Концепція Програми «Освіта Авдіївки. 2012-2016 роки» 3 Оцінка тенденцій формування контингентів учнів закладів освіти міста 4 Напрямок І. Дошкільна освіта 5 icon

Концепція Програми «Освіта Авдіївки. 2012-2016 роки» 3 Оцінка тенденцій формування контингентів учнів закладів освіти міста 4 Напрямок І. Дошкільна освіта 5


Схожі
Перелік навчальних закладів, наукових установ та організацій...
Освіта саратщини – 2012: нові стандарти – якісні зміни...
Програма впровадження профільного навчання учнів старшої школи в загальноосвітніх навчальних...
Довідка про розвиток та забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів області...
«Стан готовності навчальних закладів до 2012-2013 навчального року та впровадження нового...
Звіт про виконання програми розвитку фізичної культури І спорту за 2007-2011 роки...
Програми правової освіти населення на 2011-2015 роки за 2011 рік...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями...
Аналіз роботи районного методичного об’єднання вчителів фізики у 2011 2012 навчальному році...
Про хід виконання Програми розвитку освіти міста Вознесенська на 2009-2015 роки...
Проведено презентацію підручників з іноземних мов для учнів 11 класів загальноосвітніх...
Інформацію про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2011...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7
повернутися в початок
скачать


^ Проект «Надія Донеччини – гордість України»

Проект розроблено відповідно до завдань і пріоритетів, визначених:

 • Законами України:

 • Указами Президента України:

 • Постановами Кабінету Міністрів України:

 • Концепціями та програмами:

Мета проекту

Метою проекту є вдосконалення системи роботи з обдарованими дітьми через створення умов для виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей, забезпечення якісної освіти, формування здатності до неперервної освіти, сприяння їх самореалізації, професійному самовизначенню відповідно до здібностей та інтересів; підвищення професійної компетентності вчителя, що працює з обдарованими дітьми.

Аналіз стану та актуальність проекту

Проблема раннього виявлення та навчання талановитої молоді пріоритетна в системі освіти. Від її розв’язання залежить інтелектуальний та економічний потенціал держави. Найважливішим завданням є формування професійної еліти, виявлення та підтримка найбільш обдарованих, талановитих дітей та молоді.

Протягом останніх років розвиток дитячої обдарованості є пріоритетним напрямком регіональної освітньої моделі. Виконання заходів обласної програми «Надія Донеччини», міської програми в попередні роки дозволило досягти певних позитивних результатів. Збільшилася кількість учасників інтелектуальних змагань на шкільному та міському рівнях, що сприяло збільшенню кількості переможців обласного етапу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад – з 3 до 18. Підвищився інтерес учнів до наукової діяльності, зросла кількість учнів-членів МАН, у 2011 році учасниками Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України стали 2 учня. Сформовано банк обдарованої учнівської молоді (70 осіб) та їх наставників.

Проте, невирішеною залишається низка проблем, і не лише діагностики, навчання і розвитку самої обдарованої дитини, а й проблеми педагога, покликаного підтримувати дитячу обдарованість у процесі її навчання, виховання, розвитку, соціалізації; професійно-особистісна готовність учителя, вихователя, тренера, наставника до роботи з обдарованими дітьми.

Педагогічні та психологічні труднощі, що виникають, зумовлені різноманітністю видів обдарованості, безліччю суперечливих теоретичних підходів і методів, варіативністю сучасної освіти, а також надзвичайно малим числом фахівців, підготовлених до роботи з обдарованими дітьми. Необхідно враховувати специфіку їх навчання та розвитку в системі дошкільної та шкільної, а також додаткової (позашкільної) освіти тощо.

Завдання:

 1. Удосконалити традиційні і впровадити в освітній процес нові педагогічні технології.

 2. Залучити до роботи з обдарованою молоддю творчий потенціал педагогів міста.

Шляхи реалізації:

 • удосконалення системи виявлення, відбору обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки;

 • активне залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності в гуртках, філіях Малої академії наук;

 • забезпечення ефективної діяльності загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів з метою створення умов для розвитку особистості та вироблення самобутніх професійних якостей;

Очікувані результати проекту:

 • покращення сприятливого середовища для розкриття, розвитку та пропагування інтелектуальних, творчих, спортивних, лідерських та інших досягнень обдарованої молоді міста;

 • якісна підготовка та відбір претендентів на учнівські інтелектуальні змагання різного формату з метою формування позитивного іміджу міста;

 • підвищення рівня професійної компетентності педагогів, що працюють з обдарованою молоддю.

Фінансове забезпечення проекту

Реалізацію заходів проекту пропонується здійснити за рахунок коштів місцевого бюджету та позабюджетних коштів.

^ Основні заходи з реалізації проекту на 2012-2016 рокиз/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні

виконавці

1. Науково-методичне та інформаційне забезпечення роботи
з обдарованою молоддю


1.1.

Впровадження психодіагностичних досліджень, спрямованих на пошук обдарованих дітей та молоді відповідно до різних типів обдарованості

2012-2016

Відділ освіти, НМЦ

1.2.

Участь у відкритому конкурсі-захисті проектів щодо організації роботи з обдарованою молоддю серед закладів освіти області

до 2014 щорічно

Відділ освіти, НМЦ

1.3.

Участь в обласному семінарі з обміну досвідом «Модель психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей»

2015

Відділ освіти, НМЦ

1.4.

Інформування засобів масової інформації про хід та результативність заходів у межах проекту

постійно

Відділ освіти, НМЦ

^ 2. Навчання, виховання та розвиток обдарованої молоді

2.1.

Проведення міський та участь в обласному етапі учнівських командних турнірах з профільних предметів

2012-2016

Відділ освіти, НМЦ

2.2.

Проведення міського та участь у регіональному етапі конкурсу знавців української мови ім. Яцика, мовно-літературному ім. Шевченка та Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Об’єднаємося ж, брати мої!»

щорічно

Відділ освіти, НМЦ, заклади освіти

^ Конкурс ім П. Яцика

грудень

січень

Мовно-літературний конкурс ім. Т.Шевченка

грудень

лютий

^ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості конкурс «Об’єднаймося ж, брати!»

січень

лютий

2.3.

Організація та проведення II етапу предметних Всеукраїнських учнівських олімпіад (не менше 900 школярів 6-11 класів)

щорічно

січень-

лютий

Відділ освіти, НМЦ, заклади освіти

2.4.

Організація та проведення обласної олімпіади з фізичної культури


щорічно

квітень

Відділ освіти, НМЦ, заклади освіти

2.5.

Участь у ІІ етапі конкурсу-захисту наукових робіт МАН


Щорічно

лютий

Відділ освіти, НМЦ, заклади освіти

2.11

Забезпечення участі школярів у заочному етапі Інтернет-олімпіад

щорічно

жовтень-грудень

Відділ освіти, НМЦ, заклади освіти

^ 3. Забезпечення соціально-правових гарантій

3.1.

Виплата стипендій обдарованим учням, студентам та аспірантам, переможцям міжнародних, всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів

щорічно

Відділ освіти


^ Проект «Особлива дитина»

(розвиток інклюзивної та інтегрованої освіти у 2012 -2016 рр.)

Проект розроблено відповідно до завдань та пріоритетів, визначених:

 • Конституцією України;

 • Законами України:

  • «Про освіту»;

  • «Про загальну середню освіту»;

  • «Про реабілітацію інвалідів в Україні»;

  • «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

  • «Про охорону дитинства»;

 • Указом Президента України від 30.09.2010р. № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»;

 • Постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2011р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»;

 • Розпорядженнями Кабінету Міністрів України:

  • «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року»;

  • «Про затвердження плану додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»;

  • «Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах»;

  • «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»;

  • «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»;

  • «Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації».

Мета стратегії розвитку інклюзивної та інтегрованої освіти:

 • підвищення доступності якісної освіти для дітей з особливими потребами відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти та інноваційного розвитку суспільства;

 • створення освітньо-реабілітаційного середовища для задоволення освітніх потреб учнів з особливостями психофізичного розвитку, соціальна інтеграція в умовах загальноосвітнього закладу.

Освіта дітей з особливими потребами.
Актуальність Програми


Сучасна освіта повинна знаходити шляхи, які б забезпечували успішне навчання всіх дітей, включаючи тих, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку. Основний принцип створення інклюзивної школи полягає в тому, що всі діти мають навчатися разом у кожному випадку, коли це виявляється можливим, не дивлячись на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними.

Згідно зі статистичними звітами дитяча інвалідність має стійку тенденцію до зростання. Головні причини інвалідності – органічні ураження нервової системи, хвороби сенсорних органів, психічні розлади, травми, вроджені вади розвитку. Внаслідок обмежень у спілкуванні, самообслуговуванні, пересуванні, контролю за своєю поведінкою розвиток цих дітей значною мірою залежить від задоволення їх потреб іншими людьми, що складає багатогранний процес соціальної реабілітації. Тому діти в ранньому віці повинні максимально розвинути свої природні здібності і в подальшому своєчасно інтегруватися в суспільство.

На виконання Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання планомірно реалізується комплекс заходів щодо забезпечення архітектурної доступності та пристосування навчальних приміщень до потреб осіб з обмеженими можливостями здоров’я.

Розбудова системи інклюзивної освіти вимагає зосередження зусиль та ресурсів на вирішенні найбільш гострих проблем, які стримують розвиток освітньої галузі, не дають можливості забезпечити нову якість освіти.

Серед цих проблем:

 • недостатня відповідність освітніх послуг вимогам суспільства, обмеженість доступу до якісної освіти осіб з особливими освітніми потребами;

 • відсутність цілісної системи виховання, фізичного, морального і духовного забезпечення розвитку, інтеграції та соціалізації зазначеної категорії дітей;

 • недосконалість змісту освіти: державних освітніх стандартів, навчальних планів, програм та підручників;

 • відсутність у місті мережі спеціальних та інклюзивних класів загальноосвітніх навчальних закладів;

 • повільно здійснюється впровадження у навчально-виховний процес інноваційних й інформаційно-комунікаційних технологій інклюзивного та інтегрованого навчання;

 • низький рівень фінансово-економічного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення навчальних закладів;

 • відсутність міської психолого-медико-педагогічної консультації, що працює на постійно діючій основі, непередбаченість у штатному розкладі міської ПМПК фахівців необхідних для здійснення консультативної роботи;

 • недостатня кількість фахівців, що мають спеціальну освіту, та здійснюють навчання учнів за індивідуальною формою;

 • відсутність у штатному розкладу навчального закладу асистентів-вчителів (недосконалість законодавчої бази).

Шляхи і способи розв'язання проблеми:

 • розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах дітей і молоді з особливостями психофізичного розвитку;

 • матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів, міської ПМПК, що надають освітні послуги дітям з особливими потребами; забезпечення архітектурної та інформаційної доступності освітніх закладів для навчання дітей цієї категорії;

 • продовження науково-методичної роботи з керівними та педагогічними кадрами дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють з дітьми з особливостями психофізичного розвитку через курсову перепідготовку та різні форми методичної роботи;

 • впровадження в практику освітніх установ кращого досвіду педагогічних колективів навчальних закладів, які реалізують ідеї інклюзивної освіти;

^ Зміст основних заходів Проекту

з/п

Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальні

^ 1. Організаційно-правові засади

1.1.

Проаналізувати кількісний склад, дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, за нозологіями, а саме:

 • з сенсорними порушеннями (глухі, зі зниженим слухом, сліпі, зі зниженим зором, з тяжкими порушеннями мови)

 • з порушеннями опорно-рухового апарату

 • з розумовою відсталістю

 • які навчаються в дошкільних та загальноосвітніх закладах міста

Щорічно 2012-2016

Відділ освіти

1.2.

Створити систему моніторингу стану впровадження інклюзивної освіти та навчальних досягнень учнів в умовах інклюзивного навчання, обсягу і якості наданих освітніх та корекційно-реабілітаційних послуг

Жовтень

2012

Відділ освіти

^ 2. Підготовка педагогічних кадрів

2.1.

Організувати підготовку вчителів початкових класів, учителів-предметників до роботи в класах інклюзивного навчання через систему підвищення кваліфікації

2012-2016

Науково-методичний центр

2.2.

Участь у проведенні тематичних семінарів та нарад для консультантів міської психолого-медико-педагогічної консультації

Щорічно 2012-2016

ПМПК

^ 3. Навчально-методичне забезпечення

3.1.

Спрямувати роботу міської психолого-медико-педагогічної комісії на забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в системі інклюзивного навчання; залучити практичних психологів закладів освіти до системи корекційно-реабілітаційної роботи

Щорічно 2012-2016

Відділ освіти, ПМПК

3.2.

Надавати консультативно-методичну допомогу педагогічним кадрам дошкільних закладів та шкіл щодо психолого-педагогічної та соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров’я

Щорічно 2012-2016

Відділ освіти, НМЦ

3.3.

Участь у семінарах-тренінгах щодо впровадження інклюзивного та інтегрованого навчання:

2012-2012

Відділ освіти, НМЦ

3.4.

Участь у проведенні регіональної науково-практичної конференції з проблеми «Інклюзія як основа модернізації освітньої галузі»

Листопад

2013

Відділ освіти, НМЦ

^ 4. Кадрове забезпечення

4.1.

Залучати до інклюзивного навчання фахівців, що мають спеціальну освіту, та здійснюють навчання учнів за індивідуальною формою.Щорічно 2012-2016

Відділ освіти

^ 5. Забезпечення необхідних умов для запровадження інклюзивного
та інтегрованого навчання


5.1.

Сприяти забезпеченню навчальних закладів, які здійснюють інклюзивне навчання, необхідною кількістю спеціальних підручників і наочних дидактичних посібників для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; навчально-методичною літературою (програмами, підручниками, посібниками) з урахуванням контингенту дітей

Щорічно 2012-2016

Відділ освіти

5.2.

Забезпечити архітектурну доступність та пристосування шкільних приміщень до потреб дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

2015-2016

Відділ освіти

5.3.

Здійснювати соціально-педагогічний патронат дітей, які не мають можливості відвідувати навчальні заклади через їх стан здоров’я

Щорічно 2012-2016

Відділ освіти, заклади освіти

5.4.

Передбачити функціональними обов’язками наявних спеціалістів виконання питання навчання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Щорічно 2012-2016

Відділ освіти


Очікувані результати виконання Проекту, визначення її ефективності

Виконання Програми сприятиме:

 • формуванню цілісної системи освіти, єдиного культурно-освітнього простору для комплексного задоволення потреб громадян і регіонального ринку праці в освітніх послугах;

 • забезпеченню права дітей з особливими освітніми потребами на рівний доступ до якісної освіти, незалежно від стану здоров’я, місця їх проживання;

 • створенню належних умов для функціонування і розвитку інклюзивної освіти.


Проект «Конкурентноспроможний випускник Донеччини»

Проект розроблено відповідно до завдань і пріоритетів, визначених:

 • Конституцією України;

 • Національною доктриною розвитку освіти;

 • Законами України «Про освіту» , «Про загальну середню освіту»;

 • Державним стандартом базової і повної середньої освіти;

 • Державною національною програмою «Освіта» («Україна ХХІ ст.»);

 • Указами Президента України:

  • «Про заходи щодо визначення і реалізації проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку»;

  • «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»;

 • регіональною Концепцією "Навчання протягом всього життя";

 • регіональною стратегією інноваційного розвитку системи освіти на 2011-2015 роки;

 • Міжнародними концепціями:

  • Концепція навчання протягом життя;

  • Концепція «установи, що навчається»;

  • Концепція «управління знаннями».

Мета проекту:

Метою проекта є виховання економічно грамотних, підготовлених до успішної діяльності в різних сферах і галузях господарства, ініціативних, заповзятливих, упевнених у собі й своєму майбутньому молодих громадян України.

Обґрунтування проблеми та концептуальні засади проекту

Сьогодні інноваційна економіка потребує фахівців з широкими взаємодоповнюючими компетенціями, що є необхідною умовою формування особистості, якій притаманні такі якості, як: лідерство, креативність, інноваційність, рішучість, готовність брати на себе відповідальність, ризикувати та приймати рішення. У тім, існуючий зміст загальної середньої освіти не повною мірою відповідає соціальному замовленню сучасного українського суспільства, яке прагне жити в умовах ринкової економіки.

Отже, проблемами, на розв’язання яких спрямований проект, є:

 1. Невідповідність змісту загальної середньої освіти соціальному замовленню сучасного українського суспільства.

 2. Неможливість розвинути проектувальні, організаційні, управлінські навички в існуючій системі освіти.

 3. Відсутність відповідного рівня підготовки кадрів щодо розв’язання завдань підготовки конкурентноспроможного випускника.

 4. Непідготовленість випускників загальноосвітніх навчальних закладів до професійної та життєвої самореалізації.


Актуальними і взаємозалежними завданнями проекту є:

 • створення й реалізація моделі безперервного навчання школярів, спрямованої на засвоєння економічного мислення і моделей успішної професійної діяльності в умовах ринкової економіки;

 • створення ефективної моделі соціального партнерства з метою формування соціально-економічних, організаційно-ділових і загальпрофесійних навичок підростаючого покоління;

 • участь у розробці і поширенні програм навчання школярів основам ринкової економіки й підприємництва через партнерство між бізнесом і освітою;

 • організація допрофесійної і ранньої професійної підготовки дітей і молоді до професійної та життєвої самореалізації.

Зміст основних заходів Проекту^ Зміст роботи

Термін

виконання

Виконавці

1. Створення й реалізація моделі безперервного навчання школярів, спрямованої на засвоєння економічного мислення і моделей успішної професійної діяльності в умовах ринкової економіки

1.2

Внесення коректив до навчальних планів закладів освіти (за рахунок варіативної частини) щодо виділення годин на впровадження кур­сів з формування конкурентоспроможного випускника школи

Щорічно

Відділ освіти

2. Створення ефективної моделі соціального партнерства з метою формування соціально-економічних, організаційно-ділових і загальпрофесійних навичок підростаючого покоління

2.1

Участь у щорічних олімпіадах з економіки та запровадження турнірів і конкурсів школярів з питань бізнесу та управління

Щорічно

Відділ освіти, НМЦ

^ 3. Підготовка фахівців в області навчання основам економіки й підприємництва учнів шкільного віку
в системі післядипломної педагогічної освіти


3.1

Участь у засіданні круглого столу "Шкільна бізнес-освіта: Донецький варіант" для керівних кадрів пілотних шкіл

2012

НМЦ

3.2

Участь у науково-практичному семінаір "Досвід дистанційного навчання в системі неперервної бізнес-освіти школярів" для вчителів, що викладають навчальний курс з розвитку підприємницьких та лідерських якостей

2014

НМЦ

3.3

Участь у постійно діючому семінарі з проблеми підготовки конкурентоспроможного випускника

2013-2016

НМЦ


Фінансове забезпечення

Фінансування Проекту здійснюється в межах витрат, затверджених на відповідний рік у міському бюджеті для виконання заходів з відповідних галузей і розпорядників бюджетних засобів, а так само бюджетних засобів міста, інших джерел, не заборонені чинним законодавством.

Очікувані результати виконання Проекту

Виконання Проекту дозволить:

 • сформувати економічне мислення випускників шкіл і виробити у них стиль успішної професійної діяльності в умовах ринкової економіки шляхом створення і реалізації каскадної моделі формування конкурентоспроможного випускника школи;

 • сформувати соціально-економічні, організаційно-ділові і загальпрофесійні навички випускників загальноосвітніх навчальних закладів через запровадження соціального партнерства;

 • створити умови для професійної та життєвої самореалізації молодого покоління.


^ Напрямок ІІІ. Виховна і позашкільна робота

Проект «Виховання молодого покоління»

Проект розроблено відповідно до завдань і пріоритетів, визначених:

 • Концепцією виховання дітей та молоді у національній системі освіти;

 • Концепцією національно-патріотичного виховання молоді;

 • Концепцією громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності;

 • Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Мета Проекту

Метою цього Проекту є створення виховного простору, в якому дитина, зберігаючи свою індивідуальність взаємодіє з навколишнім світом, приймає рішення і усвідомлює їх наслідки

Актуальність Проекту

Реалізація основних завдань і принципів Концепції виховання у національній системі освіти здійснюється у ряді пріоритетних напрямів, які тісно взаємопов'язані між собою та до­повнюють один одного.

Виконання завдань Концепції сприяло участі учнів та вихованців закладів освіти міста у проведенні на обласному рівні низки заходів:
Створення виховного простору передбачає:

 • удосконалення системи виховної роботи, впровадження нових технологій організації виховного процесу;

 • сприяння підвищенню авторитету і ролі сім’ї у вихованні і соціалізації дітей та підлітків;

 • залучення освітніх, культурних закладів, організацій та широке коло громадськості до організації і підтримки різних форм дитячого дозвілля та зайнятості в позаурочний і позашкільний час;

 • формування педагогічної культури батьків на основі народних традицій.

Необхідність розв’язання вищезазначених проблем обумовила потребу в проекті «Виховання молодого покоління Донеччини».

Завдання проекту

 1. Об‘єднання зусиль освітян на розбудову та проектування дієвих виховних систем, шляхом створення виховного простору на основі гуманізації стосунків між усіма суб’єктами виховного процесу, спрямованості на самовдосконалення, саморозвиток та успішну соціалізацію вихованців.

 2. Створення науково-методичного супроводу діяльності організаторів виховної роботи зі створення виховного середовища та виховного простору.

 3. Упровадження у виховний процес інноваційних виховних технологій, систем та сучасних методик виховання дітей та учнівської молоді.

 4. Інтеграція зусиль шкільної спільноти, батьківської громади, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів щодо виховання загальнолюдської культури, поєднання інтересів особистості, суспільства і держави.
залишити коментар
Сторінка4/7
Дата конвертації03.12.2012
Розмір1.41 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх