Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни icon

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни


Схожі
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни...
«Видавничий дім»...
Навчально-методичний посібник Харків- 2007...
Кораблебудування...
Навчально-методичний комплекс дисципліни “управління діяльністю фінансових посередників для...
Конспект лекцій до самостійного вивчення розділів з дисципліни...
Навчально-методичний посібник Укладач О. Жосан...
Реферат циклу наукових праць...
Навчально-методичний комплекс львів 2009 Затверджено наказом мон україни від “ 20 р. №...
Навчально-методичний посібник Рекомендовано Міністерством освіти І науки України...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Місцеві фінанси» для підготовки окр «Бакалавр»...
Навчально-методичний комплекс дисципліни Філософська пропедевтика для студентів філософського...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8
скачать


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Дячек С.М.
ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення дисципліни

студентами економічних спеціальностей


Житомир

2008

ББК 65.290-93 Розповсюджувати та тиражувати

Д 99 без офіційного дозволу ЖДТУ забороняється


Автор

С.М. Дячек


Рецензент

І.Г. Лук’яненко , д.е.н., професор,

зав. кафедри фінансів,

Національний університет “Києво-Могилянська академія”


Дячек С.М. Фінансовий менеджмент. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – 2-е вид.: перероб. і доп. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 168 с.


У навчально-методичному посібнику наведено типову програму для викладання відповідної дисципліни, методичні вказівки для самостійного її вивчення, плани семінарських занять та практичні завдання, методичні вказівки до виконання курсової роботи. Посібник також містить словник термінів.

Для працівників і викладачів, студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей і факультетів, фінансових директорів, менеджерів підприємств та банківських працівників.

ББК 65.290-93


 С.М. Дячек, 2008

 ЖДТУ, 2008

ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА…………………………………………………………………....

4

^ ТИПОВА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”……...........................................................................

5

Навчально-тематичний план з курсу для студентів економічних спеціальностей…………………………………………………………………

10

Тема 1


Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту…………………………………………………….

12

Тема 2


Система забезпечення фінансового менеджменту……

19

Тема 3


Управління грошовими потоками на підприємстві…..

30

Тема 4


Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках……………….

41

Тема 5


Управління прибутком………………………………………..

52

Тема 6


Управління активами………………………………………….

66

Тема 7


Вартість та оптимізація структури капіталу……………

78

Тема 8


Управління інвестиціями……………………………………..

87

Тема 9


Управління фінансовими ризиками………………………

99

Тема 10


Аналіз фінансових звітів……………………………………..

106

Тема 11


Внутрішньо фірмове фінансове прогнозування та планування……………………………………………………….

122

Тема 12


Антикризове фінансове управління підприємством….

128

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ……………………………………………………………………...

139

^ ВИКОРИСТАНА ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА…………………

157

ДОДАТКИ………………………………………………………………………..

164ПЕРЕДМОВА

Мета і завдання дисципліни,

її місце у навчальному процесі

В системі управління різними аспектами діяльності будь-якого підприємства в сучасних умовах найбільш складною і відповідальною ланкою є управління фінансами. В країнах з ринковою економікою принципи і методи цього управління ще на зламі ХІХ–ХХ ст. оформились в спеціалізовану область знань, що одержала назву “Фінансовий менеджмент”.

В нашій країні практика ефективного фінансового менеджменту знаходиться поки що лише на стадії становлення, зіштовхуючись з об’єктивними економічними складнощами перехідного періоду, недосконалістю нормативно-правової бази, недостатнім рівнем підготовки спеціалістів до роботи в кризових економічних умовах. Подальше просування країни по шляху ринкових реформ і подолання кризових економічних тенденцій дозволять в повній мірі використати теоретичний базис і практичний досвід фінансового менеджменту.

Мета даного учбового курсу: викласти в короткій і доступній формі основний зміст дисципліни “Фінансовий менеджмент”; розглянути систему сучасних методів фінансового управління; сприяти засвоєнню студентами нової фінансової ідеології господарювання, адекватної ринкової економіці; сформувати логіку прийняття управлінських рішень в сфері фінансової діяльності, ознайомити з сучасними фінансовими інструментами, що використовуються у вітчизняній практиці.

Завдання вивчення курсу. В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

  • методи, прийоми та принципи здійснення: загального фінансового аналізу та планування;

  • забезпечення підприємства фінансовими ресурсами (управління джерелами коштів);

  • розподілу фінансових ресурсів (інвестиційна політика та управління активами).

Студент повинен вміти:

  • правильно застосувати методичний інструментарій управління фінансами підприємства;

  • застосувати системний підхід до управління прибутком, інвестиціями, активами;

  • обґрунтувати необхідність та методику визначення вартості капіталу, оптимізацію його структури

  • правильно оцінити фінансові ризики та застосувати інструменти антикризового управління підприємством.

^ ТИПОВА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Сутність фінансового менеджменту. Функції фінансового менеджменту та їх значення. Фінансовий менеджмент як система управління фінансами підприємства. Необхідність і умови ефективності фінансового менеджменту та умови її досягнення.

Мета фінансового менеджменту. Основні завдання фінансового менеджменту. Забезпечення максимізації прибутку і ринкової вартості підприємства в реалізації кінцевих інтересів його власників.

Стратегія і тактика фінансового менеджменту. Об'єкти і суб'єкти фінансового менеджменту. Завдання фінансового менеджменту.

Механізм фінансового менеджменту. Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємств. Методи і прийоми фінансового менеджменту.
залишити коментар
Сторінка1/8
С.М. Фінансовий
Дата конвертації13.11.2012
Розмір1.11 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх