Програми для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання icon

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання


1 чел. помогло.
Схожі
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів німецька мова 2-12 класи...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво Перун...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія 6-11...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів філософія...
Навчальна програма із економіки (академічний рівень) для загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4...
Видавництво
Програма для загальноосвітніх навальних закладів з румунською та молдовською мовами навчання...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-12...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-9...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Географія...
Рекомендації розроблені з урахуванням змісту програми для загальноосвітніх навчальних закладів...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
повернутися в початок
скачать
Тема 1. Вступ

Значення будівництва для економічного розвитку України. Перспективи розвитку будівництва і промислових будівельних матеріалів. Роль столярних робіт у будівельній промисловості.

Поняття про трудову і технологічну дисципліну, культуру праці на виробництві. Економія матеріалів і електроенергії.

^ Тема 2. Охорона праці та пожежна безпека на деревообробному підприємстві й будівельному майданчику

Основні положення законодавства про охорону праці. Охорона праці підлітків. Заходи з питань охорони праці на території деревообробного підприємства та будівництва. Види інструктажів з техніки безпеки.

Види і причини травматизму на деревообробному виробництві і будівництві. Заходи запобігання травматизму: огороджування небезпечних місць, переїздів, переходів, звукова і світлова сигналізація, попереджувальні написи, спеціальні пости тощо. Правила поведінки на території підприємства та будівництва.

Запобігання травматизму в цехах деревообробних підприємств. Огороджування рухомих частин механізмів. Запобіжні й огороджувальні пристосування для вер-статного обладнання й електроустановок. Ізоляція струмопровідних частин і заземлення електрообладнання, влаштування вентиляції, зволожувачів тощо. Дотримання інструкції з безпеки праці та правил поведінки в цехах підприємств. Вимоги до одягу працюючого.


Правила безпеки праці на будівництві. Заходи з питань безпеки праці під час виконання столярних робіт.

Протипожежні заходи. Протипожежний режим на підприємстві та будівництві. Дії в разі виявлення пожежі на будівництві або на території підприємства. Повідомлення про пожежу. Ліквідація пожежі засобами пожежегасіння, які є в цеху. Ввімкнення стаціонарних вогнегасних установок. Евакуація людей і матеріальних цінностей у разі пожежі.

^ Тема 3. Основні відомості про матеріали, що застосовуються у столярному виробництві

Характеристика пиломатеріалів хвойних і листяних порід дерев. Види заготовок. Обмірювання, облік і маркування пиломатеріалів і заготовок. Шпон, фанера, дерев'яні пластини і плити. Струганий і лущений шпон, його виготовлення і застосування. Фанера звичайна і спеціальна, її виготовлення, призначення і застосування. Фанерні та столярні плити. Деревостружкові і деревоволокнисті плити. Зберігання та сушіння деревини. Способи запобігання гниттю деревини. Види антисептиків та їх застосування. Способи антисептування деревини. Захист деревини від загоряння.

Клей. Види клеїв. Клеї глютинові, казеїнові та синтетичні.

Шліфувальні (абразивні) матеріали, їх види й застосування в деревообробці.

Плівкові та листові оздоблювальні матеріали. Плівки на основі паперу та з синтетичних смол. Декоративні паперові шарові пластини. Основні відомості про лакофар-бувальні матеріали.

Матеріали і вироби для підлоги. Паркет, паркетні дошки і щити. Полімерні матеріали для підлоги. Металеві кріпильні вироби. Пристосування і вироби для вікон і дверей. Меблева фурнітура. Скло, його види та призначення.

^ Тема 4. Технологія виконання столярних робіт

Столярні з'єднання і вимоги до них.

Допуски і посадки в деревообробці. Поняття про жорсткість.

Загальні поняття про технологію виготовлення столярного виробу. Значення технологічних карт для організації виробничого процесу. Зміст технологічних карт та їх складання. Розчленування процесу деревообробки на стадії та окремі операції. Поняття про виробничий потік, будову й роботу автоматичних і напівавтоматичних ліній.

Підготовка деталей для столярно-будівельних виробів. Складання деталей у вузли. Оздоблення столярних виробів.

Основні відомості про виготовлення віконних і дверних блоків, антресолей і вмонтованих шаф, а також перегородок, тамбурів і панелей. Застосування синтетичних матеріалів для виготовлення столярно-будівельних виробів. Вимоги до якості столярних виробів.

Прогресивна технологія виконання столярних робіт. Організація робочого місця столяра.


^ Тема 5. Основи технічної творчості, раціоналізаторства і винахідництва

Поняття про винахід, раціоналізаторську пропозицію. Порядок подачі й розгляду заявок на винахід, заяви на раціоналізаторську пропозицію. Визначення економічної ефективності винаходу і раціоналізаторських пропозицій. Використання досягнень науки і техніки у процесі технічної творчості. Використання ЕОТ для розв'язання творчих завдань. Науково-технічний прогрес, його роль у розвитку винахідницької та раціоналізаторської діяльності.

^ Практичні роботи. Складання заявки на винахід і заяви на раціоналізаторську пропозицію, визначення економічної ефективності винаходу (раціоналізаторської пропозиції).

^ ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ

Тема 1. Вступне заняття

Навчально-виховні завдання практичного навчання в 10-му класі. Сфера застосування набутих за професією знань і вмінь. Зміст праці, етапи професійного зростання і трудового становлення робітника. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою.

Демонстрація кращих робіт, виготовлених учнями попередніх років.

Ознайомлення з організацією робочого місця, порядком отримання і здавання робочого інструменту і пристосувань; з режимом роботи, формами організації праці та правилами внутрішнього розпорядку.

^ Тема 2. Організація робочого місця, безпека праці та пожежна безпека

Організація робочого місця столяра.

Вимоги безпечної праці на робочому місці та їх дотримання. Правила внутрішнього розпорядку.

Правила користування інструментом, оснасткою, обладнанням під час виконання столярних робіт.

Запобігання травматизмові під час столярних робіт. Правила безпеки праці під час користування ручним і механізованим столярним інструментом.

Порядок допуску учнів до роботи на різних механізмах і верстатах.

Дотримання правил електробезпеки. Правила експлуатації електрифікованого інструменту, нагрівальних приладів у деревообробних цехах. Правила зберігання легкозаймистих рідин.

Ознайомлення з протипожежним інвентарем у навчальній майстерні. Користування первинними засобами пожежегасіння. Типи, будова, принцип дії та використання вогнегасників. Виклик пожежної команди. Правила поведінки учнів у разі виникнення пожежі.

^ Тема 3. Екскурсія на деревообробне підприємство Інструктаж з безпеки праці, електро- і пожежної безпеки, правил поведінки на території підприємства.

Навчально-виховні завдання екскурсії. Ознайомлення зі структурою і характером роботи підприємства, майстерні, побутовими і складськими приміщеннями, з продукцією, яку випускає підприємство; системою контролю за якістю продукції.

Ознайомлення з планом роботи підприємства, угодами, формами участі працівників в управлінні підприємством тощо.

^ Тема 4. Зарізування шипів і видовбування провушин

Інструктаж з питань організації робочого місця та безпеки праці під час зарізування шипів і видовбування провушин.

Шаблони і пристрої, що застосовуються для розмічування шипів і провушин; можливі дефекти і заходи щодо їх запобігання та усунення. Прийоми розмітки, обробки шипів, провушин і гнізд. Зарізання прямих, одинарних і подвійних шипів, видовбування провушин і гнізд у столярних заготовках ручним інструментом і з застосуванням пристосувань. Перевірка якості виготовлених шипів і провушин.

^ Тема 5. Виконання нескладних столярних робіт

Інструктаж з питань організації робочого місця та безпеки праці під час виконання столярних робіт.

Основні види столярних виробів і конструкцій. Технічні вимоги до якості виробів, виготовлення конкурентоспроможної продукції. Причини можливих дефектів і способи їх запобігання та усунення.

Обладнання і пристрої для складання і склеювання деталей столярних виробів (полиці, вішалки, лавки, стільці, стенди, щити тощо).

Розмічання і виготовлення основних з'єднань і вузлів столярних виробів. Складання столярних виробів насухо. Приготування клейових розчинів і визначення їх якості. Складання столярних виробів на клею із застосуванням затискних пристосувань. Зачищування клейових швів. Кінцева обробка виробу. Контроль за якістю виконаних робіт.

Тема 6. Перевірні (підсумкові) роботи


11-й КЛАС

^ ТЕОРЕТИЧНЕ НАВЧАННЯ

Тема 1. Деревообробні верстати і ручний електрифікований інструмент

Загальні відомості про деревообробні верстати, їх класифікація за конструктивними і технічними ознаками.

Типи деревообробних верстатів, основні вузли, огороджування рухомих частин.

Круглопилкові верстати. Маятникові пилки. Круглопилкові верстати з ручною і механічною подачею для поздовжнього розпилювання. Круглопилкові торцеві верстати. Будова і призначення верстатів. Безпека праці під час роботи на круглопилкових верстатах. Організація робочого місця.

Поздовжньо-фрезерні верстати. Фугувальні, рейсмусові та чотирибічні верстати, їх будова і призначення. Ножі, їх форма і кріплення на робочому валу. Привідні та огороджувальні пристрої. Подача матеріалу до різального інструменту. Безпека праці під час роботи на поздовжньо-фрезерних верстатах, організація робочого місця.

Фрезерні верстати. Будова верстатів. Види і правила встановлення фрез. Запобіжні пристрої для фрезерних верстатів. Подача матеріалів до різального інструменту. Фрезерування деталі. Безпека праці під час роботи на фрезерних верстатах.

Свердлильні верстати. Будова верстатів, їх види. Викладання лісоматеріалів на верстат. Закріплення заготовок. Свердління. Безпека праці під час роботи на свердлильних верстатах. Організація робочого місця.

Шипорізні верстати. Види та будова верстатів. Пристрої до них. Закріплення деталей. Зарізування шипів. Безпека праці під час роботи на шипорізних верстатах. Організація робочого місця.

Верстати для заточування дереворізального інструменту. Види, будова і принцип дії. Безпека праці під час заточування інструменту.

Шліфувальні верстати. Види і застосування верстатів. Безпечні прийоми праці.

Ручні електрифіковані машини. Конструкція, призначення і технічні характеристики електропилки, електрорубанка, свердлильних, фрезерних і шліфувальних машин. Установлення різального інструменту. Підготовка ручних електрифікованих машин до роботи. Організація роботи з електрифікованими машинами і вимоги безпеки праці до їх застосування.


^ Тема 2. Конструкції основних столярно-будівельних виробів і способи їх виготовлення

Загальні відомості про столярні вироби. Використання елементів дизайну в конструюванні виробів. Оформлення виробу елементами народної художньої творчості. Сучасні вимоги до виготовлення конкурентоспроможної продукції.

Столярні стінні панелі, їх види. Конструкція панелей із деревостружкових плит. Фільончасті панелі, оздоблені під цінні породи деревини. Заготовлення деталей і вузлів панелі та їх установлення. Способи оздоблення тамбурів.

Столярні тяги: конструкція і призначення обрамлення наличників, плінтусів, галтелей, карнизів, складних калі-вок, поручнів, перил тощо. Форми і розміри профілю столярних виробів — згідно з державними стандартами. Механізовані заготовка та оздоблення столярних тяг.

Стандартні типи віконних блоків. Будова віконних блоків. Стулка, коробка, фрамуга. Розмітка віконних коробок і стулок. Припасовування стулок до коробки, кватирок. Врізування і кріплення фурнітури і навішування стулок.

Способи виготовлення віконних блоків. Віконні блоки з роздільним і спареним переплетіннями, особливості їх конструкції. Переваги і вади.

Дверні блоки. Стандартні типи дверей: фільончасті й щитові. Класифікація дверей за конструкцією, місцем установлення, кількістю полотен та іншими ознаками.

Окремі частини дверних блоків: коробки, полотна. Способи їх виготовлення. Припасовування дверних блоків до коробок. Розмічання і встановлення дверних деталей і фурнітури. Навішування полотен. Полотна щитової та фільончастої конструкції, їх виготовлення. Технічні умови і Державні стандарти на виготовлення віконних і дверних блоків для житлових і громадських приміщень.

Столярні перегородки: чисті, фільончасті й засклені. Елементи перегородок. Способи виготовлення столярних перегородок.

Будівельні норми і правила на виготовлення будівельних перегородок.


^ Тема 3. Столярні роботи на будівництві

Загальні відомості про монтаж столярних виробів на будівництві. Приймання і складування будівельних виробів і матеріалів на будівельному майданчику.

Способи встановлення віконних і дверних блоків у кам'яні стіни. Особливості встановлення роздільних блоків. Конопачення віконної пройми, правила кріплення обрамлення та наличників.

Технологія встановлення віконних і дверних блоків у каркасні і щитові стіни. Способи утеплення і кріплення блоків. Установлення підвіконних дощок, утеплення їх і захист від загнивання. Особливості встановлення дверних блоків із порогом та без порога.

Способи встановлення влаштованих меблів. Обрамлення з'єднань між шафами, підлогою і стінами, перегородками і перекриттями. Кріплення шафових дверей на петлях, установлення полиць, ящиків і штанготримачів.

Установлення перегородок. Кріплення полотен перегородок до підлоги, перекриття і стін. Установлення панелей, тамбурів і столярних тяг.

Вимоги до якості робіт столярно-монтажних виробів. СНІП на роботи та їх приймання. Організація робочого місця столяра. Безпека праці під час виконання монтажу столярних виробів.

^ Тема 4. Науково-технічний прогрес і перспективи розвитку галузі

Основні напрямки науково-технічного прогресу в будівництві. Роль механізації на будівельних об'єктах і зміст трудової діяльності в умовах ринкових відносин та нового господарського механізму.

Перспективи розвитку галузі, її роль у розвитку приватного та державного господарства.

^ Тема 5. Основи економічних і правових знань. Основи ринкових відносин, організації праці та виробництва

Демонополізація економіки і забезпечення конкуренції в галузі. Державна програма приватизації. Механізми приватизації. Права на власність.

Завдання, статус, права та обов'язки працівника державного і приватного підприємств.


Завдання, сутність, методи і принципи діяльності підприємств. Планування виробничих запасів, виготовлення і реалізації продукції. Вивчення, прогнозування і формування ринку. Основні інститути ринку (банки, біржі тощо). Виготовлення та реалізація продукції. Договори, угоди між підприємствами.

Нормативно-правові акти з питань праці та підприємництва.

^ ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ

Тема 1. Вступне заняття

Навчально-виховні завдання практичного навчання в 11-му класі. Режим роботи, правила внутрішнього розпорядку. Відповідальність за збереження інструменту і обладнання. Бережливе ставлення до обладнання. Економна витрата матеріалів і електроенергії. Дотримання правил техніки безпеки.

Ознайомлення з робочим місцем, порядком отримання та здавання інструменту, заготовок тощо.

^ Тема 2. Організація робочого місця, безпека праці та пожежна безпека в навчальних цехах, майстернях і дільницях

Організація робочого місця столяра будівельного. Правила користування столярним інструментом, технологічною оснасткою та обладнанням.

Заходи запобігання травматизму. Правила безпечної роботи на круглопилкових, поздовжньо-фрезерних, фрезерних, шипорізних, шліфувальних верстатах і верстатах для заточування інструменту.

Безпечні прийоми роботи електрифікованими машинами. Перша допомога у разі враження електричним струмом. Ознайомлення з протипожежним інвентарем у навчальних майстернях, з первинними засобами пожежегасіння та їх експлуатацією на випадок пожежі.

^ Тема 3. Екскурсія на будівельний об'єкт

Інструктаж з питань техніки безпеки. Мета і завдання екскурсії.

Огляд дерев'яних конструкцій і деталей на об'єктах житлового та промислового будівництва. Ознайомлення зі способами складання і кріплення дерев'яних конструкцій; з основними видами і виробництвом столярних робіт; з робочим місцем столяра і режимом його роботи. Ознайомлення з організацією праці.

Складання звіту.

^ Тема 4. Виготовлення нескладних столярних виробів

Інструктаж з питань організації робочого місця та безпеки праці (проводиться на кожному занятті).

Підготовка інструменту до роботи. Заготівля деталей для виготовлення столярного виробу. Обробка деталей ручним способом і з зарізуванням шипів, вибіркою про-вушин і висвердлюванням отворів.

Ознайомлення з технологічною картою на виріб (або її розроблення з використанням елементів дизайну).

Виготовлення кришок табурета; вішалки для одягу, полиць, ящиків для взуття тощо. Складання виробів з підготовлених деталей. Перевірка якості складання столярних виробів і підготовка їх до оздоблення. Оздоблення виробів елементами народних мотивів.

^ Тема 5. Дрібний ремонт столярних виробів

Інструктаж із питань організації робочого місця та безпеки праці під час виконання ремонту столярних виробів. Підготовка ручного інструменту і пристосувань до роботи. Ознайомлення з прийомами виявлення дефектів столярних виробів, які підлягають ремонту; виявлення дефектів і складання дефектної відомості.

Підготовка столярних виробів до ремонту. Ремонт шипових з'єднань, рухомих частин столярних виробів. Ремонт і заміна фурнітури. Підготовка відремонтованого виробу до оздоблення. Контроль за якістю ремонту.

Кваліфікаційна (пробна) робота.

Кваліфікаційний іспит.

Професія «Тесляр»

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою професійного навчання за даною програмою є формування в учнів 10—11-х класів на політехнічній основі знань, умінь і навичок за професією тесляра.

Зміст програми розроблено на основі кваліфікаційної характеристики тесляра 3-го розряду.

Оволодіння професією тесляра здійснюється на основі загальноосвітньої підготовки, поєднання теоретичного і практичного навчання з дотриманням наступності трудового навчання в 5—9-х класах.

У процесі теоретичного навчання учні ознайомлюються з організацією праці на підприємстві, будівельних об'єктах; з новим технологічним обладнанням і технологією обробки деревини; різними формами господарювання, основами економічних знань.

У процесі теоретичного та практичного навчання знач-на увага акцентується на поєднанні матеріалу, що вивчається за професією, з матеріалом загальноосвітніх предметів. Знання учнів з кожної теми програми закріплюються під час практичного навчання.

Основним завданням практичного навчання є формування в учнів професійних умінь і навичок під час виконання технологічних операцій та їх подальше закріплення під час продуктивної праці.

У процесі навчання особливу увагу звертають на вивчення і дотримання учнями правил безпеки праці, протипожежної безпеки, санітарії та особистої гігієни.

З метою підвищення ефективності проведення занять, виховання інтересу до професійної діяльності рекомендується залучати учнів до виконання розрахунково-графічних завдань, завдань виробничого та економічного характеру, участі в творчих розробках.

Для ознайомлення учнів зі структурою підприємств різних форм власності, основними етапами виробничого процесу, обладнанням, умовами праці й відпочинку робітників, їхньою раціоналізаторською та винахідницькою діяльністю програмою передбачено проведення екскурсій.

Учні, які досягли відповідного рівня знань, допускаються до складання іспитів на початковий кваліфікаційний розряд.

Учням, які успішно склали іспити і виконали кваліфікаційну (пробну) роботу, видається посвідчення.


КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ «ТЕСЛЯР» 3-го РОЗРЯДУ

^ Тесляр 3-го розряду повинен знати:

 • основні породи, властивості та дефекти деревини;

 • лісоматеріали, пиломатеріали, фанеру, плити, кріпильні вироби та інші матеріали, що використовуються в теслярських роботах; процес заготівлі матеріалів та деревини;

 • основи будови електрифікованого інструменту;

— прийоми чистого обстругування лісоматеріалів, обтиски колод, заготівлі одиничних паль і одностоякових опор;

— способи заготівлі прямолінійних щитів опалубки і перегородок під штукатурку;

 • способи побудови цоколів, дощатих настилів, перегородок, обшивок та елементів дахів;

 • способи виготовлення антисептичних і вогнезахисних сумішей;

— способи нанесення антисептичних і вогнезахисних сумішей фарбопультами і розпилювачами;

 • основні властивості рулонних і штучних покрівельних матеріалів;

 • способи розмічання простих дахів і покриття їх рулонними (насухо) і штучними покрівельними матеріалами.

Тесляр 3-го розряду повинен уміти:

 • виконувати прості теслярські і опалубочні роботи;

 • покривати дахи рулонним (насухо) і штучними покрівельними матеріалами;

 • виготовляти прості щити для перегородок під штукатурку;

 • обшивати стіни і стелі, настилати дощаті підлоги;

 • встановлювати плінтуси і галтелі та виготовляти обконопачування стін і дверних, віконних пройомів;

 • установлювати тимчасові огорожі і ворота;

 • виробляти закріплення обрешітки для крокв і підшивку карнизів;

 • виконувати обтеску колод і дощок, вибирати в них пази, гребені і чверті за допомогою ручного інструменту та електрифікованих машин;

 • виготовляти, ремонтувати щити й опалубки прямолінійного окреслення всіх видів;

 • виготовляти і ремонтувати простий будівельний інвентар;

 • наносити антисептичні і вогнезахисні суміші на дерев'яні конструкції і деталі фарбопультами і розпилювачами;

 • попереджувати і усувати дефекти продукції;

 • виготовляти і ремонтувати щити опалубки прямолінійного окреслення (прямокутні і косокутні) і прямолінійні елементи опалубки всіх видів;

 • обтесувати кінці колод; вести обтеску колод на канти і накругло та обтеску пластин;

 • вести чисте обстругування лісоматеріалів, вибірку
  пазів, гребенів і чвертей;

 • обробляти лісоматеріали електрифікованим інструментом;

 • розбирати обрешітки та дерев'яні покрівлі;

 • вкладати лежні та дощаті настили;

 • обшивати стіни ряжів і льодорізів дошками;

 • вести заготовку одиничних паль, насаджувати на палі бугелі та башмаки;

 • вирівнювати голови паль і шпунтових рядів;

 • заготовляти одностоякові опори ліній зв'язку і електромереж;

 • облицьовувати поверхні листами сухої штукатурки;

— впорядковувати сухою штукатуркою вбудовані шафи;

 • покривати і ремонтувати односкатні і шипові дахи
  рулонними матеріалами насухо з пришиванням цвяхами,
  азбоцементними листами або плитками (шифером) та ремонт покрівельних покриттів із цих матеріалів;

 • виробляти викінчування звісів і примикань;

 • розбирати помости;

 • заготовляти елементи простих риштувань, що підтримують опалубку без нарощувань;

— виконувати розбирання опалубки перекриттів, балок, колон, балочного проміжку і надаркової будівлі
мостів.

Приклади робіт, що за складністю відповідають кваліфікації 3-го розряду, підбираються на підприємствах згідно з “Єдиним тарифно-кваліфікаційним довідником робіт і професій” щодо конкретних умов виробництва.

^ ПЕРЕЛІК ЗНАНЬ І ВМІНЬ

10-й клас

Учень повинен знати: основні види лісоматеріалів і властивості деревини; способи грубого обробітку лісоматеріалів: правила поводження з антисептичними і вогнезахисними сумішами; прийоми покриття лісоматеріалів антисептичними і вогнегасними сумішами; інструмент і пристрої, що застосовуються в теслярських роботах; вимоги щодо організації робочого місця, безпеки праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки і внутрішнього розпорядку; способи економних витрат матеріалів, електроенергії та бережливого використання інструменту, обладнання і пристроїв; методи оздоблення виробів; структуру і зміст творчих завдань і способи їх розв'язання.

^ Учень повинен уміти: виконувати нескладні теслярські роботи; виконувати грубе обтісування, стругання, поперечне та поздовжнє розпилювання та обкорування лісоматеріалів; мастити накати і щити опалубки; мастити щіткою дерев'яні конструкції та деталі антисептичними і вогнезахисними сумішами; обсмолювати, оббивати повстю і толем елементи дерев'яних конструкцій; розбирати паркани з інвентарних і звичайних щитів; розбирати підлогу, підбори і накати; виготовляти теслярські вироби; бережливо користуватись інструментом, обладнанням і пристроями; економно витрачати матеріали та електроенергію; раціонально організовувати робоче місце; дотримуватись вимог безпеки праці, виробничої санітарії, особистої гігієни, пожежної безпеки та охорони природного середовища.

11-й клас

Учень повинен знати: способи розбирання простих дерев'яних конструкцій і очищення лісоматеріалів; правила переміщення і складування вантажів малої маси; види рулонних і покрівельних матеріалів; способи розбирання простих покрівельних покриттів із рулонних і штучних матеріалів; основні напрямки розвитку нової техніки для обробки деревини; вимоги щодо організації робочого місця; правила безпеки праці, вироб-ничої санітарії, пожежної безпеки і внутрішнього розпорядку; способи економної витрати матеріалів, електроенергії та бережливого користування інструментом, обладнанням і пристроями.

^ Учень повинен уміти: виконувати нескладні роботи з виготовлення опалубки, її очищення від бетонної суміші; очищати рулонні покрівельні матеріали, сортувати їх; влаштовувати рулонні покрівлі; виконувати теслярські та ремонтні роботи; застосовувати прогресивні технології для виготовлення конкурентоспроможної продукції; бережливо користуватися інструментом, пристроями, обладнанням; економно витрачати матеріали та електроенергію; бережливо ставитися до природного середовища; дотримуватись вимог безпеки праці, виробничої санітарії, особистої гігієни, пожежної та електробезпеки.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

пор.

Тема

^ Кількість годин
10-й клас^ Теоретичне навчання

38
1

Вступ

1
2

Охорона праці та пожежна безпека на будівництві

2
3

Основні відомості про матеріали, що їх використовують для виконання теслярських робіт

10
4

Спряження елементів дерев'яних виробів

5
5

Загальні відомості про технологію виконання теслярських робіт

10
6

Основи технічної творчості, раціоналізаторства і винахідництва

5
7

Стандартизація і контроль за якістю продукції5^ Практичне навчання

132

1

Вступне заняття

2

2

Організація робочого місця, безпека праці та пожежна безпека

3

3

Екскурсія на будівельний об'єкт

5

4

Виконання теслярських з'єднань

50

5

Виконання комплексу теслярських робіт

60

6

Перевірні роботи

12
^ Трудова практика*Всього:

170

11-й клас
^ Теоретичне навчання

46

1

Вступ

1

2

Загальні відомості про опалубні роботи

5

3

Загальні відомості про покрівельні роботи

10

4

Механізована обробка деревини

10

5

Науково-технічний прогрес і перспек­тиви розвитку галузі

5

6

Основи економічних і правових знань. Основи ринкових відносин, організації праці і виробництва

15
^ Практичне навчання

124

1

Вступне заняття

1

2

Організація робочого місця, безпека праці, пожежна безпека

3

3

Екскурсія на деревообробне підприєм­ство

5

4

Виконання опалубних робіт

40

5

Виконання покрівельних робіт

64
Кваліфікаційна (пробна) робота

6
Кваліфікаційний іспит

5
Всього:

170


* Трудова практика організовується відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України


10-й КЛАС

ТЕОРЕТИЧНЕ НАВЧАННЯ Тема 1. Вступ

Значення будівництва для розвитку України. Завдання, які стоять перед будівельною промисловістю. Перспективи розвитку приватного та державного будівництва. Розвиток будівництва і промисловості будівельних матеріалів. Роль теслярських робіт у будівельному виробництві, обсяг і значення їх в оздоблювальних роботах.

Поняття про трудову і технологічну дисципліну, культуру праці.

Економія матеріалів та енергоресурсів. Якість виконання теслярських робіт.

залишити коментар
Сторінка5/19
Дата конвертації13.11.2012
Розмір6.17 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх