Концепція Програми «Освіта Авдіївки. 2012-2016 роки» 3 Оцінка тенденцій формування контингентів учнів закладів освіти міста 4 Напрямок І. Дошкільна освіта 5 icon

Концепція Програми «Освіта Авдіївки. 2012-2016 роки» 3 Оцінка тенденцій формування контингентів учнів закладів освіти міста 4 Напрямок І. Дошкільна освіта 5


Схожі
Перелік навчальних закладів, наукових установ та організацій...
Освіта саратщини – 2012: нові стандарти – якісні зміни...
Програма впровадження профільного навчання учнів старшої школи в загальноосвітніх навчальних...
Довідка про розвиток та забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів області...
«Стан готовності навчальних закладів до 2012-2013 навчального року та впровадження нового...
Звіт про виконання програми розвитку фізичної культури І спорту за 2007-2011 роки...
Програми правової освіти населення на 2011-2015 роки за 2011 рік...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями...
Аналіз роботи районного методичного об’єднання вчителів фізики у 2011 2012 навчальному році...
Про хід виконання Програми розвитку освіти міста Вознесенська на 2009-2015 роки...
Проведено презентацію підручників з іноземних мов для учнів 11 класів загальноосвітніх...
Інформацію про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2011...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7
повернутися в початок
скачать

^ Проект «Мобільне навчання у відкритому інформаційному середовищі»

Проект розроблено відповідно до завдань і пріоритетів, визначених:

 • Конституцією України;

 • Національною доктриною розвитку освіти;

 • Законами України:

  • «Про освіту»;

  • «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»;

 • Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року.

Мета проекту

Метою проекту є створення умов для забезпечення професійного самовдосконалення педагогічних кадрів засобами відкритого інформаційного середовища орієнтованого на використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Обґрунтування проблеми та концептуальні засади

Одним із пріоритетів системи післядипломної педагогічної освіти є створення дієвої системи дистанційного навчання, забезпечення на її основі ефективного впровадження і використання ІКТ в освітній діяльності.

Створення відкритого інформаційного середовища забезпечує проведення навчання в дистанційній формі, дозволяє гнучко організувати навчальний процес, підвищує якість та доступність освіти, створює умови для реалізації концепції неперервності у системі післядипломної педагогічної освіти.

Аналіз стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітню діяльність

У системі освіти в цілому створено підґрунтя для розбудови відкритого інформаційного середовища:

 • відзначається позитивна динаміка підключеності освітніх установ міста до мережі Інтернет, яка складає 100%; значно покращився рівень інформаційного забезпечення закладів освіти;

 • у системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів реалізується програмно-цільовий проект «Дистанційна освіта», у рамках якого педагоги міста беруть участь в очно-дистанційній та дистанційній формах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

100% вчителів міста пройшли навчання і отримали підтвердження володіння ІКТ.

Проблеми:

 1. Необхідна подальша модернізація методичного, інформаційного, програмно-технічного забезпечення дистанційного навчання у системи післядипломної педагогічної освіти.

 2. Недосконалість механізму вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів у системі післядипломної педагогічної освіти та недостатність рівня використання технологій мобільного навчання.

Завдання:

 1. Активізувати роботу щодо участі у впровадженні новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в систему післядипломної педагогічної освіти.

 2. Удосконалити систему мотивацій щодо впровадження і використання інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів.

 3. Забезпечити вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів системи післядипломної педагогічної освіти.

Очікувані результати:

 1. Підвищення рівня інформаційної компетентності педагогічних працівників міста за рахунок модернізації програмного, інформаційно-методичного забезпечення дистанційного навчання системи післядипломної педагогічної освіти.

 2. Забезпечення вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів.

 3. Підвищення гнучкості організаційної структури навчального процесу через використання технологій мобільного навчання.

 4. Удосконалення мережевої взаємодії суб’єктів освітнього процесу засобами відкритого інформаційного середовища.

^ Зміст основних заходів проекту

з/п

Назва заходу

Термін

Відповідальний

1

Участь педагогів міста у впровадженні навчального курсу Microsoft «Учителі в онлайні» у рамках програми «Партнерство в навчанні»
Науково-методичний центр

2.

Участь у проведенні моніторингу щодо використання вчителями загальноосвітніх навчальних закладів мобільних технологій навчання в педагогічній діяльності (тестування, анкетування, діагностика).
Науково-методичний центр


Проект «Лідери освіти»

Проект розроблено відповідно до завдань і пріоритетів, визначених:

 • Національною доктриною розвитку освіти України;

 • Державною програмою «Вчитель»;

 • Концепцією гуманітарного розвитку України на період до 2020 року;

 • Проектами:

  • Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки;

  • Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року»;

  • Положення про науково-педагогічний проект;

 • Положенням про обласний конкурс «Кращий працівник року в галузі освіти».

Мета проекту:

Удосконалення багатовекторної системи пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу освітян Донеччини через участь у різноманітних конкурсах, турнірах і форумах, що забезпечує формування лідерських якостей педагогічних працівників та підвищення престижності професії вчителя.

Обґрунтування проблеми та концептуальні засади проекту

Одним із показників розвитку лідерських якостей педагога є участь в освітніх конкурсах, турнірах, форумах, які також стимулюють розвиток творчого потенціалу, забезпечують розповсюдження перспективного досвіду кращих педагогів-майстрів, акумулюють та популяризують педагогічні здобутки, створюють умови для неперервної професійної освіти.

Конкурси в галузі освіти надають змогу вчителям поєднати науково-теоретичну підготовку з оволодінням навичками практичної діяльності, відпрацювати інноваційні та експериментальні технології для досягнення високого професіоналізму в педагогічній праці.

Сучасному педагогу надзвичайно важливо володіти не лише професійними знаннями, але і знаннями в області менеджменту та маркетингу, постійно самовдосконалюватися за рахунок формування таких умінь:

 • гностичних – пов’язаних з дослідницькими вміннями педагогів;

 • проектувальних – здійснення перспективного проектування;

 • конструктивних – комбінаторної побудови індивідуальної освітньої траєкторії для досягнення кінцевого результату;

 • комунікативних – оволодіння мистецтвом взаємодії;

 • управлінсько-організаційних – свідомій вибір найкращого варіанта діяльності на основі самоаналізу та прогнозу наслідків щодо досягнення мети;

 • корекційних – готовність до внесення коректив, які забезпечують продуктивність діяльності щодо професійного зростання.

Стрижневі напрямки проекту

Саме вищезазначені аспекти зазначили стрижневі напрямки проекту, а саме:

 • забезпечення участі педагогів у конкурсному русі для розвитку лідерських якостей освітян Донеччини;

 • оновлення системи неперервної освіти щодо розвитку творчої ініціативи освітян області;

 • створення потужного інтелектуального потенціалу освітян.

Аналіз участі педагогів області у творчих професійних конкурсах

Щороку певна кількість освітян міста бере участь у професійно-педагогічних конкурсах "Вчитель року", "Кращий працівник року у галузі освіти". Протягом п’яти років у конкурсах професійної майстерності взяли участь понад 30 освітян міста. У обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» щороку беруть участь 10 педагогів міста (по одному з кожної номінації).

Науково-методичним центром міста ведеться системна робота щодо супроводу творчих освітян, їх неперервного професійного зростання.

Проблеми

Серед проблем, які вимагають більш детальної уваги під час організації та проведення фахових конкурсів, супроводу професійного зростання педагогів, слід зазначити:

 • недостатня готовність освітян залучатися до нових, нетрадиційних форм підвищення своєї майстерності, якими є фахові конкурси, турніри та форуми;

 • незначна активність педагогічної спільноти щодо розробки та впровадження інноваційних та експериментальних педагогічних технологій для презентації їх у конкурсному русі;

 • необхідність піднесення соціального статусу і професіоналізму педагогічних працівників.

Завдання:

 • мотивація педагогів до розвитку професійної майстерності, сприяння формуванню професійного самовизначення особистості через участь у професійних конкурсах і турнірах;

 • стимулювання педагогів до активної позиції щодо неперервної освіти;

 • розвиток інтересу педагогів до методичного пошуку, інноваційної діяльності щодо моделювання та проектування нових методик і технологій;

 • підтримка професійної діяльності лідерів освіти на засадах вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду.

Очікувані результати

Виконання основних завдань та заходів Проекту забезпечить:

 • заохочення педагогічних працівників до неперервної освіти, творчої, результативної праці;

 • розвиток особистості за індивідуальною освітньою траєкторією;

 • підвищення престижу педагогічної професії у сучасному суспільстві та утвердження високого соціального статусу педагога;

 • удосконалення науково-методичного супроводу підвищення професійної майстерності педагогів міста.

Зміст основних заходів Проекту

з/п

Заходи

Термін виконання

Виконавці

1. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів,
формування готовності до творчих пошуків


1.1.

Участь у тренінгах для педагогів за інноваційними технологіями:

2012-2016

Науково-методичний центр

1.2

Проведення, дискусій, круглих столів, форумів, фестивалів, акцій, конференцій в міжкурсовий період
Науково-методичний центр

^ 2. Професійне самовизначення особистості через участь у фахових конкурсах

2.1.

Всеукраїнські фахові конкурси:

2.1.1.

«Учитель року»


2012-2016

Відділ освіти, НМЦ

2.1.4.

«Парк педагогічної майстерності».

2012-2016


Відділ освіти, НМЦ

2.1.5.

«Вихователь року».

2012-2016

Відділ освіти, НМЦ

2.2.

Обласні професійні конкурси:

2.2.1.

«Кращий працівник року».

2012-2016

Відділ освіти, НМЦ

2.2.2

«Педагогічний Х-фактор».

2012-2016

Відділ освіти, НМЦ

2.2.3

«Навчальний заклад року».

2012-2016

Відділ освіти, НМЦ^ Напрямок VІ. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення

Проект «Оновлена школа»

(покращення умов для навчання, виховання у загальноосвітніх
навчальних закладах на 2012-2016 роки)Проект розроблено відповідно до завдань та пріоритетів, визначених:

 • Конституцією України;

 • Національною доктриною розвитку освіти України;

 • Законом України “Про освіту” ;

 • Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України;

Мета

Проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт з оновлення й модернізації конструкцій і обладнання будівель закладів освіти у зв’язку з їх фізичним зношуванням та руйнуванням, покращення експлуатаційних та енергозберігаючих показників, доукомплектування навчальних закладів недостатнім обладнанням та меблею, заміна непридатного до експлуатації обладнання та меблів, що буде сприяти підвищенню стандартів надання в закладах освіти всіх рівнів освітянських послуг.

Забезпечення закладів освіти якісною питною водою, виконання санітарних норм та вимог, облаштування в школах, там де потрібно, внутрішніх санітарних вузлів.

Аналіз виконаної у 2007-2011 роках роботи щодо укріплення навчально-матеріальної бази закладів освіти

Щорічно у закладах освіти виконується необхідний об’єм ремонтних робіт. Протягом 2007-2011 років у закладах освіти були проведені поточні та капітальні ремонти покрівель 12 закладів з 16 на суму понад 1331 тис.грн.

На балансі відділу освіти знаходяться 4 котельні: 3 на твердому паливі та 1 газова міні-котельня. Протягом останніх років в усіх котельних була проведена заміна застарілих котлів на більш сучасні (130 тис.грн), проведена повна заміна опалювальної системи ЗОШ № 4 (126 тис.грн), частковий ремонт опалювальної системи ДДЗ № 8 (50 тис.грн), часткова заміна системи опалення ЗОШ № 1 (80 тис.грн), реконструкція водопостачальної системи ЗОШ № 2, 6; довстановлені лічильники теплової енергії, усі заклади освіти 100% забезпечені лічильниками гарячої, холодної води, теплової енергії; проведена заміна усіх лічильників електроенергії на електронні.

Проведена робота з укріплення матеріально-технічної бази їдалень та харчоблоків закладів освіти: придбані холодильники в усі заклади освіти, замінені електронагрівальні прилади у закладах, де відсутнє гаряче водопостачання; придбані сучасні електроплити у 7 закладах, встановлені сучасні пральні машини в усіх дошкільних закладах. Щороку при відкритті додаткових груп у дитячих дошкільних закладах закуповується твердий та м'який інвентар, посуд у нові групи.

Разом з цим, через скорочення фінансування залишаються не вирішеними ряд проблемних питань: ремонт покрівель, котелень, тепломереж, систем опалення, водопостачання, каналізації, їдалень, спортивних залів, огорож, внутрішніх санітарних вузлів, виконання енергозберігаючих заходів.

Для забезпечення нормального функціонування їдалень, пралень необхідно продовжити роботу із заміні зношеного обладнання.

Котельні однієї ЗОШ та двох дошкільних навчальних закладів розташовані у підвальних приміщеннях. Через відсутність коштів немає можливості винести котельні з підвальних прміщень. На сьогодні актуальним залишається питання подальшого укріплення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів, проведення в них відповідних ремонтів.

Шляхи розв’язання проблем, які існують:

 • збільшення загального фінансування освітянської галузі відповідно до вимог Закону України «Про освіту»;

 • проведення ремонтних та відновлювальних робіт на об’єктах освіти, які знаходяться в аварійному та технічно-незадовільному стані;

 • доукомплектування навчальних закладів відповідним обладнанням, меблями, навчально-наочними посібниками, сучасною комп’ютерною технікою;

 • виконання необхідних заходів щодо охорони праці та протипожежної безпеки;

 • залучення позабюджетних коштів, реалізація актуальних інвестиційних проектів для укріплення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів.

Очікувані результати

Підвищення енергоефективності закладів, створення комфортних умов для навчання, виховання, утримання дітей, економія бюджетних коштів на комунальні витрати, забезпечення виконання правил охорони праці та безпечної експлуатації будівель, споруд, котельного та іншого обладнання.

Джерела фінансування

Фінансування плануємих заходів пропонується за рахунок державного, обласного, місцевих бюджетів та інших джерел, які не заборонені законодавством.


^ План основних заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази
закладів освіти міста на період з 2012 по 2016 роки


з/п

Зміст основних заходів

Термін виконання

Виконавець

1.

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти,
створення належних умов для навчання, виховання та утримання дітей, виконання енергозберігаючих заходів


1.1.

^ Капітальний ремонт


- покрівель:

загальноосвітня школа № 7

2012

Відділ освіти
загальноосвітня школа № 2

дошкільний заклад № 10

2014-2015
загальноосвітня школа № 3

2014
загальноосвітня школа № 5

2016
- системи опалення:

згальноосвітня школа № 3

2012

Відділ освіти

1.2.

^ Поточний ремонт
Відділ освіти

- покрівель

2013
дошкільний заклад № 11
дошкільний заклад № 7

2014
- системи опалення:

2013
дошкільний заклад № 12
- системи водопостачання та каналізації:

дошкільний заклад № 8

2012
загальноосвітня школа № 5

2013
- фасадів:

дошкільний заклад № 12

2014

Відділ освіти

1.3.

Виніс котелень з підвального приміщення:

1 загальноосвітня школа

2 дошкільні заклади

2016

Відділ освіти


залишити коментар
Сторінка7/7
Дата конвертації03.12.2012
Розмір1.41 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх