Стан міжнародної наукової співпраці внз регіону та реалізація рішень монмолодьспорту з цього питання icon

Стан міжнародної наукової співпраці внз регіону та реалізація рішень монмолодьспорту з цього питання


Схожі
Нацiональна академiя наук України Інститут програмних систем нан україни...
Підготовка користувачів інформаційно-комунікаційних технологій...
Програма перевірки внз І іv рівнів акредитації з питання якості підготовки студентів Київ-2009...
Стаття Особливості набрання чинності законами України та іншими нормативно-правовими актами з...
Програма комплексної перевірки діяльності вищих навчальних закладів київ 2012 передмова...
Митний кодекс україни 2012 розділ І...
Україна
5. Дерева рішень...
Реферат на тему: “...
Неузаконенный севастополь 4...
Тематичний план дисципліни Плани лекцій та семінарських (практичних) занять...
Звіт про науково-дослідну роботу стан мікроелементного забезпечення та імунної системи при...Загрузка...
скачать
Стан міжнародної наукової співпраці ВНЗ регіону та реалізація рішень МОНмолодьспорту з цього питання


У зв’язку з розглядом на Раді Ректорів питання про «Стан міжнародної наукової співпраці ВНЗ регіону та реалізація рішень МОНмолодьспорту з цього питання» було прохання надати до 15 березня 2012 року відповідну інформацію. До 27.03.12 не надав інформації Одеський державний аграрний університет, який мабуть вже не відносить себе до Одеського регіона


Крім того, не надали ніякої інформації невеликі ВНЗ мабуть тому, що її немає


- Одеський державний університет внутрішніх справ

- Одеська державна музична академія ім. А. В. Нежданової

- Одеський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління при президентові України

- Одеська державна академія технічного регулювання та якості

- Міжнародний гуманітарний університет


Таким чином, сьогодні розглядається стан міжнародної наукової співпраці в наступних ВНЗ Одеського регіону


Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова (ОНУ)

 Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ)

 Національний університет "Одеська юридична академія" (НУ ОЮА)

 Одеський державний економічний університет (ОДЕконУ)

 Одеський національний морський університет (ОНМорУ)

 Одеський національний медичний університет (ОНМедУ

Одеський державний екологічний університет (ОДЕколУ)

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (ІДГУ)

Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова (ОНАЗ)

Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА)

Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ)

Одеська державна академія холоду (ОДАХ)

Одеська національна морська академія (ОНМА).

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського (ПУНПУ)


Основними показниками міжнародної наукової співпраці, відповідно до останніх рішень МОНмолодьспорту, є


1. Наявність наукових проектів програми FP-7, до яких ВНЗ входить в якості члена консорціуму (проекти TEMРUS та ERASMUS не входять до цього переліку, бо вони стосуються тільки учбової роботи, а не наукової);

2. Наявність наукових проектів прикордонного і транскордонного співробітництва, до яких ВНЗ входить в якості члена консорціуму;

3. Наявність індивідуальних грантів закордонних фондів, які отримали викладачі, аспіранти і наукові співробітники ВНЗ, для виконання наукових досліджень закордоном;

4. Наявність наукових статей, надрукованих в міжнародних журналах з високим імпакт-фактором, в тому числі у співавторстві з іноземними вченими;

5. Наявність у ВНЗ вчених, статті яких зафіксовані у базі даних SCOPUS, які мають ідентифікаційний номер, певну кількість цитувань та відповідний індекс Хірша;

6. Наявність наукових статей, надрукованих у наукових виданнях іноземних університетів, з якими підписані відповідні угоди про співробітництво;

7. Наявність доповідей на міжнародних наукових конференціях у країнах СНД і у далекому зарубіжжі.


Саме по цих параметрах буде наведене порівняння наших ВНЗ.


Таблиця 1 показує наявність наукових проектів програми FP-7, прикордонного і транскордонного співробітництва, до яких ВНЗ входить в якості члена консорціуму


ВНЗ

Назва проекту

Назва програми

Кількість іноземних партнерів

Кількість українських партнерів

Термін дії проекту

ОНУ

NitroEurope – “Азотний цикл та його вплив на баланс парникових газів у Європі”

FP6: Навколишнє середовище і клімат

61

1

2006-2012

UP-Grade Black Sea Scientific Network” – «Оновлення Чорноморської наукової мережі»

FP7: Розвиток інфраструктури

42

10

2009-2012

Envirogrids -“Нарощування можливостей для системи спостережень і оцінки водозбору Чорного моря для підтримки сталого розвитку”

FP7: Навколишнє середовище і клімат

23

6

2009-2013

Perseus -«Стратегічно орієнтовані морські екологічні дослідження європейських південних морів»

FP7: Океан -2011

53

3

2012-2015

Eclaire “Ефекти впливу клімату на забруднення повітря і стратегії реагування для європейських екосистем”

FP7: Навколишнє середовище і клімат

42

1

2011-2015

EECAlink, Підтримка та просування міжнародного співробітництва між країнами ЄС, Східної Європи та Центральної Азії,

FP7

16

1

1.06.2009-30.11.2011

ОНПУ

Концепция пространственного развития межрегионального сотрудничества в придунайском регионе. (DONAUREGIONEN+)

SEE

16

3

Выполняется, окончание в 2012г

Транснациональное интегрированное управление водными ресурсами в сельском хозяйстве для чрезвычайного контроля европейских водных ресурсов. (EU-WATER)

SEE

11

1

Выполняется, окончание в 2012г

Продвижение инновационной деятельности в промышленности в области информатики и встраиваемых системных секторов с помощью создания сетей. (I3E)

SEE

11

1

Выполняется, окончание в 2012г

Черноморская исследовательская сеть для комплексного исследования возможности прогнозирования землетрясения (BlackSeaHazNet)

7FP

14

4

Выполняется, окончание в 2012г

НУ ОЮА

-

-

-

-

-

ОДЕконУ

Агентство кластерного розвитку агробізнесу (АКРА)

Спільна операційна програма «Румунія-Україна-Республіка Молдова»

3

2

2007-2013рр.

Транскордонне співробітництво МСП, регіональних влад та ВУЗів: інформаційний аспект

Спільна операційна програма «Румунія-Україна-Республіка Молдова»

1

1

2007-2013рр.

Виклик кластерному потенціалу в Південно-Східній Європі

Транснаціональна програма співробітництва Південно-Східна Європа

1

1

2007-2013рр.

Люди та місця Чорного моря: соціальна організація мережі на місцевому рівні

Програма транскордонного співробітництва «Чорне море»

1

1

2007-2013рр.

ОНМорУ

EС FP 7-REGIONS-CT-2011-287091-LOG4GREEN «Розвиток транспортних кластерів та забезпечення умов впровадження стратегічного плану сумісних дій щодо регіональної інноваційної політики для шести регіонів»

FP7

12

1

01.12.2011-31.11. 2014

Забезпечення оптимізації транскордонних транспортних потоків.

Державна цільова програма розвитку транскордонного спів -цтва на 2011–2015

14

5 районів Одес. області

2011 – 2013 рр.

ОНМедУ

Promoting Medical Education Golden Standard for Quality and Efficiency in Health Systems in the border region (Румунія - Україна - Молдова)

“Towards a more competitive border economy”

8

10

2011 рік

Promoting Medical Education Golden Standard for Quality and Efficiency in Health Systems in the border region (Румунія - Україна - Молдова)

“Strengthening the Communication Skills for Family Doctors to Increase the Health Care Efficiency and Quality in Eastern Europe”

8

12

2011 рік

ОДЕколУ

«Integrated water resources and coastal zone management in European lagoons in the context of climate change» (LAGOONS), Project number 283157

FP7 (конкурс FP7-ENV-2011)

7

1

2012-2014

“Astrophysical Energy-Balance Modelling the Earth's Climate with effect of cosmic rays”
4

3

2010-2013

Комп'ютерний комплекс і мікрос технологія “GEOMATH” в задачах гідрометеорології та екології
2

1

2008-2014

NEAR 4 (Network Environment Assessment and Remediation)

SCOPES (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland)

8

2

2010-2012

Application of the relativistic DFT theory in atomic calculations

Democritos National Centre for Scientific Research (Греція)

2

1

2011-2015

ОНАХТ

"BaSeFood" - Біоактивні компоненти в традиційних харчових продуктах країн Чорноморського басейну

FP7

12

2

01.04.2009 по 31.10.2012

"Встановлення механізмів інноваційної підтримки та підвищення освідомленості про потенціал харчових інновацій, а також про дослідження і розробки в Південно-Східній зоні Європи"

«Транснаціональна Програма Співробітництва" Південно-Східна Європа "(SEE - South East Europe)»

13

1

01.04.2011 по 01.09.2013

«ISEKI-Food-3» «Інтегрування знань про навколишнє середовище у вивчення харчових продуктів: у напрямку європейського стабільного розвитку»

Еразмус-3 Європейського Співтовариства

94

1

01.10.2009 по 30.09.2011

"Інтернаціоналізація навчання в галузі харчової науки і технології протягом усього життя"

ISEKI-Mundus-2

53

2

01.10.2009 по 30.09.2011

ОНАЗ

-

-

-

-

-

ОДАБА

-

-

-

-

-

ІДГУ

-

-

-

-

-

ОДАХ

-

-

-

-

-

ПУНПУ

NATO ARW «Nanodevices and Nanomaterials for Ecological Security»

NATO Science for Peace and Security program (SPS)

1

1

20.06.2001-24.06.2011

ОНМА

NEWADA (Network of Danube Waterway Administrations)

South-East-European Transnational Cooperation Programme

6

2

2009-2012

NELI - Cooperation-Network for logistics and nautical education focusing on Inland Waterway Transport in the Danube corridor supported by innovative soluti

SEE

7

1

2009-2012


1. Як видно з табл. 1, ВНЗ виконують 10 проектів Європейської програми FP7, що значно краще, ніж було минулого року.

2. Виконуються 12 проектів в рамках транскордонного співробітництва.

3. Декілька ВНЗ не мають ніяких проектів, ні FP7, ні транскордонних. Так Юридична академія перелічує багато заходів з участю іноземців, але вона не є членом ніякого міжнародного наукового проекту. Немає таких проектів також в Академії зв’язку, Академії будівництва і архітектури і в Академії холоду.

4. Деякі ВНЗ дають перелік заходів з транскордонного співробітництва, але не мають ніяких діючих проектів.


Таблиця 2 показує наявність індивідуальних грантів закордонних фондів, які отримали викладачі, аспіранти і наукові співробітники ВНЗ для виконання наукових досліджень закордоном


ВНЗ

Прізвище вченого

Фонд, який надав грант

Країна

Строки виконання досліджень

ОНУ

Весна Т.В.

Уряд Франції

Франція

21.11.2011-18.12.2011

Андрієвський С. М.

НАНУ та CNRS

Україна та Франція

06.10.2011-31.10.2011

Барвінська П.І.

Фонд Герди Хенкель

Німеччина

17.09.2011-22.09.2011

Сминтина О.В.

Міжнародний союз четвертин. періоду

Швейцарія

19.07.2011-27.07.2011

Якубовський С. О.

«Фундація відкритого суспільства»

Угорщина

20.05.2011-28.05.2011

Драган Г.С.

ICPDP-6

Німеччина

15.05.2011-20.05.2011

Сподарець Д.В.

ICPDP-6

Німеччина

15.05.2011-20.05.2011

Андерсон В. М.

IVF

Угорщина

04.04.2011-08.04.2011

Стратулат Ю.В.

Грант Альянс Франсез

Франція

30.01.2011-12.02.2011

Артюхова А. О.

Стипендія ДААД

Німеччина

24.11.2010-31.12.2010

Васильченко О. Г.

Стипендія Інституту ім.. Й.В.Гьоте

Німеччина

27.06.2010-10.07.2010

Артюхова А.О.

Стипендія ДААД

Німеччина

01.10.2010-14.11.2010

Андрієвський С.М.

НАНУ та CNRS

Україна та Франція

09.09.2010-29.09.2010

Горло М. К.

OSI-Open Society Institute

США

01.09.2010-30.06.2011

Кушнір А. М.

OSI-Open Society Institute

США

25.08.2010-30.06.2011

Левчук К. А.

OSI-Open Society Institute

США

01.08.2010-30.06.2011

ОНПУ

-

-

-

-

НУ ОЮА

Якубовська Н. О.

В.Фулбрайта

США

01.09.2009-01.09.2010

Трояновский О. В.

Лэйна Кіркленда

Польща

01.09.2010-01.09.2011

Николенко О. М.

Кабінет Міністрів України

Великобританія

25.12.2011-31.12.2012

Чайковський Ю.В.

Лэйна  Кіркленда

Польща

01.09.2011-01.09.2012

Якубовська Н. О.

Інститут Відкритого Суспільства

Латвія

01.09.2011-01.09.2012

Абрамовська К.А.

Кабінет Міністрів України

Франція

25.12.2011-31.12.2012

Вишняков О. К.

Кабінет Міністрів України

Франція

25.12.2011 31.12.2012

ОДЕконУ

-

-

-

-

ОНМорУ

Дубровський М.П.,

Махуренко Г.С.,

Постан М.Я.

Центрально-Європейська Ініціатива

Італія

липень 2010,

жовтень 2011

ОНМедУ

Бубнов В.В.

Інститут Раку (Хайдельберг, Німеччина)

Німеччина

2011 рік

Бубнов В.В.

Уряд Швеції, Каролінський Інститут

Швеція

2011 рік

Дєньга О. В.

АМН Білорусії

Республіка Білорусь

2011 рік

Пономаренко А.І.

Уряд США (штат Каліфорнія, м. Берклі)

США

2011 рік

Пономаренко А.І.

Болонський університет

Італія

2011 рік

ОДЕколУ

Герасимов О.І.

НАТО CLG

Бельгія

2011-2013

Герасимов О.І.

Міністерство науки Бельгії OSTS

Бельгія

2010-2011

Герасимов О.І.

Програма Україна-Росія «Структура конденсованої матерії»

Україна-Росія

2011-2013

ОНАХТ

Федосов С.Н.

SFB 595 (Sonderforschungsbereich)

Німеччина

2010

Федосов С.Н.

Deutsche Forshungsgemeinschaft

Німеччина

2011

Фигурська Л.Н.

МОНмолодьспорт

США, Канзас

2012

Станкевич Г.М.

Алматинский технологічний університет

Казахстан

2011

Федосов С.Н.

SFB 595 (Sonderforschungsbereich)

Німеччина

2012

Лято В.І.

Університет Лаваль, Квебек

Канада

2011

ОНАЗ

Каптур В.А.

Міжнародний союз електрозв'язку

Швейцарія

2010-2011

Кононович В.Г.

Міжнародний союз електрозв'язку

Швейцарія

2011

Устінов С.С.

Міжнародний союз електрозв'язку

Швейцарія

2010

ОДАБА

-

-

-

-

ІДГУ

-

-

-

-

ОНМА

-
-

-

ОДАХ

Петренко В.О. .

НаціональнийуніверситетТайваню

Тайвань

01.09.2008- 07.2011

Ніченко С. В.

Ін-т трансуранових елементів, Німеччина.

Німмечина

01.09. 2010 - 30.06.2012

Роженцев А. В.

LG Electronics Inc

Південна Корея

13.09.2010-13.09.2011

Мазур В. О.

Грант НАТО.
січень 2010-грудень 2011

Мазур В.О.

Королівський технологічний інститут

Швеція

01.09.2008- 05.2012

Шестопалов К. О.

НаціональнийуніверситетТайваню

Тайвань

01.09.2008-31.07..2011

ПУНПУ

Голованов В. В.

FP 7 Individual grant Marie Curie

Фінляндія

11.11.2011-11.11.2012

Усов В.В.

Товариство Гельмгольца

Німеччина

21.11.2011-31.12.2012

Гохман О. Р.

Інститут хімії Болгарської Академії Наук

Болгарія

21.11.2011-21.12.2013

Гохман О.Р.

Науковий центр Дрезден-Розендорф

Німеччина

02.08.2011-30.09.2011

Ків А.Ю.

Університет Клод Бернара в Ліоні

Франція

01.12.2011-01.12.2016

Пивоварчик В.М.

Школа математики

П-африканська р-ка

01.11.2011-31.12.2011

Пивоварчик В. М.

Математичний інститут ім. І. Ньютона

Великобританія

25.07.2011-21.12.2011

Пивоварчик В.М.

Швейцарський нац. науковий фонд

Швейцарія

01.12.2009-01.12.2012

Аров Д.З.

Abo Akademi University

Фінляндія

20.08.2009-20.08.2014


1. Наявність індивідуальних грантів закордонних фондів, які отримали викладачі, аспіранти і наукові співробітники ВНЗ для виконання наукових досліджень закордоном є важливим показником реальної наукової співпраці із закордонними вченими, показником визнання наших наукових досягнень. На жаль нульовим є цей показник у наступних ВНЗ: політехнічний університет, економічний університет, академія будівництва і архітектури, морська академія. ОНУ налічує 16 грантів, Юракадемія – 7, морський університет – 3, медичний університет – 5, екологічний і академія зв’язку – по 3, ОНАХТ і ОДАХ - по 6.

2. Існує прямий зв'язок між грантами, кількістю статей в журналах з високим імпакт-фактором і зареєстрованими статтями у базі СКОПУС. Найчастіше це одні й ті ж вчені


Таблиця 3 показує наявність наукових статей, надрукованих в міжнародних журналах з високим імпакт-фактором


ВНЗ

Прізвище вченого

Кількість статей

Тематика

З іноземними співавторами

ОНУ
35

Фізика, біологія
ОНПУ

Русов і Зеленцова - 11

13

Фізика

0

НУ ОЮА
0

0

0

ОДЕконУ

Якуб Є.С. - 5

8

Фізика

2

ОНМорУ

Постан М.Я. 1

1

Морська навігація
ОНМедУ
0ОДЕколУ

Глушков А.В. – 4

11

Фізика, хімія

0

ОНАХТ

Федосов С.Н.

8

Фізика

8

ОНАЗ
4

Фізика, математика
ОДАБА

Плотніков А.В. - 5

5

Математика

0

ІДГУ
0ОДАХ
14ПУНПУ

Ків А. – 6

18

Фізика, математика

0

ОНМА
3
1. Що стосується наукових статей, надрукованих в міжнародних журналах з високим імпакт-фактором, то більшість з них відносяться до фізики, математики і біології. Практично відсутні статті з технічних і гуманітарних наук. В Юракадемії і медичному університеті в 2010-2011 роках не було надруковано в міжнародних журналах жодної статті. Які причини цього? Чому вони відхиляють статті українських вчених? Мабуть для Заходу є незрозумілими і нецікавими українська система юриспруденції та медичного лікування.

2. В багатьох випадках більшість статей закордоном публікують одні й ті ж вчені. Так з 13 статей політехнічного університету 11 надруковані проф. Русовим, з 8 статей економічного університету 5 надруковані проф. Якубом, усі 5 статей академії будівництва надруковані Плотніковим, єдина стаття морського університету надрукована Постаном, 6 статей і3 18 педагогічного університету надрукував Кив, який проживає в Ізраїлі. Тут є багато резервів.

3. З 22-х перелічених статей ОНМА тільки 3 надруковані у журналах, які мають хоть якийсь імпакт-фактор


Таблиця 4 показує наявність у ВНЗ вчених, статті яких зафіксовані у базі даних SCOPUS


ВНЗ

Прізвище вченого

Ідентифікаційний номер вченого у SCOPUS

Кількість зареєстрованих статей

Кількість цитувань

Індекс Хірша вченого

ОНУ

Медінець В.І.

6508144045

9
5

Ковальова Н.В.

35932159800

3
3

Мілкус Б. Н.

8223427800

4
3

Адамян В.М.

6701687396

27
6

Андрієвський С.М.

7004125061

55
15

Бекшаєв О.Я.

7004177296

65
10

Вовчук Я. І.

6602771906

15
3

Жук О.І.

7005528254

35
12

Золотко А. Н.

6701416845

32
3

Маломуж М.П.

7004280785

79
8

Полєтаєв М.І.

6603897743

14
4

Попов А. Ю.

7402986722

25
3

Сминтина В.А.

6701775988

50
3

Сушко М. Я.

22036712400

10
3

Флорко О.В.

6701617289

28
4

Андронаті С.О.

7005851959

184
7

Бандурко О.Ю.

6506467883

8
4

Джамбек С. А.

7801627703

4
3

Ішков Ю.В.

6701368503

16
3

Кокшарова Т.В.

6701445645

47
4

Короєва Л. В.

6603331732

30
6

Марцінко О. Е.

6507445064

32
4

Ракитська Т.Л.

6603665674

18
4

Сейфулліна І.Й.

6701864445

81
4

Скороход Л. С.

6602227907

16
3

Чеботарьов О.М.

7102774699

28
3

Шматкова Н.В.

6602345349

16
3

Попов Г.Я.

7103133705

96
3

Полетаєв М.І.

6603897743

14
4

ОНПУ

Русов В.Д.
32

31

4

Зеленцова Т.М.
9

17

3

Нікульшін В.Р.
4

13

2

НУ ОЮА

-

-

-

-

-

ОДЕконУ

Якуб Є.С.

6603053818

28

63

7

ОНМорУ

Андронов І.Л.

8983573500

30

91

8

ОНМедУ

Гельмбольдт В.О.
29

89

7

Шандра О.А.
159

145

4

Годлевський Л.С.
78

88

3

Бажора Ю.І.
9

29

2

Запорожан В.М.
32

18

2

Дубініна В.Г.
2

6

2

Зелінський О.О
2

9

2

ОДЕколУ

Gubanova A. D.

6602392595

10

91

6

Ivanov S.

16244996700

27

85

3

Khetselius, O. Yu.

6507708565

23

26

3

Khokhlov, V. N.

36953727700

9

17

3

Berlinsky, N. A.

6505897504

3

8

2

Gopchenko, E. D.

6603156168

10

8

2

Loboda, A. V.

7003988822

18

28

2

Loboda, N. S.

6602551257

12

16

2

Svinarenko, A. A.

6508238630

14

25

2

Prepelitsa, G. P.

8602657100

8

10

2

Tuchkovenko, Y. S.

6507951228

4

17

2

ОНАХТ

Федосов С. Н.

34881688700

62


137

6

Бельтюкова С. В.

6602906380

15

102

6

СергєєваО.Є.

7003807845

25


20

3

Гончарук А. Г.

16241707900

9

30

4

Іванова Л. О.

7403295744

25

22

2

Смирнов Г. Ф.

6506778827

4

17

2

ОНАЗ

Leonov Y. G.

10244441800

12

17

2

ОДАБА

Плотніков А.В.

8613278800

30

10

2

ІДГУ

-

-

-

-

-

ОДАХ

Артеменко С.В.

24337331300

6

8

2

Наєр В.А.

6506518779

7

20

2

Швець В.Т.

7103160485

33

30

3

Косой Б.В.

6506845389

5

43

2

Семенюк В.О.

6603902316

13

22

2

Мазур В.О.

7006598552

23

92

6

Желєзний В.П.

6603845154

20

43

4

ОНМА

-

-

-

-

-

ПУНПУ

Golovanov V. V.

7006270605

36

282

10

Arov D. Z.

6604013255

59

175

8

Kiv A.

6602488375

58(34)

206(82)

7(5)

Pivovarchik V. M.

6701611895

48

94

7

Mikhalev Yu. A.

7003544656

8

95

5

Gohman A. R.

7003364858

37

52

4


1. Що стосується СКОПУСУ, то це об’єктивна оцінка наукової роботи вченого. В той же час, в даних, наведених ВНЗ, дуже багато протиріч. Найбільша кількість вчених, статті яких зареєстровані в базі СКОПУС, працюють в національному університеті ім. Мечникова. В той же час, замість кількості цитувань вони навели кількість посилань на літературу в статтях, що в десятки разів вище, ніж кількість цитувань. Наприклад, було вказано, що проф. Лепіх має 17 статей і 124 посилання на ці статті, в той час, як на ці 17 статей є всього 1 посилання інших вчених і саме тому індекс Хірша Лепіха дуже низький і становить 1. Вчений Хома, як було повідомлено, має 8 статей і 94 посилання на них. В дійсності немає жодного посилання на ці статті, і індекс Хірша дорівнює нулю.

2. ОДАБА повідомила, що немає вчених у СКОПУСІ, але пошукова система показує, що наприклад, проф. Плотніков має 30 статей, зареєстрованих у СКОПУСІ, 10 посилань на ці статті і h-фактор =2, хоч невеликий, але є. Це свідчить про те, що в деяких ВНЗ навіть не знають про існування бази СКОПУС, якій Міністерство приділяє зараз особливу увагу.

3. Немає у СКОПУСІ жодних вчених з Юридичної академії і морської академії. ОНАЗ і ОДАБА мають по одному вченому у СКОПУСІ.

4. В таблиці наведені дані про вчених, індекс Хірша яких більше 1, а в разі університету Мечникова – більше 2.


Таблиця 5 показує наявність наукових статей, надрукованих у наукових виданнях іноземних університетів, та доповідей на міжнародних наукових конференціях у країнах СНД і у далекому зарубіжжі

Кількість доповідей на міжнародних наукових конференціях у 2010-2011 роках

Кількість наукових статей у наукових виданнях іноземних університетів у 2010-2011 роках
У країнах СНД

У далекому зарубіжжі

У країнах СНД

У далекому зарубіжжі

ОНУ

328

83

5

2

ОНПУ

832

451

15

36

НУ ОЮА

447

352

54

44

ОДЕконУ

31

27

31

44

ОНМорУ

28

32

6

18

ОНМедУ

22

63

-

447

ОДЕколУ

121

294

15

73

ОНАХТ

87

63

106

88

ОНАЗ

10

20

14

7

ОДАБА

142

193

23

14

ІДГУ

65

-

28

-

ОДАХ

27

57

25

35

ПУНПУ

85

62

136

118

ОНМА

16

7

41

8


1. Наведені дані важко аналізувати. Вражає наведена кількість статей в далекому зарубіжжі, наприклад, медичний університет вказує 447(!), а також доповідей на міжнародних наукових конференціях у далекому зарубіжжі: ОНПУ – 451(!), Юракадемія – 352(!), ОДЕколУ – 294 (в 2,3 рази більше, ніж у країнах СНД), ОДАБА - 193. В той же час, у відповідній таблиці наведені лише одиничні статті і надруковані доповіді на конференціях. А де ж ці доповіді і статі? Така розбіжність неприпустима.

2. НУ ОЮА вказує на 352 доповіді і 44 публікації в далекому зарубіжжі, в той же час немає ніяких статей і ніяких вчених, статті яких зареєстровані у базі даних СКОПУС. Ця гігантська розбіжність потребує пояснень.


Виконавець Федосов С.Н. тел. 712-40-17
Скачати 446.5 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації05.12.2012
Розмір446.5 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх