Н. К. Жолобок,,30 грудня 2009року icon

Н. К. Жолобок,,30 грудня 2009року


Схожі
Держбуду України від 18   жовтня 200 4 року №171 із Зміною №3...
Методичні рекомендації харків “хаі 2012 Затверджено методичною комісією університету 11 грудня...
 Законами України...
Затверджено рішенням Центральної методичної ради Запорізького державного медичного університету...
Матеріали круглого столу київ, 12 грудня 2007 року київ 2008...
Реферат на тему...
В. Ф. Ситника 30 листопада 2 грудня 2009 р...
Валерію Михайловичу! На початок грудня борги по зарплаті складають 8,9 млн грн...Загрузка...
скачать
,,ЗАТВЕРДЖЕНО”

Начальник

управління освіти і науки

облдержадміністрації

Н. К. Жолобок


,,30” грудня 2009року


П Л А Н

РОБОТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО

ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ НА 2010 РІК


м. Хмельницький

2009 рік


ВСТУП

(основні завдання і пріоритетні напрями роботи закладу в 2010 році)

В 2009 році, педагогічний колектив обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді зосередив увагу на виконанні освітніх завдань, визначених Законами України ,,Про освіту”, ,,Про загальну середню освіту”, ,,Про позашкільну освіту”, законодавчими актами Верховної Ради та актами Президента і Кабінету Міністрів України, вимогами засновника, наказами, листами Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки облдержадміністрації, методичними рекомендаціями Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді в галузі позашкільної освіти й еколого-натуралістичної роботи.

Працівники закладу забезпечували координацію навчально-методичної, організаційно-масової і навчально-виховної діяльності позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю, спрямовували свою діяльність на залучення гуртківців еколого-натуралістичного центру учнівської молоді та учнівської молоді навчальних закладів області до участі у міжнародних, Всеукраїнських і регіональних еколого-натуралістичних заходах, практичної природоохоронної діяльності та інших природничих напрямків еколого-натуралістичної роботи, удосконалення процесу екологічної освіти і виховання та формування у неповнолітніх екологічної культури, знань, навичок в галузях сільського і лісового господарства, біології та екології з урахуванням національних, соціально-економічних, культурно-освітніх потреб суспільства.

Активно велась робота щодо підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до дослідницької роботи за завданням науковців, участі в діяльності Малої академії наук, обласних дитячих науково-практичних конференціях, науково-освітніх проектах, програмах, виставках, конкурсах, зльотах і зборах, за що дитячі колективи і окремі школярі неодноразово нагороджувалися путівками до Всеукраїнського табору ,,Юннат”, грамотами, дипломами та цінними подарунками Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, Інституту ботаніки Національної Академії наук України, Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Хмельницькій області, управління освіти і науки облдержадміністрації, та обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Здійснювались заходи щодо поліпшення існуючої навчально-методичної та матеріально-технічної бази, підвищення фахового рівня педагогічних кадрів і дотримання в закладі працівниками та вихованцями санітарно-гігієнічних норм, правил безпеки і стандартів охорони праці.

На допомогу педагогічним працівникам закладів освіти області було підготовлено і розповсюджено ряд навчально-методичних розробок в друкованому та електронному варіантах.

Спільно з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти на базі закладу регулярно проводились відповідні навчання для педпрацівників різних категорій з питань екологічної освіти і виховання неповнолітніх різними формами еколого-натуралістичної роботи, залучення їх до трудової діяльності та ведення здорового способу життя.

Відповідно до завдань, визначених законодавством України у галузі освіти, чинними нормативно-правовими документами, наказами і листами Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Хмельницької ОДА, розпорядчих документів Хмельницької обласної ради, методичних рекомендацій Національного ЕНЦУМ та Інституту проблем виховання Академії педагогічних наук України, колектив Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді в 2010 році працюватиме над виконанням наступних завдань:

- завершення виконання плану Комплексних заходів з екологічної освіти і виховання учнівської молоді Хмельницької області на 2006-2010 рр. та підготовка проекту нових заходів на наступні п’ять років;

- збереження і розвиток мережі навчально-дослідних земельних ділянок загальноосвітніх та позашкільних закладів області, учнівських лісництв, аграрних трудових об’єднань, екологічних загонів, дитячих творчих об’єднань еколого-натуралістичного профілю;

- створення юннатам і педагогічним працівникам закладу умов для забезпечення належного рівня проведення навчально-виховного процесу в дитячих еколого-натуралістичних об’єднаннях на базі навчальних кабінетів, дослідних ділянок, теплиці;

- залучення до юннатівської гурткової роботи обдарованих школярів, підтримка та розвиток їх інтересів до проведення дослідницької роботи з різних напрямків біології, екології, лісового і сільського господарства під керівництвом науковців;

- організація і проведення регіональних та обласних етапів Всеукраїнських і міжнародних масових еколого-натуралістичних заходів, науково-освітніх програм та проектів і забезпечення участі їх переможців у національних етапах й турах ;

- стимулювання творчого самовдосконалення і гармонійного розвитку обдарованих дітей, участі їх в практичній дослідницько-натуралістичній і природоохоронній роботі, масових еколого-натуралістичних заходах, конкурсах-захистах Малої Академії наук;

- формування у гуртківців національної свідомості, патріотичних почуттів та активної громадянської позиції, розуміння власних прав і усвідомленого ставлення до виконання обов’язків;

- розвиток духовності, захист моралі та соціальних цінностей, формування у вихованців свідомого і відповідального ставлення до збереження власного здоров’я та здоров’я оточуючих, ведення здорового способу життя, вироблення навичок безпечної праці і поведінки під час навчально-виховного процесу та в побуті;

- підтримка і стимулювання діяльності педагогів-ентузіастів та школярів-активістів юннатівської роботи, кращих дитячих об’єднань, гуртків, клубів, учнівських аграрних трудових об’єднань, учнівських виробничих бригад, учнівських лісництв, екологічних загонів, агітбригад, організація роботи гуртків обласного ЕНЦУМ під керівництвом педагогів-ентузіастів на базі кращих сільських закладів освіти області;

- удосконалення співпраці з Хмельницьким ОІППО, Національним ЕНЦУМ та Інститутом проблем виховання АПН України щодо поліпшення якості й підвищення ефективності інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-методичної і навчально-виховної роботи закладу, його видавничої і просвітницької діяльності;

- проведення пошуку, виявлення, вивчення та пропагування передового й прогресивного педагогічного досвіду юннатівської роботи, забезпечення його розповсюдження і запровадження в практику діяльності педагогічних працівників навчальних закладів області;

- підвищення ефективності діяльності базових (опорних) закладів освіти, включених до обласного банку та картотеки передового педагогічного досвіду з питань дослідницько-натуралістичної і природоохоронної роботи та екологічної освіти і виховання учнівської молоді;

- координація процесу екологічної освіти і виховання, формування екологічної культури підростаючого покоління формами еколого-натуралістичної роботи та спільної діяльності навчальних закладів і зацікавлених державних установ та громадських організацій області.

- зростання ролі та ефективності навчально-методичної діяльності закладу в організації і здійсненні методичного забезпечення процесу екологічної освіти та виховання підростаючого покоління, надання відповідної інформаційно-методичної допомоги педагогічним працівникам закладів освіти;

- підвищення фахового рівня та професійної кваліфікації педагогічних працівників закладу шляхом курсової перепідготовки, самоосвіти, обміну досвідом роботи та атестації;

- підготовка, друкування і передача закладам освіти області навчального посібника для педагогів та школярів ,,Ріки Хмельниччини’’.


І. ОРГАНІЗАЦІЙНО - МЕТОДИЧНА РОБОТА

( профільні семінари, конференції, курси підвищення кваліфікації,

консультації, вивчення передового педагогічного досвіду, методичні об’єднання, методичні ради, методичні розробки )


1. Обласний семінар керівників учнівських лісництв, методистів райво, міськупро та позашкільних закладів з питань організації практичної діяльності учнівських лісництв.

24 лютого

ХОЕНЦУМ, обласне управління лісового та мисливського господарства

Важельська К.О.,

Демчишина З.І., Зотова О.В.

2. Обласний семінар керівників учнівських аграрних трудових об’єднань (учнівські навчально-виробничі бригади сільськогосподарського напрямку), методистів райво та міськупро з питань організації трудової діяльності сільських школярів і профорієнтації їх на аграрні професії.

18 березня

ХОІППО, обласне управління

агропромислового розвитку

Зотова О.В., Демчук Л.О.,

Важельська К.О.

3. Школа вищої педагогічної майстерності керівників позашкільних закладів ,,Грані творчості” з питань екологічної освіти і виховання гуртківців та створення виховної системи для забезпечення їх особистісного розвитку .

квітень

^ ХОЕНЦУМ, ХОІППО

4. Обласний семінар керівників гуртків дитячих еколого-натуралістичних об’єднань з питань креативної діяльності педагогів та впровадження в навчально-виховний процес позашкільних закладів інноваційних форм навчання і виховання учнівської молоді та сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій.

вересень

^ ХОЕНЦУМ, ХОІППО,

Демчук Л.О., Зотова О.В.,

Важельська К.О.

5. Участь у Всеукраїнській конференції ,,Науково-методичні засади розвитку виховних систем’’ з проблем підвищення ефективності і якості навчально-виховного процесу в еколого-натуралістичних закладах.

вересень

^ ХОЕНЦУМ, ХОІППО

Демчук Л.О., Демчишина З.І.

6. Участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів ,,Джерело творчості ” в номінації заступників з навчально-виховної роботи.

січень-березень

Важельська К.О., Демчук Л.О.

7. Участь у Всеукраїнському практикумі заступників директорів обласних еколого-натуралістичних центрів учнівської молоді в м. Суми.

протягом року

за планом НЕНЦУМ

Демчук Л.О.

8. Участь у практикумі з дослідництва директорів районних і міських ЕНЦУМ (СЮН) в м. Чернігів.

протягом року

за планом НЕНЦУМ

директори МЕНЦУМ, рСЮН

Важельська К.О.

9. Участь у практикумі з квітникарства, ландшафтного дизайну, аранжування кращих керівників профільних гуртків на базі білоруських еколого-натуралістичних закладів (Київ-Мінськ-Ліда, Білорусь).

протягом року

за планом НЕНЦУМ

Важельська К.О.

10. Участь директора закладу в педагогічному практикумі керівників обласних ЕНЦУМ ,,Світ творчості” на базі Кримського республіканського ЕНЦУМ.

протягом року за

планом НЕНЦУМ

Климчук В.В.

11. Участь у відкритому Всеукраїнському конкурсі програм та навчальних посібників щодо оволодіння професійною майстерністю еколого-натуралістичного напряму.

протягом року

за планом НЕНЦУМ

Важельська К.О.

12. Участь в Internet - конференції Internet - співдружності педагогів за програмою Intel ,,Шлях в майбутнє’’.

протягом року

за планом НЕНЦУМ

Важельська К.О.

13. Участь у навчальному курсі ,,Культура освітнього менеджменту педагога - позашкільника” методистів та керівників гуртків позашкільних еколого-натуралістичних закладів під час роботи оздоровчих змін Всеукраїнського табору ,,Юннат”.

січень, червень-липень за

планом Національного ЕНЦУМ

Важельська К.О.

14. Участь у Всеукраїнському методичному об’єднанні вчителів природознавчих дисциплін ,,Аудиторіум” у м. Київ на базі Національного ЕНЦУМ.

протягом року

за окремим планом НЕНЦУМ

Важельська К.О.

15. Участь в освітній програмі ,,Університет екологічних знань”.

листопад, березень

за окремим планом

Національного ЕНЦУМ

Важельська К.О.

16. Участь у педагогічних читаннях ,,Позашкільна педагогіка” в м. Київ.

грудень

за окремим планом

Національного ЕНЦУМ

Важельська К.О.

17. Участь у Тижні директора – позашкільника ,,Золота когорта позашкільних закладів” у м. Київ.

грудень

за окремим планом НЕНЦУМ

Климчук В.В.

18. Забезпечити організоване проходження курсової підготовки керівниками, завідувачами відділами і методистами позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю на базі кафедри теорії та методики позашкільної освіти Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді в м. Київ та керівниками еколого-натуралістичних гуртків на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

протягом року

Важельська К.О.

19. Поповнити новими матеріалами вивченого досвіду кращих педагогів – ентузіастів юннатівської роботи обласний інформаційно-методичний банк прогресивного педагогічного досвіду з питань екологічної освіти і виховання та формування екологічної культури учнівської молоді, природоохоронної, дослідницько-екпериментальної, еколого-натуралістичної роботи.

протягом року

Важельська К.О., методисти

20. Проаналізувати стан проведення курсової перепідготовки педагогічних працівників позашкільних еколого-натуралістичних закладів області та скорегувати перспективний план їх навчання і атестації.

жовтень

Важельська К.О.


21. Підготовка до проведення чергової атестації педагогічних працівників, надання їм інформаційно-методичної допомоги та участь методистів закладу в роботі атестаційної комісії.

жовтень

Демчук Л.О., Демчишина З.І.

22. Організувати залучення педагогічних працівників базових загальноосвітніх навчально-виховних закладів до участі у виконанні завдань науково-методичної та науково-педагогічної діяльності експериментального майданчика Академії педагогічних наук України на базі закладу.

січень-лютий

Важельська К.О., Зотова О.В.

23. Провести виїзди працівників методичної служби обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді в навчальні заклади області з метою вивчення в них стану організації і проведення еколого-натуралістичної роботи з школярами, впровадження нетрадиційних методів та новаторських концепцій навчання і виховання та надання педагогічним працівникам методичної допомоги з питань екологічної освіти і виховання та формування екологічної культури підростаючого покоління:

- Ізяславський район березень Важельська К.О.

- Хмельницький район березень Демчишина З.І.

- Старосинявський район квітень Демчишина З.І.

- Новоушицький район травень Зотова О.В.

- Ярмолинецький район вересень Важельська К.О.

- Дунаєвецький район жовтень Зотова О.В.

- Білогірський район листопад Важельська К.О.

24. Підготувати матеріали, надрукувати і безоплатно передати в заклади освіти області навчально-методичні посібники ,,Юннати Хмельниччини’’ та ,,Ріки Хмельниччини’’.

протягом року

Важельська К.О., Зотова О.В.

25. Підготувати на допомогу педагогічним працівникам навчально-виховних закладів області в електронних варіантах методичні розробки з питань екологічної освіти і виховання школярів, дитячої дослідницько-натуралістичної та природоохоронної роботи на теми:

- Сучасний акваріум. Догляд за акваріумними рибками (методичні поради на допомогу керівникам гуртків, вчителям біології).

лютий

Басистюк Ю.А.

- Догляд юних квітникарів за кімнатними рослинами (методичні рекомендації на допомогу керівникам гуртків, вчителям біології).

березень

Побережна О.А.

- Формування в гуртківців пізнавального інтересу з біології засобами дидактичної гри на заняттях гуртків юних ботаніків (методичні рекомендації на допомогу керівникам гуртків, вчителям біології).

березень

Зотова О. В.

- Інтеграція діяльності профільних позашкільних навчально-виховних закладів та громадських об’єднань екологічного спрямування в реалізації завдань екологічної освіти і виховання підростаючого покоління (методичні рекомендації на допомогу педпрацівникам закладів освіти)

квітень

Важельська К.О.

- Використання анкетування і тестування на заняттях гуртків юних екологів (методичні рекомендації на допомогу керівникам гуртків).

квітень

Кліщар Л.М.

- Організація і виконання юними овочівниками осінньо-польових робіт на навчально-дослідній земельній ділянці (методичні рекомендації на допомогу керівникам гуртків, вчителям біології, завідувачам НДЗД).

квітень

Паляниця Л.А.

- Організація науково-дослідницької діяльності юних натуралістів-членів профільного наукового осередку МАН (методичні рекомендації на допомогу вчителям біології, керівникам гуртків).

травень

Демчишина З.І.

- Організація та проведення з юними натуралістами екологічних експедицій, походів і польових практик на базі заповідних територій (методична розробка на допомогу керівникам гуртків).

травень

Гораль О.О.

- Вивчення лікарських властивостей та ареалу розповсюдження дикорослих плодово-ягідних культур на заняттях гуртка юних садоводів (методичні поради на допомогу керівникам гуртків ).

червень

Мельник Т.П.

- Використання інтерактивних методів навчання під час занять гуртків юних агрохіміків (методичні поради на допомогу керівникам гуртків).

серпень

Демчук Л.О.

- Виконання практичних робіт під час занять гуртка юних знавців лікарських рослин (на допомогу керівникам гуртків, вчителям молодших класів).

вересень

Редзинець З.В.

- Проведення свята ,,Щедрість рідної землі’’ з юннатами гуртка юних рослинників (сценарій заходу та методичні рекомендації на допомогу керівникам гуртків, вчителям біології).

жовтень

Долінська Л.С.

26. Провести засідання методичної ради з таких питань:

- Аналіз методичної роботи працівників закладу за 2009 рік та завдання на 2010 рік.

січень

Важельська К.О.

- Про роботу педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою ,,Розвиток навчально-виховної системи в позашкільному еколого-натуралістичному закладі”.

січень

Демчук Л.О., Важельська К.О.

- Про завдання методичної служби закладу щодо забезпечення виконання плану обласних та Всеукраїнських масових еколого-натуралістичних заходів у 2010 році.

січень

Демчишина З.І.

- Про участь педагогічних працівників закладу в І та ІІ етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт юннатами – членами наукового осередку МАН на базі ХОЕНЦУМ.

січень

Демчук Л.О.

- Про підготовку обласного семінару керівників учнівських лісництв, методистів райво, міськупро та позашкільних закладів з питань організації практичної діяльності учнівських лісництв.

січень

Демчук Л.О.,

Важельська К.О., Зотова О.В.

- Про використання фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової літератури, періодичних видань педагогічними працівниками закладу.

лютий

Демчишина З.І.

- Про підготовку та проведення обласного семінару керівників учнівських аграрних трудових об’єднань (учнівські навчально-виробничі бригади сільськогосподарського напрямку), методистів райво та міськупро з питань організації трудової діяльності сільських школярів і профорієнтації їх на аграрні професії.

лютий

Зотова О.В.

- Про підготовку та проведення обласного семінару з питань створення виховної системи у екологічному центрі з метою особистісного розвитку учнів.

лютий

Демчук Л.О., Важельська К.О.

- Про стан підготовки до проведення на базі закладу обласного збору юних натуралістів Хмельниччини.

березень

Демчук Л.О., Важельська К.О.

- Про організаційно-методичну роботу колективу по проведенню весняно-літніх сільськогосподарських та дослідницьких робіт на НДЗД і в закритому ґрунті.

квітень

Зотова О.В., Гораль О.О.

- Про проведення в закладі керівниками гуртків відкритих занять, виховних заходів.

квітень

Демчук Л.О.

- Заслуховування та обговорення методичних розробок працівників.

травень

керівники гуртків

- Про роботу педагогічного колективу закладу в літній період 2010 року. Організація літнього оздоровлення гуртківців.

червень

Важельська К.О., Демчишина З.І.

- Про підготовку та проведення Всеукраїнської конференції ,,Науково-методичні засади розвитку виховних систем’’.

червень

Демчук Л.О., Важельська К.О.

- Про підготовку та проведення обласного семінару керівників гуртків дитячих еколого-натуралістичних об’єднань позашкільних закладів з питань впровадження в навчально-виховний процес позашкільних закладів інноваційних форм навчання і виховання учнівської молоді та сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій.

вересень

Демчук Л.О., Важельська К.О.

- Про підготовку та проведення обласної дитячої науково-практичної конференції з питань виконання школярами експериментальних науково-дослідницьких робіт в галузі екології, біології, сільського та лісового господарства під керівництвом науковців, досвідчених педагогів і провідних фахівців народного господарства.

вересень

Важельська К.О., Демчук Л.О.

- Про забезпечення педпрацівниками закладу організованого проведення навчально-виховних заходів, присвячених Дню юного натураліста в Україні.

вересень

Важельська К.О.

- Опрацювання нормативних документів МОНУ та інструктивно-методичних матеріалів Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді з питань формування екологічної культури неповнолітніх

жовтень

Демчук Л.О., Важельська К.О.

- Заслуховування та обговорення методичних розробок працівників закладу.

листопад

Важельська К.О., керівники гуртків

- Про виконання педпрацівниками закладу методичних розробок на еколого-натуралістичну тематику в 2010 році

листопад

Важельська К.О., керівники гуртків

- Аналіз результативності методичної роботи за рік та планування роботи на 2011 рік.

грудень

Климчук В.В., Важельська К.О.

35. Забезпечити організацію методичного супроводу виконання навчальними закладами області завдань, намічених планом Комплексних заходів з екологічної освіти і виховання підростаючого покоління Хмельниччини на 2006-2010 рр.

протягом року

методисти


ІІ. Організаційно-масова робота

(міжнародні, Всеукраїнські та регіональні масові еколого-натуралістичні заходи, конкурси-огляди, фестивалі, акції, виставки, науково-освітні проекти)


1. Інформувати районні відділи і міські управління освіти, позашкільні еколого-натуралістичні та загальноосвітні заклади області про проведення у 2010 році міжнародних, Всеукраїнських і обласних масових заходів, семінарів, обласних дитячих науково-практичних конференцій, конкурсів, акцій, науково-освітніх проектів та програм.

січень

Важельська К.О.

2. Організувати і на належному рівні провести в закладах освіти області заочні етапи масових еколого-натуралістичних заходів, відповідно до річного плану МОНУ, засновника, Національного ЕНЦУМ на 2010 рік.

^ Всеукраїнські та міжнародні науково-освітні проекти:

Всеукраїнський тиждень ,,Україна-Європа-Світ ”.

лютий

Демчишина З.І.

Всеукраїнський конкурс юних раціоналізаторів та винахідників ,,Природа-людина-виробництво-екологія”.

лютий

Демчишина З.І., Гораль О.О.

Всеукраїнський конкурс наукових досягнень юних зоологів і тваринників.

лютий

Демчишина З.І., Гораль О.О.

Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій ,,Екософт-2010”.

лютий

Демчишина З.І., Зотова О.В.

,,Конкурс сайтів освітніх установ”.

лютий

Демчишина З.І., Зотова О.В.

Міжнародний конкурс молодіжних проектів з енергоефективності ,,Енергія і середовище”.

лютий

Демчишина З.І.

Національній конкурс ,,Інтел ЕкоУкраїна” Міжнародного конкурсу Intel ISEF 2010.

лютий-березень

Демчишина З.І.

Конкурс ,,Всеукраїнський юнацький водний приз” (національний етап Міжнародного конкурсу ,,Stockholm Junior Water Prize”

квітень

Демчишина З.І., Гораль О.О.

^ Всеукраїнські освітні проекти:

Всеукраїнська очно-заочна біологічна школа:

- відділення юних майстрів народних ремесел;

- відділення флористики і фітодизайну;

- відділення пасічників, зоологів-тваринників, юних садівників лісове господарство;

- відділення біологів, хіміків, іноземні мови, інформатики.

Зотова О.В.

Всеукраїнський Інститут біологічних стажувань.

березень, листопад

Зотова О.В.

Всеукраїнський зліт шкільних лісництв (на базі лісництва-переможця).

жовтень

Зотова О.В.

Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад (на базі переможця).

жовтень

Зотова О.В.

Всеукраїнський конкурс експериментально-дослідницьких робіт із природознавства та біології (9-11 років).

травень

Зотова О.В.

^ Заходи до 85-ї річниці юннатівського руху в Україні:

- Виставка-ярмарка ,,Турбота юних”.

Важельська К.О., Зотова О.В.

- Всеукраїнський конкурс шкільних та позашкільних видань.

Важельська К.О.

- Всеукраїнський конкурс ,,В об’єктиві натураліста”.

Демчишина З.І., Гораль О.О.

- Всеукраїнський конкурс-ярмарок юних квітникарів.

Демчишина З.І., Побережна О.А.

- Всеукраїнська виставка акваріумних рослин.

квітень

Зотова О.В., Басистюк Ю.А.

^ Всеукраїнські екологічні проекти:

Всеукраїнський конкурс екологічних колективів (агітбригади) в м. Донецьк.

квітень-травень

Демчишина З.І., Гораль О.О.

Міжрегіональна екологічна експедиція юннатів країни - ІУ Всеукраїнський збір учасників екологічних експедицій, походів, польових практик НПП ,,Подільські Товтри”.

6-8 липня

Демчишина З.І., Гораль О.О.

^ Всеукраїнські та міжнародні освітянські виставки:

Виставка –презентація ,,Освіта України’’.

лютий, листопад

Важельська К.О.

Національна виставка голубів, декоративних птахів, свійських тварин

серпень

Демчишина З.І.

Трудові акції та суспільно-корисна робота ,,Турбота молоді тобі, Україно”:

природоохоронні акції : ,,День Землі”, ,,День довкілля”, ,,До чистих джерел”, ,,Діти за гуманне ставлення до тварин”.

протягом року

Демчишина З.І.


Трудові акції: ,,Плекаємо сад”, ,,Дослідницький марафон”, ,,Парад квітів біля школи”, ,,Кролик”.

протягом року

Зотова О.В.

^ Всеукраїнські масові заочно еколого - біологічні конкурси:

Очно-заочний конкурс ,,Новорічний подарунок”.

протягом року

Демчишина З.І.

Конкурс-огляд „Географічний майданчик в дії”.

протягом року

Зотова О.В.

Моніторинг стану оточуючого середовища ,,Globe”.

протягом року

Гораль О.О., Демчишина З.І.

Конкурс-огляд „Галерея кімнатних рослин”(внутрішнє озеленення).

протягом року

Зотова О.В., Долінська Л.С.

Міжнародний проект Європейського Центру охорони природи ,,Моніторинг біорізноманіття в Україні”.

протягом року

Гораль О.О., Демчишина З.І.

Міжнародний Білорусько-Російсько-Український молодіжний еколого-освітній проект ,,Дніпровське сузір’я”.

протягом року

Гораль О.О., Демчишина З.І.

Науково-освітній проект ,,Оптимізація моделі озеленення території навчальних закладів”.

протягом року

Гораль О.О., Демчишина З.І.

Науково-освітній проект ,,Мікроскопічні водорості – показники екологічного стану довкілля”.

протягом року

Зотова О.В., Гораль О.О.

Всеукраїнський проект НЕНЦ та НАН України ,,Урбанізоване довкілля”.

протягом року

Гораль О.О., Демчишина З.І.

Національний тур 19 міжнародного конкурсу дитячих малюнків ,,Зміни клімату”.

протягом року

Гораль О.О., Демчишина З.І.

Всеукраїнська заочна акція ,,Рослини-рятівники від радіації”.

протягом року

Зотова О.В., Редзинець З.В.


Трудова акція ,,Плекаємо сад”.

Зотова О.В., Мельник Т.П.

Трудова акція ,,Дослідницький марафон”.

Зотова О.В.


Трудова акція ,,Парад квітів біля школи”.

Зотова О.В., Побережна О.А.

Всеукраїнський еколого-натуралістичний похід ,,Біощит”.

Демчишина З.І.,

Гораль О.О., Кліщар Л.М.

^ Оздоровчі заходи з учнівською молоддю на базі Всеукраїнського табору ,,Юннат”:

Всеукраїнська школа передового юннатівського досвіду І- ІІ ІІІ зміни Всеукраїнського табору ,,Юннат” (зимове оздоровлення). Зимова школа вчителя-методиста.

Важельська К.О., Демчишина З.І.

Всеукраїнський оздоровчий табір праці та відпочинку у таборі ,,Юннат” І-ІІ-ІІІ зміни, ІV- трудова зміна. Культура педагогічного менеджменту (літнє оздоровлення).

Важельська К.О., Демчишина З.І.

^ Виїзні форми навчання:

День юного натураліста в Україні (по регіонах).

вересень

Демчук Л.О., Важельська К.О.

Всеукраїнські комплексні еколого-природознавчі експедиції „Екологос”, „Ласпі”, „Ойкос”.

червень-серпень

Демчишина З.І., Гораль О.О.

3. Організувати і провести в закладах освіти області на належному організаційно-методичному рівні заочні етапи масових еколого-натуралістичних заходів, відповідно до річного плану роботи управління освіти і науки облдержадміністрації на 2010 рік.

Обласний етап конкурсу ,,В об’єктиві натураліста”.

до 25 лютого

Демчишина З.І., Гораль О.О.

Обласний етап конкурсу експериментально-дослідницьких робіт з біології (природознавства) ,,Юний дослідник”.

до 20 квітня

Зотова О.В., Басистюк Ю.А.,

Долінська Л.С., Кліщар Л.М.,

Побережна О.А., Редзинець З.В.

Обласний дитячий еколого-краєзнавчий конкурс ,,Малі ріки Хмельниччини”.

до 30 травня

Гораль О.О., Зотова О.В.

Обласний етап конкурсу ,,Мій рідний край – моя земля” (по парних роках).

до 01 листопада

Важельська К.О.

4. Провести обласний збір юних натуралістів Хмельниччини по секціях: акваріумні рослини; юні квітникарі.

31 березня

Демчук Л.О., Важельська К.О.,

Зотова О.В., Демчишина З.І.

5. Провести еколого-натуралістичні заходи Всеукраїнської акції ,,День юного натураліста”.

13-19 вересня

Демчук Л.О., Редзинець З.В.

6. Забезпечити організоване проведення з юннатами закладу еколого-натуралістичних заходів, намічених планом масових заходів на 2010 рік та навчальними планами керівників гуртків.

протягом року

зав. відділами, керівники гуртків


^ III. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

(Діяльність дитячих еколого-натуралістичних об’єднань. Робота з обдарованою молоддю. Дослідницько-натуралістична робота. Екологічна освіта і виховання та формування екологічної культури підростаючого покоління формами еколого-натуралістичної роботи.)


^ 1. Провести засідання педагогічної ради закладу з питань:

- Креативність праці керівників гуртків, як оптимальний шлях підвищення ефективності і якості навчально-виховного процесу в дитячих еколого-натуралістичних об’єднаннях.

Демчук Л.О., Долінська Л.С., Редзинець З.В.

- Про роботу педколективу закладу з розвитку творчих здібностей вихованців, створення умов для вільного розвитку особистості, залучення неповнолітніх до різноманітних видів творчої діяльності.

зав відділами, Кліщар Л.М., Побережна О.А.

- Про діяльність атестаційної комісії та підготовку до атестації педагогічних працівників закладу в 2010 році. Звіти педагогів, що атестуються.

Демчук Л.О.,

Важельська К.О., Паляниця Л.А.

Лютий

- Про підсумки роботи педагогічного колективу закладу в 2009-2010 навчальному році та завдання щодо удосконалення навчально - виховного процесу в дитячих об’єднаннях, підвищення ефективності і якості організаційно – методичної роботи в новому 2010 - 2011 навчальному році.

Демчук Л.О., Важельська К.О

- Організація діяльності педагогічного і дитячого колективу в літній оздоровчий період. Затвердження плану роботи закладу на літній період.

Демчук Л.О.,

Демчишина З.І., Важельська К.О.

- Про попередній розподіл тижневого навантаження керівників гуртків на наступний 2010-2011 навчальний рік.

Климчук В.В.

Травень

- Про проблеми і перспективи участі юннатів закладу та школярів області в дитячих науково-практичних конференціях, науково-освітніх проектах, масових еколого-натуралістичних заходах.

Демчишина З.І., керівники гуртків

- Екологічна освіта і виховання та формування екологічної культури учнівської молоді в процесі залучення її до еколого-натуралістичної роботи.

Демчишина З.І., Гораль О.О.

- Про затвердження тижневого навантаження керівників гуртків закладу та плану роботи і кошторису НДЗД на 2010 – 2011 навчальний рік.

Климчук В.В., Зотова О.В.

Серпень

- Про використання керівниками гуртків закладу сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій та інтерактивних методів навчання під час навчально-виховного процесу.

Демчук Л.О., керівники гуртків

- Про підсумки виконання педпрацівниками завдань річного плану роботи закладу в 2010 році.

Климчук В.В., зав. відділами

- Обговорення і затвердження річного плану роботи закладу та планів роботи відділів на 2011 рік.

Климчук В.В., зав. відділами

Грудень


2. Забезпечити здійснення навчально-виховного процесу в дитячих об’єднаннях закладу за пріоритетними напрямками розвитку позашкільної еколого-натуралістичної роботи, спрямованими на підвищення ефективності і якості гурткової роботи (природоохоронний, дослідницько-експериментальний, реабілітаційно-оздоровчий, профорієнтаційний).

протягом року

Демчук Л.О., зав. відділами

3. Включити в плани гурткової роботи навчальні заняття і масові заходи з питань формування у гуртківців валеологічної культури та здорового способу життя, правил безпечної праці і поведінки, історичні матеріали про традиції та звичаї українського народу щодо збереження, зміцнення, відновлення здоров’я людини.

січень, вересень

Демчук Л.О., керівники гуртків

4. Забезпечити здійснення апробації в гуртках закладу новітніх здоров’язберігаючих технологій навчання і виховання, програм, підручників, за програмою ,,Рівний – рівному”.

протягом року

Демчук Л.О., методисти

5. Організувати проведення та взаємовідвідування керівниками гуртків відкритих навчальних занять, масових еколого-натуралістичних заходів, обмін педагогічним досвідом і включення ними цих напрямів педагогічної діяльності до навчальних планів.

січень, вересень

Демчук Л.О., методисти

6. Впроваджувати нетрадиційні, творчі форми і методи роботи з валеології (урок-вікторина, урок-вистава ,,Подорож на вершину здоров’я”, валеологічні ігри, КВК, книжкова виставка ,,Все про лікарські рослини”, конкурси тощо)

протягом року

керівники гуртків

7. Систематично проводити з гуртківцями Уроки життя та здоров’я: бесіди (колективні, індивідуальні), зустрічі з медпрацівниками, розповсюдження тематичної літератури, перегляд документальних фільмів, обговорення тематичних матеріалів преси, диспути, дискусії.

протягом року

керівники гуртків

8. Організувати проведення керівниками гуртків під час навчальних занять обов’язкових валеопауз, фізкультхвилинок, рухливих музичних перерв, інших заходів з метою зняття втоми, нервової напруги, активізації розумової і фізичної працездатності для формування правильної постави, зниження негативних наслідків гіподинамії, гіпокінезії тощо.

протягом року

керівники гуртків

9. Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних умов навчання в дитячих еколого-натуралістичних об’єднаннях: достатнє освітлення, відповідність меблів до зросту юннатів, регулярне провітрювання, вологе прибирання, проведення кожної п’ятниці ,,санітарних днів” з юннатами в навчальних кабінетах.

постійно

керівники гуртків

10. Організувати і провести на базі Національного ЕНЦУМ у Всеукраїнському таборі ,,Юннат” зимове та літнє оздоровлення з додатковим навчанням груп юних натуралістів області – кращих учасників Всеукраїнської школи передового досвіду юннатівської роботи та переможців еколого-натуралістичних заходів.

січень, червень

Важельська К.О.,

Демчишина З.І.

11. Організувати і провести обласну екологічну конференцію школярів і педагогів Хмельниччини - переможців та активістів масових природоохоронних заходів, приурочену відзначенню Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища.

05 червня на базі

Держуправління охорони

навколишнього природного

середовища у Хмельницькій

області Демчук Л.О.,

Демчишина З.І., Гораль О.О.

12. Провести, присвячену Дню юного натураліста, обласну дитячу науково-практичну конференцію з питань виконання школярами експериментальних, науково-дослідницьких робіт в галузі екології, біології, сільського та лісового господарства під керівництвом науковців, досвідчених педагогів і провідних фахівців народного господарства.

16 вересня

Демчук Л.О., Важельська К.О.

13. Забезпечити систематичне використання керівниками гуртків закладу сучасних інноваційних технологій інтерактивного навчання та нетрадиційних форм організації навчально-виховного процесу в дитячих еколого-натуралістичних об’єднаннях.

протягом року

керівники гуртків

14. Організувати проведення з юннатами закладу весняно-польових робіт на навчально-дослідній земельній ділянці та в закритому ґрунті.

березень-травень

Зотова О.В., керівники гуртків

15. Забезпечити залучення гуртківців закладу до участі в масових еколого-натуралістичних заходах, науково-освітніх проектах і програмах, дитячих науково-практичних конференціях, ділових іграх, круглих столах, ярмарках ідей, гумористичних шоу, конкурсних програмах, турнірах, брейн-рингах, біологічних вікторинах, диспутах, трудових акціях та естафетах, тематичних виставках і зборах юннатів.

протягом року

керівники гуртків

16. Включити в плани гурткової роботи творчих дитячих об’єднань початкового рівня навчання виховні заходи, спрямовані на формування в юннатів почуття любові і поваги до рідного краю, мови, власного народу та шанобливого ставлення до державних символів, розуміння правил взаємодії людей в колективі, суспільстві та потреби в безконфліктності їх спілкування:

- ,,Моя Україна – червона калина”;

- ,,Та земля мила, де мати родила”;

- ,,Історія нашого закладу”;

- ,,Кожна дитина має право”;

- ,,Рід, родина і сім’я”;

- ,,Сторінки історії мого міста”.

протягом року

Демчук Л.О., керівники гуртків

17. Включити в плани гурткової роботи творчих дитячих об’єднань основного рівня навчання проведення виховних заходів, спрямованих на виховання у юннатів почуття любові та шанобливого ставлення до українського народу, його традицій та звичаїв, влади, законів і державної символіки:

- ,,Конвенція ООН та Конституція України про права дітей”;

- ,,Свою Україну любіть!”;

- ,,Що я знаю про Україну”;

- ,,Мова рідна – слово рідне”;

- ,,Державна символіка України”;

- ,,Що ти знаєш про свій народ?”;

- ,,Традиції мого народу”;

- ,,День незалежності України”.

протягом року

Демчук Л.О., керівники гуртків

18. Провести з вихованцями творчих об’єднань початкового рівня навчання виховні заходи, спрямовані на формування у них уявлень і понять про довкілля, пізнавального інтересу та дбайливого ставлення до природи в кращих традиціях українського народу:

- трудовий десант ,,Збережемо чистим довкілля”;

- трудові операції ,,Опале листя”, ,,Подарунки осені”;

- природоохоронні акції: ,,Ялинка на підвіконні”, ,,Пташина годівничка”, ,,Спостереження за зимуючими птахами та їх облік”, ,,Зустріч пернатих друзів”, ,,Брати наші менші”;

- дитячий ранок ,,Природа в загадках, прислів’ях, приказках та віршах”.

протягом року

Демчук Л.О., керівники гуртків

19. Поповнити матеріали портфоліо педагогічних працівників закладу розробками навчальних занять і сценаріїв масових еколого-натуралістичних заходів та раціонально використовувати їх для потреб гурткової роботи.

протягом року

зав. відділами, керівники гуртків

20. Забезпечити постійне виконання педпрацівниками закладу вимог безпеки праці під час проведення з юннатами практичних занять на навчально-дослідній земельній ділянці та екологічних екскурсій, акцій, походів і масових заходів.

постійно

керівники гуртків

21. Організувати проведення з гуртківцями закладу новорічно-різдвяних свят: Свято Андрія, День Святого Миколая, свято Нового року, Різдво Христове, свято Старого Нового року, День Святого Василя Великого, дитячих ранків, вечорів та дискотек.

грудень-січень

Демчук Л.О., керівники гуртків

22. Забезпечити організоване проведення юннатами-екскурсоводами закладу тематичних і пізнавальних екскурсій екологічно стежкою, відділками навчально-дослідної земельної ділянки, навчальними кабінетами та в куточки живої природи для учнівської молоді навчальних закладів міста.

протягом року

зав. відділами, методисти

23. Залучати гуртківців закладу до виконання сільськогосподарських робіт на навчально-дослідних земельних ділянках в літній період, догляду за дослідними рослинами та ведення відповідної документації.

червень-серпень

Зотова О.В., керівники гуртків

24. Провести з гуртківцям закладу осінньо-польові роботи на НДЗД. Зібрати урожай і закласти насіннєвий фонд на зберігання. Підвести підсумки практичної та дослідницької роботи на НДЗД і пасіці, в теплиці та саду, оформити щоденники дослідницької роботи й організувати виставку експонатів зібраної з дослідних ділянок сільськогосподарської продукції.

серпень - жовтень

зав.відділом, керівники гуртків

25. Провести комплектацію дитячих еколого-натуралістичних об’єднань відповідно до вікового складу, профілю їх діяльності та забезпечити збереження їх контингенту протягом навчального року.

вересень

Демчук Л.О., керівники гуртків

26. Спланувати та забезпечити проведення навчальних занять у профільних дитячих об’єднаннях відповідно до вимог навчальних програм, затверджених Міністерством освіти і науки України та методичних рекомендацій Національного ЕНЦУМ.

вересень - червень

Демчук Л.О., керівники гуртків

27. Провести День відкритих дверей закладу і урочистий початок нового 2010-2011 навчального року в дитячих еколого-натуралістичних об’єднаннях з участю учнівської молоді місцевих навчальних закладів, педагогів, громадськості та батьків гуртківців.

15 вересня

Демчук Л.О., Важельська К.О.

28. Забезпечити інтеграцію діяльності дитячих еколого-натуралістичних об’єднань закладу з навчально-виховним процесом закладів освіти нового типу (ліцеями, гімназіями, колегіумом, НВК, коледжами тощо).

протягом року

Демчук Л.О., зав. відділами

29. Спланувати та забезпечити організоване проведення керівниками гуртків масових еколого-натуралістичних заходів з юннатами на період весняних, літніх, осінніх і зимових канікул.

на період канікул

Демчишина З.І.,

керівники гуртків

30. Забезпечити залучення обдарованих гуртківців закладу до участі в роботі наукових осередків самостійної філії хіміко-біологічного напрямку місцевого відділення МАН України та виконання ними науково-дослідницьких робіт під керівництвом науковців.

вересень-жовтень

Демчук Л.О., Демчишина З.І.

31. Забезпечити систематичне висвітлювання діяльності дитячих об’єднань в стінній газеті гуртківців закладу ,,Юннат”, інформування їх про актуальні новини, історичні події, результати участі у природоохоронних заходах та наукову діяльність видатних вчених.

щоквартально

керівники гуртків

32. Організувати тематичні виступи, публікації та регулярні висвітлення дитячих досягнень, трудових успіхів юннатівських об’єднань і окремих школярів та проблем еколого-натуралістичного напрямку роботи в обласних засобах масової інформації: пресі, радіо, на телебаченні.

протягом року

зав. відділами, методисти,

керівники гуртків

33. Організувати на базі навчально-дослідної земельної ділянки закладу проведення навчально-польової практики для студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

ІІ квартал

Зотова О.В., керівники гуртків

34. Інформувати гуртківців про екологічні, біологічні та сільськогосподарські міжнародні науково-освітні проекти, в яких беруть участь українські вчені і фахівці, сучасні досягнення та відкриття українських науковців, здобутки вітчизняного науково-дослідницького виробництва.

протягом року

Зотова О.В., керівники гуртків

35. Організувати участь закладів освіти області в діяльності Всеукраїнського інформаційного банку ,,ІТО-Банк” щодо виявлення і підтримки обдарованих учнів, творчо працюючих у галузі природничих наук.

протягом року

методисти, керівники гуртків

36. Розвивати і урізноманітнювати в позашкільних закладах області мережу профільних творчих дитячих об’єднань за інтересами для поглибленого вивчення гуртківцями сільськогосподарських та біологічних наук.

протягом року

методисти

37. Організувати роботу по створенню гуртківцями комп’ютерних презентацій, дитячих конкурсних робіт, проектів та їх захисту під час гурткових занять.

протягом року

керівники гуртків

38. Залучити науковців Хмельницького національного університету, фахівців обласного управління лісового та мисливського господарства, головного управління агропромислового розвитку Хмельницької ОДА, працівників Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Хмельницькій області, методистів обласного ІППО до співпраці в проведенні спільних заходів, організації дитячих досліджень з екології, біології, сільського і лісового господарства.

протягом року

зав. відділами, методисти


^ IV. ЗДІЙСНЕННЯ КЕРІВНИЦТВА І КОНТРОЛЮ

(організаційна робота в колективі, співробітництво

з засновниками, установами і організаціями, перевірки

виконання працівниками посадових обов’язків)


1. Аналіз виконання в 2009 році колективного договору між дирекцією та профспілковим комітетом закладу і укладення нового колективного договору на 2010 рік.

січень

Климчук В.В., Паляниця Л.А.

2. Підготовка і подання на затвердження в управління освіти і науки ОДА кошторисів доходів та видатків бюджетних коштів і коштів спецрахунку, обсягів капітальних видатків, об’єктів та обсягів виконання робіт з поточного ремонту на 2010 рік.

січень, грудень

Климчук В.В.

3. Складання й подання управлінню освіти і науки ОДА річної звітності про координаційно-методичну, навчально-виховну та організаційно-масову роботу і фінансово-господарську діяльність закладу.

січень, грудень

Климчук В.В., Демчук Л.О.

4. Перевірка стану організації та проведення педпрацівниками закладу масових заходів в період новорічних і різдвяних свят та дотримання гуртківцями вимог пожежної безпеки й протиепідемічного режиму, проведення для юннатів додаткових навчальних занять з питань санітарно-гігієнічної освіти і здорового способу життя.

січень

Климчук В.В., Демчук Л.О.

5. Аналіз виконання договорів постачання закладу товарів та надання послуг в 2009 році, відбір підприємств і приватних підприємців – виконавців робіт та укладання з ними нових договорів на 2010 рік.

січень

Климчук В.В., Мельник Т.П.

6. Перевірка стану ведення методистами та адміністративними працівниками закладу тижневих робочих планів і виконання ними запланованих робіт.

щомісячно

Климчук В.В., Демчук Л.О.

7. Перевірка з працівниками обласного архіву стану зберігання архівних матеріалів і опрацювання їх експертною комісією закладу для відбору та передачі на постійне зберігання в обласний архів.

січень, березень, листопад

Климчук В.В.

8. Перевірка стану забезпечення умов охорони праці та дотримання працівниками закладу вимог безпеки праці на робочих місцях, виконання приписів контролюючих осіб з Держпожежнагляду, Держсанепідемстанції, Держтехнагляду, контролерів енергозбуту, газотехнічної інспекції ВАТ ,,Хмельницькгаз”.

протягом року

Климчук В.В., Мельник Т.П.

9. Перевірка стану виконання заходів з енергозбереження і раціонального використання енергоносіїв працівниками закладу, виробничого обладнання і приладів контролю для забезпечення безперебійної та продуктивної роботи електроприладів, технічних засобів навчання, газової теплогенераторної, ведення обліку використання енергоресурсів.

щомісячно

Климчук В.В., Мельник Т.П.

10. Перевірка стану навчально-матеріальної бази кабінетів валеології, біології, квітництва, екології, профорієнтації, садівництва, бджільництва, акваріумістики і юннатів молодшого шкільного віку, дотримання в приміщеннях вимог санітарних правил, протиепідемічного, дезінфекційного, санітарно-гігієнічного, світлового і теплового режимів, безпеки праці та виробничої санітарії.

січень

Климчук В.В., Демчук Л.О.

11. Організація участі педагогічного та дитячого колективу закладу в міжнародних, Всеукраїнських і регіональних масових еколого-натуралістичних заходах, науково-освітніх проектах, програмах та завершенні виконання завдань Комплексних заходів з екологічної освіти і виховання учнівської молоді Хмельницької області на 2006-2010 рр.

січень

Климчук В.В., Демчук Л.О.

12. Підготовка інформаційних матеріалів для Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Хмельницькій області та Національного ЕНЦУМ про стан екологічної освіти і виховання та дослідницько-натуралістичної роботи в 2009 році.

січень

Демчук Л.О.

13. Перевірка достовірності розрахунків кошторисної документації, стану виконання фінансових зобов’язань та дотримання підрядниками умов договорів на виконання робіт з поточного ремонту навчальних і допоміжних приміщень корпусу № 2 та № 3, монтажу пожежної сигналізації, просочень.

лютий-квітень

Климчук В.В.

14. Опрацювання педпрацівниками закладу нормативних документів, наказів і листів МОНУ, директивних документів облдержадміністрації та обласної ради, облуон, методичних рекомендацій Національного ЕНЦУМ.

щомісячно

Климчук В.В.

15. Перевірка стану зберігання та цільового використання педпрацівниками закладу електронних ТЗН, роздаткових і дидактичних матеріалів, наочних посібників та навчального приладдя.

щомісячно

Климчук В.В., Демчук Л.О.

16. Перевірка дотримання орендаторами умов договорів оренди.

щомісячно

Климчук В.В.

17. Проведення педагогічних і методичних рад та виробничих нарад з питань підвищення працівниками закладу ефективності методичної роботи, навчально-виховного процесу, фінансової та господарської діяльності.

протягом року

Климчук В.В.

18. Перевірка діяльності атестаційної комісії, стану підготовки до чергової атестації педагогічних працівників закладу.

січень-квітень

Климчук В.В.

19. Підготовка проектів наказів та листів управління освіти і науки ОДА для райво та міськупро з питань проведення масових еколого-натуралістичних заходів у навчальних закладах, інформаційно-методичної та навчально-виховної роботи .

протягом року

Климчук В.В., Демчук Л.О.

20. Перевірка стану підготовки до друку матеріалів навчального посібника ,,Ріки Хмельниччини”, дотримання видавцем строків виконання поліграфічних робіт і передачі посібника закладам освіти.

квітень-серпень

Климчук В.В.

21. Перевірка та аналізування стану виконання працівниками завдань річного плану роботи закладу, розгляд відповідних питань на виробничих нарадах і прийняття управлінських рішень.

щомісячно

Климчук В.В.

22. Проведення моніторингу методичної та педагогічної діяльності методистів і педагогічних працівників закладу та визначення рівня їх професійності, педагогічної майстерності й результативності організаційно-масової, інформаційно-методичної та навчально-виховної роботи.

щомісячно

Климчук В.В., Демчук Л.О.

23. Підготовка і подання на затвердження засновнику навчального плану на 2010-2011 навчальний рік, тарифікаційного списку педпрацівників і штатного розпису закладу з 01 вересня та 01 січня.

січень, серпень, грудень

Климчук В.В., Гладонько Г.І.

24. Перевірка та затвердження річних планів роботи відділів, НДЗД, навчальної теплиці, календарних планів гурткової роботи керівників дитячих об’єднань закладу, розкладів навчальних занять та планів масових заходів на І-е та ІІ-е півріччя 2010-2011 навчального року.

січень, вересень, грудень

Климчук В.В., Демчук Л.О.

25.Організація роботи журі й підведення підсумків обласних етапів регіональних, Всеукраїнських та міжнародних еколого-натуралістичних заходів, науково-освітніх програм, проектів і конкурсів в 2010 році, направлення кращих конкурсних матеріалів та дітей-переможців в м. Київ для участі в національних турах заходів.

жовтень-грудень

Климчук В.В., Демчук Л.О.

26. Підготовка і подання на затвердження управлінню освіти і науки Хмельницької ОДА річного плану роботи закладу на 2011 рік.

листопад-грудень

Климчук В.В., Демчук Л.О.

27. Підведення підсумків роботи райво та міськупро в 2009 році щодо виконання навчальними закладами області заходів з екологічної освіти і виховання підростаючого покоління, залучення школярів до природоохоронної та дослідницько-натуралістичної роботи і подання відповідних підсумкових матеріалів управлінню освіти і науки ОДА.

грудень

Демчук Л.О.

28. Перевірка стану підготовки працівниками закладу новорічних масових заходів (розробки сценаріїв, придбання призів, подарунків, ялинкових прикрас, оформлення приміщення, дотримання правил безпеки, запрошення батьків).

грудень

Климчук В.В.

29. Аналіз педагогічної діяльності працівників закладу, виконання ними посадових обов’язків і особистого внеску кожного з них в еколого-натуралістичну роботу й підвищення власного професійного рівня та розгляд з профкомом питання про надання педпрацівникам грошової винагороди й преміювання працівників закладу за підсумками їх роботи в 2009 році.

грудень

Климчук В.В., профком


^ V. ВИРОБНИЧА І ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

( використання коштів, звітування засновнику і контролюючим

органам, збереження і розвиток навчально-матеріальної бази,

виконання заходів з охорони праці )


1. Скласти баланс і річний звіт закладу про використання коштів у 2009 році та здати їх облуправлінню освіти і науки, обласній раді та Головному управлінню державного казначейства України у Хмельницькій області.

січень

Климчук В.В., Гладонько Г. І.

2. Скласти тарифікаційний список педагогічних працівників закладу, штатний розпис та розклад навчальних занять, кошториси з розшифровками джерел доходів і видатків бюджетних та спеціальних коштів на 2010 рік, погодити й затвердити в засновників і здати до Головного управління державного казначейства України у Хмельницькій області.

січень

Климчук В.В.,

Гладонько Г. І.

3. Укласти договори на постачання енергоносіїв, води, матеріально-технічних ресурсів та надання послуг для закладу в 2010 році.

січень

Тендерний комітет,

Мельник Т. П.

4. Провести заміну електромеханічних лічильників електроенергії на електронні з обладнанням їх автоматичними запобіжними вимикачами струму до внутрішньої електромережі в усіх корпусах та сараї з гаражами.

ІІІ квартал

Мельник Т.П.

5. Здійснювати регулярний облік споживання об’єктами закладу енергоносіїв, систематичне ведення в енергетичному паспорті обліку використання газу, електроенергії, пального і води та показників їх економії.

січень, грудень

Мельник Т.П., Гладонько Г.І.

6. Придбати 2 водоочисні фільтри для акваріумів куточка живої природи і керамічні горщики в кабінет квітникарства.

протягом року

Басистюк Ю.А., Мельник Т.П.

7. Придбати широкоформатний демонстраційний TV- монітор LCD для кабінету валеології, кольоровий фотопринтер багатофункціональний для кабінету ТЗН, резервну портативну бензинову електростанцію 220v, апарат електрозварювальний.

протягом І- ІІ кв.

Мельник Т.П., Гладонько Г.І.

8. Придбати за рахунок бюджетних коштів і надходжень на спеціальний рахунок, передбачені кошторисом видатків, канцелярські, господарські та інші товари, необхідні для забезпечення потреб організаційно-методичної, навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності закладу.

протягом року

Мельник Т.П., Гладонько Г.І.

9. Виконати поточні ремонти технічних засобів навчання, меблів, навчального і виробничого обладнання й приладдя, сільськогосподарських знарядь праці та підсобних приміщень.

протягом року

Мельник Т.П., Гладонько Г.І.

10. Придбати медикаменти для доукомплектування медаптечок в навчальних кабінетах і транспортних засобах.

до 01 квітня

Мельник Т.П., Гладонько Г.І.

11. Провести поточний ремонт приміщень кабінетів екології, біології, квітникарства, профорієнтації, акваріумістики, бджільництва, молодших класів, садоводів, методкабінету, актового залу, бухгалтерії, навчальної теплиці, відмостків будинків і асфальтованих доріжок.

протягом ІІ кв

Климчук В.В., Мельник Т.П.

12. Провести заходи з охорони праці (придбання спецодягу і засобів індивідуального захисту для працівників та юних натуралістів, вимірювання опору ізоляції електромережі та контурів її заземлення, протипожежне просочування вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій дахів і обладнання системи автоматичної пожежної сигналізації в корпусах № 1, 2, 3 та сараї з гаражами, , встановлення нових склопакетних металопластикових вікон в корпусах № 2 та № 3, технічне обслуговування й огляди технічних засобів).

протягом року

Климчук В.В., Мельник Т.П.

13. Укласти угоду з автобусним парком на проведення його лікарями контролю за станом здоров’я водія і тракториста перед допуском їх до транспортних засобів та перевірок механіками АТП справності транспорту.

протягом ІІ кв

Климчук В.В., Мельник Т.П.

14. Провести страхування, поточний ремонт, техобслуговування і техогляд транспортних засобів в Державтоінспекції та Держтехнагляді.

до 31 травня

Мельник Т.П., Галаш Г.В.

15. Обладнати навчальну теплицю ємністю для води з системою автономного водопостачання і штучного крапельного зрошування.

протягом року

Мельник Т.П., Кліщар Л.М.

16. Придбати труби і замінити на ділянці винограднику цементові опори металевими опорами з труб з розтяжами з катаного дроту.

до 15 квітня

Мельник Т.П., Зотова О.В.

17. Провести поточний ремонт туалету, огорожі, погреба, альтанки ,,зеленого класу”, дахів корпусу № 2 та гаража.

квітень-травень

Мельник Т.П., Паляниця Л.А.

18. Обладнати сталевими дверима, віконними решітками, засобами протипожежного захисту кімнати для бухгалтерії, зберігання матеріальних цінностей, обладнання, знарядь праці, матеріалів та архівних документів.

до 01 травня

Мельник Т.П., Крищук І.І.

19. Провести засідання конкурсної комісії з передачі в оренду нежитлових приміщень в сараї та господарського майданчика.

до 30 травня

комісія, Климчук В. В.

20. Підготувати всі навчальні та господарські приміщення до нового навчального року і роботи в осінньо-зимовий період.

до 15 серпня

Мельник Т.П., Крищук І.І.,

відповідальні особи

21. Провести черговий медогляд всіх працівників закладу та подати відповідний список в міську санітарну протиепідемічну станцію.

до 01 вересня

Демчук Л.О., Мельник Т.П.

22. Підготувати і подати засновнику проект бюджетного запиту, кошторису з відповідними розрахунками доходів та розшифровками видатків бюджетних коштів і коштів спецрахунку на оплату праці, придбання товарів та послуг, виготовлення проектно - кошторисної документації з розрахунками об’ємів і вартості виконання робіт з капітального і поточного ремонту об’єктів закладу на 2011 рік.

до 01 листопада

Климчук В.В., Гладонько Г.І.

23. Провести поточні ремонти електромережі та електроприладів, газового обладнання, очистку вентиляційних каналів і труб димоходів газової теплогенераторної та отримати дозвіл на її експлуатацію у відповідних службах відкритого акціонерного підприємства ,,Хмельницькгаз”.

до 01 жовтня

Мельник Т.П., Крищук І.І.

24. Провести збір урожаю сільськогосподарських культур в польовому й овочевому відділках і плодового саду, його реалізацію населенню та осінню оранку на зяб полів навчально-дослідної земельної ділянки.

до 01 листопада

Мельник Т.П., Зотова О.В.

25. Прибрати з території закладу сухе опале листя, гілки, сміття й побутові відходи, очистити від сміття прилеглу частину доріг і зарослі на узбіччях біля зовнішньої огорожі та вивезти все автотранспортом на міські сміттєзвалища.

протягом листопада

Мельник Т.П.

26. Провести інвентаризацію майна і матеріальних цінностей, закріплених за працівниками закладу.

до 31 листопада

Демчук Л.О., Гладонько Г.І.

27. Придбати бланки дипломів, грамот і листів подяк, ялинкові прикраси, книги, іграшки, канцтовари та ін. для нагородження юннатів призами і цінними подарунками за підсумками їх участі у масових еколого-натуралістичних заходах, новорічних та різдвяних святах.

до 15 грудня

Мельник Т.П., Гладонько Г.І.

28. Виплатити заробітні плати, грошові винагороди, премії та інші виплати працівникам закладу й розрахуватись з постачальниками товарів і послуг та виконавцями робіт.

протягом грудня

Мельник Т.П., Гладонько Г.І.
Скачати 471.78 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації03.11.2012
Розмір471.78 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх