Довідник для вступників до державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського” у 2007 році icon

Довідник для вступників до державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського” у 2007 році


Схожі
Донецький інститут міського господарства Державного вищого навчального закладу «Київський...
Г. А. Павлишин − доктор медичних наук...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни...
В надзвичайних ситуаціях...
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка...
Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі іі-ї Міжнародної науково-практичної...
Робоча навчальна програма для проведення інформаційно-документознавчої практики для студентів...
Міністерство освіти І науки України Мелітопольський державний педагогічний університет імені...
Конкурсний бал...
Консолідований інформаційний ресурс – шлях до формування суспільного авторитету вищого...
Міністерство охорони здоров’я україни національний медичний університет імені О. О...
Сумський державний університет...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4
скачать
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО


Приймальна комісія


ДОВІДНИК


для вступників до державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського” у 2007 році

ПЕРЕДМОВА


Тернопіль – старовинне мальовниче місто, росташоване на березі тихоплинного Серету, що по праву називається столицею галицького Поділля. А ще кажуть, це місто студентів, адже в його університетах та технікумах, коледжах навчаються декілька тисяч студентів, серед яких і 2935 студентів Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського – одного з найкращих вищих медичних навчальних закладів України.

Навчання студентів у Тернопільському медичному інституті розпочалось 1 вересня 1957 року, відповідно до постанови тодішнього уряду України про створення у Тернополі медичного інституту. Це був перший навчальний заклад у місті, яке майже повністю було знищене після другої світової війни і лише почало підніматися з руїн. Шлях становлення медичного інституту був не простим, та сьогодні впевнено можна сказати, що навчальний заклад швидкими темпами входить у Європейський освітній простір.

З 1 липня 1992 року інститут носить ім’я Івана Горбачевського – уродженця Тернопільщини, видатного українського вченого, доктора медичних наук, професора, ректора Карлового університету в Празі, голови Санітарної ради Чеського королівства, члена Найвищої ради здоров’я Австро-Угорщини, дійсного радника австрійського цісарського уряду, першого міністра здоров’я Австро-Угорщини, ректора Українського вільного університету у Відні й Празі, дійсного члена Академії наук УРСР, дійсного і почесного члена Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. 30 січня 1997 року Постановою Кабінету Міністрів України інститут отримав статус медичної академії, а у 2004 році – університету.

Зараз в університеті функціонує чотири факультети: медичний, стоматологічний, фармацевтичний, післядипломної освіти та 5 навчально-наукових інститутів, у тому числі вперше в Україні – навчально-науковий інститут медсестринства. Поряд із підготовкою національних кадрів, з 1997 року університет готує для роботи в галузі медицини та фармації іноземних громадян з 29 країн світу. На 37 кафедрах університету працює 53 професори, 73 доктори наук, 154 доценти, 256 кандидатів наук, що набагато більше, ніж в інших навчальних закладах України.

Матеріальна база університету досить велика: 9 навчальних корпусів, 4 гуртожитки, віварій і ряд допоміжних виробничих корпусів. Клінічні кафедри розміщені в 16 лікувальних закладах. Всі вони реконструйовані і по-сучасному обладнані. Навчальний процес перебудовується із врахуванням світових вимог Болонського процесу щодо кваліфікаційних характеристик спеціалістів, вводяться в дію нові навчальні плани і програми. Працює потужне видавництво “Укрмедкнига”, яке забезпечує студентів України навчальними підручниками і посібниками українською мовою, комп’ютеризовано всі читальні зали, працює 16 комп’ютерних центрів, які мають підключення до “Інтернету”, студія запису навчальних компакт-дисків, в університеті вперше в Україні створена кафедра медичної інформатики, навчання на якій триває шість років, працює університетьська клініка.

Дбає університет і про життя та відпочинок викладачів і студентів: гуртожитки відремонтовані за сучасними вимогами, працює мережа студенських кафе і їдалень, санаторій-профілакторій, влітку можна відпочити в навчально-оздоровчому комплексі “Червона калина”.
^

П Р А В И Л А П Р И Й О М У


для вступників до державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського” у 2007 році


 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. На перший курс університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.

1.2. Прийом до університету, відповідно до Закону України “Про вищу освіту” від 17.01.2002 року №2984-ІІІ, умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України за №84 від 05.02.2007 року, наказу МОН №133 від 23.02.2004 року, наказу МОН №134 від 23.02.2004 року та Положення про приймальну комісію державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського”, незалежно від фінансування підготовки фахівців, проводиться на конкурсній основі за результатами вступних випробувань.

1.3. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 року №136 “Про навчання іноземних громадян в Україні” (із змінами) та від 05.08.1998 року №1238 “Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів”, Указом Президента України від 25.03.1994 року №112/94 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації”.

1.3.1. Іноземні громадяни українського походження, які отримали направлення на навчання від офіційно зареєстрованих українських національно-культурних товариств, користуються такими ж правами, що і громадяни України, якщо вони:

- були учасниками міжнародних олімпіад з біології.

1.4. Усі вступники користуються рівними правами незалежно від статі, расової, національної приналежності, соціального та майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, віросповідання, місця проживання, стану здоров’я та інших обставин.

1.5. Медичний університет здійснює підготовку фахівців за освітнім кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”, “бакалавр”, “молодший спеціаліст”.

1.6. Прийом до медичного університету проводиться на медичний факультет з підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.110101 – “Лікувальна справа”; стоматологічний факультет за спеціальністю 7.110106 “Стоматологія”; фармацевтичний факультет: за спеціальністю 7.110201 – “Фармація” (денна та заочна форми навчання), 7.110202 – „Технологія парфумерно-косметичних засобів” і за спеціальністю 7.110206 – “Клінічна фармація”; у навчально-науковий інститут медсестринства за спеціальностями: 6.120.101 (6.110100) – “Сестринська справа” (бакалавр), 6.120.102 (6.110100) – “Лабораторна діагностика” (бакалавр) і молодших спеціалістів за спеціальністю 5.110102 – “Сестринська справа”. Обсяги підготовки на місця державного замовлення відповідно до проектних цифр плану прийому, наданих МОЗ України за спеціальністю 7.110101 “Лікувальна справа” – 129 осіб, на місця понад план державного замовлення за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – 131 особа, за спеціальністю 7.110106 “Стоматологія” – 10 осіб, на місця понад план державного замовлення за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – 140 осiб, за спеціальністю 7.110201 – “Фармація” за державним замовленням – 7 осіб, на місця понад план державного замовлення за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на очну форму навчання – 100 осіб, на місця понад план державного замовлення за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на заочну форму навчання – 80 осіб, за спеціальністю 7.110202 – „Технологія парфумерно-косметичних засобів” за державним замовленням - 2 особи, на місця понад план державного замовлення за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб - 8 осіб, за спеціальністю 7.110206 – “Клінічна фармація” за державним замовленням – 3 особи, на місця понад план державного замовлення за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – 17 осіб, у навчально-науковий інститут медсестринства за спеціальністю 6.120101 “Сестринська справа” за державним замовленням – 10 осіб, на місця понад план державного замовлення за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб із скороченим навчальним тижнем – 40 осіб, за спеціальністю 5.110102 “Сестринська справа” за державним замовленням – 10 осіб, за спеціальністю 6.120102 “Лабораторна діагностика” за державним замовленням – 5 осіб.

Обсяги підготовки іноземних громадян за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб за спеціальністю 7.110101 „Лікувальна справа” – 100 осіб, за спеціальністю 7.110.201 “Фармація” – 20 осіб (очна форма навчання) та 20 осіб (заочна форма навчання), за спеціальністю 5.110102 “Сестринська справа” – 110 осіб.

1.7. Фінансування підготовки фахівців проводиться:

- за рахунок коштів державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

 • за рахунок пільгових довгострокових кредитів;

 • за рахунок коштів юридичних осіб;

 • за рахунок коштів фізичних осіб;

Плата за навчальний рік щорічно громадянами України, які бажають навчатися за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб складає за спеціальностями:

7.110.101 “Лікувальна справа” – 8600 грн.;

7.110.106 “Стоматологія” – 9950 грн.;

7.110.201 “Фармація” – 8600 грн. (заочна форма навчання – 5000 грн.);

7.110.102 “Технологія парфумерно-косметичних засобів” – 8600 грн.;

7.110.206 “Клінічна фармація” – 8600 грн.;

6.120.101 “Сестринська справа”- бакалавр за скороченим навчальним тижнем – 7500 грн. (навчання за українськими програмами, адаптованими до міжнародних медсестринських програм, з паралельним вдосконаленням англійської мови – 12250 грн.).

Плата за навчальний рік громадянами зарубіжних країн складає за всіма спеціальностями українською та російською мовами навчання – 9540 грн, навчання англійською мовою – 13250 грн. (навчання у навчально-науковому інституті медсестринства за американськими програмами, затвердженими МОН та МОЗ України, англійською мовою – 17500 грн.).

1.8. Цільовий прийом організовується відповідно до закону України "Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" (в редакції закону України від 19.12.1991р. зі
змінами і доповненнями від 1.07.1992р. та 6.06.1996р.) і постанови Кабінету
Міністрів України від 29.06.1999р. за № 1159 "Про підготовку фахівців для
роботи в сільській місцевості".

Місця для цільового прийому сільської молоді за спеціальністю
7.110.101 - "Лікувальна справа" виділяються рішенням приймальної комісії не
більше 25 відсотків від плану прийому підготовки спеціалістів за рахунок
державного бюджету (32 місця), за спеціальністю 7.110.106 “Стоматологія” – 3 місця, за напрямом “Фармація” – 3 місця. Місця для цільового прийому громадян, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, виділяє приймальна комісія
після укладання угоди з центральними органами виконавчої влади (10 місць).

Для осіб, які можуть бути зараховані за результатами співбесіди на
місця з бюджетним фінансуванням приймальною комісією виділено 10 місць.

1.9. Організацію прийому до медичного університету здійснює приймальна комісія, яка затверджена наказом ректора університету № 587 від 26.12.2006 р. і діє згідно з Положенням про приймальну комісію державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського”.

1.10. Форма навчання на медичному і стоматологічному факультетах – денна, фармацевтичному факультеті – денна та заочна, у навчально-науковому інституті медсестринства – денна та за скороченим навчальним тижнем (вечірня). Нормативний зміст та терміни навчання за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями визначається державними стандартами вищої освіти.

1.11. Термін навчання:

 1. На медичному факультеті – 6 років;

 2. На стоматологічному факультеті – 5 років;

 3. На фармацевтичному факультеті – 5 років (заочна форма навчання – 5,5 років);

4. У навчально-науковому інституті медсестринства – за спеціальністю 6.120101 “Сестринська справа” (бакалавр), особи, які мають спеціальність 5.110102 зараховуються на 1 курс – 2 роки, за скороченим навчальним тижнем – 3 роки. За спеціальністю 6.110100 “Лабораторна діагностика” (бакалавр), зараховуються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень “молодшого спеціаліста” на 1 курс – 2 роки. За спеціальністю 5.110102 “Сестринська справа” – 3 роки.

 1. ^ ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

2.1. Прийом документів здійснюється з 26 червня по 15 липня (включно) 2007 року. У іноземних громадян по 30 вересня (включно) 2007 року. При наявності вакантних контрактних місць Приймальна комісія може оголосити додатковий прийом документів за погодженням МОЗ України.

2.2. Вступники подають особисто у приймальну комісію заяву, в якій вказується напрям підготовки та обрана спеціальність, форма та джерела фінансування. До заяви додають такі документи:

а) документ державного зразка про повну загальну середню освіту в оригіналі або його копію, завірену в установленому порядку. Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або на декілька спеціальностей у п’ятиденний термін після складання вступних випробувань та оголошення списку осіб рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням а також за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, зобов’язані подати оригінал документа про освіту, медичної довідки, документів Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної комісії;

б) медичну довідку за формою 086-У (медичну комісію вступники проходять за місцем проживання) (оригінал або копію);

в) 6 фотокарток розмірами 3´4 см;

г) відповідний документ (документи) Українського центру оцінювання якості освіти, що відповідають переліку вступних випробувань (якщо вступник був тестований Українським центром оцінювання якості освіти) вступник подає за власним бажанням;

д) копію трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи);

е) особи, які вступають на умовах цільового прийому згідно з встановленими квотами, додають направлення відповідного взірця, видане обласним управлінням охорони здоров’я, а також управлінням охорони здоров’я Ради Міністрів Автономної Республіки Крим і Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” в редакції закону України від 19.12.1991р. зі змінами і доповненнями від 1.07.1992р. та 6.06.1996р. (для ІІІ і IV категорії осіб) і постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.1999р. за № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості”;

є) громадяни зарубіжних країн подають угоду (контракт) із гарантією повної компенсації затрат на підготовку спеціалістів;

ж) особи, які вступали до інших вищих навчальних закладів і отримали оцінки, що відповідають середньому і вище рівню знань ( “4-12 балів”) з біології, хімії і української мови, подають довідку відповідного взірця.

з) паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) та документи, що дають право на пільги, оригінал документа про освіту (при поданні його копії) вступник пред’являє особисто і не пізніше 15 липня.

и) вступники з числа військовослужбовців – подають рапорт за командою з 1 лютого до 1 квітня року вступу.

^ 3. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

3.1. Вступними випробуваннями до університету в межах державного замовлення та за кошти юридичних і фізичних осіб на медичний, стоматологічний і фармацевтичний факультети є комплексний іспит з біології, хімії та української мови у вигляді тестування, який складається з 16 липня. Оцінювання тестової комплексної роботи здійснюється за рейтинговою системою (при необхідності конвертується у дванадцятибальну шкалу “1-12 балів”).

Програми вступних випробувань відповідають програмам середніх загальноосвітніх закладів.

У навчально-науковому інституті медсестринства в межах державного замовлення та за кошти юридичних і фізичних осіб за спеціальністю “Сестринська справа” (бакалавр) вступними випробуваннями є іспити з основ сестринської справи (письмово), української мови (диктант), за спеціальністю “Лабораторна діагностика” з базовою вищою освітою – з хімії (у формі тестування), української мови (диктант), в межах державного замовлення за спеціальністю “Сестринська справа” (молодший спеціаліст) – з біології (у формі тестування), української мови (диктант). Оцінювання письмових робіт здійснюється за дванадцятибальною шкалою (“1-12 балів”).

3.2. Вступні випробування для осіб, які виявили бажання навчатися за кошти юридичних і фізичних осіб проводяться згідно розкладу, затвердженого приймальною комісією за умови оплати вартості навчання.

3.2.1. Для осіб, які брали участь в зовнішньому тестуванні навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти з відповідних предметів і виявили бажання навчатися в університеті зараховуються результати тестування, підтверджені відповідними документами Українського центру оцінювання якості освіти. Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського” встановлює мінімальну кількість балів, зазначену у документі Українського центру оцінювання якості освіти при вступі на медичний, стоматологічний, фармацевтичний факультети – 4 бали.

3.2.2. Угоди укладаються після оплати за навчання та здачі іспитів.

3.3. Особи, які не атестовані з української мови, можуть складати іспит з російської мови (диктант).

3.4. Вступники мають право складати вступні іспити з біології, хімії та основ сестринської справи українською або російською мовами.

3.5. Як вступні випробування для осіб, які виявили бажання навчатись на медичному, стоматологічному та фармацевтичному факультетах можуть зараховуватись оцінки на іспитах з біології, хімії, української мови, отримані при вступі до університету або інших ВНЗ незалежно від джерел фінансування. Допуск до участі в конкурсі цих осіб дозволяється рішенням приймальної комісії за заявою абітурієнта.

3.5.1. Дана категорія вступників бере участь у конкурсі на загальних умовах.

3.5.2. Вступними випробуваннями для іноземних громадян є співбесіда з біології та хімії.

3.6. Перескладання вступних іспитів на вищий рівень знань не дозволяється.

3.7. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступний іспит або знання яких було оцінено балами, нижче середнього рівня (“1-3 бали” за 12-бальною шкалою), до участі в наступних вступних випробовуваннях і в конкурсі не допускаються.

3.8. За користування під час іспиту сторонніми джерелами інформації, а також за підказку абітурієнт усувається з іспиту. Екзаменаційна робота не перевіряється і оцінюється за рівнем знань нижче середнього.

3.9. Апеляція абітурієнта з приводу екзаменаційної оцінки приймається не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

4. ЗАРАХУВАННЯ

4.1. Зарахування на 1-й курс на місця, що фінансуються з державного бюджету, проводиться до 5 серпня, а на місця, що фінансуються на кошти юридичних та фізичних осіб – до 30 серпня.

4.2. Зараховуються до університету без вступних випробувань.

4.2.1. Учасники міжнародних олімпіад з біології, які проводились у 2006/2007 н.р. для учнів 11 (12) класів середніх загальноосвітніх закладів та випускних курсів професійних навчально-виховних закладів на базі повної загальної середньої освіти.

4.2.2. Призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології, які проводились у 2006/2007 н.р. для учнів 11 (12) класів середніх загальноосвітніх закладів та випускних курсів професійних навчально-виховних закладів на базі повної загальної середньої освіти.

4.2.3. Призери Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.

4.3. Звільняються від вступних випробувань та зараховуються до університету за результатами співбесіди.

4.3.1. Особи, яким законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (в редакції закону України від 19.12.1991 року зі змінами й доповненнями від 01.07.1992 р. та 06.06.1996 р.) надане таке право.

4.3.2. Призери ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України з біології, які про­во­дились Міністерством освіти України у 2006/2007 н.р. для учнів 11(12) класів середніх загальноосвітніх закладів та випускних курсів професійних навчально-виховних закладів на основі базової загальної середньої освіти.

4.3.3. Випускники навчально-наукового інституту медсестринства державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського” за спеціальністю 5.110102 “Сестринська справа”, які отримали диплом з відзнакою і мають рекомендацію вченої ради університету для навчання на місцях державного фінансування за спеціальністю 6.120101 “Сестринська справа” з базовою вищою освітою.

4.3.4. Випускники Чортківського державного медичного коледжу, які закінчили його у 2007 році з відзнакою і рекомендовані для навчання в університеті педагогічною радою коледжу на місця державного фінансування за спеціальністю 7.110101 “Лікувальна справа” (2 особи) та на місця, що фінансуються на кошти юридичних і фізичних осіб, медичного (7 осіб), фармацевтичного (3 особи) та стоматологічного (3 особи) факультетів (відповідно до угоди про співпрацю між державним вищим навчальним закладом “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського” та Чортківським державним медичним коледжом).

4.4. Зараховуються до університету на місця державного фінансування поза конкурсом при отриманні на вступних іспитах кількості балів, що відповідає середньому і вище рівню (“4-12 балів”) (при поданні документа (документів) Українського центру оцінювання якості освіти – мінімальної кількості балів, зазначених у документах (документі) Українського центру оцінювання якості освіти):

- особи, яким законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту” (3551-12) надане таке право;

- діти-сироти та діти, які залишились без піклування батьків;

- інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

- особи, яким законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” в редакції Закону України від 19.12.1991р. зі змінами й доповненнями від 01.07.1992 року та 06.06.1996р. надано таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків.

Неповнолітніми вважаються особи, яким на день подачі документів до приймальної комісії не виповнилося 18 років.

4.5. Усі інші абітурієнти, які успішно витримали вступні іспити, зараховуються до університету за конкурсом відповідно до суми набраних на вступних іспитах балів. При цьому особи, які подали до приймальної комісії документ (документи) Українського центру оцінювання якості освіти, беруть участь у конкурсі з оцінками (кількістю балів), зазначеними в документах (документі) Українського центру оцінювання якості освіти.

4.6. За окремим конкурсом, відповідно до суми набраних балів, зараховуються на цільові місця державного замовлення особи, які мають цільове направлення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999р. №1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості”.

4.6.1. Особи, які не зараховані за цільовим прийомом, можуть брати участь в конкурсі на загальних засадах.

4.7. При рівності конкурсних балів переваги при зарахуванні мають:

а) особи, яким Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” в редакції від 21.03.1991 р. зі змінами та доповненнями надане таке право;

б) повнолітні особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, віднесені до 3 або 4 категорій і вступали до університету за конкурсом;

в) військовослужбовці, які звільнені в запас протягом трьох останніх років;

г) особи, які закінчили медичні училища і отримали диплом з відзнакою;

д) випускники, які закінчили середні загальноосвітні заклади і нагороджені золотою (срібною) медаллю;

е) особи, які закінчили професійні навчально-виховні заклади і отримали диплом з відзнакою;

є) особи, які передбачені пунктом 4.3. (підпунктами 2, 3);

ж) особи, які закінчили навчально-науковий інститут медсестринства державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського”;

з) особи, які закінчили медичні училища і мають більший стаж роботи в медичних закладах;

і) особи, які мають цільове направлення і не пройшли за конкурсом на виділені цільові місця;

ї) медичні працівники, які мають більший стаж практичної роботи в медичних закладах;

й) випускники середніх шкіл, які мають посвідчення про закінчення навчально-виробничого комбінату за спеціальністю “Молодша медична сестра по догляду за хворими” або про закінчення гуртка “Молодий медик”, тощо;

к) особи, які мають більший стаж роботи з інших спеціальностей;

л) особи, які мають вищий середній бал в документі про середню освіту;

м) жителі областей, в яких немає медичних вузів;

4.8. Зарахування на місця медичного, стоматологічного і фармацевтичного факультетів з позабюджетним фінансуванням проводиться до 30 серпня на конкурсній основі, з урахуванням результатів вступних випробувань після оплати вартості навчання.

4.9. Особи, які вступали на планові місця, що фінансуються з державного бюджету, витримали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом, можуть брати участь в конкурсі на місця позабюджетного фінансування, що залишились після зарахування осіб, які спочатку виявили бажання навчатись на контрактних умовах і уклали про це угоду.

4.10. Особи, які у встановлений термін (п’ять днів) не подали оригіналу документа про освіту, оригіналу медичної довідки, оригіналів документів Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної комісії, не зараховуються на навчання на місця державного замовлення.

 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Особи, які не пройшли за конкурсом до іншого ВНЗу, мають право брати участь у конкурсі на вільні місця медичного, стоматологічного і фармацевтичного факультетів в межах ліцензованого обсягу для навчання на контрактній основі.

5.2. Особи, які вступають на місця з позабюджетним фінансуванням, батьки яких є співробітниками державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського” зі стажем роботи у ВНЗі не менше 3-х років, з подання трудового колективу здійснюють оплату у розмірі 50 % від встановленої вартості навчання.

5.3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу.

5.4. На звільнені при цьому місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які склали вступні іспити.

5.5. Роботи вступників, які не зараховані до вищих навчальних закладів, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

5.6. Усі питання, які пов’язані з прийомом до університету, вирішуються приймальною комісією університету. Правила прийому затверджені на засіданні приймальної комісії державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського” 26. 03. 2007 року (протокол № 4).


^ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБІТУРІЄНТА


- Своєчасно подати документи в приймальну комісію, передбачені “Правилами прийому для вступників до державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського” у 2007 році”.

- Ознайомитись з розкладом і місцем проведення вступних іспитів та інших заходів, які вказані в довіднику.

- Отримати в приймальній комісії екзаменаційний лист, який видається щоденно з 15 до 17 годин.

- Своєчасно з’явитись в університет для проходження вступних фахових випробувань .

- У випадку хвороби та інших непередбачених обставин, за яких абітурієнт не може скласти іспит, необхідно повідомити відповідального секретаря приймальної комісії.

- Під час вступних іспитів абітурієнти мають право проживати у гуртожитках університету. Поселення у гуртожитки проводить приймальна комісія.

- Поселені в гуртожиток повинні ознайомитись з розпорядком дня та “Правилами внутрішнього розпорядку в гуртожитках Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського” і їх дотримуватися.

- Абітурієнти, які проживають в гуртожитку, несуть повну відповідальність за збереження державного майна і дотримання чистоти в кімнатах, коридорах та інших громадських місцях.

- При виселенні з гуртожитку абітурієнт повинен здати коменданту кімнату та інвентар у належному стані.

- Особам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, надається у встановленому порядку додаткова відпустка – 15 календарних днів (не враховуючи часу на проїзд до університету) за місцем роботи без збереження заробітної плати.


^ ВСТУПНІ ФАХОВІ ВИПРОБУВАННЯ


Організація та проведення вступних фахових випробувань здійснюється згідно з нормативними документами Міністерства освіти та науки України, “Правил прийому для вступників до державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського” у 2007 році”, “Положень” про проведення вступних іспитів та співбесіди, затверджених приймальною комісією.

Вступні випробування в університеті проводяться згідно з розкладом в спеціально підготовлених аудиторіях. Абітурієнти, які поступають на місця державного замовлення та за кошти фізичних і юридичних осіб медичного, стоматологічного і фармацевтичного факультетів складають комплексний вступний іспит з біології, хімії та української мови (у формі тестування).

Іспити проводяться згідно з графіком проведення іспитів, про який абітурієнт інформується при подачі документів. Тривалість комплексного іспиту з біології, хімії та української мови у формі тестування – 3 години (180 хвилин). Тривалість іспитів з біології та хімії у формі тестування для абітурієнтів, що вступають за спеціальністю 5.110100 “Сестринська справа” та 6.110100 “Лабораторна діагностика” – по 1 годині (60 хвилин), з основ сестринської справи за спеціальністю 6.110100 “Сестринська справа” - 3 години (180 хвилин), з української мови (диктант) - 1 година (60 хвилин).

Формулювання теоретичних питань, зміст і характер завдань екзаменаційних білетів відповідають програмам з хімії, біології та української мови середньої загальноосвітньої школи. Програма вступних випробувань з основ сестринської справи відповідає програмі МОЗ України.

Допуск абітурієнтів для складання іспиту в аудиторію проводиться тільки при пред’явленні паспорта та екзаменаційного листа. Якщо абітурієнт неповнолітній або ж з інших причин паспорт відсутній, він зобов’язаний пред’явити крім екзаменаційного листа свідоцтво про народження та довідку з місця проживання з фотокарткою і печаткою установи, що видала довідку. Абітурієнти, які запізнилися на іспит, або забули вказані документи, допускаються в екзаменаційну аудиторію тільки з дозволу відповідального секретаря приймальної комісії.

Співбесіда проводиться згідно з графіком проведення співбесід, про який абітурієнт інформується при подачі документів. Під час співбесіди вступник отримує запитання від членів комісії за програмою середньої загальноосвітньої школи (хімія, біологія). За результатами співбесіди комісія приймає рішення “рекомендувати до зарахування” або ж “рекомендувати до складання вступних іспитів”. Результати співбесіди оголошуються в день її проведення.

При проведенні іспитів у формі тестування абітурієнт отримує бланк листа для екзаменаційної роботи, який складається з титульного листка і листка-бланку тестової роботи (взірець додається окремо). Користуватися будь-якими іншими листками, або наносити будь-які написи, які не відносяться до роботи категорично заборонено!

Після закінчення іспиту абітурієнт вкладає листок–бланк тестової роботи у титульний лист і здає екзаменатору, який звіряє прізвище, вказане та титульному листі з екзаменаційним листком.

На вступних випробуваннях абітурієнтам забороняється мати при собі довідники, підручники, записники (в тому числі електронні), телефони, портфелі, сумки; розмовляти один з одним; передавати будь-що іншим абітурієнтам, вирішувати завдання інших варіантів, залишати екзаменаційну кімнату до остаточної здачі викладачу бланків екзаменаційної роботи. Особи, які не встигли під час іспиту повністю виконати екзаменаційні питання, здають їх незакінченими.

При користуванні сторонніми джерелами інформації вступник усувається від участі в іспиті. На його екзаменаційній роботі викладач вказує причину усунення і час. Екзаменаційна робота не перевіряється і оцінюється за рівнем знань нижче середнього. Апеляції з приводу усунення від випробовування за користування сторонніми джерелами інформації не розглядаються.

Вступники, які не з’явилися без поважних причин у зазначений за розкладом час на вступний іспит або знання яких було оцінено балами, нижче середнього рівня (“1-3 бали” за 12-бальною шкалою), до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсі не допускаються.

Якщо абітурієнт не згоден з одержаною оцінкою, він може подати заяву про апеляцію в приймальну комісію. Додаткове опитування абітурієнта при розгляді апеляції не допускається.

Перескладання вступного іспиту з метою отримання вищої оцінки не дозволяється!


^ ОСОБИ, ЯКІ РЕКОМЕНДОВАНІ ДО ЗАРАХУВАННЯ, ПОВИННІ:


- у п’ятиденний термін після складання вступних випробувань та оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання, подати оригінал документа про освіту у приймальну комісію університету;

- особи, які у встановлений термін (п’ять днів) не подали оригіналу документа про освіту, не зараховуються на навчання (п. 4.10 Правил прийому для вступників до державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського” у 2007 році).


^ ОСОБИ, ЯКІ ЗАРАХОВАНІ НА НАВЧАННЯ, ПОВИННІ:


- згідно з викликом приймальної комісії вчасно прибути в університет, зареєструватись в деканаті, дізнатися номер академічної групи, ознайомитись з розкладом занять, розташуванням аудиторій та кафедр університету;

- бути присутнім на урочистому посвяченні у студенти-медики;

 • у випадку хвороби повідомити деканат телеграмою;

 • мати при собі паспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво), трудову книжку (при наявності);

 • особи, які зараховані в університет на навчання, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів після початку навчального року, виключаються з числа студентів.
залишити коментар
Сторінка1/4
Дата конвертації25.11.2012
Розмір0.82 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх