Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка icon

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка


Схожі
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г...
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г...
Довідник для вступників до державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний...
Національний педагогічний університет імені М. П...
Апн україни Національний педагогічний університет імені М. П...
Міністерство освіти І науки України Мелітопольський державний педагогічний університет імені...
Сумський державний університет...
Перелік навчальних закладів, наукових установ та організацій...
Полтавський національний педагогічний університет...
Київський національний університет імені тараса шевченка інститут високих технологій...
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко...
Конкурсний бал...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
повернутися в початок
скачать

^ ГОНЧАР НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА


старший викладач


Партійна структурованість суспільства України // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару – Чернігів, 1999. –Вип.1. - С.35-46.


Українське суспільство у президентських виборах 1999 року // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2001. – Вип. 2. - С.46-54..

Політичні партії України та суспільство у парламентських виборах 2002 року // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.- метод. семінару. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С.81-94.


Законодавче поле діяльності політичних партій в Україні // Там само. – С. 72-81. (Співавт.:Молочко В.К.)


Політичні партії як фактор демократизації суспільства (Європа - Україна) // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Київ, 29 травня 2002 р.). – К., 2002. – Т.2. – С.75-78.


^ КАПІТОВА СВІТЛАНА СЕМЕНІВНА


старший викладач


“Автобіографія” І.Шрага як джерело вивчення національно-визвольного руху в Україні // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С.50-55. (Співавт.: Демченко Т.П.)


^ КОВАЛЕНКО МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ


доцент, кандидат історичних наук


Проблемы геополитики Украины в изучении курса “Политология”// Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод.семінару. – Чернігів, 2001. – Вип.2. – С.116-124.


Декларація про державний суверинитет – провісник незалежності України // Там само. – С.36-46. (Співавт.: Молочко В.К.)


Проблемы русско-украинских отношений периода Гетьманщины (1648-1663 гг.) в курсе истории Украины // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод.семінару. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С.41-50.

^ КОЖУХОВСЬКА АЛЛА ІВАНІВНА

ассистент
Основи права: Навч. програма для гуманіт. та природн. фак-тів ЧДПУ ім.Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1998. – 28 с. (Співавт.:Богатирьов І.Г.)


Філософія права // Вища школа: проблеми, пошуки, тенднції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 1999. – Вип.1. – С.74-82.


Джерела та історіографія у вивченні педагогічної діяльності О.П.Довженка (1894-1956) // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2001. – Вип.2. – С.66-75.


Педагогічна діяльність О.П.Довженка // Сіверян. літопис. – 2001. –№4. – С.62-68.


Історичні умови формування особистості вчителя О.П.Довженка // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С.131-135.


^ МОЛОЧКО ВАСИЛЬ КИРИЛОВИЧ

доцент, кандидат історичних наук


Особливості становлення багатопартійності в Україні // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 1999. – Вип.1. – С.28-35.


Декларація про державний суверинитет – провісник незалежності України // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2001.- Вип.2. – С.36-46. (Співавт.: Коваленко М.О.)


Законодавче поле діяльності політичних партій в Україні // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2002.- Вип.3. – С. 72-81. (Співавт.:Молочко Н.О.)

^ ОСТРЯНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ


доцент,кандидат історичних наук


Політологія: Навч. програма для гуманіт. та природн. фак-тів Черніг. держ. пед. ун-ту ім.Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1998. – 32 с.Молодь у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. // Матеріали науково-практичної конференції на тему: “Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. у навчально-методичній літературі навчальних закладів України”. – Чернігів, 1999. – С.27-33.


Політологічні проблеми самоврядування як важливий компонент державотворення: історія та розвиток // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 1999. – Вип.1. – С.21-28.


Конституційний статус демократичних інститутів місцевого самоврядування // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2001. – Вип.2. – С.29-36.


Сутність, організація та методика самостійної роботи студентів // Там само. – С.95-101.


Політологія: Плани семінарських занять і метод. рек. для студ.-заочників індустріально-педагогічного фак.-ту. – Чернігів, 2002. – 34 с.


Організація та методика сучасної лекції – творча робота викладача // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С.28-36.

Програма з навчальної дисципліни “Основи конституційного права України ”(для студентів гуманітарних і природничих факультетів). – Чернігів, 2002. – 13 с. (Співавт.: Половець В.М.)


Плани семінарських занять і методичні рекомендації з політології для студентів-заочників індустріально-педагогічного факультету. – Чернігів, 2002. – 16 с.


^ ПИРІГ ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ


доцент, кандидат історичних наук


Нариси соціально - економічної історії Чернігівщини в другій половині ХУІІ ст. – К.: Стилос, 1998. – 183 с.


Політико - адміністративний устрій Чернігівщини за польської доби (1618-1648рр.) // Сіверян. літопис. – 1999. №4. – С.9-20.


Цехова організація ремесла на Чернігівщині у другій половині ХУІІ століття // Київська старовина. – 1999. – №5. - С.155-164.


Торгівля спиртними напоями на Чернігівщині у другій половиніХУІІ століття // Сіверян. літопис. – 1999. - №3. – С.160-164.


Лівобережний похід Яна Казимира (1663-1664) // Сіверян. літопис. – 1999. - №5. – С.15-25.


Діяльність Чернігівського земства по поліпшенню родючості грунтів губернії у другій половині Х1Х - на початку ХХ століття // Сіверян. літопис. – 2000. - №5. – С.93-98. (Співавт.Гандиш А.)


Крону майбутнього формує коріння історії // Сіверян. літопис.2000. - №5. – С.155-156. (Співавт. Горкава Л.)


Чернігівщина у боротьбі з Річчю Посполитою в 1654 – 1655 рр.// Сіверян. літопис. – 2000. - №1. – С.11-16.

Шляхта Чернігівщини в другій половині ХУІІ століття // Київська старовина. – 2000. - №2. – С.143-145.


Діяльність Чернігівського губернського земства по сприянню сільському господарству у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Сіверян. літопис. – 2000. - №4.- С.119-132.


Історія України. Ч.1. Від найдавніших часів до кінця ХУІІ століття: Плани семінарських занять з метод. рек. для студ. природн. і гуманіт. спец. – Чернігів, 2001. – 31 с.


Цивільні і кримінальні справи Ніжинського магістрату 1651-1657 рр. // Сіверян. літопис. – 2001. - №4. – С.26-36.


Лісові промисли Чернігівщини в другій половині ХУІІ ст. // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2001. – Вип.2. – С.14-21.


Російські воєводи на Чернігівщині в другій половині ХУІІ ст. // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2001. – Вип.2. – С.21-29.


Черниговщина в торговых связях Украины, России и Белоруссии во второй половине ХУІІ века // Матеріали Четвертої Сумської обласної наукової історико - краєзнавчої конференції. – Суми, 2000. – С.100-103.

Історія України. Ч.2. ХІХ - ХХст.: Плани семінарських занять з метод. рек. для студ. природн. і гуманіт. спец. – Чернігів, 2002. – 43 с.
^ ПОЛОВЕЦЬ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ


професор, доктор історичних наук


Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861-1917 рр.) 07. 00.01-історія України: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеню д-ра іст. наук. – К., 1997. – 44 с.


Українізація у світлі документів // Сіверян. літопис. – 1997. – №5. – С.115-117.


Плани семинарських занять з історії слов”ян (1900-1939): Метод.поради для студ. IУ курсу іст. фак-ту. – Чернігів, 1997. – 14 с.


Кооперативний рух і культура Лівобережної України // Література та культура Полісся. – Ніжин, 1997. – Вип. 8. – С. 184-188.


Українізація на Чернігівщині в 20-30-ті роки // Архіви України. –1997. - №1. – С. 152-154.


Відродження української держави і кооперативний рух // 350-річчя української держави Богдана Хмельницького: Матеріали міжнар. наук. конф. 15-16 грудня 1998 р. – К., 1998. – С. 34-42.

залишити коментар
Сторінка2/26
Н.Г.Костарчук
Дата конвертації23.10.2013
Розмір2.88 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх