Законом України \"Про місцеве самоврядування в Україні\" icon

Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"


Схожі
Кегич І вськарайоннарад а...
Голови львівської обласної ради від 14 листопада 2012 р. №...
План Поняття місцевого самоврядування. Повноваження місцевого самоврядування...
Про хід виконання Програми розвитку освіти міста Вознесенська на 2009-2015 роки...
План Закон України про студентське самоврядування Сучасні реалії студентського самоврядування...
Вступ
Реферат на тему: Загальна характеристика правової природи Національного банку України...
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта...
Міністерство праці та соціальної політики україни міністерство освіти І науки україни нака з...
Закон України від 16. 07. 99р. №996 “Про бухгалтерський облік І фінансову звітність в Україні"...
Міністерство освіти І науки України положення про самостійну роботу студентів донбаської...
Міністерство освіти І науки україни...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25
повернутися в початок
скачать
Додаток №2
до рішення міської ради
від 05.01.2011р. №6/4/6^ Видатки
бюджету м. Тернополя на 2011 рік за функціональною структуроюгрн.
Код КТКВ

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

^ Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

Всього

з них:

Всього

споживання

з них:

розвитку

з них

 

Оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

Оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них капітальні видатки за рахунок коштв, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

010000

Державне управління

24164400

15229800

734400

285000

0

0

0

285000

285000

0

24449400

010116

Органи місцевого самоврядування

24164400

15229800

734400

285000

 

 

 

285000

285000

 

24449400

060000

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

200000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200000

061007

Інші правоохоронні заходи і заклади

200000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

200000

070000

Освіта

196601300

102642800

29022500

17697540

15782540

468700

408500

1915000

1665000

0

214298840

070101

Дошкільні заклади

46840600

23100600

8765800

6690000

6180000

 

 

510000

510000

 

53530600

070201

Загальноосвітні школи ( в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

124947900

72445300

18650300

4878540

3948540

466500

99500

930000

930000

 

129826440

070202

Вечірні ( змінні) школи

1211200

826400

40400

0

 

 

 

 

 

 

1211200

070304

Спеціалізовані загально-освітні школи інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку

2858100

1729400

304200

64000

39000

 

 

25000

25000

 

2922100

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

4582100

2660100

820800

129000

129000

2200

9000

 

 

 

4711100

070602

Вищі заклади III та IV рівнів акредитації

12684000

 

 

5276000

5026000

 

 

250000

 

 

17960000

070802

Методична робота , інші заходи у сфері народної освіти

1559900

789300

368200

600000

400000

 

300000

200000

200000

 

2159900

070804

Централізована бухгалтерія обласних,міських, районних відділів освіти

1319000

891600

72800

60000

60000

 

 

 

 

 

1379000

070805

Групи централізованого по господарського обслуговування

374500

200100

 

0

 

 

 

 

 

 

374500

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям,позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

44000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

44000

070303

Дитячі будинки ( в тому числі сімейного типу, прийомні сім"ї)

180000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

180000

080000

Охорона здоров’я

100641800

60048700

9910500

7555800

5984400

1359200

236500

1571400

891000

0

108197600

080101

Лікарні

77360500

45908600

9038000

6111300

4578700

809200

197500

1532600

891000

 

83471800

080209

Станція швидкої та невідкладної медичної допомоги

15934600

9573200

389700

50000

50000

 

 

 

 

 

15984600

80300

Поліклініки і амбулаторії ( крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

1551400

1000300

184900

108000

108000

 

 

 

 

 

1659400

080400

Спеціалізовані поліклініки ( в т.ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо,які не мають ліжкового фонду)

652100

475500

 

18500

18500

 

 

 

 

 

670600

080500

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

4713200

3091100

267900

1268000

1229200

550000

39000

38800

 

 

5981200

080703

Заходи боротьби з епідеміями

30000

 

30000

0

 

 

 

 

 

 

30000

081002

Інші видатки по охороні здоров'я

400000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

400000

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

150498900

6206700

395200

22300

22300

0

0

0

0

0

150521200

090201

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соц. захисту" ( 3551-12 ), особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на ЖК послуги

17400000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

17400000

090202

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу

1500

 

 

0

 

 

 

 

 

 

1500

090203

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

300000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

300000

090204

Пільги ветер.військ.служби, ветер.орг.внутр.справ, ветер.держпожеж.охорони, ветер.Держслужб спец. зв'язку та зах. інформ.Укр, вдовам (вдівцям) помер. (загиб) ветер. військ.служби, ветер.орг. внутр.справ, ветер.держпож.охор.та ветер. Держслужби спецзв'яз та зах.інф.Укр, звільнен.зі служби за віком, хвороб. або вислуг.р. військовослужб.СБУ, прац. міліції, особ. начальн.складу податк.міліції, ряд. і нач.склад у крим.-викон.системи, держ.ї пожеж. охорони, пенс.з числа слід.прокур, дітям (до досяг.повноліт)прац. міліції, осіб начальн.скл.подат.міліції, ряд.начальн.складу крим-викон.сист.,держпожохорони, загиб.або помер. у зв'язку з викон.служб.обов. непрац.членам сімей, які переб. на їх утрим., звільн..з військ.служби особам, які стали інвалід.під час проходж.військ.служб.,та член. їх сімей, які перебув.на їх утр., батьк.та член.сімей військовослужб,які заг. (помер.) або проп.безвіст.під час проход.військ.служби, батькам та членам сімей осіб ряд. і начальн.скл.орг. і підрозд. цив. захисту, Держсл.спецзв'яз. та зах. інф. які загин(померл),проп. безв. або стали інвалід. при прох.служби, на оплату ЖК послуги

2200000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

2200000

090207

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

1100000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

1100000

090209

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

50000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

50000

090210

Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою ст.20 Закону України "Про зхист рослин",громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я (2801-12), частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру (2117-12),частиною другою ст.30 Закону України "Про бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" (1060-12), на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням.

20000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

20000

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв"язку

1300000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

1300000

090215

Пільги багатодітним сім”ям на житлово-комунальні послуги

1100000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

1100000

090216

Пільги багатодітним сім"ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

2000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

2000

090302

Допомога у зв"язку з вагітністю та пологами

1200000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

1200000

090303

Допомога на догляд за дитиною віком до з-х років

25500000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

25500000

090304

Одноразова допомога при народженні дитини

53500000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

53500000

090305

Допомога на дітей ,над якими встановлено опіку чи піклування

2356400

 

 

0

 

 

 

 

 

 

2356400

090306

Допомога на дітей одиноким матерям

4000000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

4000000

090307

Тимчасова державна допомога дітям

1500000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

1500000

090308

Допомога при усиновленні дитини

190000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

190000

090401

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім"ям

1300000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

1300000

090405

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

7093800

 

 

0

 

 

 

 

 

 

7093800
залишити коментар
Сторінка7/25
Дата конвертації05.11.2012
Розмір5.18 Mb.
ТипЗакон, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх