Звіт про роботу тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти за 2010-2011 н р icon

Звіт про роботу тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти за 2010-2011 н р


Схожі
Методист лабораторії виховної роботи Черкаського обласного інституту післядипломної освіти...
Заступник директора з навчально-методичної роботи Черкаського обласного інституту післядипломної...
Передмова
Програма спецкурсу “Розвиток обдарованості особистості Пояснювальна записка...
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти...
Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету...
План роботи Навчально-методичного центру дистанційного навчання на 2010 рік...
Програма Всеукраїнської науково-методичної конференції «Методологічні засади історичної освіти в...
Міністерство освіти І науки України положення про самостійну роботу студентів донбаської...
Реферат звіт про науково-дослідницьку роботу: с. 8...
Навчальний центр післядипломної освіти...
Опорна школаЗагрузка...
страницы:   1   2   3
скачать
ЗВІТ ПРО РОБОТУ


Тернопільського обласного комунального

інституту післядипломної педагогічної освіти

за 2010-2011 н.р.

Обговорено на зборах трудового колективу

Затверджено рішенням науково-методичної ради ТОКІППО 05.09.2011 р.(протокол № 5)м. Тернопіль

У 2010/2011 навчальному році діяльність методичної служби області спрямовувалась на організаційно-навчальне та науково-методичне забезпечення післядипломної освіти педагогічних працівників, супроводження і документаційне забезпечення реалізації завдань Указів Президента України, постанов Верховної Ради України, законодавчих та нормативних документів: доктрин, програм, концепцій тощо, спрямованих на забезпечення європейського рівня якості й доступності освіти, її демократизації та духовної зорієнтованості, розвитку суспільства на основі нових знань.

За звітний період інститут, методичні кабінети поповнили свій багаторічний досвід, кадрові та ресурсні можливості для забезпечення наступності в розвитку професіоналізму педагогів при підвищенні кваліфікації на курсах і в системі науково-методичної роботи, вдало поєднували науковий потенціал науково-педагогічних працівників з практичним досвідом методистів, що забезпечило інтеграцію педагогічної науки і перспективної практики в систему освіти області. Відбулася реорганізація діяльності районних методичних установ.

Структура навчально-науково-методичної роботи будувалась у відповідності до Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.11.2000р. №538) із змінами, внесеними наказом МОН України від 31.07.2009 р. №712.

В організаційно-навчальній діяльності інститут та методичні кабінети, інформаційно-методичний центр освіти м. Тернополя працювали за узгодженими перспективними та річними планами, складеними на основі діагностики та аналізу здобутих даних, перспективного педагогічного досвіду, кадрового забезпечення, моніторингових досліджень, розвитку соціально-психологічної служби області тощо. Робота планувалася і здійснювалася через реалізацію програм та освітніх проектів, проведення науково-методичних досліджень. У звітний період реалізувалися:

Програми:

 • роботи з обдарованими дітьми,

 • впровадження профільного навчання,

 • комп’ютеризації та інформатизації навчально-виховного процесу,

 • розвитку та вивчення української мови,

 • основні орієнтири виховання учнів ЗНЗ,

 • поліпшення якості художньо-естетичної освіти,

 • авторська програма В.О. Киричука «Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку учнів загальноосвітніх навчальних закладів»;

 • «Школа як осередок розвитку громади»;

 • Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні;

 • Тернопільщина – очима вчителя.

Проекти:

 • «Школа майбутнього» (2 рік),

 • Відкрита школа молодого вчителя (2 рік),

 • Галерея освітянських здобутків (3 рік),

 • Еколого - краєзнавчий проект «Твій рідний край» (2 рік),

 • Освіта для стійкого розвитку в дії,

 • Моніторингові дослідження рівня сформованості мовних, читацьких, математичних, природничих компетентностей в учнів 5 класів ЗНЗ (всеукраїнський),

 • Моніторинг рівня сформованості у школярів компетенцій з правил БЖД на уроках фізичної культури і трудового навчання (4 рік),

 • Європейське мовне портфоліо (2 рік),

 • Всеукраїнський підручник з християнської етики,

 • Науково-методичний супровід діяльності освітніх округів

та інші.

Дослідження:

 • Формування готовності педагогічних працівників до роботи в умовах профільної школи;

 • Формування інтелектуальної культури особистості у межах навчально-виховного процесу (курс «Логіка»);

 • Апробація та моніторингові дослідження навчальної літератури, сучасних програмних засобів навчання;

 • Проектування особистісно - розвивального змісту навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу (всеукраїнський експеримент).

При інституті функціонували обласні методичні структури, сформовані з числа найбільш досвідчених педагогічних працівників: їх напрацювання є основою для діяльності методичних структур на районному рівні, підготовки навчально-методичних рекомендацій, посібників, публікацій, організації і проведення різноманітних заходів з обміну досвідом роботи. Діяли: творчі (6) і проблемна групи, авторські творчі майстерні (6), школи педагогічної майстерності (7), обласні постійно діючі семінари (4), практикуми (7), майстер-класи (5), лекторії (2). Робота обласних методичних структур спрямовувалась на підготовку педагогів до впровадження нових програм, курсів, освітніх технологій і т.п. Так, для підвищення професійного рівня педагогічних працівників дошкільних закладів у реалізації програми «Я у світі» працювали майстер-клас «Основи гармонізації розвитку дитини дошкільного віку», обласний постійно діючий семінар «Організація життєдіяльності дітей у різновіковій групі», практикуми «Реалізація головних гуманістичних ідей програми «Я у світі» у навчально-виховному процесі ДНЗ», «Логіко-математичний розвиток дітей 5-річного віку», «Вивчення іноземної мови у дошкільному закладі», для підготовки вчителів початкових класів до переходу на новий стандарт початкової освіти – творчі групи «Гуманна педагогіка», «Робота з обдарованими молодшими школярами», практикуми «Ейдетика в початкових класах» і «Вивчення іноземної мови у початковій школі», впроваджувався проект «Відкрита школа молодого вчителя». Практичні психологи, соціальні педагоги працювали у творчих («Особливості роботи психолога з дітьми з особливими потребами», «Психолого-педагогічний супровід професійного самовизначення школярів в умовах сучасного ринку праці») і проблемній («Попередження негативних явищ у суспільстві серед учнівської молоді та їх батьків») групах, для них проведено майстер-класи і практикуми; виховники навчалися у школах педагогічної майстерності та в майстер-класах; керівники шкіл сприяння здоров’ю впроваджували проект «ШСЗ Тернопільщини».

Проведено всеукраїнські семінар-практикум для методистів ОІППО, які відповідають за викладання географії (Вітенко І.М.), конференцію з проблем роботи з обдарованою учнівською молоддю (Ханзель Ж.І.), 110 обласних семінарів, конференцій, педагогічних зустрічей і форумів, в тому числі з досвіду роботи окремих методичних кабінетів, закладів освіти, педагогічних працівників.

Через відсутність в області центру позашкільної освіти, суттєву роль в системі освіти відіграє виховний сектор інституту, який представлений відповідною лабораторією, окремими викладачами. Методисти лабораторії виховної роботи координували діяльність органів учнівського самоврядування різних статусних рівнів, ліги старшокласників "Авангард", інших молодіжних громадських об'єднань та організацій. При інституті працювала Школа управлінської майстерності для лідерів учнівського самоврядування (3 рік). Ця ж лабораторія забезпечила організацію та проведення різноманітних конкурсів/фестивалів художньо-мистецького, духовно-морального, національно-патріотичного спрямування, сприяла діяльності і координувала роботу обласного відділення всеукраїнського об’єднання «Батьківський форум».

Важливим напрямком у роботі методичних служб є забезпечення безперервної післядипломної освіти педагогічних працівників. З вересня 2010 року курсова підготовка відбувається відповідно до нового Положення про організацію навчального процесу в Тернопільському ОКІППО, яким передбачено створення можливостей для індивідуалізації навчання, самоосвіти та самоудосконалення педагогів через широке використання ІКТ. Упродовж 2010/2011 н.р. в інституті різними формами навчання охоплено 3915 керівних і педагогічних працівників області, в тому числі за 7 місяців 2011 року – 2519. Введення у дію нового Типового положення про атестацію педагогічних працівників призвело до суттєвого зростання кількості педагогів, які навчалися за дистанційною формою з використанням ІКТ: у 2010 р. – за дистанційною формою навчання підвищили кваліфікацію 72 педагога, а за 7 місяців у 2011 р. – 272 педагоги.

Професійний модуль за очно-заочною формою навчання з використанням ІКТ опанували у 2010 р. 2916 педагогів, а за 7 місяців 2011р. – 1705. На замовлення відділів (управління) освіти організовано додаткові курси за дистанційною формою навчання з використанням ІКТ для підвищення кваліфікації педагогів, які атестувалися у 2011 р. і викладають два (і більше) предмети, якими охоплено 441 педагогічних працівників. Для роботи з вчителями - предметниками району (міста), які працюватимуть в 11-х класах в умовах профільної школи, підготовлено 296 тренерів з 12 навчальних предметів.

При інституті створений і функціонує Центр професійного навчання, в якому громадяни за направленням державної служби зайнятості населення здобувають освіту та спеціальності будівельного профілю за курсовою й індивідуальною формами навчання. Для підвищення рівня викладання створено навчально-матеріальну базу: клас для теоретичних занять, кабінет-лабораторію для професійного навчання, виробничі майстерні. За звітний період завершили навчання і здобули кваліфікацію 46 фахівців.

Інститут організаційно й методично забезпечив проведення в області зовнішнього незалежного оцінювання випускників ЗНЗ та осіб, які виявили бажання вступити на навчання до вищих навчальних закладів. У квітні 2011 року в школах області проведено апробацію тестів з математики, географії та англійської мови. Для роботи в пунктах тестування і пунктах перевірки тестових завдань залучено понад 1300 педагогічних і науково-педагогічних працівників, які пройшли відповідну підготовку: навчання та тест-контроль. Проведено 5605 пробних тестувань і сесію зовнішнього незалежного оцінювання, в якій учасники пройшли 25979 тестувань. Перевірено 13578 бланків Б з української мови і літератури та 1866 – з англійської мови. За даними Українського центру оцінювання якості освіти, в області 22 учасники тестування отримали максимальну кількість балів – 200, в т.ч. один учасник – з двох предметів. Проведено значну інформаційну кампанію про особливості цьогорічного ЗНО та умов прийому до вищих навчальних закладів. Працівники інституту провели цілий ряд робочих зустрічей, нарад, семінарів з педагогічними працівниками ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ І-ІV р.а., учнями випускних класів, батьківською громадськістю. Протягом усього періоду підготовки і проведення ЗНО в інституті діяв телефон «гарячої лінії».

В області реалізувалися заходи та програми міжнародного співробітництва, в тому числі – програма молодіжного обміну між польськими та українськими школами «Разом - польсько-українська співпраця для майбутнього», проекти «Громадянські ініціативи в Східній Європі» та «Партнери – школи майбутнього», План дій Україна - ЄС, Міжнародний Освітній проект «Світ без кордонів», всеукраїнський проект «Освіта для стійкого розвитку в дії» та інші. Співпраця з Корпусом Миру США, Гете-Інститутом, Німецьким культурним центром, Французьким альянсом, Посольством Канади, з програмами ASTRA/ACCELS, Українсько-Американською програмою з комп'ютерних наук, Програмою педагогічної майстерності та досягнень учителів шкіл Євразії та Південної Азії, організацією «Міжнародний шкільний проект» сприяла достатньо широкому залученню учнів, педагогів до навчання, обміну досвідом із зарубіжними однолітками і колегами. Так, методисти інституту залучили до участі в літніх школах, тренінгах, конкурсах, проектах, організованих закордонними партнерами, педагогічні колективи та окремих вчителів (Тернопільські СШ №№17, 29, спеціалізована початкова школа з поглибленим вивченням іноземних мов, ЗОШ № 11, класична гімназія; Заліщицька та Чортківська гімназії, Глибочецька ЗОШ І-ІІІ ст. Борщівського району), у яких вони стали переможцями, дипломантами, а у навчальних закладах області працювали 18 волонтерів Корпусу Миру США.

Методична служба організаційно і методично забезпечила проведення:

 • Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін (у яких взяли участь відповідно 102494 – І етап, 18167 – ІІ етап, 1078 – ІІІ етап учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл і класів з поглибленим вивченням окремих предметів, професійно-технічних навчальних закладів; на заключному етапі олімпіад наші школярі вибороли 16 дипломів), в тому числі – ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з німецької та французької мов. За результатами участі в обласних олімпіадах рейтинг районних команд та виступів учнів із закладів для обдарованих дітей порівняно з попереднім навчальним роком зазнав деяких змін (таблиці 1, 2);

Таблиця 1

Рейтинг районів за результатами обласних та всеукраїнських етапів учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін за 2009-2011 рр.

Обласні олімпіади

Район

2009

2010

2011

2009 - 2011
рейт.

місце

рейт.

місце

рейт.

місце

рейт.

місце

Бережанський

4,83

13

6,88

10-11

9

9

26,31

6

Борщівський

9,7

5

8,55

6

4,98

15

23,23

8-9

Бучацький

10,85

3-4

10,66

5

11,96

3-4

33,47

3

Гусятинський

10,88

3-4

11,02

4

9,12

8

31,02

4

Заліщицький

4,08

16

7,25

8

4,08

17-18

15,41

16

Збаразький

3,1

17

6,51

12

4,58

16

14,19

17

Зборівський

5,0

12

4,05

14

7,5

11

16,55

15

Козівський

8,56

6

7,02

9

5,67

14

21,25

11

Кременецький

7,99

7-9

7,35

7

11,26

5

26,6

5

Лановецький

6,8

10

1,4

18

9,75

7

17,95

13

Монастириський

1,78

18

3,75

16

3,5

19

9,03

18

Під волочиський

4,65

15

3,95

15

11,9

3-4

20,5

12

Підгаєцький

13,33

2

11,18

3

9,92

6

34,43

2

Теребовлянський

4,75

14

12

2

6,48

13

23,23

8-9

Тернопільський

7,92

7-9

2,85

17

6,68

12

17,45

14

Чортківський

7,93

7-9

6,9

10-11

7,98

10

22,81

10

Шумський

6,25

11

4,24

13

13,52

2

24,01

7

м. Тернопіль

30,36

1

32,13

1

41,58

1

104,07

1

Пед. ліцей

1,95
2,68
0
4,63
техн. ліцей

2,68
1,2
3,4
7,28
ТОЕКШМ

2,5
2,6
0,5
5,6
ПТНЗ

0

19

0

19

4

17-18

4

19
залишити коментар
Сторінка1/3
Дата конвертації07.12.2012
Розмір0.67 Mb.
ТипДиплом, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх