Програма впровадження профільного навчання учнів старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах міста Новограда-Волинського на 2008-2010 роки icon

Програма впровадження профільного навчання учнів старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах міста Новограда-Волинського на 2008-2010 роки


Схожі
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Географія...
Програма з української літератури для 10-12 класів Академічний рівень...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів філософія...
Навчальна програма із економіки (академічний рівень) для загальноосвітніх навчальних закладів...
Програма для загальноосвітніх навальних закладів з румунською та молдовською мовами навчання...
Районна програма профільного навчання на 2011-2015 роки Паспорт районної програми профільного...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-12...
Концепція Програми «Освіта Авдіївки...
Одне з найважливіших завдань 2010/2011 навчального року впровадження нового змісту освіти в 10...
Методичні рекомендації щодо проведення “Дня цивільної оборони (цивільного захисту)" та “Тижня...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-9...Загрузка...
скачать
ПРОГРАМА

впровадження профільного навчання

учнів старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах міста Новограда-Волинського на 2008-2010 роки


І. РОЗДІЛ

Пояснювальна записка до програми переходу на профільне навчання учнів старшої школи


Програму впровадження профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах міста Новограда-Волинського на 2008-2010 р.р. (далі Програма) складено на виконання Закону України „Про загальну середню освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 „Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання, Концепції загальної середньої освіти (12-річної школи), Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 № 347/2002, Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої рішенням комісії Міносвіти і науки України від 25.09.2003р, наказу Міністерства освіти і науки України від 03.11.2006 р. № 744 ”Про затвердження плану заходів на 2006-2010 роки щодо впровадження профільного навчання учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів”.

Станом на 05.09.2007 року в загальноосвітніх навчальних закладах
м. Новограда-Волинського в 259 класах навчається 6504 учні. З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, впровадження профільного навчання в місті працюють: загальноосвітнє навчально-виховне об’єднання «Гімназія імені Лесі Українки-дошкільний навчальний заклад», колегіум, 2 спеціалізовані школи (№4 «Школа сприяння здоров’я» з поглибленим вивченням окремих предметів та ЗОШ №10 (художньо-естетичного профілю).

Аналіз діяльності управління освітою в загальноосвітніх школах міста в цілому та щодо забезпечення переходу на профільне навчання у старшій школі, зокрема, засвідчує, що в місті, в основному, забезпечується реалізація єдиної державної політики в галузі освіти.

На сьогоднішній день 25% освітян міста – спеціалісти вищої категорії, 20% - спеціалісти І кваліфікаційної категорії , 10% - ІІ кваліфікаційної категорії, 46 % вчителів міста – це спеціалісти, молоді вчителі.

Педагогічні звання «вчитель-методист» має 31 педагог, «старший вчитель» - 91, а 2 вчителі мають звання «Заслужений працівник освіти України», 1 педагог - «Заслужений вчитель України», та 79 – «Відмінник освіти».

Управління освіти і науки міської ради цілеспрямовано здійснює програму інформатизації та комп’ютеризації навчальних закладів. В місті створена єдина освітня інформаційна інфраструктура; встановлено електронний зв’язок з усіма загальноосвітніми навчальними закладами. Всі вони мають вихід до мережі Internet.

Набуває поширення практичне застосування сучасної комп’ютерної техніки на всіх уроках базових дисциплін в загальноосвітніх навчальних закладах.

Створення умов для диференціації та індивідуалізації навчання, врахування та забезпечення подальшого розвитку інтересів, нахилів та здібностей учнів у тій сфері діяльності, з якою в них пов’язаний вибір майбутньої професії, є головною метою профільного навчання і цьому має сприяти Програма впровадження профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах управління освіти Новоград-Волинської міської ради на 2008 - 2010 роки.

З метою забезпечення поетапного переходу старшої школи на профільне навчання здійснюється реалізація допрофільної освіти в школі І-ІІ ступенів шляхом залучення учнів до роботи в різноманітних гуртках, охоплення їх заняттями спецкурсів, факультативів із різних профілів, участі школярів в предметних конкурсах, олімпіадах, турнірах, індивідуальній дослідницькій діяльності тощо. У більшості шкіл розпочато впровадження довготривалої допрофільної підготовки, що складається з чотирьох ланок: пропедевтичної, початкової, підготовчої та допрофільної.

З метою виявлення професійних нахилів учнів на етапі допрофільної освіти в основній школі залучають до роботи практичного психолога школи.

Тестування учнів проводиться за диференційно-діагностичним опитувальником – методикою відбору професій за вимогами щодо класифікацій типів професій, а саме: «Людина-техніка», «Людина-людина», «Людина-художній образ», «Людина-знак».

За результатами тестування та діагностики пізнавальних можливостей учнів, їх інтелекту, досягнень у навчанні дев’ятикласників розподіляють на групи для ознайомлення з профільними спецкурсами на етапі старшої школи. Визначено й умови, за яких свідомий вибір дев’ятикласників буде успішним, серед яких: належна матеріально-технічна база, структура навчально-виховного процесу (допрофільна та профільна освіта), науково-пошукова та дослідницька діяльність учнів, високий рівень кадрового забезпечення, доцільне використання варіативної складової навчальних планів; здійснення індивідуальної форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, створення високоефективної моделі управління науково-методичною роботою.

Навчальні заклади міста мають власний досвід і напрацювання, апробовуються різні шляхи вирішення проблеми впровадження профільного навчання, адже аналіз статистичних даних свідчить про те, що проблеми є і вони потребують виважених підходів до їх вирішення.

Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту” через три роки наша старша школа має стати повністю профільною, а тому ми повинні використати всі наявні ресурси для відпрацювання моделей профільного навчання, створення навчально – методичного забезпечення та підготовки педагогічних кадрів.

Нині найбільш поширені 10 моделей організації профільного навчання.

1. Однопрофільні та багатопрофільні загальноосвітні навчальні заклади. Це школи, в яких створюються класи одного або різних профілів. Ефективний досвід організації такої форми профільного навчання є в усіх школах міста.

2. Ліцеї, які функціонують на базі вищих навчальних закладів, колегіуми, гімназії.

У нашому місті один колегіум та гімназія, яка входить до складу освітнього об’єднання. У цих закладах відбувається активний пошук ефективних форм взаємозв’язків з вищими навчальними закладами, метою яких є забезпечення умов для довузівської підготовки учнів у процесі інтеграції шкільної та університетської системи освіти. Ці заклади входять до складу навчально-методичного комплексу «Полісся» Житомирського державного університету. Відповідно до укладеної угоди випускники цих закладів, які показали високий рівень знань та нагороджені золотими та срібними медалями мають право вступати до університету поза конкурсом. Ці заклади мають свої зареєстровані відділення МАН «Астра» - колегіум та «Олімпія»- гімназія, тобто крім навчальної діяльності учні активно займаються і науковою роботою. У 2006-2007 н.р. 3 призових місця та одне 1 в у обласному етапі МАН (колегіум).

^ 3. Профільні школи інтернатного типу, які виконують функцію опорної школи, для навчання учнів з територіально віддалених шкіл.

4. Профільне навчання на базі спеціалізованих художніх, спортивних, музичних шкіл. Тут діти отримують ранню профільну орієнтацію і професійну підготовку відповідно до нахилів і здібностей.

У нашому місті 1 музична школа, 1 художня - всього 2 школи естетичного виховання забезпечують профільні потреби учнів з даного напряму на базі ЗОШ№10.

5. Інтеграція профільного навчання в старшій школі з початковим професійним навчанням( кооперація навчання з технікумами, ПТНЗ)

Надзвичайно важлива модель. У нас у місті 1 професійний ліцей. Від того, яка буде співпраця шкіл з ним, залежить економічне зростання нашого міста. Відомо, що кваліфікований робітник нині в дефіциті. Школа №10 художньо-естетичного напряму співпрацює з професійним ліцеєм, де учні отримують професію різьбяра та вишивальниці. Загальноосвітнім закладам обов’язково слід здійснювати профільне навчання шляхом тісної взаємодії з професійно – технічною освітою та використовувати навчально-матеріальну базу вищих навчальних закладів, розташованих на території нашого міста. Програма передбачає розширення співпраці з економіко-гуманітарним коледжем, який планує акредитацію 5-ти нових спеціальностей. Вперше на базі промислово-економічного технікуму учні СШ №4 здобувають спеціальність оператора ЕОМ. У ЗОШ №2,4 укладені договори з автошколою ТСОУ про навчання учнів професії водія категорії «С» в рамках технологічного профілю навчання.

6. Модель взаємодії з позашкільними навчальним закладами.

У нашому місті функціонує 3 позашкільних навчальних заклади:

    Палац шкільної молоді

    Творчо-виробничий центр дітей та юнацтва

    Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки

У позашкільних навчальних закладах міста в 2006 – 2007 навчальному році функціонувало 85 груп, в них 3225 учнів шкільного віку, що складає 47% від загальної кількості школярів міста.

Кількість дітей в школах продовжує зменшуватись уже понад 10 років, а попит на позашкільну освіту весь час зростає. Це ще раз підкреслює значимість розвитку позашкільних навчальних закладів, їх матеріально – технічної бази, методичного наповнення. У напрямі створення цієї моделі у ще є невикористані резерви і тому розширення взаємодії позашкільних установ із ЗНЗ є одним із перспективних планів Програми.

7. Модель міжшкільні навчально-виробничі комбінати. Вони покликані забезпечувати потреби учнів у профорієнтаційній допрофесійній та професійній підготовці. На території нашого міста не створені НВК, оскільки немає відповідної навчальної бази.

8. Модель опорної школи, де профільне навчання здійснюється із залученням ресурсів інших загальноосвітніх навчальних закладів і установ.

Для задоволення освітніх потреб громадян нашого міста, підняття престижу природничих наук планується створення на базі ЗОШ№5 природничого ліцею.

9. Модель освітнього округа. Це добровільне об’єднання загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності з дошкільними, позашкільними навчальними закладами та установами.

10. Створення декількох профільних груп в одному класі.

Із десяти названих моделей профільного навчання у нас в місті діють 5.

^ У 2007-2008 навчальному році профільне навчання здійснюється у 37 класах та охоплює 884 учні ( 85%) за:

Природничо-математичним напрямом: 4 заклади – 141 учень (16%)

Суспільно-гуманітарним напрямом: 2 заклади – 63 учні (7%)

Філологічним напрямом: 7 закладів – 226 учнів (26%)

Технологічним напрямом: 5 закладів – 393 учні (44%)

Художньо-естетичним напрямом: 1 заклад – 61 учень (7%).

У 2006-2007 навчальному році за освітніми потребами учнів профільне навчання було організовано за 5 профілями у 40 класах, що охоплювало 1066 учнів та складало 95% від загальної кількості старшокласників. Зменшення кількості профільних класів обумовлено не лише зменшенням загальної кількості учнів, а й виваженим підходом щодо вибору профілів, зокрема, ЗОШ № 2,5, 9, 10 мають і універсальний варіант навчального плану.

Найбільше старшокласників охоплено у школах міста технологічним профілем навчання - 49%, в області – 37%, в Україні – 17,2%, у країнах європейського союзу - 63%. Порівнюючи ці показники бачимо, що учні нашого міста мають змогу через профільне технологічне навчання отримувати професійну підготовку, що наближає нас до рівнів європейської освіти. Проте варто подумати над розширенням спектру професій, що пропонують загальноосвітні заклади, враховуючи потреби ринку праці, досвід та традиції нашого регіону.

Серед найважливіших перетворень, які відбуваються в системі освіти, є її орієнтація на нові стосунки між учнем та тим змістом навчання, який йому пропонує держава.

Важливою складовою навчального забезпечення профільної школи, яка визначає її зміст, є навчальні програми. Сьогодні для 11-річної школи маємо навчальні програми з усіх предметів, де профільними є українська мова, література, історія, правознавство, математика, фізика, хімія, економіка.

На базі ІМЦ створено відповідний бібліотечний фонд, працює філія «Шкільного світу», систематизовано медіатеку для кожного предмету навчання, яка містить понад 200 екземплярів. Більшість навчальних закладів мають такі теки та програмне забезпечення. Всі заклади підключені до мережі Інтернет, забезпечені комп’ютерними класами, в середньому по місту забезпеченість становить 30 учнів на 1 комп’ютер. Вперше саме у нашому місті проведено моніторинг комп’ютерної грамотності та комп’ютеризації навчального процесу, матеріали якого схвалені науковою радою ЖОІППО.

У профільному навчанні спостерігається тенденція відмовлення від прийнятих нині «лінійних» підручників і перехід до модульних, які можна розуміти як сукупність спецкурсів, що забезпечують досягнення встановлених державним освітнім стандартом діяльнісних учнівських компетенцій. Сьогодні для поглибленого вивчення української, англійської, німецької мов, які вивчаються у філологічному профілі закуповуються навчальними закладами підручники як вітчизняних, російських авторів, так і іноземних, зокрема, підручники Британії для поглибленого вивчення англійської мови у колегіумі. Для навчання у інформаційно-технологічному профілі використовується авторський підручник викладача промислово-економічного технікуму Пекарського, на факультативах з української мови використовується посібник «Ораторське мистецтво», укладачами якого є директор економіко-гуманітарного коледжу М.Є Паламарчук та викладач Л. О.Наумець. Ці підручники, затверджені наказом Міністерства освіти і науки та рекомендовані для використання у навчальних закладах.

Обов’язковою умовою профілізації старшої школи є сучасні засоби навчання: лабораторне, демонстраційне та комп’ютерне обладнання шкільних кабінетів. Проте саме для природничо-математичних профілів недостатнім є навчально-матеріальне забезпечення, тобто, сучасно обладнані кабінети хімії, фізики, математики, біології.

Важливим чинником у реалізації концепції профільного навчання є соціологічне забезпечення навчально-виховного процесу, психологічний супровід, постійний моніторинг громадської думки учнів, учителів, батьків у процесі розвитку навчального закладу. У нашому місті психологічний супровід здійснюється у три етапи: супровід до профільної підготовки навчання 1-8 класи, супровід профільного навчання 9-11 класи та моніторинг впровадження профільного навчання в місті. Соціально-психологічне дослідження працює на кінцевий результат – удосконалення системи впровадження профільного навчання в місті. У місті розпочата робота над соціально-психологічним дослідженням з теми:»Професійне самовизначення особистості як основа життєвої компетенції випускника школи».

Одним із розділів програми впровадження профільного навчання учнів старшої школи є профорієнтаційна робота. Випуск методичних рекомендацій, тестування учнів 9-х класів, засідання круглих столів з керівниками навчальних закладів, загальноміський захід «Ярмарка професій» вже стали традиційним явищем у навчально-виховному процесі. Всі ці заходи відбуваються на виконання Концепція профорієнтаційної роботи в Новограді-Волинському регіоні на 2005-2010 роки.

Розробка комплексу документів (стратегія, прогноз, програма) допомагає визначити проблеми, цілі і пріоритети їх рішення з урахуванням цілей і пріоритетів міської громади і, що не менш важливо, захистити ресурси громади від неефективного використання.

При програмно-цільовому плануванні розвиток системи освіти здійснюється на перспективу, що дає можливість реалізувати стратегію розвитку цієї системи. Управління освіти і науки розробило свої стратегічні цілі розвитку галузі, які стануть частиною стратегічного плану розвитку міста, у розробці якого брали участь науковці. Одна з них – це удосконалення системи безперервної освіти у місті Новограді-Волинському, саме через розвиток системи профільного навчання. Всі загальноосвітні заклади міста вже другий рік поспіль беруть участь у експерименті Всеукраїнського рівня «Проектне та практичне забезпечення компетентно-спрямованого інноваційного розвитку різного типу ЗНЗ міста Новограда-Волинського» під керівництвом завідувача лабораторії педагогічним інновацій інституту педагогіки АПН І.Г. Єрмакова. Підводячи підсумки роботи за рік у нашому місті 30 жовтня 2007 року відбулася науково-практична конференція з теми «Модель компетентного випускника 12-річної школи», на якій були присутні близько 300 делегатів з Києва, Житомира, Бердичева, Черняхіва тощо. Одним із аспектів, які обговорювалися в ході конференції було вироблення компетенцій випускника саме через реалізацію профільного навчання та допрофільної підготовки. Матеріали конференції будуть узагальнені. У зв’язку з вищезгаданим набула практичного поширення у навчальних закладах проективна діяльність. Вперше у 2007 році відбувся міський фестиваль учнівських та вчительських проектів, де було захищено 24 учнівських та 46 вчительських проектів.

Поряд із здобутками в результаті аналізу стану впровадження профільного навчання було виокремлено і проблеми в його організації:

На держаному рівні

 • Нестача відповідного навчального обладнання.

 • Нестача підручників та навчальної літератури з профільних предметів.

 • Непідготовленість учителів до викладання профільних предметів (курсова підготовка).

 • Недосконалий розподіл годин інваріативних та варіативних частин навчальних планів з предметів, що пропонуються.

 • Невідповідність між вимогами ВНЗ до абітурієнтів та підготовкою їх у ЗНЗ

 • Відсутність критеріїв ефективності профільного навчання

На рівні навчального закладу

 • Відсутність мотивації до вибору профілю навчання учнем.

 • Невідповідність чи відсутність допрофільної підготовки.

 • Складність в організації курсів за вибором, факультативів.

 • Підбір профілю навчання під вчителів.

 • Несистемний психолого-педагогічний супровід.

 • Недостатня роз'яснювальна робота з батьками щодо усвідомлення вибору учнем профілю навчання.

 • Недостатній аналіз впливу зовнішнього середовища та внутрішніх можливостей учня


Щоб організувати профільну освіту у старшій школі, треба включитися у розв’язання проблем на кожному управлінському рівні освітньої системи.

Зміни в профільній освіті тягнуть за собою новації в оцінюванні, набувають поширення експертні оцінки, рейтингова система оцінювання, практика накопичування балів, кредитно – модульна система тощо.

Якими б не були досконалими наші організаційні дії, ми не зможемо реалізувати завдань профільної освіти без поліпшення якості навчального процесу взагалі. Це найскладніше завдання, вирішення якого потребує об’єднання зусиль органів системи освіти усіх рівнів. Інакше це буде просто заміна вивіски навчального закладу.

Поліпшення якості освіти – це комплекс дій, спрямованих передусім на модернізацію самого навчального процесу.

Профільне навчання передбачає скорочення обсягів форм навчання за традиційною класно – урочною системою. Натомість набувають поширення форми, методи, які спрямовані на розвиток дитини, а саме: самоосвіта, дистанційна освіта.

Введення профільного навчання передбачає системні зміни в організації навчального процесу різних типів навчальних закладів, установ, установ управління освітою різних рівнів.

Профільне навчання вже стало необхідною умовою реформування освітньої галузі, але ще не стало достатньою. Успіх цієї справи визначається скоординованістю усіх управлінських ланок – від Міністерства до загальноосвітнього навчального закладу.

З метою прогнозування майбутньої зайнятості молоді, професійного самовизначення випускників, і, в першу чергу, задоволення їх основних запитів у виборі та реалізації професійних планів необхідно:

^ Закладам освіти усіх типів і форм власності:

 • проводити інформаційну роботу серед учнів 8- 9 класів та їх батьків щодо вибору напряму (профілю) навчання;

 • аналізувати працевлаштування випускників навчального закладу за останні 5 років;

 • проводити психолого-педагогічну діагностику для виявлення професійно значущих якостей особистості. Узагальнювати результати дослідження та виявляти профілі, що користуються найбільшим попитом серед школярів, визначитися з формами о профільної підготовки та профільного навчання ;

 • проаналізувати реальні можливості запровадження певного профілю в кожній школі;

 • розробити програму впровадження профільного навчання, сформувати кадрові, навчально-методичні, матеріально – технічні, фінансові ресурси.

На рівні управління освіти і науки

 • здійснювати аналіз та корекцію Програм упровадження профільного навчання у закладах освіти.

 • розробити освітню карту профільного навчання і профільної освіти загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних установ, професійно – технічних, вищих навчальних закладів;

 • розширити систему співпраці з вищими навчальними закладами та професійно – технічними училищами в контексті завдань профільної освіти учнів.

 • проаналізувати й надавати інформацію учням та батькам щодо перспективи соціально – економічного розвитку міста потреби міського ринку праці, перспективи забезпечення житлом, розміру заробітної плати тощо;

 • розробити організаційно – методичне забезпечення впровадження профільного навчання, визначитися у доцільності реорганізації загальноосвітніх навчальних закладів, корегувати їх профільне спрямування, місце розміщення, умови комплектування, потреби в кадровому забезпеченні;^ Мета та основні завдання Програми


Профільне навчання – це спосіб організації диференційованого навчання, який передбачає поглиблене і професійно орієнтоване вивчення циклу споріднених предметів.

^ Мета Програми – забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, безперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства, достатній рівень підготовки учнів для проходження зовнішнього незалежного оцінювання з профільних предметів і готовності подальшого навчання у ВНЗ.

Профільне навчання спрямоване на набуття старшокласниками навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.


^ Основними завданнями Програми є:

 • створення умов для врахування й розвитку індивідуальних навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки;

 • виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору й оволодіння майбутньою професією;

 • формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенції учнів на допрофільному рівні, спрямування підлітків щодо майбутньої професійної діяльності;

 • формування системи уявлень, ціннісних орієнтацій, дослідницьких умінь і навичок;

 • реалізація принципів особистісно орієнтованого навчання та виховання;

 • розширення можливостей соціалізації випускників школи, підготовка їх до свідомого вибору професії;

 • забезпечення зв’язків між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю.

 • розробка моделей профільного навчання

 • узагальнення досвіду організації профільного навчання та до профільної підготовки


Профільне навчання ґрунтується на принципах: фуркації (розподіл учнів за рівнем освітньої підготовки, інтересами, потребами, здібностями і нахилами); варіативності й альтернативності (освітніх програм, технологій навчання і навчально-методичного забезпечення); наступності та безперервності (між допрофільної підготовкою і профільним навчанням, професійною підготовкою); гнучкості (змісту й форм організації профільного навчання, в тому числі дистанційного; забезпечення можливості зміни профілю): діагностико-прогностичної реалізованості (виявлення здібностей учнів для їх обґрунтованої орієнтації на профіль навчання).

^ Програма розглядається як шлях до поліпшення якості загальної освіти школярів навчальних закладів міста.


Актуальні проблеми для поетапного вирішення завдань Програми


 • З’ясування реального стану та можливостей удосконалення профільного навчання в кожному загальноосвітньому навчальному закладі.

 • Аналіз наявності висококваліфікованих кадрів з базових дисциплін, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

 • Розробка Програми впровадження профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах міста, яка б передбачала чіткий алгоритм поетапного навчання, формування кадрових, навчально-методичних, матеріально-технічних та фінансових ресурсів.

 • Важливим є питання забезпечення школярів необхідною навчальною літературою. Забезпеченість підручниками (1-11 класів) по місту в цілому становить 89%: початкові класи – 100%, 5-9 класи-80%,10-11 класи – 90%.

 • Здійснення організаційно-методичного забезпечення впровадження різних форм профільного навчання (профільні групи, навчання за індивідуальним навчальним планом, міжшкільні профільні групи, опорні профільні школи).

 • Інформаційне забезпечення викладання спецкурсів, поглибленого вивчення предметів, факультативів тощо.

 • Налагодження співпраці загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів щодо забезпечення учнів додатковими освітніми послугами з певних профілів.

 • Контроль за доцільним використанням годин варіативної складової навчальних планів відповідно до обраного профілю як у профільних, так і допрофільної класах.

 • Розширення можливостей використання матеріально-технічної бази підприємств, вищих навчальних закладів для впровадження технологічного профілю.

 • Вивчення питання створення профільних шкіл.

 • Здійснення науково-методичного та психологічного супроводу організації допрофільної та профільної освіти.

 • Консультативна допомога в розв’язанні проблем.

 • Контроль за якістю навчання в ЗНЗ міста, аналіз і моніторинг.

^ Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється за рахунок затверджених асигнувань державного і місцевого бюджетів, а також інших джерел не заборонених законодавством.


Очікувані результати


Виконання Програми забезпечить:

 • практичну реалізацію наказу Міністерства освіти і науки України від 03.11.2006 р. № 744 ”Про затвердження плану заходів на 2006-2010 роки щодо впровадження профільного навчання учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів”;

 • підвищення якості навчання та доступності освіти;

 • розвиток взаємозв’язків загальноосвітніх навчальних закладів міста з навчальними закладами різних рівнів акредитації;

 • впровадження різноманітних профільних освітніх програм;

 • створення моніторингу щодо ефективності системи профільного навчання;

 • поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів різних типів;

 • створення системи допрофільної підготовки;ІІ. Заходи щодо впровадження профільного навчання учнів старшої школи


з.п.Зміст заходів


Термін виконанняВиконавці

Організаційні заходи управління освіти і науки щодо впровадження профільного навчанняПродовжити роботу, спрямовану на надання можливості здобувати другу вищу педагогічну освіту працюючим вчителям на базі факультетів перепідготовки фахівців при ВНЗ для можливості роботи у профільних класах

Постійно

Управління освіти і науки, інформаційно-методичний центрПровести семінари керівників навчальних закладів «Нормативно-правове забезпечення профільного навчання»,

«Досвід впровадження профільного навчання у місті Рівне»

2007 -2008 н.р., жовтень

Управління освіти і науки, інформаційно-методичний центрПроведення розширеного засідання колегії обласного управління освіти і науки та колегії управління освіти і науки міської ради з досвіду впровадження профільного навчання

2007-2008 н. р.,

листопад

Управління освіти і наукиВивчення можливостей загальноосвітніх закладів освіти І-ІІІ ступенів щодо здійснення допрофільної підготовки та профільного навчання

2007-2008 н. р.

Управління освіти і науки, керівники ЗНЗВнесення змін до статутів ЗНЗ і відображення в них напрямків профілізації (навчальних профілів).

Січень 2008р.

Управління освіти і науки, керівники ЗНЗВикористання резервів робочих навчальних планів і програм ЗНЗ для ефективного використання відповідно до обраного профілю навчання


2008-2010рр.

Управління освіти і науки,

керівники ЗНЗСтворення на базі ЗОШ №5 природничого ліцею

2010р.

Міська рада,

управління освіти і науки, керівник закладуПроведення аналізу освітніх запитів, потреб, можливостей учнів, батьків, громади міста щодо створення нових моделей профільної освіти

2008 р.

Міська рада,

управління освіти і наукиЗабезпечення належної організації науково-пошукової, дослідницької діяльності учнів у позаурочний час.

2008-2010 рр.

Інформаційно-методичний центрРозробка авторських програм, спецкурсів, курсів за вибором, факультативів, профільних гуртків, дидактичних посібників, подання їх на затвердження в Житомирський ОІППО.


2008 р.

Управління освіти і науки, інформаційно-методичний центрЗабезпечення проходження підвищення кваліфікації вчителів основної та старшої школи з орієнтацією на психолого-педагогічне забезпечення до профільної підготовки та профільного навчання при Житомирському ОІППО

Щорічно

Інформаційно-методичний центрУзагальнення досвіду роботи вчителів ЗНЗ міста, які працюють у профільних класах, та його розповсюдження.


2008-

2010 рр.

Управління освіти і науки, інформаційно-методичний центрСтворення міської бази банку ППД з до профільної підготовки та профільного навчання.2008 рр.

Управління освіти і науки, інформаційно-методичний центрПідготовка методичних рекомендацій щодо роботи з обдарованими дітьми під час навчально-виховного процесу та в період підготовки їх до участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсі-захисті робіт учнів – членів МАН.


2008 рр.

Інформаційно-методичний центрОрганізація індивідуальної форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів («Школа обдарованої дитини», Мала Академія наук, участь у конкурсах та турнірах тощо).

2008-

2009 рр.

Управління освіти і науки, інформаційно-методичний центрВивчення та апробація програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу та приведення його у відповідність до потреб реалізації профільного навчання (підручники, методична література, довідники, методичні рекомендації МОНУ тощо).

2008-

2009 рр.Інформаційно-методичний центр, керівники ЗНЗСтворення високоефективної моделі управління науково-методичною роботою (науково-теоретичні, практичні семінари, педагогічні читання, педради, тематичні конференції для всіх категорій педагогічних працівників, педагогічні конкурси «Учитель року», «Вихователь року», «Школа молодого вчителя», «Школа року», ярмарок педагогічних ідей, фестивалі педагогічних проектів тощо).

2008-

2010 рр.

Інформаційно-методичний центрНадання методичної допомоги керівникам шкіл, в яких по одному класу в старшій школі, в здійсненні профільного навчання:

 • заняття на базі опорного ЗНЗ;

 • навчання за індивідуальним навчальним планом та програмою;

 • створення міжшкільних профільних груп.

2008-

2010 рр.

Управління освіти і науки, інформаційно-методичний центрЗакріплення профілів за загальноосвітніми навчальними закладами, враховуючи перспективи здобуття подальшої освіти та потреби і перспективи національного та регіонального ринків праці

( розділ ІІІ)

2008 р.

Управління освіти і наукиЗабезпечення розширення мережі факультативів, курсів за вибором, гуртків в загальноосвітніх навчальних закладах з метою поглибленого вивчення окремих предметів

Щорічно

Керівники ЗНЗЗапочаткувати в режимі апробації роботу центру дистанційної освіти на базі ІМЦ

2008 р.

Управління освіти і науки, інформаційно-методичний центрВикористати можливості позашкільної освіти міста у системі впровадження профільного навчання

2008 р.

Управління освіти і науки, керівники ПНЗОрганізація довготривалої допрофільної підготовки:

 • пропедевтичної (1-ий клас) – гуртки з певного профілю;

 • початкової (2-4 класи) – спецкурси з певного профілю (за державними та авторськими програмами);

 • підготовчої (5-7 класи) – факультативи, гуртки, предметні конкурси, турніри, олімпіади тощо;

допрофільної (8-9 класи) – спецкурси, предметні конкурси та олімпіади, предметна навчальна практика, індивідуальна дослідницька робота.

2008-2010 рр.

Керівники ЗНЗОрганізація профільного навчання у ЗОШ №8 при переході із загальноосвітнього закладу І-ІІ ступенів у загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів

2008-2009 рр.

Керівник закладу

Психолого-педагогічний супровід до профільної підготовки та профільного навчання

1.

Здійснення соціально-психологічного дослідження з теми «Професійне самовизначення особистості як основа життєвої компетенції випускника школи»

 • І етап ступінь відповідності між інтересами, здібностями, нахилами учнів та профільною спеціалізацією класів (методика ОДАНі)

 • ІІ етап вивчення професійних намірів учнів (методика Голанда (вивчення запитів міського центру занятості)

 • ІІІ етап аналіз відповідності профілям навчання та вступу до ВНЗ

2008-

2009 рр.

Інформаційно-методичний центр, практичні психологи та соціальні педагоги ЗНЗ

2.

Проведення нарад, семінарів за участю співробітників ЖОІППО, ВНЗ України, міських, шкільних методичних об’єднань вчителів з питань впровадження профільного навчання:

 • Підготовка вчителів до роботи за різнорівневими освітніми програмами – питання для розгляду на нараді заступників директорів з навчально-виховної роботи;

 • Використання нових засобів навчання та новітніх педагогічних технологій у процесі профільного навчання – семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи;

 • Методика психологічної діагностики індивідуально-психологічних відмінностей учнів – семінар практичних психологів ЗНЗ

 • Знайомство з переліком програм і підручників профільного навчання – питання для розгляду на засіданнях методичних об’єднань2008 р.


2008 р.


2008р.


2008 р.

Управління освіти і науки, інформаційно-методичний центр

3.

Створити банк даних анкет та методик для виявлення нахилів та здібностей школярів

2008 р.

Інформаційно-методичний центр

4.

Організувати роботу творчих груп шкільних психологів з проблем запровадження психолого-педагогічних компонентів до профільної підготовки та профільного навчання школярів


2008 р.

Інформаційно-методичний центр

Профорієнтаційна робота

1.

Проводити аналіз впливу профільного навчання на працевлаштування випускників кожного навчального закладу міста


2008-2010рр

Керівники ЗНЗ

2.

Проведення тестування інтелектуальних та спеціальних здібностей учнів 7-9 класів

Постійно

ЗНЗ, практичні психологи

3.

Організація участі школярів ЗНЗ у загальноміському заході «Ярмарка професій»
Управління освіти і науки, міський центр занятості

4.

Спільно з центром занятості оформлення у навчальних закладах міста стендів з профорієнтаційним матеріалами

Постійно

Керівники ЗНЗ

5.

Проведення діагностики профільного самовизначення учнів 8-11 класів

Постійно

ЗНЗ, практичні психологи

6.

Інформування учнів 8-9 класів з профілями навчання та „освітньою картою” міста, ознайомлення із загальноосвітніми навчальними закладами, позашкільними установами, професійно-технічними, вищими навчальними закладами, а також напрямами навчання у них, умовами прийому, навчання та подальшого працевлаштування

Постійно

Керівники ЗНЗ

Міжгалузева співпраця та інтеграція загальноосвітньої профільної підготовки з вузівською через співпрацю.

1.

Розширення зв’язків загальноосвітніх навчальних закладів з вищими навчальними закладами

2008-2010 рр.

Управління освіти і науки, керівники ВНЗ

2.

Укладання договорів з вищими навчальними закладами щодо залучення викладачів вищої школи до викладання профільних спецкурсів, курсів за вибором, факультативів тощо.

2008-

2009 рр.

Управління освіти і науки, інформаційно-методичний центр

3.

Організація розробки і укладання спільних договорів ЗНЗ з навчальними закладами професійної освіти

Постійно

Управління освіти і науки, керівники ВНЗ

4.

Організація співпраці з науковими установами у напрямку здійснення наукового супроводу впровадження профільного навчання

Постійно

Управління освіти і науки, керівники ЗНЗ

5.

Запровадження перспективних профілів навчання:

 • Спортивного профілю навчання з використанням бази ДЮКФП та економіко-гуманітарного коледжу.

 • Економічного профілю

 • У рамках технологічного профілю вивчення технологій для професій, що користуються попитом на місцевому ринку праці

2008 р.

Управління освіти і науки, керівники ЗНЗ

6.

Продовжити діяльність ЗНВО, колегіуму та ЗОШ №10 у науково-методичному комплексі «Полісся» при ЖДУ ім.. І.Франка

Щорічно

Керівники ЗНЗ

Інформаційно-методичне забезпечення

1.

Організувати апробацію методичних рекомендацій Інституту педагогіки АПН України з питань до профільної підготовки учнів 8-9 класів

2008р.

Інформаційно-методичний центр

2.

Комплектування бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів навчальною, довідковою, науково-популярною літературою, що забезпечує профільне навчання

2008-2010 рр.

Управління освіти і науки, керівники ЗНЗ

3.

Приведення діяльності шкільної методичної служби у відповідність до завдань профільного особистісно-орієнтованого навчання

2008-1010 рр.

Керівники ЗНЗ

4.

Створення умов, які забезпечать професійний ріст педагогів через надання їм необхідної інформації та залучення до професійного співтовариства:

 • запровадження проведення шкільних науково-практичних конференцій з проблем профільного навчання:

 • розробка різних варіантів навчальних планів

2008-2010 рр.

інформаційно-методичний центр, керівники ЗНЗ

5.

Здійснювати методичний супровід впровадження до профільної підготовки та профільного навчання учнів ЗНЗ

2008-2010 рр.

Інформаційно-методичний центр

6.

Проведення круглого столу за темою: «Обмін досвідом з впровадження особистісно-орієнтованого навчання в профільних класах»

2008 р.

березень

Інформаційно-методичний центр

7.

Практикувати висвітлення в ЗМІ кращого досвіду роботи педагогічних колективів міста з питань організації допрофільної та профільної підготовки

Щорічно

Інформаційно-методичний центр, керівники ЗНЗ

8.

Започаткувати та поповнювати розділ на WEB-сайті управління освіти і науки міської ради інформацією з питання профільного навчання

2 рази на рік

Інформаційно-методичний центр

9.

Випускати інформаційний вісник, до якого включати питання змісту та напрямів профілізації загальноосвітніх навчальних закладів різних типів

2 рази на рік

Інформаційно-методичний центр

10.

Започаткувати практику захисту робочих навчальних планів закладів освіти

2008 р.

Управління освіти і науки

Інноваційні методи забезпечення профільного навчання

1.

Широке впровадження інформаційних технологій в навчально-виховний процес профільних класів:

 • забезпечення навчальних закладів програмами, електронними підручниками, ліцензійним програмним забезпеченням;

 • апробація програм, електронних підручників

 • розповсюдження результатів апробації серед ЗНЗ

2008-2010 рр.

Управління освіти і науки, інформаційно-методичний центр

2.

Впровадження сучасних освітніх технологій (метод проектів, інтерактивні методи навчання та інших)

2008-

2010 рр.

Інформаційно-методичний центр, керівники ЗНЗ

3.

Продовжити участь у експерименті Всеукраїнського рівня «Проектне та практичне забезпечення компетентнісно - спрямованого інноваційного розвитку різного типу ЗНЗ міста Новограда Волинського»


2006-2012 рр.

Управління освіти і науки, керівники ЗНЗ

4.

Стимулювати працю педагогічних працівників в розмірі 10% посадового окладу, які працюють в профільних класах, є авторами навчальних підручників, посібників, методичних розробок.2008 р.

Управління освіти і науки

5.

Розробити та запровадити у практику роботи шкіл систему накопичення та звітування освітніх досягнень учнів 10-12 класів – «Портфоліо»

2008 р.

Інформаційно-методичний центр, керівники ЗНЗ

Матеріально-технічне забезпечення

1.

Розробити план матеріально-технічного оснащення навчальних закладів відповідно до обраних профілів навчання


2008 р.

Керівники ЗНЗ

2.

Удосконалення матеріально-технічного забезпечення предметів за новими програмами відповідно до профілю:

 • переоснащення кабінетів інформатики, математики, фізики, хімії, біології, географії згідно з Типовим переліком навчальних наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання для ЗНЗ

 • оснащення кабінетів іноземної мови сучасним лінгафонним обладнанням

 • переоснащення фізкультурних залів загальноосвітніх навчальних закладів

 • комп’ютеризація навчальних кабінетів

2008-2010 рр.


Міська рада,

управління освіти і науки

3.

Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів меблями та сучасними дошками

2008-2010 рр.

Управління освіти і науки

4.

Створення навчально-методичної бази з профорієнтаційної роботи

2008 р.

Інформаційно-методичний центр

5.

Розпочати роботу з обладнання мультимедійним устаткуванням кабінетів профільного навчання

2008 р.

Управління освіти і науки, керівники ЗНЗ

6.

Підняти клопотання перед сесією міської ради про виділення коштів на придбання сучасних засобів навчання та лабораторного обладнання


2008-2009 рр.

Управління освіти і науки

Моніторинг та коригування процесу впровадження профільного навчання

1.

Здійснення контролю за доцільним використанням годин варіативної складової навчальних планів відповідно до обраного профілю як у профільних, так і у допрофільної класах

Постійно

Управління освіти і науки

2.

Вироблення критеріїв оцінювання якості навчання учнів у профільних класів, за якими здійснюватимуться моніторингові дослідження якості

2008-2008 рр.

Інформаційно-методичний центр

3.

Забезпечення виконання міської програми моніторингу якості освіти

Постійно

Управління освіти і науки, інформаційно-методичний центр

Робота з батьками та громадськістю

1.

Систематичне висвітлення в міських засобах масової інформації актуальних питань впровадження профільного навчання, інформування соціуму щодо створення системи допрофільної та профільної освіти у навчальних закладах міста


Постійно

Управління освіти і науки, інформаційно-методичний центр

2.

Проведення інформаційної роботи серед учнів 8-9 класів та їх батьків щодо вибору напряму (профілю) навчання

2008-2010 рр.

Керівники ЗНЗ

3.

Проведення роз’яснювальних бесід щодо законодавства України про мову, освіту, профільне навчання, знайомство з навчальним планом як складовою частиною освітянської програми навчального закладу

Постійно

Керівники ЗНЗ

4.

Організація інформаційно-роз’яснювальної роботи серед батьків (осіб, які їх замінюють) щодо необхідності та можливостей навчального закладу у відкритті того чи іншого профілю

Постійно

Керівники ЗНЗ

5.

Організація участі школярів ЗНЗ у «Ярмарку професій»

Щорічно

Керівники ЗНЗ

6.

Вивчення освітньої мети, визначеної батьками для своїх дітей, та шляхів її реалізації

Постійно

Керівники ЗНЗ

7.

Проведення зустрічі з представниками навчальних закладів різних рівнів акредитації

Постійно

Керівники ЗНЗ

8.

Активізувати діяльність громадської системи управління галуззю, підвищити роль піклувальних рад у створенні умов профільного навчання старшокласників.


Постійно

Керівники ЗНЗДодаток до Програми впровадження профільного навчання учнів старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах міста Новограда-Волинського на 2007-2010 роки

^ Ресурсне забезпечення

Програми впровадження профільного навчання учнів старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах міста Новограда-Волинського на 2008-2010 роки
^ НАЗВА ЗАХОДУ

Орієнтовні обсяги фінансування


Термін

Бюджет

освіти

Додаткове

фінансув.
І. Організаційні заходи


1.

Створення опорного профільного закладу природничого спрямування на базі ЗОШ №5 ( еколого-натуралістичний центр)
Згідно з кошторисом

2010р.

2.

Відкриття літньої «Школи обдарованої дитини» на базі навчальних закладів міста

5.000
2008р.

3.

Залучення викладачів вищих навчальних закладів до викладання профільних предметів, спецкурсів

2.000
2008р
ІІ. Матеріально-технічна база


1.

Придбання електронних підручників, ліцензійного програмного забезпечення для профільних предметів

10.000
2008-2009 рр.

2.

Переоснащення навчальних кабінетів відповідно до профілів навчання:


 • фізики – 2 ( ЗНВО, ЗОШ №7)

 • хімії – 1 ( ЗОШ №5)

 • біології – 2 ( ЗОШ № 4,5)

 • математики – 2 ( ЗОШ №7, ЗНВО)

 • обладнання майстерень ЗОШ№10:

придбання інструментів, спеціальних столів для креслення та малювання)3.00020.000

20.000

20.000

6.000
2008-

2012 рр.

3.

Комп’ютеризація шкільних бібліотек – 11

33.000
2008-2009р.

4.

Комп’ютеризація навчальних кабінетів – 20

50.000
2009 -2010р.

5.

Поліпшення навчально-матеріальної бази спортивного залу для впровадження спортивного профілю у ЗОШ №9

 • мати- 20

 • тренажер для розвитку сили

 • різнорівневі бруси

 • кінь

 • гімнастична доріжка

 • футбольні м’ячі – 15800


4.200

1.500

2.500

3.00012.0002009р.

6.

Оплата послуг ВНЗ для реалізації професійної підготовки в рамках технологічного профілю

Згідно з кошторисом
2009 р.

7.

Поліпшення навчально-матеріальної бази класів автосправи ЗОШ № 3,6

20.000

20.000

2009р.

8.

Комплектування бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів навчальною, довідковою, науково-популярною літературою, що забезпечує профільне навчання

10.000
2008-2010рр.

9

Обладнання мультимедійним устаткуванням кабінетів профільного навчання.

25.000

25.000

2008-2010рр.

10.

Забезпечення виконання Положення про стимулювання талановитих учнів та педагогів, що їх навчають за результатами участі у конкурсах, змаганнях, олімпіадах, МАН, участі у інноваційних проектах, зокрема, розвитку профільного навчання

Згідно з рушенням колегії управління освіти і науки

Щорічно
ВСЬОГО:

(170.000)

(128.000)

Скачати 443.78 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації07.12.2012
Розмір443.78 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх