Програми для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання icon

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання


1 чел. помогло.
Схожі
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів німецька мова 2-12 класи...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво Перун...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія 6-11...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів філософія...
Навчальна програма із економіки (академічний рівень) для загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4...
Видавництво
Програма для загальноосвітніх навальних закладів з румунською та молдовською мовами навчання...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-12...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-9...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Географія...
Рекомендації розроблені з урахуванням змісту програми для загальноосвітніх навчальних закладів...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
повернутися в початок
скачать
Тема 8. Технологія виробництва продукції тваринництва

^ 8.1. Основи розведення свійських тварин. Породи сільськогосподарських тварин, їх класифікація, структура і характеристика.

Основи селекції та племінної роботи у тваринництві.


Практичні роботи. Визначення основних порід сільськогосподарських тварин та їх районування. Екскурсія на тваринницьку ферму.

^ 8.2. Кормовиробництво і годівля сільськогосподарських
тварин.
Корми для сільськогосподарських тварин, їх класифікація, хімічний склад і біологічна цінність.

Стандарти на корми. Основи кормової годівлі сільськогосподарських тварин. Поняття про норми годівлі. Кормові раціони, режими годівлі. Заготівля сіна, сінажу, трав'яного борошна. Силосування. Строки збирання, способи заготівлі та збирання кормів.

Особливості відгодівлі худоби в умовах промислової технології. Вплив умов годівлі на якість продукції тваринництва. Затрати кормів на одиницю продукції. Способи зниження собівартості продукції тваринництва.

^ Практичні роботи. Вивчення основних кормових культур району. Врожайність та способи зберігання.

Визначення основних видів комбікормів.

Ознайомлення з технікою визначення кормових одиниць і протеїну в урожаї різних культур з 1 га. Розрахунок річної потреби в кормах однієї вікової групи тварин.

Складання раціонів для різних вікових груп худоби з урахуванням маси тварин та типу годівлі.

Екскурсія в кормоцех.

^ 8.3. Основи молочної продуктивності тварин. Молочна
продуктивність, фактори, які впливають на неї. Значення
молочної продукції у харчуванні людей. Коров'яче молоко, його склад і поживність. Санітарне-гігієнічні правила
роботи з молоком. Пастеризація, охолодження, транспортування, зберігання, фасування. Бактерицидність молока.

Умови отримання високоякісного молока на фермах. Способи підвищення молочної продуктивності тварин.

^ Практичні роботи. Облік молочної продуктивності на фермах. Визначення лактаційного періоду для різних тварин. Визначення жирності молока. Аналіз молозива, його складу.

Вивчення досвіду роботи різних типів господарств: орендних ферм, фермерських господарств та ін.

Екскурсія на молокозавод.

^ 8.4. М'ясна продуктивність великої рогатої худоби. Розведення м'ясних порід великої рогатої худоби на сімейних


орендних. фермах. Особливості відгодівлі худоби в умовах промислової технології. Перспективи виробництва яловичини у фермерських господарствах.

Практичні роботи. Аналіз показників м'ясної продуктивності в господарстві.

Визначення приросту молодняку.

^ 8.5. Продуктивність свинарства. Основні породи свиней. Вирощування і відгодівля свиней.

Основи інтенсивної технології виробництва свинини.

Практичні роботи. Ознайомлення з основними породами свиней.

Екскурсія на свиноферму.

^ 8.6. Продуктивність вівчарства. Технічні властивості вовни. Основні породи овець. Корм і утримання овець. Виробництво баранини.

Практична робота. Ознайомлення з основними породами овець різного напрямку продуктивності та породами, які розводяться в місцевому господарстві.

^ 8.7. Продуктивність птахівництва. Породи сільськогосподарської птиці. Розмноження птахів і вирощування молодняку. Годівля й утримання птахів. Виробництво яєць та пташиного м'яса.

Практична робота. Оцінка інкубаційних та харчових якостей курячих яєць.

Екскурсія на птахофабрику.

^ 8.8. Продуктивність кролівництва. Породи кролів; розведення; годівля і утримання.

Продукція кролівництва: м'ясо, шкіра, пух.

Практична робота. Ознайомлення з основними породами кролів, годівлею та їх утриманням.

8.9. Бджільництво. Розведення і догляд за бджолиною сім'єю. Продукція бджільництва.

8.10. Основи зоогігієни та ветпрофілактики. Гігієнічні вимоги до тваринницьких приміщень. Поняття про мікроклімат приміщень. Засоби та методи забезпечення оптимального мікроклімату в тваринницьких приміщеннях.

Гігієнічні вимоги до водопостачання. Способи очищення і знезараження води. Зоогігієнічні вимоги до кормів та годівлі тварин.

Гігієнічні вимоги до машин та обладнання. Способи очищення і дезинфекції машин та обладнання.


Хвороби сільськогосподарських тварин, їх ознаки та профілактика. Дезинфекція приміщень. Боротьба з комахами й гризунами. Дезинфекційні препарати. Правила особистої та виробничої гігієни під час роботи з тваринами.

^ Практичні роботи. Визначення показників мікроклімату.

Оцінка роботи вентиляції та каналізації.

Оцінка якості води й кормів для худоби.

Гігієнічна обробка доїльних апаратів та молочного посуду. Діагностика маститу та його профілактика. Екскурсія на тваринницьку ферму.

Тема 9. Механізація тваринницьких ферм

^ 9.1. Механізація заготівлі, приготування і роздачі кормів.

Сучасний рівень розвитку тваринництва і впровадження автоматизованих систем управління виробничими процесами. Правила безпечної праці під час обслуговування машин і механізмів.

Комплекти машин для заготівлі кормів. Механізація приготування кормів. Технологічні основи і системи роздавання кормів.

^ Практичні роботи. Екскурсія на машинний двір фермерського господарства: ознайомлення з машинами для заготівлі кормів (сінокосарки, силосозбиральні комбайни, підбирачі, копнувачі тощо та їх робочі органи).

Екскурсія на тваринницьку ферму (в кормоцех): ознайомлення з обладнанням для приготування і роздавання кормів (машини і механізми для обробки грубих, соковитих і концентрованих кормів, робочі органи кормоприготувальних машин у роботі і спокої; засоби для навантаження кормів, мобільні і стаціонарні кормороздавачі).

^ 9.2. Механізація водопостачання. Джерела водопостачання. Водозбірні споруди. Насоси і водопідйомники.
Обладнання для напування тварин.

Практичні роботи. Екскурсія на ферму: ознайомлення з обладнанням для водопостачання і напування сільськогосподарських тварин (будова відцентрових насосів; загальна будова автонапувалок, їх регулювання, основні несправності систем водопостачання).

^ 9.3. Механізація доїння сільськогосподарських тварин.
Загальна будова і принцип дії доїльних установок. Будова


і робота вакуумної системи доїльної установки. Стаціонарні й пересувні доїльні установки для доїння в стійлах корівників і на пасовищах. Доїльні установки для доїння у залах. Правила безпечної праці.

Практичні роботи. Машинне доїння корів: доїльні установки «Тандем», «Ялинка», «Карусель»; підготовчі, основні та заключні операції в процесі доїння.

^ 9.4. Механізація первинної обробки молока. Значення
первинної обробки молока. Обладнання для очищення й
охолодження молока.

Практичні роботи. Екскурсія в молочне приміщення тваринницької ферми: ознайомлення з обладнанням для зберігання і транспортування молока (очищення молока: фільтри-цідилки, магістральні фільтри і сепаратори-молоко-очищувачі; охолодження молока: вакуумні і пластинчасті зрошувачі, резервуари-охолоджувачі; пастеризація: пластинчасті пастеризаційно-охолоджувальні установки).

^ 9.5. Механізація стрижки сільськогосподарських тварин.
Значення машинної стрижки сільськогосподарських тварин. Електростригальні агрегати. Правила безпечної праці.

^ Практичні роботи. Екскурсія в господарство: ознайомлення з організацією робіт з машинної стрижки овець (розбирання, складання і регулювання, гостріння ножів, робота машинки при діючому електродвигуні, прийоми роботи).

^ 9.6. Механізація видалення, транспортування і утилізації гною (посліду). Мобільні й стаціонарні засоби видалення гною. Гідравлічні системи видалення гною (стійлово-лоткові, зі змивними насадками, самотекучі). Правила безпечної праці. Санітарно-гігієнічні вимоги.

^ Практичні роботи. Вивчення способів і засобів видалення гною з приміщення ферми (бульдозери та інша мобільна техніка; транспортери: скребкові, штангові, скреперні; гідравлічна система гноєвидалення); згрібання і видалення гною в тваринницьких фермах.

Тема 10. Переробка, зберігання та реалізація продукції рослинництва і тваринництва

^ 10.1. Зберігання і первинна переробка картоплі й овочів.

Поняття про біологічні процеси, які протікають у продукції рослинництва після збирання врожаю.


Приміщення та сховища для зберігання сільськогосподарської продукції. Особливості технології зберігання основних видів продукції. Збитки від втрат у разі неправильної підготовки і зберігання картоплі та овочів. Вимоги до температури, вологості й освітлення складських приміщень для зберігання картоплі та овочів. Запобігання механічному ушкодженню плодів. Особливості зберігання посівної і продовольчої овочевої продукції та картоплі.

^ 10.2. Хвороби картоплі та овочів. Класифікація хвороб
овочевих культур за їх походженням і шкідливістю. Аналіз
втрат від хвороб. Хвороби картоплі: фітофтороз, суха і мокра
гниль, парша, іржава плямистість, засоби боротьби з ними.

Хвороби капусти (сіра гниль, слизистий бактеріоз, плямистий некроз), столових буряків, моркви (біла гниль, сіра гниль, фомоз), цибулі та часнику (шийкова гниль, мокра гниль, зелена пліснява, гниль денця); засоби бо­ротьби з ними.

Хвороби томатів, перцю, баклажанів, огірків, кабачків та патисонів; причини, характеристика і засоби боротьби та профілактики.

Безпека та гігієна праці на об'єктах поширення хвороб овочевих культур.

Практичні роботи. Розпізнавання найпоширеніших хвороб овочів і картоплі, складання таблиці з їх характеристикою.

^ 10.3. Особливості вирощування стійких для зберігання
сортів овочевих культур.
Поняття про районовані сорти
картоплі й овочів. Характеристика найстійкіших сортів
картоплі, столових буряків, моркви, цибулі, часнику, томатів, капусти, баштанних культур.

Висока агротехніка, посів добірним насінням, сівозміни, догляд і своєчасне збирання врожаю кожної культури та її сорту — запорука надійного зберігання.

Практичні роботи. Участь у підготовці посівного матеріалу, складання технологічної карти на вирощування певних овочевих культур, догляд за ними.

^ 10.4. Технологія зберігання картоплі та овочів у сховищах. Поняття про види сховищ для зберігання овочів (тривалого і тимчасового). Підготовка сховища до закладання овочів; протирання, ремонт, дезинфекція. Обладнання сховищ: стелажі, тара, засоби підтримання заданої


температури і вологості. Особливості зберігання картоплі, буряку, моркви, селери, петрушки, ріпи, хрону, цибулі й часнику. Режим зберігання овочів: «лікувальний» і постійний; контроль його. Аналіз газового середовища у сховищі. Боротьба з гризунами. Правила безпечної праці.

Практичні роботи. Екскурсія до овочесховища, участь у його підготовці до закладання продукції.

^ 10.5. Основи первинної переробки овочів. Основи технології переробки овочів. Лінії та машини для переробки продукції, що можуть бути використані у фермерському господарстві.

Поняття про фізичні, хімічні та біологічні зміни, які відбуваються в овочах за їх тривалого зберігання. Способи їх гальмування консервуванням, засолюванням і заквашуванням. Санітарно-гігієнічні умови правильної переробки овочів. Відбір і підготовка плодів, підготовка тари, яка найбільше відповідає овочам і способу переробки. Характеристика пристосування та обладнання для консервування і заквашування овочів (томатів, огірків, кабачків, баклажанів, перцю, капусти, моркви, буряку, цибулі, часнику). Технологія консервування, його режим, гігієна і безпека праці.

Умови зберігання консервацій і солінь.

Практичні роботи. Участь у підготовці овочів, тари, обладнання для консервації та соління.

^ 10.6. Загальна технологія обробки молочних продуктів.
Поняття про молоко як живий продукт. Характеристика
якостей молока, які визначають його придатність для
переробки (хімічний склад, хіміко-фізичні і мікробіологічні показники). Прилади для їх визначення. Санітарно-гігієнічні вимоги до технології зберігання молока та його
первинної переробки.

Способи визначення жирності, кислотності, густини молока. Способи й умови очищення молока від механічного забруднення та мікроорганізмів (фільтрування). Будова і принцип дії сепаратора.

Принцип теплової обробки молока (пастеризація і стерилізація), умови його зберігання.

Поняття про технологію заквашування молока: природну і за допомогою бактерійних препаратів. Суть процесу приготування різних видів сирів: твердих, плавлених, м'яких, розсільних та з різними добавками.


Технологія приготування масла та інших молочних продуктів із коров'ячого і козиного молока. Безпека і гігієна праці.

Практична робота. Екскурсія на пункт первинної переробки молока і приготування молочних продуктів.

^ 10.7. Загальна технологія зберігання м'ясних продуктів. Поняття про фактори, які призводять до псування м'яса і м'ясних продуктів. Види шкідливих мікроорганізмів і засоби боротьби з ними.

Основні показники високої якості м'яса різних порід домашньої худоби, птахів, кролів, нутрій.

Принцип процесу підготовки м'яса до переробки і тривалого зберігання. Види охолоджувального середовища і технологія охолодження м'яса і м'ясопродуктів. Порядок заморожування і розморожування продукції тваринництва. Поняття про технологію приготування ковбас та м'ясних консервів.

Санітарно-гігієнічні вимоги і правила безпечної роботи з м'ясними продуктами, підготовки їх до зберігання.

^ Практичні роботи. Практичне ознайомлення з правилами розділення і сортування туш домашньої худоби (ВРХ, свині, вівці, кози) зі схематичним зображенням в робочому зошиті.

Канали реалізації виробленої продукції. Особливості реалізації продукції державним, кооперативним та іншим організаціям, на колгоспному ринку.

^ Тема 11. ЕОМ у сільськогосподарському виробництві

Загальна будова, принцип дії та методи використання ЕОМ. Прийоми роботи на ЕОМ. Мікрокалькулятори. Правила безпечної роботи з ЕОМ.

^ Практичні роботи. Програмування врожайності сільськогосподарських культур (ПУ — потенційно можлива врожайність, ДУ — дійсна врожайність і РВ — рівень урожайності у виробництві). Завдання програмування — показати способи зближення РВ з ДУ, ДУ з ПУ.

^ Тема 12. Економічний аналіз і прогнозування виробничо-фінансової діяльності фермерського господарства

Товарна організація суспільного виробництва, його структура. Основні етапи розвитку сільськогосподарського виробництва. Основи організації та економічної діяльності фермерства (витрати, прибуток, дохід).

Розподіл прибутку та показники ефективності роботи господарства.

Форми і методи прогнозування. Аналіз економічної ситуації як основи для прогнозування.

^ Практичні роботи. Комерційні дослідження на предмет виявлення стану фінансово-економічної діяльності фермерського господарства.

Вивчення економічної ситуації та врахування її під час складання плану власного фермерського господарства.

Аналіз виробництва і реалізації продукції, загального обсягу, якості, ритму роботи підприємства, виконання угод.

^ Тема 13. Соціально-економічні програми та аналіз сучасних підходів до їх вирішення в умовах фермерської діяльності

Використання одержаного прибутку для підвищення рівня життя: поліпшення умов праці на фермі, побутових умов; надання естетичного вигляду господарським будів-лям; організація освіти дітей; організація відпочинку дітей і дорослих.

^ Тема 14. Удосконалення зовнішньої діяльності фер-мерського господарства. Кооперативи, об'єднання, асоціації фермерів

Зв'язки фермерського господарства зі сторонніми підприємствами та організаціями. Кооперативи і об'єднання фермерів як форма вдосконалення виробництва та підвищення його ефективності. Асоціації фермерів і участь у них окремих господарств. Пільги членів асоціації.

Професії «Плодівник», «Овочівник»

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програми призначені для підготовки учнів 10—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості для роботи в різних селянських господарствах, орендних і кооперативних формуваннях.

Вибираючи профіль професійної підготовки, необхідно враховувати місцеві умови, можливості матеріальної бази,

наявність кваліфікованих педагогічних кадрів, бажання учнів та їхніх батьків.

Залежно від обраного школою навчального плану можливі такі варіанти реалізації програм:

 1. Плодівництво.

 2. Овочівництво.

 3. Овочівництво і плодівництво.

Третій варіант програми, взявши за основу два перші, розробляє вчитель.

Розділ IX «Основи економічних і правових знань за сучасних форм господарювання» програми «Плодівництво» вивчається за відповідним розділом програми «Овочівництво».

До програми можуть бути внесені зміни й доповнення з економічних, технологічних і правових питань, характерні для діяльності даного регіону, господарства. Послідовність вивчення окремих тем, кількість годин, відведених на їх вивчення, можна змінювати відповідно до обраного навчального плану, за умови, що програма буде виконана повністю.

У процесі теоретичних занять учні ознайомлюються з основами овочівництва, плодівництва; вивчають будову і принцип дії технологічного обладнання для механізації виробничих процесів; основи зберігання і переробки плодів, овочів; оволодівають основами економічних, екологічних і правових знань.

На практичних заняттях набувають професійних умінь вирощування конкурентоспроможної продукції, її збирання та переробки із застосуванням прогресивних технологій.

Значне місце в програмах відводиться практичним роботам учнів у виробничих умовах.

У цілому на практичне навчання відводиться не менше 75 % загального бюджету навчального часу.

Допускається уточнення тематики і змісту практичних робіт, дослідів відповідно до грунтово-кліматичних умов, потреб господарства тощо.

Важливо звернути увагу учнів на спільне у виконанні багатьох робіт різних галузей рослинництва, на подібність у будові та принципах дії різних механізмів і машин, що застосовуються в сільськогосподарському виробництві.


Подібність технологічних процесів у різних галузях овочівництва, плодівництва дає можливість вивчати технологію механізованих робіт на базі однієї з провідних його галузей.

Теоретичні й практичні знання учні закріплюють під час трудової практики. Практику доцільно проводити в два етапи: навесні—для виконання весняних робіт в овочівництві й плодівництві та закладання дослідів і влітку (краще в 2—3 потоки), щоб учні могли доглядати і спостерігати за ростом рослин.

Не менш як 36 год (6 днів) під час практики відводиться навчанню учнів роботі на машинах із вирощування овочевих і плодових культур.

Дослідницьку роботу проводять окремі учнівські ланки, яким доручають, вирощувати одну з провідних культур відповідно до тематики дослідів, погодженої зі спеціалістами сільського господарства.

У процесі навчання учні повинні дотримуватись вимог безпечної праці, особистої гігієни, виробничої санітарії та охорони природи.

Учні випускних класів, які досягли відповідного рівня знань, допускаються до складання кваліфікаційних іспитів на початковий кваліфікаційний розряд. Ті учні, які успішно склали кваліфікаційні іспити, одержують посвідчення установленого зразка.

Професія «Плодівник»

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програмою передбачається навчити учнів 10—11 класів вирощувати садивний матеріал плодово-ягідних культур, висаджувати плодові дерева і ягідники та доглядати за ними, збирати врожай, виконувати роботи з боротьби зі шкідниками і хворобами плодово-ягідних рослин, найпоширеніших у даному регіоні.

Вивчення матеріалу слід погоджувати з календарними строками виконання основних робіт у садах і ягідниках. Належну увагу потрібно звернути на карликові та напівкарликові культури.

Ефективність занять значною мірою залежить від забезпеченості навчально-наочними посібниками: таблицями, натуральними плодами і насінням, муляжами, колекціями шкідників, зразками ґрунту і мінеральних добрив, аудіовізуальними посібниками, лабораторним обладнанням тощо.

^ КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ

«ПЛОДІВНИК»

Плодівник повинен знати:

 • основні біологічні особливості плодових і ягідних культур, що їх вирощують у даній кліматичній зоні, їх вимоги до умов зовнішнього середовища;

 • основні районовані та високопродуктивні сорти
  плодових та ягідних культур, їхню господарську характеристику;

 • умови для вирощування високоякісних саджанців і вимоги до них;

 • види добрив і способи їх внесення в ґрунт;

 • основи агротехніки плодових і ягідних культур, що вирощуються в господарстві;

 • строки проведення і техніку виконання робіт щодо вирощування плодово-ягідних культур;

 • види сільськогосподарських шкідників та хвороби
  плодових і ягідних культур, найпоширеніші в даній кліматичній зоні, заходи боротьби з ними;

 • види пестицидів і гербіцидів, правила їх зберігання та застосування, вимоги безпечної праці під час роботи з ними;

 • умови і способи тривалого зберігання плодів, ягід;

 • будову інвентаря, що використовується в садівництві, правила користування ним;

 • будову знарядь і машин, що застосовуються в садівництві, правила їх експлуатації;

 • стандарти на плоди і ягоди, що вирощуються в даному господарстві, правила їх сортування, пакування і перевезення;

 • основні способи переробки плодів і ягід;

 • форми організації праці; контроль за якістю робіт і продукції;

 • вимоги безпечної праці під час виконання сільськогосподарських робіт, правила пожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни.^ Плодівник повинен уміти:

 • виконувати основні роботи з підготовки ґрунту до
  посадки плодових і ягідних культур; вибирати ділянку під плодові та ягідні культури, враховуючи агрокліматичні умови зони;

 • виконувати роботи з вапнування ґрунту;

 • підготовляти і вносити в ґрунт органічні, мінеральні та органо-мінеральні добрива з використанням тукової сівалки, розкидачів гною та добрив; проводити підживлення плодових і ягідних культур; .

 • вирощувати саджанці плодових і ягідних культур;

 • готувати до висівання насіння плодових і ягідних культур; відбирати добірне за розміром і масою
  насіння, протруювати, пророщувати і стратифікувати його;

 • висівати насіння плодових і ягідних культур вручну
  та із застосуванням сівалок;

 • проводити добір саджанців із розсадників, висаджувати їх вручну і з використанням садильних машин;

 • виконувати всі роботи з догляду за плодовими та ягідними культурами з використанням засобів механізації;

 • збирати врожай плодів і ягід;

 • обробляти й сортувати насіння плодових та ягідних
  культур;

 • підготовляти плоди і ягоди до продажу, сортувати
  та пакувати в тару;

 • підготовляти плоди і ягоди до зберігання;

 • підготовляти плоди і ягоди до переробки і консервування, виконувати їх первинну переробку;

 • дотримуватись вимог безпеки праці й пожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


ТемаКількість годин
всього

теоретичних

практичних
10-й клас
Вступ

2

2Розділ І. . Біологічні особливості плодових культур

36

8

28
1. Класифікація, біологічна і виробнича характеристика плодових та ягідних рослин


2. Морфологічна характеристика плодових рослин


2.1. Будова кореневої системи


2.2. Будова надземної частини дерева


2.3. Ріст, розвиток і плодоношення рослин


2.4. Вимоги плодових і ягідних рослин до умов зовнішнього середовища


Розділ II. Плодовий розсадник

48

12

36

1. Способи розмноження плодових і ягідних культур


2. Організація плодового розсадника


3. Ручний садовий інвентар


4. Підщепи плодових культур та їх вирощування


4.1. Значення підщеп для росту і плодоношення дерев, їх районування


4.2. Вирощування підщеп з насіння


4.3. Вирощування вегетативно розмножуваних підщеп (клонових)


4.4. Вирощування щеплених саджанців плодових дерев (поля окулянтів, однорічок, дворічок)


Розділ III. Плодовий сад

70

16

54

 1. Закладання плодового саду


1.1. Сучасні типи промислових плодових насаджень


1.2. Вибір місця для саду


1.3. Підбір порід і сортів

1.4. Організація території, відведеної під сад


1.5. Передпосадкова підготовка ґрунту і техніка висаджування плодових дерев


2. Утримання та обробіток ґрунту в садах


3. Удобрення та зрошення молодих і плодоносних садів


4. Формування та обрізування крон плодових дерев


5. Догляд за плодовими деревами і врожаєм


6. Підготовка до збирання та зберігання врожаю


Розділ IV. Дослідницька робота з плодовими культурами

14

4

10

^ Трудова практика*


Всього:

170

42

128

11-й клас

Розділ V. Ягідні культури

36

9

27

1. Народногосподарське значення і перспективи розвитку ягідництва в Україні


2. Ботанічна характеристика, біологічні особливості, основні сорти, вирощування садивного матеріалу, закладання і догляд за насадженнями: суниці, малини, смородини, порічок, аґрусу


Розділ VI. Малопоширені плодові та ягідні культури

36

9

27

Волоський горіх, айва звичайна, кизил (дерен), аронія (чорноплідна горобина), обліпиха, калина, актинідія, лимонник, вишня повстиста, шовковиця


Розділ VII. Боротьба зі шкідниками та хворобами плодових і ягідних культур

30

10

20
1. Основні шкідники і хвороби плодових та ягідних культур


2. Методи боротьби зі шкідниками й хворобами в промислових насадженнях та колективних і присадибних садах


Розділ VIII. Зберігання і переробка плодів та ягід

34

12

22

1. Основні правила зберігання і переробки плодів та ягід


2. Сортування, калібрування і пакування плодів та ягід


3. Зберігання свіжих плодів та ягід. Вимоги до умов зберігання. Біохімічні й фізіологічні процеси, що відбуваються в плодах і ягодах під час зберігання. Плодосховища, холодильники


4. Основні види переробки плодів і ягід, їх коротка характеристика


Розділ IX. Дослідницька робота з ягідними культурами

6

1

5

1. Завдання та особливості досліджень з багаторічними рослинами


2. Методика дослідницької роботи в плодівництві


Розділ Х. Основи економічних правових знань за сучасних форм господарювання

28

23

5

1. Система законодавчих і правових актів України про землю, приватне господарство, працю та ін.


2. Нові форми організації виробництва і праці


3. Сучасні моделі, методи й організаційні форми комерційної діяльності господарств


4. Ринок. Основні інститути ринку

5. Основні галузі виробництва в господарстві, їх взаємозв'язок


6. Ціна. Форми і методи ціноутворення. Дія механізму цін


7. Внутрішньогосподарське планування та облік. Нормування, організація та оплата праці


8. Поняття про наукову організацію праці (НОП)


Всього:

170

64

106

*Трудова практика організовується відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України

10-й КЛАС

Вступ

Плодівництво як галузь сільськогосподарського виробництва. Коротка історія розвитку плодівництва в Україні. Сучасний стан і перспектива розвитку галузі.

Розділ І

^ БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР

залишити коментар
Сторінка2/19
Дата конвертації13.11.2012
Розмір6.17 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх