66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції icon

66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції


Схожі
Дмитро донцов – апостол української ідеї матеріали науково-теоретичної конференції молодь вивчає...
План проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів з проблем вищої...
Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі іі-ї Міжнародної науково-практичної...
Оврядування в україні як європейській державі ІV всеукраїнська науково-практична конференція...
Посібник розраховано на студентів вищих навчальних за­кладів, аспірантів...
Ерситет імені вадима гетьмана кредитно-економічний факультет Матеріали Міжнародної...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах...
Висновки та рекомендації ХІ всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми І...
Конспект лекцій для студентів...
Курс 3 назва дисципліни проблеми перекладу літературного тексту прізвище викладача...
Присвячена 90-річчю лну імені Тараса Шевченка 21 28 лютого 2011 року Україна, м...
Міністерство охорони здоров’я україни національний медичний університет імені О. О...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4
скачать


Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова


66-та

науково-технічна конференція

професорсько-викладацького складу,

науковців, аспірантів та студентів


Матеріали конференції

(5 – 8 грудня 2011 р.)


СЕКЦІЯ 2


ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ

СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ


Одеса 2011

Програмний комітет конференції


Воробієнко П.П. – д.т.н., професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, ректор, голова програмного комітету;


^ Секція 1. Радіозв’язок і телебачення:

Голова: Іваницький А.М. – д.т.н., проф. каф ТЕД та СРЗ;

Члени: Ошаровська О.В. – к.т.н., доц., в.о. директора ННІ РТЕ;

Гофайзен О.В. – д.т.н., проф., зав. каф. ТБ та РМ;

Проценко М.Б. – д.т.н., проф., зав. каф. ТЕД та СРЗ.


^ Секція 2. Телекомунікаційні системи та мережі:

Голова: Бондаренко О.В. – д.т.н., проф., зав. каф. ВОЛЗ;

Члени: Хіхловська І.В. – к.т.н., доц., декан ф-ту ТКС;

Лісовий І.П. – д.т.н., проф. каф. ТКС;

Ложковський А.Г. – д.т.н., проф., зав. каф. КС.


^ Секція 3. Сучасні інформаційні системи і технології:

Голова: Каптур В.А. – к.т.н., проректор з наукової роботи;

Члени: Стрелковська І.В. – д.т.н., проф., декан ф-ту ІМ;

Нікітюк Л.А. – к.т.н., проф., зав. каф. МЗ;

Загребнюк В.І. – к.т.н., доц., доц. каф. КІТ ПІВ.


^ Секція 4. Мережі і системи поштового зв’язку:

Голова: Ящук Л.О. – д.т.н., проф., керівник НДЦ ПЗ “Індекс”;

Члени: Кріль С.С. – к.т.н., с.н.с., директор ННІ КТА та Л;

Осадчий Є.Д. – к.т.н., ст. викл. каф. М і СПЗ.


^ Секція 5. Економіка й управління:

Голова: Захарченко Л.А. – к.е.н., доц., директор ННІ Е та М;

Члени: Орлов В.М. – д.е.н., проф., зав. каф. ЕП та КУ;

Гранатуров В.М. – д.е.н., проф. каф. УП та СА;

Стрельчук Є.М. – к.е.н., проф., зав. каф. М та М.


^ Секція 6. Гуманітарні науки:

Голова: Сіленко А.О. – д.політ.н, проф., проректор з навчальної та
виховної роботи;

Члени: Шульган О.О. – к.філол.н., доц., проректор з навчальної роботи
та міжнародних зв’язків;

Пунченко О.П. – д.ф.н., зав. каф. філософії та українознавства;

Вєтрова С.С. – к.соц.н., доц. каф. політології.


^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ


Голова:

Каптур В.А.

 • к.т.н., проректор з наукової роботи;

Члени:


Баляр В.Б.

 • ст. викл. каф. ТБ і РМ;
Вєтрова С.С.

 • к.соц.н., доц. каф. політології;
Галан Л.В.

 • к.е.н., доц. каф М та М;
Данилевський В.О.

 • зав. відділом НТІ НДЧ;
Кріль С.С.

 • к.т.н., с.н.с., директор ННІ КТА та Л;
Кумиш В.Ю.

 • ст. викл. каф. КІТ ПІВ;
Ларін Д.Г.

 • к.т.н., доц. каф. ІТ;
Політова І.В.

 • к.е.н., начальник НДЧ;
Сумський І. М.

 • зав. лаб. ННВЛ СОРО;
Хіхловська І.В.

 • к.т.н., доц., декан ф-ту ТКС.Адреса:

вул. Ковальська 1, м. Одеса, 65029 Україна

http://www.onat.edu.ua.

e-mail: onat @onat.edu.ua

тел. (048) 705-03-05


ЗМІСТ


^ СЕКЦІЯ 2. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЦНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ


Балашов В.А., Артемчук А. В.

Технология абонентского широкополосного доступа по проводам электропроводки…………………………………………………………………………
6

Балашов В.А., Шенькар О.В.

Tехнологія широкосмугового доступу по стандарту IEEE 802.16e…………………..8

^ Барба И.Б.

Энергетические свойства найквистовых передаточных функций……………………10

Бойко І.Г.

Аналіз методів та пристроїв мультиплексування оптичних цифрових сигналів у ВОСП……………………………………………………………………………………...
13

^ Брескин В.А., Мазур А.Д., Розенвассер Д.М.

Оценка ухудшения защищенности ВОСП при переходе от кода NRZ к коду RZ…..14

^ Варава Ю. В., Арбузников В. А., Рудый Е.М.

Точный стационарный режим параметрического модулятора телевизионного малошумящего камерного видеоусилителя……………………………………………
16

^ Гончар І.В., Лісовий І.П.

Аналіз шляхів переходу до мереж настуного покоління……………………………...19

^ Долгов М.Ю., Лісовий І.П.

Аналіз забезпечення безпеки корпоративних мереж на обладнанні CISCO SYSTEMS…………………………………………………………………………………
21

^ Захарченко Н.В., Гаджиев М.М.

Оптимизация опорных сигналов при корреляционном приёме и воздействии аддитивной помехи……………………………………………………………………….
23

Захарченко Н.В., Ильин Д.Ю.

Таймерные сигнальные конструкции с компактным спектром………………………..25

^ Захарченко Н.В., Кильдишев В.Й., Корчинский В.В.

Оптимизация параметров ТКС в системах передачи с РОС…………………………..27

^ Захарченко Н.В., Корчинский В.В., Радзимовский Б.К.

О возможности организации многопользовательского доступа в системах передачи с хаотическими сигналами……………………………………………………………...
30

^ Захарченко Н.В., Корчинский В.В., Радзимовский Б.К.

Синтез сигнально-кодовых конструкций на основе хаотических и таймерных сигналов…………………………………………………………………………………..
32

^ Захарченко Н.В., Севастеев Е.А., Русаловская А.А.

Прием в целом в системе остаточных классов…………………………………………


35

^ Захарченко М.В., Хомич С.В.

Порівняльний аналіз i-кратної передачі сигнальних кодових конструкцій РЦК і таймерних кодів………………………………………………………………………….
36

^ Захарченко Н.В., Хомич С.В., Белова Ю.В.

Корреляционный метод декодирования таймерных сигнальных конструкций……..38

Іванова А.В., Лісовий І.П.

Оптимізація проектування ЦСП СЦІ з резервуванням лінійних трактів…………….40

^ Ильин Д.Ю., Хомич С.В., Кучеренко Н.П.

Цикл лабораторных работ “Распределённые сервисные системы”………………….42

^ Кадацкий А.Ф., Кочетков А.В., Швец О.В.

Электрические процессы импульсных преобразователей постоянного напряжения модульной структуры с силовыми каналами понижающего типа с граничным режимом функционирования……………………………………………………………
43

^ Камінський Д.А., Белека І.А.

Технології прокладання кабелю через шосейні перешкоди…………………………..47

^ Киреев И.А., Корчинский В.В.

Программное моделирование дискретного канала…………………………………….48

^ Кондратьєва Н.В., Кононович В.Г.

Дослідження методик оцінювання захищеності систем інформаційної безпеки…….51

^ Константинова М.П., Лісовий І.П

Аналіз шляхів побудови сучасних мереж доступу…………………………………….52

^ Крестянов А.М

Дослідження особливостей організації IP-телефонії у корпоративних мережах……54

Ляховецький Л.М., Орєшков В.І.

Реконструкція сільської телефоної мережі на базі технології SHDSL……………….55

^ Макаренко О.К., Белека І.А.

Дослідження небезпечного впливу ліній електропередач на оптичний кабель з металевими елементами на ділянці зближення поблизу міста Львів………………...
58

Повх Л.Ю.

Аналіз методів і пристроїв модуляціі оптичної несучої частоти в ВОСП…………...60

Репно О. О.

Аналіз методів та пристроїв компенсації дисперсії в ВОСП…………………………61

^ Чернєв Ю.М., Белека І.А.

Технології прокладання кабелю через водні перешкоди……………………………...62

Ящук С.А.

Аналіз квантових волоконно-оптичних підсилювачів………………………………...


64


СЕКЦІЯ 2

^ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ


Голова – д.т.н., проф., зав. каф. ВОЛЗ Бондаренко О.В

Секретар – викл. каф. ВОЛЗ Багачук Д.Г.


Балашов В.А., Артемчук А.В.

Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова


^ ТЕХНОЛОГИЯ АБОНЕНТСКОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА ПО ПРОВОДАМ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ


Аннотация. В докладе рассмотрены технология PLC, физический уровень технологии по стандарту HomePlug AV, диапазон частот в котором функционирует система передачи, скорость передачи данных в зависимости от характеристик проводки. Так же приведены преимущества и недостатки данной технологии, формулируются задачи по выбору характеристик систем передачи и оптимизации скорости передачи.


В области современных телекоммуникаций проблема “последней мили” остается одной из самых актуальных. От решений, применяемых операторами связи, во многом зависит как эффективность функционирования сетей доступа, так и успешность бизнеса. Использование силовых электрических сетей для высокоскоростной передачи данных (технология Power Line Communication, PLC) является альтернативным решением проблемы широкополосной “последней мили” решаемой с помощью других технологий. PLC-проводная технология, позволяющая использовать сети электроснабжения (внутридомовой проводки) для передачи голоса и данных. В основу технологии PLC положен принцип OFDM модуляции, в соответствии с которым высокоскоростной поток данных разделяется на несколько составляющих потоков с более низкой скоростью, причем каждый из них передается на отдельной поднесущей частоте. На выходе происходит объединение поднесущих в один сигнал. Стимулируют исследования и разработку PLC такие факторы: повсеместная распространенность электрических сетей 0,2-0,4 кВ и отсутствие необходимости в строительстве дорогостоящей канализации (пробивки стен, прокладки кабелей связи и пр.)[1,2].

Первые системы передачи данных по линиям электросети, ^ PLC-технологии, появились более 70 лет назад. Качественный сдвиг в развитии PLC-технологии произошел в XX-XXI веках, благодаря появлению высокоскоростных DSP процессоров [3].

Технология PLC, основанная на использовании силовых электросетей для информационного обмена, – предлагает следующее решение данной проблемы [4,5,6]. Питающие здание электрические кабели служат “последней милей” для связи с телекоммуникационной сетью, а электропроводка внутри здания играет роль “последнего дюйма”. Разделение между внешней (наружной) системой (Outdoor) и внутренней (Indoor) позволяет им обоим работать одновременно и независимо друг от друга, используя одну и ту же передающую среду и различные несущие частоты.

На физическом уровне PLC технология (стандарт HomePlug AV) использует OFDM-модуляцию (ортогональное мультиплексирование с частотным разделением). В выделенной полосе (1,8–30 МГц) располагаются 1155 несущих частот с шагом 24,4 кГц. Каждая из несущих модулируется по амплитуде и фазе и может нести от одного до десяти информационных бит (соответственно получается модуляция от BPSK до 1024 QAM). Кадры повторяются с привязкой к синусоиде электросети, один на каждые два периода (таким образом, для 50 и 60 Гц частота кадров разная, но она компенсируется разной же их длительностью и на пропускную способность не влияет). Максимально возможная скорость передачи данных в данной технологии 200 Мбит/с.

Приводимые 200 Мбит/с – это скорость физического канала, не учитывающая служебную информацию самого HomePlug AV (издержки на заголовки пакетов, избыточность для коррекции ошибок и шифрование AES 128 бит). Информационная же скорость канала составляет 150 Мбит/с, причем без учета издержек на протоколы верхнего уровня – ^ IP, TCP/UDP и прочие. Указанный частотный диапазон используется не полностью, в спектре кадра присутствует восемь неиспользуемых интервалов. Если измерить начальную и конечную частоты пакета, то полученные значения, будут отличатся от теоретических, а именно – 2 и 28 МГц. В результате от теоретических 1155 несущих у нас остается всего 917, а от теоретических 200 Мбит/с пропускной способности физического канала – примерно 158 Мбит/с. Информационному же каналу частотный план оставляет всего 118,5 Мбит/с. Таким образом, чистая пропускная (без учета сетевых протоколов) способность около 120 Мбит/с.

Сеть ^ PLC строится следующим образом: в трансформаторной подстанции, как правило, устанавливается управляющее устройство внешней сети (Outdoor Master), которое обеспечивает связь местной сети и глобальной. Именно здесь сигнал, поступивший из Интернета или АТС, преобразуется для передачи его по электрическим кабелям. Для достижения максимальной гибкости при планировании сети передачи данных система Ascom позволяет свободно выбирать место расположения промежуточной приемо-передающей точки. Это означает, что абсолютно необязательно размещать ее в трансформаторной подстанции. Этот принцип позволяет располагать такое устройство в географически центральной точке сети. При минимальной скорости передачи, без регенераторов, может быть покрыто расстояние 200-300 метров. Расстояние сокращается примерно в два раза для высших значений скоростей передачи. В доме (квартире) каждого пользователя возле счётчика электроэнергии устанавливается устройство доступа к внешней сети (Outdoor Access Point), которое является посредником между внешней и внутренней сетью PLC. Непосредственно в электрическую розетку подключается модем, через который к сети может быть подключен компьютер, телефон, факс или другое коммуникационное оборудование.

Преимущества PLC-технологии в сравнении с существующими технологиями передачи данных заключаются в следующем[6]:

 • не требует наличия сети кабельного телевидения или телефонной сети и, следовательно, дорогостоящих работ, связанных с прокладкой дополнительного кабеля;

 • очень быстрое развертывание и возможность поэтапного наращивания по мере необходимости;

 • обеспечивает предоставление услуг практически во всех местах, где есть электропроводка;

 • предполагает низкие начальные капиталовложения;

 • обеспечивает возможность предоставления не только высокоскоростного доступа в Интернет, но и телефонной связи (локальной, с выходом в городские телефонные сети);

 • дает возможность предоставления энергетических услуг и услуг по управлению “интеллектуальным домом” (автоматическое снятие показаний различных счетчиков, дистанционный мониторинг, сигнализация и др.);

 • возможность комплексного предоставления энергетических и телекоммуникационных услуг одним поставщиком.

 • Недостатками PLC-технологии являются[6]:

 • Нарушение радиоприема в помещениях, где работают PLC-модемы, особенно на средних и коротких волнах, но на очень небольшом расстоянии порядка 3-5 метров от модема.

 • Пропускная способность сети по электропроводке делится между всеми её участниками. Например, если в одной Powerline-сети две пары адаптеров активно обмениваются информацией, то скорость обмена для каждой пары будет составлять примерно по 50% от общей пропускной способности.

 • На стабильность и скорость работы PLC влияет качество выполнения электропроводки, наличие стыков из разных материалов (например, медного и алюминиевого проводника), а также просто количество соединений проводника.

 • Не работает через сетевые фильтры и ИБП, не оборудованные специальными розетками “PLC READY”.

 • На качество связи могут оказывать отрицательное влияние дешевые энергосберегающие лампы, импульсные блоки питания и зарядные устройства.

 • Максимальное влияние на скорость в сети перечисленные устройства оказывают при подключении в непосредственной близости от PLC-модема.

Заключение

Широкое распространение низковольтных электрических сетей 0,22...0,38 кВ, отсутствие необходимости проведения дорогостоящих работ по строительству траншей и пробивке стен для прокладки кабелей стимулируют повышенный интерес к этим сетям как к среде передачи данных. Потенциальные преимущества передачи данных по проводам электросети огромны. Фактически сеть может быть развернута на любом участке, на котором имеются линии электроснабжения, но особенно привлекательна эта технология для домашних сетей и небольших офисов.


Список литературы:

 1. Добрин П.С. Технологические предпосылки внедрения PLC решений/П.С. Добрин, В.И. Демчишин//Электронное научное специализированное издание – журнал – “Вестник связи”,2006. – № 7.

 2. Информация предоставлена компанией Antares Group Ltd

 3. Охрименко В. PLC-технологии. Часть 1//Электронное научное специализированное издание – журнал –“Электронные компоненты”, 2009 г. – №10.

 4. https://www.homeplug.org

 5. Охрименко В. PLC-технологии. Часть 2//Электронное научное специализированное издание – журнал – “Электронные компоненты”, 2010 г. – №4.

 6. PLC-уже не экзотика / А.Ф.Савин // Вестник связи. 2004. №9. – С. 14-16Балашов В.А., Шенькар О.В.

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова


ТЕХНОЛОГІЯ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ ПО СТАНДАРТУ IEEE 802.16e


Анотація. Широкосмугові бездротові системи передачі інформації стають одним із головних напрямків розвитку телекомунікацій. Оцінка якості функціонування телекомунікаційних систем є одним із найважливіших наукових напрямків досліджень. В роботі проаналізовані ті якості, які виділяють технологію WiMAX серед інших технологій широкосмугового доступу.


Технологія WiMAX – це одна з найбільш перспективних технологій цифрового широкосмугового радіодоступу. Основне призначення технології WIMAX це надання абонентам послуг з високошвидкісної і високоякісної бездротової передачі даних, голосу і відео на відстані до декількох десятків кілометрів. Технологія WiMAX регламентована стандартом IEEE 802.16e. Ця технологія в умовах України найбільш приваблива для забезпечення жителів сільських і гірських районів високошвидкісним доступом до інфокомунікаційних послуг.

Безпосередня реалізація бездротової передачі в системах WiMAX відбувається з використанням широкосмугового сигналу OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) OFDM-сигнал являє собою множину вузькосмугових сигналів-піднесучих (subcarrier) які одночасно передаються по радіоканалу (рис.1).


Одна несуча

Множина піднесучих


Рисунок 1 – Спектр радіосигнала з однією несучою (а) і з OFDM (б)


OFDM-сигнал формується таким чином. Передана високошвидкісна послідовність бітів спочатку ділиться на множину паралельних потоків біт з більш низькою швидкістю. Кожна новостворена послідовність бітів модулює по амплітуді і по фазі (КАМ) синус, косинус на відповідній несучій частоті. Отримані ортогональні несучі об'єднуються в єдиний широкосмуговий сигнал. Далі сигнал з множиною піднесучих перетворюється за допомогою Digital Analog Converter (DAC) в високочастотний аналоговий радіосигнал і передається по бездротовому каналу зв'язку

Вибір OFDM був обумовлений також тим, що ця технологія бездротового широкосмугового доступу забезпечує найвищу спектральну ефективність Така технологія здатна працювати за відсутності прямої видимості між передавальною БС і приймаючим абонентським терміналом. Вона також відрізняється високими енергетичними параметрами зв'язку, що виражаються у великої дальності передачі та ефективному

обслуговуванні мобільних абонентів.

Завдання технології WiMAX:

 1. Забезпечити за допомогою WiMAX доступ до послуг інформаційних і комунікаційних технологій для невеликих поселень, віддалених регіонів, ізольованих об'єктів, враховуючи при цьому, що в країнах, що розвиваються 1мільйон поселень з кількістю жителів понад 100 чоловік не підключені до телефонних мереж і не мають кабельного сполучення з великими містами;

 2. Забезпечити за допомогою WiMAX доступу до послуг інформаційних і комунікаційних технологій більше половини населення планети в межах своєї досяжності, враховуючи при цьому, що загальна кількість користувачів Інтернету в 2005 році становило приблизно 960 млн. осіб, або близько 14,5 відсотка всього населення Землі.

Мета технології – надання бездротового доступу для пристроїв широкого спектру (мобільних телефонів, систем, що знаходяться під управлінням системи “Розумний дім”, портативних пристроїв та ін) .

Переваги, якими володіють бездротові технології WiMAX, очевидні і незаперечні.

По-перше, кабельно-провідникова продукція та провідні технології (xDSL, T1), та й існуючі бездротові і супутникові системи не здатні забезпечити всього багатства асортименту комунікаційних та інформаційних послуг, які стають можливими, завдяки WiMAX.

По-друге, завдяки стандарту WiMAX стає можливим об'єднання технологій оператора зв'язку (в т. ч.об'єднання численних підмереж з виходом в мережу Інтернет) і технології, що отримала назви “Остання миля” (відрізок, що з'єднує устаткування користувача і провайдера), що підвищує надійність, продуктивність і функціональність всієї системи трансляції даних до рівня,який не в змозі забезпечити звичайні широкосмугові системи передачі.

По-третє, жодна кабельна система, в т. ч. оптичний кабель, не в змозі забезпечити той рівень гнучкості та простоти розгортання та масштабування, який забезпечується технологією WiMAX.

По-четверте, технологія WiMAX значно менш затратна з точки зору її розгортання в малОдесская национальная академия связиелених та віддалених пунктах.

По-п'яте, технологія WiMAX дозволяє підтримувати стале бездротове з'єднання між клієнтським обладнанням і базовою станцією, в умовах, де відсутня пряма видимість. Таку можливість мережа WiMAX отримує за рахунок підтримуючої її технології OFDM, що неможливо у випадку використання всіх інших існуючих на сьогодні технологій широкосмугової передачі даних.

По-шосте, технологія WiMAX розроблена з урахуванням протоколу IP, що дозволяє з легкістю інтегрувати її на рівні локальних мереж.

Нарешті, технологія WiMAX універсальна і може з однаковим успіхом бути використана і для рухливих і для стаціонарних об'єктів у рамках єдиної інфраструктури.

Список літератури:

 1. В.А.Балашов,А.Г.Лашко,Л.М.Ляховецкий.Технологии широкополосного доступа xDSL

 2. А.Н. Берлин Цифровые сотовые системы связи.-М.:Эко-Трендз, 2007.-296 с.: ил.

 3. В.Вишневский, С.Портной, И.Шахнович Энциклопедия WiMAX Путь к 4G -Москва: ТЕхносфера,2009.-472.ISBN 978-5-94836-223-6Барба И.Б.

Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова


^ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАЙКВИСТОВЫХ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ


Аннотация. В докладе обсуждаются энергетические свойства передаточных функций (ПФ) каналов связи, обосновывается оптимальность ПФ вида “приподнятый косинус”.


Условие последовательной передачи сигналов по полосоограниченому каналу передачи без межсимвольных помех известно как критерий Найквиста. По отношению к ПФ каналов связи оно формулируется в виде соотношения[1]:


(1)


где ^ Т – тактовый интервал передачи сигналов;

Q(ω) – комплексная передаточная функция сквозного канала передачи ;

n – порядковый номер 0, ±1, ±2, ±3…;

ωk – верхняя частота полосы пропускания канала передачи;

ω0 – частота Найквиста.

Частота ω0, называется Найквистовой, и определяет минимальную полосу частот низкочастотного канала связи, необходимую для передачи без межсимвольных помех сигналов со скоростью 1/T. Практически реализовать ПФ канала связи, удовлетворяющей (1), с полосой пропускания ωk = ω0 невозможно, потому верхняя частота полосы пропускания канала передачи должна быть больше Найквистовой частоты (ωk> ω0).

С целью описания различных ПФ вводится коэффициент расширения спектра, который обозначает крайние значения ωk и ω0 при которых выполняется условие (1):


(2)


Значение α = 0 соответствует идеальной прямоугольной ПФ.

Критерию (1) отвечает множество ПФ. В технике связи широкое распространение получила, например, ПФ вида “приподнятый косинус”[2]. Однако отсутствует обоснование этого предпочтения. В докладе приводятся результаты сравнения степени “затухания” импульсных реакций (ИР) каналов связи с ПФ: идеальная Q0(f) при α=0, косинус – квадратичная Q1(f), кососимметричная Q2(f), и квадратичная Q3(f) (рис.1).Рисунок 1 – Различные передаточные функции при α = 0,5

Известно, что соответствующие ИР должны удовлетворять требованию отсчетности – принимать значение “0” в моменты времени kТ, k = ±1,.2,3,… (рис.2).
Рисунок 2 – Импульсные реакции каналов с ПФ: идеальной g(t), косинус – квадратичной g(t), кососимметричной g(t), и квадратичной g(t), при α=1.


Для удобства сравнения скорости “затухания” рассмотренных ИР при α =1 построим на рис.3, графики функции , где – рассматриваемая ПФ.Рисунок 3 – Графики функции Аnα ИР каналов с ПФ: идеальной А0 , косинусквадратичной – A1, кососимметричной – A2 и квадратичной – A3 при α = 1

С целью численной оценки энергетических свойств, вычислим энергию ИР, соответствующих ПФ в интервале , при коэффициенте расширения α = 0,1, 0,5 (табл.1).


Таблица 1 – Энергия импульсных реакций соответствующих ПФ

Передаточная функция

α

Т

Идеальный фильтр

0

0,918

0,966

0,983

0,991

0,997

Косинусквадратичная

0,5

0,981

0,999471

0,999956

0,999989

0,999998

1

0,999

0,9999863

0,9999983

0,9999996

0,9999999

Кососимметричная

0,5

0,992

0,99916

0,999729

0,999915

0,999971

1

0,997

0,99958

0,99988

0,99996

0,999987

Квадратичная

0,5

0,977

0,998

0,999983

0,999991

0,999992

1

0,998

0,999973

0,999994

0,999999

0,9999998


Результаты исследования демонстрируют, что все три рассмотренные ПФ обладают практически одинаковыми характеристиками “затухания” соответствующих ИР, поэтому выбор может осуществляться по критерию технической целесообразности.


Список литературы:

 1. Захарченко Н.В. Основы передачи дискретных сообщений: Учеб. пособие для вузов/ Н.В. Захарченко, П.Я. Нудельман, В.Г. Кононович. – М.: Радио и связь, 1990. – 240с.: ил.

 2. Джон К. Беллами. Цифровая телефония: Пер.с англ./ Д.К.Беллами, под редакцией А.Н. Борлина, Ю.Н.Чернышова. – М.: Эко-Трендз, 2004. – 640с.:ил.

 3. Балашов В.А. Технологии широкополосного доступа xDSL/ В.А. Балашов, А.Г. Лашко, Л.М. Ляховецкий/ Инженерно – технический справочник/ Под общей редакцией В.А. Балашова. – М.: Эко-Трендз, 2009.-256с.:ил.

^ Бойко І.Г.

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

залишити коментар
Сторінка1/4
Дата конвертації26.11.2012
Розмір1.22 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх