Проект Плану роботи Державної податкової інспекції у Деснянському районі м. Києва на IV квартал 2011 року icon

Проект Плану роботи Державної податкової інспекції у Деснянському районі м. Києва на IV квартал 2011 року


Схожі
Державна податкова адміністрація україни національний університет державної податкової служби...
Міністерство економіки україни держзовнішінформ І квартал 2009 року бюлетень основні...
І. Обґрунтування необхідності Комплексної програми...
Назва установи...
План роботи відділу освіти зміївської районної державної адміністрації на 2012 рік схвалено...
План роботи відділу освіти зміївської районної державної адміністрації на 2012 рік схвалено...
Гаркуша Олександр Андрійович, кандидат військових наук, доцент...
Про стан виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Петропавлівського...
В. М. Сокрут " " 2011 року...
Радивилівської районної державної адміністрації...
План роботи Територіального управління Держгірпромнагляду у Рівненській області на ІІ квартал...
План роботи відділу освіти Синельниківської райдержадміністрації на 2012 рік І вступ...Загрузка...
страницы:   1   2   3
скачать
Проект Плану

роботи Державної податкової інспекції у Деснянському районі м. Києва

на IV квартал 2011 рокуз/п

Зміст заходу за основними напрямами роботи

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Відмітка про виконання

Примітка

1. Організація роботи підрозділів ДПІ у Деснянському районі м. Києва щодо виконання завдань, встановлених бюджетним розписом Міністерства фінансів України та розписом доходів Київської міської державної адміністрації

(у т. ч.: організація роботи з мобілізації надходжень до бюджетів України; організація і проведення контрольно-перевірочної роботи з питань додержання податкового та валютного законодавства; організація роботи щодо погашення податкового боргу; організація роботи щодо проведення бюджетного відшкодування сум ПДВ)

^ Організація роботи по мобілізації надходжень до бюджетів України.

Вдосконалення механізмів адміністрування податків і зборів (обов’язкових платежів) з метою забезпечення умов для добровільного виконання платниками податків вимог податкового законодавства та упередження виникнення (зростання) податкового боргу

1.1.

Доведення до структурних підрозділів показників розрахункової бази зі збору платежів до Державного бюджету України і надходжень до місцевих бюджетів та інших завдань щодо забезпечення надходжень до бюджету, встановлених наказами ДПА у м. Києві.

Відділ економічного аналізу та прогнозування.


Жовтень, листопад, грудень

2011 року1.2.

Забезпечення реалізації єдиної інформаційної політики ДПС України з питань застосування положень Податкового кодексу та формування позитивного іміджу податкової служби шляхом запровадження нових механізмів обслуговування платників та підвищення рівня добровільної сплати податків

Відділ масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян, управління оподаткування юридичних осіб,

управління оподаткування фізичних осіб,

управління інформатизації процесів оподаткування.

Постійно1.3.

Організація та координація роботи підрозділів ДПІ з виконання завдань з надходжень до бюджетів всіх рівнів, за кожним напрямком або окремому питанню шляхом підготовки наказів (інших розпорядчих документів) з визначенням завдань, конкретних структурних підрозділів, що задіяні у проведенні спільної роботи, послідовності та термінів виконання.

Заступники начальника інспекції, організаційно-розпорядчий відділ, структурні підрозділи.

Постійно1.4.

Забезпечення організації та проведення нарад керівного складу інспекції з питань основної діяльності, зокрема, щодо виконання показників надходжень до бюджетів усіх рівнів. Підготовка протоколів нарад, доведення їх рішень до виконавців та контроль за їх виконанням.

Організаційно-розпорядчий відділ.

Постійно1.5.

Вжиття організаційних заходів по забезпеченню виконання показників розрахункової бази по податках і зборах, закріплених за структурними підрозділами інспекції та завдань за напрямками роботи.Управління: оподаткування юридичних осіб, оподаткування фізичних осіб, податкового контролю юридичних осіб, погашення прострочених податкових зобов’язань,

ГВПМ.

Постійно1.6.

Забезпечення збору платежів до загального фонду Державного бюджету в обсягах не менших від доведених відповідними наказами ДПА у м. Києві про розрахункову базу та щомісячного рівномірного надходження платежів. Недопущення зменшення надходжень в порівнянні з відповідним періодом 2010року

Управління оподаткування юридичних осіб


Постійно1.7.

Забезпечити приріст надходжень до минулого року адекватний темпам економічного зростання та максимальне залучення наявних резервів, у т. ч. по великих платниках податків, підприємствах середнього і малого бізнесу.

Управління оподаткування юридичних осіб

Постійно1.8

Забезпечити відпрацювання, в першу чергу, платників, віднесених до категорії великих, зокрема, проведення камеральних перевірок і поглибленого аналізу податкової звітності з урахуванням норм Податкового кодексу України.

Управління оподаткування юридичних осіб

Постійно1.9

Забезпечити поліпшення податкового супроводження великих платників податків і провести ґрунтовний аналіз фінансових показників діяльності підприємств, їх відповідності тенденціям економічного розвитку району.

Здійснення індивідуального контролю за ВПП та організація системної роботи з ними.Відділ економічного аналізу та прогнозування,

управління оподаткування юридичних осіб,

управління податкового контролю юридичних осіб,

ГВПМ.

Постійно1.10

Проведення роз’яснювальної роботи з платниками податків, систематичне проведення зустрічей з керівниками СГД за питань:

а) напрямки оздоровлення фінансової діяльності підприємств та забезпечення сплати до бюджету податку на прибуток у розмірі не менше 1% співвідношення суми податку до скоригованого валового доходу;

б) запобігання схемам мінімізації податків та інформування керівників СГД щодо шляхів протидії цим явищам;

в) декларування та виплата зарплати у розмірах не менших за встановлені чинним законодавством;

г) нові моменти у судовій практиці щодо їх застосування, в т.ч. рішень судів вирішених на користь ДПІ по напрямках оподаткування;

д) погашення заборгованості з податків;

е) сплата податків СГД з часткою держави у статутному фонді.

Управління:

оподаткування юридичних осіб,

оподаткування фізичних осіб,

погашення прострочених податкових зобов’язань

Постійно1.11.

Вжиття дієвих заходів щодо адекватного економічним показникам збільшення декларування платниками податку на прибуток сум цього податку і відповідне зростання податкових надходжень у цьому році, зокрема здійснення постійного моніторингу та контролю за податковою звітністю бюджетоутворюючих платників.

Управління оподаткування юридичних осіб.

Постійно1.12.

Забезпечення контролю за формуванням бюджетоутворюючими платниками податків бази оподаткування, співставлення показників податкової звітності з ПДВ і податку на прибуток, недопущення значного розбалансування між позитивними та від’ємними нарахуваннями податку на додану вартість.

Управління: оподаткування юридичних осіб

відділ економічного аналізу та прогнозування.

Постійно1.13.

Здійснення системного аналізу діяльності бюджетоутворюючих платників податків, забезпечення повноти і своєчасність сплати ними до бюджету задекларованих сум ПДВ та податку на прибуток.

Вжиття дієвих заходів щодо недопущення необґрунтованого зменшення рівня нарахувань і сплати податку на прибуток визначальними платниками порівняно з попередніми звітними періодами та відповідними періодами минулого року.

Управління оподаткування юридичних осіб


Постійно1.14.

Забезпечити належний контроль за повнотою нарахувань податку на прибуток суб’єктами господарювання, у яких темпи зростання задекларованих сум валових витрат випереджають темпи зростання валових доходів і нарахованих сум податку на прибуток.

Управління оподаткування юридичних осіб

Постійно1.15.

Здійснення моніторингу та контролю за виконанням затверджених показників (у частині податку на прибуток) фінансових планів державними підприємствами, акціонерними, холдинговими компаніями та іншими суб'єктами господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств.

Управління оподаткування юридичних осіб

Постійно1.16.

Вдосконалення рівня організації роботи щодо збільшення показника податкової віддачі з податку на прибуток порівняно з попередніми податковими періодами та недопущення його зменшення.

Управління оподаткування юридичних осіб.

Постійно1.17.

Проведення всебічного аналізу податкової звітності підприємств, якими за ІІ квартал 2011 року задекларовано валові витрати на рівні валових доходів, і упередження зростання кількості СГД цієї категорії в наступних податкових періодах.

Управління оподаткування юридичних осіб.

Постійно1.18.

Підвищення показника податкової віддачі за рахунок залучення до сплати податку на прибуток підприємств, якими декларуються валові доходи на рівні валових витрат та від’ємне значення об’єкта оподаткування; вжиття вичерпних заходів щодо залучення до сплати податку на прибуток підприємств, якими декларується від’ємне значення об’єкта оподаткування податку на прибуток, з метою виведення їх зі стану збитковості.

Управління оподаткування юридичних осіб.

Постійно1.19.

Забезпечення проведення організації невиїзних документальних (камеральних) перевірок платників, які значно збільшили валові витрати за рахунок курсових різниць, врегулювання сум сумнівної заборгованості, убутку балансової вартості запасів, перевищення ліміту витрат на поліпшення основних фондів.

Управління оподаткування юридичних осіб.

Постійно1.20.

Забезпечення проведення перевірок декларацій з податку на прибуток збиткових підприємств для оперативного виявлення безпідставно завищених платниками податків сум збитків. За результатами цих перевірок надавати пропозиції до управління податкового контролю юридичних осіб щодо включення СГД цієї категорії до плану-графіку проведення документальних перевірок.

Управління оподаткування юридичних осіб.

Постійно1.21.

Здійснення контролю за повнотою визначення податкових зобов’язань від умовного продажу основних фондів і товарних залишків.

Управління оподаткування юридичних осіб.


1.22.

Перевірка даних податкових декларацій по ПДВ на предмет заниження бази оподаткування.

Проведення аналізу результатів перевірок з метою відслідковування типових порушень законодавства платниками та упередження їх в подальшому.

Управління: оподаткування юридичних осіб, оподаткування фізичних осіб.

Постійно1.23.

Проведення системної роботи з платниками ПДВ, які перебувають у «сплячому режимі» та можуть бути використані як інструменти мінімізації податків і зборів.


Управління: оподаткування юридичних осіб,

реєстрації та обліку платників податків, ГВПМ

Постійно1.24.

Систематичне проведення роботи з питання повноти декларування податку на прибуток і вжиття ефективних заходів щодо скорочення надміру сплачених сум до бюджету з метою упередження виникнення безпідставної переплати із зазначеного податку.

Управління оподаткування юридичних осіб.


1.25

Здійснення системного аналізу наявних сум переплат з податку на прибуток, вжиття заходів щодо забезпечення сплати суб’єктами господарювання цього податку в рахунок поточних нарахувань.

Управління оподаткування юридичних осіб.

Постійно1.26.

Вжиття комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня ефективності адміністрування податку на прибуток та податку на додану вартість платників із середньомісячною сплатою понад 1 тис. гривень та досягнення показника залучення до сплати підприємств до рівня не нижчого від середнього по Україні.

Управління оподаткування юридичних осіб


Постійно1.27.

Здійснення ефективної координації роботи щодо підвищення рівня декларування позитивних нарахувань з ПДВ за рахунок контролю відповідності задекларованих податкових зобов’язань показникам економічного розвитку та розширення категорії сумлінних платників.

Управління оподаткування юридичних осіб


Постійно1.28.

Недопущення погашення позитивних нарахувань накопиченим від’ємним значенням р. 26 декларацій з ПДВ, непідтвердженого перевірками.


Управління оподаткування юридичних осіб

Постійно1.29.

Здійснення аналізу поданої податкової звітності з питання відповідності динаміки нарахованого ПДВ тенденціям економічного розвитку та показникам звітності з податку на прибуток.


Управління оподаткування юридичних осіб

Постійно1.30.

Збільшення надходжень платежів шляхом відпрацювання підприємств, які формують схемний податковий кредит і мінімізують податкові зобов‘язання, відповідно до наказу ДПА України від 08.08.11 № 475/ДСК;

Управління: оподаткування юридичних осіб, оподаткування фізичних осіб, податкового контролю юридичних осіб, ГВПМ.

Постійно1.31.

Забезпечення належного контролю за станом формування податкового кредиту, в т. ч. недопущення безпідставного включення до нього податкових накладних, дати виписки яких перевищують термін 365 календарних днів.

Управління оподаткування юридичних осіб.

Постійно1.32.

Постійне проведення збору всієї необхідної інформації по СГД – контрагентах ризикових підприємств і складання на підставі одержаних відомостей відповідних матеріалів звірок.

Управління: оподаткування юридичних осіб, оподаткування фізичних осіб, податкового контролю юридичних осіб,

ГВПМ.

Постійно1.33.

Своєчасне та повне вилучення з Реєстру платників податку на додану вартість тих СГД, які підпадають під дію п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу України, у т.ч. відповідних категорій ризикових підприємств;

Управління: оподаткування юридичних осіб, оподаткування фізичних осіб, податкового контролю юридичних осіб,

реєстрації та обліку платників податків, ГВПМ.

Постійно1.34.

Проведення інвентаризації та системного аналізу отриманої звітності з податку на додану вартість, поданої платниками, що виключені з Реєстру платників податку на додану вартість, і врахування результатів при опрацюванні розшифровок податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів щодо правомірності формування податкового кредиту;

Управління оподаткування юридичних осіб.

Постійно1.35.

Вжиття заходів до суб’єктів господарювання, які умисно не сплачують податкові зобов’язання у повному обсязі щодо оперативного відпрацювання контрагентів з метою забезпечення стягнення з платників податку-вигодонабувачів до бюджету виявленої суми ПДВ, яка раніше не була включена до складу податкових зобов’язань.

Управління: оподаткування юридичних осіб,

податкового контролю юридичних осіб,

ГВПМ.

Постійно
1.36

Забезпечення належної організації роботи з виявлення та руйнування схем мінімізації податкових зобов’язань з ПДВ, досягнення бюджетоформуючими платниками середньогалузевого податкового навантаження, виявлення і припинення діяльності підприємств – „податкових ям”, дослідження розбіжностей податкових зобов’язань та податкового кредиту, встановлення вигодонабувачів і реальних втрат.


Управління: оподаткування юридичних осіб,

податкового контролю юридичних осіб,

ГВПМ

Постійно1.37.

Вжиття комплексу заходів щодо роз’яснення платникам податків про необхідність реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних з урахуванням вимог п.11 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України та дотримання норм чинного законодавства щодо порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних.

Управління: оподаткування юридичних осіб,

управління інформатизації процесів оподаткування,

відділ масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян

Постійно1.38.

Здійснення контролю за відпрацюванням розбіжностей щодо кількості податкових накладних у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних і Єдиному реєстрі податкових накладних.

Управління оподаткування юридичних осіб.

Постійно1.39

Здійснення контролю за одержанням та використанням СГД торгових патентів.

Управління оподаткування юридичних осіб.

Постійно1.40

Проведення роботи з платниками по залученню до сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства. З метою забезпечення повноти залучення до оподаткування збором на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства забезпечення звірки переліку платників цього збору з реєстром одержаних ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Управління: оподаткування юридичних осіб, оподаткування фізичних осіб.

Постійно1.41

Забезпечення сплати узгоджених податкових зобов’язань із збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства до закінчення місяця, наступного за звітним.


Управління: оподаткування юридичних осіб, оподаткування фізичних осіб, податкового контролю юридичних осіб.

Постійно1.42

Проведення індивідуальної роботи з платниками єдиного податку щодо погашення податкового боргу, забезпечення своєчасної видачі Свідоцтв платника єдиного податку.

Управління: оподаткування юридичних осіб, оподаткування фізичних осіб.

Постійно1.43

Забезпечити стовідсоткове застосування штрафних санкцій до платників, які допустили несвоєчасну сплату платежів до бюджету та несвоєчасне подання податкової звітності .

Управління: оподаткування юридичних осіб, оподаткування фізичних осіб.

Постійно1.44

На системній основі проводити широкомасштабну масово – роз’яснювальну роботу серед населення стосовно добровільної сплати податків до бюджету фізичними особами з отриманих доходів, неприпустимості виплат заробітної плати та інших доходів в „конвертах”, по двох відомостях, фіктивних документах.


Управління оподаткування фізичних осіб,

відділ масово -роз’яснювальної роботи та звернень громадян

Постійно


1.45

Забезпечення виконання планових показників, у т.ч. за рахунок добровільної сплати шляхом проведення роз’яснювальної роботи серед платників податків з податку з доходів фізичних осіб

Управління оподаткування фізичних осіб.

Щомісячно1.46

Вжиття заходів щодо залучення до оподаткування громадян, які отримують доходи від осіб, які не  мають статусу податкових агентів та або отримували окремі види доходів, з яких при їх нарахуванні чи виплаті податок не утримувався (отримання спадщини, подарунків від фізичних осіб, отримання інвестиційного прибутку та інші)

Управління оподаткування фізичних осіб.

Постійно1.47

Підвищення рівня добровільної сплати та нарахувань за позитивними деклараціями з податку на додану вартість

Управління оподаткування фізичних осіб.

Постійно1.48

Посилити контроль за залученням до оподаткування фізичних осіб – громадян України, які здійснюють театральну та іншу мистецьку діяльність, отримують доходи від продажу власних музичних альбомів, забезпечити виконання посередниками (продюсерськими центрами, дистриб’юторами, реалізаторами музичної продукції) функцій податкових агентів у відповідності до вимог Податкового Кодексу України та повноту перерахування податку на доходи.

Управління оподаткування фізичних осіб.

Постійно1.49

Збільшення коефіцієнта ефективності та рівня податкової віддачі шляхом усунення диспропорції між задекларованим податковим кредитом та податковими зобов’язаннями у т.ч. визначальних платників.

Управління оподаткування фізичних осіб.

Постійно1.50

Посилення контролю за декларуванням податкових зобов’язань з умовного продажу платникам, реєстрацію яких анульовано, включаючи й аналогічну реєстрацію фізичних осіб.

Управління оподаткування фізичних осіб.

Постійно1.51

Упередження незаконних заявок на відшкодування ПДВ з використанням системи автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту.

Управління оподаткування фізичних осіб.

Постійно1.52

Забезпечення повної сплати фізичними особами земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, а також недопущення виникнення податкового боргу з плати за землю з фізичних осіб.


Управління оподаткування фізичних осіб,

погашення прострочених податкових зобов’язань.

Постійно


залишити коментар
Сторінка1/3
Дата конвертації22.11.2012
Розмір0.86 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх