Законом України \"Про місцеве самоврядування в Україні\" icon

Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"


Схожі
Кегич І вськарайоннарад а...
Голови львівської обласної ради від 14 листопада 2012 р. №...
План Поняття місцевого самоврядування. Повноваження місцевого самоврядування...
Про хід виконання Програми розвитку освіти міста Вознесенська на 2009-2015 роки...
План Закон України про студентське самоврядування Сучасні реалії студентського самоврядування...
Вступ
Реферат на тему: Загальна характеристика правової природи Національного банку України...
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта...
Міністерство праці та соціальної політики україни міністерство освіти І науки україни нака з...
Закон України від 16. 07. 99р. №996 “Про бухгалтерський облік І фінансову звітність в Україні"...
Міністерство освіти І науки України положення про самостійну роботу студентів донбаської...
Міністерство освіти І науки україни...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
повернутися в початок
скачать
^

Фінансове управління


7. Організація роботи Центру обслуговування платників податків.

7.1. З метою поліпшення якості надання послуг щодо видачі довідок та дозвільних документів, приймання звітності, вхідної кореспонденції та обслуговування платників податків, створення сприятливих умов для одержувачів послуг при здійсненні повноважень відповідальними посадовими особами ДПІ, у відповідності до Закону України від 04 грудня 1990 року № 509-XII „Про державну податкову службу в Україні” зі змінами та доповненнями, Податкового кодексу України, наказу ДПС України від 30.11.2011 № 187 „Про затвердження стандартів надання адміністративних послуг” створити Центр обслуговування платників податків.

2012рік Тернопільська об’єднана державна податкова інспекція


7.2. Здійснити фінансування на проведення поточного ремонту у приміщенні Центру обслуговування платників податків.

І півріччя 2012р. Тернопільська об’єднана державна податкова інспекція

Тернопільська міська рада

7.3. Здійснити фінансування на придбання основних засобів для обладнання центру за рахунок субвенції з місцевого та районного бюджету.

І півріччя 2012р. Тернопільська об’єднана державна податкова інспекція

Тернопільська міська рада


7.4. Забезпечити розробку та погодження документації на дозвіл на перепланування адмінбудинку ДПС у Тернопільській області

Березень, квітень 2012 р. Тернопільська об’єднана державна податкова інспекція


7.5. Створити зал видачі довідок та дозвільних документів відповідно до рекомендацій зі створення та функціонування ЦОПП затверджених наказом №109 ДПС України.

Травень, червень 2012р. Тернопільська об’єднана державна податкова інспекція


7.6. Модернізувати зал прийому податкової звітності та вхідної кореспонденції документів відповідно до рекомендованого регламенту зі створення та функціонування ЦОПП затверджених наказом №109.

Травень, червень 2012р. Тернопільська об’єднана державна податкова інспекція


7.7. Створити зал обслуговування платників податків відповідно до рекомендованого регламенту зі створення та функціонування ЦОПП затверджених наказом №109.

Травень-липень 2012р. Тернопільська об’єднана державна податкова інспекція


7.8. Забезпечити робочі місця в залах необхідною комп’ютерною технікою з доступом до мережі Інтернет та необхідним програмним забезпеченням, офісною технікою для прийому кореспонденції, що надходить поштою, факсом, електронною поштою. До серпня 2012р. Тернопільська об’єднана державна податкова інспекція

7.9. Облаштувати сектор очікування відповідно до рекомендованого регламенту зі створення та функціонування ЦОПП затверджених наказом №109: необхідними меблями (столи, дивани, стільці) для розміщення відвідувачів тематичною друкованою продукцією для платників податків (буклети, листівки, брошури) встановити плазмовий екран для транслювання відео сюжетів з питань застосування окремих положень податкового законодавства, роликами соціальної реклами з податкової тематики.

Липень, серпень 2012р. Тернопільська об’єднана державна податкова інспекція


7.10. Забезпечити наявність інформаційних стендів відповідно до рекомендованого регламенту зі створення та функціонування ЦОПП затверджених наказом №109.

Липень, серпень 2012р. Тернопільська об’єднана державна податкова інспекція


7.11. Забезпечити робочі місця співробітників, які відповідають за надання консультацій доступом до корпоративної мережі ДПС України для використання програмного модуля CRM IDD та подальшого забезпечення можливості під‘єднання до Єдиної бази податкових знань, а також доступу до баз даних ОДПС, необхідних для роботи з платниками податків.

ІІІ квартал 2012р. Тернопільська об’єднана державна податкова інспекція

7.12.Забезпечити приміщення: електронним таблом або вивіскою, де буде розміщуватися довідкова інформація загального характеру, платіжними терміналами, Забезпечити працівників форменим одягом. Розробити відповідні програми навчання співробітників.

Липень, серпень 2012р. . Тернопільська об’єднана державна податкова інспекція

Секретар ради І.В. Турський


6/4/6

Про бюджет міста Тернополя на 2011 рік

Розглянувши подання виконавчого комітету міської ради, враховуючи пропозиції постійної комісії Тернопільської міської ради з питань бюджету та фінансів та відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2011 рік у сумі 593207,1 тис.грн. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 532170,5 тис.грн., спеціального фонду бюджету 61036,6 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку 30170,0 тис. грн. (додаток 1).

2.Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2011 рік у сумі 593107,1 тис.грн. , у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 532070,5 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 61036,6 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

3.Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 300,0 тис.грн.

4.Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2011 рік: - інші субвенції у сумі 620,0 тис.грн.

5.Установити обсяг повернення кредитів до міського бюджету у сумі 50,0 тис.грн. та надання кредитів з міського бюджету, у сумі 150,0 тис.грн. в 2011 році (додаток 5).

6.Затвердити перелік об’єктів (додаток 6), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

7.Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2011 рік у сумі 200,0 тис. гривень.

8.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2011 рік за їх економічною структурою: - оплата праці працівників бюджетних установ ( код 1110); - нарахування на заробітну плату (код 1120); - придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ( код 1132); - забезпечення продуктами харчування ( код 1133); - оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160); - поточні трансферти населенню ( код 1340); - поточні трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

9.Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 28392,2 тис.грн. (додаток 7).

10.Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та укласти договори за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обгрунтованих лімітів споживання.

11.Установити, що комунальні унітарні підприємства, які зареєстровані на території міста і належать до спільної власності територіальної громади міста та їх об’єднання і дочірні підприємства, що перебувають на загальній системі оподаткування, сплачують до загального фонду міського бюджету частину прибутку (доходу). Частина прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності 2010 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2011 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств, і зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду міського бюджету, відкриті в органах Державного казначейства. Відрахування частини прибутку (доходу) здійснюється комунальними унітарними підприємствами, які належать до спільної власності територіальної громади міста та їх об’єднаннями і дочірніми підприємствами у розмірі 50 відсотків чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями бухгалтерського обліку. Розрахунок частини прибутку (доходу) подається до органів державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток. Інформацію про нарахування та сплату частини прибутку (доходу) вказані підприємства подають за підсумками 2010 року та щоквартально протягом 2011 року до фінансового управління Тернопільської міської ради.

12.Надати право фінансовому управління міської ради в процесі виконання міського бюджету, у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснювати перерозподіл видатків за кодами функціональної класифікації в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах міського бюджету. Перерозподіл бюджетних призначень за кодами функціональної класифікації у межах загального обсягу головного розпорядника коштів міського бюджету, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень по інших видатках споживання окремо по загальному та спеціальному фондах бюджету ( затверджених виконавчим комітетом за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету та фінансів ).

13.Надати право фінансовому управлінню міської ради: 13.1.Одержувати на договірних умовах короткотермінові позики в органах Державного казначейства України без нарахування відсотків за користування цими коштами для покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв. 13.2. В межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

14.Зобов’язати фінансове управління при введенні в дію нової бюджетної класифікації внести відповідні зміни в додаток 1 рішення сесії.

15.Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16.Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії Тернопільської міської ради з питань бюджету та фінансів.


Додаток №1

до рішення міської ради

від 05.01.2011р. №6/4/6
^ Доходи бюджету м.Тернополя на 2011 рік


грн.
 

Найменування доходів, згідно з

Загальний

Спеціальний фонд

 
Код

бюджетною класифікацією

фонд

Разом

в т.ч. б-т

Разом
 

 

 

 

розвитку

 
10000000

Податкові надходження

263197200,0

20215000,0

х

283412200,0
11000000

Податки на доходи, податки на прибуток,

 

 

 

 
 

податки на збільшення ринкової вартості

228542000,0

х

х

228542000,0
11010000

Податок на доходи фізичних осіб

222362000,0

х

х

222362000,0
11010100

Податок на доходи найманих працівників

205865000,0

х

х

205865000,0
11010200

Податок на доходи фізичних осіб - суб"єктів підпр. діяльності і

 

 

 

 
 

незалежної професійної діяльності

850000,0

х

х

850000,0
11010300

Податок на доходи фізичних осіб на дивіденди і роялті

390000,0

х

х

390000,0
11010600

Податок на доходи фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отри-

 

 

 

 
 

маних внаслідок проведення конкурсівта ін.розіграшів, виграшів в

 

 

 

 
 

азартні ігри

2000,0

х

х

2000,0
11010800

Податок на доходи фізичних осіб-військовослужбовців та осіб

 

 

 

 
 

рядового і начальницького складу

12100000,0

х

х

12100000,0
11011100

Податок на доходи фізичних осіб від інших видів діяльності

690000,0

х

х

690000,0
11011200

Податок на доходи фізичних осіб від продажу нерухомого майна та

 

 

 

 
 

надання нерухомості в оренду, житловий найм

1550000,0

х

х

1550000,0
11011300

Податок на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна та

 

 

 

 
 

надання рухомого майна в оренду(суборенду)

480000,0

х

х

480000,0
11011400

Податок на доходи фізичних осіб від отриманого платником доходу

 

 

 

 
 

внаслідок прийняття ним у спадщину майна,коштів, майнових

 

 

 

 
 

чи немайнових прав

435000,0

х

х

435000,0
11010400

Фіксований податок

1780000,0

 

 

1780000,0
11020000

Податок на прибуток підприємств

4400000,0

х

х

4400000,0
11020201

Податок на прибуток підприємств і фінансових установ

 

 

 

 
 

комунальної власності

4400000,0

х

х

4400000,0
12000000

Податки на власність

х

2800000,0

х

2800000,0
12020000

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

х

2800000,0

х

2800000,0
12020100

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу ( юридичних осіб)

х

850000,0

х

850000,0
12020200

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу ( громадян)

х

1950000,0

х

1950000,0
13000000

Збори за спеціальне використання

 

 

 

 
 

природніх ресурсів

29814800,0

х

х

29814800,0
13030200

Плата за користування надрами для видобування корисних

10000,0

х

х

10000,0
 

копалин місцевого значення

 

 

 

 
13050000

Плата за землю

29804800,0

х

х

29804800,0
13050100

Земельний податок з юридичних осіб

8650000,0

х

х

8650000,0
13050200

Орендна плата з юридичних осіб

16670000,0

х

х

16670000,0
13050300

Земельний податок з фізичних осіб

255000,0

х

х

255000,0
13050500

Орендна плата з фізичних осіб

4229800,0

х

х

4229800,0
14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

4040000,0

165000,0

х

4205000,0
14060300

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних

 

 

 

 
 

та фізичних осіб-підприємців

140000,0

х

х

140000,0
14070000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

3900000,0

165000,0

х

4065000,0
14070100

Збір за провадження діяльності на здійснення роздрібної

 

 

 

 
 

торгівлі, сплачена фізичними особами

1041400,0

х

х

1041400,0
14070200

Збір за провадження діяльності на здійснення роздрібної

 

 

 

 
 

торгівлі, сплачена юридичними особами

1480000,0

х

х

1480000,0
14070300

Збір за провадження діяльності на здійснення операцій з

 

 

 

 
 

торгівлі готівковими валютними цінностями

10000,0

х

х

10000,0
14070500

Збір за проведення діяльності на здійснення оптової

 

 

 

 
 

торгівлі, сплачена фізичними особами

40000,0

х

х

40000,0
14070600

Збір за провадження торговельно-

 

 

 

 
 

виробничої дія-сті (гром. харчування), сплачена фізичними особами

318000,0

х

х

318000,0
14070700

Збір за провадження діяльності на здійснення оптової

 

 

 

 
 

торгівлі, сплачена юридичними особами

480000,0

х

х

480000,0
14070800

Збір за провадження торговельно-

 

 

 

 
 

виробничої дія-сті (гром. харчування), сплачена юридичними особами

308900,0

х

х

308900,0
14070900

Збір за провадження торговельної діяльності

 

 

 

 
 

по пільговому торговому патенту

2500,0

х

х

2500,0
14071000

Збір за провадження торговельної діяльності

 

 

 

 
 

по короткотерміновому торговому патенту

200,0

х

х

200,0
14071300

Збір за провадження торговельної діяльності

 

 

 

 
 

з надання побутових послуг, сплачена фізичними особами

14000,0

х

х

14000,0
14071400

Збір за провадження торговельної діяльності

 

 

 

 
 

з надання побутових послуг, сплачена юридичними особами

205000,0

х

х

205000,0
14071500

Збір в частині провадження торговельної діяльності нафтопродуктами,

 

 

 

 
 

скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і

 

 

 

 
 

пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах

х

165000,0

х

165000,0
16000000

Інші податки

800400,0

17250000,0

17250000,0

18050400,0
16010000

Місцеві податки і збори ( крім єдиного)

800000,0

х

х

800000,0
160104000

Збір за місця для паркування транспортних засобів

300000,0

х

х

300000,0
160103000

Туристичний збір

500000,0

х

х

500000,0
16040000

Фіксований сільськогосподарський податок

400,0

х

х

400,0
16050000

Єдиний податок

 

17250000,0

17250000,0

17250000,0
16050100

Єдиний податок з юридичних осіб

 

7990000,0

7990000,0

7990000,0
16050200

Єдиний податок з фізичних осіб

 

9260000,0

9260000,0

9260000,0
20000000

Неподаткові надходження

12190000,0

24271040,0

х

36461040,0
21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

690000,0

х

х

690000,0
21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

600000,0

х

х

600000,0
21081100

Адміністративні штрафи

90000,0

х

х

90000,0
22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від

 

 

 

 
 

некомерційного та побічного продажу

11050000,0

х

х

11050000,0
22080400

Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом

 

 

 

 
 

ті іншим майном, що перебуває у комунальній власності

8600000,0

х

х

8600000,0
22090000

Державне мито

2450000,0

х

х

2450000,0
22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення

 

 

 

 
 

документів, у т.ч. за оформлення документів на спадщину і дарування

2355000,0

х

х

2355000,0
22090400

Державне мито,пов"язане з видачею та оформленням закордонних

 

 

 

 
 

паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

95000,0

х

х

95000,0
24000000

Інші неподаткові надходження

450000,0

175000,0

х

625000,0
24060300

Інші надходження

450000,0

х

х

450000,0
24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законо-

х

175000,0

х

175000,0
 

давства про охорону навколишнього природного середовища в

 

 

 

 
 

результаті господарської та іншої діяльності

 

 

 

 
25000000

Власні надходження бюджетних установ

х

24096040,0

х

24096040,0
25010000

Плата за послуги,що надаються бюджетними установами

х

20342020,0

х

20342020,0
25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно

 

 

 

 
 

з функціональними повноваженнями

х

17208900,0

х

17208900,0
25010200

Кошти, що отримуються бюджетними установами від

 

 

 

 
 

господарської та/або виробничої діяльності

х

17300,0

х

17300,0
25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

х

3115820,0

х

3115820,0
25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

х

3754020,0

х

3754020,0
25020100

Благодійні внески,гранти та дарунки,отримані бюджетними установами

х

2750020,0

х

2750020,0
25020200

Надходження,що отримуються бюджетними установами на

 

 

 

 
 

виконання окремих доручень та інвестиційних проектів

х

1004000,0

х

1004000,0
30000000

Доходи від операцій з капіталом

4000,0

12920000,0

12920000,0

12924000,0
31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна

4000,0

х

х

4000,0
31030000

Надходження від відчуження майна, що знаходиться

 

 

 

 
 

у комунальній власності

х

9500000,0

9500000,0

9500000,0
33010100

Надходження від продажу земельних ділянок

х

3420000,0

3420000,0

3420000,0
 

несільськогосподарського призначення

 

 

 

 
40000000

Офіційні трансферти (розшифровуються за видами трансфертів та бюджетів)

256779300,0

160600,0

 

256939900,0
41020000

Дотації

104024400,0

х

х

104024400,0
41020100

Дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету

102160900,0

х

х

102160900,0
41020600

Додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості

1863500,0

х

х

1863500,0
 

Субвенції

152754900,0

160600,0

х

152915500,0
41030000

Субвенції з державного бюджету

152754900,0

160600,0

х

152915500,0
41030600

Субвенція з державного бюджету на виплату допомоги сім"ям з дітьми, молозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

107546400,0

х

х

107546400,0
41030800

Субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, приподного газу, послуг тепло-, водопостачання, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

28915800,0

х

х

28915800,0
41030900

Субвенція з державного бюджету на надання пільг з послуг зв"язку та інших передбачених законодавством пільг( крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби,твердого та рідкого пічного побутового палива,послуг тепло-, водопостачання, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

15964700,0

х

х

15964700,0
41031000

Субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

6000,0

х

х

6000,0
 

Субвенція з державного бюджету на збереження середньої зарплати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв"язку із закінченням строку повноважень

75400,0

х

х

75400,0
41034300

Субвенція з державного бюджету на фінансівання ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських, районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги".

х

160600,0

х

160600,0
41035000

Інші субвенції

66600,0

х

х

х
41035800

Субвенція з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитбудинках сімейного типу та прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною".

180000,0

х

х

180000,0
50000000

Цільові фонди

х

3470000,0

х

3470000,0
50080000

Екологічний податок

х

670000,0

х

670000,0
50110000

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

 

 

 

 
 

та місцевими органами виконавчої влади

х

2800000,0

х

2800000,0
 

^ Разом доходів

532170500,0

61036640,0

30170000,0

593207140,0
Секретар радиІ.В.Турськийзалишити коментар
Сторінка6/25
Дата конвертації05.11.2012
Розмір5.18 Mb.
ТипЗакон, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх