Інвестиційний клімат в Україні icon

Інвестиційний клімат в Україні


Схожі
Дистанційне обслуговування клієнтів банків та його розвиток в Україні...
Тема Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині XIX ст...
Михайло Антонович «виклади про козацькі часи на україні»...
План Вступ Розділ Аналіз екологічного стану соціуму в Україні та за її межами. Розділ 2...
Іноземні інвестиції як чинник економічного розвитку в Україні Анотація...
Реферат на тему: Клімат Північної Америки...
План Види та система соцзахисту в Україні Огляд соціально-демографічної ситуації...
План Становлення управління навчальним закладом як наукової дисципліни в Україні...
План Вступ 3 Розділ Основи виникнення І становлення інституту президентства 7 Розділ Становлення...
Анкета для опитування учнів/студентів...
Гук г. Москвы библиотека украинской литературы...
Сучасні політичні процеси в Україні та участь у них молоді...Загрузка...
скачать


Інвестиційний клімат в Україні

(станом на 01.01.2012)

Протягом 2011 року Уряд продовжував вирішувати поставлене завдання з відновлення економічного зростання і створення на цій основі платформи для започаткування невідкладних системних реформ. В цілому, в Україні за оперативними даними Держстату у ІІІ кварталі 2011 року відбулося зростання ВВП на 6,6 відсотка по відношенню до відповідного періоду 2010 року (у 1 кварталі 2011 року – 5,3 відсотка, у 2 кварталі 2011 р. – 3,8 відсотка). Уповільнення зростання порівняно із результатами І кварталу пов’язано в основному з ефектом статистичної бази.

^ За 9 міс. 2011р. реальне зростання ВВП в Україні становило 5,3% (порівняно з відповідним періодом 2010р.).

Результати роботи промисловості за 2011 рік дозволяють позитивно оцінювати перспективи розвитку реального сектору економіки у поточному році, хоча темп приросту обсягів промислового виробництва дещо уповільнився і становив 7,3 % (за 11 міс. – 7,8 %). Це переважно зумовлено більш прискореним сповільненням зростання виробництва у експортоорієнтованих галузях промисловості, зважаючи на триваюче погіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури, яка характеризувалася як низьким зовнішнім попитом на вітчизняну промислову продукцію, так і продовженням тенденції до зниження цін на світових сировинних ринках.


У розрізі основних видів промислової діяльності зростання у 2011 році було зафіксовано у добувній (на 6,9 %) та переробній (на 7,7 %) промисловості і виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води (на 5,4 %).

Загалом, позитивні результати розвитку промисловості у 2011 році були досягнуті на фоні підвищення з липня цін на природний газ для промислових споживачів1.

Зростання виробництва за 2011 р. у експортоорієнтованих галузях – у металургійній промисловості спостерігалося зростання обсягів виробництва – 8,5 % (проти 9,8 % у січні-листопаді 2011р.) і хімічній та нафтохімічній промисловості – 14,4 % (проти 15,4 % у січні-листопаді 2011 р.).

^ Певне уповільнення кумулятивних темпів зростання обсягів виробництва у металургійному виробництві за 2011 рік порівняно з 11 міс. переважно було зумовлено погіршенням кон’юнктури на світовому ринку сталі.


Активізація виробничої діяльності, зростання внутрішнього попиту також сприяло прискореному збільшенню виробництва з боку внутрішньоорієнтованих галузей.


Окремо слід відзначити суттєве зростання виробництва машинобудування у 2011 р. – 16,9 % (проти 17,4 % у січні-листопаді поточного року) - виду промислової діяльності, який орієнтований на виробництво продукції з високою часткою доданої вартості.

Отже, результати роботи промисловості за 2011 рік дозволяють з оптимізмом очікувати перспективи розвитку реального сектору економіки у поточному році.

Активізація виробничої діяльності, яка спостерігається в Україні, починаючи з 2010 року, відобразилась на позитивній динаміці фінансових результатів (за 11 місяців 2011 року - 107,6 млрд. грн., що в 2,2 раза більше, ніж за відповідний період 2010 року) .


За підсумками 11 місяців 2011 року чисельність прибуткових підприємств перевищувала чисельність збиткових (60,7 відсотка проти 39,3 відсотка загальної кількості підприємств).

Прибутків було отримано на суму 194,6 млрд. грн., а збитків допущено –
на 87,1 млрд. грн. Відношення прибутків до збитків становило 2,2 проти 1,6 у січні-листопадіі 2010 року. Найбільші позитивні результати сформувались у промисловості – на рівні
65,2 млрд. грн., що у 2,5 раза більше, ніж за відповідний період 2010 року.


Поряд з цим, зменшується кількість зареєстрованих безробітних.

Наприкінці грудня 2011року зареєстровано 482,8 тис. безробітних, що становить 1,8% від загальної кількості населення працездатного віку, що на 16,9% більше, ніж у листопаді 2011 р. (413,1 тис. осіб). Проте, це зростання є сезонним. Порівняно з груднем 2010р. (544,9 тис. осіб.) у грудні 2011р. кількість безробітних зменшилась на 11,4%.


При цьому прискореними темпами відбувається зростання реальної (з урахуванням інфляції) середньомісячної заробітної плати (у 2011 році приріст становив 8,7 відсотка). Збільшення реальної заробітної плати відбулося завдяки позитивній динаміці виробництва та черговому підвищенню мінімальної заробітної плати з 1 грудня до 1004 грн. (у січні-грудні 2011 р. до відповідного періоду 2010 р. підвищення мінімальної заробітної плати склало 8,4%).


^ До позитивних індикаторів стабілізації, а також до стримуючих інфляцію факторів, слід віднести:

сезонність, що спричинила зниження цін на плодоовочеву продукцію;

продовження тенденції зростання депозитів населення;

відносну стабільність на валютному ринку;

уповільнення зростання споживчого попиту на продовольчі товари та поступова його переорієнтація на непродовольчі товари середньо- та довготривалого використання.

Отже, поступове відновлення вітчизняного промислового виробництва та покращення ситуації на ринку праці, поступове покращення ситуації у зовнішній торгівлі демонструє міжнародним експертам та іноземним інвесторам здатність України закріпити позитивну динаміку економічного зростання.

Потенційно наша країна, володіючи значним внутрішнім ринком, розгалуженим промисловим і сільськогосподарським потенціалом, багатими та різноманітними природними ресурсами, а також вигідним геополітичним розташуванням, може стати одним із провідних реципієнтів інвестицій.

За результатами щорічного рейтингового дослідження Міжнародної фінансової корпорації, група Світового банку “Ведення бізнесу - 2011” Україна покращила своє місце на 2 позиції з 147 на 145 місце, за рахунок збільшення рейтингу по категоріях: “реєстрація підприємств” та “отримання дозволів на будівництво”, водночас відбулося зменшення рейтингів по категоріях: “реєстрація власності”, “доступ до кредитів”, “захист прав інвесторів” та “ліквідація підприємств”.

^ Рейтинг по категоріях

2011, рейтинг України

2010, рейтинг України

Зміна рейтингу

Ведення бізнесу

145

147

+2

Реєстрація підприємств

118

136

+18

Отримання дозволів на будівництво

179

181

+2

Реєстрація власності

164

160

-4

Доступ до кредитів

32

30

-2

Захист прав інвесторів

109

108

-1

Система оподаткування

181

181

Без змін

Міжнародна торгівля

139

139

Без змін

Забезпечення виконання контрактів

43

43

Без змін

Ліквідація підприємств

150

145

-5


За даними Держстату у 2011 році в економіку України іноземними інвесторами вкладено 6,5 млрд.дол.США прямих іноземних інвестицій.

У цілому приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, утрат, курсової різниці тощо у
2011 році
становив 4,6 млрд.дол.США.


Станом на 01.01.2012 року2 загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в Україну (кумулятивно), з урахуванням його переоцінки, утрат, курсової різниці, склав 49,4 млрд.дол.США, що в розрахунку на одну особу становить 1084,3 дол. США.Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності.

На підприємствах промисловості зосереджено 30,9 % загального обсягу прямих інвестицій в Україну, у фінансових установах33,1%.

Станом на 01.01.2012 на підприємствах промисловості зосереджено – 15238,6 млн.дол.США, у т.ч. переробної – 13056,8 млн.дол.США та добувної – 1492,4 млн.дол.США. Серед галузей переробної промисловості у металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів унесено 6084,2 млн.дол.США прямих інвестицій, у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 2065,7 млн.дол.США, хімічну та нафтохімічну промисловість – 1375,8 млн.дол.США, машинобудування – 1226,0 млн.дол.США, виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції – 893,0 млн.дол.США. В організації, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям, унесено 5721,5  млн.дол.США (11,6%), у підприємства торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 5193,5 млн.дол.США (10,5%).


До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає майже 83% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Російська Федерація, Австрія, Велика Британія, Франція, Швеція, Віргінські Острови, Британські та Сполучені Штати Америки.
Незадовільна диверсифікація джерел залучення прямих іноземних інвестицій в Україну по країнах-інвесторах може бути ризиком залежності економіки України від політики кількох країн – основних інвесторів.

Спостерігається непропорційний розподіл обсягів залучення інвестицій у регіони України.


До восьми регіонів: Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Київської, Львівської, Одеської, Запорізької, АР Крим та до м. Київ надходить найбільше всього інвестицій –
^ 89,7 відсотка всіх залучених прямих іноземних інвестицій. Це саме ті регіони, які на сьогодні вже є економічно розвинутими та найбільш привабливими для іноземних інвесторів. Таке спрямування прямих іноземних інвестицій та інвестицій в основний капітал в регіональному розрізі не сприяє рівномірному соціально-економічному розвитку регіонів та посилює подальше збільшення розриву у їх розвитку.

Слід зазначити, що структура за формами залучення іноземного капіталу за період 2002-2011 роки значно змінилася. Так, у 2001-2004 рр. внески у вигляді рухомого і нерухомого майна займали від 28 до 36 відсотків. На сьогодні в структурі акціонерного капіталу нерезидентів домінують вкладення в грошових внесках.

^ Обсяги залучення інвестицій в основний капітал підприємств України у
січні-вересні 2011 року складають 117,2 млрд. грн., що становить 121,2 відсотків до відповідного періоду 2010 року.^ Приросту інвестицій в основний капітал за 9 місяців 2011 року досягнуто в 21 регіоні.

Найбільш активно у січні-вересні 2011 року освоювались капіталовкладення в Автономній Республіці Крим (289,8 відсотка у порівнянні з відповідним періодом попереднього року), у Кіровоградській (185,8 відсотка), Вінницькій (164,1 відсотка), Донецькій (155,2 відсотка) областях. Найбільший спад інвестиційної активності відбувався у Запорізькій (59,9 відсотка), Івано-Франківській областях (63,5 відсотка).

^ Аналіз динаміки освоєних інвестицій в основний капітал у 2009-2011 роках також свідчить про спад темпів їх зростання, що свідчить про можливість виникнення ризиків щодо незавершеного виконання та недофінансування інвестиційних проектів у перспективі, збільшення обсягів зносу основних фондів та зниження конкурентоспроможності продукції.

Провідними сферами за обсягами залучення інвестицій в основний капітал залишаються: промисловість – 52,9 млрд. грн., операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 20,9 млрд. грн., діяльність транспорту і зв’язку –21,5 млрд. грн.
Порівняно з січнем – вереснем 2010 року обсяги інвестицій в основний капітал у промисловість зросли на 29,9 відсотків. Це насамперед зумовлено збільшенням інвестицій у розвиток добувної промисловості та в підприємства з виробництва і розподілення електроенергії, газу та води, частка яких становила
12,0 та 8,4 відсотка від усіх капіталовкладень у промисловість відповідно. Інвестиції у розвиток переробної промисловості збільшились на 7,0 відсотка.


У січні-вересні 2011 року відбулося збільшення інвестицій в основний капітал за всіма видами економічної діяльності, крім операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям.

Капіталовкладення у діяльність готелів та ресторанів збільшились на
113,0 відсотки
порівняно з відповідним періодом попереднього року і становили
2,1 відсотка від їхнього загального обсягу. Також збільшилися обсяги капіталовкладень в надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту – на 89,9 відсотки (4,1 відсотка); у державне управління – на 67,9 відсотка (0,5 відсотка); в сільське господарство, мисливство та лісове господарство – на 63,5 відсотка (8,1 відсотка); в освіту на 44,5 відсотка (0,8 відсотка); у торгівлю; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – на 29,3 відсотка (7,1 відсотка); у будівництво – на 19,2 відсотка (3,6 відсотка); у діяльність транспорту та зв’язку – на 14,4 відсотків (16,1 відсотка); у рибальстві, рибництві – на 7,3 відсотка (0,0 відсотка); в охорону здоров`я та надання соціальної допомоги – на 6,3 відсотка (0,9 відсотка); у фінансову діяльність – на 3,5 відсотка (1,3 відсотка).

^ Зменшення інвестицій в основний капітал спостерігалось у операціях з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям - на 14,3 відсотка порівняно з відповідним періодом попереднього року і становили 15,7 відсотка від їхнього загального обсягу;
Головним джерелом фінансування інвестицій в основний капітал, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких за 9 місяців 2011 року освоєно 59,0 відсотка капіталовкладень. Частка залучених і запозичених коштів, у тому числі кредитів банків та інших позик, коштів іноземних інвесторів у загальних обсягах капіталовкладень становила 19,6 відсотків.

За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 8,7 відсотка інвестицій в основний капітал. Частка коштів населення на будівництво власного житла становила
8,6 відсотка усіх капіталовкладень.

Така структура джерел фінансування інвестицій в основний капітал, зокрема домінування в ній внесків за рахунок власних коштів підприємств, ставить в залежність розвиток підприємств та їх інвестиційну активність від їх прибутковості.

Отже, у цілому статистичні дані та міжнародна інвестиційна позиція України свідчать, що Україна залишається привабливою для інвестицій, водночас вона не знаходиться осторонь світових процесів, є достатньо інтегрованою у світове господарство і порушення макростабільності на зовнішніх ринках має свій відголос в Україні.

Для суттєвого покращення місця України у зазначеному рейтингу актуальним на сьогодні є питання удосконалення правової та організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й формування основи збереження та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки.

^ Ряд позитивних кроків у цьому напрямі вже здійснено:

1. На сьогодні в Україні створене правове поле для інвестування та розвитку державно-приватного партнерства. Законодавство України визначає гарантії діяльності для інвесторів, економічні та організаційні засади реалізації державно-приватного партнерства в Україні.

2. На території України до іноземних інвесторів застосовується національний режим інвестиційної діяльності, тобто надано рівні умови діяльності з вітчизняними інвесторами. Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації.

3. У випадку припинення інвестиційної діяльності іноземному інвестору гарантується повернення його інвестиції в натуральній формі або у валюті інвестування без сплати мита, а також доходів від інвестицій у грошовій або товарній формі. Держава також гарантує безперешкодний і негайний переказ за кордон прибутків і інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних підставах унаслідок здійснення іноземних інвестицій.

4. Для підвищення захисту іноземних інвестицій Законом України від 16.03.2000 № 1547 ратифікована Вашингтонська Конвенція 1965 року про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами.

5. Підписано та ратифіковано Верховною Радою України міжурядові угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій з більше ніж 70 країнами світу.

6. Для сприяння іноземним інвесторам у питаннях взаємодії з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування утворено Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України.

Визначені Указом Президента України від 08.09.2010 № 895/2010 національні проекти відповідно до пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку, підтриманих Комітетом з економічних реформ:

"Нова енергія" (проекти, що передбачають використання альтернативних джерел енергії або диверсифікацію постачання енергоносіїв в Україну);

"Нова якість життя" (проекти, спрямовані на розв'язання проблеми забезпечення громадян доступним житлом, створення умов для здобуття громадянами якісної освіти, поліпшення медичного обслуговування, забезпечення безпечного для життя і здоров'я довкілля);

"Нова інфраструктура" (проекти, спрямовані на підвищення ефективності використання транзитного потенціалу України);

"Олімпійська надія - 2022" (проекти, спрямовані на підтримку олімпійського руху в Україні, розвитку спорту вищих досягнень).

7. З метою сприяння залученню й ефективному використанню вітчизняних та іноземних інвестицій для забезпечення розвитку економіки України, прискорення її інтеграції в європейську і світову економічні системи, забезпечення права приватної власності і права на підприємницьку діяльність утворено Раду вітчизняних та іноземних інвесторів при Президентові України. Очолив зазначену Раду Президент України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1217 “Деякі питання організації діяльності ради вітчизняних та іноземних інвесторів при центральному, місцевому органі виконавчої влади” затверджено Типове положення про раду вітчизняних та іноземних інвесторів при центральному, місцевому органі виконавчої влади та перелік центральних органів виконавчої влади, при яких утворюються як консультативно-дорадчі органи ради вітчизняних та іноземних інвесторів.

Указом Президента України від 26.01.2011 № 173/2011 затверджено персональний склад Ради вітчизняних та іноземних інвесторів.

8. З 1 січня 2012 року набрав чинності Закон України № 2623 “Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом “єдиного вікна”. Цей Закон визначає правові та організаційні засади відносин, пов'язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за принципом “єдиного вікна”.

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про інвестиційну діяльність” прийнято 22.12.2011 Верховною Радою України за № 4218-IV та підписано Президентом України. Зазначеним законом вносяться зміни до Закону України “Про інвестиційну діяльність” щодо приведення термінології у відповідність із чинним законодавством, визначення терміну “інвестиційний проект” та змісту складових інвестиційного проекту, напрямів, шляхів та заходів державної підтримки і стимулювання інвестиційної діяльності, а також запровадження державної реєстрації інвестиційних проектів, які потребують державної підтримки та проведення оцінки їх економічної ефективності.


9. Кабінетом Міністрів України прийнято наступні нормативно-правові акти, розроблені Міністерством:

9.1. Постанову Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 389 “Про затвердження програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні”.

Метою зазначеної Програми є перехід на інноваційну модель розвитку економіки, модернізація виробництва, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, запобігання впливу міжнародної фінансової кризи на розвиток економіки.

^ Пріоритетами розвитку  базових  галузей  економіки,  в   яких реалізуються інвестиційні та інноваційні проекти відповідно до Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності, є:

забезпечення розвитку енергетичної інфраструктури, зокрема газотранспортної системи, атомного та ракетно-космічного машинобудування, авіа- і суднобудування;

видобування нафти, газу та вугілля;

виробництво, перероблення та зберігання сільськогосподарської продукції;

будівництво і реконструкція автомобільних доріг загальнодержавного значення (в межах міжнародних транспортних коридорів), міжнародних аеропортів та вокзалів, морських портів, інших об'єктів інфраструктури, у тому числі тих, що визначені Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

реконструкція систем тепло- і водопостачання    та водовідведення;

будівництво житла;

виробництво альтернативних джерел енергії, сільськогосподарської техніки, обладнання та комплектувальних виробів для  неї,  вантажно-підіймальної  та  дорожньої  техніки, нафтогазопромислового, гірничошахтного і гірничорудного обладнання та бурового інструменту.

^ Критеріями конкурсного відбору інвестиційних та інноваційних проектів для надання державної підтримки відповідно до зазначеної Програми є:

забезпечення розвитку базових галузей економіки;

підвищення технологічного рівня виробництва;

економічна ефективність таких проектів;

впровадження енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій;

співфінансування таких проектів за рахунок недержавних джерел фінансування у розмірі не менш як 40 відсотків;

виробництво в Україні товарів, що імпортуються;

зменшення викидів парникових газів та забруднення навколишнього природного середовища;

створення нових робочих місць;

наявність позитивних висновків державної експертизи інвестиційних та інноваційних проектів.

9.2 Затверджено порядок проведення експертної оцінки інвестиційної пропозиції, Форму інвестиційної пропозиції, Інструкцію щодо її заповнення, Форму бізнес-плану інвестиційного проекту, що виконується за наявності державної підтримки (наказ Міністерства економіки України про їх затвердження № 714 від 22.06.2010, зареєстрований в Міністерстві юстиції від 19.08.2010 №709/18004);

9.3 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 546-р “Про затвердження плану заходів щодо спрощення процедури провадження іноземними підприємствами та підприємствами з іноземними інвестиціями діяльності в Україні на друге півріччя 2011 року”.

Метою виконання плану заходів є створення сприятливих умов для збільшення обсягів залучення інвестицій в економіку України, для підвищення конкурентоспроможності української економіки шляхом спрощення умов ведення інвестиційної діяльності.

9.4. Постанову Кабінету Міністрів України від 11.04.2011 № 384 "Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства", якою затверджені Порядок проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства та Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної, комунальної власності або які належать Автономній Республіці Крим.

На виконання п.4 Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства Мінекономрозвитку  наказом від 16.08.2011 № 40 затверджено Форму подання пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства, яка була зареєстрована Міністерством юстиції України 20.10.2011 за № 1217/19955.


9.5 Постанову Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 232 "Про затвердження Методики виявлення видів ризиків, пов’язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними";

9.6 Постанову Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 279 "Про затвердження Порядку надання державної підтримки здійсненню державно-приватного партнерства";

9.7. Постанову Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 № 81 "Про затвердження Порядку надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства".

Прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних актів створить чіткі та прозорі умови для здійснення взаємовідносин між партнерами.

10. Міністерством економічного розвитку і торгівлі України розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про режим іноземного інвестування” щодо визначення строку подання інвестором документів для державної реєстрації іноземних інвестицій, перереєстрації у випадку зміни власника іноземної інвестиції, ануляції реєстрації іноземної інвестиції у випадку вилучення (репатріації) іноземних інвестицій протягом 30 календарних днів після фактичного внесення, вилучення (репатріації) таких інвестицій або зміни власника іноземних інвестицій (законопроект зареєстровано у Верховної Раді України 11.01.2012 за № 9676).

Крім того, слід зазначити про очікування щодо вагомого внеску у зростання інвестиційної активності від реалізації проектів з підготовки проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу Євро-2012, найбільші обсяги фінансування яких припадатимуть саме на 2011-2012 роки.

^ На перспективу також заплановані заходи Уряду та Президента України відповідно до програмних документів.

Так, питання сприяння інвестиціям знайшли своє відображення у ^ Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”. Зокрема, в рамках програми реформ здійснюватимуться конкретні заходи з покращення бізнесклімату, а саме: удосконалення дозвільної системи, ліцензування, адміністративних послуг, започаткування та ліквідації бізнесу, державного нагляду та контролю, технічного регулювання, формування митних процедур.

Зазначені заходи сприятимуть покращенню інвестиційного іміджу України та збільшенню обсягів залучення іноземних інвестицій та інвестицій в основний капітал в її економіку.1Згідно з постановою НКРЕ від 30.06.2011 №1112 “Про затвердження граничного рівня ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання” граничний рівень цін на природний газ без урахування ПДВ, збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу за регульованим тарифом встановлено на рівні 3023,50 грн. за 1000 м3 проти 2553,20 грн. за 1000 м3 (постанова НКРЕ від 30.03.2011 №459).

2 Статистика залучених прямих іноземних інвестицій ведеться Держстатом України, починаючи з 1994 року.


Скачати 181.12 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації13.11.2012
Розмір181.12 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх