Тематичний план дисципліни Плани лекцій та семінарських (практичних) занять. Завдання для самостійної роботи студентів. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю icon

Тематичний план дисципліни Плани лекцій та семінарських (практичних) занять. Завдання для самостійної роботи студентів. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю


Схожі
Навчально-тематичний план з дисципліни «Господарське право» Зміст дисципліни «Господарське...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів статус...
Робоча навчальна програма дисципліни (спецкурсу-спецпрактикуму) для магістрів спеціальності...
Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни Політологія для студентів...
Міністерство аграрної політики україни...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни...
Плани І методичні рекомендації до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної...
3254 методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з курсу «педагогіка вищої...
Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни...Загрузка...
страницы: 1   2   3
повернутися в початок
скачать
 1. Обчисліть в інтервальній шкалі, згідно Ваших переважань, цінність кожного з транспортних маршрутів:^
Номер маршруту

1–й

2–й

3–й

4–й

5–й

Час у дорозі, хвилин

60

45

35

30

15

Вартість проїзду, копійок

60

80

110

130

400
 1. Відомі експертні оцінки відносної переважності чотирьох країн A, B, C, D за показником середньодушового ВВП, отримані за результатами повного попарного порівняння:
Висновки 1-го експерта:
Висновки 2-го експерта:
A

B

C

DA

B

C

D

A

1

0.6

2.4

1.5
A

1

0.5

3.0

2.0

B

1.5

1

4.0

2.0
B

2.0

1

6.0

2.0

C

0.4

0.25

1

0.7
C

0.3

0.15

1

0.6

D

0.6

0.5

1.4

1
D

0.5

0.4

1.5

1


Визначити індивідуальні експертні оцінки відносної вагомості кожної з країн. Висновки кого з експертів мають найвищий показник рівня узгодженості за Сааті?


 1. Досить поширеними є наступні 5 заходів усунення кредитного ризику:

А – лімітування кредиту, В – оперативність при стягненні боргу; С – диверсифікація кредитних вкладень; D – вивчення та оцінка кредитоспроможності позичальника; Е – вимога до клієнта достатнього забезпечення ним наданих позичок.


Знайти відносну цінність кожного з методів за результатами експертного попарного оцінювання їх відносної вагомості.
A

B

C

D

E

А

1

7

3

5

4

В
1

1/4

1/3

1/2

C1

4

5

D


1

2

E

1
 1. Підприємець вирішив створити офшорну фірму. Вибір офшорної зони він здійснює за такими критеріями:

К1 – Податок на прибуток (від 1 до 20%),

К2 – Віддаленість (від 1 до 13 тис. км),

К3 – Економічний та політичний ризики інвестування (за експертними оцінками в межах від 0 до 10 балів),

К4 – Середня вартість "зиц – голови" (від 30 до 300 доларів на місяць).


Побудувати адитивну функцію цінності оффшорних зон.

Вказівка: одну з частинних функцій цінності побудувати за методом половинного поділу за цінністю. Решту побудувати як прямі між граничними точками.


 1. Побудувати функцію для визначення цінності мікроавтобуса залежно від маси автомобіля, максимальної швидкості руху, питомих витрат пального та місткості.
Показник

Значення

найкраще

найгірше

Макс. швидкість, км/год

160

110

Витрати пального, літрів на100 км

10

18

Місткість, кількість пасажирів

16

10

Маса, кг

2100

2500
 1. Побудуйте, згідно Ваших переважань, інтервальну функцію для визначення цінності житла за критеріями:

К1 – загальна площа (від 50 до 100 кв.м);

К2 – кількість кімнат (від 1 до 3);

К3 – привабливість району розташування будинку (експертна оцінка, в межах від 0 балів /найкраща/ до 10 балів /найгірша/);

К4 – вартість квартири (від 50 тис.грн. до 250 тис.грн.).


 1. Побудуйте, згідно Ваших переважань, відносну функцію для визначення цінності житла за критеріями:

К1 – загальна площа (від 60 до 120 кв.м);

К2 – кількість кімнат (від 2 до 4);

К3 – привабливість району розташування будинку (експертна оцінка, в межах від 0 балів /найкраща/ до 5 балів /найгірша/);

К4 – вартість квартири (від 75 тис.грн. до 200 тис.грн.).


 1. Побудуйте, згідно Ваших переважань, функцію для визначення цінності автомобіля за критеріями:

К1 – вартість (10 тис.грн. – 100 тис.грн.);

К2 – максимальна швидкість руху (120 – 180 км/год.);

К3 – привабливість марки автомобіля (експертна оцінка, в межах від 1 балу /найкраща/ до 10 балів /найгірша/);

К4 – питомі витрати пального (6 – 15 л/км).


 1. У практиці вибору інвестиційних проектів велике значення має економічне обгрунтування кожного з них. Серед показників, що впливають на рішення про інвестування, використовуються, зокрема, такі:

1. Строк окупності інвестицій (П1) – кількість років, яка потрібна для покриття усіх витрат на інвестиційний проект.

2. Внутрішня ставка дохідності (П2) – цей показник являє собою таку ставку дисконту, за якої теперішня вартість позитивних грошових потоків проекту дорівнює теперішній вартості витрат на проект.

3. Чиста теперішня вартість (П3) – це різниця між поточною вартістю грошових надходжень і поточною вартістю грошових видатків.

4. Індекс рентабельності (П4) – це відношення чистого прибутку (після сплати податків) до обсягу інвестицій за проектом.

5. Ринковий ризик (П5).


Відома матриця попарних порівнянь відносної вагомості цих показників:

П1

П2

П3

П4

П5

П1

1

1/5

1/4

2

1/3

П2
1

2

1/7

1/4

П31

2

1/2

П4


1

1

П5

1


Визначити відносну цінність кожного показника та індекс узгодженості вихідної інформації про відносну вагомість показників.


 1. Визначити, виходячи з даних про щомісячні додаткові прибутки фірм А та В внаслідок впровадження ними нових технологій, інноваційну діяльність якої з фірм слід вважати більш прибутковою:
Фірма

Отримано додатково прибутку, тис. грн.

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Разом

А

20

20

20

15

20

25

120

В

15

20

25

20

20

20

120
 1. Корпорація “Mc Donalds –Україна” вивчає питання про відкриття нових ресторанів швидкого обслуговування у містах України. Щоквартально відкриватиметься один ресторан. Аналітики обчислили щоквартальні прибутки для кожної з філій, які очікуються з моменту її відкриття. Визначити, у якій послідовності корпорації “Mc Donalds –Україна” доцільно відкривати нові заклади громадського харчування.
Філія

Очікуваний квартальний прибуток, з моменту відкриття філії,
тис. грн.

І

ІІ

ІІІ

ІУ

У

УІ

УІІ

Харків

120

80

65

80

90

80

70

Рівне

90

85

85

90

80

70

75

Чернігів

70

80

75

75

80

75

60

Вінниця

100

90

85

90

95

85

80

Одеса

110

100

95

90

90

85

80

Суми

80

75

80

80

70

75

80

Полтава

65

70

75

75

70

75

70
 1. Компанія "APPLE MAKINTOSH", щоб витримати конкуренцію з корпорацією "IBM", розглядає стратегію відкриття мережі закордонних філій, але не більше однієї на рік. Треба визначити в якій країні найвигідніше відкрити філію і в якій послідовності будуть відкриватись філії в різних країнах, якщо відомі очікувані за 6 років функціонування кожної філії, починаючи з моменту її відкриття.
Країна

Очікувані прибутки, починаючи з моменту відкриття філії,
млн. дол. на рік

1

2

3

4

5

6

Німеччина

2

3

1

2

3

1

Індія

0

1

0

1

0

1

Україна

1

2

2

1

2

2

Швеція

3

2

3

2

3

2

Китай

2

1

0

2

1

0

Греція

1

1

1

1

1

1

Бразилія

2

1

2

1

2

1

Росія

3

3

1

3

3

1
 1. Щоденний попит на хліб в кіоску може становити 600, 800 або 1000 буханок. Власник кіоску щовечора робить замовлення на наступний день на одному із вищезазначених рівнів. Якщо він замовить більше, аніж зможе продати, то залишок повертається на хлібокомбінат по ціні 30 коп. за буханець. Яку кількість хліба доцільно замовляти, якщо закупівельна ціна дорівнює 50 коп. за буханець, а ціна продажу – 60 коп.?
 1. Керівництво підприємства визначає стратегію розвитку. Аналіз ринкової ситуації показав, що імовірності високого, середнього та малого рівня попиту на продукцію підприємства дорівнюють, відповідно, 1/3, 1/2 та 1/6. Існуюче підприємство при високому попиті дозволить отримати загальний прибуток у розмірі приблизно 36 млн. грн., при середньому – 24  млн. та при низькому попиті – 17 млн.грн. Якщо встановити нове обладнання, то при високому попиті загальний очікуваний прибуток складе 32 млн. грн., при середньому – 28 млн., а при низькому попиті – 23 млн.грн. Нарешті, якщо підприємство капітально розширити та переобладнати, то загальний очікуваний прибуток при високому попиті становитиме 48 млн.грн., при середньому – 34 млн., а при низькому попиті – 14 млн.грн. Скласти та проаналізувати матрицю цінностей альтернативних стратегій розвитку підприємства.
 1. Є інформація про можливі рівні чистого зведеного доходу та їх імовірності для двох альтернативних інвестиційних проектів:
Чистий зведений доход, тис. грн.

–100

0

100

200

300

Імовірності

Проект 1

0,1

0,2

0,3

0,3

0,1

Проект 2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2


Який з проектів інвестування є більш привабливим для інвестора, коли він:

 • нейтральний по відношенню до ризику,

 • не схильний до ризику?

 • схильний до ризику,

Чи потрібна додаткова інформація, щоб визначити рішення у кожному з наведених випадків типу ставлення ОПР до ризику?


 1. Щоб переобладнати свій офіс, підприємець вирішив відремонтувати приміщення, упорядкувати подвір’я та автостоянку, а також встановити нові меблі. Три фірми, до яких він має намір звернутися, надали інформацію про можливі вартість та орієнтовний термін виконання необхідних робіт:
Вид роботи

Вартість, тис. грн.

Тривалість виконання, діб

Фірма А

Фірма В

Фірма С

Фірма А

Фірма В

Фірма С

1. Ремонт приміщення

100

110

120

12

8

10

2. Виготовлення меблів

130

80

100

8

10

7

3. Упорядкування прилеглої території

80

120

110

10

6

9


Як краще розподілити роботи між виконавцями, якщо підприємець:

 • хоче залучити до виконання робіт кожну з трьох фірм?

 • вважає за доцільне залучити до виконання робіт лише одну або максимум дві з цих трьох фірм?
 1. Запропонуйте змістовний опис задачі визначення плану виробництва продукції за наведеними умовами:Побудуйте в площині множину допустимих планів та визначте всі ефективні плани цієї задачі.


 1. Проаналізуйте наступні 8 різних проектів інноваційної політики фірми за критеріями максимізації доходу та максимізації прибутку.
Проект

1

2

3

4

5

6

7

8

Доход

2,0

2,7

2,8

2,9

3,0

3,2

3,4

3,6

Прибуток

0,30

0,25

0,60

0,40

0,75

0,70

0,65

0,50

Який з наведених проектів Ви рекомендували б для впровадження?


 1. У виборах однієї з двох кандидатур – або – брало участь виборців. Відомо, що осіб з них висловились за , – висловились за , осіб визначитися не змогли. При якому співвідношенні між числами , та слід вважати, що:

 • переміг претендент ;

 • переміг претендент ;

 • вибори слід вважати такими, що не дозволили визначити переможця?

Як зміняться висновки, якщо кожний з виборців обов’язково повинен визначитись ()?


 1. Визначити, яка методика підбиття підсумків голосування при виборі Голови Ради директорів акціонерного товариства (відносна більшість, за Кондорсе, за Борда, за Кемені) є найвигіднішою для пана Петренка, якщо акціонери (володіють однаковою кількістю голосів) мають наступні упорядкування претендентів:
А1

А2

А3

А4

А5

Петренко

Мельник

Кравченко

Шкаруба

Мельник

Кравченко

Кравченко

Петренко

Мельник

Петренко

Шкаруба

Петренко

Шкаруба

Кравченко

Шкаруба

Мельник

Коваль

Коваль

Петренко

Коваль

Коваль

Шкаруба

Мельник

Коваль

Кравченко
 1. Рада директорів визначає головного зоотехніка компанії, обираючи одного з трьох претендентів (А, В, С). Рекомендації членів Ради наступні:
Президент

Віце–президент

Фінансовий директор

Виконавчий директор

Директор з маркетингу

А

В

А – В

А

В – С

В

А

С

В – С

А

С

СЯким слід вважати колективне рішення, якщо Президент має право подвійного голосу?


^ Тематика контрольних реферативних робіт:


 1. Визначення та схема опрацювання проблемної ситуації у ринковій економіці (описати та проілюструвати на конкретному прикладі задачі прийняття рішень у зовнішньоекономічній діяльності).

 2. Зміст та основні етапи процесу прийняття управлінських рішень (перерахувати та проілюструвати на конкретному прикладі задачі з сфери міжнародної економіки).

 3. Характерні ознаки управлінського рішення; помилки, яких бажано уникати при прийнятті рішень (проілюструвати прикладами).

 4. Економіко–математичне моделювання у процесах розв’язування задач прийняття рішень у міжнародній економіці (проілюструвати прикладами).

 5. Принципові обмеження класичної оптимізаційної задачі та можливі шляхи подолання цих обмежень (проілюструвати на конкретному прикладі задачі прийняття управлінських рішень у міжнародній економіці).

 6. Основні складові та формальний зміст задачі прийняття управлінських рішень. Роль ОПР у процесі прийняття рішень (описати, проілюструвати на конкретному прикладі).

 7. Класифікація задач прийняття рішень (перерахувати – в межах окремих класифікаційних ознак, навести конкретні приклади).

 8. Основні способи подання бінарного відношення (проілюструвати різноманітні способи конкретними прикладами).

 9. Основні бінарні відношення переважності “не гірше”, “рівноцінно” та “краще”, їх визначальні та другорядні властивості (проілюструвати прикладами).

 10. Похідні бінарні відношення переважності “гірше” та “не краще”, їх властивості (проілюструвати прикладами).

 11. Особливості матриць та графів бінарних відношень переважності (проілюструвати прикладами).

 12. Теорема про існування найпереважнішого елемента; значення теореми по відношенню до проблем прийняття управлінських рішень.

 13. Порядкові, інтервальні та відносні функції цінності, їх особливості (проілюструвати розбіжності між ними на конкретних прикладах).

 14. Теорема Дебре про існування та неперервність функції цінності; значення теореми по відношенню до проблем прийняття управлінських рішень.

 15. Методи упорядкування за переважністю елементів скінченої множини, їх порівняльна характеристика, приклади використання для розв’язування задач ринкової економіки.

 16. Методика обчислення значень порядкової функції цінності на основі матриці упорядкування скінченої множини (проілюструвати методику числовими прикладами).

 17. Методика побудови інтервальної функції цінності (доходу, витрат, прибутку) на одновимірному проміжку (проілюструвати всі етапи на конкретному прикладі).

 18. Взаємозв’язок між функціями абсолютної та маргінальної цінності; приклади знаходження функцій абсолютної цінності за відомими функціями маргінальної цінності.

 19. Методика обчислення окремих значень функції цінності на багатовимірній множині (проілюструвати методику конкретним числовим прикладом).

 20. Апроксимація системи переважань ОПР на багатовимірній множині адитивною функцією цінності (проілюструвати методику конкретними числовими розрахунками).

 21. Апроксимація системи переважань ОПР на багатовимірній множині мультиплікативною функцією цінності (проілюструвати методику конкретними числовими розрахунками).

 22. Побудова відносної функції цінності на скінченій множині за методикою Сааті (проілюструвати конкретним числовим прикладом).

 23. Співвимір різночасових цінностей, дисконтування. Приклади обчислення показників чистої зведеної вартості та строку окупності довготривалих інвестиційних проектів розвитку економічних систем (навести конкретні приклади).

 24. Порівняльна характеристика класичних критеріїв прийняття рішень в умовах невизначеності та/або ризику (на конкретних числових прикладах).

 25. Основні положення та результати теорії корисності за Нейманом – Моргенштерном.

 26. Співставлення функції корисності Неймана – Моргенштерна з інтервальною функцією цінності; практичні висновки, які випливають з цього співставлення.

 27. Поняття лотереї. Обчислення корисності лотереї за допомогою функції корисності. Детермінований еквівалент лотереї. (Проілюструвати означення та методики обчислень конкретними числовими прикладами).

 28. Основні типи ставлення ОПР до ризику: нейтральність, несхильність, схильність. Особливості функції корисності та детермінованого еквіваленту у випадках різного ставлення ОПР до ризику (проілюструвати конкретними числовими прикладами).

 29. Функція несхильності (коефіцієнт Пратта – Ерроу) та її властивості (проілюструвати числовими прикладами).

 30. Відтворення системи переважань ОПР у разі, коли функція несхильності стала (проілюструвати методику конкретними числовими розрахунками).

 31. Дослідження матриці цінностей альтернатив із застосуванням функції корисності (проілюструвати методику конкретним числовим прикладом з сфери міжнародної економіки).

 32. Критерій максимізації очікуваної корисності доходу та його переваги у порівнянні з критерієм максимізації очікуваного доходу при прийнятті економічних рішень в умовах ризику.

 33. Методика наближеного обчислення показника очікуваної корисності та приклади практичного використання цієї методики при розв’язуванні задач прийняття рішень в умовах ризику.

 34. Приклади багатокритеріальних задач прийняття управлінських рішень.

 35. Абсолютно – оптимальні, ефективні та неефективні плани багатокритеріальної задачі, їх основні властивості (проілюструвати конкретними числовими прикладами).

 36. Зміст проблеми багатокритеріального вибору. Загальна схема діалогової процедури розв’язування багатокритеріальних задач прийняття рішень.

 37. Зміст та основні етапи попереднього (перед початком діалогу з ОПР) дослідження багатокритеріальної задачі (проілюструвати конкретними числовими прикладами).

 38. Узагальнена методика багатокритеріальної оптимізації управлінських рішень (проілюструвати методику конкретними числовими розрахунками).

 39. Методи та моделі оптимізації виробничої програми фірми.

 40. Методи та моделі оптимізації плану реального інвестування.

 41. Методи та моделі оптимізації плану перевезень продукції.

 42. Методи та моделі оптимізації валютного резерву.

 43. Порівняльна характеристика егалітарних та утилітарних моделей прийняття кооперативних рішень у ринковій економіці.

 44. Приклади проблем групового вибору. Теорема Ерроу про правило диктатора, її значення по відношенню до розв’язування задач ринкової економіки.

 45. Огляд методів визначення колективного упорядкування (за відносною більшістю голосів, за сумою місць, за підсумками попарних порівнянь тощо) та їх порівняльна характеристика (на конкретних числових прикладах).

 46. Сутність аксіоматичного підходу Кемені до визначення колективного упорядкування, приклади його застосування при прийнятті управлінських рішень у міжнародній економіці.


^ 5. критерії успішності навчання

Правила розрахунку результатів навчання визначаються викладачами за погодженням з кафедрами з урахуванням особливостей організації навчального процесу на різних формах навчання, встановлених робочим навчальним планом співвідношень між різними видами навчальних занять і самостійною роботою студентів, вагомості різних форм контрольних заходів, а також технічних можливостей використання певних видів контрольних заходів.


6. Перелік навчально-методичної літератури

Основна література:

 1. Бочарников В. Fuzzy Technology. Основы моделирования и решения эксппертно–аналитических задач. – К.: Эльга, 2003. –296 с.

 2. Бродецкий Г.Л. Моделирование логистических систем. Оптимальные решения в условиях риска. – М.: Вершина, 2006. – 376 с.

 3. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с.

 4. Гончаров І.В. Ризик та прийняття управлінських рішень: Навчальний посібник. – Харків: НТУУ “ХПІ”, 2003. – 150 с.

 5. Захаров К.В. Логистика, эффективность и риски внешнеэкономических операцій. – К.: Ника-Центр, Ольга, 2004. –260 с.

 6. Кігель В.Р. Математичні методи ринкової економіки: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 158 с.

 7. Кігель В.Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці: Монографія. – К.: ЦУЛ, 2003. – 202 с.

 8. Кігель В.Р. Як зміцнювати валютний резерв засобами математики, з урахуванням індивідуальних переважань: Посібник. – К.: Кондор, 2005. – 51 с.

 9. Матвійчук А.В. Аналіз і управління економічним ризиком: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с

 10. Морозов А.О., Косолапов В.Л. Інформаційно–аналітичні технології підтримки прийняття рішень на основі регіонального соціально–економічного моніторингу. – К.: Наукова думка, 2002. – 231 с.

 11. Петров Э.Г., Новожилова М.В., Гребенник И.В., Соколова Н.А. Методы и средства принятия решений в социально–экономических и технических системах: Учебное пособие. – Херсон: ОЛДИ–плюс, 2003. – 380 с.

 12. Спицнандель В.Н. Теория и практика принятия оптимальных решений. Учебное пособие. – СПб.: Бизнес- пресса, 2002. – 216 с.

 13. Тоценко В.Г. Методы и системы поддержки принятия решений. Алгоритмический аспект. – К.: Наукова думка, 2002. – 382 с.

 14. Юхимчик С.В., Азарова А.О. Математичні моделі ризику для систем підтримки прийняття рішень. – Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2003. – 188 с.


Додаткова література:

 1. Бернулли Д. Опыт новой теории измерения жребия. – В кн.: “Теория потребительского поведения и спроса”. Вып. 1. – СПб: Экономическая школа, 1993. – 380 с. С. 11–27.

 2. Ізмайлова О.В. Методи прийняття багатокритеріальних рішень в інформаційних системах: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2002. – 112 с.

 3. Кемени Дж., Снелл Дж. Кибернетическое моделирование. Некоторые приложения. – М.: Советское радио, 1972. – 192 с.

 4. Кини Р.Л., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения. – М.: Радио и связь, 1981. – 560 с.

 5. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник – К.: Фінансист, 2002. – 486 с.

 6. Кігель В.Р. Елементи лінійного, цілочислового лінійного, нелінійного програмування. – К.: ІСДО, 1995. – 400 с.

 7. Кігель В.Р. Математичні методи прийняття рішень у ефективному підприємництві: Монографія. – К.: ІЕУГП, 1999. – 269 с.

 8. Колодний В.В. Основи теорії прийняття рішень: Навчальний посібник. – Вінниця, ВДТУ, 2003. – 70 с.

 9. Куриляк В.Є. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 312 с.

 10. Морозов В.В. Основи закупівель товарів, робіт та послуг в проектах: (Тендерні процедури та контракти): Навчальний посібник /Інститут економіки та права "КРОК".– К.: Таксон, 2003. – 452 с.

 11. Нейман фон Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. – М.: Наука, 1970. – 700 с.

 12. Олексюк О.С. Системи підтримки прийняття фінансових рішень на мікрорівні. – К.: Наукова думка, 1998. – 508 с.

 13. Румянцев А.П. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2004. – 522 с.

 14. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. – М.: Радио и связь, 1993. – 320 с.

 15. Таха Х. Введение в исследование операций. – М.: Вильямс, 2001. – 912 с.

 16. Фишберн П. Теория полезности для принятия решений. – М.: Наука, 1978. – 352 с.

 17. Фомин Г.П. Математические методы и модели в коммерческой деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 544 с.

 18. Шелобаев С.И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2001. – 367 с.

 19. Шикин Е.В., Чхартишвили Л.Г. Математические методы и модели в управлении: Учебное пособие. – М.: Дело, 2000. – 440 с.

 20. Штойер Р. Многокритериальная оптимизация. Теория, вычисления и приложения. – М.: Радио и связь, 1992. – 504 с.

 21. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 590 с.

 22. Экланд И. Элементы математической экономики. – М.: Мир, 1983. – 248 с.

 23. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками: Навчальний посібник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. – 444 с.

 24. Ястремський О.І. Моделювання економічного ризику. – К.: Либідь, 1992. – 176 с.

залишити коментар
Сторінка3/3
Дата конвертації13.11.2012
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх