Програми для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання icon

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання


1 чел. помогло.
Схожі
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів німецька мова 2-12 класи...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво Перун...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія 6-11...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів філософія...
Навчальна програма із економіки (академічний рівень) для загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4...
Видавництво
Програма для загальноосвітніх навальних закладів з румунською та молдовською мовами навчання...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-12...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-9...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Географія...
Рекомендації розроблені з урахуванням змісту програми для загальноосвітніх навчальних закладів...



Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
повернутися в початок
скачать
Тема 2. Охорона праці та пожежна безпека на будівництві

Основні законодавчі акти про охорону праці. Пільги за професіями. Шкідливі умови праці за виконання теслярських робіт і засоби захисту. Санітарно-побутове обслуговування на виробництві. Види інструктажів з охорони праці та форми документації. Види і причини травматизму на виробництві; заходи запобігання травматизмові. Правила безпеки праці під час виконання теслярських робіт. Правила електро- і пожежної безпеки.

Дії в разі виявлення пожежі на будівництві або території підприємства. Повідомлення про пожежу в пожежну охорону. Надання допомоги пожежним підрозділам.

^ Тема 3. Основні відомості про матеріали, що їх використовують для виконання теслярських робіт

Сортамент круглих лісоматеріалів. Загальні відомості про заготівлю та розпилювання круглого лісу. Державні стандарти на круглі матеріали. Пиломатеріали, їх класифікація за формою поперечного перерізу, сортом, за розмірами, видом обробки, якостями деревини і призначенням. Державні стандарти на пиломатеріали.

Готові елементи, деталі й напівфабрикати. Стругані лісоматеріали фігурного профілю: шпунтовані дошки, наличники, галтелі, плінтуси, поручні. Деревоволокнисті й деревостружкові плити; їх призначення. Паркетні дошки. Фанера та її види, застосування. Зберігання і транспортування лісоматеріалів.


Гідроізоляційні матеріали: толь, рубероїд, бітум, гідро-за, фольгізол. Теплоізоляційні матеріали. Цвяхи, їх види. Болти, нагелі, хомути. Сортамент будівельних цвяхів.

Антисептики і антисептичні склади, їх застосування в теслярських роботах. Покрівельні матеріали: рулонні, шифер, черепиця тощо. Державні стандарти на покрівельні матеріали. Покрівельні мастики і розбавлювачі. Правила транспортування покрівельних матеріалів.

^ Тема 4. Спряження елементів дерев'яних виробів

Призначення спряжень. З'єднання дощок у щити: на гладку фугу, на рейку, у чверть, у паз і гребінь, у паз і трикутний гребінь, у «ластівковий хвіст». З'єднання, що застосовуються у складанні щитів. З'єднання брусків за довжиною. З'єднання упівдерева, косим прирубом, прямим накладним замком, упритул. З'єднання брусків під кутом. Перехресне з'єднання. Врубка для зрощування і нарощування дерев'яних елементів.

Кутові з'єднання брусків і колод. Шаблони, що застосовуються для розмітки кутових з'єднань. Державні стандарти на спряження дерев'яних елементів.

^ Тема 5. Загальні відомості про технологію виконання теслярських робіт

Значення і роль теслярських робіт у будівництві. Види теслярських робіт, що виконуються на виробництві.

Види теслярського інструменту, його використання. Застосування електрифікованого інструменту для пиляння, стругання, свердління і довбання деревини. Тесання дерева. Правила і способи розмічання для тесання деревини. Прийоми роботи сокирою під час тесання колод і дощок. Правила насаджування і заточування сокири.

Будова й конструкції міжповерхового перекриття, горища. Прийоми складання і розбирання опалубки фундаментів, стін, перегородок, тимчасових споруд, парканів тощо. Правила і прийоми настилання і розбирання дерев’яних ПІДЛОГ.


Технологія виготовлення простого будівельного інвентаря, ручок для лопат, нош, щитів різного типу тощо. Виготовлення елементів паркану і правила його влаштування.

Загальні відомості про виготовлення дерев'яних конструкцій. Способи монтажу. Застосування індустріальних способів ведення теслярських робіт. Улаштування тимчасових споруд, обрешетувань для покрівель. Загальні поняття про технологічний процес. Антисептування деревини і його призначення. Способи антисептування. Вогнезахист деревини.

Основні відомості про виконання теслярських робіт із застосуванням нових матеріалів і виробів: деревоволокнистих плит, мінеральних утеплювачів, виробів на основі полімерних матеріалів тощо.

Організація робочих місць та безпека праці під час виконання теслярських робіт.

Будівельні норми і правила на виготовлення і приймання теслярських робіт.

^ Лабораторна робота. Вивчення креслень, ескізів та інструкційно-технологічних карт на виконання столярних робіт.

Тема 6. Основи технічної творчості, раціоналізаторства і винахідництва

Поняття про винахід, раціоналізаторську пропозицію, порядок подачі й розгляду заявки на винахід, заяви на раціоналізаторську пропозицію. Визначення економічної ефективності винаходу і раціоналізаторських пропозицій. Використання прогресивних методів і технологій у процесі технічної творчості. Застосування електронно-обчислювальної техніки у розв'язанні творчих завдань.

^ Практичні роботи. Складання заявки на винахід і заяви на раціоналізаторську пропозицію; визначення економічної ефективності винаходу (раціоналізаторської пропозиції).

^ Тема 7. Стандартизація і контроль за якістю продукції

Сутність стандартизації та її роль у розвитку науково-технічного прогресу. Державна система стандартизації.


Стандартизація та якість продукції. Оцінювання рівня якості продукції. Економічна ефективність підвищення якості продукції. Методи заохочення за підвищення якості продукції.

^ ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ

Тема 1. Вступне заняття

Навчально-виховні завдання практичного навчання в 10-му класі. Зміст праці, етапи професійного зростання і трудового становлення тесляра 2-го розряду.

Демонстрація кращих робіт, виготовлених учнями. Ознайомлення учнів з організацією робочого місця, порядком отримання і здавання інструменту, пристосувань і заготовок.

Ознайомлення з умовами та режимом роботи.

^ Тема 2. Організація робочого місця, безпека праці та пожежна безпека

Організація робочого місця тесляра. Вимоги безпеки праці та пожежної безпеки на робочих місцях. Правила внутрішнього розпорядку. Правила користування інструментом, пристроями, обладнанням. Правила запобігання трав-матизму під час виконання теслярських робіт. Правила роботи на верстатах. Дотримання правил електробезпеки. Заходи запобігання пожежам і правила користування пожежонебезпечними рідинами. Правила зберігання легкозаймистих рідин. Поведінка в разі пожежі. Правила користування засобами пожежегасіння.

^ Тема 3. Екскурсія на будівельний об'єкт

Інструктаж із безпеки праці. Ознайомлення з будівельним об'єктом. Огляд дерев'яних конструкцій і деталей.

Ознайомлення з основними видами теслярських робіт, із робочим місцем тесляра, методами організації праці.

Складання звіту про екскурсію.

^ Тема 4. Виконання теслярських з'єднань

Інструктаж із безпеки праці. Організація робочого місця. Економія матеріалів та енергоресурсів. Бережливе користування інструментом, обладнанням, пристроями.


Основні прийоми з'єднання дощок у щити, а також брусів за довжиною і під кутом. З'єднання колод у кутах (кутові з'єднання). Основні теслярські з'єднання, що застосовуються для зрощування й нарощування елементів з деревини та виготовлення столярно-будівельних конструкцій. З'єднання деталей нагелями, болтами, шурупами, брусами, дошками, пластинами. Виконання спряжень в окремих видах теслярських і опалубних робіт. Контроль за якістю виконаних робіт.

^ Тема 5. Виконання комплексу теслярських робіт

Інструктаж із питань організації робочого місця. Налагодження й підготовка інструменту і пристроїв до роботи. Виховання бережливого ставлення до інструменту, пристроїв, економії витрати матеріалів.

Грубе обтісування, стругання, поперечне та поздовжнє розпилювання та очищення від кори лісоматеріалів. Чистова обробка лісоматеріалів. Обтісування колод, кромок, пластів. Затісування кінців колод. Обсмолювання, оббивання повстю і толем елементів дерев'яних конструкцій. Заготівля прямолінійних щитів, перегородок.

Улаштування тимчасових парканів. Установлення плінтусів, галтелей, наличників. Підготування майданчиків для складування. Розбирання парканів, тимчасових споруд і настилів. Розбирання підлоги, дерев'яних перекриттів. Виготовлення і ремонт простого будівельного інвентаря.

Підготовка поверхні для нанесення антисептичної та вогнезахисної суміші. Обробка дерев'яних конструкцій і деталей антисептичними та вогнезахисними матеріалами. Контроль за якістю виконаних робіт.

^ Тема 6. Перевірні роботи

Інструктаж із питань організації робочого місця та безпеки праці при виконанні теслярських робіт. Виготовлення виробів (за замовленням), під час якого виконуються операції з раніше вивчених тем.

Трудова практика. Виконання теслярських робіт.


11-й КЛАС

^ ТЕОРЕТИЧНЕ НАВЧАННЯ

Тема 1. Вступ

Перспективи розвитку деревообробної промисловості в Україні. Впровадження на виробництві нової техніки й технології для створення конкурентоспроможної продукції. Основні напрямки автоматизації промисловості. Механізація підіймально-транспортних робіт. Комплексна автоматизація деревообробного виробництва.

^ Тема 2. Загальні відомості про опалубні роботи

Призначення опалубки та її застосування. Дерев'яна опалубка — уніфікована багатоблочна і багатопанельна, щитова дрібнорозмірна і багатощитова; її будова, призначення і застосування.

Види і будова деревометалевої опалубки — уніфікованої, багатопанельної, щитової, телескопічної і блочної. Кріплення елементів опалубки. Виготовлення опалубки прямокутних контурів.

Види і конструкції уніфікованих інвентарних щитів, їх призначення. Складання і влаштування лісів для підтримки. Складання і розбирання опалубки ступінчастих фундаментів і колон при використанні уніфікованої та інвентарної дрібнощитової опалубки.

Улаштування і розбирання опалубки стрічкових фундаментів постійного і змінного перерізів. Улаштування і розбирання дерев'яної опалубки фундаментів під технологічне обладнання. Улаштування і розбирання опалубки бункерів, опускних шахт та інших спеціальних споруд.

Підготовка і перевірка опалубки перед закладанням бетонної суміші. Правила і способи закладання бетонної суміші. Правила роботи в зимовий період.

Вимоги СНіП до виконання опалубних робіт. Технологічні карти на виконання опалубних робіт. Організація робочого місця та безпека праці тесляра-опалубника під час виконання робіт.

Лабораторно-практична робота. Вивчення інструкційно-технологічних карт на виконання опалубних робіт.


^ Тема 3. Загальні відомості про покрівельні роботи

Загальні відомості про дахи і вимоги до них. Типи і форми дахів, їх характеристики. Види покрівель та матеріалів, що застосовуються для покрівельних робіт. Організація покрівельних робіт на будівельному об'єкті. Механізми і пристрої, що застосовуються під час виконання покрівельних робіт.

Приготування розчинів, мастик, емульсій та інших матеріалів. Тара і транспорт, що застосовуються для транспортування мастики. Будова покриттів із одношарових, двошарових, тришарових та багатошарових рубероїдних, толевих та інших рулонних матеріалів.

Розкатка й наклеювання рулонних матеріалів із використанням холодних і гарячих мастик. Правила доставки мастики до робочого місця. Кріплення рулонних матеріалів толевими цвяхами і дерев'яними рейками.

Покриття дахів плоскими азбоцементними листами. Улаштування покрівлі з азбоцементних хвильових листів. Вимоги до основ для дахів під черепицеві, плиткові, дран-кові, ґонтові покрівлі. Покрівля з черепиці. Порядок укладання черепиці. Кріплення плоскої черепиці на клямрах. Особливості кріплення різних видів черепиці.

Улаштування покрівель із дерев'яних плиток, стружки, ґонти, дранки. Будівельні норми і правила на виготовлення, виконання і приймання покрівельних робіт. Організація робочого місця та безпека праці тесляра під час виконання теслярських робіт.

^ Тема 4. Механізована обробка деревини

Електрифіковані ручні машини, що застосовуються для виконання теслярських робіт. Будова, принцип дії та використання електрифікованого рубанка, електросвердлильної машини, електрофрезера, електродовбальної машини тощо.

Правила і прийоми використання електрифікованих ручних машин.

Види і призначення позиційного деревообробного обладнання і верстатів. Класифікація і маркування основного деревообробного обладнання. Безпечні прийоми роботи.

Круглопилкові верстати. Маятникові пилки. Круглопилкові верстати з ручною та механічною подачею для поздовжнього розпилювання. Круглопилкові торцеві верстати. Будова і призначення верстатів. Безпечні прийоми роботи.

Деревообробні верстати. Поздовжньо-фрезерні, свердлильні, шипорізні і шліфувальні верстати, їх види і призначення. Верстати для заточування інструменту, їх види, будова, принцип дії та призначення. Безпека праці. Організація робочого місця для роботи на деревообробних верстатах.

^ Тема 5. Науково-технічний прогрес і перспективи розвитку галузі

Основні напрямки науково-технічного прогресу в будівельній індустрії.

Роль механізації на будівельних об'єктах. Перспективи розвитку галузі, її роль у розвитку України.

^ Тема 6. Основи економічних і правових знань. Основи ринкових відносин, організації праці і виробництва

Демонополізація економіки і забезпечення конкурен-ції в галузі. Ознайомлення з програмою приватизації. Право на власність.

Завдання, статус, права та обов'язки працівника державного і приватного господарства.

Сутність, методи і принципи діяльності підприємств.

Планування виробничих запасів, виготовлення і реалізації продукції. Вивчення, прогнозування і формування ринку. Основні інститути ринку (банки, біржі тощо).

Виготовлення та реалізація продукції.

Договори, угоди між підприємствами. Нормативно-правові акти з питань праці та підприємництва.

^ ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ

Тема 1. Вступне заняття

Навчально-виробничі та виховні завдання практичного навчання в 11-му класі. Режим роботи, правила внутрішнього розпорядку. Відповідальність учнів за збереження інструменту і обладнання, бережливе ставлення до нього. Економія матеріалів та енергоресурсів.

Дотримання учнями правил внутрішнього розпорядку та безпеки праці в навчальних майстернях, цехах, дільницях підприємств. Ознайомлення з робочим місцем, його організацією, порядком отримання і здавання інструменту, пристосувань, заготовок, виробів.

^ Тема 2. Організація робочого місця, безпека праці й пожежна безпека

Організація робочого місця тесляра. Правила користування теслярським інструментом, пристроями та обладнанням. Заходи щодо запобігання травматизму.

Безпечні прийоми роботи на круглопилкових, поздовжньо-фрезерних, шипорізних, свердлильних верстатах і верстатах для заточування інструменту. Безпечні прийоми роботи на електрифікованих машинах.

Перша допомога у разі ураження електричним струмом. Ознайомлення з протипожежним інвентарем, засобами пожежегасіння та їх експлуатацією.

^ Тема 3. Екскурсія на деревообробне підприємство

Інструктаж із безпеки праці, пожежної безпеки та правил поведінки на підприємстві. Навчально-виховне значення екскурсії.

Ознайомлення із структурою та основним обладнанням деревообробного підприємства; продукцією, що виготовляється на підприємстві; з обладнанням цеху механізованої обробки деревини, інструментальною майстернею і складом лісоматеріалів; із способами складання столярно-будівельних виробів і конструкцій.

Ознайомлення з методами праці на підприємстві.

^ Тема 4. Виконання опалубних робіт

Інструктаж із питань організації робочого місця та безпеки праці. Ознайомлення з послідовністю виконання робіт під час виготовлення і ремонту щитів опалубки.

Виготовлення і ремонт опалубки з прямолінійними контурами. Заготівля елементів простих риштувань для підтримання опалубки. Складання опалубки простих конструкцій.


Розбирання опалубки фундаментів, перекриття стін, балок і колон. Очищення опалубки від бетону і розчину. Перевірка якості виконаних робіт.

^ Тема 5. Виконання покрівельних робіт

Інструктаж із питань організації робочого місця та безпеки праці. Підготовка інструменту, матеріалів і пристосувань до роботи.

Виховання бережливого ставлення до інструменту і економної витрати матеріалів. Методи стимулювання виготовлення виробів.

Підготовка основи, підпокривного покриття з рулонних і штучних матеріалів. Заготівля смуг із рубероїду. Очищення й підготування основи. Розміщення рулонних матеріалів на опалубці даху. Засвоєння способів кріплення рулонних покрівель цвяхами і рейками. Покриття дахів плоскими і хвильовими азбоцементними листами. Кріплення листів цвяхами і шурупами. Обробка місць з'єднань. Улаштування покрівлі з черепиці. Послідовність виконання робіт. Контроль за якістю виконаних робіт.

Кваліфікаційна (пробна) робота.

Кваліфікаційний іспит.

Професії

«Слюсар механоскладальних робіт»,

«Токар», «Фрезерувальник»

ПРОФЕСІЯ «СЛЮСАР МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РОБІТ» 2-го РОЗРЯДУ

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою професійного навчання за цією програмою є формування в учнів 10—11-х класів знань, умінь та навичок на широкій політехнічній основі за професією «Слюсар механоскладальних робіт».

Зміст програми сформовано на основі системного аналізу машинобудівного виробництва і трудових функцій слюсаря механоскладальних робіт з урахуванням знань і вмінь, здобутих учнями 5—9-х класів на уроках трудового навчання.


У процесі теоретичного навчання старшокласники набувають загальнотехнічних знань про машинобудівні матеріали, допуски, посадки, технічні вимірювання і спеціальні знання з техніки й технології виконання слюсарних і слюсарно-складальних робіт (призначення, види та будова обладнання, що використовується, пристрої та інструменти, призначення і прийоми виконання робочих операцій, раціональна організація праці тощо).

Особлива увага приділяється формуванню в учнів знань про принципи вибору необхідного інструменту і пристроїв, способи виконання операцій, методів контролю за якістю виконання роботи.

Програмою передбачено виконання лабораторно-практичних робіт, що сприятимуть формуванню усвідомленого застосування здобутих знань на практиці.

Основним завданням практичного навчання є формування професійних умінь та навичок під час виконання вправ і подальше їх закріплення в процесі продуктивної праці. При цьому учні мають навчитися самостійно розробляти технологічний процес слюсарної обробки і складання виробів; вибирати необхідний інструмент і пристрої, найраціональніші спосіб і послідовність виконання операцій, метод контролю.

На навчальних заняттях і в процесі продуктивної праці увагу учнів треба звертати на дотримання правил безпеки праці, пожежної безпеки, санітарії та особистої гігієни.

З метою підвищення ефективності занять, виховання у старшокласників інтересу до професійної діяльності слід залучати їх до виконання розрахунково-графічних задач і завдань виробничого характеру, до участі в творчих розробках.

Для посилення профорієнтаційної спрямованості навчання і ознайомлення зі структурою підприємства, основними етапами виробничого процесу, обладнанням, умовами праці й відпочинку робітників, їхньою раціоналізаторською й винахідницькою діяльністю програмою передбачено екскурсії на машинобудівне підприємство.

У процесі професійного навчання необхідно широко використовувати бригадні форми організації праці, творче змагання, учнівське самоуправління, моральне і матеріальне заохочення, планування, нормування та оплату

праці учнів.


Учні, які досягли відповідного рівня знань, за установленим порядком складають іспит відповідно до кваліфікаційної характеристики; їм присвоюють 2-й кваліфікаційний розряд за професією «Слюсар механоскладальних робіт».

^ КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ «СЛЮСАР МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РОБІТ»'

2-го РОЗРЯДУ

Слюсар механоскладальних робіт 2-го розряду повинен знати: технічні умови на складальні одиниці й механізми; найменування і призначення простого робочого інструменту; найменування і маркірування матеріалів, що обробляються; основні відомості про допуски і посадки складальних одиниць і механізмів; основні механічні властивості оброблюваних матеріалів; способи усунення деформацій під час термічної обробки і зварювання; причини появи корозії і способи боротьби з нею; призначення і правила застосування контрольно-вимірювальних інструментів середньої складності й найпоширеніших спеціальних та універсальних пристроїв; призначення мастильних рідин і способи їх застосування; правила розмітки простих виробів; правила читання робочих креслень деталей, складальних креслень і кінематичних схем; основи економіки праці і виробництва відповідно до вимог, передбачених Загальними положеннями ЄТКД робіт і професій (вип. 1); додатками пункту 8 Загальних положень ЄТКД (підпункт «е»); інструкції з безпеки праці та пожежної безпеки; основи гігієни праці, виробничої санітарії та особистої гігієни учнів.

^ Слюсар механоскладальних робіт 2-го розряду повинен уміти: виконувати складання і регулювання простих вузлів і механізмів; виконувати складання вузлів і механізмів середньої складності із застосуванням спеціальних пристроїв; виконувати складання


______________________________________

1 Складена відповідно до Єдиного тарифно-кваліфікаціного

довідника робіт і професій робітників.


деталей під прихватку і зварювання; з'єднувати деталі й вузли паянням і холодним клепанням, болтами; виконувати слюсарну обробку і припасування деталей за 12—14-м квалітетами; розмічати прості деталі; різати заготовки з прутка і листа за допомогою ручних ножиць і ножівок; знімати фаски; свердлити отвори за розміткою і кондуктором на простому свердлильному верстаті, а також пневматичними та електричними машинами; нарізувати різь мітчиками і плашками; разом зі слюсарем вищої кваліфікації брати участь у збиранні складних і відповідальних вузлів машин з припасуванням деталей, у регулюванні зуб-частих передач з установленням заданих кресленням і технічними умовами бокових і радіальних зазорів; випробовувати складені вузли й механізми на стендах і пресах гідравлічного тиску; читати складальні і робочі креслення деталей; правильно організовувати і формувати робоче місце, економно витрачати матеріали та електроенергію; застосовувати найдоцільніші й найпродуктивніші способи роботи і сучасні методи організації праці; дотримуватись правил безпеки праці, внутрішнього розпорядку і гігієни праці.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ пор.

Тема

Кількість

годин

10-й клас




Теоретичне навчання

56

1

Вступ

2

2

Машинобудівні матеріали

8

3

Допуски і технічні вимірювання

10

4

Слюсарні та слюсарно-складальні роботи

22

5

Відомості про механізми,

машини і вимоги до їх складання

6

6

Основи економіки праці та організа­ції виробництва

6

7

Основи технічної творчості, винахідництва і раціоналізаторства

2







^ Практичне навчання

114

1

Загальні відомості про механоскладальні роботи. Правила безпеки праці, пожежної безпеки, внутрішнього розпорядку та особистої гігієни

8

2

Екскурсія на підприємство

4

3

Виконання окремих слюсарних і слюсарно-складальних операцій

102




^ Трудова практика *







Всього:

170

11-й клас




^ Теоретичне навчання

56

1

Читання креслень

4

2

Складання нерухомих з'єднань і трубопровідних систем

8

3

Складання механізмів обертального

руху

6

4

Складання механізмів передачі руху

6

5

Складання механізмів поступального руху

6

6

Складання механізмів перетворення руху

6

7

Загальне складання, регулювання і випробування машин

6

8

Будова і складання заводської продукції

6

9

Стандартизація і контроль за якістю продукції

4

10

Науково-технічний прогрес і перспективи розвитку галузі

4




^ Практичне навчання

114

1

Складання нерухомих з'єднань і трубопровідних систем

30

2

Складання механізмів і вузлів

60

3

Загальне складання механізмів і машин, їх регулювання і випробування

20




Кваліфікаційний іспит

4




Всього:

170

* Трудова практика проводиться відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України.


^ ПЕРЕЛІК ЗНАНЬ І ВМІНЬ,

ЩО ФОРМУЮТЬСЯ В УЧНІВ

10-й клас

Учень повинен знати: правила організації робочого місця; види професійних захворювань, види і причини виробничого травматизму; правила безпеки праці під час виконання робіт; основні механічні властивості матеріалів, що обробляються; назви й маркірування матеріалів, що обробляються; назву і призначення простих робочих інструментів; відомості про виконання просторової розмітки, операцій припасовування, а також клепання, паяння, лудіння і склеювання; основні види дефектів і заходи запобігання їх виникненню; призначення і правила застосування контрольно-вимірювальних інструментів середньої складності; основні відомості про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості; відомості про стандартизацію і контроль за якістю продукції; правила читання креслень; способи економного витрачання матеріалів і електроенергії; структуру і зміст творчих задач, способи подолання технічних суперечностей.

^ Учень повинен уміти: вибирати і налагоджувати інструменти, пристрої та обладнання для виконання заданих слюсарних робіт, виконувати слюсарну обробку і припасовування деталей за 12—14-м квалітетами; з'єднувати деталі й вузли паянням і холодним клепанням; користуватися контрольно-вимірювальними інструментами середньої складності; читати креслення деталей; дотримуватись правил безпеки праці.

11-й клас

Учень повинен знати: відомості про механізми і машини; технічні умови на складальні одиниці (вузли) і механізми; технологію складальних робіт; призначення і правила застосування найпоширеніших спеціальних та універсальних пристроїв; способи усунення деформацій під час термічної обробки і зварювання; призначення мастильних рідин і способи їх застосування; правила читання складальних креслень; короткі відомості про механізацію й автоматизацію складальних робіт; вимоги безпеки на території та в цехах підприємства і МНВК; вимоги електробезпеки і пожежної безпеки.


^ Учень повинен уміти: користуватися технічною документацією під час виконання складальних робіт; готувати деталі до складання; складати й регулювати прості складальні одиниці (вузли) і механізми; складати вузли і механізми середньої складності з застосуванням спеціальних пристроїв; складати деталі під прихватку і зварювання; з'єднувати деталі й вузли болтами; випробовувати зібрані вузли і механізми на стендах і пресах гідравлічного тиску; брати участь спільно зі слюсарем вищої кваліфікації в складанні складних і відповідальних вузлів машин з припасуванням деталей, в регулюванні зубчастих передач з установленням заданих кресленням і технічними умовами бокових і радіальних зазорів; читати складальні креслення.


10-й КЛАС

^ ТЕОРЕТИЧНЕ НАВЧАННЯ





залишити коментар
Сторінка6/19
Дата конвертації13.11.2012
Розмір6.17 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх