Концепція Програми «Освіта Авдіївки. 2012-2016 роки» 3 Оцінка тенденцій формування контингентів учнів закладів освіти міста 4 Напрямок І. Дошкільна освіта 5 icon

Концепція Програми «Освіта Авдіївки. 2012-2016 роки» 3 Оцінка тенденцій формування контингентів учнів закладів освіти міста 4 Напрямок І. Дошкільна освіта 5


Схожі
Перелік навчальних закладів, наукових установ та організацій...
Освіта саратщини – 2012: нові стандарти – якісні зміни...
Програма впровадження профільного навчання учнів старшої школи в загальноосвітніх навчальних...
Довідка про розвиток та забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів області...
«Стан готовності навчальних закладів до 2012-2013 навчального року та впровадження нового...
Звіт про виконання програми розвитку фізичної культури І спорту за 2007-2011 роки...
Програми правової освіти населення на 2011-2015 роки за 2011 рік...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями...
Аналіз роботи районного методичного об’єднання вчителів фізики у 2011 2012 навчальному році...
Про хід виконання Програми розвитку освіти міста Вознесенська на 2009-2015 роки...
Проведено презентацію підручників з іноземних мов для учнів 11 класів загальноосвітніх...
Інформацію про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2011...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7
повернутися в початок
скачать

^ Зміст основних заходів Проекту

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавці

1. Підготовка та перепідготовка кадрів

^ 1.1. Загальна фахова підготовка учителів початкових класів

1.1.1.

Курсова перепідготовка вчителів початкових класів

2012-2016

Науково-методичний центр

Всього 49 осіб

^ 1.2. Іноземна мова

1.2.1.

Курсова перепідготовка вчителів іноземної мови – 21 особа

2012-2016

НМЦ

1.3. Інформатика

1.3.1.

Курсова перепідготовка вчителів інформатики – 2 особи

2012-2016

НМЦ

^ 2. Науково-методичний супровід діяльності учителя

2.1. Учитель початкових класів

2.1.1.

Участь у методичному конгресі «Підготовка вчителя до впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти»

2012

Відділ освіти, НМЦ

2.1.2.

Участь у зональних семінарах «Організаційне та науково-методичне забезпечення переходу початкової школи на новий Державний стандарт»

2012-2015

Відділ освіти, НМЦ

2.1.3.

Участь у педагогічних студіях з науковцями – авторами програм та підручників

2012-2015

Відділ освіти, НМЦ

2.1.4.

Участь у тренінгах «Здоров’язбережувальні технології в навчально-виховному процесі початкової школи»

2012-2015

Відділ освіти, НМЦ

2.1.5.

Участь у педагогічному консиліумі «Перші результати функціонування початкової школи області за другою редакцією Державного стандарту початкової загальної освіти»

2016

Відділ освіти, НМЦ

^ 2.2. Іноземна мова

2.2.1.

Участь у Всеукраїнській методичній студії з проблеми раннього навчання іноземних мов.

2012

Відділ освіти, НМЦ

2.2.2.

Участь у постійно-діючому семінарі «Особливості навчання іноземної мови молодших школярів»

2012-2016

Відділ освіти, НМЦ

2.2.3.

Участь у засіданні «Круглогоі столу» для керівників методичних об’єднань вчителів іноземних мов із залученням авторів підручників для початківців

2012-2015

Відділ освіти, НМЦ

2.3. Інформатика

2.3.1.

Участь у дистанційному семінарі «Психолого-педагогічні засади викладання інформатики в початковій школі» (для вчителів інформатики, які будуть викладати предмет інформатика в початковій школі)

2012-2016

Відділ освіти, НМЦ

2.3.2.

Участь у постійно-діючому семінарі «Викладання предмету «Сходинки до інформатики» (для методистів МК(МЦ), керівників МО вчителів інформатики та початкових класів)

2012-2016

Відділ освіти, НМЦ


Очікувані результати:

 • сформовані (на рівні початкової школи) ключові компетентності молодших школярів, зокрема:

 • здоров′язбережувальна (навички формування та збереження свого здоров′я, навички здорового способу життя, безпеки життєдіяльності);

 • ІКТ компетентність (уміння використовувати комп’ютер; уявлення про Інтернет та основні послуги; простий пошук інформації);

 • комунікативна (застосування іноземної мови у конкретному спілкуванні);

 • сформовані предметні компетентності випускника початкової школи відповідно до Державного стандарту та збереження позитивної динаміки навчальних досягнень учнів;

 • 100% підвищення кваліфікації учителів початкових класів щодо реалізації змісту Державного стандарту;

 • забезпечення початкової школи кваліфікованими учителями іноземної мови та інформатики для роботи в початковій школі;

Проект «Структурна розбудова загальноосвітнього простору»

Проект розроблено відповідно до завдань та пріоритетів, визначених:

 • Конституцією України;

 • Національною доктриною розвитку освіти України;

 • Законами України:

  • «Про освіту»;

  • «Про загальну середню освіту»;

  • «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»;

 • Указами Президента України:

 • «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»;

 • «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»;

 • Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України стосовно вдосконалення структури загальноосвітніх навчальних закладів та форм організації освіти в регіоні з метою створення при наявному обсязі ресурсів максимально сприятливих умов для навчання і виховання школярів;

 • Концепцією профільного навчання, затвердженою наказом МОН України від 11.09.2009р. № 854;

Мета Проекту

Метою Проекту є структурна розбудова системи навчальних закладів та форм організації навчання в місті, найбільш доцільних з точки зору забезпечення отримання кожною дитиною якісних освітніх послуг за умови продуктивного економічного використання наявних ресурсів.

Актуальність Проекту

В місті надають загальну середню освіту 8 загальноосвітніх навчальних закладів, з них: у 7 денних загальноосвітніх школах навчаються 2761 учнів, у 1 вечірній школі – 155 учнів. Крім того, в місті функціонує позашкільний заклад – Будинок дитячої та юнацької творчості.

Внаслідок зменшення народжуваності за останні 10 років контингент учнів загальноосвітніх шкіл скоротився на 1400 чоловік, що у свою чергу призвело до зменшення мережі класів на 44 одиниці.

^ Динаміка змін контингентів загальноосвітніх закладів міста за 2001-2011 рокиСередня наповнюваність закладів міста поступово знижується і на сьогодні складає лише 63,3% (по області в середньому 62,3%) від проектної потужності.

^ Наповнюваність шкіл відповідно до їх проектної потужності

Назва середнього загальноосвітнього навчального закладу

Рік побудови

Проектна потужність

Фактична наявність станом на 01.04.2012

Наявність другої зміни

Кабінетів

Дітей

Класів

%

Дітей

%

Класів

Дітей

% від загальної кількості

Авдіївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

№ 1 Авдіївської міської ради

1939

13

390

8

61

133

34

--

--

--

Авдіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

№ 2 Авдіївської міської ради

1977

38

1140

23

61

596

52

-

-

-

Авдіївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

№ 3 Авдіївської міської ради

1912,

1967

13

390

9

69

132

34

--

--

--

Авдіївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

№ 4 Авдіївської міської ради

1904

10

300

9

90

122

41

--

--

--

Авдіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

№ 5 Авдіївської міської ради

1970

29

870

21

72

444

51

--

--

--

Авдіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

№ 6 Авдіївської міської ради

1962

28

810

27

96

640

79

5

111

17,3

Авдіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

№ 7 Авдіївської міської ради

1976

31

700

29

93

694

99

2

40

5,7

Авдіївська загальноосвітня вечірня школа ІІ-ІІІ ступенів Авдіївської міської ради

1991

--

--

7
155
--

--

--

РАЗОМ:

--

--

4600

133

--

2916

63,3

--

--

--

Середня наповнюваність класів у місті скоротилася до 21,9 (по області 20,9 учнів, по місту – 23,1 учень, по селу – до 10,9 учнів).
У 2011-2012 навчальному році у 2 школах міста 151 учень навчається в другу зміну. З метою поліпшення умов навчання учнів, заняття для яких у школах проводяться в другу зміну, відділом освіти проведений аналіз ситуації, розроблений план-графік поетапного переведення до 01.09.2016 таких загальноосвітніх навчальних закладів на режим роботи в одну зміну за рахунок упорядкування загальної мережі класів та оптимального використання шкільних приміщень.з/п

Місто, район

Кількість шкіл, де здійснюється навчання у дві зміни протягом 2011-2012н.р.

% таких шкіл до загальної кількості загальноосвітніх навчальних закладів

Кількість учнів, які навчаються у другу зміну

% учнів від загальної кількості, які навчаються у другу змінуАвдіївка

2

28,5

151

5,5


З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти та згідно з рішенням виконкому Авдіївської міської ради від 22.08.2006 № 376 на території м. Авдіївки створено три освітні округи, в кожному з яких визначені опорні школи.

В освітньому окрузі № 1 опорна школа І-ІІІ ступенів № 7, суб’єкти округу – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 1, дитячі дошкільні заклади № 6, № 12.

В освітньому окрузі № 2 опорна школа І-ІІІ ступенів № 6, суб’єкти округу – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 3, вечірня школа ІІ-ІІІ ступенів, дитячі дошкільні заклади № 3,7,11.

В освітньому окрузі № 3 опорна школа І-ІІІ ступенів № 2, суб’єкти округу – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5, загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 4, дитячі дошкільні заклади № 8,11, Будинок дитячої та юнацької творчості.

Відповідно до Примірного положення про освітній округ наказом відділу освіти затверджене Положення про шкільний освітній округ, розроблені план впровадження діяльності освітніх округів на 2006-2011 роки, модель шкільного освітнього округу, складена карта територіального поділу міста на освітні округи, між суб’єктами усіх освітніх округів укладені угоди про співпрацю.

Управління у кожному освітньому окрузі здійснює Рада, до складу якої входять керівники закладів суб’єктів округу, голови батьківських комітетів шкіл, всього 5-6 осіб. У кожному освітньому окрузі на базі опорних шкіл діє методична рада, на засіданнях якої вивчається та поширюється передовий педагогічний досвід, розглядаються питання впровадження інноваційних технологій в рамках профільного та до профільного навчання, відбуваються семінари, круглі столи, що дає змогу вчителю професійно і творчо зростати.

Метою діяльності кожного округу є забезпечення дітям рівного доступу до якісної освіти між усіма ланками навчання. Виходячи з цього, а також враховуючи стан матеріально-технічної, навчально-методичної бази, кадровою потенціалу планується робота освітнього округу, спрямована на допрофільну підготовку учнів основної школи та профільне навчання учнів старшої школи, розподіляються години варіативної складової навчальних планів, обираються факультативи, курси за вибором. Так, робочі навчальні плани загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів № 1,3,4, що є суб’єктами освітніх округів, використовують години з варіативної складової навчальних планів для учнів 8-9-х класів, враховуючи профілі навчання базових шкіл.

У 9-х класах після проведення діагностичного анкетування психологом, проведення батьківських зборів, визначення побажань учнів та їх батьків відбувається формування профільних 10-х класів.

У 2011-2012 навчальному році профільним навчанням охоплено 303 учня старшої школи, що складає 100% від загальної кількості учнів.

Протягом 2007-2011 років відсоток охоплення учнів за різними напрямами профільності змінювався. Впровадження профільного навчання забезпечує рівний доступ до якісної освіти школярів. Протягом 5 років кількість учнів, охоплених профільним навчанням, поступово зростала. Так, у 2008-2009 н.р. було охоплено профільним навчанням 49,5% учнів, з 2010-2011 н.р. кількість охоплених складає 100%.

У загальноосвітніх школах функціонують профільні класи різних напрямків:

- філологічний (української та іноземної філології у 6 класах 166 учнів)

- суспільно-гуманітарний (правовий, економічний, у 2 класах 63 учня)

- природничо-математичний (математичний, екологічний , у 3 класах 74 учні)

Особлива увага приділяється психолого-педагогічному супроводу організації профільного навчання, а саме: діагностиці інтересів, нахилів, індивідуальних особливостей учнів допрофільних класів, з метою подальшого визначення характеру і прогнозу успішності освітньої діяльності учнів. До цієї роботи залучено практичних психологів шкіл.

В усіх загальноосвітніх школах питання охоплення учнів профільним навчанням розглядається на педагогічних радах, сплановано та організовано проведення семінарів, ведеться робота шкільних методичних об'єднань, творчих груп. Розглядаються питання підвищення педагогічної кваліфікації вчителів, що викладають у профільних класах, а також підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти, самовдосконалення.

Достатньо високий відсоток охоплення учнів старшої школи профільним навчанням – результат введення поглибленого вивчення певних предметів в основній школі.

На сьогодні поглибленим вивченням окремих предметів у місті охоплено 12,7 % учнів основної школи. Аналіз результатів профільного навчання засвідчує наявність низки нерозв'язаних проблем. По-перше, це кількість і обсяги предметів, які перевантажують учнів, а нерідко й обмежують їхній вибір; недостатня матеріально-технічна і методична бази шкіл; не повною мірою використовуються можливості функціонування освітніх округів; неможливість навчальних закладів в повній мірі створювати психологічний супровід навчального процесу в 8-9, 10-11 класах; потребує вдосконалення науковий супровід навчання в старшій школі з боку методичної служби.

Забезпечення рівного та безоплатного доступу старшокласників до профільної та початкової допрофесійної підготовки можливе лише за умови реалізації інваріантної складової змісту загальної середньої освіти. Це дасть змогу учням обирати не один-два предмети, а конкретну пріоритетну галузь для більш глибокого вивчення, опанування групи, циклу, необхідної кількості предметів.

Однак діюча мережа загальноосвітніх навчальних закладів внаслідок обмеженої варіативності освіти, недостатнього рівня матеріальної бази та кадрового потенціалу не сприяє впровадженню інноваційних освітніх технологій, профільного навчання, здійсненню роботи з різними категоріями школярів.

Причинами виникнення проблеми є:

 • негативні демографічні процеси в 90-х роках ХХ століття і, як наслідок, зменшення учнівського контингенту;

 • низька наповнюваність шкіл та класів;

 • недосконала матеріально-технічна база загальноосвітніх навчальних закладів;

 • зменшення рівня фінансового забезпечення освіти;

 • недостатній рівень кваліфікації педагогічних кадрів;

 • недостатній рівень роботи з батьками, організації з ними консультативно-просвітницької роботи тощо.

Складність демографічної ситуації і, разом з тим, підвищення суспільних вимог до якості освітніх послуг викликали необхідність пошуків і апробації нових підходів до організації шкільної освіти в регіоні. Функціонування освітніх округів, в яких є реальні можливості за рахунок концентрації в опорних навчальних закладах матеріально-технічних, фінансових, кадрових ресурсів, повинно якісно забезпечувати освітні потреби населення на прилеглих територіях, у тому числі для учнів із малокомплектних шкіл.

Шляхи і способи розв'язання проблеми:

 • дієве функціонування опорних (базових) шкіл, організація взаємодії закладів освіти;

 • поліпшення варіативності навчання, якості освітніх послуг, у тому числі через взаємодію з позашкільними закладами, установами культури, соціальної сфери тощо;

 • підвищення рівня кадрового потенціалу закладів освіти;


^ План основних заходів щодо виконання Проекту
«Структурна розбудова загальноосвітнього простору» на період до 2016 року


з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавці

^ 1. Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття якісної загальної середньої освіти

1.1.1.

Забезпечення поступового переходу загальноосвітніх шкіл на однозмінний режим роботи

2012-2016

Відділ освіти

^ 2. Удосконалення системи загальної середньої освіти

2.1.

Якісне забезпечення освітніх потреб населення:

2012-2016

Відділ освіти, навчальні заклади

2.1.1.

Подальший розвиток роботи освітніх округів та опорних шкіл в них

2012

2.1.2.

Раціональне використання матеріально-технічних, кадрових, фінансових та управлінських ресурсів суб’єктів округу на основі добровільної інтеграції та кооперації

2012-2016

2.1.3.

Вивчення стану впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання у навчальних закладах, оцінка якості надання освітніх послуг

2012-2013

2.2.

Забезпечення 100% охоплення дітей шкільного віку навчанням

2012-2016

2.2.1.

Запровадження індивідуально-екстернатної форми навчання

2012-2013

2.3.

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з педагогічними працівниками, учнями, їх батьками, громадськістю щодо забезпечення більш якісної освіти для учнів навчальних закладів

2012-2016

^ 3. Поліпшення якості освітніх послуг

3.1.

Забезпечення доступу кожній дитині до якісних освітніх послуг:
Відділ освіти, навчальні заклади

3.1.1.

Організація профільного навчання згідно з «освітньою картою» міста з урахуванням локальних та групових інтересів закладів щодо створення умов для вибору учнями профілю навчання

2012

3.1.2.

Продовження роботи щодо інформаційно-комунікаційного забезпечення профільного навчання старшокласників

2012-2013

3.2.

Забезпечення відкритого доступу громадян до інформації щодо профілізації кожного загальноосвітнього навчального закладу області (через дошки оголошень, засоби масової інформації, WEB-сайти)

2012-2016

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Виконання Програми сприятиме:

 • підвищенню якості освітніх послуг;

 • формуванню цілісної системи освіти, єдиного культурно-освітнього простору для найповнішого комплексного задоволення потреб громадян і регіонального ринку праці в освітніх послугах.

Індикатори успіху:

 • Охоплення загальною середньою освітою 100% дітей шкільного віку.

 • Охоплення 100% учнів старшої школи профільним навчанням та початковою допрофесійною підготовкою.

 • Оптимальна мережа загальноосвітніх навчальних закладів.


Проект «Цифрова освіта Авдіївки – 100%»

Проект розроблено відповідно до завдань і пріоритетів, визначених:

 • Конституцією України;

 • Національною доктриною розвитку освіти;

 • Законами України:

  • «Про освіту»;

  • «Про загальну середню освіту»;

  • «Про Національну програму інформатизації»;

 • Державним стандартом базової і повної середньої освіти;

 • Державною національною програмою «Освіта» (Україна ХХІ ст.);

 • Указами Президента України:

  • «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»;

  • «Про заходи щодо визначення і реалізації проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку»;

 • Національним Проектом «Відкритий світ»;

 • Державною цільовою програмою впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року.

Мета Проекту

Метою Проекту є підвищення якості освіти через подальше впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, які надають стимулюючий вплив на творчий розвиток особистості.

Актуальність Проекту

У 2007 році у місті був встановлений комп’ютерний комплекс в одній школі (ЗОШ № 7) та використовувалися лише окремі комп'ютери у школах І-ІІІ ступенів. Протягом останніх років усі загальноосвітні школи міста забезпечені комп’ютерними комплексами, за рахунок бюджетних коштів усі школи підключені до мережі Інтернет, шість із семи дитячих дошкільних закладів забезпечені комп’ютерами для використання у адміністративно-господарській діяльності. За рахунок позабюджетних коштів до мережі Інтернет підключений Будинок дитячої та юнацької творчості. Але із загальної кількості НКК за роками поставок 85% морально і технічно застаріла комп’ютерна техніка, яка потребує заміни.

Важливою характеристикою забезпеченості навчально-виховного процесу комп'ютерною технікою є кількість учнів на 1 комп’ютер. На сьогодні середньообласний показник становить 25 учнів на 1 комп’ютер (2010 рік – 30 учнів; 2009 рік – 32 учні; 2008 рік – 38 учнів; 2007 рік – 44 учні) у місті даний показник становить 24,5.

В місті працює сайт міської ради на якому розміщується інформація відділу освіти, створені окремі сторінки для загальноосвітніх навчальних закладів; працюють 3 сайти учителів.

Попри всі позитивні здобутки існують проблеми у питанні інформатизації та комп’ютеризації ЗОШ міста та впровадженя інформаційних технологій у навчально-виховний процес:

 • нерівномірною є кількість учнів та вчителів на один ПК по різних школах міста

 • значна кількість комп’ютерів є на сьогодні застарілою і потребує оновлення

 • лише 43% бібліотек міста мають комп"ютерну техніку

 • фахову освіту мають 2 вчителя із 7 вчителів інформатики, що становить лише 29% (відсутні викладачі відповідного фаху у ЗОШ № 1,3,4,5,6)

 • одним із стратегічних завдань щодо розвитку освіти є формування єдиного освітньо-інформаційного простору, однак відсутні сайти загальноосвітніх шкіл міста, зовсім недостатня кількість персональних сайтів вчителів

Задачі проекту:

 • забезпечення умов вільного доступу до якісної освіти;

 • розвиток мереж інформації та знань на регіональному рівні;

 • розвиток учнів та їх адаптація у світовому кіберпросторі;

 • створення мультимедіа науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу;

 • оптимізація управління освітою.

Шляхи реалізації проекту:

 • оснащення (переоснащення):

 • закладів та установ освіти сучасними навчальними комп’ютерними та мультимедійними навчальними комплексами для підтримки навчально-виховного процесу, бібліотечної справи та управлінської діяльності;

 • закладів освіти та установ освіти сучасними телекомунікаційними засобами підключення до всесвітньої мережі Інтернет за інноваційними технологіями;

 • сучасним педагогічним програмним забезпеченням;

 • забезпечення:

 • організаційного супроводу та методичної підтримки діяльності, спрямованої на впровадження інформаційно-комунікаційних технологій до навчально-виховного процесу;

 • організація:

 • роботи учнів щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі власної навчально-пізнавальної діяльності;

 • роботи з обдарованими учнями в галузі предметних дисциплін, зокрема інформатики та інформаційних технологій;

 • роботи щодо впровадження програми профільного навчання;

 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників у напрямі використання сучасних ІКТ в професійній діяльності;

 • роботи щодо формування інформаційної культури педагогів, насамперед, формування системи знань, навичок та вмінь, які необхідні педагогам для використання інформаційно-комунікаційних технологій у своїй професійній діяльності;
залишити коментар
Сторінка2/7
Дата конвертації03.12.2012
Розмір1.41 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх