Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України


Схожі
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет...
Містять теоретичні відомості про організацію начального процесу з напряму «Програмна інженерія»...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України...
Міністерство освіти І науки...
Міністерство освіти І науки...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
скачать


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Управління освіти і науки Херсонської обласної радиЗатверджую:

Ректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

____________ А.М.Зубко
Погоджено:

Управління освіти і науки

Херсонської обласної

державної адміністрації

Заступник начальника

________________ Є.П.Кулькіна
Погоджено:Інститут інноваційних технологій

і змісту освіти Міністерства освіти

і науки, молоді та спорту України

Директор

____________________О.А.Удод
Схвалено:Вченою радою КВНЗ«Херсонська

академія неперервної освіти»

Херсонської обласної ради

20 січня 2011 р., протокол № 1^ ПЛАН РОБОТИ

Комунального вищого навчального закладу

«Херсонська академія неперервної освіти»

Херсонської обласної ради

на 2012 рік


м.Херсон

2012

З М І С Т


вступ ………………………………………………………………………………………………….

3

І.

^ Пріоритетні напрями діяльності академії на 2012 рік ……………………………...

8

ІІ.

Організаційно-педагогічна робота.......................................................................

9

2.1.

Регламент роботи академії…………………………………………………………….

9

2.2.

Організаційно-методична робота ………………………………………………..........

12

2.3.

Модернізація науково-методичної діяльності .……………………………………….

15

ІІІ.

Тематика засідань рад ..........................................................................................

16

3.1.

Вчена рада …………..…………………………………………………………………….

16

3.2.

Навчально-методична рада …………………………………………………………….

17

IV.

Науково-дослідна робота .....................................................................................


19

4.1.

Загальновузівська науково-дослідна тема …………………………………………...

19

4.2

Наукові дослідження кафедр ……………………………………………………………

19

4.3.

Теми досліджень науково-педагогічних працівників ………………………………..

20

4.4.

Робота над кандидатськими дисертаціями …………………………………………..

22

4.5.

Науково-дослідна та експериментальна робота ……...........................................

26

4.6.

Обласні науково-методичні лабораторії ………………………………………………

32

4.7.

Апробація авторських програм, спецкурси, факультативи, комплекси …….……

33

V.

Міжнародні, всеукраїнські, обласні заходи ………………………………………….

35

5.1.

Міжнародна науково-практична конференція ……………………………………….

35

5.2.

Всеукраїнські науково-методичні конференції ……………………………………....


35

5.3.

Обласні науково-методичні конференції ………………………………………..........


35

5.4.

Обласні педагогічні та краєзнавчі читання …………………………………………...


36

5.5.

Міжнародний науково-практичний семінар …………………………………………..


36

5.6.

Всеукраїнські науково-практичні семінари…………………………………………....


36

5.7.

Обласні семінари …………………………………………………………………………


36

5.8.

Авторські науково-практичні семінари ………………………………………………..


47

5.9.

Обласні науково-практичні школи ……………………………………………………..


48

5.9.1.

Школа молодого вченого ………………………………………………………………..


48

5.9.2.

Школа молодого лектора ………………………………………………………………..


49

5.9.3.

Школа молодого фахівця ………….. …………………………………………………..


49

5.9.4.

Школи перспективного педагогічного досвіду ………………………………………..


49

5.10

Майстер-клас…………………. …………………………………………………………..


51

5.11

Всеукраїнські обласні конкурси …………………………………………………………


57

5.12

Всеукраїнські, обласні учнівські предметні олімпіади, турніри, конкурси

та зовнішнє незалежне оцінювання …………………………………………………...58

VІ.

Міжнародні зв’язки ................................................................................................


60

6.1.

Спільна робота з міжнародними установами та закладами післядипломної освіти інших країн ……………………………………………………..………………….60

6.2.

Міжнародні програми, проекти ………………………………………………………….


61

V ІІ.

Обласні творчі групи ……………………………………………………………………..


64

V ІІІ.

Моніторинг результативності курсової та семінарської підготовки,

рівня навчання та виховання …………………………………………………….........66

ІХ.

Перспективний педагогічний досвід .....................................................................


71

9.1

Вивчення та занесення в обласну картотеку перспективного педагогічного досвіду ………………………………………………………………………………………71

9.2

Упровадження перспективного педагогічного досвіду ……………………………..


74

Х.

Видавнича продукція ………………………………………………………………….....


78

ХІ.

Фінансово-економічна діяльність ………………………………………………….....


90

додаток. Відомості про закріплення педагогічних працівників академії за районними

(міськими) методичними кабінетами……………………………………………......


92ВСТУП


У 2011 році діяльність Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (далі Академія) була спрямована на виконання Указу Президента України «Про оголошення в Україні 2011 року «Роком освіти та інформаційного суспільства».

Основними завданнями Академії в цьому році були: підвищення рівня науково-методичного забезпечення педагогічних працівників дошкільної освіти щодо змісту, методів і форм організації освітньо-виховної роботи з дітьми п’ятирічного віку; здійснення комплексу заходів щодо підвищення якості природничо-математичної освіти; поліпшення роботи з обдарованою молоддю; забезпечення науково-методичного супроводу використання сучасних технічних засобів навчання; сприяння здійсненню інноваційної діяльності та проведенню науково-дослідної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах; спрямування навчального процесу для науково-педагогічних та педагогічних працівників на опанування нових пріоритетних напрямів, функцій, орієнтирів, технологій щодо забезпечення якості, доступності й ефективності післядипломної освіти.

У 2011 році здійснено модернізацію закладу післядипломної освіти. Згідно з рішенням VI сесії шостого скликання Херсонської обласної ради від 20 квітня 2011 року № 169 змінено назву Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів на Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

В Академії приділяється велика увага покращенню якості кадрового забезпечення. У 2011 році отримано дозвіл Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на відкриття докторантури за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; аспірантури – зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; продовжено набір аспірантів за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

В означений період функціонувала школа «Молодого вченого». Заняття проводили член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Голобородько Є.П., доктор педагогічних наук, професор Кузьменко В.В., кандидат педагогічних наук, професор Зубко А.М.

Протягом 2011 року науково-педагогічними працівниками Академії було захищено 5 кандидатських дисертацій.

Одним з основних напрямів роботи Академії є підвищення кваліфікації педагогічних працівників області. Основними формами навчання на курсах підвищення кваліфікації були: очна та індивідуальна.

Очна форма навчання – основна форма підвищення кваліфікації з відривом від виробництва. Тривалість курсів 18, 21, 24 дні. Програми курсів розраховані на 144 год.

Навчальні плани підвищення кваліфікації педагогічних працівників були спрямовані на досягнення загальної мети – приведення фахового та кваліфікаційного рівня спеціалістів у відповідність до сучасних вимог. Кожен навчальний план складався з модулів: соціально-гуманітарного (10%), діагностико-аналітичного (10%) та професійного (80%). Для керівників загальноосвітніх навчальних закладів було заплановано 36 год. навчання за професійним модулем, що забезпечує підвищення кваліфікації керівника одночасно як фахівця.

Оновлена тематика лекцій, семінарів, круглих столів, спецкурсів та проведено нові курси підвищення кваліфікації вчителів, що пов’язані з підготовкою кадрів для викладання етики, правознавства, розширення інтегрованого курсу природознавства, екології, основ здоров’я, громадянської освіти, художньої культури, тренерів ДЮСШ, учителів-дефектологів, викладачів і майстрів НВК.

У 2011 році Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України погоджено 92 програми курсів підвищення кваліфікації, з них 17 авторських.

З’явились нові форми роботи на курсах підвищення кваліфікації.

Продовжено співпрацю в режимі онлайн з російськими колегами з Державного освітнього закладу м.Москви Центру освіти № 1296. Зустрічі проходили у формі тематичних конференцій з тем «Організація методичної роботи з молодими спеціалістами», «Робота з обдарованими дітьми», «Державно-громадське управління сучасним закладом освіти», «Самоосвіта як засіб розвитку педколективу та особистості», «Діяльність освітніх округів в умовах реформування освітньої галузі».

За 2011 рік курси підвищення кваліфікації пройшли 3589 педагогів, що складає 133 відсотки.

Перевиконання плану підвищення кваліфікації пов’язані з новим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 93 «Про підвищення вчителями та викладачами кваліфікації з усіх предметів, які вони викладають».

На базі Академії у 2011 році науково-педагогічними та педагогічними працівниками кафедр і науково-методичних лабораторій проведено 3 Всеукраїнських науково-методичних конференцій; 4 обласних науково-методичних конференцій; 3 обласних педагогічних та краєзнавчих читань.

Відповідно до угоди, складеної між Університетом менеджменту НАПН України та закладами післядипломної педагогічної освіти України щодо входження до консорціуму, на базі Академії у 2011 році було проведено Всеукраїнську науково-методичну конференцію «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві» для ректорів зазначених закладів.

У міжкурсовий період було проведено Всеукраїнський науково-практичний семінар; 4 обласних організаційно-методичних семінари; 9 обласних постійно діючих семінарів; 81 обласний науково-практичний семінар; 12 міжрайонних і районних науково-практичних семінарів.

У поточному році діяли Всеукраїнська школа перспективного педагогічного досвіду для вчителів фізичної культури; 5 обласних шкіл перспективного педагогічного досвіду, які проводили переможці та лауреати Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010».

У 2011 році 7 кафедр Академії продовжували працювати над загальновузівською темою «Теоретико-методологічні основи вдосконалення системи освіти та поліпшення її кадрового забезпечення».

Проведені фундаментальні дослідження у галузях методології теорії освіти та виховання, управління освітою відповідають темам досліджень кафедр.

Теми особистих досліджень 37 науково-педагогічних працівників (9 докторів наук, 28 кандидатів наук), пов’язані з модернізацією освітнього процесу в Україні.

Науковці Академії входять до складу спеціалізованих рад з захисту кандидатських та докторських дисертацій при вищих навчальних закладах м.Тернополя, м.Дніпропетровська, м.Чернігова, м.Харкова.

Експериментальна діяльність в області здійснювалася за 43 напрямами у 55 загальноосвітніх навчальних закладах, серед яких: 5 – на рівні Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; 1 – на рівні Інституту педагогіки НАПН України; 7 – на рівні Університету менеджменту освіти НАПН України; 26 – на обласному рівні.

Зазначена діяльність спрямована на впровадження інноваційних елементів у традиційну систему, створення та використання інтелектуального продукту, реалізацію нових оригінальних ідей, які якісно змінюють мету, зміст, структуру, форми, методи, засоби, технології навчання, виховання й управління.

В Академії працюють 7 обласних науково-методичних лабораторій з питань реалізації Президентської програми «Школа майбутнього», розвивального навчання, упровадження всебічної програми розвитку дитини «Крок за кроком», науково-педагогічного проекту «Росток», «Школа-родина», «Створення школи культури здоров'я», «Педагогічні засади формування навчально-виховного середовища в загальноосвітніх закладах сільської місцевості та відпрацювання моделі навчально-виховного середовища «Школа розвитку особистості».

На вченій раді Академії заслуховувались звіти експериментальних навчальних закладів з наступних питань:

 • «Про роботу обласних експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів Білозерського району»;

 • «Про закінчення експерименту з теми «Педагогічні засади формування навчально-виховного середовища в загальноосвітніх закладах сільської місцевості та відпрацювання моделі навчально-виховного середовища «Школа розвитку особистості» на базі Дудчанського навчально-виховного комплексу Нововоронцовського району;

 • «Про реалізацію проблемної теми збереження здоров'я учнів загальноосвітніх навчальних закладів Херсонської області» (Новокаховська загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 3; Новотроїцька загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 1);

 • «Про закінчення експертизи загальноосвітніх навчальних закладів»;

 • «Про хід експерименту з теми «Формування життєвої стратегії особистості учнів засобами технології соціального проектування» (загальноосвітня школа № 36 Херсонської міської ради).

Протягом року в області проводилась апробація 7 навчальних підручників і програм Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 4 авторських програми науково-педагогічних працівників Академії та педагогів загальноосвітніх навчальних закладів Херсонщини.

Стало традицією проводити спільні заходи з Університетом менеджменту освіти НАПН України. Так, у червні відбулося спільне засідання кафедр менеджменту освіти економіки та маркетингу Університету та кафедри менеджменту освіти Академії, де заслуховувались звіти експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів: ЗОШ № 46 м.Херсона; Скадовської гімназії, Цюрупинської гімназії, Чаплинської СЗОШ № 1 та Скадовського РМК. Такі заходи дають можливість покращити хід проведення експерименту в закладах освіти області.

У 2011 році в області впроваджено 15 міжнародних та всеукраїнських проектів і програм, а саме: «Рівний доступ до якісної освіти», «Покращення якості освіти дітей молодшого шкільного віку» (спільно зі Всеукраїнським фондом «Крок за кроком», «Розвиток громадсько активних шкіл в Україні») тощо.

Продовжують підтримуватись тісні зв’язки з Корпусом Миру США, Британською радою, Гете-інститутом, Французьким Альянсом, загальноосвітніми навчальними закладами м.Москви та м.Санкт-Петербурга (Росія), Латвії, Білорусії.

Науково-педагогічні та педагогічні працівники протягом року пройшли стажування в Росії, Польщі, Ізраїлі, Об’єднаних Арабських Еміратах.

В Академії велика увага приділяється спільній роботі з районними й міськими методичними кабінетами щодо впровадження науково-методичної проблеми області «Професійна мобільність учителя в контексті Болонського процесу» (IVетап).

Для методистів районних і міських методичних кабінетів, керівників загальноосвітніх закладів підготовлено методичні рекомендації «Інтердисциплінарний підхід як механізм розвитку мобільності педагога».

Постійно на засіданні навчально-методичної ради Академії заслуховується робота районних і міських методкабінетів, загальноосвітніх навчальних закладів області. Так у 2011 році на навчально-методичній раді були розглянуті такі питання: «Про створення навчального середовища з фізики в освітньому просторі допрофільних та різнопрофільних класів навчання» (Новотроїцький, Генічеський райони), «Про обов’язкову дошкільну освіту дітей п’ятирічного віку», «Про організацію морального виховання в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Скадовського району».

Проводились веб-наради з питань: «Про організаційно-педагогічні умови «Intel ® Навчання для майбутнього» в загальноосвітніх навчальних закладах області та «Використання ІКТ у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладах Херсонщини».

У районних і міських методкабінетах Херсонської області впроваджується досвід роботи Рівненської області з питання «Матеріально-технічні умови створення освітніх округів».

В області поширюється перспективний педагогічний досвід завідувача Нижньосірогозького РМК Голобородової М.М. щодо підвищення професійної компетентності педагогів та їх підготовки до здійснення інноваційної діяльності засобами методичної роботи.

На базі Академії постійно організовуються тренінги, круглі столи, консультації з різних питань методичної, навчально-виховної роботи, упровадження інноваційних технологій та нових стандартів освіти, проведення учнівських шкільних олімпіад та конкурсів тощо.

У 2012 році Академія працювала над виконанням Державної цільової соціальної програми «Сто відсотків». За цей час організовано та проведено 10 майстер-класів та 62 тренінги на базі трьох районів області та Академії. Сертифіковано 2755 педагогічних працівників за програмою курсу «Цифрові технології», отримали сертифікати тренера програми 20 вчителів області.

В області продовжується робота щодо впроваджування міжнародних програм «Intel ® Навчання для майбутнього», «1 учень: 1 комп’ютер», «Партнерство в навчанні» тощо.

На базі Академії щорічно проводиться виставка творчих робіт учителів образотворчого мистецтва «Вернісаж учительської творчості». Уперше в березні 2011 року була організована виставка творчих робіт дітей-інвалідів.

Робота з обдарованими дітьми є одним із пріоритетних завдань сучасної освітньої системи. Втіленням саме цього завдання є участь учнів у всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін.

У 2011 році команди Херсонської області брали участь у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін і здобули 33 призових місця.

На базі загальноосвітніх навчальних закладів міста Херсона та Академії відбувся ІУ етап ХХХУІІІ Всеукраїнської олімпіади з географії, у якій взяли участь 163 учасники зі всієї України.

У IV етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика команда Херсонської області виборола перше місце в 5 класі та друге місце в 11 класі. Учениці, які стали переможцями, отримують стипендію.

У IV етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу серед учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка з 24 учасників - як учнів загальноосвітніх навчальних закладів так і студентів вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації та професійно-технічних училищ – 14 стали переможцями та призерами. Переможці конкурсу взяли участь у церемонії нагородження, що відбувалась у місті Каневі, та стали Президентськими стипендіатами.

За результатами Ш (заключного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2011», який відбувся у квітні 2011 року Кравчук О.Ф., учитель-методист, спеціаліст вищої категорії, учитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІП ступенів № 1 Херсонської міської ради у номінації «Початкові класи» стала лауреатом; Куницева А.В., спеціаліст І категорії, учитель німецької мови Каховської гімназії у номінації «Німецька мова» – номінантом.

У 2011 році був проведений Всеукраїнський конкурс «Джерела творчості» у номінації «Заступник директора позашкільного закладу». Переможцями III етапу стали заступник директора Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради Курдюк Н.М., заступник директора обласного еколого-натуралістичного Центру Коротко Т.О.

Таким чином, робота, яка проводилась протягом 2011 року Академією з педагогічними працівниками області, дає змогу поступово модернізувати освіту Херсонщини.

Також були проведені 2 обласних конкурси: «Школа Херсонщини 2010» та «Історія розвитку фізичної освіти та технічного потенціалу Херсонщини».

У 2011 році науково-методична лабораторія зовнішнього оцінювання працювала над організацією та проведенням зовнішнього незалежного оцінювання в області.

На основну сесію ЗНО було зареєстровано 6359 учасників. Було відкрито 25 пунктів тестування. 41 громадський спостерігач контролював дотримання правил проведення зовнішнього незалежного оцінювання як з боку учасників тестування, так із боку організаторів.

У березні-квітні 2011 року 287 педагогічних працівників пройшли навчання та отримали сертифікати відповідальних за пункти тестування (ПТ) та їх помічників, старших інструкторів, консультантів-реєстраторів, їм було запропоновано одну з нових форм сертифікації персоналу – участь у пробному тестуванні.

З метою підготовки абітурієнтів систематично висвітлювались питання зовнішнього незалежного оцінювання в засобах масової інформації. Протягом 2011 року вийшли друком 141 стаття, відбулося 55 виступів на радіо, 5 – на телебаченні, 14 прес-конференцій. Започатковано освітній проект «Готуйся серйоЗНО». Він передбачає проведення серії безкоштовних онлайн лекцій та онлайн консультацій з навчальних предметів: математики, фізики, української мови, української літератури та історії України.

У 2011 році науково-методичною лабораторією зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти на виконання розпорядних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України здійснено 10 моніторингових досліджень.

З метою сприяння підвищенню рівня знань, інформаційної культури освітян області бібліотека Академії продовжила в 2011 році інформаційне та бібліографічне забезпечення користувачів шляхом оформлення тематичних книжкових виставок, складання бібліографічних списків літератури та розміщення їх на веб-сторінці «Бібліотека» сайту закладу, систематично проводились огляди новин методичної літератури, підручників і програм, педагогічної преси.

Бібліотека продовжує поповнювати бібліотечний фонд матеріалами з актуальних питань психолого-педагогічної тематики у друкованій та електронній формах.

З метою організації на високому рівні обслуговування професорсько-викладацького складу, аспірантів, методистів, слухачів курсів та семінарів Академії та всіх освітян області бібліотека продовжує роботу над створенням електронного каталогу з різних галузей знань, активно використовуючи в роботі ліцензовану комп’ютерну програму ІРБІС.

Протягом року видавничим відділом Академії видано: 4 номери науково-методичного журналу «Таврійський вісник освіти»; 4 випуски збірника наукових праць «Педагогічний альманах»; 4 навчально-методичних посібники, монографія, матеріали 2 науково-методичних конференцій.

І. ПРІОРИТЕТНІ напрями діяльності академії на 2012 рік

 1. Спрямувати роботу академії на виконання Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр., схваленої ІІІ Всеукраїнським з’їздом працівників освіти України.

 2. Розробити комплекс заходів щодо забезпечення всебічного гармонійного розвитку людини як найвищої цінності суспільства.

 3. Здійснювати психолого-соціальний супровід навчально-виховного процесу і методичної роботи в закладах освіти області.

 4. Здійснювати науково-методичний супровід дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності регіону.

 5. Забезпечити впровадження на курсах підвищення кваліфікації вчителів і в міжкурсовий період методику інклюзивного та інтегрованого навчання учнів.

 6. Продовжити системну роботу з педагогічними працівниками Херсонщини щодо своєчасного виявлення обдарованої молоді, її соціальної підтримки та науково-методичного супроводу навчання і розвитку.

 7. Спрямувати роботу навчальних закладів області на психолого-педагогічне проектування взаємодії працівників дошкільних навчальних закладів з дітьми 5-річного віку та забезпечення наступності в роботі дошкільного навчального закладу і початкової ланки освіти.

 8. Розробити заходи щодо підготовки вчителів початкових класів до запровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, нових програм, підручників, посібників.

 9. Спрямувати діяльність загальноосвітніх навчальних закладів щодо збільшення мережі класів із профільним навчанням природничо-математичних дисциплін.

 10. Брати участь у створенні науково-методичних, програмово-методичних комплексів з метою посилення інформаційної, екологічної, економічної підготовки учнів.

 11. Продовжити підготовку вчителів щодо підвищення комп’ютерної грамотності та ефективного використання інтернет-технологій у навчальному процесі.

 12. Сприяти створенню системи національного виховання, розвитку та соціалізації дітей і молоді у закладах освіти області.

 13. Здійснювати моніторинг якості навчальних досягнень учнів, особистісно професійного розвитку педагогічних працівників та розвитку регіональної системи післядипломної педагогічної освіти.

 14. Забезпечити розвиток системи державно-громадського управління загальноосвітніми навчальними закладами регіону.

 15. Удосконалити організацію та структуру управління процесом модернізації діяльності районних (міських) методичних служб відповідно до Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр).

 16. Здійснювати підготовку педагогічних працівників та надавати науково-методичні консультації методичним службам районних (міських) методичних кабінетів, загальноосвітніх навчальних закладів із питань апробації, здійснення експертизи, моніторингу та проведення ЗНО – 2012.

 17. Продовжити роботу щодо покращення матеріально-технічної бази санаторію-профілакторію, гуртожитку для слухачів курсів підвищення кваліфікації.ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-педагогічна РОБОТА

Зміст

Учасники

Дата

Час

Відповідальний

2.1. Регламент роботи академії
Нарада при ректорові «Про виконання плану роботи струк­турними підрозділа­ми академії за 2011 рік та завдання на 2012 рік»

Працівники академії

27.01

14.30

Зубко А.М.


Морева Т.Г.

Слободенюк Л.І.

Одайник С.Ф.

Стахевич В.Ф.

Воробйова Н.М.

Наумич В.П.

Нарада при ректорові

Проректори, головний лікар, головний бухгалтер

Щопонеділка

14.30


Зубко А.М.

Нарада при ректорові

Науково-педагогічні та педагогічні працівники

Щомісячно, останній понеділок

14.30


Зубко А.М.

Нарада при проректорах

Зав.кафедр, зав.науково-мето­дичних відділів, зав. науково-методичної лабора­торії ЗНО та моніторингу якості освіти, зав. аспірантури


Щомісячно

І понеділок

14.30


Морева Т.Г.

Слободенюк Л.І.

Одайник С.Ф.

Вчена рада

Члени ради


ІІІ п’ятниця

І,ІІІ,V,ІХ, ХІ

14.30


Зубко А.М.

Морева Т.Г.

Жорова І.Я.

Навчально-методична рада

Члени ради


ІІІ четвер

ІІ,ІV, VІ,Х, ХІІ

10.00


Зубко А.М.

Слободенюк Л.І.

Дмитренко М.С.

Засідання кафедр

Науково-педагогічні працівники кафедр

Раз у два місяці

14.30

Морева Т.Г. Зав.кафедр

Засідання науково-методичних відділів

Працівники науково-методичних відділів та лабораторії ЗНО та моніторингу якості освіти, зав. аспірантури

ІІІ середа парного місяця

14.30

Слободенюк Л.І.

Одайник С.Ф. Зав.відділів

Засідання видавничої ради

Члени ради

ІV четвер


ІІ, ІV, Х, ХІІ

14.30

Морева Т.Г. Зав.кафедр Зав.відділів

Засідання редко­легії науково-мето­дичного журналу «Таврійський вісник освіти»

Члени редколегії

ІV вівторок


І,ІІІ, V, Х

14.30

Зубко А.М.


Кузьменко В.В.

Слюсаренко Н.В.

Засідання редко­легії збірника наукових праць «Педагогічний альманах»

Члени редколегії

ІV вівторок


І, ІІІ, VI, ІХ,

14.30

Зубко А.М.


Кузьменко В.В.

Слюсаренко Н.В.

Засідання редколегії «Педагогічного проспекту»

Члени редколегії

ІV вівторок

І, ІІІ, V, VI, ІХ, ХІ

Зубко А.М.


Морева Т.Г.

Жорова І.Я.

Засідання ради директорів опорних, базових і експери­мен­­тальних шкіл

Члени ради

ІІ вівторок парного місяця

14.30

Зубко А.М.


Морева Т.Г.

Слободенюк Л.І.

Школа молодого вченого

Аспіранти, здобувачі, молоді вчителі

ІV четвер непарного місяця

10.00

Зубко А.М.


Голобородько Є.П.

Кузьменко В.В.

Дні відкритих две­рей для педагогіч­них ко­лективів загально­освітніх навчальних закладів області

Педколективи загальноосвітніх навчальних закладів області

ІІІ середа кожного місяця

10.00

Проректори Зав.кафедр Зав.науково-методичних лабораторій

Науково-методич­не навчання

Науково-педагогічні, педагогічні працівники

Щомісяця

І п’ятниця

14.30

Морева Т.Г.


Слободенюк Л.І.

Одайник С.Ф.

Засідання об­ла­с­­них творчих груп

Члени обласних твор­чих груп

IV четвер парного місяця

14.00

Морева Т.Г.


Зав.кафедр Зав.науково-методичних лабораторій

День контролю

Зав.кафедр, зав.науково-мето­дич­них відділів

Щомісячно, останній вівторок

11.00

Зубко А.М.


Морева Т.Г.

Слободенюк Л.І. Одайник С.Ф.

Звіти роботи ка­федр, науково-ме­то­­дичних лабораторій

Зав.кафедр, зав.науково-мето­дич­них лабораторій

До 10.06
24.12


Морева Т.Г.

Слободенюк Л.І. Одайник С.Ф.

Затвердження планів роботи курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, обласних семінарів, тренінгів

Зав. науково-методичних лабораторій

За 5 днів до початку курсів, семінарів, тренінгів


Морева Т.Г.

Слободенюк Л.І.

Трубичина Н.В.

Організаційна нарада слуха­чів курсів підвищення кваліфікації

Слухачі курсів

3 день заїзду

8.30

Зубко А.М.


Слободенюк Л.І. Трубичина Н.В.

Наумич В.П.

Інструктивно-методичні наради зі старостами груп слухачів курсів

Старости груп

Постійно

Слободенюк Л.І.


Трубичина Н.В.Взаємовідвідуван­ня занять

Науково-педагогічні, педагогічні праців­ники

Щомісячно


Морева Т.Г.

Слободенюк Л.І.
Відправка методичної пошти та кореспонденції

Зав.кафедр, зав.науково-мето­дичних лабораторій


Постійно

10.00


Ковальов П.Л.

Сальников П.Д.
Тиражування видавничої продукції

Працівники видавничого відділу

Постійно
Воскова І.В.

Ковальов П.Л.
Оформлення атеста­ційних матеріалів

Методисти, психологи

Лютий


Вересень

Слободенюк Л.І.


Левандовська О.І.
Поновлення Internet-порталу

Зав. кафедр, зав. науково-методичних відділів

Щомісячно

Сальников П.Д.
Оформлення матері­алів до нагородження за підсумками 2011/2012 навчаль­ного року

Науково-педагогічні, педагогічні праців­ники академії

Квітень, травень

Зубко А.М.


Морева Т.Г.

Слободенюк Л.І.

Фоміна Л.А.

Сургаєва В.В.
Оформлення графіка відпусток

Праців­ники академії

Березень

Морева Т.Г.


Слободенюк Л.І.

Одайник С.Ф.

Стахевич В.Ф.

Воробйова Н.М.

Сургаєва В.В.

Фоміна Л.А.

Узагальнення поданих рай(міськ) методкабінетами заявок на підвищення квалі­фі­кації при Університеті менеджменту освіти НАПН України
Педагогічні працівники області

Вересень


Жовтень

Слободенюк Л.І.


Трубичина Н.В.

Складання плану академії на 2013 рік

Зав.кафедр, зав.науково-методичних лабораторій

Жовтень


Грудень

Морева Т.Г.


Слободенюк Л.І.

Одайник С.Ф.

Стахевич В.Ф.

Воробйова Н.М.
Складання плану роботи аспірантури на 2013 рік
Зав. аспірантури

Листопад

Одайник С.Ф.


Гончаренко Л.А.

Звіти аспірантів, здобувачів

Аспіранти, здобувачі

Березень, жовтень

Гончаренко Л.А.

Кузьменко В.В.

2.2. Організаційно-методична робота
Зміст роботи

Термін


ВідповідальнийОрганізувати та провести методичне навчання з науково-методичної проблеми області «Професійна мобільність учителя в контексті Болонського процесу» (ІV етап – «Інтердисциплінарний підхід як механізм розвитку мобільності»)


Лютий

Вересень

Морева Т.Г.

Слободенюк Л.І.

Жорова І.В.

Кузьміч Т.О.Провести експертизу експериментальної діяльності навчальних закладів і підготувати матеріали до наказу «Про здійснення інноваційної діяльності в освітніх закладах області в 2011/2012 навчальному році та завдання на 2012/2013 навчальний рік»


Травень

Серпень Листопад

Грудень

Морева Т.Г.

Сургаєва В.В.

Скоригувати план роботи з кадровим резервом


Січень ВересеньЗубко А.М.

Морева Т.Г.

Слободенюк Л.І.

Одайник С.Ф.

Фоміна Л.А.

Поновити:

угоди про співробітництво із зарубіжними установами післядипломної освіти;

Січень

Лютий


Зубко А.М.

Морева Т.Г.

угоди про співробітництво з закладами НАПН України, вищими навчальними закладами, обласними закладами післядипломної педагогічної освіти;

Січень


Лютий

Зубко А.М.

Морева Т.Г.


угоду з компанією «Intel ® Навчання для майбутнього»

щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах області;

Січень


Зубко А.М.

Морева Т.Г.


угоду з Всеукраїнським фондом «Крок за кроком»;

Січень

Морева Т.Г.


Стребна О.В.

угоду з Бериславським педагогічним коледжем

Січень

Морева Т.Г.


Киричук Т.В.

Продовжити діяльність навчально-методичного центру із забезпечення підвищення кваліфікації вчителів щодо роботи в науково-педагогічному проекті «Росток»

Протягом року


Морева Т.Г.

Стребна О.В.

Клюєва Т.М.

Продовжити:


діяльність регіонального відділення Асоціації керівників шкіл України;

Протягом року

Кузьміч Т.О.


Назаренко Л.М.

співпрацю з Всеукраїнською асоціацією викладачів суспільних дисциплін «Нова доба», співпрацю з фондом «Anna Frank – house» (Голландія);

Протягом року

Асламова Т.А.

співпрацю з Українським центром вивчення Голокосту;

Протягом року

Асламова Т.А

співпрацю з Міжнародною асоціацією викладачів російської мови;

Протягом року

Левандовська О.І.

співпрацю з федерацією дитячих організацій;

Протягом року

Гусь Т.Й.

співпрацю з видавництвами України;

Протягом року

Одайник С.Ф.

Фоміна Л.А.

співпрацю з Благодійною організацією «Інвестиційний фонд інтершкола» щодо реалізації обласної програми «Створення єдиного освітнього інформаційного простору»;

Протягом року

Одайник С.Ф.


Морохов О.О.

Кирпенко М.Ю.

співпрацю з громадськими організаціями національних меншин:


 • Херсонським міським центром німецької культури;

 • Херсонським єврейським благодійно-громадським центром «Хесед Шмуель»;

 • Херсонським обласним польським товариством «Полонія»;

 • Херсонською обласною організацією «Російський культурний центр»;

 • Херсонською міською громадською організацією «Русичъ» та ін.

Протягом року

Одайник С.Ф.

Чабаненко В.О.


упровадження науково-педагогічного проекту «1 учень – 1 комп’ютер»;

Протягом року


Морева Т.Г.

Стребна О.В.

Клюєва Т.М.

співпрацю з Херсонською Торгово-промисловою палатою щодо організації та проведення ІІІ Міжнародного екологічного форуму «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета»

Жовтень Листопад


Щербина Т.І.

Мазаєва К.В.

Підтримувати тісні науково-методичні зв’язки з Корпусом Миру в Україні (США), Британською Радою, Французьким Альянсом та Гете-Інститутом

Протягом року


Несін Ю.М.

Узяти участь у роботі спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій (при університетах міст Дніпропетровська, Харкова, Херсона, Чернігова, Тернополя)

Протягом року


Голобородько Є.П.

Голобородько Я.Ю.

Кузьменко В.В.

Слюсаренко Н.В.

Поповнити картотеки:

експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів;

Січень

Вересень


Сургаєва В.В.


членів-кореспондентів;

Лютий


Неннова О.В.

опорних загальноосвітніх навчальних закладів академії;

Січень


Трубичина Н.В.


керівників, учителів, вихователів, психологів, дефектологів, логопедів, загальноосвітніх навчальних закладів

Жовтень


Слободенюк Л.І.

Зав.науково-методичних лабораторій

Продовжити роботу щодо поповнення новими матеріалами Музею історії народної освіти

Протягом року


Чабаненко В.О.

Продовжити випуск циклу телепередач:

«Літературна скарбниця Таврійського краю»;

Щомісячно


Голобородько Я.Ю.

літературна телевітальня «Степові самоцвіти»

Протягом року

Зубко А.М.

Марецька Л.П.

Скласти план підвищення кваліфікації педпрацівників області на 2013 рік


Грудень

Слободенюк Л.І.


Трубичина Н.В.

Наумич В.П.
Організувати та провести Всеукраїнські виставки «Інноватика в сучасній освіті»


Лютий

Березень

Морева Т.Г.

Слободенюк Л.І.


Одайник С.Ф.

Стахевич В.Ф.

Сургаєва В.В.
Організувати та провести обласну виставку творчих робіт учителів образотворчого мистецтва «Від творчого вчителя до творчого учня»


Щомісячно

Казачкова Л.М.Забезпечити:

 • проведення вхідного та вихідного діагностування слухачів курсів та аналіз результатів засобами інформаційно-комунікаційних технологій;

Постійно

Одайник С.Ф.

Біла Л.В.


Кирпенко М.Ю.

 • підготовку тематики спецкурсів, лекційних та практич­них занять на 2012/ 2013 навчальний рік;

Вересень

Морева Т.Г.

Зав.кафедр

 • мультимедійний супровід лекційних занять (розробка електронних лекцій, презентацій, тестових навчальних програм)

Протягом року

Науково-педагогічні працівники


Організувати роботу творчої групи щодо створення робочих зошитів для учнів 1-4 класів з навчального предмету «Природознавство»

Протягом року


Стребна О.В.
Підготувати накази:


 • про затвердження навчального навантаження науково-педагогічних працівників кафедр на 2012 р.;

СіченьМорева Т.Г.

 • про організацію педагогічної практики слухачів курсів на базі опорних шкіл

Січень


Слободенюк Л.І. Трубичина Н.В.

 • про зарахування та випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації

Щомісячно

Слободенюк Л.І.


Трубичина Н.В.

 • про роботу майстер-класів у системі курсів підвищення кваліфікації;

Вересень

Слободенюк Л.І.

Трубичина Н.В.


Забезпечити інтернет-підтримку підготовки учнів, педагогів до зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти

Протягом року

Одайник С.Ф.


Біла Л.В.

Кирпенко М.Ю.

Продовжити роботу постійно діючих тренінгів, семінарів, майстер-класів для методистів рай(міськ)методкабі­нетів, керівників ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації з питань зовнішнього незалежного оцінювання

Протягом року

Одайник С.Ф.


Біла Л.В.

Кирпенко М.Ю.

Продовжити створення медіатеки академії

Постійно

Ковальов П.Л.


Продовжити:роботу «Служби психологічних консультацій»;

Понеділок

Ворона О.І.

Мартиненко А.Л.

профілактичну роботу «Школа людських стосунків» (психологічний практикум);

Вівторок-четвер

Ворона О.І.


надання психологічної допомоги в процесі адаптації в колективі щойно призначеним працівникам;

Протягом року

Ворона О.І.

Мартиненко А.Л.

надання консультацій працівникам психологічних служб

П’ятниця

Ворона О.І.

Мартиненко А.Л.

Брати участь в організації та проведенні прес-конференцій з питань зовнішнього незалежного оцінювання

Протягом року

Зубко А.М.

Одайник С.Ф.


Організувати та провести телеефір «Актуальність запровадження національної системи зовнішнього незалежного оцінювання і моніторингу якості освіти».

Березень

Зубко А.М.

Одайник С.Ф.


Організувати та провести радіоефір «Підготовка та проведення сесій ЗНО»

Протягом року

Одайник С.Ф.

Висвітлювати в засобах масової інформації питання щодо організації зовнішнього незалежного оцінювання на Херсонщині

Протягом року

Одайник С.Ф.
^ 2.3.Модернізація науково-методичної діяльності

Зміст роботи

Термін


Відповідальний
Спрямувати роботу науково-педагогічних і педагогічних працівників академії на виконання рішень ІІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти

Протягом року


Зубко А.М. Морева Т.Г.

Слободенюк Л.І.

Одайник С.Ф.
Підготувати пакет документів до акредитації академії


Березень

Зубко А.М.

Морева Т.Г.

Слободенюк Л.І.

Одайник С.Ф.

Здійснити набір до докторантури зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки


Травень

Одайник С.Ф.

Гончаренко Л.А.Здійснити набір до аспірантури зі спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти


Листопад

Одайник С.Ф.

Гончаренко Л.А.
Відкрити магістратуру за спеціальністю специфічних категорій 8.18010020 «Управління навчальним закладом (за типом)», освітнього рівня повної вищої освіти кваліфікації 12 «Керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)»


Вересень

Одайник С.Ф.

Гончаренко Л.А.
залишити коментар
Сторінка1/15
Дата конвертації06.11.2012
Розмір2.86 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх