Законом України \"Про місцеве самоврядування в Україні\" icon

Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"


Схожі
Кегич І вськарайоннарад а...
Голови львівської обласної ради від 14 листопада 2012 р. №...
План Поняття місцевого самоврядування. Повноваження місцевого самоврядування...
Про хід виконання Програми розвитку освіти міста Вознесенська на 2009-2015 роки...
План Закон України про студентське самоврядування Сучасні реалії студентського самоврядування...
Вступ
Реферат на тему: Загальна характеристика правової природи Національного банку України...
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта...
Міністерство праці та соціальної політики україни міністерство освіти І науки україни нака з...
Закон України від 16. 07. 99р. №996 “Про бухгалтерський облік І фінансову звітність в Україні"...
Міністерство освіти І науки України положення про самостійну роботу студентів донбаської...
Міністерство освіти І науки україни...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
повернутися в початок
скачать

Збір за місця паркування транспортних засобів – це плата за право паркування автотранспорту в спеціально обладнаних або відведених для цього місцях.

^

ІІ.Платники збору.


Платниками збору є юридичні особи , їх філії, фізичні особи-підприємці, які згідно з рішенням міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів затверджується рішенням міської ради про встановлення збору.

ІІІ.Об”єкт , база опадаткування і ставка збору.

Об”єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги(будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

Майданчик для платного паркування - площа території (землі) , що належить на правах власності територіальній громаді, на якій відповідно до рішення міської ради здійснюється паркування транспортних засобів.

Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки , відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі від 0,03 до 0,06 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня бюджетного року.

При визначенні ставки збору враховують місцезнаходження спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів, площу спеціально відведеного місця, кількість місць для паркування транспортних засобів, режим роботи та їх заповнюваність.

ІУ.Порядок обчислення та строки сплати збору.

Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального (звітного) податкового періоду.

У. Відповідальність та контроль за сплатою збору.

Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати збору за місця за паркування транспортних засобів покладається на платників збору відповідно до чинного законодавства. Контроль за своєчасною і повною сплатою збору має право здійснювати податкова служба , управління транспорту та зв`язку .


Секретар ради І.В.Турський

Додаток №5

до рішення міської ради

від 05.01.2011 р.

№6/4/3


В розділ ІV додатку 5 внесено зміни відповідно до рішень міської ради від 08.04.2011 р. №6/7/1, від 17.05.2012 р. №6/21/99

ПОЛОЖЕННЯ

про туристичний збір

І. Загальні положення.

Положення про туристичний збір розроблено відповідно до ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”, Податкового кодексу України та рішення міської ради про встановлення місцевих податків і зборів на території м. Тернополя.

ІІ. Платники збору.

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію м. Тернополя та отримують послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

Базою справляння збору є вартість усього періоду проживання (ночівлі), за вирахуванням податку на додану вартість.

До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги.

ІІІ. Ставки збору.

Ставка збору встановлюється у розмірі 1% до бази справляння збору.

IV. Порядок нарахування і строки сплати збору.

Справляння збору здійснюється:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належить фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними або фізичними особами-підприємцями, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з міською радою.

Справляння збору здійснюється під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею).

Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального (звітного) податкового періоду. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Платниками збору не можуть бути особи, які пред’явили підтверджуючі документи про те, що вони:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками та курсовками в санаторії та пансіонати.

V. Відповідальність.

Податкові агенти (платники туристичного збору), вказані в підпунктах Положення, за неподання, несвоєчасне подання розрахунку туристичного збору, повноту і своєчасність сплатити несуть відповідальність у відповідності з діючим законодавством.

Контроль за своєчасністю подання розрахунків туристичного збору, повноту і своєчасність сплати його до міського бюджету покладається на державну податкову службу.


Секретар ради І.В.Турський

Додаток №6

до рішення міської ради

від 05.01.2011 р.

№6/4/3
^

ПОЛОЖЕННЯ

про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

І. Загальні положення.

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності встановлюється відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення Тернопільської міської ради «Про місцеві податки і збори»..


Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності( далі – Збір) - це сума коштів, яка сплачується суб’єктами господарювання за придбання та використання ними торгового патенту – державного свідоцтва з обмеженим строком дії на провадження певного виду підприємницької діяльності.

ІІ. Платники збору.

Платниками збору є суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують торгові патенти та провадять на території м. Тернополя такі види діяльності:

а) торговельну діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в) торгівлю валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

Для провадження передбачених вище видів підприємницької діяльності в м. Тернополі суб'єкт господарювання придбаває торговий патент в порядку, визначеному Податковим кодексом України (ст.267). Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються центральним органом державної податкової служби.

Перелік суб'єктів господарювання, які не є платниками збору, а також видів діяльності, які здійснюються з придбанням пільгового та короткотермінового патентів, наведено в Податковому кодексі України.

ІІІ. Ставки збору.

1. Ставки збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг ( враховуючи торгівельну діяльність нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на автозаправних станціях та заправних пунктах) встановлюються Тернопільською міською радою з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної зарплати , встановленої законом на 1 січня календарного року, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів.

2 Розміри ставок збору за здійснення торгівлі валютними цінностями, діяльності у сфері розваг, провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового та короткотермінового торгового патенту наведені в Податковому кодексі у фіксованому розмірі до мінімальної зарплати , встановленої законом на 1 січня календарного року.

IV. Порядок сплати збору.

Платники збору, які:

а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) – сплачують збір за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

б) здійснюють торгівлю валютними цінностями – сплачують збір за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

в) здійснюють діяльність у сфері розваг – сплачують збір за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

г) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу – сплачують збір за місцем реєстрації таких платників;

ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, - сплачують збір за місцем провадження такої діяльності.

V. Строки сплати збору:

Платники здійснюють сплату збору в такі строки :

а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту - не пізніше як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями – щомісяця, не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

в) за здійснення діяльності у сфері розваг – щоквартально, не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

Під час придбання торгового патенту суб'єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями Податкового кодексу.

VІ. Порядок та терміни дії торгового патенту.

Торговий патент діє на території, на яку поширюється повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб’єкта господарювання, або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу. Передача торгового патенту іншому суб'єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу такого суб'єкта не дозволяється.

Торговий патент, виданий для провадження торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території України.

Термін дії торгового і пільгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, становить 60 календарних місяців.

Термін дії короткотермінового торгового патенту становить від одного до п'ятнадцяти календарних днів.

Термін дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім календарних кварталів.

У разі невнесення суб'єктом господарювання збору у встановлений цією статтею строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.

Суб'єкт господарювання, що припинив діяльність, яка підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це Тернопільську ОДПІ. Торговий патент підлягає поверненню а суб'єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

VІІ. Відповідальність.

Платники збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності несуть відповідальність за повноту і своєчасність його сплати у відповідності з діючим законодавством.

Контроль за справлянням збору , повнотою та своєчасністю його сплати покладено на органи державної податкової служби.


Секретар ради І.В.Турський

Додаток №7

до рішення міської ради

від 05.01.2011 р.

№6/4/3


Додаток № 7 до рішення викладено в новій редакції згідно з додатком № 2 рішенням міської ради від 05.01.2012р. № 6/18/9

ПОЛОЖЕННЯ

по єдиному податку


І. Загальні положення.


Єдиний податок на території м. Тернополя справляється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового та Бюджетного кодексів України, Закону України від 4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності” (далі Закон), а також рішення Тернопільської міської ради „Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради”(в частині єдиного податку). Порядок переходу суб’єктів з підприємницької діяльності на застосування спрощеної системи оподаткування регулюється Законом

ІІ. Платники податку.


Платники податку діяляться на 4 групи :

1) перша група – фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 000 гривень.

2) друга група - фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та /або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень

До цієї групи не належать фізичні особи-підприємці, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна( група 70.31 КВЕД ДК 009:2005).Такі фізичні особи- підприємці належать виключно до третьої групи платників, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи.

3)третя група – фізичні особи-підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;

обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень

4) четверта група - юридичні особи- суб”єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;

обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень.

Перелік суб’єктів підприємницької діяльності, на яких не розповсюджується спрощена система оподаткування та які не можуть бути платниками єдиного податку, а також перелік побутових послуг населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, наведено в ст. 291.5 Податкового кодексу.

ІІІ. Об’єкт оподаткування.


Об’єктом оподаткування є дохід платника єдиного податку.

1). для фізичної особи - підприємця – дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі, матеріальній або нематеріальній формі, до якого включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів ( робіт, послуг).При цьому до доходу не включаються отримані пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності

2) для юридичної особи – будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі, матеріальній або нематеріальній формі, до якого включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів ( робіт, послуг).

Датою отримання доходу є дата надходження коштів на поточний рахунок ( у касу) платника єдиного податку, дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів ( робіт, послуг).


IV. База оподаткування.


Для юридичних осіб – платників єдиного податку та для фізичних осіб - платників єдиного податку, які відносяться до 3 групи, базою оподаткування є дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до вимог Податкового кодексу.

Для фізичних осіб 1 та 2 груп база оподаткування носить фіксований характер і не залежить від суми одержаної виручки.


V. Ставки податку. 1. Ставки податку для юридичних осіб.

Ставки податку для юридичних осіб встановлюються у відсотках до доходу (відсоткові ставки).Юридичні особи можуть самостійно обрати одну із ставок єдиного податку:

- 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість;

- 5 відсотків - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

2. Ставки податку для фізичних осіб.

Ставки податку для фізичних осіб встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року ( фіксовані ставки) та у відсотках до доходу (відсоткові ставки), а саме :

 1. для першої групи платників єдиного податку - встановлюються Тернопільською міською радою у межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, згідно з додатком (додається) ;

 2. для другої групи платників єдиного податку - встановлюються Тернопільською міською радою у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, згідно з додатком (додається);

 3. для третьої групи платників єдиного податку ставки складають :

- 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість;

- 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

У разі, якщо платник єдиного податку отримає дохід, що перевищує встановлений ліміт, дохід від діяльності, не зазначеної у свідоцтві, який не дає права використовувати єдиний податок, або дохід, отриманий при використанні невстановленого способу розрахунків, то цей дохід буде обкладатися єдиним податком за ставкою 15 відсотків (для першої, другої та третьої групи підприємців) та за подвійною ставкою для четвертої групи.

VІ. Порядок обчислення.


Платники єдиного податку – юридичні особи та платники єдиного податку – фізичні особи, віднесені до 3-ї групи, обчислюють податок в розмірі 3% чи 5% від суми доходу , порядок визначення якого визначено Податковим кодексом.

Платники єдиного податку – фізичні особи 1 –ї та 2-ї груп сплачують податок за фіксованими ставками, незалежно від обсягу доходу .


VІІ. Податковий період.


Для платників єдиного податку першої групи податковим (звітним) періодом є календарний рік.

Для платників єдиного податку другої – четвертої груп податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.


VІІІ. Строк та порядок сплати.


   Платники єдиного податку першої-другої груп, сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа поточного місяця (включно).

Для них передбачена можливість сплатити єдиний податок авансовим внеском за весь податковий період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.
    Платники єдиного податку, віднесені до третьої – четвертої груп, сплачують податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання квартальної декларації (40 днів).

Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.


ІХ. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.


Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду

Платники єдиного податку другої – четвертої груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

Податкова декларація подається за місцем податкової адреси.

.Х.Особливості податкового навантаження.


Платники єдиного податку звільняються від обов”язку нарахування, сплати таких податків і зборів:

1) податку на прибуток підприємств;

2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів, що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані;

3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, за винятком податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку оподаткування 3 відсотки;

4) земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для провадження господарської діяльності;

5) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

6) збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Платник єдиного податку виконує функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним в трудових або цивільно-правових відносинах.


ХІ. Відповідальність.


Платники єдиного податку несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій у відповідності з Податковим кодексом.

Контроль за справлянням податку, повнотою та своєчасністю його сплати покладено на органи державної податкової служби.


Секретар ради І.В.Турський


Додаток 8

до рішення міської ради

від 05.01.2011р. № 6/4/3

Доповнено додатком № 8, згідно з п.5 рішення міської ради від 05.01.2012р. № 6/18/9


ПОЛОЖЕННЯ


про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки


1. Загальні положення

Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Положення) розроблено на підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями), ст.10, 12, 265 Податкового кодексу України та рішення міської ради про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території м. Тернополя.


^ 2. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.


^ 3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальної громади (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку;

ґ) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;

д) гуртожитки.


^ 4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4.4. У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів.


^ 5. Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи-платника податку, зменшується:

а) для квартири – на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку – на 250 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа-платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.


^ 6. Ставка податку

6.1. Ставки податку встановлюються за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості:

- для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставка податку складає 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

- для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.


^ 7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.


8. Порядок обчислення суми податку

8.1. Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості.

8.2. Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.

8.3. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об’єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.

Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності ця стаття, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу.

8.5. Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

8.6. У разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

8.7. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком.

8.7.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

8.7.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.


^ 9. Строки та порядок сплати податку

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до міського бюджету.

9.2. Строки сплати податку.

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.


Секретар ради І.В.Турський


6/4/4

Про створення комунального закладу "Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів"

Відповідно до розрахункових показників, доведених Міністерством фінансів України на соціальний захист м. Тернополя по утриманню центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів на 2011 рік, керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, сім’ї, материнства, дитинства, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Створити комунальний заклад "Цент соціальної реабілітації дітей-інвалідів".

2.Затвердити Положення про комунальний заклад "Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів", згідно з додатком (додається).

3.Виконавчому комітету міської ради вирішити питання розміщення комунального закладу "Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів".

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, сім’ї, материнства, дитинства.


Додаток

до рішення міської ради

№ 6/4/4

від «05» січня 2011 р.


П О Л О Ж Е Н Н Я

Про комунальний заклад «Центр соціальної

реабілітації дітей-інвалідів».

 1. Загальні положення.

 1.1. Комунальний заклад «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів», (далі Центр) з вадами ОРА (ДЦП) – є спеціальним закладом системи соціального захисту населення, що здійснює роботу соціальної адаптації у поєднанні з вихованням дітей-інвалідів з фізичними та розумовими вадами без відриву від сім’ї із залученням до участі в реабілітаційному процесі батьків та інших членів сім’ї дитини.

1.2.При здійсненні реабілітаційних заходів діти-інваліди користуються всіма правами, визначеними статтею 31 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні".

1.3. Центр в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями та розпорядженнями Тернопільської міської ради, а також цим положенням про Центр.

1.4. Центр взаємодіє з місцевими органами охорони здоров'я, освіти і науки тощо.

1.5. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, має печатку, штамп із своїм найменуванням.

1.6. Центр підпорядкований та підзвітний Тернопільській міській раді.

2. Завдання центру.

2.1. Реалізацію головних завдань, визначених Законами України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про соціальні послуги", щодо забезпечення права дітей-інвалідів на соціальну реабілітацію та адаптацію з метою їх наступної інтеграції в дитячі колективи дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл. Діти-інваліди, які згідно з медичним висновком потребують постійного стороннього догляду і не можуть перебувати в загальноосвітніх закладах, забезпечуються соціальним, психолого-педагогічним патронатом вдома;

2.2. Формування соціально-адаптованої всебічно розвиненої особистості, надання кваліфікованої допомоги дітям-інвалідам у здійсненні корекції психофізичного розвитку за індивідуальною програмою та залученням до участі у цій програмі батьків чи інших членів сім’ї.

2.3.Створення умов для всебічного розвитку, засвоєння вихованцями знань, умінь і навичок з метою підготовки їх до здобуття дошкільної освіти, з подальшим здобуттям дітьми базової та повної загальної середньої освіти, професійно-технічної та вищої освіти з урахуванням рекомендацій лікарів.


2.4. Підготовку батьків дітей-інвалідів до продовження реабілітаційного процесу з дітьми-інвалідами поза межами Центру, соціально-педагогічний патронат таких сімей.


2.5. Надання кваліфікованої допомоги дітям-інвалідам у здійсненні корекції психофізичного розвитку за індивідуальною програмою реабілітації та залучення до участі в цій програмі батьків та (або) законного представника.


2.6. Комплексна реабілітація та соціальна адаптація дітей-інвалідів.


2.7. Надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда.

^ 2.8 Відповідно до основних завдань Центр забезпечує:

-       дотримання спеціального розпорядку дня та впровадження методик соціальної реабілітації дітей-інвалідів;

-       створення відповідних умов для забезпечення належної ефективності колекційної спрямованості, реабілітаційно-відновлюваної роботи;

-       здійснення індивідуального і диференційованого підходу з урахуванням діагнозу;

-        умови для набуття дитиною соціального досвіду з метою її інтеграції у суспільстві;

-        соціальний патронат в сім’ї, у якій є дитина-інвалід та залучення батьків до участі у виконанні реабілітаційних програм.

^ 3. Права і повноваження центру.

3.1.Фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов дітей-інвалідів;

3.2.Укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати безпосередні зв’язки із загальноосвітніми навчальними закладами за погодженням із відповідними органами управління освітою, діагностично-методичними, науковими установами, підприємствами, організаціями, фондами, товариствами, окремими громадянами на території України та за її межами;

3.3. Здійснювати міжнародні зв’язки, проводити спільні заходи (семінари, конференції тощо).

4. Умови зарахування та відрахування дітей-інвалідів.

4.1. Зарахування та відрахування дітей-інвалідів у Центрі здійснюється наказом директора.

4.2. До Центру протягом року зараховуються діти від 2-ох років, які отримали статус інваліда, діти з фізичними та розумовими вадами розвитку, діти раннього віку групи ризику за направленням лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання дитини.

4.3.До Центру зараховуються діти віком від 2 до 18 років з фізичними або розумовими вадами розвитку, які отримали статус інваліда.

4.4.За дитиною-інвалідом зберігається місце в Центрі в разі її хвороби, карантину, хвороби або відпустки батьків або законного представника, а також у літній період, але не більше 75 днів.

4.5. Після закінчення курсу реабілітації дитині-інваліду видається документ, де вказується назва та реквізити Центру, прізвище, ім'я, по батькові дитини-інваліда, перелік та обсяг наданих їй послуг, результати реабілітації, наступні рекомендації.


4.6.Перелік документів необхідний для зарахування до центру, затверджується наказом директора.

 4.7. Відрахування дітей-інвалідів з Центру здійснюється:

-       після завершення реалізації індивідуальної реабілітаційної програми, виконання індивідуального сімейного плану (далі – ІСП);

-        за бажанням батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників);

-        якщо дитина не відвідує Центр без поважних причин більше місяця;

       У виняткових випадках можливе продовження терміну перебування дитини на основі рішення МСЕК. Батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників) повідомляють про відрахування дитини за 7 календарних днів.


^ 5. Організація комплексного корекційно-відновлювальної та психологічної реабілітації.

5.1. Центр забезпечує своєчасність, доступність і ефективність надання дітям-інвалідам        кваліфікованої колекційної, соціальної, психологічної допомоги та реабілітації, організацію їх виховання відповідно до особливостей психофізичного розвитку.

5.2. Заходи з психологічної реабілітації складаються з:


5.2.1. Проведення психологічної діагностики особистості дитини-інваліда, визначення та використання форм, методів, засобів, терміну та процедур психологічної корекції, консультування тощо.

5.2.2. Проведення індивідуальної психокорекційної роботи.

5.2.3.Проведення психопрофілактичної та психокорекційної роботи з сім'єю дитини-інваліда.

       Під час звернення сім’ї до Центру фахівцями проводиться первинне обстеження дитини в сім’ї в цілому з метою виявлення вад розвитку дитини та потреб сім’ї.

       На основі первинного обстеження фахівцями розробляється ІСП,  який включає комплекс реабілітаційних заходів та враховує діагноз дитини, її психофізичний розвиток, індивідуальні особливості та можливості, а також стан сім’ї в цілому, соціальні та економічні можливості, відносини між членами сім’ї дитини-інваліда.

 5.3.   Індивідуальний сімейний план затверджується директором Центру. Кожна дитина-інвалід (через кожні 6 місяців) проходить поглиблене обстеження з метою виявлення реального рівня розвитку дитини і визначення для неї подальшої індивідуальної реабілітаційної програми.

5.4.   З метою забезпечення ефективності соціально-реабілітаційного, корекційно-відновлюваного та психологічних процесів працівники Центру проводять:

-        групові реабілітаційні заняття;

-       індивідуальні та групові корекційно-відновлювані заняття з урахуванням особливостей розвитку дітей-інвалідів;

-        заняття з лікувальної фізкультури, сенсорної інтеграції, логопедії, ритміки, соціально-побутової, просторової орієнтації, розвитку комунікативної діяльності, розширення досвіду соціально-психологічної адаптації та інтеграції;

-       залучають до реабілітаційної роботи батьків дітей-інвалідів, надають їм методичну допомогу, допомагають організовувати реабілітаційні заняття з дитиною-інвалідом удома, забезпечують відвідування батьками постійно діючого батьківського лекторію.

5.5.    Тривалість одного курсу реабілітації дитини визначається фахівцями двічі на рік під час розробки та корекції індивідуальної реабілітаційної програми. Мінімальний курс  соціальної реабілітації – 6-ть місяців.

5.6.   У Центрі встановлюється система поділу дітей на групи, граничне наповнення яких установлене нормативами наповнення груп дошкільних навчальних закладів (ясел – садків) комплексного типу, запровадженими Наказом МОН України від 22.02.2002р. № 128, зареєстрований Мінюстом 06.03.2002р. № 229/6517 (із змінами та доповненнями), яка не перевищує 8 чоловік.

5.7.   Тривалість індивідуальних та групових занять визначається відповідно до віку дітей та їх психофізичного розвитку.

5.8.   З метою забезпечення ефективності, удосконалення форм і методів реабілітаційно-відновлюваної, психологічної роботи Центр аналізує  та узагальнює катамнестичні дані про вихованців, які вибули з Центру, здійснює соціально-психологічний патронат сімей, у яких виховуються діти-інваліди випускники Центру.

5.9.   Для надання консультативно-методичної допомоги батькам та організації першочергової корекційно-відновлюваної допомоги дітям-інвалідам, штатним розписом Центру передбачається посади фахівців згідно з вимогами типового положення .

5.10. При Центрі створюється постійно діюча методична рада, яка розглядає рекомендації та   пропозиції щодо системи реабілітації, обговорює найважливіші програми, тривалість реабілітаційного курсу та вирішує інші питання стосовно ранньої соціальної реабілітації        дітей-інвалідів.

5.11. До складу методичної ради Центру можуть входити представники органів виконавчої влади, охорони здоров’я, міського управління соціальної політики.

5.12. Персональний склад ради і Положення про неї затверджує директор Центру за погодженням з органами місцевого самоврядування.

^ 6. Управління Центром.

6.1 Управління Центром здійснюється директором:

-       директор Центру приймається та звільняється з посади міським головою Тернопільської міської ради, є матеріально-відповідальною особою, організовує роботу колективу, забезпечує збереження майна та зміцнює матеріальну базу;

-      усі працівники Центру призначаються на посаду та звільняються з посади директором центру.

  ^ 6.2. Директор Центру:

-        несе персональну відповідальність за результати діяльності Центру;

-        представляє Центр в установах, організаціях, підприємствах, усіх форм власності. Без довіреності, розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру;

-        укладає угоди, відкриває банківські рахунки в установах банку;

-       у межах своєї компетенції видає накази, затверджує функціональні обов’язки працівників, розв’язує питання добору і розставлення кадрів, застосовує заходи заохочення та дисциплінарні заходи;

-        організовує реабілітаційний, корекційно-відновлюваний та навчально-виховний процеси, здійснює контроль за їх реалізацію;

-        затверджує правила внутрішнього розпорядку;

-       здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних умов і пожежної безпеки тощо;

-       відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання звітності і подання її в установлені терміни відповідним органам.

^ 7. Фінансово-господарська діяльність.

7.1.Джерелами формування Центру є:

-        майно, передане йому засновником;

-        інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством.

7.2. Джерелами фінансування Центру є:

- доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів;

-        інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

7.3. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до кошторису, штатного розпису, затверджених в установленому порядку.

7.4. Утворення, реорганізація та ліквідація центру здійснюється за рішенням сесії міської ради або суду.

^ 8. Контроль за діяльністю Центру.

8.1.Координацію діяльності Центру здійснює управління соціальної політики Тернопільської міської ради, відповідно до чинного законодавства.


Секретар ради І.В. Турський


6/4/5

Про комплексну Програму мобілізації зусиль Тернопільської міської ради, Тернопільської об'єднаної податкової інспекції, виконавчого комітету міської ради, управлінь та відділів міської ради по забезпеченню надходжень до міського бюджету на 2011-2014 рр.

Додаток до рішення доповнено розділом 7 згідно з рішенням міської ради від 30.03.2012 р. №6/20/5, в рішення та додаток до нього внесені зміни відповідно до рішення міської ради від 07.06.2012 р. №6/22/21

Керуючись Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", “Про державну податкову службу в Україні”, „Податковим кодексом України”, враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів, міська рада ВИРІШИЛА:

Затвердити комплексну Програму мобілізації зусиль Тернопільської міської ради, Тернопільської об'єднаної податкової інспекції, виконавчого комітету міської ради, управлінь та відділів міської ради по забезпеченню надходжень до міського бюджету на 2011-2014 рр.

Додаток

до рішення міської ради

від 05 січня 2011р. № 6/4/5


Додаток до рішення доповнено розділом 7 згідно з рішенням міської ради від 30.03.2012 р. №6/20/5, в додаток внесені зміни відповідно до рішення міської ради від 06.07.2012 р. №6/22/21


Комплексна програма

мобілізації зусиль тернопільської міської ради, тернопільської об’єднаної державної податкової інспекції у місті , виконавчого комітету, управлінь та відділів міської ради по забезпеченню надходжень до міського бюджету на 2011-2014 роки

І.Обґрунтування необхідності Комплексної програми

Комплексна програма мобілізації зусиль Тернопільської міської ради, Тернопільської об’єднаної державної податкової інспекції, виконавчого комітету, управлінь та відділів міської ради по забезпеченню надходжень до міського бюджету ( в подальшому Комплексна програма) розроблена на основі Податкового кодексу України, Законів України “Про державну податкову службу в Україні”.

Комплексна програма являє собою комплекс заходів, які сприятимуть розвитку економіки міста, і на цій основі, забезпеченню повного задоволення соціальних потреб. Зокрема, створенню сприятливих умов для розвитку підприємництва; збільшенню випуску якісних конкурентноздатних товарів, насиченню товарних ринків; зведенню до мінімуму негативного впливу на економіку міста тіньового бізнесу; максимальному поєднанню інтересів суб’єктів підприємницької діяльності - платників податків з інтересами податкової служби, надходженню коштів до бюджетів всіх рівнів на основі добровільного виконання платниками своїх податкових зобов’язань; запобіганню злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриттю та розслідуванню.

Очікувані результати:

 • розширення бази оподаткування, що дасть змогу зменшити податковий тиск на платників податків та забезпечити ефективне наповнення міського бюджету;

 • посилення боротьби з правопорушеннями в сфері оподаткування;

 • підвищення ефективності перевірочної роботи, яка за рахунок автоматизованого відбору платників для документальних перевірок дає змогу виявити ухилення від оподаткування при загальному зменшенні кількості перевірок та перевіряючих, забезпечує обов’язковість відповідальності порушників, залучення до оподаткування “тіньових” коштів шляхом відстеження товарно-грошових потоків, контролю за використанням готівки, легалізації зовнішньоекомічної діяльності, запобігання використання банківської системи з протиправною метою;

 • розширення інформаційного забезпечення кожної ланки податкової служби, що сприятиме автоматизації процесу оподаткування, ефективному використанню наявних людських ресурсів, дасть можливість порівнювати відомості з різних джерел з метою виявлення ухилень від сплати податків;

 • скорочення та ліквідацію податкового боргу шляхом поліпшення роботи з платниками податків, заохочення їх до добровільної сплати та скорочення заборгованості перед бюджетом.

Економічний ефект від виконання Комплексної програми:

Розширення бази оподаткування за рахунок виявлення додаткових резервів забезпечення бюджетних призначень (аналіз роботи підприємств “мінімізаторів” та тих, що входять до груп “ризику”; аналіз податкової звітності; аналіз зведених звітів про пільги в оподаткуванні); вжиття заходів направлених на зменшення та недопущення росту сум податкового боргу; проведення контрольно-перевірочної роботи та забезпечення повного та своєчасного надходження до міського бюджету донарахованих сум та інших заходів.

Розрахункові очікувані надходження по бюджетних призначеннях за рахунок виконання заходів передбачених Комплексною програмою:

- податок на доходи фізичних осіб - 12 080,0 тис. грн.

- податок на прибуток підприємств - 2800,0 тис.грн.

- збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності -1000,0 тис. грн.

- єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності - 1080,0 тис. грн.

- по платі за землю - 500,0 тис. грн.

- збір за місця для паркування транспортних засобів - 240,0 тис. грн.

Розрахувати базу оподаткування на 2011 рік та забезпечити сплату податків у сумах:

- туристичний збір - 30,0 тис. грн..

- збір за першу реєстрацію транспортного засобу - 1750,0 тис.грн.

- екологічний податок - 320,0 тис. грн.

ІІ. Мета і основні завдання Комплексної програми

Комплексна програма мобілізації зусиль Тернопільської міської ради, Тернопільської об’єднаної державної податкової інспекції, виконавчого комітету, управлінь та відділів міської ради по забезпеченню надходжень до міського бюджету на 2011-2014 роки враховує створення нових технологій податкової діяльності, які базуватимуться на використанні сучасної комп’ютерної техніки для створення бази, яка дозволить систематично і широко використовувати внутрішню та зовнішню інформацію для планування і виконання функцій щодо контролю за сплатою податків і зборів, аудиту, ефективної боротьби з ухиленнями від сплати і скорочення розмірів тіньової економіки.

В цілому ж робота по адмініструванню податків та зборів, забезпеченню надходжень до міського бюджету, яка враховує нову філософію партнерських відносин з платниками податків включає в себе:

 • удосконалення системи планування (прогнозування) та обліку надходжень до бюджету;

 • удосконалення системи конрольно-перевірочної роботи;

 • правове забезпечення профілактики злочинності;

 • удосконалення системи стягнення податків;

 • впровадження сучасних інформаційних технологій в оподаткуванні;

 • удосконалення роботи з платниками податків;

 • зміцнення матеріально-технічної бази податкової служби та покращення її кадрового забезпечення.

ІІІ. Заходи Комплексної програми мобілізації зусиль Тернопільської міської ради, Тернопільської об’єднаної державної податкової інспекції, виконавчого комітету, управлінь та відділів міської ради по забезпеченню надходжень до міського бюджету на 2011-2014 роки.

1.Удосконалення системи планування (прогнозування) та обліку надходжень до міського бюджету.

  1. Виявляти додаткові джерела надходження платежів до міського бюджету. Всебічно аналізувати стан обсягів виробництва продукції, фінансово-економічний стан підприємств з метою мобілізації платежів до міського бюджету. За результатами аналізу та з врахуванням факторів, що негативно впливають на стан адміністрування податків та зборів, розробляти додаткові заходи щодо забезпечення надходжень до місцевого бюджету.

2011-2014 роки Тернопільська об’єднана державна податкова інспекція
залишити коментар
Сторінка3/25
Дата конвертації05.11.2012
Розмір5.18 Mb.
ТипЗакон, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх