План Історичні І сучасні процеси та проблеми в житті країни, проблеми І тенденції світового розвитку. Періодизація становлення та діяльності дитячо-молодіжних організацій на території сучасної України icon

План Історичні І сучасні процеси та проблеми в житті країни, проблеми І тенденції світового розвитку. Періодизація становлення та діяльності дитячо-молодіжних організацій на території сучасної України


Схожі
Реферат проблеми розвитку теоретичного знання...
Реферат на тему...
План наукова періодизація історії України Головні здобутки українців Галичини в революції...
Висновки та рекомендації ХІ всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми І...
Проблеми вищої школи...
Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи)...
Рвнз «Кримський гуманітарний університет» (м...
15. ідея державності в політичній думці україни...
План: Низьке забезпечення прав інтелектуальної власності Проблеми забезпечення прав...
Світи та практичній діяльності фахівців з обліку І аудиту: проблеми методології та організації...
План Становлення управління навчальним закладом як наукової дисципліни в Україні...
Реферат сучасні тенденції світового сільськогосподарського виробництва спрямовані на...Загрузка...
скачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬОГО


Кафедра соціальної педагогіки та дошкільної освіти


ОПОРНІ КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

з курсу

Теорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України”


Денна форма навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Кваліфікація – Соціальний педагог.

Спеціальність:6.010106 Соціальна педагогіка


Розроблено: канд. пед.наук,

Москальовою Л.Ю.

Лекція №1

Тема: Молодіжний рух в Українській державі, тенденції розвитку громадських дитячо-підліткових та молодіжних організацій в сучасних умовах розвитку суспільства

Мета: ознайомити студентів з молодіжним рухом в Українській державі, з його історичними і сучасними процесами, з періодизацією становлення та діяльності дитячо-молодіжних організацій на території сучасної України.

План

 1. Історичні і сучасні процеси та проблеми в житті країни, проблеми і тенденції світового розвитку.

 2. Періодизація становлення та діяльності дитячо-молодіжних організацій на території сучасної України.


Література:

Основна:

1. Грибанова Г.И. Скаутинг как воспитательная система // Педагогика. – 1992. – № 6. С. 23.

2. Гурин Э.А. Пионерия и скаутизм: от конфронтации к сотрудничеству. – К., 1991. – С. 65.

3. Молодіжний Рух України. Довідник. Частина І. – К., 1996. – С. 218.

4. Молодіжний Рух України. Довідник. Частина ІІ. – К., 1998. – С. 218.

5. Сич О. Пласт: нарис витоків історії і сьогодення. – Івано-Франківськ, 1999. – С.38.

Додаткова:

 1. История ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина / Под ред. В.А. Сулемова. – М., 1983. С. 76.

Обладнання: структурно-логічні схеми, таблиці, дошка.

Тези до змісту лекції

Динаміка й багатовекторність суспільного розвитку, дитяче й молодіжне середовище, адаптація до нових суспільних умов, умови розвитку сучасного суспільства, основні тенденції сучасного світового розвитку, прискорений темп суспільних змін, революція в царині інформаційних технологій, спілкування й контакти дітей та молоді, визначення ролі та місця молоді в сучасному суспільстві; формування ціннісних орієнтацій молодих людей та їх моральних пріоритетів; становище на ринку праці; забезпечення молоді певного освітнього рівня; політичні орієнтації та електоральна поведінка молоді, Декларація „Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні”, глобалізаційні та інтеграційні процеси, спеціальні молодіжні об’єднання, періодизація становлення та діяльності дитячо-молодіжних організацій, Роберт Баден-Пауел, дитячий збір, підручник „Скаутинг для хлопчиків", скаутські організації у Росії, «Товариство сприяння хлопцям-розвідникам», «Російський скаут», пролетарські дитячі осередки, піонерська організація імені Спартака, піонерія, загони юнаків, юних комуністів, "Мурашники", "Юнтрудармії", дитячі посівкоми, дитячий комуністичний рух "Юний Спартак", об'єднання дитячих комуністичних осередків у єдину піонерську організацію, загони спортивного, туристичного, навчального, інтернаціонального спрямування, палаци, будинки піонерів, гасло: "Піонер — це кращий!", героїчні вчинки українських дітей у роки Великої Вітчизняної війни, відбудова післявоєнної України, тимурівські загони, загони юних слідопитів, перші піонерські колгоспи, ланки, лісництва, дитячі наукові, творчі самодіяльні об'єднання, марш юних ленінців "Завжди напоготові!", військово-патріотична гра "Зірниця", змагання юних хокеїстів "Золота шайба", футболістів "Шкіряний м'яч", шахістів "Диво-шахи", операції "Мільйон - Батьківщині!", "Зелене вбрання Вітчизни", "Зернятко", "Зелена аптека", "Живе срібло", дитячі фестивалі мистецтв, політизація та ідеологізація піонерської організації, тоталітарний стиль копіювання діяльності й дорослих, самоврядування, кадри вожатих, кадри керівників піонерського руху, Всеукраїнська масова спілка дітей та дорослих, Спілка піонерських організацій України (СПОУ), трансформація традиційної структури піонерських об'єднань, дитячі громадські об'єднання, організації за інтересами, програмами, громадські організації нового спрямування - „Козацькі республіки", пластуни, „Веселкові республіки", „Зелені світи", вивчення становища молоді на сучасному етапі, створення необхідних умов для зміцнення правових та матеріальних гарантій щодо здійснення прав і свобод молодих громадян; допомога молодим людям у реалізації й самореалізації їх творчих можливостей та ініціатив; залучення молоді до активної участі в економічному розвитку України.

^ Питання для контролю, обговорення самостійного вивчення та осмислення навчального матеріалу

 1. Сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових організацій, об'єднань, рухів, їхня роль, місце та вплив на особистість дитини.

 2. Ознайомитися із Декларацією „Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні”

 3. Підготувати реферат на тему: „Молодь-світовий авангардрозвитку суспільства”

 4. Ознайомитися із особливостями молодіжного руху в Україні.

Лекція №2

Тема 2. Типологія дитячих та молодіжних організацій України за статусом та основними (ведучими) показниками діяльності

Мета: ознайомити з типологією дитячих та молодіжний організацій України за статутом та основними (ведучими) показниками діяльності; розкрити місце та роль соціального педагога в дитячо-молодіжних організаціях.

План:

1. Формальні та неформальні дитячо-молодіжні об'єднання та організації.

2. Типологія і статус дитячо-молодіжних організацій (всесвітні, всеукраїнські, регіональні).

3. Молодіжні організації, об'єднання при політичних партіях і рухах, творчих спілках.

Література:

Основна:

 1. Василенко І.В. Організація системи соціального виховання учнів. // Педагогіка і психологія.— 1996, № 2.— С. 95-103.

 2. Вибрані теми з теорії виховання: Матеріали для самостійної роботи студентів / Укл. Ю.П. Болотін, В.О. Бойко, Г.Г. Петрученя. – Мелітополь, 2004. – 66 с.

 3. Лукашевич М.П. Соціалізація. Виховні механізми і технології // Навч.-методичний посібник. - К.: ІЗМН, 1998.- 112с.

 4. Програми для гуртків, секцій, творчих об'єднань позашкільних закладів суспільно-громадського та художньо-естетичного напрямку. — К., 1996.- 400с.

 5. Закон про молодіжні та дитячі організації // Урядовий кур'єр, 1999. — 12 січня.

 6. Український молодіжний рух у XX столітті. — К., 1997.

Додаткова:

 1. Перепелиця М.П. Державна молодіжна політика в Україні. — К., 2001.

 2. Куєвда В.Т. Основи соціалізації особистості у виховному процесі // Професійна підготовка студентів педінститутів до виховної діяльності / За ред. А.Й. Капської.- К.: ІЗМН, 1996.- С. 6-12.

 3. Молодь і закон. Збірник нормативних документів і актів з проблем виховання студентської молоді. — К., 1997. — 352 с.

Обладнання: структурно-логічні схеми, таблиці, дошка.

Тези до змісту лекції

Розвиток молодіжного руху, посилення впливу молоді на державотворчі процеси та втілення тих ідей, які не отримували реального застосування, самодіяльні групи (неформальні дитячі об'єднання), неформальна група, формальна група, керівництво та контроль, юридичне визначений статус, нормативна база колективні та індивідуальні права й обов'язки, внутрішні документи, традиції, морально-етичні принципи, соціальні ролі, авторитет учасників, самодостатність, неповторність особистості, згуртованість групи, симпатії, звички та інтереси, неформальний лідер, зафіксовані норми та правила, норми і традиції, самодіяльні самокеровані об'єднання, вільне самовираження, неформальне спілкування, самореалізація, задоволеність від вільного спілкування, бажання брати участь у вирішенні соціальних проблем; прагнення до естетичного самовираження, інструментальна функція, інформаціино-розважальна функція, просоціальні неформальні об'єднання, військово-патріотичні, спортивні, творчі групи (любителів театру, кіно, дизайну, клуби самодіяльної авторської пісні, театри-студії, джаз-колективи), молодіжні екологічні рухи, рухи за збереження та оновлення історико-культурних пам'яток, соціально-політичні клуби, асоціальні об'єднання, пасивні форми дозвілля та відпочинку, антисоціальні об'єднання, диференційоване ставлення соцілаьного педгаога до діяльності груп, неформальний молодіжний рух, «молодіжна субкультура», субкультурні атрибути, ритуали як стійкі зразки поведінки, виникнення молодіжних субкультур, хіппі, романтико-ескейпістські субкультури, ігрові молодіжні культури, музичні молодіжні субкультури, епатажно-протестні субкультури, панки, байкери, радикально-деструктивні субкультури, хакери, розправно-самосудні угруповання, релігійно-містичні субкультури.

^ Питання для контролю, обговорення самостійного вивчення та осмислення навчального матеріалу

 1. Проаналізувати структуру, форми та методи діяльності регіональної дитячо-молодіжної організації.

 2. Розробити свій варіант проведення групової та масової форми діяльності дитячо-підліткової організації.

 3. В чому полягають завдання і зміст роботи учнівського самоврядування у школі? Схарактеризуйте основні варіанти функціонування органів учнівського самоврядування.

 4. Визначте та схарактеризуйте організаційні особливості різних форм учнівського самоврядування.

 5. Розкрийте особливості, ознаки й характерні риси формальних та неформальних груп та форми їх існування в учнівському колективі.

 6. Якими особливостями визначається процес становлення дитячих та молодіжних організацій в Україні?

 7. Розкрийте зміст діяльності різних груп молодіжних та дитячих об'єднань.

 8. Схарактеризуйте особливості, напрямки і форми діяльності найпоширеніших дитячих та молодіжних об'єднань України.

 9. Розкрийте особливості діяльності неформальних молодіжних об'єднань.Лекція № 3

Тема 3. Соціально-правові та економічні засади роботи соціального педагога в діяльності дитячо-молодіжних організаціях України

Мета: ознайомити з законодавчими документами про діяльність об’єднань громадян, громадських організацій; ознайомити з технологією діяльності дитячих та молодіжних організацій.

ПЛАН

 1. Чинне законодавство України про діяльність об’єднань громадян, громадських організацій.

 2. Положення про порядок реєстрації громадських організацій в Україні.

 3. Законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання та виховання.

 4. Трудове законодавство.

Література:

 1. Гапон Ю.А. Соціально-педагогічна концепція виховання. — К.: |МВО України. 1990. - 150 с.

 2. Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 1997 року. - К., 1998. - 150с.

 3. Державна національна програма "Освіта. Україна XXI століття" // Молодь і закон: Збірник нормативних актів і документів з проблем виховання студентської молоді / За заг. ред. Н. І. Косарева — К.: ІЗМН., 1997. - С. 44-56.

 4. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист (збірник документів): Ч. 1.- К.: АТ "Видавництво "Столиця", 1998. - 248с.

 5. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист (збірник документів): Ч. 2.- К.: АТ "Видавництво "Столиця", 1998. - 292 с.

Обладнання: структурно-логічні схеми, таблиці, дошка.

Тези до змісту лекції

Соціальна політика, гармонізація суспільних стосунків, забезпечення політичної стабільності та громадянської згоди, механізми соціальної політики, нормативно-правова база, соціальний захист населення, узгодження організаційних зусиль, забезпечення та підвищення життєвого рівня населення, Концепція соціального забезпечення населення України, Концепція соціальної політики України, нормативно-правові джерела соціальної роботи, суспільні цінності, соціальна цінність, нормативно-правовий договір, закони і підзаконні акти, Закон України від 21.06.01 р. №2558 - 111 «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», Закон як комплекс нормативно-правових актів, встановлених і загальноприйнятих державою норм і правил, правомірна поведінку і діяльність, Конституція України, вимоги і принципи права, кодекси, міжнародно-правові акти у сфері соціальної політики та соціальної роботи з молоддю, нормативно-правові основи соціальної роботи, Закон України від 26.04.01 р. № 2402-111 «Про охорону дитинства», Закон України від 05.02.1993 р. № 2998-ХІІ «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Наказ Державного комітету України у справах сім'ї та молоді від 04.09.02 р. № 709 «Про затвердження соціальних стандартів і нормативів здійснення соціальної роботи з дітьми, молоддю та різними категоріями сімей центрами соціальних служб для молоді»; молодіжні громадські організації як об'єднання громадян віком від 14 до 28 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволен­ня та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів; дитячі громадські організації як об'єднання громадян віком від 6 до 18 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інте­ресів, які не суперечать законодавству, та соціальне становлення як повноправних членів суспільства; Український національний комітет молодіжних організацій.


^ Питання для контролю, обговорення самостійного вивчення та осмислення навчального матеріалу

 1. Законспектувати основні положення Закона України "Про освіту".

 2. Ознайомитись із Конвенцією про права дитини.

 3. Визначити функції, права, систему державних інститутів, установ, громадських, релігійних організацій у галузі освіти, навчання та виховання молодого покоління.

Лекція № 4

ТЕМА 4. Функції соціального педагога в дитячо-молодіжній організації

Мета: познайомити з діагностичною, прогностичною, посередницькою, корекційно-реабілітаційною, охоронно-захисною, запобіжно-профілактичною та евристичною функціями соціального педагога в дитячо-молодіжних організаціях.

ПЛАН

1. Діагностична, прогностична, посередницька, корекційно-реабілітаційна, охоронно-захисна, запобіжно-профілактична, евристична.

2. Вільне володіння державною мовою, можливість професійного використання іноземних мов.

3. Взаємозв'язок мовленнєвої діяльності і формування потенціалу нації.

4. Залучення до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої, творчої роботи членів організації та різних установ та організацій.

Література:

 1. Гнутель Я.Б. Виховна робота в сучасних умовах: теорія і методика. - Тернопіль, 1998. - 262 с.

 2. Дубасенюк 0. А. Професійне становлення педагога. — Житомир: ЖДШ. - 106 с.

 3. Зязюн І.А. Педагогічна майстерність.— К.: Вища школа, 1997.— 347с.

 4. Соціальна педагогіка / За заг. ред. А.Й. Капської. — К.: ІЗМН, 1998.- 220с.

Обладнання: структурно-логічні схеми, таблиці, дошка.

Тези до змісту лекції

Право на об’єднання в самостійні дитячі та молодіжні громадські організації, міжнародні дитячі об'єднання, взаємодія із місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, Закон України «Про охорону дитинства», неприбуткові організації, правовий статус, пропозиції щодо питань соціального становлення та розвитку молоді, посадові обов'язки соціального педагога, функції (діагностична, прогностична, посередницька, корекційно-реабілітаційна, охоронно-захисна, запобіжно-профілактична, евристична), посередництво між освітніми установами, сім'єю, трудовими колективами, громадськістю, організація взаємодії, створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку дітей, підлітків, сприяння участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільне корисній діяльності, розкриттю їх здібностей, талантів, професійному самовизначенню і соціальній адаптації, залучення до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої, творчої роботи різні установи, творчі спілки, виявлення конфліктів, угруповання соціального ризику, повага до принципів загальнолюдської моралі, системний облік і догляд за дітьми та молоддю, які виявили схильність до асоціальної поведінки, інформаційно-просвітницька, пропагандистська та агітаційна роботи серед дітей та молоді, забезпечення здорових, безпечних умов соціальне-педагогічного патронажу, неформальні об'єднання та клуби у ролі виховного середовища, дозвілля., проблеми щодо діяльності соціального педагога в дитячо-молодіжних організаціях (функціонування різнопланових дитячих та молодіжних клубів; пошук нових форм і методів роботи в організаціях; створення соціально-педагогічних умов для роботи з дітьми; залучення дітей і молоді до дитячих клубів і формувань за місцем проживання; організація взаємодії підлітків, яка принесе потребу до саморозвитку, радість, змістовне дозвілля).


Питання для контролю, обговорення самостійного вивчення та осмислення навчального матеріалу

 1. Конвенція ООН про права дитини.

 2. Закон про молодіжні та дитячі організації.

 3. Допомога в оздоровленні соціального оточення молодіжним об'єднанням, групам соціального ризику, дітям, підліткам, які потребують опіки.

 4. Визначити завдання, форми, методи соціально-педагогічної роботи в дитячо-молодіжній організації у місті (за вибором).

Лекція № 5


Тема. Основні напрямки діяльності дитячих та молодіжних організацій

Мета: розкрити основні напрямки діяльності дитячих та молодіжних організацій та роль соціального педагога в їх роботі.

ПЛАН

 1. Педагогічний напрям діяльності дитячих та молодіжних організацій.

 2. Соціально-правовий напрям діяльності дитячих та молодіжних організацій.

 3. Психологічний напрям діяльності дитячих та молодіжних організацій.

Література:

 1. Державна національна програма "Освіта. Україна XXI століття" // Молодь і закон: Збірник нормативних актів і документів з проблем виховання студентської молоді / За заг. ред. Н. І. Косарева — К.: ІЗМН., 1997. - С. 44-56.

 2. Єрмаков І. Г. Педагогіка життєтворчості // Школа життєтворчості особистості / За ред. І.Г. Єрмакова. - К.: ІЗМН, 1995. - С. 3-11.

 3. Зміст і методика позакласної виховної роботи за інтересами: Методичний посібник / За ред. А.Й. Капської. - К.: ІЗМН, 1993.- 120 с.

 4. Основы социальной работы: Учебник / Под ред. П.Д. Павленюк. — М.: ИНФРА, 1997.- 368с.


Обладнання: структурно-логічні схеми, таблиці, дошка.

Тези до змісту лекції

Роль соціального педагога у дитячо-молодіжних організаціях, друг, порадник, активізація вимог, що сприяє організації, оптимізації методик соціального виховання, виявлення нових форм і підходів, анкетування, тестування, бесіди, інтерв'ю, письмові роздуми, ігри, конкурси, читання, екскурсії, походи, зустрічі, безкоштовний доступ до національних духовних та історичних цінностей, досягнень світової культури шляхом надання можливості користування бібліотечними фондами, виставковими залами, музеями тощо, мережа спеціальних дитячих закладів культури, закладів позашкільної освіти, діяльність яких спрямовується на сприяння розвитку індивідуальної та колективної творчості дітей, випуск і забезпечення доступності кіно- та відеофільмів, теле- і радіопередач, видання друкованих засобів масової інформації, розрахованих на дитячу та молодіжну аудиторію, поширення корисної для культурного розвитку дітей інформації, професійне використання іноземних мов, мовні проблеми, планування, методи втручання, наявні ресурси і ймовірна підтримка, організаційні моменти, групові заняття з молоддю щодо запобігання всім видам насильства (фізичного, психологічного, сексуального), альтернативні моделі поведінки, вмотивованість, внутрігруповова взаємодія.


^ Питання для контролю, обговорення самостійного вивчення та осмислення навчального матеріалу

 1. Культурно-дозвіллєва організація діяльності членів молодіжної організації та широкого загалу.

 2. Охорона здоров’я та пропаганда здорового способу життя.

 3. Медико-реабілітаційна допомога у дитячий та молодіжних організаціях.

 4. Проведення соціально-педагогічної роботи для організації спілкування дітей, молоді, дорослих безпосередньо в дитячо-молодіжній організації чи у об'єднаннях за інтересами в мікрорайоні, у сімейно-сусідських спільнотах.

 5. Вплив на розв'язання особистісних, міжособистісних, внутрішньосімейних конфліктів, надання необхідної консультативної, психолого-педагогічної допомоги членам організації, їх батькам та групам близького оточення.


Лекція № 6

Тема: Основні напрямки діяльності соціального педагога в дитячо-молодіжних організаціях

Мета: показати вплив соціального педагога на розв’язання особистісних, міжособистісних, внутрішньоогранізаційних конфліктів; навчити надавати необхідну консультативну та психолого-педагогічну допомогу членам організації, їх батькам та групам близького оточення.

ПЛАН

    1. Аналіз, прогнозування і планування роботи дитячих та молодіжних організацій соціальним педагогом.

    2. Діяльність соціального педагога з вихованцями: групові та масові форми виховної роботи.

    3. Вивчення міжособистісних взаємин дітей, підлітків з метою створення повного середовища в організації.

    4. Вплив на факти відхилення від правил суспільної поведінки в сім'ях, сприяння їх усуненню.

Література:

 1. Зміст і методика позакласної виховної роботи за інтересами: Методичний посібник / За ред. А.Й. Капської. - К.: ІЗМН, 1993.- 120 с.

 2. Основы социальной работы: Учебник / Под ред. П.Д. Павленюк. — М.: ИНФРА, 1997.- 368с.

 3. Перепелиця М.П. Державна молодіжна політика в Україні. — К., 2001.

 4. Позашкільна педагогіка: пошук і проблеми. — К., 1995. — 262 с.

 5. Соціальна педагогіка і адаптивність особистості / За ред. В.Т Слюсаренка. - Суми: ВВП "Мрія" ЛТД, 1994. - 539 с.


Тези до змісту лекції

інтеграція України в світове та європейське співтовариство, духовна культура, національна система виховання, Форми і методи виховання, ідеал виховання, саморозвиток, самовдосконалення, ціннісне ставлення до навколишньої дійсності, активна життєва позиція, відкритість для батьків, громадських організацій, масові заходи, спрямовані на активізацію моральної позиції дітей та учнівської молоді, інфраструктура дитячого відпочинку, увага дитячого та юнацького спорту, умови для прояву творчих здібностей молодих людей, соціальний фон виховання дітей та молоді, поглиблення кризи сім'ї, простір дитинства, міжнаціональні конфлікти, загострення суперечностей, алкогольні традиції, авторитарний стиль спілкування в сім'ї, педагогічна культура батьків, правопорушення, соціальне сирітство, зниження авторитету батьків та педагогів в середовищі дітей і молоді, книжкова дитяча продукція, незбалансоване віртуальне спілкування, виховний потенціал дитячого і молодіжного руху, акції, конкурси.


^ Питання для контролю, обговорення самостійного вивчення та осмислення навчального матеріалу

 1. Педагогічна терапія, педагогічне консультування і захист.

 2. Сприяння розвитку обдарованих дітей та молоді.

 3. Профілактика правопорушень.

 4. Соціальна підтримка різних категорій та груп членів дитячо-молодіжних організації.

 5. Соціально-реабілітаційна діяльність.

 6. Залучення батьків до спільної виховної та дозвіллєвої діяльності.

 7. Вивчення і допомога у розв'язанні сімейних конфліктів.

 8. Індивідуальна робота з членами дитячих та молодіжних організацій, які потребують опіки та піклування.

Лекція 7

Тема. Форми виховної роботи соціального педагога в дитячо-молодіжних організаціях

Мета: дати визначення формам виховної роботи соціального педагога в дитячо-молодіжних організаціях; ознайомити з різними засобами масової організації членів дитячо-молодіжних організацій.


ПЛАН

 1. Індивідуальні (індивідуальні бесіди, тестування та на їх основі психолого-педагогічна корекція особистості), групові (заняття гуртка, робота з лідерами, контактними групами, проведення виховних заходів).

 2. Масові заходи в організації, участь у регіональних, всеукраїнських масових благодійних, громадських, природоохоронних та інших заходах.

Література:

 1. Коваленко Є.І., Конончук А.І., Пінчук І.М., Солова В.М. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі. — К.: ІЗМН, 1997. — 280 с.

 2. Куєвда В.Т. Основи соціалізації особистості у виховному процесі // Професійна підготовка студентів педінститутів до виховної діяльності / За ред. А.Й. Капської.- К.: ІЗМН, 1996.- С. 6-12.

 3. Ліненко А.Ф. Педагогічна діяльність і готовність до неї. — Одеса: ОКФА, 1995.- 78с.

 4. Програми для гуртків, секцій, творчих об'єднань позашкільних закладів суспільно-громадського та художньо-естетичного напрямку. — К., 1996.- 400с.

 5. Сег І.І. Оновлення змісту, форм і методів позашкільної роботи в умовах реалізації національної системи виховання.— Ужгород: УДУ, 1996. - 102 с.

 6. Социальная работа с молодежью/ Зверева И.Д., Лактионова Г.М. и др. — Академпресс, 1994. — 101 с.

Обладнання: структурно-логічні схеми, таблиці, дошка.

Тези до змісту лекції

Форма виховної роботи, виховання як процес залучення особистості до засвоєння вироблених людством цінностей, створення сприятливих умов для реалізації нею свого природного потенціалу та творчого ставлення до життя, спрямований на утвердження суспільно значущих норм і правил поведінки особистості, вихованець, вихованість як результат виховання, який виявляється у соціально прийнятній поведінці особи, вмінні діяти справедливо,компетентно, на рівні вікових особливостей, виховний процес, виховуюче навчання, вчинок як основна особистісна форма й одиниця поведінки, гуманізація виховного процесу, визнання цінностей людської особистості, право на вільний розвиток та реалізацію своїх здібностей, диспозиція, духовні цінності, життєва компетентність як здатність молодої людини ефективно розв'язувати проблеми, що виникають в реальних життєвих ситуаціях, діяти адекватно вимогам соціуму та відповідно до власної природи,професійне виховання, соціально-правовий захист дітей, усвідомлення цінності природи в житті людини, самоцінності природи; почуття особистої причетності до збереження природних багатств, вміння протистояти проявам такого ставлення доступними способами; активна участь у практичних природоохоронних заходах; здійснення природоохоронної діяльності з власної ініціативи, розвиток ціннісного ставлення до праці, трудове виховання (форми і методи), участь у трудових об'єднаннях, шкільних малих підприємствах, сприймання довкілля як естетичної цінності; ерудиція у галузі мистецтва, бесіда як індивідуальна або групова розмова, збори індивідів, диспути, дискусії, створення об'єднань самоврядування, клубів, асоціацій, груп самодопомоги і взаємодопомоги.


^ Питання для контролю, обговорення самостійного вивчення та осмислення навчального матеріалу

 1. Проведення різноманітних виховних заходів членами організації з дітьми, підлітками, громадськістю у школах, на дитячих майданчиках, у мікрорайоні.

 2. Участь у регіональних та державних соціально-виховних програмах і заходах.

 3. Робота з батьками членів дитячих та молодіжних організацій.

 4. Підготувати різні роботи соціально-педагогічної роботи для організації спілкування дітей, молоді, дорослих безпосередньо в дитячо-молодіжній організації чи у об’єднаннях за інтересами в мікрорайоні.

 5. Проведення соціально-педагогічної роботи із застосуванням розроблених форм виховної роботи.

 6. Аналіз проведених заходів.

Лекція №8.

Тема: Авторська розробка та реалізація соціальних проектів і програм

Мета: ознайомити з можливостями підвищення свого професійного рівня педагогічної майстерності, загальної культури соціальним педагогом, що працює в дитячо-молодіжній організації; перевірити авторські розробки соціальних проектів і програм студентів.


ПЛАН

 1. Технологія планування та реалізації проектів соціальним педагогом безпосередньо в організації.

 2. Підтримка власних ініціатив членів організації, які сприяють повноцінному розвитку особистості.

 3. Створення умов для залучення молоді до волонтерського руху.

 4. Контроль і корекція проведення соціально-виховних форм діяльності дитячо-молодіжної громадської організації.


Література:

 1. Гапон Ю.А. Соціально-педагогічна концепція виховання. — К.: |МВО України. 1990. - 150 с.

 2. Національна система виховання (Концепція): Проект.— К.: Ли-бідь,1991.

 3. Нечепоренко Л. С. Воспитание: Учебное пособие. — Харків; Основа, 1997.- 232с.

 4. Социальная работа с молодежью / Зверева И.Д., Лактионова Г.М. и др. — Академпресс, 1994. — 101 с.

Обладнання: структурно-логічні схеми, таблиці, дошка.

Тези до змісту лекції

Фінансова підтримка діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій, місцеві бюджети, видатки на реалізацію програм молодіжних та дитячих громадських організацій, реалізація відповідних програм (проектів, заходів), фінансова та матеріальна допомога, цільове використання виділених коштів, звіти про цільове використання фінансів і матеріальних цінностей, бюджет проекту, грантова підтримка, волонтерський рух, консультування членів організацій, соціальні програми, що містять певні засоби та способи діяльності, актуальність і перспективність, новизна в цілепокладанні, відборі змісту, форм та засобів організації, відповідність основних категорій базовим положенням сучасної соціальної науки, співробітництво і співтворчість; сполучення індивідуального підходу і колективної діяльності; розвиток активної життєтворчої позиції молодіжних та дитячих організацій, наявність результатів? можливість творчого застосування досвіду; оптимальний розподіл сил, засобів, часу і ресурсів, апробація досвіду, вимірюванність.


^ Питання для контролю, обговорення самостійного вивчення та осмислення навчального матеріалу

 1. Визначення завдання, форм, методів соціально-педагогічної роботи в дитячо-молодіжній організації.

 2. Індивідуальна робота соціального педагога.

 3. Робота з лідерами.

 4. Вплив на розв’язання особистісних, міжособистісних, внутрішньосімейних конфліктів, надання необхідної консультації.

 5. Розробити свій варіант проведення групової та масової форми діяльності дитячо-підліткової організації.

 6. Можливості підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури соціальним педагогом, що працює в дитячо-молодіжній організації.
Скачати 201.09 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації05.12.2012
Розмір201.09 Kb.
ТипЛекція, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх