Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка icon

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка


Схожі
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г...
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г...
Довідник для вступників до державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний...
Національний педагогічний університет імені М. П...
Апн україни Національний педагогічний університет імені М. П...
Міністерство освіти І науки України Мелітопольський державний педагогічний університет імені...
Сумський державний університет...
Перелік навчальних закладів, наукових установ та організацій...
Полтавський національний педагогічний університет...
Київський національний університет імені тараса шевченка інститут високих технологій...
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко...
Конкурсний бал...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
повернутися в початок
скачать
^

МАРЦИНКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ


доцент, кандидат медичних наук


Інфекційні хвороби. Дитячі інфекцфйні хвороби (вітрянв віспа, кір, скарлатина, кашлюк): Посібник для студ. пед. навчальних закладів з курсом “Валеологія”. – Чернігів, 2001. – 39 с. (Співавт.: Груша А.М.)


^ ФЕЩЕНКО ЛЕНІНА ГАВРИЛІВНА

доцент, кандидат медичних наук


До питання профілактики нервовості // Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-методичної конференції “Актуальні проблеми валеологічної освіти в навчальних закладах України”. – Кіровоград, 1997. – С.139-142.

^
КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ
БОНДАРЕНКО СОФІЯ ДАНИЛІВНА

старший викладач


Some advice on reading // English. – 2002. - N41. – P.10.


ІВАНІШИНА ВІРА ПАВЛІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент


Удосконалювання граматичних навичок іншомовного усного мовлення на факультативних заняттях у загальноосвітній школі з використанням комплексних засобів навчання // Франція та Україна: науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур: Тези доп. -Дніпропетровськ, 1998. – Т.2, ч.1. – С.39 - 41.


Про деякі труднощі граматичного характеру німецькомовних текстів з фахової наукової літератури // Методологічні проблеми перекладу на сучасному етапі: Міжвузівський зб. наук. праць. – Суми, 1999. – С.38-41.


Засоби навчання для систематизації часових форм німецького дієслова на факультативних заняттях у загальноосвітній школі // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: Матеріали Третьої міжнар. наук. конф. – Полтава, 2000. – С.135-136.


Формування граматичних навичок усного іншомовного мовлення на факультативних заняттях у загальноосвітній школі з використанням зошита на друкованій основі // Педагогічні обрії. – 2002. - №2. – С.44-50.


До питання про навчання діалогічного мовлення англійською мовою в початковій школі // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: Матеріали четвертої міжнар. наук.-практ. конф. (м.Полтава, 3-4 червня 2002 р.). – Полтава, 2002. – С.116-120.


Індивідуалізація самостійної роботи студентів при підготовці до олімпіади з англійської мови // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2002. – Вип.12. – С.101-102. (Співавт.:Фокіна Н.В.)


Проблеми навчання англійської мови в початковій школі // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2002. – Вип.10. – С.118-121. (Співавт.: Симан І.А.)


^

КАТРУЦА ЖАННА МИКОЛАЇВНА


старший викладач


Як використовувати творчу активність учнів на молодшому етапі навчання // English. – 2002. – N37. – P.8. (Cпівавт.: Хахуда І.В.)


Технологія навчання умінь аудіювання з використанням storytelling (казки) на уроках англійської мови в початковій школі // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2002. – Вип.10. – С.130-132. (Співавт.: Пухова Л.Ф.)


Вірші, римівки та пісні як засіб інтенсифікації засвоєння мовленнєвого матеріалу на уроках англійської мови в початковій школі // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2002. – Вип.10. – С.127-130. (Співавт.: Хахуда І.В.)


^ КМІТЬ ОЛЕНА ВОЛОДИМІРІВНА

старший викладач


До проблеми комунікативного підходу у навчанні англійської мови дітей молодшого шкільного віку // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету . Сер.: Педагогічні науки. – 2002. – Вип.10. – С.123-126.


До питання управління процесом навчання аудіювання студентів технічних спеціальностей педагогічного університету // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету.Сер.: Педагогічні науки. – 2002. – Вип.12. – С.96-99.


^ КОПИЛ ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

викладач


Навчання каліграфії англійської мови учнів початкової школи // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2002. – Вип.10. – С.132-134.


^

ПОЛЯКОВА АЛЛА АНАТОЛІЇВНА


кандидат філологічних наук, доцент


О некоторых методических аспектах введения мультмедиа на занятиях по иностранному языку // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Мультмедіа у навчанні іноземних мов». – К., 1997. – С.52-53.


Художній простір в публіцистиці Асоріна // Нові підходи до філології у вищій школі. – Запоріжжя, 1998. – С.73-74.

Асорін і взаємовплив культур // Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур: Тези доп. У Міжнар. конф.: В 3-х ч. – Дніпропетровськ, 1998. – Ч.1. – С.87-88.


О некоторых аспектах формирования понятийного мышления переводчика // Методологічні проблеми перекладу на сучасному етапі. – Суми, 1999. – С.138-142.


Сюрреализм Сальвадора Дали как форма раскрытия авторского сознания // Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур: Матеріали УІ Міжнар. конф.: В 2-х т. – Дніпропетровськ, 2000. – Т.1. – С.153-156.


Cервантес і Дон Кіхот у художній публіцистиці Асоріна // Сервантес і проблеми розвитку європейської прози: Зб. наук. праць. Сер.: Проблеми світової літератури. – Львів, 2000. – Вип.1. – С.52-56.


Англосаксонський епос в курсі дитячої літератури // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2002. – Вип.10. – С.121-123.


Вірші Р.Бернса як енциклопедія життя і побуту // Педагогічні обрії. – 2002. - №1. – С.50-52.


^

ФОКІНА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМІРІВНА


викладач


Індивідуалізація самостійної роботи студентів при підготовці до олімпіади з англійської мови // Вісник Чернігвського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2002. – Вип.12. – С.101-102. (Співавт. : Іванішина В.П.)


^

ХАХУДА ІРИНА ВІТАЛІЇВНА


викладач


Як використовувати творчу активність учнів на молодщому етапі навчання // Еnglish. – 2002. – N37. – P.8. (Співавт.: Катруца Ж.М.)


Вірші, римівки та пісні як засіб інтенсифікації засвоєння мовленнєвого матеріалу на уроках англійської мови в початковій школі // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2002. – Вип.10. – С.127-130. (Співавт.: Катруца Ж.М.)


^ КАФЕДРА ІСТОРІЇ СЛОВЯН


БОЙКО МИКОЛА КОРНІЙОВИЧ

професор, доктор історичних наук


З історії Чернігівщини УІІ – ХІІІ ст. // Сіверян. літопис. – 1997. - №3. – С.152-161. (Співавт.: Євстратов В.)


Нариси з історії Чернігівщини від найдавніших часів до наших днів. Вип.1. Наш край у УІІ – УІІІ століттях. – Чернігів, 1997. – 78 с. (Співавт.: Євстратов В.)


Питання державного будівництва в Україні в 20-ті роки ХХ ст. // Історія та культура Лівобережної України: Матеріали міжнар. наук. конф. – К.; Ніжин, 1997. – С.156-159.


Зведені статистичні публікації 20-30-х рр. як джерело з історії України // Україна і Росія в панорамі століть. – Чернгів, 1998. – С.281-287.


Деякі аспекти вивчення продуктивності праці робітників України 20-30-х рр. ХХ ст. на базі історичних джерел // Україна на порозі ХХІ століття: Актуальні питання історії. – К., 1999. – С.203-208.


Щоденник М.М.Попудренка / Вступні зауваги М.Бойка // Сіверян. літопис. – 2000. - №4. – С.65-105.

Продовження. Почат. див.№3 за 2000р.


Матяш І.Б. Архівна наука і освіта в Україні 1920-1930-х років. – К., 2000. – 592 с.

Рец.: Бойко М. Вагомий внесок в історіографію архівознавства // Сіверян. літопис. – 2000. - №6. – С.151-152.


Методологічні підходи та методичні засоби до вивчення революції 1917 р. в Росії // Педагогічні обрії. – 2001. - №3. – С.87-98. (Співавт.: Нітченко А.Г.)


До вивчення революційного процесу в Росії у 1917 році: зауваження і поради // Педагогічні обрії. – 2002. - №1. – С.52-55. (Співавт.:Нітченко А.Г.)


Нариси з історії Чернігівщини від найдавніших часів до наших днів. Вип.4. Селянство краю у 20-30-ті роки ХХ ст./ Черніг. обласний ін-т післядипломної освіти. – Чернігів, 2002. – 76 с. (Співавт.: Лазаренко В.М.)


^ ВОРОНКО ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

старший викладач, кандидат історичних наук


Соціально-демографічне становище в Україні (за підсумками Всесоюзного перепису населення 1926 року). – Чернігів, 1997. - 54 с.


Розвиток етнодемографічних процесів і формування соціальної структури суспільства в Україні 20-х рр. ХХ ст.: Автореф. дис. на здобуття звання канд. іст. наук : 07. 00. 05. – К., 1998. – 18 с.


Чисельність, розміщення і демографічна структура основних етнічних груп на теріторії України у середині 20-х років ХХ ст. // Україна і Росія в панорамі століть. – Чернігів, 1998. – С.287-294.


Населення Чернгівської округи: (За даними Всесозного перепису 1926 р.) // Сіверян. літопис. – 1998. - №1. – С.78-82.


Етнодемографічні процеси і соціальна структура українського суспільства 20-х рр. ХХ ст. // Україна на порозі ХХ1 століття: Актуальні питання історії. – К., 1999. – С.182-189.


На допомогу студенту-першокурснику: Метод. рек. до наук. організації праці студ. І курсу / Черніг. держ. пед. ун-т ім.Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – 28 с.


Основні аспекти сучасного соціально-демографічного розвитку Чернігівської області у контексті загальнореспубліканських тенденцій // Сіверян. літопис. – 2002. - №5. – С.63-67.


^ ГРИНЬ ДМИТРО КОСТЯНТИНОВИЧ

старший викладач, кандидат історичних наук


Чисельність, розміщення та склад населення Лівобережної України за підсумками Всесоюзного перепису населення 1939 року // Історія та культура Лівобережжя України: Матеріали міжнар. наук. конф. (травень, 1996). – К.; Ніжин, 1997. – С.179-181.


Динаміка чисельності та зміни у складі міського населення України у 20-30-х рр. ХХ ст. // Україна і Росія в панорамі століть. – Чернігів, 1998. – С.294-300.


Зміни в національному складі міського населення України у 20-30-х рр. ХХ ст. // Україна на порозі ХХ1 століття: Актуальні питання історії. – К., 1999. – С.196-203.


Деякі аспекти асиміляційних процесів в Україні на середину 1920-х років // Людина в контексті вибору: Тези наук.-практ. семінару 17 березня 1999р. – Чернігів, 1999. – С.27-28.


Динамика чисельності та складу підприємницьких верств населення України у 1920- на початку 1930-х років // Сіверян. літопис. – 1999. - №6. – С.124-130.


Динаміка чисельності та склад міських робітників України у 1920-1930- х роках // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету ім. М.В.Гоголя. – Ніжин, 1999. – С.97-104.


Деякі методичні підходи до аналізу підсумків переписів населення 1920-1930 рр. як історичного джерела // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2000. – Вип.11. – С.114-129.


Урбанізаційні процеси в Україні у 1920-1930 рр. // Сіверян. літопис. – 2000. - №1. – С. 139-145.


^ ЄВСТРАТОВ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

доцент, кандидат історичних наук


З історії Чернігівщини УІІ-ХІІІ ст. // Сіверян. літопис. – 1997. - №3. – С.152-161. (Співавт.: Бойко М.К.)


Нариси з історії Чернігівщини від найдавніших часів до наших днів. Вип.1. Наш край у УІІ-ХІІІ століттях. – Чернігів, 1997. – 78 с. (Співавт.: Бойко М.К.)


^ РАКОВСЬКИЙ ЛЕОНІД ЕДУАРДОВИЧ

доцент, доктор історичних наук


Вплив капіталістичної цукрової промисловості Чернігівської губернії на оточуюче середовище та його соціальні наслідки // Проблеми історичного і географічного краєзнавтства Чернгівщини. – Чернігів, 1999. – Вип.4. – С.8-18.


Технічні і технологічні вдосконалення та винаходи в цукровій промисловості України другої половини Х1Х ст. // Україна на порозі ХХІ століття: Актуальні питання історії. – К., 1999. – С.112-119.


Цукрове виробництво Чернігівщини у 20-50-х рр. ХІХ ст. // Сіверян. літопис. – 2001. - №2. – С.59-65.


Цукрова промисловість Сосницького повіту другої половини ХІХ ст. та її вплив на економічне життя населення // Сіверян. літопис. – 2001. - №4. – С.85-90.


Досвід і практика підготовки спеціалістів вищої кваліфікації у групі за інтересом // Матеріали четвертої Сумської обласної наукової історико-краєзнавчої конференції. – Суми, 2001. – С.47-51.


Історія вдосконалень та винаходів у цукровій промисловості України // Вісник Книжкової палати. – 2001. - №5. – С.34-37.


Джерела первісного нагромадження капіталів у цукрову промисловість // Вісник Книжкової палати. – 2001. - №6. – С.32-36.


З теоретичного і практичного досвіду наукової праці: В 4-х зошитах. – Чернігів, 2001.


Зошит 1. Історична наука як така. – 22 с.

Зошит 2. Архівна справа в Російській імперії. - 36 с.

Зошит 3. Робота в архівних установах. – 36 с.

Зошит 4. Написання праць.- 48 с.


П.І.Прокопович – засновник окультуреного бджільництва на Чернігівщини // Проблеми історичного і географічного краєзнавства Чернігівщини. – Чернігів, 2002. – Вип.5. – С.21-32.


Методика та організація самостійної роботи студентів // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2002. – Вип.3. - . – С.19-28.


^ ШАРА ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА

ассистент


Міське самоврядування на Чернігівщині: десять років діяльності (1871-1880) // Сіверян. літопис. – 2000. - №4. – С.31-39.


Роль муніципальних органів у розвитку освіти на Чернігівщині (1870-1900) // Сіверян. літопис. – 2000. - №5. – С.59-65.


Природоохоронна діяльність муніципальних структур Придесення в 70-90-х рр. ХІХ століття // Сіверян. літопис.- 2001. - №2. – С.31-36.


Формування кредитної системи в Чернігівській губернії у другій половині ХІХ ст. // Збірник наукових праць Національного університету Києво-Могилянська академія, Миколаївська філія. – Миколаїв, 2001.- Т.10. Історичні науки. – С.41-45.


Упорядкування муніципалітетом Глухова міських вулиць (остання третина Х1Х ст.) // Матеріали четвертої Сумської обласної наукової історико-краєзнавчої конференції. – Суми, 2001. – С.120-123.


Формування міських дум Чернігівщини за положенням 1870 р. // Проблеми історичного і географічного краєзнавства Чернігівщини. – Чернігів, 2002. – Вип.5. – С.38-44.


Муніципальне законодавство у дореволюційній історіографії // Історична наука: проблеми розвитку: Матеріали Міжнар. наук. конф. (17-18 травня 2002 р.). – Луганськ, 2002. – С.179-181.


залишити коментар
Сторінка6/26
Н.Г.Костарчук
Дата конвертації23.10.2013
Розмір2.88 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх