Тематичний план дисципліни Плани лекцій та семінарських (практичних) занять. Завдання для самостійної роботи студентів. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю icon

Тематичний план дисципліни Плани лекцій та семінарських (практичних) занять. Завдання для самостійної роботи студентів. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю


Схожі
Навчально-тематичний план з дисципліни «Господарське право» Зміст дисципліни «Господарське...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів статус...
Робоча навчальна програма дисципліни (спецкурсу-спецпрактикуму) для магістрів спеціальності...
Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни Політологія для студентів...
Міністерство аграрної політики україни...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни...
Плани І методичні рекомендації до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної...
3254 методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з курсу «педагогіка вищої...
Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни...Загрузка...
страницы: 1   2   3
повернутися в початок
скачать
^

Тема 4. Методика багатокритеріальної оптимізації

Зміст (опис) питань і завдань

Рекомендований час (годин)

 1. Опрацювання властивостей багатоцільової задачі, проблеми визначення її розв’язку, можливих методів та процедур багатокритеріальної оптимізації.

 2. Опрацювання узагальненої методики багатокритеріальної оптимізації для розв’язування конкретних задач прийняття управлінських рішень з питань зовнішньоекономічної діяльності у режимі діалогу ОПР – ЕОМ.

4

Література: 3, 6, 7, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 34


Тема 5. Методи прийняття рішень за умов ризику та/або невизначеності


Зміст (опис) питань і завдань

Рекомендований час (годин)

 1. Опрацювання літературних джерел з концептуальних питань прийняття рішень за умов ризику та/або невизначеності.

 2. Розв’язування з використанням комп’ютерів навчальних задач визначення економічних рішень за умов ризику.

4

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38

^

Тема 6. Теоретико–ігрові методи прийняття рішень в умовах активної ринкової конкуренції

Зміст (опис) питань і завдань

Рекомендований час (годин)

 1. Опрацювання літературних джерел з питань ігрового моделювання для прийняття управлінських рішень за умов конфлікту та ринкової конкуренції.

 2. Визначення оптимальної поведінки гравців за методами лінійного програмування з використанням графічних методів та обчислювальної техніки.

 3. Методи та моделі прийняття кооперативних рішень.

6

Література: 3, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 23, 25, 26, 27, 33, 35


Тема 7. Методи визначення колективних переважань при прийнятті управлінських рішень


Зміст (опис) питань і завдань

Рекомендований час (годин)

 1. Опрацювання літературних джерел щодо вимог до колективного упорядкування, сутності та практичного значення теореми Ерроу про правило диктатора.

 2. Проведення числових розрахунків для визначення найкращих варіантів рішень у задачах сфери міжнародної економічної діяльності за різними методами визначення колективних переважань, з використанням обчислювальної техніки.

5

Література: 1, 6, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 27, 33, 36


Рекомендована тематика рефератів:

 1. Моделі прийняття управлінських рішень

 2. Пастки прийняття рішення та їх вплив на рішення в бізнесі.

 3. Методи аналізу та структурування інформації в прийнятті рішень.

 4. Теорія хаосу – від теоретичних розробок до практичного застосування.

 5. Системи підтримки прийняття рішень – сучасний стан.

 6. Інтелектуальні системи – чи покращують вони рішення.

 7. Методи проведення опитування та узгодження думок експертів.

 8. Методика проведення мозкового штурму.

 9. Системний аналіз – комплексне бачення проблеми.

 10. Бізнес-процеси організації: аналіз, формулювання висновків про ефективність.

 11. Статистичні методи – основа прийняття управлінських рішень.

 12. Медіана Кемені – приклади практичного застосування в Україні.

 13. Ідеальна системи голосування – чи можливо об'єктивно врахувати думки кожного?

 14. Як обрати час для найкращого рішення?

 15. Прогнозування як засіб зменшення невизначеності в прийнятті рішень.

 16. Прийняття рішень з проблем зовнішньоекономічної діяльності в умовах невизначеності та ризику.

4. Засоби для проведення поточного

та підсумкового контролю

Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

Зразки завдань і питань для поточного, модульного і підсумкового контролю:

 1. Наведіть змістовні постановки таких задач прийняття рішень:

 • складання плану перевезень продукції;

 • складання плану введення нових виробничих потужностей;

 • вибору інноваційних проектів;

 • визначення виробничої програми фірми;

 • формування плану розподілу завдань поміж виконавцями.

До якого класу задач прийняття рішень належить кожна з описаних Вами проблем?


 1. Наведіть скорочені змістовні приклади таких задач прийняття рішень:

 • колективного вибору;

 • багатокритеріальних;

 • за умов невизначеності;

 • за умов ризику.
 1. Заповнити таблицю властивостей бінарних відношень переважності “не гірше”, “рівноцінно”, “краще”, “не краще”, “гірше”:
Властивість

Повнота

Транзи-тивність

Рефлек-сивність

Симет-ричність

Асимет-ричність

Від’ємна транзит.

Антиреф-лексивн.
Позначення: – властивість є визначальною;

“+” – властивість притаманна;

“–” – властивість не виконується;

“?” – властивість або може мати місце, або ні.


Проілюструвати властивості конкретними прикладами.


 1. За якою з шкал (найменувань, порядковою, інтервальною, відносною, різницевою, абсолютною або іншою) зазначають:

 • індекс інфляції;

 • номер паспорту громадянина;

 • обсяг перевезень продукції;

 • продуктивність праці;

 • норму дисконту,

 • температуру повітря;

 • успішність студента;

 • марку автомобіля;

 • валютний курс;

 • номер автобусного квитка;

 • витрати на зберігання одиниці продукції;

 • врожайність цукрових буряків;

 • темп росту ВВП;

 • рахунок футбольного матчу;

 • чисельність населення?
 1. Побудувати в інтервалі від 500 до 2000 гривень таку інтервальну функцію цінності розміру щосеместрової платні за навчання , яка відповідає Вашим переважанням.
 1. Побудувати в інтервалі від 300 до 1500 гривень таку відносну функцію цінності розміру щомісячної зарплатні , яка відповідає Вашим переважанням.
 1. Знайдіть рівняння та побудуйте графік лінійної функції цінності за даними:
(позначення)

(значення)

10

0120

½230

1
залишити коментар
Сторінка2/3
Дата конвертації13.11.2012
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх