Програми для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання icon

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання


1 чел. помогло.
Схожі
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів німецька мова 2-12 класи...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво Перун...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія 6-11...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів філософія...
Навчальна програма із економіки (академічний рівень) для загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4...
Видавництво
Програма для загальноосвітніх навальних закладів з румунською та молдовською мовами навчання...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-12...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-9...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Географія...
Рекомендації розроблені з урахуванням змісту програми для загальноосвітніх навчальних закладів...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19
повернутися в початок
скачать
Тема 1. Вступ

Загальний зміст механоскладальних робіт та їх значення в господарстві України. Якість механоскладальних робіт і надійність промислової продукції.

Ознайомлення з характером робіт підприємства.

Загальна характеристика навчального процесу та його організації. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою слюсаря механоскладальних робіт 2-го розряду. Вимоги, що ставляться до сучасного робітника.

^ Тема 2. Машинобудівні матеріали

Метали і сплави, їх механічні, фізико-хімічні й технологічні властивості.

Чавун, його властивості, класифікація, основні марки.

Галузі застосування чавуну в господарстві країни. Сталі, їх властивості й класифікація. Марки сталей. Галузі застосування. Кольорові метали і сплави, їх класифікація, властивості, марки і галузі застосування.

Відомості про корозію металів.

Тверді сплави, їх властивості. Основні марки твердих сплавів для різальних інструментів.


Способи термічної та хіміко-термічної обробки сталі (цементація, азотування, ціанування тощо), їх застосування.

Основні види пластмас. Прокладкові матеріали. Галузі їх застосування в машинобудуванні.

Види заготовок (виливки, поковки, штамповки, заготовки з пластмас). Поняття про способи їх одержання.

^ Тема 3. Допуски і технічні вимірювання

Поняття про взаємозамінність деталей. Система отвору і система вала.

Принципи стандартизації, нормалізації та уніфікації в машинобудуванні та їх вплив на якість виробів.

Вільні та спряжені розміри. Номінальні та дійсні розміри. Граничні відхилення (верхнє і нижнє).

Точність обробки, квалітети.

Посадки. Види посадок (нерухомі, рухомі й перехідні). Натяги і зазори. Позначення посадок на кресленнях. Шорсткість обробки поверхні. Класи і розряди шорсткості. Позначення шорсткості на кресленнях.

Види контрольно-вимірювальних інструментів, їх призначення і галузі застосування. Штангенциркулі з точністю вимірювання 0,1 і 0,05 мм. Мікрометри, мікрометричні нутроміри і глибиноміри. Гладенькі, різьбові, розсувні, прохідні й непрохідні калібри. Шаблони і лекала.

Інструменти для контролю й вимірювання кутів (кутоміри, кутники, кутові плитки, шаблони).

^ Лабораторно-практичні роботи. Вимірювання й контроль зовнішніх поверхонь деталей та отворів вимірювальними і контрольними інструментами.

Тема 4. Слюсарні та слюсарно-складальні роботи

Розмітка просторова. Призначення просторової розмітки, інструменти і пристрої, що застосовуються для розмічання.

Розмічання осьових ліній і центрів пустотілих деталей. Вибір установочних і розмічальних баз. Перерахунок розмірів залежно від прийнятої розмічальної бази. Послідовність і правила виконання просторової розмітки без перекантовки і з перекантовкою деталі, а також на розмічальних ящиках. Правила виконання точкової розмітки.


Загальні відомості про застосування координаторно-розмічальних машин, шаблонів і кондукторів у розмічанні партії деталей. Поняття про безрозмічальну обробку великих партій однакових деталей.

Значення поетапного і комплексного контролю розмічання. Дефекти, способи їх усунення і запобігання їх виникненню. Організація робочого місця і вимоги безпеки праці.

^ Розпилювання і припасовування. Суть операцій і види робіт (інструменти і пристрої, обробка і припасовування пройм, пазів, отворів із плоскими і криволінійними поверхнями). Розчленування обробки за ділянками; застосування спеціальних шаблонів-кондукторів та обпилювальних рамок. Призначення базових поверхонь. Припасовування складного контуру за спряжуваною деталлю (або фальшдеталлю).

Обробка із застосуванням надфілів і шаберів, напилків, що обертаються, циліндричних і профільних шліфувальних кругів.

Дефекти, їх причини і заходи запобігання.

Організація робочого місця і вимоги безпеки праці.

Шабрування. Призначення і галузі застосування. Якість поверхонь, оброблених шабруванням, точність обробки. Основні види шабрування. Припуски на обробку шабруванням плоских і циліндричних поверхонь.

Інструменти і пристрої для виконання шабрування плоских поверхонь. Шабери, їх конструкція і матеріал. Значення кутів залежно від твердості матеріалу, що обробляється.

Перевірні плити, лінійки і клини (матеріал, будова, розміри, форма); правила користування ними. Підготовка поверхні до шабрування.

Способи і засоби визначення нерівностей на поверхні, що обробляється. Фарба, її склад і нанесення на плиту. Охолодження інструментів.

Шабрування спряжених поверхонь. Перевірка точності розміщення спряжених поверхонь. Шабрування криволінійних поверхонь.

Основні напрямки заміни ручної праці в шабруванні. Відомості про застосування в шабруванні шліфування, вібронакочування, тонкого фрезерування.


Види і причини дефектів під час шабрування, способи їх виправлення, запобігання їх виникненню. Організація робочого місця і вимоги безпеки праці.

^ Притирання і доведення. Процес притирання, точність і геометричність, що досягаються при цьому, показники точності. Шліфувальні матеріали, що застосовуються для притирання. Інструменти, плити для притирання. Вибір притирів залежно від виду виробів, що притираються, і характеру обробки. Мастила, що використовуються під час притирання. Теплові явища, які виникають під час притирання, та їх вплив на точність обробки; нейтралізація шкідливих наслідків. Види притирання (за допомогою притирів, притирання деталей одна до одної). Особливості притирання конічних поверхонь.

Доведення деталей: призначення, сутність, точність, підготовка, порядок і послідовність. Контроль за якістю доведення. Дефекти, їх причини, способи виправлення і запобігання їх виникненню. Організація робочого місця, вимоги безпеки праці.

Клепання. Призначення і застосування клепання. Міцні й міцнощільні шви. Стандартні елементи клепаних з'єднань. Заклепки, форми головок, допустимі відхилення діаметра стержня, діаметри отворів під заклепки для точного і грубого складання.

Вибір матеріалів і форми заклепок залежно від матеріалу з'єднуваних деталей і характеру з'єднання. Схема розміщення заклепок у міцних і міцнощільних швах. Визначення довжини заклепки залежно від товщини з'єднуваних деталей і типу з'єднання, формування замикаючої головки ударами і тиском у холодному і нагрітому станах. Переваги і вади різних способів формування головки.

З'єднання трубчастими заклепками, розвальцювання замикаючих головок. Обробка отворів. Ручні й механізовані інструменти та обладнання для виконання заклепкових з'єднань.

Висвердлювання дефектних заклепок. Карбування клепаного з'єднання. Випробування на міцність і щільність.

З'єднання розвальцюванням і відбортуванням. Інструменти і пристрої, що застосовуються при цьому.


Дефекти в клепаних і вальцьованих з'єднаннях, заходи запобігання їх виникненню. Організація робочого місця і вимоги безпеки праці.

Лудіння. Призначення і застосування. Матеріали і пристрої для лудіння. Технологія виконання лудіння зануренням і розтиранням. Дефекти під час лудіння і заходи запобігання їх виникненню. Організація робочого місця. Вимоги безпеки праці.

Паяння. Призначення і застосування. Види паяння м'якими і твердими припоями. Підготовка поверхні до паяння. Матеріали, інструменти, обладнання і пристрої, що застосовуються для паяння. Дефекти, які виникають під час паяння, заходи запобігання їх виникненню. Організація робочого місця. Вимоги безпеки праці.

Склеювання. Призначення і застосування. Підготовка поверхні до склеювання. Пристрої для створення тиску.

Клеї, що застосовуються. Прийоми склеювання. Переваги і вади з'єднань, одержаних за допомогою склеювання. Зачищення після склеювання. Способи контролю з'єднань. Дефекти під час склеювання деталей і заходи запобігання їх виникненню. Організація робочого місця. Вимоги безпеки праці.

^ Тема 5. Відомості про механізми, машини і вимоги до їх складання

Основні поняття про деталі машин і механізмів, складальні одиниці (вузли), механізми, машини.

Ланки механізмів. Кінематичні пари і кінематичні ланцюги. Типи кінематичних пар. Кінематичні схеми. Типи машин.

^ Механізми передачі обертального руху. Класифікація передач. Основні характеристики передач. Основні відомості про фрикційні, зубчасті, черв'ячні, пасові, ланцюгові передачі; їх призначення, типи, будова, умовне позначення на кінематичних схемах, переваги і вади, галузі застосування. Багатоступінчасті передачі.

^ Механізми перетворення руху. Призначення, будова, переваги і вади, сфери застосування механізмів.


Основні тенденції розвитку конструкцій машин і механізмів. Процес виготовлення машин. Значення взаємозамінності деталей для складання і ремонту механізмів.

Основні види виробництв, їх характеристика і вплив на характер і організацію складальних робіт.

Технічні вимоги до складальних одиниць, що йдуть на складання. Технологічна документація на обробку і складання, її зміст: форми і види обробки і складання. Механізація транспортування деталей на складання. Схема вузлового складання. Система відбору деталей, що йдуть на складання вузлів. Підготовка деталей до складання.

^ Тема 6. Основи економіки праці та організації виробництва

Основні напрямки наукової організації праці (НОП) на машинобудівному підприємстві. Якість продукції. Планування і стимулювання якості продукції.

Нормування праці та заробітна плата в машинобудівній промисловості. Бригадна форма організації праці. Госпрозрахунок.

АСУ на підприємстві, її роль у підвищенні продуктивності праці та якості продукції.

^ Тема 7. Основи технічної творчості, винахідництва і раціоналізаторства

Поняття про раціоналізаторську пропозицію, винахід. Порядок подання і розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію, заявки на винахід. Визначення економічної ефективності винаходів і раціоналізаторських пропозицій.

Використання досягнень науки і техніки в процесі технічної творчості. Застосування електронно-обчис-лювальної техніки (ЕОТ) для розв'язання творчих задач.

Організації, що об'єднують і захищають права та інтереси винахідників і раціоналізаторів.

^ Практичні роботи. Складання заявки на винахід і заяви на раціоналізаторську пропозицію, визначення економічної ефективності винаходу (раціоналізаторської пропозиції).


^ ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ

Тема 1. Загальні відомості про механоскладальні роботи. Правила безпеки праці, пожежної безпеки, внутрішнього розпорядку та особистої гігієни

Практичне ознайомлення учнів з робочою дільницею, її обладнанням, продукцією, що випускає підприємство. Організація робочого місця. Правила безпеки праці, внутрішнього розпорядку. Заходи запобігання пожежі, надання першої допомоги в разі травм і ураження електричним струмом.

Закон про охорону праці підлітків. Загальні вимоги до санітарного стану робочих місць, робочого одягу, особистої гігієни учнів. Профілактика професійних захворювань.

^ Тема 2. Екскурсія на підприємство

Ознайомлення з підприємством, його структурою, основними цехами, технологічним процесом і організацією робіт у заготівельних, механічних і складальних цехах.

Обладнання, інструменти і пристрої, засоби механізації та автоматизації праці; організація робочого місця та умови праці слюсаря механоскладальних робіт.

Ознайомлення з продукцією, що випускає підприємство, з системою контролю за її якістю. Ознайомлення з роботою товариства раціоналізаторів і винахідників. Система підвищення кваліфікації робітників на підприємстві.

^ Тема 3. Виконання окремих слюсарних і слюсарно-складальних операцій

Інструктаж про зміст занять, організацію робочого місця і правила безпеки праці (проводиться для кожної підтеми).

Розмічання. Розмічання простих деталей за шаблоном і зразком.

Рубання. Вирубування крейцмейселем прямолінійних і криволінійних пазів на широкій поверхні чавунних деталей (плит) за розмічувальними рисками.

Зрубування шару на поверхні чавунної деталі (плити) після попереднього пробивання канавок крейцмейселем із перевіркою розмірів за допомогою лінійки. Пробивання канавок за допомогою канавочника.


Вирубування на плиті заготовок різної форми з листової сталі. Обрубування країв під зварювання. Заточування інструментів.

Правлення. Правлення круглого стального прутка на плиті та з застосуванням призм. Перевірка за допомогою лінійки або плити. Правлення за допомогою ручного преса. Правлення труб і сортової сталі (кутика).

Гнуття. Гнуття сталевого сортового прокату ручним пресом із застосуванням найпростіших пристроїв; смугової сталі на ребро; країв листової сталі в лещатах, на плиті та з застосуванням пристроїв; кілець із дроту і листової сталі; труб у пристроях і з наповнювачем. Накручування гвинтових спіральних пружин.

Різання. Кріплення в рамці ножівки. Вправи на поставу корпуса тіла під час виконання роботи, на вироблення вміння тримати слюсарну ножівку і різати у вертикальній і горизонтальній площинах. Установлення, закріплення і розрізання зразків штабової, квадратної, круглої сталі за рисками. Різання труб труборізом. Різання металу важільними ножицями.

Обпилювання. Обпилювання відкритих і закритих плоских поверхонь, спряжених під кутом 90°, під гострим і тупим кутами. Перевірка площинності лінійкою. Перевірка кутів кутником, шаблоном і простим кутоміром.

Вправи на вимірювання деталей лінійкою і штангенциркулем з точністю вимірювання 0,1 мм.

Обпилювання паралельних плоских поверхонь і циліндричних стержнів і фасок на них: криволінійних опуклих та увігнутих поверхонь. Перевірка радіусометром і шаблонами. Обпилювання деталей різних профілів із застосуванням кондукторних пристроїв.

^ Свердління, зенкування, зенкерування і розвірчування. Налагодження свердлильного верстата під час установлення заготовок у лещатах, на столі, залежно від глибини свердління тощо. Підбір свердел за таблицями. Заточування різальних елементів свердел. Свердління наскрізних отворів за шаблонами, глухих отворів із застосуванням упорів, мірних лінійок, лімбів тощо. Розсвердлювання отворів. Свердління з застосуванням пневматичних і електричних машин.

Підбір зенківок і зенкерів залежно від призначення отвору і точності його обробки; налагодження верстата. Зенкерування наскрізних отворів і заглиблень для шарнірних з'єднань. Зенкування отворів під головки гвинтів і заклепок.

Підбір жорстких регульованих розверток залежно від призначення і точності оброблюваного отвору. Розрахунок припусків на розвірчування. Розвірчування циліндричних наскрізних і глухих отворів вручну і на верстаті. Розвірчування конічних отворів під штифти.

^ Нарізування різі. Ознайомлення з різенарізними, різе-накатувальними інструментами (круглими плашками, клупами з розсувними плашками, різенакатувальними головками, що не розкриваються, мітчиками): прогонка їх за готовою нарізкою.

Нарізування зовнішніх, правих і лівих різей на болтах, шпильках і трубах. Накатування зовнішніх різей уручну. Підготовка поверхонь з'єднуваних деталей і нарізання різі.

Контроль нарізних деталей шаблонами, різемірами, нарізними мікрометрами.

^ Розмічання просторове. Ознайомлення з кресленнями. Визначення розмічальних баз і розмірів.

Перевірка придатності заготовки за формою та основними розмірами. Визначення послідовності розмічання.

Вправи на установлення і вивіряння деталей на плиті із застосуванням клинів, підкладок, призм, домкратів, розмічальних ящиків та універсальних розмічальних інструментів.

Розмічання осьових ліній суцільних і пустотілих деталей і побудова контурів від цих осьових. Кернування. Розмічання пазів, шпонкових канавок, вікон тощо на валах. Розмічання поверхонь деталей без перекантовування. Розмічання деталей, що мають необроблені та оброблені базові поверхні, з перекантовуванням. Загострення розмічальних інструментів.

^ Розпилювання і припасовування. Висвердлювання і вирубування пройм і отворів з прямолінійними боками. Обробка з застосуванням свердлильних машин, фасонних напилків, шліфувальних кругів тощо.

Обробка отворів зі складними контурами напилками та з застосуванням механізованих інструментів і різних пристосувань (кондукторів, розпилювальних рамок тощо).

Перевірка форми і розмірів контуру універсальними інструментами, за шаблонами та за допомогою вкладишів, Вправи на вимірювання мікрометром. Взаємне припасовування двох деталей з прямолінійними контурами.

Шабрування. Підготовка плоских поверхонь під шабрування. Вибір пристроїв, інструментів і допоміжних матеріалів для шабрування.

Шабрування плоских поверхонь – паралельних, перпендикулярних і спряжених під різними кутами (клинів, призм тощо); криволінійних поверхонь.

Заточування і доведення шаберів для обробки плоских і криволінійних поверхонь.

^ Притирання і доведення. Підготовка матеріалів для притирання залежно від його призначення і точності. Насичення притирів абразивами. Ручне притирання робочих поверхонь кутників, лекальних лінійок і робочих поверхонь шаблонів для криволінійних профілів.

Машинно-ручне притирання. Монтажне притирання робочих поверхонь клапанів і клапанних гнізд, кранів з конічною головкою. Доведення.

Контроль оброблених деталей лекалами, лекальними кутниками, лінійками, вимірювання мікрометром.

Клепання. Вибір інструментів, що застосовуються у склепуванні металевих деталей. Вибір розмірів заклепок.

Підготовка деталей до склепування, розмітка клепальних швів. Вибір свердел і свердління отворів під заклепку за розмірами на деталі. Зенкування отворів під заклепки з потайною головкою.

Склепування двох і більше листів сталі внакладку однорядним і багаторядним швами, заклепками з напівкруглими головками; двох листів внакладку заклепками з потайними головками; двох листів устик із накладкою дворядним швом заклепками з потайними головками.

^ Лудіння і паяння. Підготовка деталей до лудіння і паяння. Підготовка припоїв і флюсів. Лудіння поверхні для паяння. Паяння м'якими припоями за допомогою паяльника і пальника. Лудіння поверхні зануренням і розтиранням.

Підготовка деталей і твердих припоїв до паяння. Підготовка місця з'єднання і фіксація з'єднуваних деталей. Паяння твердими припоями. Оздоблення місць паяння.

Склеювання. Підготовка поверхні під склеювання. Підбирання клеїв. Склеювання виробу і витримка його в режимах. Контроль за якістю склеювання.

Запресовування. Ознайомлення з обладнанням і пристроями. Підбирання спряжених деталей для запресовування. Запресовування втулок, пальців та інших деталей на ручних пресах.

^ Орієнтовні види робіт

Виготовлення виробничих деталей і виробів із застосуванням вивчених слюсарних і слюсарно-складальних операцій. Контроль за якістю виконаних робіт.

Роботи виконуються за робочими кресленнями, технологічними картами з використанням пристосувань та інструментів.

^ Трудова практика

Програма трудової практики розробляється з урахуванням конкретних умов спеціалізації учнів, їх володіння сучасною технікою і технологією виконання робіт.

За час практики школярі повинні навчитися самостійно виконувати (індивідуально під наглядом майстра чи у складі бригади) слюсарні роботи, що охоплюють усі вивчені операції.

Учні самостійно підбирають відповідну технічну документацію, різальні й контрольно-вимірювальні інструменти, пристрої, виконують налагоджування свердлильних верстатів, визначають технологічну послідовність обробки. Обробка деталей проводиться за 12—14-м квалітетами із застосуванням нормального різального інструменту й універсальних пристроїв.

11-й КЛАС

ТЕОРЕТИЧНЕ НАВЧАННЯ Тема 1. Читання креслень

Роль креслення в техніці й на виробництві. Значення графічної грамотності для кваліфікованого робітника.


Державні стандарти: обов'язковість їх застосування (формати, масштаби, умовні позначення видів обробки поверх-ні тощо).

Основні види креслень, що використовуються в сучасному виробництві відповідно до вимог ЄСКД.

Поняття про робочі креслення деталей. Правила читання робочих креслень деталей: зубчастих коліс, рейок і зірочок ланцюгових передач; пружин, зображень нарізки.

Загальні відомості про складальні креслення. Послідовність їх читання. Читання зображень з'єднань нерознімних, шпонкових і шліцьових рознімних; зубчастих передач.

Поняття про схеми, їх класифікація. Правила виконання і послідовність читання кінематичних схем.

^ Лабораторно-практичні роботи. Читання креслень циліндричних (конічних і черв'ячних) зубчастих коліс, черв'яка, зубчастої рейки. Читання креслень зубчастих передач і шліцьових з'єднань.

^ Тема 2. Складання нерухомих з'єднань і трубопровідних систем

Призначення і класифікація нерухомих з'єднань і трубопровідних систем.

Нерухомі рознімні з'єднання. Види нерухомих рознімних з'єднань. Кріпильні з'єднання. Деталі кріпильних з'єднань.

^ Нарізні з'єднання. Види нарізних з'єднань, сфери їх застосування. Значення попереднього затягування з'єднань. Фактори, що впливають на міцність нарізного з'єднання, яке перебуває під змінним навантаженням.

Самоформовані нарізні з'єднання (самонарізні та са-мовидавлені); особливості їх конструкції та сфери застосування. Комбіновані нарізні з'єднання без попередньо обробленого отвору. Самоцентровані болти.

Вимоги до встановлення деталей нарізних з'єднань на болтах і гвинтах, до їх затягування. Інструменти для складання з'єднань (гайкові ключі, гайко- і гвинтозакручу-вальні машини). Інструменти, що застосовуються для затягування нарізних з'єднань. Стопорування різьбових з'єднань. Стопорування з використанням нейлонових вставок і за допомогою клеїв.


^ Шпилькові з'єднання. Вимоги до встановлення шпильок. Способи створення натягу для забезпечення нерухомості шпильки, їх застосування. Підвищення міцності з'єднань. Затягування шпильок у з'єднанні. Встановлення шпильок на клеї. Основні похибки під час складання з'єднань на шпильках і способи їх усунення.

^ Шпонкові та шліцьові з'єднання. Їх складання, інструменти для цього.

Організація робочого місця, вимоги безпеки праці під час складання нерухомих рознімних з'єднань.

^ Нерухомі нерознімні з'єднання. Характеристика нерознімних з'єднань. Види їх складання.

З'єднання як результат пластичної деформації деталей; призначення й застосування. Вади пластичної деформації деталей під час складання. Обладнання і пристрої, що використовуються під час складання.

Зварювання, його види, призначення й застосування для виконання складальних з'єднань. Підготовка поверхонь під зварювання. Причини деформації зварних з'єднань і заходи запобігання її виникненню. Організація робочого місця. Вимоги безпеки праці.

^ Трубопровідні системи. Призначення і застосування трубопроводів. Одержання необхідної герметичності з'єднань. Труби, матеріали і способи їх виготовлення, призначення. Сортамент труб, стандартні розміри. З'єднувальні частини трубопроводів і арматури.

Види з'єднань труб і арматури, послідовність складання. Арматура, що використовується для з'єднання трубопроводів необхідного діаметра. Види ущільнень, що використовуються при цьому. Особливості складання трубопровідних систем для газів, рідин, агресивного середовища.

Контроль трубопровідних систем після складання на робочий тиск. Очищення і промивання трубопроводів, з'єднань та ущільнень після складання. Організація робочого місця і вимоги безпеки під час складання трубопровідних систем.


^ Тема 3. Складання механізмів обертального руху

Підшипникові вузли з підшипниками ковзання. Призначення, основні деталі, застосування вузлів із підшипниками ковзання. Матеріали для вкладишів, їх марки та засто­сування.

Мастильні канавки, їх розташування залежно від зна­чення і напряму робочого навантаження. Мастильні зазо­ри. Види мастил. Технічні вимоги до підшипників ков­зання.

Установлення підшипникової втулки в корпус. При­строї для запресовування. Послідовність установлення розрізних, рознімних підшипників і вкладишів, припасо­вування їх до місця і регулювання.

Значення щільного і рівномірного прилягання вклади­ша до корпуса, причини нерівномірного прилягання.

^ Підшипники ковзання по валу. Підготовка тонкостін­них вкладишів. Регулювальні прокладки, їх призначення. Послідовність підгонки підшипника за шийкою вала. Вкладання вала в підшипники.

Особливості вкладання вала в підшипники з тонко­стінними вкладишами. Визначення зазору в підшипнику під час складання. Перевірка підшипникового вузла після складання. Організація робочого місця та вимоги безпеки праці.

^ Підшипникові вузли з підшипниками кочення. Основні види підшипників кочення, їх призначення. Технічні ви­моги до підшипників. Класифікація підшипників за допу­сками. Типи ущільнень і заглушок. Посадки, що застосо­вуються під час монтажу підшипників кочення у вузлі.

Підготовка підшипників до складання. Монтаж підшипників на вал. Оправки і гвинтові пристрої зі змінними деталями.

Контроль зазорів. Монтаж підшипників у корпус. Ущіль­нення, їх призначення і встановлення.

Регулювання зазорів у вузлах з упорними і конічними підшипниками.

Контроль за якістю складальних робіт.

Порядок демонтажу підшипникових вузлів під час за­міни деталей. Організація робочого місця і вимоги безпе­ки праці під час складання.


^ Тема 4. Складання механізмів передачі руху

Пасова передача. Технологія складання вузла «вал — шків». Посадка шківів на вал зі шпонкою. Перевірка правильності установлення шківів. Балансування шківів. Пе­ревірка на биття. Порядок установлення натягувальних пристроїв та огороджень. Перевірка натягу. Регулювання натягувальних пристроїв. Контроль за якістю складальних робіт і вимоги безпеки праці.

^ Ланцюгова передача. Технічні вимоги до передачі. Інст­рументи і пристосування, що застосовуються у складанні ланцюгової передачі. Монтаж і закріплення зірочок на валу, перевірка положення зірочок в одній площині, уста­новлення натягу і регулювання ланцюга. Усунення змі­щення пристроїв натягу ланцюга. Послідовність установ­лення огороджувальних пристроїв. Контроль за якістю скла­дальних робіт. Демонтаж вузла під час заміни деталей. Організація робочого місця і вимоги безпеки праці.

^ Циліндричні зубчасті передачі. Технічні вимоги до зуб­частих коліс і до передачі. Підбирання зубчастих коліс за точністю зачеплення. Способи монтажу коліс на валах. Забезпечення осьового і радіального зазорів. Перевірка зачеплення за радіальним зазором, на биття. Послідов­ність установлення огороджувальних пристроїв. Контроль за якістю складальних робіт. Організація робочого місця і вимоги безпеки праці.

^ Конічні зубчасті передачі. Технічні вимоги до зубчастих коліс і до передачі. Основні правила складання для забез­печення нормальної роботи передачі. Перевірка положен­ня осей валів передачі. Установлення зубчастих коліс і регулювання зазорів у зачепленні. Контроль за якістю скла­дання. Послідовність регулювання зачеплення за зазорами і плямою контакту. Організація робочого місця і вимоги безпеки праці.

^ Черв'ячні передачі. Технологія складання передач. Пе­ревірка й підготовка опорних точок. Кріплення вінця черв'ячного колеса, монтаж колеса і черв'яка. Перевірка правильності зачеплення черв'яка із зубами черв'ячного колеса. Основні дефекти складання, їх усунення і запобі­гання їх виникненню. Обкатування передач під навантажен­ням після складання. Організація робочого місця і вимоги безпеки праці.

^ Фрикційні передачі. Технічні вимоги до передачі. Технологія складання фрикційних передач. Оббивання стрічки і встановлення фрикційних накладок на диски.

Захист від попадання пилу. Інструменти і пристрої, що використовуються у складальних роботах. Контроль складеного вузла. Основні дефекти складання, їх усу­нення і запобігання їх виникненню. Організація робочого місця і вимоги безпеки праці.

^ Тема 5. Складання механізмів поступального руху

Типи напрямних і приєднувальних елементів, технічні вимоги до них.

Технологія складання вузла та основних деталей. Уста­новлення накладних напрямних, їх фіксація і доведення. Значення пришабреної поверхні. Підгонка деталей, що рухаються поступально. Виготовлення мастильних кана­вок. Обробка раковин. Складання, упаковування і регу­лювання повзунів, крейцкопфів та інших деталей, що рухаються поступально. Перевірка напрямних на прямо­лінійність, паралельність, перпендикулярність. Пристрої та інструменти для перевірки.

Організація робочого місця і вимоги безпеки праці під час складання і підгонки механізмів поступального руху.

^ Тема 6. Складання механізмів перетворення руху

Гвинтовий механізм. Технологія складання гвинтового механізму. Складання і регулювання пристроїв для вми­кання. Фіксація. Інструменти і пристрої, що використо­вуються під час складання. Перевірка на точність. Дефек­ти, запобігання їх виникненню. Організація робочого міс­ця і вимоги безпеки праці під час складання.

^ Кривошипно-шатунні механізми. Технічні вимоги до ме­ханізмів. Технологія складання і випробування. Поста­новка підшипників. Вкладання вала в підшипники. Регу­лювання. З'єднання шатуна з валом і крейцкопфом (пор­шнем). Інструменти і пристрої, що застосовуються у скла­данні кривошипно-шатунних механізмів. Способи пере­вірки на точність. Граничні зміщення. Дефекти, їх усу­нення і запобігання виникненню. Організація робочого місця і вимоги безпеки праці.

^ Ексцентриковий механізм. Технічні вимоги до ексцент­рикового механізму, технологія складання і регулювання. Установлення ексцентрика. Складання хомутика. Меха­нізм зміни ексцентриситету, його регулювання.

Інструменти і пристрої, що використовуються під час складання й регулювання ексцентрикових механізмів. Способи перевірки на точність. Дефекти, їх усунення і запобігання виникненню. Організація робочого місця. Вимоги безпеки праці.

^ Кулісний механізм. Технічні вимоги до механізму, тех­нологія складання. Складання, регулювання і випробу­вання кулісного механізму. Інструменти і пристрої, що застосовуються у складанні кулісного механізму. Способи перевірки на точність. Дефекти, їх усунення і запобігання виникненню. Організація робочого місця і вимоги безпе­ки праці.

^ Храповий механізм. Технічні вимоги до механізмів, тех­нологія складання. Регулювання обмежуваннях планок, пружин. Інструменти і пристрої, що застосовуються у складанні. Способи перевірки на точність. Організація робочого місця. Вимоги безпеки праці.

^ Гідравлічні та пневматичні приводи й передачі. Призна­чення, галузі застосування гідроприводу, його переваги і вади.

Будова гідроприводу. Насоси. Розподільні й регулю­вальні пристрої. Клапани. Розвантажувальні золотники, регулятори швидкостей. Робочий циліндр для прямолі­нійного руху. Гідравлічний привод для обертального руху.

Технологічний процес складання приводу. Монтаж і демонтаж трубопровідних з'єднань. Складання насосів і двигунів низького та високого тиску. Демонтаж і монтаж розподільних, регулювальних і керувальних пристроїв.

Установлення труб, прокладок, ущільнень та інших де­талей. Гільзування циліндра. Установлення втулок і під­шипників. Складання розподільних, регулювальних і ке­рувальних пристроїв. Методи перевірки й випробування. Пневмоприводи, їх конструкція та особливості складання. Організація робочого місця та вимоги безпеки праці під час складання.

залишити коментар
Сторінка7/19
Дата конвертації13.11.2012
Розмір6.17 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх