Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка icon

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка


Схожі
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г...
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г...
Довідник для вступників до державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний...
Національний педагогічний університет імені М. П...
Апн україни Національний педагогічний університет імені М. П...
Міністерство освіти І науки України Мелітопольський державний педагогічний університет імені...
Сумський державний університет...
Перелік навчальних закладів, наукових установ та організацій...
Полтавський національний педагогічний університет...
Київський національний університет імені тараса шевченка інститут високих технологій...
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко...
Конкурсний бал...Загрузка...
страницы: 1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
повернутися в початок
скачать
^

РЯБЧЕНКО ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ


ассистент


Модельна структура оцінки фізичної підготовленості юних волейболістів 10-12 років не етапі початкового спортивного відбору // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2001. – Вип.7. – С.16-20. (Співавт.: Богдан М.О.)


Етапи формування потреби в заняттях фізичними вправами та значення цих занять у режимі дня дітей шкільного віку // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2002. – Вип.16. – С.69-74. (Співавт.: Пеньковець В.І.)


^ ЧУСТА АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

ассистент


Формування рухових дій з мячем у дітей молодшого шкільного віку при навчанні технічним елементам баскетболу // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2002. – Вип.16. – С.96-100. (Співавт.:

Богдан М.О.)


КАФЕДРА БІОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ.


^

ГАЙОВА НЕЛЛІ ВАСИЛІВНА


доцент, кандидат медицинських наук


К проблеме биологической индикации в системе «Человек-природа» // Экология и молодежь: (Исследования экосистем в условиях радиоактивного и техногенного загрязнения окружающей среды): Материалы I Междунар. науч.-практ. конф. – Гомель, 1998. – Т.2. – С.44-45. (Співавт.: Огієнко П.М., Огієнко Д.П.)


Самоисцеление или информационный психотренинг здоровья и успехов: Курс лекций. – Чернигов, 2000. – 138 с. (Співавт.: Кудін С.Ф., Мазур Т.В.)


Познай и сотвори себя сам. Сила внутри нас // Здоровя та освіта: проблеми та перспективи: Матеріали I Всеукраїнської наук.-метод. конф. – Донецьк, 2000. – С.322-326. (Співавт.: Кудін С.Ф.)


Некоторые особенности комплексной терапии и реабилитации при спортивных травмах // Олімпійський спорт і спорт для всіх: проблеми здоровя, рекреації, спортивної медицини та реабілітації: YI Міжнар. наук. конгрес, присвячений 70-річчю Національного ун-ту фізвиховання і спорту України (16-19 травня 2000р., Киів). – К., 2000. – С.286. (Співавт.: Гавура В.)


Современные аспекты лечения и реабилитации больных со спортивными травмами // Сучасні досягнення валеології та спортивної медицини: YI Міжнар. наук.-практ. конф. (22-24 червня 2000р., Одеса). – Одеса, 2000. – С.114-115. (Співавт.: Гавура В.В., Коробенко І.В.)


Деякі аспекти системи природного оздоровлення // Фізичне та валеологічне виховання студентської молоді: Зб. наук. праць. – Луганськ, 2000. – С. 77-78. (Співавт.: Кудін С.Ф., Мазур Т.В.)


Введение в психовалеологию: Курс лекций. – Чернигов, 2001. – 240 с. (Співавт.: Кудін С.Ф., Мазур Т.В.)


Психовалеологічний підхід до профілактики нервовості // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. -–2001. – Вип.7. – С. 23-25. (Співавт.: Кудін С.Ф., Мазур Т.В.)


Науково-методичне забезпечення процесу формування психовалеологічної культури майбутніх педагогів // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенка: Матеріали наук.-практ. конф. «Безпека життя і діяльності та здоровя учнівської молоді». – Бердянськ, 2002. – Ч.2. – С. 34-43. (Співавт.: Кудін С.Ф., Мазур Т.В.)


^ ЖАРА ГАННА ІВАНІВНА

ассистент


Методичні рекомендації до спецкурсу «Хімія в промисловості» для учнів середніх навчальних закладів з поглибленим вивченням природничих дисциплін. – Чернігів, 2001. – 22 с.


Спецкурс «Хімія в промисловості» для середніх навчальних закладів з поглибленим вивченням природничих дисциплін // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2001. - №5. – С.71-74.


Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів факультету фізичного виховання з дисциплін медико-біологічного циклу // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2002. - №16. – С.28-31.


^ ОГІЄНКО ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ

старший викладач


К вопросу изучения адаптации студентов факультета физического воспитания к условиям обучения и профессиональной деятельности // Экология и молодежь: (Исследования экосистем в условиях радиоактивного и техногенного загрязнения окружающей среды): Материалы I Междунар. науч.-практ. конф. – Гомель, 1998. – Т.2. – С.45-46. (Співавт.: Огієнко Д.П., Сумак Є.Г.)

К проблеме биологической индикации в системе “Человек-природа” // Экология и молодежь: (Исследования экосистем в условиях радиоактивного и техногенного загрязнения окружающей среды): Материалы I Междунар. науч.-практ. конф. – Гомель, 1998. – Т.2. – С.44-45. (Співавт.: Огієнко Д.П., Гайова Н.В.)


До питання кардіологічних основ профілактики негативних ефектів адаптації студентів до умов навчання // Здоровя та освіта: проблеми та перспективи: Матеріали I Всеукраїнської наук.-метод. конф. – Донецьк, 2000. – С.377-378. (Співавт.: Соломаха Т.О., Сумак Є.Г., Падалка О.М., Сушениця В.М., Уланович Т.Д.)


Влияние разного двигательного режима на физическое развитие и сердечно-сосудистую систему мальчиков 10-12 лет // Здоровя та освіта: проблеми та перспективи: Матеріали I Всеукраїнської наук.-метод. конф. – Донецьк, 2000. – С.383-384. (Співавт.: Соломаха Т.О., Сумак Є.Г., Падалка О.М., Сушениця В.М., Уланович Т.Д.)


Морфо-функціональні резерви адаптації студентів першого курсу до умов навчання та виховання // Вісник Чернігівського державного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2001. – Вип.7. – С.64-68. (Співавт.: Соломаха Т.О., Сумак Є.Г.)


Психовалеологічний аспект адаптації старшокласників та студентів першого курсу до умов навчання // Там само. – С.59-64.


Особливості ЕКГ спортсменок-студенток педагогічного університету з різним рівнем рухової активності // Фізичне виховання, спорт і культура здоровя у сучасному суспільстві: Зб. наук. праць Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – Т.2. – С.160-163. (Співавт.: Соломаха Т., Сумак Є., Огієнко Н., Шуляк М., Куратова Т.)


Проблеми взаємодії вчителя фізичної культури та ЕОМ за умови використання нових технологій // Вісник Чернігівського державного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2002. – Вип.16. – С.49-51. (Співавт.: Огієнко Т.П.)


Адаптація серцево-судинної системи студенток першого курсу до умов навчання // Там само. – С. 86-88. (Співавт.: Соломаха Т.О., Шевцов Д.В.)


Параметри серцевого ритму студенток факультету фізичного виховання в різних умовах діяльності // Там само. – 2002. – С.83-86. (Співавт.: Соломаха Т.О., Сумак Є.Г.)


До поліпшення професійної підготовки вчителя фізичної культури // Там само. – С.55-59. (Співавт.: Огієнко М.М., Олійник В.М., Світенок В.І., Лисенко Л.Л., Гавриш В.П., Дедух В.А.)


Вчитель як оператор біокібернетичної системи “вчитель-учень-середовище” // Там само. – С.47-49.


Профілактика порушень серцевої діяльності у студенток педагогічного університету // Культура здоровя: Матеріали Третьої міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон, 2002. – С.238-242. (Співавт.: Соломаха Т.О., Сумак Є.Г.)


^ ПРИЙМАК СЕРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ

старший викладач


Методика визначення ступеню опромінення населення, постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків, 2000. – С. 21-24.


Вплив радіоактивного випромінювання на організм дітей 12-15 років північного регіону України // Молода спортивна наука України. – Львів, 2001. – Т.2, вип.5. – С. 87-89.


Порівняльний аналіз фізичної підготовленості підлітків у віці 13-14 років, що мешкають в різних зонах радіоактивного забруднення // Вісник Чернігівського державного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2001. – Вип.7. – С.83-86.

Особливості максимальної сили кисті підлітків, які мешкають в різних територіально-економічних умовах // Вісник Чернігівського державного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2002. – Вип.16. – С.74-77.


Серцевий ритм та реактивність нервової системи у дітей 13-14 років, які проживають у різних соціально-економічних умовах // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2002. - №2-3. – С. 70-73.


Оцінка рівня рухової підготовленості підлітків у системі фізичного виховання: Метод. рек. – Чернігів, 2002. – 24 с.


^ СОЛОМАХА ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

ассистент


До питання кардіологічних основ профілактики негативних ефектів адаптації студентів до умов навчання // Здоровя та освіта: проблеми та перспективи: Матеріали I Всеукраїнської наук.-метод. конф. – Донецьк, 2000. – С.377-378. (Співавт.: Огієнко П.М., Сумак Є.Г., Падалка О.М., Сушениця В.М., Уланович Т.Д.)


Влияние разного двигательного режима на физическое развитие и сердечно-сосудистую систему мальчиков 10-12 лет // Здоровя та освіта: проблеми та перспективи: Матеріали I Всеукраїнської наук.-метод. конф. – Донецьк, 2000. – С.383-384. (Співавт.: Огієнко П.М., Сумак Є.Г., Падалка О.М., Сушениця В.М., Уланович Т.Д.)


До питання аналізу серцевого ритму студентів факультету фізичного виховання // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2001. – Вип.7. – С.86-90.(Співавт.: Сушениця В.М., Падалка О.М.)


Морфо-функціональні резерви адаптації студентів першого курсу до умов навчання та виховання // Там само. – С.64-68. (Співавт.: Огієнко П.М., Сумак Є.Г.)


Особливості ЕКГ спортсменок-студенток педагогічного університету з різним рівнем рухової активності // Фізичне виховання, спорт і культура здоровя у сучасному суспільстві: Зб. наук. праць Волинського державного університетуту ім. Лесі Українки. –Луцьк, 2002. – Т.2. – С.160-163. (Співавт.: Огієнко П., Сумак Є., Огієнко Н., Шуляк М., Куратова Т.)


Деякі амплітудні параметри ЕКГ студентів педагогічного університету // Вісник Чернігівського державного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2002. – Вип.16. – С.88-90. (Співавт.: Сушениця В.М., Швецов Д.В.)


Адаптація серцево-судинної системи студенток першого курсу до умов навчання // Там само. – С. 86-88. (Співавт.: Сушениця В.М., Швецов Д.В.)


Параметри серцевого ритму студенток факультету фізичного виховання в різних умовах діяльності // Там само. – С.83-86. (Співавт.: Огієнко П.М., Сумак Є.Г.)


Профілактика порушень серцевої діяльності у студенток педагогічного університету // Культура здоровя: Матеріали Третьої міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон, 2002. – С.238-242. (Співавт.: Огієнко П.М., Сумак Є.Г.)


^ СУМАК ЄВГЕН ГРИГОРОВИЧ

доцент, кандидат біологічних наук


К вопросу изучения адаптации студентов факультета физического воспитания к условиям обучения и профессиональной деятельности // Экология и молодежь: (Исследования экосистем в условиях радиоактивного и техногенного загрязнения окружающей среды): Материалы I Международной науч.-практ. конф. – Гомель, 1998. – Т.2. – С.45-46. (Співавт.: Огієнко Д.П., Огієнко П.М.)


До питання кардіологічних основ профілактики негативних ефектів адаптації студентів до умов навчання // Здоровя та освіта: проблеми та перспективи: Матеріали I Всеукраїнської наук.-метод. конф. – Донецьк, 2000. – С.377-378. (Співавт.: Огієнко П.М., Соломаха Т.О., Падалка О.М., Сушениця В.М., Уланович Т.Д.)


Влияние разного двигательного режима на физическое развитие и сердечно-сосудистую систему мальчиков 10-12 лет // Здоровя та освіта: проблеми та перспективи: Матеріали I Всеукраїнської наук.-метод. конф. – Донецьк, 2000. – С.383-384. (Співавт.: Огієнко П.М., Соломаха Т.О., Падалка О.М., Сушениця В.М., Уланович Т.Д.)


Морфо-функціональні резерви адаптації студентів першого курсу до умов навчання та виховання // Вісник Чернігівського державного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2001. – Вип.7. – С.64-68. (Співавт.: Огієнко П.М., Соломаха Т.О.)


Особливості ЕКГ спортсменок-студенток педагогічного університету з різним рівнем рухової активності // Фізичне виховання, спорт і культура здоровя у сучасному суспільстві: Зб. наук. праць Волинського державного університету ім. Лесі Українки. –Луцьк, 2002. – Т.2. – С.160-163. (Співавт.: Огієнко П., Соломаха Т., Огієнко Н., Шуляк М., Куратова Т.)


Параметри серцевого ритму студенток факультету фізичного виховання в різних умовах діяльності // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2002. – Вип.16. – С.83-86. (Співавт.: Огієнко П.М., Соломаха Т.О.)


Профілактика порушень серцевої діяльності у студенток педагогічного університету // Культура здоровя: Матеріали третьої міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон, 2002. – С.238-242. (Співавт.: Огієнко П.М., Соломаха Т.О.)


^ ТАТЕНКО КАРИНА ВІТАЛІЇВНА

доцент


Состояние условий труда женщин на предприятиях Чернигова // Жінки Чернігівщини: історія і сучасність. Жінки на порозі третього тисячоліття: Матеріали обл.. наук. - практ. конф. – Чернігів, 1999. – С. 168-171.


Вплив стану здоров’я, фізичного розвитку та функцій центральної нервової системи дітей на адаптацію до навчання у початковій школі // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2002. – Вип..16. – С.90-92.

Стан здоров’я дітей шкільного віку // Там само. – С.92-93.
ЗМІСТ
Вступ 2

Кафедра українознавства і політології…………………………....3


Кафедра економіки і менеджменту……………………………....13


Кафедра філософії і культурології…………………………….....16


Кафедра основ медичних знань та охорони здоровя дітей.........32


Кафедра іноземних мов…………………………………………...33


Кафедра історії словян…………………………………………....36


Кафедра психології…………………………………………….......40


Кафедра педагогіки і методики викладання історії і права….....44


Кафедра всесвітньої історії…………………………………….....49


Кафедра англійської філології…………………………………....58


Кафедра історії і археології України………………………….....65


Кафедра етнології………………………………………………....76


Кафедра педагогіки, психології і методики початкового

навчання……………………………………………………….......79


Кафедра музики і співів………………………………………......90


Кафедра словянської філології………………………………......93


Кафедра образотворчого мистецтва………………………….....103


Кафедра алгебри і геометрії…………………………………......104


Кафедра педагогіки, психології і методики викладання

математики…………………………………………………….....110


Кафедра педагогіки, психології і методики викладання

фізики………………………………………………………….....119


Кафедра інформатики і обчислювальної техніки…………......124


Кафедра математичного аналізу……………………………......131


Кафедра теоретичної фізики і астрономії…………………........137


Кафедра загальної фізики…………………………………..........139


Кафедра педагогіки, психології і методики трудового і

професійного навчання……………………………………..........147


Кафедра загальнотехнічних дисциплін …………………….......155


Кафедра основ матеріалознавства і трудового навчання…........160


Кафедра біології……………………………………………..........167


Кафедра хімії………………………………………………...........178


Кафедра педагогіки, психології і методики фізичного

виховання…………………………………………………….........189


Кафедра легкої атлетики………………………………….............193


Кафедра гімнастики……………………………………….............196


Кафедра спорту і спортивних ігор………………………..............198


Кафедра біологічних основ фізичного виховання і

спорту………………………………………………………............205


Зміст………………………………………………………...............210

залишити коментар
Сторінка26/26
Н.Г.Костарчук
Дата конвертації23.10.2013
Розмір2.88 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх