Державний стандарт професійно-технічної освіти icon

Державний стандарт професійно-технічної освіти


2 чел. помогло.
Схожі
Державний стандарт професійно...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Державний стандарт...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти...
Методичні рекомендації щодо розробки державних стандартів професійно-технічної освіти України...
Міністерство освіти україни...
Міністерство освіти І науки україни навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в...
Л. А. Руденко // Теоретико-методичні засади викладання предметів гуманітарного циклу в...
Дптнз «Чернігівський центр професійно-технічної освіти»...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
скачать


Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України


Державний стандарт


професійно-технічної освіти


ДСПТО 7231.2. І60058 - 2006


Професія – Слюсар з ремонту автомобілів


Код – 7231.2


Кваліфікація – 1-2, 3, 4, 5, 6 розряди


Видання офіційне

Київ

2006
Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України
Затверджено

Наказом Міністерства освіти і науки України

та Міністерства праці та соціальної політики України

від „___”_______________200_ р.№___/____

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

_____ липня 2006 за № ____/____


^

Державний стандарт


професійно-технічної освіти


ДСПТО 7231.2. І60058 - 2006


Професія – Слюсар з ремонту автомобілів


Код – 7231.2.


Кваліфікація – 1, 2, 3, 4, 5, 6 розряди


^
Видання офіційне

Київ

2006

Розробники:

Логвиненко В.Ф. -

заступник директора з навчально-виробничої роботи Стахановського професійного ліцею

^ Каверін В.В. -

методист 1-ї категорії навчально-методичного центру

професійно-технічної освіти у Луганській області

^ Мельник В.І. -

викладач вищої категорії Стахановського професійного ліцею

Волков В.Є. -

викладач вищої категорії Стахановського професійного ліцею

^ Руденко О.М. -

майстер виробничого навчання 1 категорії Стахановського професійного ліцею

Тихомиров С. М. -

викладач вищої категорії професійного ліцею автомобільного транспорту міста Щастя Луганської обл.

^ Ткачов А.П. -

викладач 1-ї категорії Луганського вищого професійного училища автосервісу

Пашков Є.І. -

майстер виробничого навчання 1 –ї категорії Луганського вищого професійного училища інформаційних технологій

^ Горовецька Л.В. -

викладач 1-ї категорії професійно-технічного училища №15

міста Свердловська

Войтов Д. М. -

викладач 1-ї категорії Молодогвардійського професійного будівельного ліцею

Науковий консультант

Лінк В.Е. -

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри гірничої електромеханіки Стахановського гірничого факультету Української інженерно-педагогічної Академії

Рецензенти:

^ Авершин А.О. -

кандидат психологічних наук, заступник декана Стахановського гірничого факультета Української інженерно- педагогічної академії

Владимиров М. В. -

директор комунального підприємства “Комунтранссервіс” міста Стаханова

Бурдавіцин О. В. -

директор Стахановського міського центру зайнятості

^ Літературний редактор

Снісар З.І. -

методист вищої категорії відділу методичного забезпечення змісту профтехосвіти та державних стандартів Відділення змісту ПТО Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міносвіти і науки України

^ Технічний редактор
Тумко О.Л. -

викладач українського мови та літератури Стахановського професійного ліцею

^ Керівники проекту:
Михайлов М.І. -

директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області

^ Паршина Н.П. -

начальник відділу методичного забезпечення змісту профтехосвіти та державних стандартів Відділення змісту ПТО Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міносвіти і науки України
П^ ОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО

Заступник Міністра освіти і Заступник Міністра праці та

науки України соціальної політики України


____________________________ ____________________________

____”_________________2006 р. “_____” _______________ 2006 р.


^

Державний стандарт


професійно-технічної освіти


ДСПТО 7231.2. І60058 - 2006


Професія – Слюсар з ремонту автомобілів


Код – 7231.2


Кваліфікація – 1-2, 3, 4, 5, 6 розряди


^
Видання офіційне

Київ

2006
Загальні положення

Державний стандарт професійно-технічної освіти робітників з професії „Слюсар з ремонту автомобілів” 1-6 розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 та ст..32 Закону України „Про професійно-технічну освіту” (103/98 - вр) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

- освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-

технічного навчального закладу;

- типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;

- типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання і

виробничої практики, передбачених типовим навчальним планом;

- критерії кваліфікаційної атестації випускників;

- перелік основних обов’язкових засобів навчання;

- список рекомендованої літератури.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки на 1-2 розряди складає 784 години,

3 розряд - 504 години, 4 розряд - 504 години, 5 розряд – 409 годин, 6 розряд - 434 години.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці (“Техніка пошуку роботи”, “Ділова етика і культура спілкування” та ін.).

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів наприкінці вивчення предмета “Спецтехнологія” проводиться атестація за рахунок часу, відведеного на його вивчення.

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП, випуск 69 „Автомобільний транспорт”, розділ 1, “Діяльність автотранспортних підприємств, автобусних станцій, вантажних станцій, транспортно-експедиторських підприємств”. Краматорськ, 2005 р.), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, „Загальні положення”, п.п. 7,8, 9, вип. 1, розд. 2, Краматорськ, 2005.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

Типовими навчальними планами передбачено тижневе навантаження учнів (слухачів) не більше 36 годин при денному навантаженні не більше 8 академічних годин теоретичного навчання і 6 годин виробничого навчання. Під час проходження виробничої практики можливе навантаження учнів (слухачів) до 40 годин при досягненні ними 18-річного віку.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів). Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” відповідного розряду можливе за умови отримання учнем (слухачем) не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особі, яка не закінчила повний курс навчання у професійно-технічному навчальному закладі другого та третього атестаційних рівнів, але за результатами кваліфікаційної атестації їй присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.


Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України


^

Державний стандарт


професійно-технічної освіти


ДСПТО 7231.2. І60058 - 2006


Професія – Слюсар з ремонту автомобілів


Код – 7231.2


Кваліфікація – 1-2, 3, 4, 5, 6 розряди


^
Видання офіційне

Київ

2006

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)


  1. Професія 7231.2 Слюсар з ремонту автомобілів

  2. Кваліфікація1-2 розряди

  3. Кваліфікаційні вимоги до 1 розряду

Повинен знати: основні прийоми виконання робіт з розбирання окремих простих складових одиниць; призначення і правила застосування слюсарних інструментів і контрольно – вимірювальних приладів, що використовуються; найменування і маркування металів, мастил, палива, гальмової рідини, миючих засобів.

^ Завдання та обов’язки: виконує роботи з розбирання простих складових одиниць і агрегатів автомобілів, очищення від бруду, миття після розбирання складових одиниць і агрегатів автомобілів, зачищення заусенців, прогін різьблення, свердління отворів, змащення деталей. Бере участь у ремонті під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.
залишити коментар
Сторінка1/24
Дата конвертації13.11.2012
Розмір3.93 Mb.
ТипДержавний стандарт, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
отлично
  2
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх