Програми для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання icon

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання


1 чел. помогло.
Схожі
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів німецька мова 2-12 класи...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво Перун...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія 6-11...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів філософія...
Навчальна програма із економіки (академічний рівень) для загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4...
Видавництво
Програма для загальноосвітніх навальних закладів з румунською та молдовською мовами навчання...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-12...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-9...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Географія...
Рекомендації розроблені з урахуванням змісту програми для загальноосвітніх навчальних закладів...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
повернутися в початок
скачать
Тема 1. Класифікація, біологічна і виробнича характеристика плодових та ягідних рослин

Ботанічна класифікація. Біологічні форми. Групування плодових і ягідних рослин за господарськими та біологічними ознаками. Виробничо-біологічна характеристика зерняткових, кісточкових, горіхоплідних плодових культур. Найпоширеніші та перспективні сорти цих культур, їх коротка характеристика.

^ Практичні роботи. Ознайомлення з плодовими і ягідними рослинами в саду. Заготівля гербарних зразків та їхній короткий опис Ознайомлення з сортовими ознаками яблуні та груші, опис провідних сортів, дегустаційна оцінка плодів.

Тема 2. Морфологічна характеристика плодових рослин

2.1. Будова кореневої системи. Типи коренів та їх класифікація. Відмінність між коренями залежно від їх походження, напряму росту, величини, функцій (ростові, всисні, провідні). Особливості розвитку кореневої системи залежно від температури, вологості ґрунту і надходження повітря до них. Коренева шийка: справжня й умовна.

2.2. ^ Будова надземної частини дерева. Стовбур, штамб,
центральний провідник, пагін подовження провідника.
Крона. Основні та обростаючі гілки. Типи плодових гілок
у зерняткових і кісточкових плодових культур та їх коротка характеристика. Типи бруньок та їх класифікація. Листя, квітки і суцвіття. Плоди, їх типи. Насіння.

^ Практичні роботи. Вивчення будови кореневої системи насіннєвого походження (сіянців) і вегетативне розмножуваних рослин. Визначення місця розміщення кореневої шийки. Вивчення будови надземної частини дерев зерняткових і кісточкових порід.

2.3. ^ Ріст, розвиток і плодоношення рослин. Поняття про ріст і розвиток рослин. Індивідуальний розвиток плодових рослин. Вікові періоди життя плодових рослин. Періоди вегетації та спокою, їх коротка характеристика. Закономірності плодоношення.

^ Практичні роботи. Проведення біологічного аналізу гілок зерняткових і кісточкових плодових культур. Вивчення і опис фенологічних фаз вегетації та спокою.

2.4. ^ Вимоги плодових і ягідних рослин до умов зовнішнього середовища. Значення світла для росту і плодоношення плодових і ягідних рослин. Вимоги до світла різних плодових і ягідних рослин. Завдання агротехніки в регулюванні світлового режиму. Залежність розвитку плодових рослин від температури. Зимо- та морозостійкість. Характер пошкодження низькими температурами бруньок, квіток, плодів, пагонів, гілок, стовбура, коренів. Роль агротехніки у підвищенні стійкості плодових і ягідних рослин до низької температури.

Потреба плодових і ягідних рослин у воді. Залежність розвитку окремих порід від вологості ґрунту і повітря. Регулювання водного режиму агротехнічними заходами.

Значення повітряного режиму і рельєфу ділянки в розподілі екологічних факторів. Вимоги плодових рослин до ґрунтів та елементів живлення. Симптоми голодування рослин на окремі елементи живлення.


Практичні роботи. Дослідження реакції окремих плодових і ягідних рослин на нестачу факторів зовнішнього середовища.

Розділ II

^ ПЛОДОВИЙ РОЗСАДНИК

Тема 1. Способи розмноження плодових і ягідних культур

Насіннєвий спосіб розмноження та його застосування в плодівництві. Способи вегетативного розмноження плодових і ягідних рослин та їх коротка характеристика: щеплення, розмноження живцями, відсадками, діленням куща, вусами, кореневими паростками.

^ Практичні роботи. Освоєння різних способів розмноження плодових і ягідних рослин.

Тема 2. Організація плодового розсадника

Значення розсадника для розвитку садівництва. Складові частини промислового плодового розсадника. Організація території розсадника. Сівозміни в розсаднику.

^ Тема 3. Ручний садовий інвентар

Назва інструментів та інвентарю, що застосовуються в садівництві, їх призначення, будова. Ознайомлення з технікою безпеки під час користування. Гостріння садового інструменту: ножів, секатора, садової пилки. Засвоєння правил користування ним.

^ Практичні роботи. Засвоєння правил гостріння садового різального інструменту та користування ним, засвоєння правил безпеки під час користування садовим інструментом.

Тема 4. Підщепи плодових культур та їх вирощування

^ 4.1. Значення підщеп для росту і плодоношення дерев, їх
районування.
Насіннєві та вегетативно розмножувані під-щепи.

 1. Вирощування підщеп із насіння. Заготівля насіння та
  його зберігання. Передпосівна підготовка насіння (стратифікація). Особливості вирощування сіянцевих підщеп
  зерняткових і кісточкових плодових культур. Викопування
  підщеп, сортування, прикопування на зиму.


^ Практичні роботи. Визначення життєздатності та схожості насіння. Освоєння техніки стратифікації насіння, визначення закінчення стратифікації насіння. Освоєння техніки висівання насіння, пікірування проростків.

^ 4.3. Вирощування вегетативне розмножуваних підщеп
(клонових).
Закладання маточних насаджень клонових
підщеп. Вирощування клонових підщеп вертикальними і
горизонтальними відсадками, зеленими живцями. Викопування і прикопування на зиму клонових підщеп.

^ Практичні роботи. Освоєння техніки висаджування клонових підщеп у маточних насадженнях. Освоєння техніки розмноження клонових підщеп вертикальними й горизонтальними відсадками, зеленими живцями.

^ 4.4. Вирощування щеплених саджанців плодових дерев
(поля окулянтів, однорічок, дворічок).
Структура відділення
формування (шкілки саджанців), де вирощуються саджанці плодових дерев. Призначення 1-го, 2-го, 3-го полів
розсадника у відділенні формування і технологія вирощування в них саджанців однорічок і дворічок. Викопування
саджанців, їх сортування та прикопування на зиму.

^ Практичні роботи. Освоєння техніки висаджування насіннєвих і вегетативно розмножуваних підщеп, техніки окулірування на 1-му полі розсадника, перевірка приживання вічок через 10—12 днів після окулірування. Освоєння техніки виконання робіт на 2-му і 3-му полях розсадника: зрізування окулянтів на бруньку або шип, зрізування однорічок на крону, відбір основних гілок і пагона подовженні центрального провідника, викопування саджанців однорічок і дворічок, прикопування на зиму. Складання календарного плану робіт у розсаднику.

Розділ III

^ ПЛОДОВИЙ САД

Тема 1. Закладання плодового саду

 1. Сучасні типи промислових плодових насаджень. Загущені сади з округлими та напівплощинними кронами
  на сильнорослих і слабкорослих підщепах. Шпалерно-
  карликові сади на слабкорослих підщепах.

^ 1.2. Вибір місця для саду. Оцінка рельєфу ділянки, відведеної під сад. Оцінка ґрунтів на придатність для закладання саду. Рівень залягання фунтових вод та їх сольовий склад, урахування можливостей зрошення саду.

^ 1.3. Добір порід і сортів. Визначення співвідношення
порід і сортів для саду залежно від кліматичних умов певної зони України та рельєфу і ґрунтових особливостей
ділянки, відведеної під сад.

^ 1.4. Організація території, відведеної під сад. Розбивання площі на квартали, висаджування садозахисних
насаджень, організація дорожньої мережі. Схеми розміщення плодових дерев у кварталі з урахуванням взаємозапилення сортів та площі живлення для окремих порід на різних підщепах. Вирощування садів на схиловому рельєфі і улаштуванням терас.

^ 1.5. Передпосадкова підготовка ґрунту і техніка висад-жування плодових дерев. Підготовка ґрунту під посадку плодових дерев: вирівнювання площі, окультурення ґрунтів, внесення добрив, глибока оранка, плантаж. Машини для передпосадкової підготовки ґрунту. Вимоги до садивного матеріалу. Транспортування, строки і техніка висаджування саджанців плодових культур. Обрізування саджанців після посадки та догляд за ними.

^ Практичні роботи. Розробка проекту закладання саду для конкретного господарства певної зони з урахуванням завдання щодо вирощування плодово-ягідної продукції. Освоєння техніки розбивання ділянки, відведеної під сад, для висаджування різних порід. Освоєння техніки висаджування плодових саджанців.

^ Тема 2. Утримання та обробіток ґрунту в садах

Системи утримання ґрунту в садах: парова, пароси-деральна, дерново-перегнійна. Міжрядні культури і можливості їх вирощування в молодих садах. Мульчування. Снігозатримання. Перспективи використання гербіцидів у садах. Строки і способи обробітку ґрунту в садах. Агротехнічні й меліоративні заходи щодо захисту ґрунту від вітрової та водної ерозії. Машини для обробітку ґрунту в садах.

^ Практичні роботи. Складання календарного плану робіт з утримання та обробітку ґрунту в молодому і плодоносному садах. Освоєння техніки мульчування ґрунту, снігозатримання та робіт щодо захисту ґрунту від ерозії.


^ Тема 3. Удобрення та зрошення молодих і плодоносних садів

Визначення потреби плодових рослин у добривах. Методи діагностики. Системи удобрення садів. Норми, способи, строки та глибина внесення органічних і мінеральних добрив. Кореневі та позакореневі підживлення. Машини для внесення органічних і мінераль-них добрив. Значення зрошення в плодівництві. Вплив вологи на ріст і плодоношення дерев. Режими зрошення. Способи поливів: по борознах, дощуванням, крапельний. Вегетаційні поливи: строки та норми витрат води. Вологозарядкові поливи. Зрошення садів на слабкорослих підщепах. Машини й обладнання для різних способів зрошення. Загальна будова і принцип дії.

^ Практичні роботи. Розробка плану удобрення саду в господарстві з урахуванням певної зони, типу та родючості ґрунту. Розробка плану-схеми системи зрошення саду.

^ Тема 4. Формування та обрізування крон плодових дерев

Мета й завдання обрізування молодих і плодоносних дерев. Способи, строки і техніка обрізування та їх вплив на ріст і плодоношення дерев. Формування крони плодових дерев: розріджено-ярусна форма крони, вазоподібна крона, напівплощинна крона, вільноростуча пальмета, плоске веретено, грузбек.

Особливості обрізування дерев різних порід і сортів за віковими періодами. Санітарне обрізування, проріджування крон, вирізування пройомів. Омолоджувальне обрізування, зниження та бокове обмеження крон. Механізація обрізування. Особливості формування крон та обрізування дерев на слабкорослих підщепах.

^ Практичні роботи. Освоєння техніки обрізування молодих і плодоносних дерев з різними формами крони, різних плодових порід.

Тема 5. Догляд за плодовими деревами та врожаєм

Догляд за штамбом та основними гілками. Ремонт насаджень. Відновлення дерев, пошкоджених морозами. Захист квіток і зав'язей від весняних приморозків. Нормування квіток і зав'язі. Запобігання передчасному опаданню плодів.

^ Практичні роботи. Обв'язування та побілка штамбів дерев. Обрізування дерев, пошкоджених морозами. Підготовка димових куп для боротьби з весняними приморозками.

^ Тема 6. Підготовка до збирання та зберігання врожаю

Попереднє визначення врожаю з метою підготовки тари, транспортних засобів, інвентаря, приміщень для товарної обробки плодів. Визначення здіймальної стиглості плодів різних порід дерев. Організація, техніка збирання і транспортування плодів. Технологія потокового збирання плодів. Стандарти на плоди. Сортування, калібрування і пакування. Механізація збирання врожаю фруктів і ягід. Машини та інвентар для збирання і товарної обробки.

^ Практичні роботи. Освоєння техніки визначення здіймальної стиглості плодів різних сортів плодових культур. Освоєння техніки збирання.

Розділ IV

^ ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА

З ПЛОДОВИМИ КУЛЬТУРАМИ

11-й КЛАС

Розділ V

ЯГІДНІ КУЛЬТУРИ

Тема 1. Народногосподарське значення і перспективи розвитку ягідництва в Україні

Тема 2. Ботанічна характеристика, біологічні особливості, основні сорти, вирощування садивного матеріалу, закладка та догляд за насадженнями суниці, малини, смородини, порічок, аґрусу

Практичні роботи. Ознайомлення з гербарними зразками та ягідними культурами в насадженнях, вирощування садивного матеріалу, висаджування і догляд за насадженнями (особливу увагу звернути на обрізування кущів малини, смородини, порічок та аґрусу).


Розділ VI

^ МАЛОПОШИРЕНІ ПЛОДОВІ

ТА ЯГІДНІ КУЛЬТУРИ

Тема. Волоський горіх, айва звичайна, кизил (терен), аронія (чорноплідна горобина), обліпиха, калина, актинідія, лимонник, вишня повстиста, шовковиця

Господарські та біологічні особливості малопоширених плодових і ягідних культур, розмноження, висаджування та догляд за рослинами.

Практичні роботи. Ознайомлення з рослинами в натурі та за гербарними зразками, догляд за ними.

Розділ VII

^ БОРОТЬБА ЗІ ШКІДНИКАМИ 1 ХВОРОБАМИ

ПЛОДОВИХ ТА ЯГІДНИХ КУЛЬТУР

Тема 1. Основні шкідники і хвороби плодових та ягідних культур

Шкідливі й корисні комахи. Види бур'янів і заходи боротьби з ними. Грибні, бактерійні та вірусні хвороби. Втрати, що їх завдають шкідники і хвороби.

^ Тема 2. Методи боротьби зі шкідниками й хворобами в промислових насадженнях та колективних і присадибних садах

Основні хімічні препарати, рекомендовані для боротьби зі шкідниками, хворобами у промислових насадженнях і в присадибних та колективних садах. Препарати з рослин для використання в присадибному садівництві. Основ-ні правила зберігання й застосування препаратів для захисту плодових і ягідних рослин. Заходи щодо захисту плодових і ягідних культур від шкідників і хвороб у календарні строки.

^ Практичні роботи. Ознайомлення з основними шкідниками плодових і ягідних культур за колекціями і таблицями. Формування навичок визначення хвороб плодових і ягідних культур за таблицями і зразками пошкоджених рослин. Виготовлення й закладання в саду отруйних ловчих поясів, приманок. Ознайомлення (за зразками) з найпоширенішими хімічними препаратами для боротьби з хворобами та шкідниками.


Розділ VIII

^ ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКА ПЛОДІВ ТА ЯГІД

Тема 1. Основні правила зберігання і переробки плодів та ягід

Значення дотримання правил зберігання і переробки плодів та ягід для цілорічного забезпечення ними населення. Вимога до якості плодів та ягід, що закладаються на тривале зберігання. Вимоги до якості плодів, що переробляються. Організація пункту первинної переробки плодів. Правила безпечної праці. Санітарно-гігієнічні вимоги та виробнича санітарія.

Екскурсія до пункту первинної переробки плодів і ягід.

*

^ Тема 2. Сортування, калібрування і пакування плодів та ягід

Сортування плодів та ягід. Товарні сорти. Брак. Калібрування. Спеціальні калібрувальні машини. Пакування зер-няткових плодів у стандартні ящики. Пакування кісточкових плодів та ягід. Санітарно-гігієнічні вимоги, виробнича санітарія.

^ Практичні роботи. Сортування і калібрування плодів та ягід. Підготовка тари. Пакування зерняткових і кісточкових плодів та ягід.

Тема 3. Зберігання свіжих плодів та ягід. Вимоги до умов зберігання. Біохімічні й фізіологічні процеси, що відбуваються в плодах під час зберігання. Плодосховища, холодильники

Стійкість плодів та ягід до хвороб за тривалого зберігання. Хвороби, що розвиваються у процесі зберігання плодів, і заходи боротьби з ними. Зберігання плодів зерняткових, кісточкових і ягідних культур: без охолодження, із застосуванням штучного холоду, в газовому середовищі. Тривалість зберігання. Санітарно-гігієнічні вимоги до зберігання плодів і ягід. Економічна оцінка різних способів зберігання плодів.

^ Практичні роботи. Сортування й підготовка плодів до зберігання у плодосховищах. Спостереження за режимом температури і вологості у плодосховищах.


Тема 4. Основні види переробки плодів і ягід; їх коротка характеристика

Складові частини плодів і ягід; їх роль у харчуванні людини. Вміст білків, вуглеводів, жирів у плодах і ягодах. Фізичні, мікробіологічні та хімічні способи переробки плодів і ягід. Фізико-біологічна сутність переробки плодів і ягід. Консервування плодів і ягід цукром. Консервування плодів і ягід швидким заморожуванням. Вади тари. Методи закупорювання. Упаковування тари. Сушіння плодів, ягід. Вимоги Держстандарту до якості сушеної продукції. Пакування і зберігання сушених продуктів. Приготування фруктового пюре, джему, повидла, варення, плодово-ягідних соків. Технологія їх виробництва. Упаковування тари, маркірування і зберігання.

^ Практичні роботи. Ознайомлення з обладнанням і технологією консервування плодів і ягід. Підготовка тари. Відбір і підготовка плодів, ягід,, прянощів до консервування. Приготування сиропів, маринадів тощо. Підготовка плодів і ягід до сушіння. Участь учнів у їх сушінні. Приготування соків, фруктових консервів, повидла, варення, желе, джемів, цукатів тощо. Контроль за режимом зберігання перероблених плодів і ягід.

Розділ IX

^ ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА З ЯГІДНИМИ КУЛЬТУРАМИ

Тема 1. Завдання та особливості досліджень багаторічних рослин

Тема 2. Методика дослідницької роботи в плодівництві

Методи досліджень: польовий, лабораторний, вегетаційний. Складання схеми і плану досліду. Розбивання ділянки на варіанти і повторності досліду. Принципи підбору дерев, кущів за варіантами досліду. Елементи і строки обліків, вимірювань, хімічні аналізи. Ведення документації з досліду. Підбиття підсумків досліду. Аналіз отриманих даних.

^ Практичні роботи. Опрацювання літератури з обраної теми досліджень. Складання схеми досліду, опис методик досліджень, аналіз отриманих даних, математична обробка даних, складання звіту про результати досліджень.


Розділ X

^ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ І ПРАВОВИХ ЗНАНЬ

ЗА СУЧАСНИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Тема 1. Система законодавчих і правових актів України про землю, приватне господарство, працю та ін.

Демонополізація економіки. Правове забезпечення підприємницької діяльності.

^ Тема 2. Нові форми організації виробництва і праці (підряд, оренда, кооператив, фермерські господарства тощо)

Механізми формування та діяльності господарства. Менеджмент. Сутність, методи і принципи менеджменту. Запровадження прогресивних технологій.

^ Тема 3. Сучасні моделі, методи й організаційні форми комерційної діяльності господарств

Зовнішній і внутрішній маркетинг. Економічна і правова відповідальність сторін.

Тема 4. Ринок, основні інститути ринку (банки, біржі,

фонди тощо)

Ринок цінних паперів і капіталу. Ринок праці, засобів виробництва і споживання. Регулювання ринку.

^ Тема 5. Основні галузі виробництва в господарстві, їх взаємозв'язок

Концентрація і спеціалізація виробництва, механізація та автоматизація виробничих процесів. Вирощування й реалізація конкурентоспроможної продукції.

^ Тема 6. Ціна. Форми і методи ціноутворення. Дія механізму цін

Система цін. Формування й використання прибутків, їх облік і контроль. Удосконалення кредитно-фінансової системи господарства. Система оподаткування в умовах ринкової економіки. Планування виробничих запасів. Економічний аналіз, його суть та значення для планування фермерської продукції. Баланс прибутків і витрат фермерського господарства. Розподіл прибутків і показники ефективності роботи підприємства.


^ Тема 7. Внутрішньогосподарське планування та облік. Нормування, організація та оплата праці в господарстві

Поняття про продуктивність праці та собівартість продукції, госпрозрахунок і рентабельність.

^ Тема 8. Поняття про наукову організацію праці (НОП)

Шляхи підвищення продуктивності праці та зниження собівартості продукції. Професії та спеціальності, необхідні для плодоовочевих господарств.

Професія «Овочівник»

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета цієї програми — дати учням 10—11 класів знання і вміння з овочівництва; ознайомити з організацією, технологією та основами економіки сільськогосподарського виробництва (овочівництва); прищепити інтерес до сільськогосподарських професій, навчити творчо використовувати на практиці агрономічні знання та вміння.

Практичні й навчально-виробничі роботи становлять основний зміст програми.

На заняттях слід висвітлювати досягнення науки, прогресивні технології вирощування конкурентоспроможної, екологічно чистої продукції; формувати в учнів уміння швидко орієнтуватися на ринку попиту, визначати фактори, що регулюють попит на певну групу продукції; широко використовувати наочні посібники, живі об'єкти, гербарні зразки, муляжі; демонструвати навчальні кіно- і діафільми.

Проведення практичних робіт на розпізнавання овочевих культур за їх морфологічними особливостями, на визначення бур'янів, шкідників і хвороб слід поєднувати зі збиранням місцевого матеріалу для гербаріїв і колекцій.

Завдяки теоретичному і практичному навчанню учні мають здобути певний рівень знань та вмінь.

^ КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ «ОВОЧІВНИК»

Овочівник повинен знати:

— основні ботанічні й біологічні особливості овочевих
культур, що вирощуються в даній природнокліматичній
зоні, їх вимоги до умов зовнішнього середовища;

— основні районовані та високопродуктивні сорти
овочевих культур, їх господарську характеристику;

 • умови для вирощування високоякісної розсади;

 • види добрив і способи їх внесення в ґрунт;

 • основи агротехніки овочевих культур, що вирощуються в господарстві, строки проведення і техніку виконання робіт з вирощування овочевих культур;
 • види сільськогосподарських шкідників і хвороби
  овочевих культур, найпоширеніших в даній природнокліматичній зоні, заходи боротьби з ними;

 • види пестицидів і гербіцидів, правила їх зберігання
  та застосування, вимоги безпеки праці під час роботи з ними;

 • умови і способи тривалого зберігання овочів у сховищах, буртах і траншеях; правила зберігання насіння і насінників овочевих культур;

 • будову інвентаря, що використовується в овочівництві, правила користування ним;

 • будову знарядь і машин, які використовуються в овочівництві, правила їх експлуатації;

 • стандарти на овочі, що вирощуються в господарстві, правила їх сортування, пакування і транспортування;

 • основні способи переробки овочів;

 • передові прийоми роботи й організації праці;

 • прийоми контролю якості робіт і продукції;

 • правила пожежної безпеки в овочесховищах, сушильних приміщеннях; вимоги безпеки праці, виробничої санітарії і гігієни під час сільськогосподарських, робіт.

^ Овочівник повинен уміти:

— виконувати основні роботи з підготовки ґрунту до висівання та садіння овочевих культур;

— вибирати ділянку під овочеві культури, зважаючи на агрокліматичні умови зони;

— визначати потребу рослин у добривах, готувати і
вносити в ґрунт органічні, мінеральні та органомінеральні
добрива з використанням тукової сівалки, розкидачів
гною та добрив;

 • виконувати роботи з вапнування ґрунту;

 • готувати ґрунт для споруджень захищеного ґрунту;

 • вирощувати розсаду овочевих культур;
 • готувати до висівання насіння овочевих культур,
  відбирати добірне за розміром і масою насіння, протруювати, пророщувати, стратифікувати його;

 • вибирати розсаду з парників і розсадників та висаджувати її в поле вручну і з застосуванням розсадосадиль-них і садильних машин;

 • виконувати всі роботи з догляду за овочевими культурами з використанням засобів механізації;

 • збирати врожай овочів та їх насінників;

 • обробляти й сортувати насіння овочевих культур;

 • підготовляти овочі до продажу, сортувати їх і пакувати в тару;
 • підготовляти овочі й маточники до зберігання,
  проводити дезінфекцію овочесховищ і укладання овочів, маточників на зберігання в бурти, траншеї, овочесховища;

 • підготовляти овочі для переробки і консервування,
  виконувати роботи з їх первинної переробки;

 • дотримуватись вимог безпеки праці й пожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Тема

Кількість годин
всього

теоретичних

практич-них
10-й клас
Вступ

2

2


Розділ І. Загальні питання

52

12

40
1. Морфологічні й біологічні особливості овочевих культур

2. Способи розмноження овочевих культур

3. Передпосівна підготовка насіння, строки і способи висівання .та садіння овочевих культур


4. Ґрунти для вирощування овочевих культур


5. Обробіток ґрунту під овочеві культури


6. Удобрення овочевих культур


7. Зрошування й осушування ґрунтів під овочеві культури


8. Основні бур'яни, шкідники, хвороби овочевих культур та заходи боротьби з ними


9. Вирощування овочевих культур. Посівні й садильні машини


10. Догляд за овочевими культурами, збирання врожаю


Розділ ІІ. Овочівництво відкритого ґрунту

82

18

64

1. Овочеві культури групи капустяних: білоголова, червоноголова, савойська, брюссельська, кольрабі, цвітна, броколі


2. Плодові овочеві культури родини пасльонових: томати, перець, баклажани


3. Плодові овочеві культури родини гарбузових: огірки, кабачки, патисони, кавуни, дині, гарбузи


4. Цибулинні культури: цибуля-ріпка, шалот, порей, часник


5. Коренеплідні культури: морква, петрушка, селера, пастернак, столовий буряк, редиска, редька


6. Рання картопля


7. Плодові овочеві культури: овочевий горох, квасоля, боби, цукрова кукурудза

8. Городинні овочеві культури: салат, шпинат, кріп, пекінська капуста, гірчиця, крес-салат, мангольд


9. Багаторічні культури: ревінь, щавель, хрін, катран, цибуля (батун, слизун, шніт, багатоярусна, запашна), спаржа


10. Овочеві сівозміни


11. Дослідницька робота в овочівництві відкритого ґрунту


Розділ ІІІ. Овочівництво закритого ґрунту

34

9

25

1. Конструкції культиваційних споруд, їх класифікація і призначення


2. Мікроклімат у спорудах закритого ґрунту та способи його регулювання


3. Тепличні ґрунти, субстрати і способи їх підготовки


4. Гідропонний метод вирощування овочів. Агрегатопоніка. Хемопоніка. Аеропоніка


5. Підготовка споруд закритого ґрунту до експлуатації


6. Агротехніка вирощування розсади для відкритого і закритого ґрунту


^ Трудова практика *


Всього:

170

41

129

11-й клас

Розділ ПІ. Овочівництво закритого ґрунту (продовження)

48

10

38

7. Агротехніка вирощування огірків у спорудах закритого ґрунту. Особливості вирощування кабачків, кавунів і динь


8. Агротехніка вирощування помідорів у спорудах закритого ґрунту. Особливості вирощування перцю і баклажанів

9. Агротехніка вирощування ранньої та цвітної капусти


10. Агротехніка вирощування городинних культур і редиски


11. Особливості пристановки, вигонки і дорощування овочевих культур


12. Культурозміна і рамозміна


13. Дослідницька робота з овочевими культурами в закритому ґрунті


Розділ IV. Овочеве насінництво

56

16

40

1. Теоретичні основи насінництва


2. Насінництво однорічних овочевих культур і гетерозисних гібридів


3. Насінництво дворічних овочевих культур


4. Насінництво багаторічних овочевих культур


Розділ V. Зберігання і переробка овочевих культур

42

16

26

1 . Основні завдання зберігання і переробки овочів. Пункти первинної переробки


2. Процеси, що відбуваються в овочах під час їх зберігання


3. Сортування, калібрування і пакування овочів


4. Зберігання овочів. Вимоги до умов зберігання. Типи сховищ


5. Основні види переробки овочів, їх фізико-біологічна характеристика


Розділ VI. Основи економіки

24

18

6

Всього:

170

60

110


* Трудова практика організовується відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України.


^ 10-й КЛАС Вступ

Овочівництво як галузь сільськогосподарського виробництва. Значення овочів у харчуванні людини. Роль галузі в економіці господарства. Коротка історія розвитку овочівництва в Україні. Сучасний стан і перспектива розвитку галузі. Присадибне і колективне овочівництво та його значення в забезпеченні населення овочевою продукцією.

Розділ 1

^ ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

залишити коментар
Сторінка3/19
Дата конвертації13.11.2012
Розмір6.17 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх