні сайти.

^ Зміст освіти. Навантаження на учнів

Виклики:

 • Допустима сумарна кількість годин тижневого навантаження учнів 1 класу – 20 годин (5-денка)

 • Розклад уроків (врахування оптимального співвідношення навчального навантаження впродовж тижня, правильне чергування предметів, врахування динаміки розумової працездатності учнів).

 • Врахування додаткового розвантажувального дня (четвер) у розклад якого не вводяться предмети, що потребують значного розумового напруження

 • Впровадження додаткових весняних тижневих канікул для учнів 1 класу (в погодженні з місцевими органами освіти).

 • Організація перерв перебування учнів на відкритому повітрі і харчування). Тривалість не менше 15 хв.

 • Проведення через кожні 15 хв уроку фізкультхвилинок та гімнастики для очей

 • Домашні завдання не задаються.Матеріально-технічна база

Робота за новими стандартами в початковій школі передбачає і створення відповідної матеріально-технічної бази.

 1. Кабінетів для поділу іноземної мови та проведення уроку і інформатики (особливо гостро ця проблема відчутна у великих школах, де є по 2-3 паралелі).

 2. Забезпечення дидактичного, роздавального, ілюстративного матеріалу для уроків природознавства, програмне забезпечення викладання предмета «Сходинки до інформатики».

 3. Створення інтегрованих курсів для предметів естетичного циклу в школах для національних меншин (кількість годин зменшена на предмети естетичного циклу) «Музика і рух», «Художня праця».

Створення кабінетів для проведення уроків курсу «Сходинки до інформатики», забезпечення їх комп’ютерною технікою, відповідними меблями (Слід врахувати, що навіть у великих школах, де є кабінети інформатики навчати дітей неможливо через невідповідність парт віковим особливостям


^ Надання якісної освіти. Ресурс.

У 2011/2012 навчальному році в області функціонувало 754 загальноосвітніх навчальних заклади всіх типів та форм власності, що на 3 менше, ніж у минулому навчальному році. В них навчалося 151,8 тис. учнів, що майже на 3 тис. учнів менше ніж у минулому. В тому числі, шкіл в сільській місцевості – 593 (80,5 тис. учнів, що на 2,6 тис. менше).

Зараз функціонує 65 загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчається менше 20 учнів, та 32 – до 40 учнів. У 19 школах І-ІІІ ступенів нараховується менше 100 учнів.

Це звичайно дуже негативно впливає на фінансове забезпечення таких закладів, а звідси – і на матеріально-технічне забезпечення. Найскладніша ситуація у Рогатинському, Галицькому, Городенківському та Тлумацькому районах.

Впродовж 2011/2012 навчального року через відсутність учнів призупинено діяльність 2 загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня Галицького району та реорганізовано НВК Івано-Франківської міськради у дошкільний навчальний заклад. Також реорганізовано у навчально-виховні комплекси («школа-сад») 6 загальноосвітніх навчальних закладів у 3 районах області.

Хоча перспективні плани оптимізації мережі, розроблені відділами та управліннями освіти райдержадміністрацій і міськвиконкомів, узгоджені з органами місцевого самоврядування щодо закриття та реорганізації неперспективних навчальних закладів, однак рішення сесій районних (міських) рад з цього питання практично не виконуються через відсутність згоди громади

Збережено мережу інтернатних закладів (23 заклади різного типу, з яких 2 - для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 12 – спеціальних, 2 – для обдарованих дітей), в яких навчається 4,8 тис. учнів, з них: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 228, дітей з вадами розвитку – 1,2 тис. Відкрито Черченський навчально-реабілітаційний центр для дітей з вадами опорно-рухового апарату та забезпечено його спеціальним автобусом.

Комплектування 1 та 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів продовжується. Відповідно до планової мережі на 2012/2013 навчальний рік він складатиме відповідно 15 086 та 10 737 учнів.

Окремо обговоримо питання початкової освіти, оскільки прийнято новий Державний стандарт початкової освіти.

^ Двозмінне навчання

Зменшилася кількість шкіл з двозмінним навчанням: з 52 навчальних закладів у 2010 році до 41 – у 2011 році. У 2012/2013 навчальному році двозмінність навчання планується зменшити до 35 закладів (додаток 5).

Проте найбільше закладів з навчанням у другу зміну залишилося у Рожнятівському (10), Надвірнянському (7) районах та м. Івано-Франківську (9). Причиною такого стану є невідповідність між потужністю навчального закладу (пристосованість приміщень тощо) та фактичним контингентом учнів у сільській місцевості. У міських школах визначальними є такі фактори, як вибір батьками навчального закладу, його імідж тощо.

Повністю перейшли на однозмінне навчання у навчальних закладах Галицької, Калуської та Косівської районних рад.

Зменшення двозмінності навчання може відбутися через розширення корисних площ і добудови шкільних приміщень. На це потрібний додатковий фінансовий ресурс.

В той же час, через введення у цьому та наступних навчальних роках нових навчальних планів початкової ланки з прийняттям Державного стандарту змісту освіти таких предметів як іноземна мова з обов’язковими поділами класів відповідно до нових вимог може привести навпаки до збільшення кількості навчальних закладів з двозмінним режимом роботи в перспективі. А тому при формуванні бюджетів на 2013 рік необхідно врахувати цей виклик і передбачити кошти на подолання двозмінного навчання.


^ Профільне навчання

У 2011/2012 навчальному році профільне навчання проводилося у 245 школах І-ІІІ ступенів (12,6 тис. учнів старшої школи) з 6 напрямів, що на 8 (550 учнів) закладів менше, ніж в минулому навчальному році. Суттєво зменшилася кількість учнів старшої школи технологічного напряму. Лише в 14 міжшкільних навчально-виробничих комбінатах їх кількість зменшилася з 69,2% у 2010/2011 н.р. до 37,9 % у 2011/2012 н.р. У навчальних закладах сільської місцевості поки що домінує технологічний напрям (59,3 %).

Однак, у впровадженні та вдосконаленні профільного навчання є ряд викликів. Про профільне навчання говорити не доводиться. Це питання фактично нівелюється через відсутність чіткої державної політики.

Повернення до 11-річного терміну навчання. А за тим відсутність допрофільного навчання в більшості навчальних закладів і міжшкільних навчально-виробничих комбінатах.

Недосконалість процедури відбору учнів у профільні класи та класи з поглибленим вивченням окремих предметів, слабка навчально-методична та матеріально-технічна база.

Відсутність підручників для профільних класів тощо.Оздоровлення

Впродовж червня-серпня 2012 року оздоровлено та забезпечено відпочинком 49 відсотків дітей шкільного віку різних категорій, стовідсотково дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на що виділено з місцевих бюджетів 4,7 млн. грн.

На оздоровлення вихованців обласних шкіл-інтернатів в стаціонарних оздоровчих закладах різного типу з обласного бюджету виділено 1,4 млн. грн.

Вперше цього року на базі Делевської ЗОШ І-ІІІ ступенів Тлумацького району працював позашкільний заклад оздоровлення та відпочинку «Надія», де оздоровилось 100 дітей пільгових категорій.

При Долинському районному будинку дитячої та юнацької творчості працював туристично-оздоровчий табір «Лідер», в якому оздоровилось 20 дітей (лідери учнівського самоврядування, переможці всеукраїнських, обласних, районних олімпіад, змагань, конкурсів).

Крім того, на Ворохтянській дитячій турбазі «Говерла» (липень) проведено обласний оздоровчий зліт активістів всеукраїнських, обласних експедиції та конкурсів, де оздоровлено 348 дітей.

Відсоток охоплення оздоровленням дітей по області становить – 49.

Найкраще спрацювали Богородчанський, Верховинський, Городенківський, Коломийський, Надвірнянський, Рожнятівський, Снятинський, Тисменицький відділи освіти райдержадміністрацій.


^ Шкільні бібліотеки

Впродовж 2011/2012 навчального року у загальноосвітніх навчальних закладах функціонувало 645 шкільних бібліотек, в яких налічується більше 6,6 млн примірників книг, брошур, журналів.

Забезпеченість підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів області складає 95,5%, зокрема: 1-4 класи – 96,5% (за рахунок старих бібліотечних фондів), 5-10 класи – 100 %.

У 2011 році за кошти Державного бюджету та відповідно до Плану завозу підручників та навчальних посібників до області завозились підручники для учнів 11 класу, зокрема завезено 100% від Плану завозу, що становить 92% від потреби.

Головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації отримано графік завозу підручників і навчальних посібників на 2012/2013 навчальний рік, зокрема заплановано завезти до області підручники для учнів 1-х та 11-х класів.

На виконання Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2008-2015 роки (підпрограм: Розвиток та функціонування шкільних бібліотек та Розвиток загальної середньої освіти) з обласного бюджету бібліотечні фонди загальноосвітніх навчальних закладів у 2011 році поповнилися художньою літературою, науково-методичною, довідковою на загальну суму 115,8 тис грн педагогічних видань передплачено на 60,5 тис. грн., закуплено комп’ютерної техніки на – 30,3 тис. грн. У 2012 році заплановано 190,0 тис. грн. на поповнення шкільних бібліотек.

Крім того, щорічно фонди шкільних бібліотек поповнюються за рахунок коштів місцевих бюджетів. Відділами (управліннями) освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів) здійснюється передплата періодика для педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів. Загалом фаховими виданнями бібліотеки забезпечені на 80%.


^ Охоплення дітей і підлітків

шкільного віку навчанням

У 2011/2012 навчальному році в області обліковано 172 067 дітей і підлітків шкільного віку. З них: 171 347 (99,6%) - охоплені навчанням, 10 (0,08%) – не охоплені навчанням з різних причин, що на 11 дітей менше ніж у 2010/2011 навчальному році.

Крім того, 108 (0,06%) – діти шести річного віку, які можуть навчатися, але не зобов’язані, 207 (0,1%) – не підлягають навчанню за станом здоров’я та 187 (0,09%) – виїхали за кордон.

Проблема існує і через те, що залученням дітей до навчання повинні займатися не тільки школи, але й органи місцевого самоврядування (списки дітей дошкільного віку, робота із сім’ями, які мають дітей дошкільного віку, участь в акції «Дай руку, першокласнику!»).


Підвіз

В області близько 13 тисяч учнів та 3 тисячі педагогічних працівників проживають за межею пішохідної доступності і потребують підвозу до місця навчання і додому. Для організації підвезення залучається транспорт АТП, приватні перевізники та автобуси, придбані на виконання програми “Шкільний автобус”. З 2003 року (з часу дії програми «Шкільний автобус») до сільських районів поставлено 171 автобус (73 – з державного бюджету, 61 – з обласного, 30 – з місцевих, 7 – за кошти спонсорів) (додаток 6).

Із Державного бюджету у 2012 році отримано 32 шкільних автобуси.

Для стовідсоткового забезпечення підвозом учасників навчально-виховного процесу необхідно придбати 55 шкільних автобусів. Потребує оновлення існуючий парк автобусів (близько 25).

Разом з тим, в реалізації програми «Шкільний автобус» є ряд проблем.

- У кожному з районів затверджено місцеві програми “Шкільний автобус”, однак з часу їх прийняття за кошти місцевих бюджетів закуплено лише 30 транспортних одиниць. Жодного автобуса не закуплено у Богородчанському, Городенківському, Долинському, Снятинському районах та місті Болехові.

- Не визначено на державному рівні механізму утримання і забезпечення обслуговування транспортних засобів;

- Складно залучити перевізників та забезпечувати безпеку підвозу дітей через незадовільний стан доріг у сільській місцевості.


^ Робота з обдарованими дітьми

На виконання Державної програми роботи з обдарованою молоддю в області діє підпрограма «Обдаровані діти», яка входить до обласної Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2008-2015 роки.

На підтримку обдарованої молоді підпрограмою «Обдаровані діти» передбачено у 2012 р. – 2354,6 тис. грн (у 2007 р. – 1169,4 тис. грн, 2008 р. – 1875,4 тис. грн, 2009 р. – 2098,4 тис. грн, 2010р. – 2393,8 тис. грн, 2011 р.–2255,6 тис. грн.) (додаток 7).

У 2011/2012 навчальному році учасниками олімпіад стали 1 658 учнів загальноосвітніх навчальних закладів та закладів професійно-технічної освіти області. Високий рівень знань довели 744 учасники ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, здобувши дипломи І, ІІ та ІІІ ступенів.

Значних результатів у ІІІ етапі олімпіад досягли учні загальноосвітніх шкіл міст Калуша, Коломиї, Івано-Франківська, Долинського та Надвірнянського районів. Стабільно показують високий рівень підготовки вихованці Івано-Франківської обласної спеціалізованої школи-інтернату «Фізико-технічний ліцей» Івано-Франківської обласної ради, Української гімназії №1 Івано-Франківської міської ради, Калуської гімназії Калуської міської ради.

^ IV етап олімпіад. Високих результатів досягли учні на ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІІ етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. За результатами виступів на ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін область займає 7 місце (різниця на 0,01 порівняно з Львівською областю, яка передує Івано-Франківській).

Зокрема, І місця здобули 7 учнів, ІІ місця – 9 учнів, ІІІ місця – 29 учнів (для порівняння у 2006р. – 25 призерів олімпіад) (додаток 8).

Впродовж п’яти років кількість переможців зросла майже вдвічі. За рейтингом область входить у першу десятку областей України. Так у: 2006 р. – 25 переможців, 2007 р. – 37; 2008 р. – 37; 2009 р. – 44; 2010 р. – 47, 2011 р. – 49, 2012 р. – 45 переможців (додаток 9).

Кращих результатів досягли команди з біології та фізики (по 5 призових місць), економіки, астрономії, української та німецької мов (по 4 переможці) (додаток 10).

Про значний рівень виступів представників області на ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад говорить і те, що 5 учнів запрошено до участі у відбірково-тренувальних зборах до Міжнародних олімпіадах з фізики, географії та астрономії за результатами яких 4 учні ввійшли до складу команд та будуть представляти область на Міжнародних олімпіадах з астрономії та географії.

Тільки 7 переможців Всеукраїнського рівня предметних олімпіад та МАНу є учнями сільських шкіл. Решта – є учнями міських шкіл області (66 учнів). Зокрема, учні навчальних закладів міста Івано-Франківська здобули 22 перемоги, міста Калуша – 10 перемог та Долинського району – 9 перемог.

ІІІ етап МАН. За результатами виступів на заключному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України область знаходиться у першій п’ятірці серед областей України. У цьому році з 50 учасників – 29 вибороли призові місця.

Конкурси. Відзначаються перемогою учні нашої області і на конкурсах та турнірах. Зокрема, у ІV Всеукраїнському етапі ІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка 14 учнів здобули перемогу, 3 учні стали переможцями заключного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості імені Тараса Шевченка «Об’єднаймося ж, брати мої!», одна учениця виборола призове місце на Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика та 9 команд здобули призові місця на турнірах Всеукраїнського рівня.

Стимулювання. Традиційно щорічно з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, з метою стимулювання, підтримки і заохочення талановитої молоді та їх наставників проводиться свято-зустріч «Ми – надія твоя, Україно!». Загалом у цьогорічному святі «Ми – надія твоя, Україно!» взяло участь 198 учасників: 98 учнів-переможців та 100 вчителів. Обдаровані діти отримали грамоти управління освіти і науки облдержадміністрації та цінні подарунки: 11 учнів, які в інтелектуальних змагання зайняли перші місця – ноут-буки (за бажанням – фотоапарати), решта 87 – книги. Їх вчителі-наставники нагороджені грошовими преміями, книгами, грамотами голови облдержадміністрації та голови обласної ради.

У 2003 році в Івано-Франківській області відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради (від 18.06.2003 року № 543/149-р) та з метою матеріальної підтримки і заохочення творчої праці обдарованих дітей було засновано стипендії голів облдержадміністрації та обласної ради. В наступному навчальному році 36 учнів щомісячно, впродовж року, отримуватимуть стипендію голови обласної державної адміністрації і голови обласної ради (близько 600 грн) та 34 учні-випускники шкіл 17 серпня 2012 року отримали одноразову грошову винагороду у розмірі 10-ти стипендій студента-відмінника вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівня акредитації (близько 5,015 тис. Грн), а їх наставники впродовж року отримуватимуть з місцевих бюджетів доплату до заробітної плати у розмірі до 50%.

На державному рівні за підсумками інтелектуальних учнівських змагань у 2011/2012 навчальному році 12 учням нашої області призначено Президентську стипендію та одній учениці – стипендію Кабінету Міністрів України.


^ Форми навчання

Вільний доступ до здобуття базової та повної загальної середньої освіти забезпечується також через індивідуальну та екстернатну форми навчання.

Збільшення кількості учнів, охоплених індивідуальною формою навчання та причини:

 • 1375 учнів на індивідуальній формі у зв’язку з недостатньою кількістю дітей у сільській школі для комплектування класу (менше 5). Найбільше дітей у Рогатинському, Галицькому та Тлумацькому районах.

 • 937 учнів на індивідуальному навчанні у зв’язку зі станом здоров’я. Найбільше таких дітей у Долинському, Надвірнянському, Калуському районах та місті Калуші (додаток 11).

За станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад на загальних підставах найбільше дітей у м. Калуші, Долинському та Надвірнянському районах (додаток 12).

У 2011/2012 н.р. кількість осіб, які бажають отримати базову та повну загальну середню освіту екстерном (додатки 13-14).

Найбільше осіб, які виявили бажання здобути освіту за екстернатною формою є у Коломийському (39) та Тлумацькому (31) районах та ум. Івано-Франківську 41 учень виявив бажання закінчити 10 клас екстерном (учні ПТУ, у яких вони не отримують загальної середньої освіти).


^ Виховна робота

Сучасна національна школа вимагає оновлення та підвищення ефективності виховної роботи: формувати інтелект, творчу ініціативну особистість, здатну до самостійного вирішення проблем, до саморозвитку та самореалізації на користь держави.

Пріоритетними напрямами виховної роботи залишаються створення безпечних умов для навчання, фізичного розвитку та належних умов для соціально-психологічної реабілітації дітей, формування здорового способу життя, відродження духовності, запобігання негативних проявів серед учнівської молоді, дитячої бездоглядності та підліткової злочинності.

Велику увагу головне управління освіти і науки облдержадміністрації приділяє естетичному вихованню учнівської молоді. З цією метою у січні цього року була проведена обласна «Розколяда».

З метою відродження і розвитку національно-культурних традицій краю, виховання учнівської молоді було проведено обласне свято «Співуча родина». У святі взяли участь 29 родин – більше 150 учасників.

Вже стало доброю традицією проводити творчі звіти учнівської та вчительської художньої самодіяльності. Цьогорічні творчі звіти були присвячені річниці Незалежності України. В творчих звітах взяло участь більше 6 тис. школярів та більше 400 педагогічних працівників. Високий рівень організації творчих звітів, культури виконання, естетичного оформлення показали художні колективи м. Коломиї, Коломийського, Долинського, Косівського, Рожнятівського, Рогатинського та Богородчанського районів. Позитивною динамікою порівняно з минулим роком характеризуються виступи колективів Галицького та Тисменицького районів.

Творчі здобутки учнів ПТНЗ та ВНЗ I-II р. а. демонструються на різноманітних конкурсах, фестивалях, виставках технічної творчості та декоративно-ужиткового мистецтва, які організовує та проводить Івано-Франківський державний центр естетичного виховання.

Впродовж 2011/2012 навчального року проводились: обласний конкурс на кращих знавців традицій, звичаїв та обрядів серед аматорських колективів ВНЗ І-ІІ р. а. та ПТНЗ (880 учнів та студентів), огляд-конкурс на кращий гуртожиток ВНЗ І-ІІ р.а. та ПТНЗ (28 навчальних закладів), «Пісенний вернісаж» серед студентів і учнів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та ПТНЗ (84 конкурсанти), конкурс-фестиваль аматорських колективів «Тобі співаємо, Україно» (226 художніх колективів)

У травні 2012 року на площі Ринок відбувся заключний концерт аматорських колективів та виставка-ярмарок технічної творчості і декоративно-ужиткового мистецтва серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. та учнів ПТНЗ, що стала звітом про проведену роботу за навчальний рік, продемонструвала технічний та творчий потенціал студентів та учнів. На виставці-ярмарку було представлено 810 експонатів з 21 ПТНЗ та 7 ВНЗ І-ІІ р.а.

Робота постійно діючих «Університету здоров’я», «Клубу цікавих зустрічей», Університету правових знань «Молодь і закон», «Університету духовного відродження», «Університету музичної культури», «Університету етично-естетичного виховання», «Університету технічної творчості», була спрямована на удосконалення та розвиток культури мислення і спілкування, творчої уяви та формування художньо-естетичного смаку, забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, історії рідного краю.

Одним з головних напрямів виховної роботи в сучасній школі є правове виховання. Кожний педагогічний колектив по-своєму робить певні кроки в цьому напряму, створюючи нові моделі виховних систем, використовуючи нестандартні, нетрадиційні форми роботи: анкетування та діагностика, “Брейн – ринги” та “філософські столи”, дискусії та аукціони ідей, конкурси малюнків та творчих робіт на правову тематику.

З метою оздоровлення загальної криміногенної обстановки на території області спільно з іншими підрозділами та службами МВС УМВС України в області проводились ряд спеціалізованих комплексних операцій та відпрацювань (до прикладу: “Ялинка”, “Лідер”, “Канікули, “Сім’я без насильства”, “Розшук”, „Діти вулиці”, „Урок”, „Генофонд”, “Профілактика” та інші).

Посилено увагу до питання відвідування учнями занять у школах. З метою попередження випадків бродяжництва, правопорушень впродовж вересня місцевими органами управління освітою спільно зі службою у справах дітей та кримінальною міліцією проводилися рейди: «Урок» та “Школа”.

Відділами (управліннями) освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів), навчальними закладами щорічно поновлюються банки даних про дітей, які схильні до систематичних пропусків уроків, їх поставлено на внутрішкільний облік, з ними проводиться відповідна робота, закріплені представники педагогічної, батьківської громадськості, підприємств, складено психолого-педагогічні характеристики, ведуться зошити спостережень.

У січні 2012 року проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Школа сприяння здоров’ю».

Позакласна рн.озатрат робота поєднується з шкільним учнівським самоврядуванням. Система учнівського самоврядування сприяє отриманню учнями певних правових навичок у громадській роботі. Серед районних моделей учнівського самоврядування слід відзначити роботу Долинської школи лідерів, Івано-Франківської ради учнівського самоврядування та міської ради учнівського самоврядування міста Коломиї та Коломийського району.

Щорічно проводиться огляд-конкурс на кращу організацію рн.озатрат н роботи та конкурс учнівських проектів «Я-громадянин України».

В області збережена мережа позашкільних закладів. На даний час функціонує 73 позашкільні навчальні заклади.

В 2011 році відкрито новий позашкільний навчальний заклад «Кімната школяра» у м. Калуші.

В цьому році проведено обласний етап Всеукраїнського конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Директор позашкільного навчального закладу» переможцями якого стали:

- Косило Михайло Юрійович, директор Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді;

- Даниляк Світлана Володимирівна, директор Рогатинської районної школи естетичного виховання учнів;

- Добровольський Володимир Васильович, директор Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді Калуської міської ради.

У лютому 2012 року у м. Києві на базі Київського Палацу дітей та юнацтва проведено Першу всеукраїнську виставку-звіт дитячої творчості «Країна юних майстрів», в якій взяли участь гуртківці обласних позашкільних навчальних закладів.


^ Педагогічні кадри

Загальноосвітні навчальні заклади області повністю укомплектовані педагогічними кадрами. На даний час в області працюють 18 720 педагогів, з них: у сільських навчальних закладах – 11 778, у міських – 6 942. Повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) мають 14321 педагоги (76,5%), бакалаврів – 192, молодших спеціалістів – 720 (додаток 15).

Разом з тим існують проблемні питання:

 1. Значна перевага кількості жінок-педагогів (15225, що складає 81%) над кількістю педагогів-чоловіків (3 495 або 19%).

 2. Компетентність і фаховість педагогів на нинішній час.

 3. Призначення керівних кадрів (не враховується школа резерву).

 4. Аналіз вікового складу показує, що 16% педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів є пенсіонери, 38,6% педагогів мають вік до 50 років, понад 50 років – 10%, понад 55 років – 16,5%, до 30 років – 17 %. Треба сказати, що спостерігається постаріння директорського корпусу. Зокрема, майже 23 відсотки керівників закладів 50-60-річного віку.

 5. За результатами моніторингу ринку праці в області спостерігається надлишок спеціалістів за такими спеціальностями: «початкове навчання», «українська мова та література», «історія», «математика», «іноземна мова».

 6. Підготовка педагогічних кадрів в області. Відсутній педагогічний університет. Здійснює підготовку вчителів лише

 • Коледж в структурі університету (вчителі початкових класів).

 • Педагогічний інститут в структурі класичного університету (вчителі географії, біології, практичні психологи та соціальні педагоги).

 • Вчителів решти предметів університет готує як викладачів та науковців, а методика викладання у школі недостатня;

 • Відсутня підготовка кадрів за нозологіями (курси цієї проблеми не вирішать).

Головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації робиться все можливе для здобуття другої освіти. На це спрямована підпрограма «Вчитель».За період її функціонування 29 особам профінансовано здобуття другої педагогічної вищої освіти.

Особливої уваги вимагає вирішення питання забезпечення педагогічних і науково-педагогічних працівників житлом чи покращення їх житлових умов шляхом надання фінансової підтримки. Починаючи з 2006 року, таку підтримку отримали 90 педагогів області на загальну суму понад 2 млн. рн.., у 2009 році – 25 педагогічних працівників області на загальну суму 625,0 тис. рн..). За 2010-2011 роки ще 21 педагогічний працівник області отримав фінансову підтримку на загальну суму 1,1 млн. рн.. На поточний 2012 рік заплановано 700 тис. рн.. для вирішення житлово-побутових питань з яких 390 тис. рн.. використано у І півріччі 2012 року.


^ Зовнішнє незалежне оцінювання у 2012 році

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2012 році» від 09.08.2011р. №946 головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації спільно з Івано-Франківським регіональним центром оцінювання якості освіти проведено відповідну роботу з інформування учнівської та батьківської громадськості, позашкільної молоді з питань підготовки до ЗНО-2012.

У 2012 році в області у тестуванні взяло участь 8 232 учасники з 9380 зареєстрованих (87,8%), що становить 92,3% по Україні. Показник участі їх у тестуванні становить від 68% у тестуванні з російської мови до 93% - у тестуванні з хімії та англійської мови (додаток 16).

Для проведення ЗНО було створено і працювало 28 пунктів тестування.

Спостереження за процедурою тестування здійснювало 36 громадських спостерігачів, 36 інспекторів Державної інспекції навчальних закладів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 79 громадських спостерігачів та один представник із засобів масової інформації.

Учасниками тестування не подано жодної апеляції на порушення процедури тестування. У цілому тестування в області відбулося відповідно до чинного законодавства, без суттєвих порушень.

Цього року прикарпатські випускники у зовнішньому незалежному оцінюванні продемонстрували на всеукраїнському рівні високий рівень своїх знань. Зокрема, тисячі наших випускників набрали 180 і вище балів з української мови і літератури, історії України, хімії, фізики, біології, математики і посідають в Україні місця у першій п’ятірці. З решти предметів наші абітурієнти тримаються золотої середини. Маємо також 31-го так званого «двохсотбальника».

Найбільше таких сертифікатів здобули учні обласних спеціалізованих навчальних закладів: Фізико-технічний ліцей – 4 (математика – 2, по 1 з української мови і літератури, фізики), обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської місцевості – 3 (математика). 23 двохсотбальника навчались у міських навчальних закладах м. Івано-Франківська (10 учнів), Коломиї (5), Долини (3), Калуша (2), по одному в Городенці, Снятині та Галичі. Також слід відмітити наявність найвищих результатів серед учнів сільських навчальних закладів – по одному сертифікату із 200 балами здобули випускники Яблунської ЗОШ І-ІІІст. Богородчанського району та Вільшаницької ЗОШ І-ІІІ ст. Тисменицького району.

У 6-ти навчальних закладах по 2 випускники мають найвищий результат з різних предметів.


^ Матеріально-технічна база

На спорудження об’єктів освіти в поточному році передбачено 54,5 млн. рн.. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що на 23 млн. рн.. більше, ніж у 2011р. Станом на 01.08.12 р. профінансовано 11,4 млн. рн.. За ці кошти заплановано завершити спорудження першої черги школи в с. Білоберізка Верховинського району. Відкриття її відбудеться до Дня працівників освіти. До 01.09.12 р. буде відкрито спортивний манеж у Більшівцівській ЗОШ І-ІІІст. Галицького району.

Завершено поточні ремонти класів і навчальних кабінетів та продовжується проведення капітальних ремонтів. Станом на 13.08.12 р. відремонтовано 22 із 23 запланованих внутрішніх систем опалення, 16 водопровідних мереж, 19 із 25 систем водовідведення тощо.

На виконання ремонтних робіт з місцевих бюджетів виділено 23,2 млн. рн.., що складає 49% від запланованого (додаток 17).

На реалізацію заходів, передбачених обласною Програмою розвитку освіти Івано-Франківщини на 2008-2015 роки, в поточному році надано субвенції районним бюджетам в сумі 6,6 млн. рн.., зокрема: на проведення ремонтних робіт – 915,0 тис. рн.., на заміну дерев`яних віконних блоків на металопластикові – 401,0 тис. рн.., на заміну опалювальних котлів – 315,5 тис. рн.., на ремонт і реконструкцію дитячих дошкільних закладів – 2949,0 тис. рн.., придбання спортивного інвентаря – 412,5 тис. рн.., придбання дитячих меблів для дошкільних навчальних закладів – 290,0 тис. рн.., закуплено шкільні меблі та класні дошки на суму 790,0 тис. рн.., навчально-комп’ютерні комплекси – 504,9 тис. рн.., стільці, ігрові комплекси та комп’ютерну техніку для дитячих садків.

Продовжується робота щодо підготовки об`єктів теплопостачання до роботи в новому опалювальному сезоні (додаток 18).

На даний час завершується промивка систем теплопостачання та профілактичні роботи в котельнях.

Крім того, виконується заміна старих рн.озатрат них опалювальних котлів на сучасні з коефіцієнтом корисної дії не нижче 90%. Завершено заміну 18 опалювальних котлів, що становить 54,5% від запланованого. Завершено заміну теплових мереж (0,51 км), 9 котелень переведені на альтернативні види палива (дрова), продовжується робота із заміни старих дерев`яних віконних блоків на металопластикові. Станом на 20 серпня поточного року замінено 9,6 тис. р. м вікон.

Вугіллям заклади забезпеченні на 29 відсотків, а дровами - на 54% від потреби на опалювальний сезон (додаток 19).

Ужито заходів по облаштуванню шкільних приміщень до прийому дітей, які потребують корекції фізичного розвитку. Пандусами обладнано 583 загальноосвітні, 12 позашкільних, 19 професійно-технічних та 19 вищих навчальних закладів, окрім того, встановлено 357 дзвінків виклику.

Невирішеною залишається проблема облаштування навчальних закладів внутрішніми вбиральнями. Велика кількість навчальних закладів області побудована давно, у проектах яких це не передбачалося. Тому сьогодні без внутрішніх вбиралень залишається 295 закладів (39% від загальної їх кількості). Зокрема, найбільше їх в Рогатинському (49), Косівському (35), Снятинському (27) та Надвірнянському (24) районах (додаток 20).

Державні акти на право постійного користування земельними ділянками виготовили 507 загальноосвітніх навчальних закладів області (67,2% від загальної їх кількості) та 20 закладів професійно-технічної освіти (91%). На завершальній стадії виготовлення перебувають 212 актів для ЗНЗ та 2 – для ПТУ (додаток 21).

За кошти обласного бюджету навчальні заклади області в І півріччі 2012 року отримали 9 навчальних комп’ютерних комплексів (504,9 тис. рн..), що дало змогу на 96 % забезпечити комп’ютерною технікою загальноосвітні школи І-ІІ ступенів.

Комп’ютеризацію ЗОШ І-ІІІ ст. завершено у 2011-2012 навчальному році, однак існує проблема заміни морально-застарілої техніки (67 %).

Відповідно до угоди між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки щодо модернізації системи освіти для шкіл області безкоштовно виділено 110 персональних комп’ютерів, для налаштування яких необхідне сприяння регіональної влади.

2012 року наша область включена в експеримент по провадженню системи «ІСУО – 2012» (Інформаційна система управління освітою) для створення єдиної державної електронної бази з питань освіти та удосконалення механізмів формування державної статистичної звітності.


^ Пожежна безпека

Головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації спільно з управлінням Держтехногенбезпеки України в області розроблені заходи щодо виконання 2012 року протипожежних заходів на об`єктах освіти, зокрема, у закладах з постійним перебуванням дітей.

У процесі підготовки до нового навчального року поповнені до норми первинні засоби пожежогасіння, поновлена документація, проведені заміри опору ізоляції електроустановок та рн.

У 14 інтернатних закладах обласного підпорядкування встановлено пожежну сигналізацію та виведено її на пульт централізованого спостереження, ще у 5-ти – виготовлена проектна документація. Роботи з її монтажу буде виконано до кінця року.

Загалом на покращення стану пожежної безпеки 2012 року передбачено понад 1 млн гривень.


^ Професійно-технічна освіта

Протягом поточного року шляхом реорганізації двох професійно-технічних навчальних закладів внесенні зміни до мережі професійно-технічної освіти області.

Зокрема:

 • Івано-Франківське вище професійне училище готельного сервісу і туризму реорганізовано в Івано-Франківський технікум ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій;

 • Бурштинське вище професійне училище торгівлі та ресторанного сервісу реорганізовано в Бурштинський торговельно-економічний коледж Київського торговельно-економічногоо університету.

Загальний контингент учнів складає 11798 осіб, з них 50% діти соціально незахищених категорій. Середня наповнюваність на один навчальний заклад становить 562 учні.

Протягом 2008-2011 років відсоток випускників ЗОШ, що вступили до ПТНЗ збільшено з 16,8 % до 20,4 %.

Контрольні показники державного замовлення на підготовку робітничих кадрів у 2011 році виконані у стовідсотковому обсязі і склали 5055 осіб.

2012 року ПТНЗ області отримали державне замовлення обсягом 4815 осіб.

^ Випуск 2012 року  4240 випускників, з них

 • 107 осіб (2,5%) отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою;

 • 330 випускників отримали дипломи молодшого спеціаліста за 15 спеціальностями.

За підсумками 2011 року працевлаштовано  3094 осіб (62 %) випускників. Працевлаштування 93 сиріт – випускників – стовідсоткове. Середній показник працевлаштування випускників по області у 2009 – 2011 роках складає 86%.

Збільшено майже втричі підготовку робітничих кадрів з числа незайнятого населення порівняно з 2010 роком.

До мережі Інтернет підключено 21 (100%) ПТНЗ області. Середній показник кількості учнів на один комп’ютер становить 15 осіб. У 15 ПТНЗ створено власні веб-сайти.

Забезпеченість навчальною літературою ПТНЗ області з профтехциклу складає 69,9%, із загальноосвітніх предметів – 65,9%.

2011 року доходи від навчально-виробничої діяльності в майстернях збільшились у порівнянні з минулим роком в 1,2 рази, а від виробничої практики у 1,7 рази.

Вагомий внесок у збільшення доходів внесли:

Івано-Франківський технікум ресторанного сервісу і туризму – 2518,0 тис. рн.. (42,3% від загального доходу), ВПУ №7 (м. Калуш) – 615,0 тис. рн.. (10,3% від загального доходу), ВПУ №21 – 450,4 тис. рн.. (7,6 % від загального доходу), Брошнівський професійний лісопромисловий ліцей – 352,4 тис. рн.. (5,9 % від загального доходу), Бурштинський торговельно-економічний коледж – 324,2 тис. рн.. (5,5 % від загального доходу), що становить 71,6 % від загальної суми виробничої діяльності.

Із 518,8 га орної землі використано 324,4 га для вирощування сільськогосподарської продукції, що складає 62,5% від загальної площі орних земель.

Наша область має певні здобутки на всеукраїнському та обласному рівнях.

За результати всеукраїнських конкурсів фахової майстерності з професій «Монтажник гіпсокартонних конструкцій», «Агент з організації туризму», «Слюсар з ремонту автомобілів» трьом учням призначено стипендії Президента України. А саме:

 • ^ Завальницькому Володимиру Юрійовичу, учневі Вищого професійного училища №7 м. Калуша;

 • Фірман Аніті Володимирівні, учениці Івано-Франківського технікуму ресторанного сервісу і туризму (Івано-Франківського училища ресторанного сервісу і туризму);

 • ^ Онисько Тарасу Володимировичу, учневі вищого професійного училища № 13 м. Івано – Франківська.

За підсумками ІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка ^ Федорів Марія, учениця Брошнівського професійного лісопромислового ліцею нагороджена дипломом І ступеня та Волошин Оксана, учениця ВПУ №13 м.Івано-Франківська – нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

Це свідчення достатньої якості та належного рівня підготовки кваліфікованих робітників. Як результат – зростання популярності профтехосвіти та робітничих професій серед населення і молоді зокрема.

З метою забезпечення своєчасної підготовки професійно-технічних навчальних закладів області до нового навчального року та належного функціонування в опалювальний сезон 2012/2013 років проведено ряд робіт:

  • поточні та капітальні ремонти навчально-виробничих майстерень (25 шт.) та навчальних кабінетів (150 шт.), їдалень (професійний політехнічний ліцей (ППЛ), ВПУ №7), кімнат у гуртожитках;

  • відремонтовано підвальні приміщення, де розміщено тренажерний зал (ПБЛ);

  • придбано комп’ютерної та офісної техніки (ВПУСОТ) на суму 17 тис. рн..;

  • проведено ремонт фасаду навчального корпусу ВПЛ;

  • проведено заміну віконних та дверних блоків, на що затрачено 0,8 млн. рн.. бюджетних коштів та 1 млн.грн. позабюджетних надходжень.

У результаті здійснених заходів та виконаних робіт з енергозбереження споживання тепла скорочено на 10%, електроенергії – 12 %, води – 15 %, газу – 12 %.

За рахунок коштів загального фонду у 2011–2012 н.р. повністю забезпечено харчування учнів, що належать до категорії дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування (1,4 тис. рн. ), виплачено заробітну плату, відпускні, матеріальну допомогу на оздоровлення, стипендію та матеріальне забезпечення учнів з категорії, що знаходились на повному державному утриманні під час навчання та випуску.

Незадовільною залишається ситуація з оплатою комунальних послуг та енергоносіїв навчальних закладів, які фінансуються за рахунок державного бюджету.

^ Проблемні питання закладів профтехосвіти області

 1. Сьогоднішній стан навчальної матеріально-технічної бази закладів професійно-технічної освіти є незадовільним. В останні 20 років майже не здійснювався, окрім комп’ютеризації, процес відтворення основних фондів за рахунок коштів державного бюджету. Обладнання та навчальна техніка на 90-95 відсотків морально і фізично застаріли або взагалі вийшли з ладу.

 2. Через відсутність фінансування не забезпечуються належні умови проживання учнів у гуртожитках. Більшість меблів фізично зношені, м’який інвентар потребує оновлення.

 3. Незадовільним є забезпечення професійно-технічних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками. В останні роки підручники для навчальних закладів системи профтехосвіти за державні кошти взагалі не видавались.

 4. Не забезпечується виконання роботодавцями в повною мірою Закону України «Про професійно-технічну освіту» щодо направлення 50% заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учням і 50% на рахунок навчального закладу.

 5. Відповідно до розпорядження КМ України від 21.01.2009 року №42-р з 1 січня 2010 року обласним державним адміністраціям передано частину повноважень та фінансування від МОН України, однак механізм здійснення матеріально-технічного і фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів відсутній.

 6. У зв’язку з введенням в дію постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 784 «Про затвердження порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів підготовка яких проводиться за державним замовленням» необхідно створити правові та економічні механізми стимулювання роботодавців і інвесторів до участі у розвитку закладів профтехосвіти.Додаток 1

Діаграма 1. Динаміка розвитку мережі дошкільних навчальних закладів області за період з 2005 по 2011р.

 

Додаток 2

Діаграма 2. Форми охоплення дошкільною освітою дітей 5-річного віку
Додаток 3

Діаграма 3. Освітній рівень педагогічних працівників дошкільних закладів
Додаток 4

Діаграма 4.Вартість харчування однієї дитини в день в дошкільних закладах області

Вартість харчування, в рн..


залишити коментар
Сторінка1/4
Дата конвертації07.12.2012
Розмір1.1 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх